Guia alumne projecte impuls formacio

1,156 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia alumne projecte impuls formacio

 1. 1. GUIA DE L’ALUMNE
 2. 2. QUÈ ÉS EL PROJECTE IMPULS? Fruit de l’acord dels 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya que el passat 21 de desembre de 2009 van signar el principals agents socials i econòmics de Catalunya (CCOO, UGT, Foment i Pimec) i la Generalitat de Catalunya, neix el Projecte Impuls. Aquesta iniciativa considera clau l’impuls de les polítiques en matèria d’ocupació que permetran: • donar un servei més personalitzat i adaptat a la realitat de cada persona, • potenciar les capacitats dels treballadors i treballadores i • incrementar les possibilitats d’ocupació amb especial atenció als sectors de futur i l’emprenedoria. En total, més de 300.000 persones es beneficiaran de les actuacions incloses al Projecte Impuls, que es desplega en quatre eixos d’actuació: assessorament, formació, treball i igualtat d’oportunitats. El Projecte Impuls ha estat possible gràcies als recursos extraordinaris provinents del nou model de finançament que ens proporciona el nou Estatut d’autonomia de Catalunya i a la voluntat del Govern, agents socials i econòmics, territori i persones, al capdavant, per promoure un mercat de treball de qualitat que generi oportunitats professionals per a tothom.
 3. 3. PROJECTE IMPULS - FORMACIÓ L’actual context fa que la formació, ara més que mai, sigui clau per millorar les possibilitats d’ocupació, per incrementar les oportunitats de trobar feina i per ampliar les expectatives en l’àmbit laboral. Per aquest motiu, des del Departament de Treball s’ha fet un esforç extraordinari per ampliar l’oferta de formació ocupacional, ara també en sectors i activitats que generen ocupació de futur com són les energies renovables, l’eficiència energètica, el medi ambient i les tecnologies de la informació i comunicació. Per altra banda, els treballadors/ores autònoms disposaran d’un ajut temporal extraordinari, la renda de formació, vinculada necessàriament a un itinerari actiu d’inserció i formació que millori les seves oportunitats. EMPRESA FORMADORA PrevenControl, en coordinació amb Barcelona Activa, realitza la formació de prevenció de riscos laborals dels plans extraordinaris d’ocupació locals 2010 (projecte Impuls Treball). El servei de prevenció de riscos laborals que PrevenControl ofereix a Barcelona Activa es basa en la programació, impartició i control de les accions formatives de riscos laborals dels plans extraordinaris d’ocupació locals. Dades de contacte: PrevenControl Tel. 902 112 124 central@prevencontrol.com
 4. 4. ACCIONS FORMATIVES 1.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES L’eficiència energètica és la relació entre la quantitat d'energia consumida i els productes i serveis finals obtinguts. Es pot millorar mitjançant la implantació de diverses mesures i la inversió a nivell tecnològic, de gestió i d'hàbits de consum en la societat. L’objectiu és el de conèixer les normatives aplicables i com aplicar-les a la industria, vida domèstica, transport i en la construcció d’edificis i els seus aïllaments. L'energia renovable és l'energia generada per recursos naturals—com la llum solar, el vent, la pluja, les marees i l'escalfor geotèrmica—que són renovables (recuperades naturalment). L’objectiu consistirà en conèixer les fonts d’energia renovable i no renovable i la seva aplicació en la societat actual tenint en compte els avantatges e inconvenients en cada un dels casos. L’acció formativa dins d’aquest grup estarà conformada per 3 mòduls de 3 hores de durada cadascun: un primer mòdul centrat en l’eficiència energètica i les energies renovables, un segon relatiu a la seguretat laboral en aquells riscos més comuns en el desenvolupament de la feina en cada una de les instal·lacions que es puguin realitzar en aquest camp, i un tercer mòdul teòric i pràctic destinat a emergències i primers auxilis. PROGRAMA FORMATIU: MÒDUL 1 – Formació específica: 1. Eficiència energètica i energies renovables: Introducció 2. La nova Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables 3. Integració de les energies renovables en el sector del transport, el de l’edificació i l’urbanisme 4. Energies renovables: Eòlica, Solar tèrmica, Fotovoltaica, Solar Termoelèctrica, Geotèrmia, Biomassa, Biocarburants, Hidrogen, CO2, Altres fonts d’energies 5. Estalvi i eficiència energètica MÒDUL 2 – Riscos laborals en instal·lacions: 1. Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals: marc normatiu 2. Consideracions mínimes de seguretat laboral en el centre de treball: risc elèctric 3. Utilització d'eines i màquines en el lloc de treball 4. Riscos higiènics específics del sector: soroll, camps electromagnètics, radiacions, etc 5. Riscos ergonòmics: manipulació manual i mecànica de càrregues i recomanacions sobre postures forçades. Factors psicosocials 6. Equips de protecció col·lectiva i individual necessaris per a desenvolupar la feina
 5. 5. 7. Senyalització de Seguretat en el centre de treball o en la instal·lació 8. Casos pràctics MÒDUL 3 – Emergències i primers auxilis: 1. Incendis i Emergències: Pauta d'actuació davant una emergència i en cas d'accident. Mesures generales de prevenció d'incendis 2. Primers auxilis. Normes d’actuació bàsiques 3. Casos Pràctics 2.- REHABILITACIÓ D’HABITATGES, EDIFICIS O EQUIPAMENTS La rehabilitació d’habitatges, edificis o equipaments és una branca dins del món de la construcció, un sector que actualment s’està centrant en les reformes o rehabilitacions a petita escala i sovint en les tasques de manteniment de les edificacions antigues o deteriorades. L’acció formativa dins d’aquest grup estarà conformada per 3 mòduls de 3 hores de durada cadascun: un primer mòdul centrat en els fonaments de la rehabilitació, un segon relatiu a la seguretat laboral en aquells riscos més comuns en el desenvolupament de la feina en cada una de les rehabilitacions que es puguin dur a terme, i un tercer mòdul teòric i pràctic destinat a emergències i primers auxilis. PROGRAMA FORMATIU: MÒDUL I – Formació específica: 1. Concepte de rehabilitació i manteniment d’habitatges, edificis o equipaments 2. Rehabilitació: El projecte i l’execució de l’obra 3. Sistemes constructius 4. Patologia, diagnòstic i reparació 5. Els Materials de construcció: compatibilitat, anàlisi de laboratori i assajos d’obra MÒDUL II – Riscos laborals en la construcció 1. Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals: marc normatiu 2. Consideracions mínimes de seguretat laboral en el centre de treball: coordinació empresarial 3. Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics de totes les fases de l'obra: a. Caigudes a diferent nivell, al mateix nivell, caiguda d'objectes, despreniments, desplomaments b. Xafades sobre objectes
 6. 6. c. Xocs contra objectes immòbils i amb elements mòbils dels equips de treball d. Cops i talls per objectes i eines e. Projecció de fragments o partícules f. Atrapaments entre objectes o bolcada de màquines g. Sobreesforços i postures correctes: manipulació manual de càrregues h. Exposició a temperatures extremes i. Contactes tèrmics i elèctrics j. Inhalació i contacte amb productes químics k. Exposició a radiacions l. Atropellaments, cops/xocs contra vehicles m. Treballs en empreses externes 4. Equips de protecció col·lectiva i individual necessaris per a desenvolupar la feina 5. Senyalització de Seguretat en les obres de rehabilitació 6. Casos pràctics MÒDUL III – Emergències i primers auxilis 1. Incendis i Emergències: Pauta d'actuació davant una emergència i en cas d'accident. Mesures generales de prevenció d'incendis 2. Primers auxilis. Normes d’actuació bàsiques 3. Casos Pràctics 3.- TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ Les Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC o NTIC per a Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació o IT per a «Information Technology») agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, principalment d'informàtica, internet i telecomunicacions, mitjançant les xarxes de telefonia (fixa, mòbil,...) a traves dels terminals domèstics o industrials quan aquesta xarxa és a gran escala (ordinador, tv, telèfons, reproductors,....) i s’apliquen tots els serveis que poden oferir les TIC (correus, recerca d’informació, música, tv, cinema, comerç electrònic,...). L’acció formativa corresponent a aquest grup estarà conformada per 3 mòduls de 3 hores de durada cadascun: un primer mòdul centrat en les tecnologies de la informació i comunicació i els riscos emergents del sector, un segon focalitzat en la seguretat laboral en el món del treball i en aquells riscos més comuns en el desenvolupament de la feina pròpia dels tècnics de TIC, ja siguin les tasques amb els aparells (programació de software), tenint present els riscos ergonòmics propis d’aquesta feina com en feines d’instal·lació de sistemes d’informació a petita o gran escala (utilització d’eines manuals, instal·lacions elèctriques i manipulació dels equips informàtics), i un tercer mòdul teòrico-pràctic destinat a emergències i primers auxilis.
 7. 7. PROGRAMA FORMATIU: MÒDUL I – Formació específica 1. Les TIC 2. Les noves eines de comunicació 3. Principals riscos laborals associats a la utilització de les TIC MÒDUL II – Riscos ergonòmics, pvd’s i psicosocials 1. Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals: marc normatiu 2. Consideracions mínimes de seguretat laboral en el centre de treball: instal·lacions en centres de treball d’empreses clients. Normes a seguir 3. Treballs amb Pantalles de Visualització de Dades: equips de treball i mobiliari. 4. Riscos ergonòmics: sobreesforços i postures forçades 5. Factors psicosocials: atenció al client, organització de la feina, exclusió social... 6. Senyalització de Seguretat en el centre de treball 7. Casos pràctics MÒDUL III – Emergències i primers auxilis 1. Incendis i Emergències: Pauta d'actuació davant una emergència i en cas d'accident. Mesures generales de prevenció d'incendis 2. Primers auxilis. Normes d’actuació bàsiques 3. Casos Pràctics
 8. 8. HORARIS IMPARTICIÓ CURSOS L’horari d’execució de les accions formatives serà: • 1er torn: 8:00 h. a 11:00 h. • 2on torn: 15:00 h. a 18:00 h. • 3er torn: 18:00 h. a 21:00 h. En cada un d’aquests torns s’impartirà una sessió de formació de les requerides en l’acció de formació. D’aquesta manera amb l’assistència a una sessió cada dia durant 3 dies, amb el torn d’horari en el que s’imparteixi cada mòdul, els participants a les accions formatives rebran la formació determinada en els programes. Al finalitzar les 9 hores de formació i havent aprovat el qüestionari d’avaluació s’entregarà al alumne un certificat d’assistència al curs on indiqui el curs realitzat, amb les hores i temari del mateix.
 9. 9. LLOC FORMACIÓ Edifici CINC Tel. 93 303 00 60 c. Llull, 321-329 e-mail: bcn@cinc.com 08019 Barcelona MAPA ACCÉS TRANSPORT Metro: Línia Groga L4 – Selva de Mar Autobús: Línia 36 – Llull/Provençals Línia 141 – Llull/Provençals Línia 41 – Jardins de Josep M. Sostres

×