Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stres

2,993 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stres

 1. 1. +Stres Yönetiminin Önemi Yaşam Kalitemizle İlişkisi +
 2. 2. Stres Konusuna Bakış Olumsuz Olumlu
 3. 3. Amaç Sizleri, strese bakış açınızı değiştirmeye davet•Stresin yaşam kalitemizi arttırmak için birişaret olarak kullanılabileceği•Yaşadığımız streste zihnimizin oynadığıönemli rolün dikkate alınması gerektiği•Olaylara bakış açımızı, verdiğimiz anlamlarıdeğiştirerek, stresimizin yönetilebileceği
 4. 4. Hedef•İnsan doğada bedeniyle ve zihniyle birlikte, hem birey hem detür olarak varolmak üzere yaratılan bir canlı sistemdir.•Varoluşunu sürdürebilmesi, içinde yaşadığı sistemde(doğa/çevre) oluşagelen değişimlere uyum yapması vegerektiğinde bazı değişimleri gerçekleştirebilmesi için bedenindeve zihninde doğuştan getirilen belirli programları vardır.•İnsanın, insan zihnine özgü farkındalık yeteneğini kullanarakkendi yarattığı çevrede oluşan değişimlere uyum yapması için,varolan bedensel ve zihinsel otomatik “başa çıkma programları”yetmemektedir.•Beden ve ruh sağlığımız için bilinçli müdahalelerin (stresyönetimi yöntemlerinin) devreye sokulması gerekmektedir.
 5. 5. Temel Bilgiler•İnsan doğada bedeniyle ve zihniyle birlikte, hem birey hem detür olarak varolmak üzere yaratılan bir canlı sistemdir.•Varoluşunu sürdürebilmesi, içinde yaşadığı sistemde(doğa/çevre) oluşagelen değişimlere uyum yapması vegerektiğinde bazı değişimleri gerçekleştirebilmesi için bedenindeve zihninde doğuştan getirilen belirli programları vardır.•İnsanın, insan zihnine özgü farkındalık yeteneğini kullanarakkendi yarattığı çevrede oluşan değişimlere uyum yapması için,varolan bedensel ve zihinsel otomatik “başa çıkma programları”yetmemektedir.•Beden ve ruh sağlığımız için bilinçli müdahalelerin (stresyönetimi yöntemlerinin) devreye sokulması gerekmektedir.
 6. 6. “Stres” Denilince Akla Gelenler Sıkıntı Trafik Sevilen birinin hastalığı İş yükü Aile sorumlulukları PolitikacılarDuygu sömürücüleri Ağlama isteği Gerginlik Tembel/inatçı insanlar Boğazda bir yumru hissi Uzun kuyruklar İştahsızlık Gürültü Dedikoducular Uykusuzluk Ağlama isteği Baskılar Emeklilik Ekonomik zorluklar Sınavlar Umutsuzluk Yağmurlu havalar Haketmediği şeylere sahip olmak isteyenler
 7. 7. “Stres” Denilince Akla Gelenler Belirtiler Durumlar/Olaylar İnsanlar Sıkıntı Trafik Dedikoducular Baskılar Gürültü TembellerAğlama isteği Uzunkuyruklar İnatçılar Boğazda Yağmurlu havalar Haketmedikleriyumru hissi şeylere sahip Aile sorumlulukları olmak isteyenlerUmutsuzluk Emeklilik Politikacılar İştahsızlık Sevilen birinin hastalığı DuyguUykusuzluk Ekonomik zorluklar sömürücüleri
 8. 8. “Stres” Denilince Akla Gelmeyenler Tiroid’imin/Kortizol’ümün/Endorfinlerimin artması Gözbebeğimin genişlemesiMemurlarımla/Eşimle/Çocuklarımla daha iyi iletişimim Kazancımın artması Daha verimli çalışmam Erozyonu azaltmak için TEMA’ya bağış yapmam İnsanlığın teknolojide ilerlemesi
 9. 9. Geleneksel “Stres” Tanımları Kurtulunması Yokedilmesi Başaçıkılması gereken Bir illet, Bir sorun, Bir problem
 10. 10. StresRahatlık düzeyimizdeolmadığımızı gösterenfizyolojik, duygusal ve davranışsal bir işaret ©Prof. Dr. Nesrin Şahin and Türk Psikologlar Derneği
 11. 11. Yeni Tanım Bedeni ve ZihniHarekete Geçiren Bir Enerji
 12. 12. Enerjinin Ne yapıldığıNasıl kullanıldığıNasıl yönetildiği
 13. 13. “Stres”in iyi yönetilememesi Bedensel Zihinsel/Ruhsal Sosyal Başağrısı İç sıkıntısı YürüyüşlerUykusuzluk Gerginlik GrevlerKalp/Damar Alkol/Madde Toplumsal kaosHastalıkları Bağımlılığı İç savaşlar Kanserler Psikozlar Ölüm İntihar
 14. 14. Stres’in iyi yönetilmesi
 15. 15. Bu enerji Neden? Nereden? Nasıl? Niçin ortaya çıkar?Onunla neler yapılabilir?
 16. 16. Organizmanın Varlığını Koruyabilmesi Gelişebilmesi
 17. 17. Temel Program DENGE
 18. 18. STRES YÖNETİMİ AŞIRI YAŞAMSTRESLE KALİTESİNİ BAŞA ARTTIRMA ÇIKMA © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 19. 19. Stres Mekanizması Bedenin savaşmak/kaçmak için hazırlanması Her iki iş için de gerekli olan enerji Dağıtımı ÜretimiKalp/damar sistemi Hormon sistemi Pompalayarak/ Kimyasal sıkıştırıp iterek değişimlerle 1-2 saat kadar 6-8 Hafta kadar
 20. 20. STRES TEPKİSİ Serebral uyarılma Hipotalamus Pitüiter bezi Sempatik s.s. Hormon yolları Bezler Adrenal bezi HormonlarAnlık etkiler Ara etkiler Uzun süreli etkiler(5-10 Dk..) (1-2 Saat) (6-7 Hafta)
 21. 21. Otomatik Sinir Sistemi Sempatik S.S. Parasempatik S.S.Enerjisini savaş/kaç davranışları Gevşeyerek, yemek yiyerek vekorku/depresyon/öfke duyguları olumlu duygularla yeniden enerji için harcarr üretir Gözbebeği genişler Gözbebeği küçülür Tükürükleme ketlenir Tükürük salgılanır Bronşlar gevşer Bronşlar kasılır Kalp hızlanır Kalp yavaşlar Glikoz salgılanır Safra kesesi uyarılır Sindirim sistemi yavaşlar Sindirim sistemi uyarılır İdrar torbası gevşer İdrar torbası kasılır Cinsel organlar ketlenir Cinsel organlar uyarılır ©Prof. Dr. Nesrin Şahin and Türk Psikologlar Derneği
 22. 22. STRESE GÖSTERİLENANLIK TEPKİLER❧ Farkında olduklarımız ❧ Farkında❧ Kalp atışlarının hızlanması olmadıklarımız❧ Ellerin ve ayakların soğuması ❧ Gözbebeğinin genişlemesi❧ Kesik ve hızlı soluklar ❧ Kortizon ve kolesterol artışı❧ Ellerin titremesi ❧ Tiroid artışı❧ İskelet kaslarının kasılması ❧ Sex hormonlarında azalma❧ Tuvalete gitme ihtiyacı ❧ Sindirim sisteminin yavaşlaması ❧ Kan şekerinde artış ❧ Oksijen tüketiminde artış ❧ Kanın kalınlaşması ❧ Terleme, tüylerin kabarması © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 23. 23. CANLI SİSTEMLERDE STRES ❧Biyolojik, psikolojik ya da❧ Organizmanin varlığını sosyal denge sürdürebilmesi bozulduğu zaman amacıyla işleyen ve doğa tarafından farkedilir “verilmiş” bir fizyolojik tepki © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 24. 24. STRES YAŞANTISI❧ Normal Yaşantı ❧ Kronik Yaşantı UYARICI Fiziksel hareket gerçekleşmediğinde SİSTEMİN UYARILMASI Bedenin uyarılmışlık durumunun sürmesi SAVAŞ/KAÇ TEPKİSİ Biyolojik dengede bozulmalar DENGE DURUMUNA DÖNMEK İÇİN YENİ AMA PATALOJİK FİZİKSEL HAREKET DENGE DURUMLARI (Psikosomatik problemler)
 25. 25. SELYE’NİN ARAŞTIRMALARI ❧Uyarıcılar❧ Çeşitli hormonlar❧ Isı, Basınç, Acı❧ Yiyecek, uyarıcı, hareket yoksunluğu ❧Sonuçlar❧ Timus bezlerinin küçülmesi❧ İlişkili lenf nodülerinde bozulmalar❧ Adrenal bezlerinde büyüme❧ Mide ve barsaklarda ülserler ©Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 26. 26. Duyumların keskinleşmesi❧Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Bedene en üst “Dumura uğrama” düzeyde veri sağlama Hatalarda artış Zihinsel Duyu organların performansın yetersizliği artması © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 27. 27. Kalp atışlarının hızlanması❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Kaslara ve ciğerlere Yüksek tansiyon daha fazla oksijen ve Kalp krizleri enerji gönderilebilir Anörizma © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 28. 28. Solunum sisteminin hızlanması❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Hızlanan kan Çevreden daha akımı için daha fazla karsinojen fazla oksijen madde sağlar alınmasına yol açar © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 29. 29. Sindirim sisteminin yavaşlaması❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Kanın daha yeterli Hazımsızlık, bulantı, dağılımı sıkıntı, kramp, ishal/kabızlık Beden sıvılarının daha yeterli kullanımı Ağzın kuruması Beden ağırlığının azalması
 30. 30. Kanın kalınlaşması❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Oksijen taşıma kapasitesinin artması Felçler Enfeksiyonlarla Kalp krizleri savaşma Damar Olası bir yaradan kan tıkanması kaybının önlenmesi © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 31. 31. Kolesterol ve kortizol artışı❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Bedene uzun süreli Damar sertliği enerji sağlar Kalp-damar hastalıkları Protein kaybı Bağışıklık sisteminin zayıflaması ©Prof. Dr. Nesrin Şahin and Türk Psikologlar Derneği
 32. 32. Şeker ve insülin artışı❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Şeker hastalığının Kısa sürede hızlı başlaması ya da enerji sağlanması artışı Hipoglisemi
 33. 33. Kortizon artışı❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Bir kavga sırasındaki Bağışıklık sisteminin olası alerjik zayıflaması reaksiyonlara karşı Lenf bezlerinin koruyucu büzülmesi
 34. 34. Tiroid artışı❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Ekstra enerji için Isıya toleransta metabolizmanın düşme hızlanması Sinirlilik hali Kilo kaybı Uykusuzluk Tükenme
 35. 35. Endorfin artışı❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Fiziksel zorlanma Endorfin düzeyinin ya da yaralanma azalması ile sırasında sırt ağrıları, artirit acı/ağrı duyumunu ve migren ağrıları azaltır daha yoğun hissedilir
 36. 36. Terleme, sararma, tüylerinkabarması❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Kasların soğuması Dokunma Dernin elektriğe duyumunun artışı direncinin azalması Rakibi korkutma Sosyal itilme Kanın ihtiyacı olan yerlere gitmesi, olası bir yaralanmada daha az kan kaybı
 37. 37. Sex hormonlarında azalma❧ Orjinal yararı ❧ Günümüzdeki sorun Doğacak yavruların Nedenlerin yanlış fiziksel yetersizliği algılanıp, fobilere, olasılığına karşı obsesif-kompulsif üretkenliğin azalması davranışlara yol açması Sınırlı kaynakları paylaşan nüfusun Eşler arasında yanlış sayısını çoğaltmayarak algılamalara bağlı varolanların yaşamını evlilik sorunları, garantiye almak boşanmalar
 38. 38. AlışılmışınHayati DışındaTehlike Zor Bir !!! Durum...
 39. 39. STRES TEPKİSİ İÇİN ÜÇ KOŞUL❧BEKLENTİ❧BELİRSİZLİK❧ÖNEM
 40. 40. STRES YÖNETİMİ❧DURUMU DEĞİŞTİRME❧DURUMA GÖSTERİLEN TEPKİLERİ DEĞİŞTİRME © Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 41. 41. NEOKORTEKS LİMBİK SİSTEMDUYUSALUYARICI TALAMUS HİPOTALAMUS ARKA BEYİN PİTÜİTER BEZİ OMURİLİK BEDEN ©Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 42. 42. Stres Tepkisi Anlık Denge Durumu Olay Denge durumunda değişme Zihin Anlam vermeye çalışma Olay KendiAnlam Anlam vermede başarı Anlam vermede başarı Anlamvermede vermedebaşarısızlık başarısızlık Tehlike değil Tehlike Başaçıkılabilir BaşaçıkılamazBelirsizlik BelirsizlikAnksiyete Anksiyete Olumlu/Olumsuz Savaş Kaç ©Prof.Dr.Nesrin Şahin ve Türk Psikologlar Derneği
 43. 43. Hayatta yaşadığımızstresin….Çok büyük bir kısmı….Olayda değil….O olaya bizim verdiğimizanlamdadır…...
 44. 44. Kalite bedavadır, amaarmağan değildir!
 45. 45. Sempatik/Parasempatik Sistemlerin İşleyişini DengelemekSpor AracılığıylaParasempatik Sistemi Kısa Sürede Devreye SokmakDoğru Nefes/Meditasyon Aracılığıyla Parasempatik Sistemi Daha Sık Çalıştırmak
 46. 46. Bakış AçımızDüşünme Alışkanlıklarımız Önyargılarımız İletişim Tarzımız Kişiliğimiz
 47. 47. Stres yönetiminde 12 altın anahtar •Bedeninize iyi bakın •Değişmelere aşılanın •Ani değişmelerden uzak durmaya çalışın, değişme hızınızı ayarlayın •Değişmeleri önceden tahmin edin, hazır olun •Kendinize “aralar” verin, arada sırada “başınızı dinleyin” •Daha “geniş mercekli gözlükler” kullanın •Esnek olun •İnsan davranışları hakkında bilgilenin •Değişmelere nasıl tepkiler verdiğinizi öğrenin •Sizin yaşadıklarınızı yaşayanlardan öneriler alın •Stresin genellikle, yaşadığınız olayda değil, o olaya verdiğiniz anlamda olduğunu unutmayın •“Kayıplarınız” için kendinize yas tutma hakkı ve imkanı tanıyın ©Prof. Dr. Nesrin Şahin and Türk Psikologlar Derneği

×