WARSZAWA

      PODSUMOWANIE LAT 2002-2006Spis treści:

  1. Administracja

  2. Bezpieczeństwo

  3. Polit...
I. ADMINISTRACJA
Dla  przyspieszenia   spraw      załatwianych   przez    mieszkańców     stolicy  ...
PRZESTĘPCZOŚĆ W NAJWIĘKSZYCH
               MIASTACH POLSKICH W LATACH 2004-2006

 LICZBA PRZESTĘPSTW  70...
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
          popełnionych ogółem

 45,00%                    ...
Warszawska Stra Miejska od 2003 roku przechodzi modernizację. W tym czasie
zmieniła się w struktura formacji, unowocześnio...
Monitoring
    System monitoringu wizyjnego to jeden z bardziej skutecznych działań na
rzecz  poprawy  bezpieczeńst...
Liczba kamer w Warszawie

 250                 234

 200

 150
         96
 100

  50

  0
...
Opieka nad bezdomnymi
Na pomoc osobom bezdomnym ogółem w 2006 r. przekazano kwotę 5.192.351
zł. Obecnie w 28 miejskich pla...
Parkowej i Nowoursynowskiej. Ponadto warszawskie        łobki otrzymały sprzęt i
oprogramowanie komputerowe oraz ur...
spójnej polityki oświatowej. W tegorocznym rankingu Perspektyw w pierwszej
piętnastce szkół średnich znalazły się 3 warsza...
IV. PAMIĘĆ I KULTURA


  Presti owa nagroda Sybilli dla Muzeum Powstania Warszawskiego – Grand
  Prix. Muzeum w ciągu ni...
Trwa realizacja następujących du ych inwestycji drogowych:
  •  Budowa odc. II B Trasy Siekierkowskiej od ul. Bora–Komo...
VI. POLITYKA ZDROWOTNA

Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2003 – 2006 to 226,2 mln zł.
Zmodernizowano m.in....
organizuje w nowym kształcie coroczne akcje „Lato w mieście” i „Zima w
  mieście”.


  Ilość zorganizowanych w Warszawie...
zł, przebudowywano amfiteatr za 1,043 mln zł oraz budowano boiska o sztucznej
nawierzchni za 0,8 mln zł.       ...
IX. POLITYKA LOKALOWA


Wzrost zasobu komunalnego w latach 2003-2006


Lata     Wzrost zasobu mieszkań komunalnych
re...
aukcję internetową, na której zakupiony został sprzęt biurowy dla jednej z
dzielnic, za który Warszawa zapłaciła o prawie ...
XI. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ


Środki z funduszy unijnych w okresie programowania 2004-2006
           ...
Zestawienie wszystkich funduszy europejskich w ramach
        których m. st. Warszawa zło yło projekty do dofinans...
Wykres 1. Środki z funduszy europejskich alokowane do Miast
      UMP w okresie 2004-2006; łącznie 7 397,1 mln zł

 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Warszawa Podsumowanie Lat 2002 2006

1,305 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Warszawa Podsumowanie Lat 2002 2006

 1. 1. WARSZAWA PODSUMOWANIE LAT 2002-2006 Spis treści: 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo 3. Polityka społeczna i edukacja 4. Pamięć i kultura 5. Inwestycje 6. Polityka zdrowotna 7. Sport i rekreacja 8. Ochrona środowiska 9. Polityka lokalowa 10. Internetowa Księga Zamówień Publicznych 11. Środki pomocowe Unii Europejskiej
 2. 2. I. ADMINISTRACJA Dla przyspieszenia spraw załatwianych przez mieszkańców stolicy i usprawnienia ich obsługi rozpoczęto wdra anie systemu Wydziału Obsługi Mieszkańców. WOM-y działają ju w 14 z 18 warszawskich dzielnic, mo na w nich załatwić wszystko od spraw podatkowych poprzez rejestrację działalności gospodarczej, sprawy ochrony środowiska do dowodów osobistych. W latach 2002-2004 zatrudnienie w mieście zostało zmniejszone o 14,19%. Warszawiacy bardzo pozytywnie jakość obsługi w urzędzie m.st. Warszawy dla poszczególnych dzielnic. Ogólna ocena jakości obsługi w urzędach dzielnic (n=2100) 3% 16% 81% pozytywna neutralna negatywna Źródło: OKiDS październik 2006 (badanie przeprowadzone w 14 Wydziałach Obsługi Mieszkańców i Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) II. BEZPIECZEŃSTWO W roku 2004 stolica nale ała do najbezpieczniejszych du ych polskich miast (tu po Olsztynie i Elblągu).
 3. 3. PRZESTĘPCZOŚĆ W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKICH W LATACH 2004-2006 LICZBA PRZESTĘPSTW 7000 6000 5000 4000 liczba przestępstw na 3000 100 tyś. mieszkańców 2000 1000 0 ów e w a k ńs c aw cła wi ak da sz to ro Kr G Ka ar W W Od 2002 r. rośnie wykrywalność przestępstw oraz wsparcie finansowe dla Policji. W roku 2005 miasto sfinansowało łącznie 500 dodatkowych etatów policyjnych. Najbardziej niebezpieczne punkty w dzielnicach warszawskich zostały objęte systematycznie rozwijającym się systemem monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy. Wydatki m.st. Warszawy na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji 35000000 30000000 25000000 20000000 całość wydatków PLN 15000000 inwestycje 10000000 5000000 0 2003r 2004r 2005r 2006r Lata Dzięki wsparciu finansowemu władz Warszawy mo liwe jest bardziej efektywne działanie Policji i Stra y Po arnej. Miasto finansuje dodatkowo patrole policji (w latach 2004/2005 ponad 25 tys. dodatkowych patroli rocznie), kupiło nowoczesny sprzęt (radiowozy, samochody, robot pirotechniczny, sprzęt łączności). Według danych Komendy Głównej Policji, Warszawa przekazuje na Policję 47% sumy przekazywanej przez wszystkie pozostałe polskie gminy.
 4. 4. Wskaźnik wykrywalności przestępstw popełnionych ogółem 45,00% 42,60% 40,00% 36,00% 35,00% 31,60% 33,00% 29,90% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% I - VIII.2002 I - VIII.2003 I - VIII.2004 I - VIII.2005 I - VIII 2006 W porównaniu z poprzednimi latami spadła liczba najcię szych przestępstw – zabójstw, kradzie y z włamaniem i rozbojów. W policyjnych statystykach odnotowano natomiast więcej bójek, pobić i gwałtów, co świadczy o tym, e przestępstwa te są zgłaszane przez poszkodowanych częściej ni poprzednio. Rośnie tak e wykrywalność przestępstw. Badania pokazują, e coraz więcej warszawiaków czuje się bezpiecznie w pobli u swojego miejsca zamieszkania. 20000 18706 Przestępstwo kryminalne 18000 17535 Przestępstwa przeciwko 16000 15426 mieniu 13606 Kradzie cudzej rzeczy 14000 12000 Rozboje, kradzie e i 10000 wymuszenia rozbójnicze 8000 7358 Bójki i pobicia 6397 6000 Kradzie e samochodów 3715 4000 3082 1918 Kradzie z włamaniem 2000 1059 845 820 12681062 123 123 0 Narkotyki I kwartał 2005r I kwartał 2006r
 5. 5. Warszawska Stra Miejska od 2003 roku przechodzi modernizację. W tym czasie zmieniła się w struktura formacji, unowocześniono wyposa enie oraz postawiono przed stra nikami nowe priorytety. Funkcjonariusze Stra y, obok zadań porządkowych, zajęli się zwalczaniem najbardziej ucią liwych dla mieszkańców drobnej przestępczości, chuligaństwa, czy aktów wandalizmu. Liczba stra ników w Warszawie wzrosła z niewiele ponad 1000 w 2002 roku do ponad 1800 w 2006 roku. Liczba Stra ników Miejskich 2000 1500 1000 500 0 2002r 2006r Patrole zdecydowanie interweniowały w przypadkach pobić, rozbojów, bójek, kradzie y, dewastacji, czy powa nych wykroczeń. Zajmuje się tym przede wszystkim działający przez całą dobę Odział Patrolowo Interwencyjny. Pion interwencyjny był systematycznie rozbudowywany. Liczebność stra ników w całodobowych patrolach interwencyjnych wzrosła dziesięciokrotnie, do ponad 500 funkcjonariuszy. Stra troszczy się tak e o bezpieczeństwo uczniów – ponad pół tysiąca funkcjonariuszy Zespołu Szkolnego Stra y Miejskiej pełni słu bę w 106 Patrolach Szkolnych oraz na 216 posterunkach zlokalizowanych w szkołach. Zespół Szkolny Warszawskiej Stra y Miejskiej to bezprecedensowe rozwiązanie w skali całego kraju.
 6. 6. Monitoring System monitoringu wizyjnego to jeden z bardziej skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście; w miejscach, gdzie zostały zainstalowane kamery, liczba przestępstw i wykroczeń spadła o ok. 50-70%. Finansowanie i obsługę systemu zapewniają władze Warszawy. W lipcu 2005r. Liczba kamer w dzielnicach Dzielnica Liczba kamer Śródmieście 36 Ochota 21 Praga Południe 19 Mokotów 16 Praga Północ 16 Targówek 15 Wola 12 Bemowo 12 Białołęka 12 oliborz 10 Ursynów 10 Rembertów 9 Ursus 9 Wawer 8 Wilanów 8 Wesoła 7 Włochy 7 Bielany 7 Z dotychczasowych doświadczeń pracy miejskiego monitoringu wizyjnego wynika, e odgrywa on znaczną rolę przy ograniczaniu zagro eń bezpieczeństwa publicznego, zarówno przez radykalne przyspieszenie interwencji słu b mundurowych, jak te przez wywieranie efektu prewencyjnego na przestępców, zmniejsza straty ponoszone przez mieszkańców Warszawy z tytułu przestępstw.
 7. 7. Liczba kamer w Warszawie 250 234 200 150 96 100 50 0 2002r 2006r III. POLITYKA SPOŁECZNA I EDUKACJA Działania na rzecz osób niepełnosprawnych W roku 2004 ruszył program „Warszawa bez barier”, a w 2006 - „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, dzięki którym w stolicy poprawia się jakość ycia osób niepełnosprawnych. Miasto pomaga im w zwiększeniu samodzielności i w znalezieniu pracy. W trosce o osoby niepełnosprawne ogłoszono tak e konkurs architektoniczny „Warszawa bez barier”, w którym wyłaniane są budynki najlepiej przystosowane do ich potrzeb. Miasto dofinansowuje 10 ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W roku 2006 przeznaczyło na ten cel 1.050 tys. zł. Rodzinne domy dziecka Zorganizowano kampanię społeczną „Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka”, poprzez którą Miasto wspiera organizowanie zastępczej opieki nad osieroconymi dziećmi. Obecnie funkcjonują dwa rodzinne domy dziecka. Na początku grudnia 2006 zostanie otwarty kolejny. Do końca roku planowane jest utworzenie 7 placówek rodzinnych. W ramach kampanii od 2004 r. przeszkolono 89 rodzin. W mieście funkcjonuje 1347 rodzin zastępczych, które obejmują opieką 1572 dzieci, w tym 166 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem.
 8. 8. Opieka nad bezdomnymi Na pomoc osobom bezdomnym ogółem w 2006 r. przekazano kwotę 5.192.351 zł. Obecnie w 28 miejskich placówkach znajduje się 2.300 miejsc noclegowych, w tym 5 placówek dla bezdomnych kobiet z dziećmi (300 miejsc). Działa 11 jadłodajni, które wydają ok. 3.510 posiłków dziennie. Rozpoczęto równie program terapii dla bezdomnych alkoholików. Miasto realizuje 151 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. Wsparcie organizacji pozarządowych Systematycznie rośnie finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 30 26,6 25 20 18,4 Łączna suma w mln PLN 15 10 8,8 10,3 wsparcia w mln PLN 5 0 2003r 2005r Inwestycje w placówkach pomocy społecznej W 2006 roku przeznaczono 16.618.162 zł. na wydatki inwestycyjne w warszawskich placówkach pomocy społecznej. Kupiono m.in. sprzęt komputerowy, likwidowano bariery architektoniczne ucią liwe dla osób niepełnosprawnych, Domy Pomocy Społecznej dostały dziesięć nowych samochodów (busy). Zmodernizowano i wyremontowano budynki siedmiu domów dziecka. Rozpoczęto budowę 2 Rodzinnych Domów Dziecka. Przystąpiono do likwidacji barier architektonicznych w Domach Pomocy Społecznej przy ul.
 9. 9. Parkowej i Nowoursynowskiej. Ponadto warszawskie łobki otrzymały sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia pralnicze i kuchenne. Rehabilitacja dzieci z pora eniem mózgowym W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Syrena” w Mielnie realizowany jest program rehabilitacji dzieci dotkniętych dziecięcym pora eniem mózgowym. Miasto pokrywa 84 % kosztów turnusu rehabilitacyjnego. Pełnomocnik ds. Kobiet i Rodziny Zarządzeniem Prezydenta Warszawy w roku 2005 powołano Pełnomocnika ds. Kobiet i Rodziny. Pełnomocnik – zrealizowała szereg programów, m.in. „Praca dla Kobiet” (pomoc kobietom w znalezieniu zatrudnienia), „Stop Przemocy w Rodzinie” (przeciwdziałanie przemocy domowej), „Superprzedszkole” (wyłonienie najlepszych warszawskich przedszkoli). Uruchomiono tak e stronę internetową www.warszawianka.waw.pl, poświęconą działalności Pełnomocnika i popularyzacji działań wspierających kobiety i rodzinę. Edukacja WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2003-2006 2500 1848 1957 2000 1687 1548 1500 wydatki w mln PLN 1000 500 0 2003r 2004r 2005r 2006r Warszawskie szkoły w czołówce. Warszawskie szkoły publiczne zajmują wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach. To efekt wysokich nakładów na edukację z miejskiego bud etu i
 10. 10. spójnej polityki oświatowej. W tegorocznym rankingu Perspektyw w pierwszej piętnastce szkół średnich znalazły się 3 warszawskie licea – adne inne miasto nie było reprezentowane przez taką liczbę wysoko ocenianych szkół. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ulokowało się na 8 pozycji, LXVII Liceum Ogólnokształcące przy Wydziale Pedagogicznym UW – na 12 miejscu, a LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Witkiewicza na 14 miejscu. Elektroniczna rekrutacja Od 2004 roku w Warszawie stosuje się system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat ma prawo zło yć swoje papiery w trzech szkołach. Dotychczas, w przypadku akceptacji przez ka dą z nich, automatycznie blokował dwie inne osoby - dzięki systemowi elektronicznej rekrutacji kandydat jest kwalifikowany do jednej szkoły. Planowane jest wdro enie systemu elektronicznego, który oprócz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będzie obejmował zapisy do gimnazjów i szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wynagradzanie nauczycieli według jednolitych zasad Po wprowadzeniu jesienią 2002 roku nowego ustroju Warszawy ujednolicono zasady wynagradzania nauczycieli we wszystkich dzielnicach. Od stycznia 2007r. dodatki motywacyjne wzrosną średnio o ok. 70 zł. PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI W WARSZAWIE 2700 2700 2600 2500 2400 2275 pensja w PLN 2300 2200 2100 2000 2003r 2006r
 11. 11. IV. PAMIĘĆ I KULTURA Presti owa nagroda Sybilli dla Muzeum Powstania Warszawskiego – Grand Prix. Muzeum w ciągu niespełna roku odwiedziło ju ponad 900 000 gości. Wzrost nakładów na kulturę: Nakłady na kulturę w Warszawie rok Procent bud etu Bezwzględny nakład (w PLN) 2003r 2,10% 174 mln 2004r 3,80% 257 mln 2005r 4,2% 314 mln 2006r 4,13% 352 mln V. INWESTYCJE Realizacja najwa niejszych inwestycji miejskich w latach 2002 – 2006: • Budowa I linii Metra • Muzeum Powstania Warszawskiego • Podpisanie umowy na odbudowę Pałacu Saskiego • Rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia, • Podjęcie uchwały o rozbudowie stadionu przy ul Łazienkowskiej 3 • Parkingi Strategiczne Park&Ride (Wilanowska-Włościańska-Połczyńska) • Oddanie budynków hotelowych przy ul. Szegedyńskiej 13 na mieszkania komunalne. Wydatki ZDM i Dzielnic m.st. Warszawy na inwestycje drogowe Wydatki inwestycyjne Rok w mln zł 2003 244 2004 377 2005 348 2006 (prognoza) 501
 12. 12. Trwa realizacja następujących du ych inwestycji drogowych: • Budowa odc. II B Trasy Siekierkowskiej od ul. Bora–Komorowskiego do ul. Płowieckiej wraz z estakadami (wartość 166 mln zł) • Budowa Ronda Starzyńskiego z dwiema estakadami (wartość 86 mln zł) • Przebudowa Al. Jerozolimskich na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktów nad torami PKP (wartość 46,4 mln zł) • Prace konserwatorsko-budowlane na zabytkowym wiadukcie ul. Karowej (wartość 8 mln zł) • Rozpoczęcie prac nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem • przygotowanie nowych inwestycji (w tym budowy ok. 40 km ście ek rowerowych), dzięki czemu do 2010 r. wydatki inwestycyjne wzrosną pięciokrotnie W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost nakładów na remonty dróg, przede wszystkim w ramach zakrojonego na szeroką skalę programu odnów nawierzchni. W bie ącym roku wyremontowano w ten sposób ok. 80 km ulic - czterokrotnie więcej ni w roku 2003. Podpisane 6 maja 2006 r. umowy spowodowały, e liczba ta przekroczy 1 mln 500 tys. m2. ZESTAWIENIE INWESTYCJI WARSZAWSKICH 1998 - 2007 1998 - 2001 = 5 728 327 612 2003 - 2006 = 6 528 452 165 1999 - 2002 = 6 356 580 326 2003 - 2006 = 6 528 452 165 1998 - 2002 (10/12) = 6 900 795 957 2002 (2/12) - 2007 (8/12) = 9 085 805 255 3 500 000 000 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 zł 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 lata 4 lata 10/12 - 6 900 795 957 4 lata 10/12 - 9 085 805 255 2003 - plan 2007 - plan
 13. 13. VI. POLITYKA ZDROWOTNA Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2003 – 2006 to 226,2 mln zł. Zmodernizowano m.in. 25 oddziałów szpitalnych i 43 przychodnie lecznictwa ambulatoryjnego. Rozbudowano Warszawski Szpital dla Dzieci. Zakupiono tomograf komputerowy, 3 angiokardiografy, 30 aparatów RTG, 25 aparatów USG. Wyposa ono Oddział Neurologii w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, Oddziału Chirurgii Jednego Dnia w Szpitalu Praskim, Izby Przyjęć w Szpitalu Czerniakowskim, Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim, Oddział Leczenia i Rekonwalescencji Noworodków w Szpitalu im. Św. Rodziny. Miasto wdro yło 19 programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Wzrost nakładów inwestycyjnych na ochronę zdrowia 100 89,4 80 71,4 60 55,1 w mln PLN 40 20 10,3 0 2003r 2004r 2005r 2006r VII. SPORT I REKREACJA Rozbudowano warszawskie stadiony piłkarskie – KS POLONIA, LEGII WARSZAWA. Został tak e zmodernizowany stadion lekkoatletyczny RKS ORZEŁ. W październiku 2004 wydana została zgoda na warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wokół stadionu Legii, co otworzyło drogę do budowy Stadionu Narodowego. Warszawa, począwszy od 2003 roku,
 14. 14. organizuje w nowym kształcie coroczne akcje „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Ilość zorganizowanych w Warszawie du ych imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych (część z nich to imprezy masowe): 2005 - 48 imprez 2006 - 50 imprez Wydatki na sport - nakłady na kluby i związki sportowe 25000000 22666370 20000000 18713435 15449250 14258902 15000000 Wydatki na sport - nakłady na kluby i 10000000 związki sportowe 5000000 0 2003r 2004r 2005r 2006r Informacja o modernizacjach oraz planach budowy: Stadion Legii w 2005 roku otrzymał podgrzewaną murawę za 3 mln zł, w roku 2006 podjęto uchwałę o jego rozbudowie za kwotę 180 mln zł. Stadion Polonii na przełomie lat 2005-2006 równie zmodernizowano o podgrzewaną murawę za 3 mln zł, a tak e o nowe oświetlenie za 2,5 mln zł. Na rok 2007 planowana jest modernizacja trybuny zachodniej za kwotę 17,4 mln zł. Obiekt KS Orzeł objęto modernizacją w latach 2004-2006 za kwotę 17 mln zł. OSiR Targówek w latach 2004-2006 zyskał boisko piłkarskie, bie nię i oświetlenie za łączną sumę 5,7 mln zł. W tym samym okresie czasu za 2,791 mln zł zmieniono technologię mro enia lodowiska w WOSiR na Stegnach. W latach 2005-2006 w Powsińskim Parku Kultury modernizowano basen za 0,54 mln zł, budowano plac zabaw za 0,5 mln
 15. 15. zł, przebudowywano amfiteatr za 1,043 mln zł oraz budowano boiska o sztucznej nawierzchni za 0,8 mln zł. VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA Z funduszy Unii Europejskiej zmodernizowano stacje uzdatniania wody wodociągów północnego i centralnego oraz oczyszczalnie ścieków „Południe” oraz „Czajka”. Rozpoczęto rewitalizację zabytkowych parków miejskich. Warszawa realizuje program zapobiegania bezdomności zwierząt, przeznaczając nań tylko w 2005 roku 2,5 mln. zł. Fundusz ten pozwolił wprowadzić m.in. elektroniczne znakowanie psów w Schronisku Na Paluchu. Przebudowa Schroniska Na Paluchu zakończyła się w 2006 roku i przeznaczono na nią 16 mln. PLN. Łączne wydatki poniesione przez Biuro Ochrony Środowiska na ochronę środowiska ze środków bud etowych m.st. Warszawy: Wydatki na ochronę środowiska 2500000 2211116,34 2000000 1500000 1345774 969701,78 1000000 777531 500000 209337,71 0 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r
 16. 16. IX. POLITYKA LOKALOWA Wzrost zasobu komunalnego w latach 2003-2006 Lata Wzrost zasobu mieszkań komunalnych realizacji w drodze: inwestycji zakupu oraz przetargów zmiany u ytkowania 1990-2002 426 Bd* 61 2003-2006 289 461 25 bd.* - brak danych Liczba lokali w rozpoczętych inwestycjach W trakcie realizacji robót W trakcie realizacji prac budowlanych przygotowawczych 394 988 Wzrost zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w latach 2003 – 2006 Liczba wybudowanych lokali Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1990 – 2002 484 2004 – 2005 1 562 Remonty opró nionych mieszkań do najmu (tzw. pustostanów): 2003-2005 r. – 3 333 wykonano 2006 r. - 1 428 w realizacji X. INTERNETOWA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Księga Zamówień Publicznych to zintegrowany system publikowania informacji o zamówieniach publicznych. Księga umo liwia przejrzystość postępowań o zamówienia publiczne. W Internecie znajduje się ju ponad 24 000 umów. W czerwcu 2005 roku Warszawa przeprowadziła pierwszą
 17. 17. aukcję internetową, na której zakupiony został sprzęt biurowy dla jednej z dzielnic, za który Warszawa zapłaciła o prawie 30% mniej.
 18. 18. XI. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ Środki z funduszy unijnych w okresie programowania 2004-2006 Kwota dofinansowania z funduszy Całkowita wartość projektu europejskich Łączne kwoty dla 10 zaakceptowanych projektów do EFRR: ok. 755,7 mln PLN ok. 309,6 mln PLN Łączne kwoty dla 2 zło onych/ocenianych projektów do EFRR: ok. 950,0 mln PLN ok. 405,6 mln PLN Łączne kwoty wszystkich 12 (zaakceptowanych, pozostałych zło onych) ok. 1 705,7 mln PLN ok. 715,2 mln PLN projektów do EFRR: Łączne kwoty wszystkich 36 zaakceptowanych projektów do EFS: ok. 49,9 mln PLN ok. 39,5 mln PLN Łączne kwoty dla 116 zaakceptowanych projektów do innych europejskich ok. 6,2 mln PLN ok. 4,1 mln PLN funduszy pomocowych w latach 2003-2006: Kwota 6 zło onych/ocenianych projektów do innych europejskich funduszy ok. 0,3mln PLN ok. 0,2 mln PLN pomocowych Łączna kwota dla zło onego/ocenianego projektu do NMF / MF EOG: 2,9 mln PLN 2,5 mln PLN Łączne kwoty dla 3 zaakceptowanych projektów do ISPA i Funduszu Spójności ok. 2 336 mln PLN ok. 1 434,8 mln PLN (I,II i III faza programu wodno-ściekowego): Łączne kwoty wszystkich 184 (zaakceptowanych, pozostałych RAZEM: zło onych) projektów (do EFRR, EFS, ok. 4 101,0 mln PLN ok. 2 196,3 PLN NMF / MF EOG, ISPA, Funduszu Spójności i innych): ok. Łączna kwota dofinansowania projektów w fazie oceny/akceptacji: 408,3 mln PLN ok. Łączna kwota dotychczas przyznanego dofinansowania: 1 788,0 mln PLN
 19. 19. Zestawienie wszystkich funduszy europejskich w ramach których m. st. Warszawa zło yło projekty do dofinansownia w okresie programowania 2004-2006 4500 4000 3500 3000 mln zł 2500 całkow ita w artość projektów 2000 kw ota dofinansow ania 1500 1000 500 0 G i R S śc ie EO R EF zn .. o EF p. ójn F c Łą M ze Sp F/ us NM z nd us fu nd ki e u /F js PA pe IS ro eu ne In
 20. 20. Wykres 1. Środki z funduszy europejskich alokowane do Miast UMP w okresie 2004-2006; łącznie 7 397,1 mln zł BIAŁYSTOK WROCŁAW 2,2% BYDGOSZCZ 9,7% 8,5% GDAŃSK 9,6% KATOWICE WARSZAWA 1,8% 23,5% KRAKÓW 11,1% LUBLIN 1,9% SZCZECIN ŁÓDŹ 12,7% RZESZÓW POZNAŃ 10,0% 2,1% 7,2% Stan na 31.12.2005 20

×