Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Miasto Stołeczne Warszawa
Dwuletni bilans działalności Biura Stołecznego
      Konserwatora Zabytków

       W...
Ilość spraw rozpatrywanych
      w ramach przekazanych
      kompetencji


           2003 rok[1]  ...
BudŜet Biura40 000 000

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

 5 000 000

    0
...
Program opieki nad zabytkami
Program opieki nad zabytkami przygotowujemy przy współpracy dzielnic. Ma on
na celu wzmoc...
Parki KulturoweProjekt granic
Wilanowskiego Parku
Kulturowego
Parki Kulturowe
Projekt Parku Kulturowego
„XIX-wiecznej Twierdzy
Warszawa”


Lokalizacja
dostępnych fortyfikacji
Plan Zarządzania i monitorowania
obszaru Starego Miasta wraz z otuliną
Plan Zarządzania i monitorowania
   obszaru Starego Miasta wraz z otuliną
Oznakowanie granicy wpisu Starego Miasta n...
Plan Zarządzania i monitorowania
obszaru Starego Miasta wraz z otuliną                    Model 3 D
Projekt adaptacji piwnic
 staromiejskich na cele kulturalne
                      Jezuicka 4
  ...
Projekt badawczy kolorystyki fasad
   Traktu Królewskiego
kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 14
         ...
Dotacje na prace konserwatorskie,
  restauratorskie lub roboty
  budowlane przy zabytkach

     Limit środków prze...
Dotacje


                                    Kościół MB Łaskawej
          ...
Prace Konserwatorskie


     Wykonano gruntowną konserwację Syrenki
     Warszawskiej, proj. Konstantego Hegla
 ...
Prace konserwatorskie            XIX-wieczny odlew rzeźby
            śpiącego lwa został
  ...
Projekt oznakowania granic getta
oznakowanie granic getta
Projekt zagospodarowania Elizeum
                  przekroje i rzut Elizeum
Społeczna opieka nad zabytkami
W ramach zadania prowadzone są następujące wybrane działania :
- uruchomienie forum dys...
Społeczna opieka nad zabytkami         Zakochany w Warszawie


                     Sztuka...
Dziękuję za uwagę.

      Urząd m.st. Warszawy
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
        ul. Foksal 11
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ochrona Zabytków

690 views

Published on

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Ochrona Zabytków

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ochrona Zabytków

 1. 1. Miasto Stołeczne Warszawa Dwuletni bilans działalności Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa, listopad 2008 r.
 2. 2. Ilość spraw rozpatrywanych w ramach przekazanych kompetencji 2003 rok[1] 2004 rok 2005 rok[2] 2006 rok 2007 rok 2008 rok 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 Decyzje 143 193 167 247 160 434 417 760 972 1267 1226 0 administracyjne Postanowienia 343 434 45 33 39 117 129 156 131 121 140 0 administracyjne Opinie i zalecenia konserwatorskie 195 715 627 594 347 616 418 615 925 1071 1056 0 Ogółem 681 1342 839 874 546 1167 964 1531 2009 2459 2422 0 [1]. 2003 był to ostatnim okresem obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1992 r. Stąd w drugiej połowie roku ogromna ilość postanowień, głównie dotyczących architektury i urbanistyki. [2]. W 2 połowie roku zostały przejęte kompetencje dotyczące wydawania zezwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, z wyjątkiem Śródmieścia, Pragi Północ i Pomnika Historii.
 3. 3. BudŜet Biura 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Prace konserwatorskie Projekt dla piwnic staromiejskich Dotacje na prace konserwatorskie Pozostała działalność merytoryczna Dotacje wojewody Razem
 4. 4. Program opieki nad zabytkami Program opieki nad zabytkami przygotowujemy przy współpracy dzielnic. Ma on na celu wzmocnienie toŜsamości mieszkańców Warszawy. Udział dzielnic umoŜliwia uwzględnienie lokalnej specyfiki oraz potrzeb mieszkańców. Program między innymi ma na celu zahamowanie procesu degradacji zabytków, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami Wszystkie dotychczas podejmowane i planowane działania dotyczące opieki nad zabytkami są uwzględniane w programie. Program będzie sukcesywnie monitorowany i aktualizowany.
 5. 5. Parki Kulturowe Projekt granic Wilanowskiego Parku Kulturowego
 6. 6. Parki Kulturowe Projekt Parku Kulturowego „XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa” Lokalizacja dostępnych fortyfikacji
 7. 7. Plan Zarządzania i monitorowania obszaru Starego Miasta wraz z otuliną
 8. 8. Plan Zarządzania i monitorowania obszaru Starego Miasta wraz z otuliną Oznakowanie granicy wpisu Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa
 9. 9. Plan Zarządzania i monitorowania obszaru Starego Miasta wraz z otuliną Model 3 D
 10. 10. Projekt adaptacji piwnic staromiejskich na cele kulturalne Jezuicka 4 Centrum Interpretacji Zabytku Brzozowa 11/13 Rynek 2 Boleść 2 5. Muzeum Historyczne Rynek 28/42 Lokalizacja piwnic objętych projektem: 1. Rynek 2 2. Jezuicka 4 3. Brzozowa 11/13 4. Boleść 2 5. Rynek 28/42
 11. 11. Projekt badawczy kolorystyki fasad Traktu Królewskiego kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 14 kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 31
 12. 12. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach w budŜecie m. st. Warszawy latach 2004-2008 30 000 000,00 zł 25 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 2004 2005 2006 2007 2008
 13. 13. Dotacje Kościół MB Łaskawej po zakończeniu remontu dachu i w trakcie remontu elewacji. quot;Dom bez kantówquot; w trakcie prowadzonych prac. Kamienica Wedla fragment elewacji stan po remoncie. Kamienica przy Al. Jerozolimskich 47 w trakcie prac.
 14. 14. Prace Konserwatorskie Wykonano gruntowną konserwację Syrenki Warszawskiej, proj. Konstantego Hegla oraz sporządzono jej kopię w brązie co umoŜliwiło umieszczenie oryginału w warunkach muzealnych Przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie i dokumentacyjne przy: rzeźbie Matki Boskiej Łaskawej przy ul. Chłodnej, figurze MB znajdującej się przy ulicy Ząbkowskiej 54
 15. 15. Prace konserwatorskie XIX-wieczny odlew rzeźby śpiącego lwa został przekazany do Bytomia. Natomiast odlew wykonany w 2008 roku znalazł miejsce w warszawskim ZOO. Prace zostały sfinansowane przez ING Bank Śląski. Oba miasta zorganizowały uroczyste odsłonięcia lwów i wydały z tej okazji wspólnie opracowaną broszurę
 16. 16. Projekt oznakowania granic getta oznakowanie granic getta
 17. 17. Projekt zagospodarowania Elizeum przekroje i rzut Elizeum
 18. 18. Społeczna opieka nad zabytkami W ramach zadania prowadzone są następujące wybrane działania : - uruchomienie forum dyskusyjnego „Krajobraz Warszawski” – miały miejsce trzy spotkania. Trwają prace nad wydaniem 2 tegorocznych numerów magazynu urbanistyczno-architektonicznego quot;Krajobrazu Warszawskiegoquot; poświęconych zapisowi dyskusji.
 19. 19. Społeczna opieka nad zabytkami Zakochany w Warszawie Sztuka Konserwacji 2008
 20. 20. Dziękuję za uwagę. Urząd m.st. Warszawy Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Foksal 11 00-372 Warszawa www.warszawa.um.gov.pl www.zabytki.um.warszawa.pl

×