Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nowy sprzęt dla policji i Straży Miejskiej

1,274 views

Published on

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Nowy sprzęt dla policji i Straży Miejskiej

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nowy sprzęt dla policji i Straży Miejskiej

 1. 1. 100000 80000 60000 40000 - 12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2
 2. 2. Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców I-X 2007/2008 5000 4000 3000 2000 1000 0 Katow ice Wrocław Poznań Opole Kraków Łódź Lublin Gdańsk Kielce Warszaw a Szczecin 2007 2008 Źródło: Komenda Główna Policji 3
 3. 3. Całkowita liczba przestępstw (I-VI 2007/2008) 243 135 238 827 250 000 200 000 150 000 107 678 104 419 100 000 54 771 52 235 44 262 41 636 35 438 50 000 29 709 0 Warszawa Praga Budapeszt Wiedeń Berlin 2007 2008 Źródło: Konferencja szefów Policji stolic Europy Środkowo-Wschodniej, 2008 r. 4
 4. 4. Liczba przestępstw na 100 tys. mieszkańców (I-VI 2007/2008) 6 946 6 823 6 520 7 000 6 274 6 000 5 000 3 634 4 000 3 170 3 068 3 418 3 000 2 087 1 741 2 000 1 000 0 Warszawa Budapeszt Praga Wiedeń Berlin 2007 2008 Źródło: Konferencja szefów Policji stolic Europy Środkowo-Wschodniej, 2008 r. 5
 5. 5. Czy czujesz się bezpieczny po zmroku w swojej okolicy? TAK Źródło: Konsorcjum OBOP, CBOS, PBS, 2008 r. 6
 6. 6. Czy z obawy o swoje bezpieczeństwo unikasz pewnych ulic, miejsc lub ludzi? NIE Źródło: Konsorcjum OBOP, CBOS, PBS, 2008 r. 7
 7. 7. Wydatki polskich miast na bezpieczeństwo w 2007 r. 200000000 150000000 100000000 50000000 0 Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kraków Łódź Poznań Szczecin Warszawa Wrocław Źródło: Unia Metropolii Polskich, wrzesień 2008 8
 8. 8. WARSZAWSKA POLICJA: WARSZAWSKA STRAś POśARNA: 9
 9. 9. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI • ponad 40 000 słuŜb ponadnormatywnych rocznie, •100 etatów dzielnicowych, • 400 policjantów słuŜby kandydackiej, • 148 radiowozów, • ambulans pirotechniczny, • 2 pontony z silnikiem, • utrzymanie 13 koni policyjnych, • sprzęt teleinformatyczny (m.in. 578 komputerów i laptopów,327 drukarek, 165 radiotelefonów), • sprzęt specjalistyczny (m.in. noktowizory, kamizelki modułowe i pirotechniczne, 4 radary laserowe, sprzęt ratownictwa medycznego). 10
 10. 10. Dziennie dodatkowych słuŜb dodatkowych słuŜb dodatkowych słuŜb policyjnych na ulicach policyjnych na ulicach policyjnych na ulicach Warszawy w 2007 roku Warszawy w ciągu ostatnich Warszawy od I do IX dwóch lat 2008 roku Źródło: Komenda Stołeczna Policji 11
 11. 11. KOMENDA MIEJSKA PSP w Warszawie • 8 inwestycji budowlanych, • 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposaŜeniem, • 2 drabino-podnośniki (32 iuŜyto w ponad Ten sprzęt 44 m), • 3 kontenery: oświetleniowy, kwatermistrzowski i pod zabudowę agregatu proszkowego, • skokochrony ratownicze, • 10 wysokociśnieniowych poduszek podnoszących, • 7 pił do cięcia wielowarstwowego, • 5 przecinarek do betonu, • kamera termowizyjna, akcji ratowniczych • 130 zestawów nadciśnieniowych aparatów powietrznych • 2 zestawy przeciwpowodziowe (zautomatyzowana ładowarka do piasku+quad), • 10 zestawów ubrań gazoszczelnych. 12
 12. 12. 15 materacy próŜniowych przekazano Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”. 36 defibrylatorów ratowniczych i 7 defibrylatorów treningowych zakupiono dla urzędów dzielnic, ośrodków sportu i kultury i słuŜby dyŜurnej miasta. 13
 13. 13. STRAś MIEJSKA m. st. Warszawy Jako jedyna słuŜba jest w pełni finansowana z budŜetu miasta. Na jej utrzymanie rocznie przeznaczono w tym roku 123 miliony złotych. • 7 oddziałów terenowych • 1 718 etatów, • 284 radiowozy, • 23 skutery, słuŜb funkcjonariuszy patroli mieszanych • szkolenia przygotowujące straŜników StraŜy Miejskiej w do zabezpieczenia EURO 2012 (straŜnik + policjant) ostatnich dwóch latach w ostatnich dwóch latach 14
 14. 14. KaŜdego dnia do StraŜy Miejskiej wpływa ujętych i przekazanych policji podjętych interwencji sprawców przestępstw porządkowych zgłoszeń i wykroczeń Dane za lata 2007 i 2008 15
 15. 15. Elektroniczna Mapa Sytuacji w Warszawie Jeden z najnowocześniejszych systemów pozwalający na precyzyjne zobrazowanie zagroŜeń występujących na terenie miasta oraz racjonalne i efektywne rozmieszczanie patroli stosownie do zaistniałych sytuacji i potrzeb. 16
 16. 16. STRAś MIEJSKA m. st. Warszawy • 1 628 przeszkolonych kobiet na kursach samoobrony „Bezpieczna warszawianka”, • 17 808 zajęć z dziećmi i młodzieŜą, • w 176 warszawskich szkołach zorganizowano mobilne miasteczko ruchu drogowego, gdzie przeszkolono 5 360 uczniów z bezpieczeństwa ruchu drogowego • 6 280 działań ekopatroli. 17
 17. 17. 557 kamer w Warszawie: • 423 na warszawskich ulicach, w tym nowe: 75 oddane w 2007 r.; • 134 w Metrze Warszawskim oddane w 2008 r. W komunikacji miejskiej: • 320 kamer w miejskich autobusach, • w 8 z 12 składów Szybkiej Kolei Miejskiej. Rozbudowujemy sieć światłowodową, by monitoringiem objąć wszystkie dzielnice. 18
 18. 18. • Dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, • Realizacja Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, • Miasteczka ruchu drogowego dla warszawskich przedszkoli, • Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania • Euro 2012. 19
 19. 19. 20

×