Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inwestycje 2008

1,028 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inwestycje 2008

 1. 1. Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 – 2008
 2. 2. Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie w latach 2003 – 2008 (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 1 600 1 361 1 400 1 230 1 200 1 000 809 800 699 612 603 600 400 200 0 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 3. 3. Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie w latach 2003 – 2008 (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) % wykonania planu 100 90 82,2 80,6 78,4 80 75,5 70,2 70 63,9 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 4. 4. Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie w latach 2003 – 2008 (przed odliczeniem zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 1 600 1 436 1 400 1 280 1 200 1 000 827 800 719 627 612 600 400 200 0 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 5. 5. Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie w latach 2003 – 2008 (przed odliczeniem zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) % wykonania planu 100 90 86,7 83,9 80,7 77,2 80 71,2 70 65,4 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 6. 6. Zwrot podatku VAT od faktur inwestycyjnych w 2008 roku inwestycje ogólnomiejskie Łącznie 75 mln Przykłady: Budowa I linii metra 38,8 mln Budowa węzła komunikacyjnego quot;Młocinyquot; 29,1 mln Projekt i budowa II linii metra 2,5 mln Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie 0,9 mln Inwestycje modernizacyjne I linii metra 0,8 mln Budowa pętli autobusowej quot;Włościańskaquot; 0,3 mln Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na 0,2 mln terenie m.st. Warszawy
 7. 7. Inwestycje ogólnomiejskie o najwyŜszym wykonaniu finansowym w 2008 r. Budowa I linii metra 194 mln Budowa węzła komunikacyjnego quot;Młocinyquot; 150 mln Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany 59 mln Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota 52 mln Roweckiego do granicy miasta Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej 44 mln Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38 41 mln Budowa Centrum Nauki Kopernik 40 mln Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia 34 mln Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska 34 mln Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I 34 mln Budowa Al.Rzeczypospolitej od Al.Wilanowskiej do ul.Płaskowickiej - 32 mln bis Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego 24 mln
 8. 8. Inwestycje ogólnomiejskie o najwyŜszym wykonaniu finansowym w 2008 r. Projekt i budowa II linii metra 20 mln Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie 20 mln m.st. Warszawy Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - 20 mln Łopuszańska Modernizacja i rozbudowa Szpitala quot;Inflanckaquot; 19 mln Nabycie przez m.st.Warszawa całorocznego stoku narciarskiego na 18 mln terenie Parku Szczęśliwickiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny 16 mln Budowa ul. Czerniakowskiej - bis 16 mln Budowa Trasy Mostu Północnego 16 mln Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. 15 mln Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej 15 mln Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z 11 mln panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie 11 mln
 9. 9. Wybrane inwestycje ogólnomiejskie zakończone w 2008 roku: • Budowa I linii metra • Budowa węzła komunikacyjnego quot;Młocinyquot; • Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej • Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia • Przebudowa ul. Poleczki na odc. Puławska – Osmańska • Modernizacja Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej • Budowa pętli autobusowej quot;Włościańska” • Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odcinku Aluzyjna – granica miasta • Cmentarz Komunalny Północny – VI przedsięwzięcie • Inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i domach dziecka • Budowa sztucznych lodowisk •Upamiętnienie granic Getta Warszawskiego • Inwestycje w samorządowych instytucjach kultury (np. Teatr Rampa, Dom Spotkań z Historią) • Budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym • Modernizacja elewacji Pawilonu Sportowego w Parku Kultury w Powsinie
 10. 10. Wybrane inwestycje ogólnomiejskie realizowane w 2008 roku: • Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33,Ł-34,Ł-36,Ł-38 • Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej – bis • Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej • Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina SłuŜewiecka • Parkuj i Jedź ( Park & Ride ) – etap II • Budowa Centrum Nauki Kopernik • Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany • Inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej (np. Szpital Praski, Szpital Św. Rodziny, Szpital Czerniakowski, Szpital Grochowski, Szpital Bielański, Szpital Inflancka, SPZLO Ursynów, Mokotów, Bródno, Praga Północ, Wola, Ochota, śoliborz) • Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego i obiektów towarzyszących • Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie • Modernizacja Ŝłobków • Budowa rodzinnych domów dziecka • Inwestycje w domach dziecka • Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera • Inwestycje w domach pomocy społecznej (np. DPS „Syrena”) • Modernizacja Ośrodka Pałacu MłodzieŜy w Pieczarkach k/GiŜycka • Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w MOZ
 11. 11. Wybrane inwestycje ogólnomiejskie przygotowywane do realizacji w 2008 r: •Projekt i budowa II linii metra •Budowa Trasy Siekierkowskiej - budowa skrzyŜowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską •Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską •Budowa Trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – ul. Budowlana •Budowa obwodnicy śródmiejskiej, etap I na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek. •Budowa obwodnicy śródmiejskiej etap II na odc. ul. Zabraniecka – węzeł „śaba” – prace przygotowawcze •Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Rondo śaba do ul. Grochowskiej •Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. WybrzeŜe Szczecińskie do ul. Zabranieckiej •Przebudowa ul. Andersa etap I – przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego •Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odc. ul. Głębockiej na odc. Rondo śaba do wjazdu na teren CH„Targówek” •Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej odc. a) - od mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem śerańskim •Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al.Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) •Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej •Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku Wisła przy ul. Inflanckiej •Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej •Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego •Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego •Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyŜa upamiętniającego obecność Jana Pawła II w Warszawie
 12. 12. Wykonanie wydatków na inwestycje dzielnicowe w latach 2003 – 2008 w mln. zł. 800 717 700 600 469 500 408 400 355 300 266 207 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok
 13. 13. Wykonanie wydatków na inwestycje dzielnicowe w latach 2003 – 2008 % wykonania planu 100 87,5 86,8 90 83,9 81,9 81,1 80 70,4 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 14. 14. Wykonanie wydatków na inwestycje dzielnicowe w 2008 roku w mln zł 80 72,8 65,3 70 56,5 60 51,7 50,3 45,5 50 42,6 40,8 40,4 37,8 35,6 35,1 40 29,5 28,2 27,3 30 24,2 17,1 16,2 20 10 0 śo a U r us a y y ta er z Bi a ów w o w ek ó d tó w T a c ie ol c oł or e an ch ęk ow nó ho R e łno aw nó ni s W es ów ot lib Ur ś el oł ło Pr łud r i la Oc sy ie m W be ok Pó W ał W rg Be m W Bi Po m M a ag a Śr ag Pr
 15. 15. Wykonanie wydatków na inwestycje dzielnicowe w 2008 roku % wykonania planu 100 96,0 95,4 95,1 94,4 93,0 92,2 92,1 95 91,4 89,0 88,3 88,2 87,8 90 86,5 85,8 84,9 85 80 76,0 75 69,3 69,2 70 65 60 55 50 a s a y y ta er rz a ów w o w ek w e ol su oł oc an ch ęk ie ow ci nó ho o aw nó r tó W es ów ot dn Ur lib łn el ło oł ś i la Oc sy m ie W ok be Bi Pó W ał W łu śo rg Be m W Ur Bi Po M m Ta ód a Re ag a Śr ag Pr Pr
 16. 16. Wybrane inwestycje zakończone w 2008 roku realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy W zakresie edukacji i sportu: • Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56 (Białołęka) • Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu (Mokotów) • Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul. Zakrzewskiej 24 (Mokotów) • Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339) (Mokotów) • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44 (Praga Południe) • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą (Targówek) • Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7 (Targówek) • Budowa boiska przy ul. Remiszewskiej w ramach programu quot;Moje boisko Orlik 2012quot; (Targówek) • Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pala Telekiego (Ursynów) • Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1 (Ursynów) • Budowa boiska w ramach programu quot;Moje Boisko - Orlik 2012quot; (Ursynów) • Budowa hali widowiskowo - sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda (Ursynów) • Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15 (śoliborz)
 17. 17. Wybrane inwestycje zakończone w 2008 roku realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy W zakresie budowy i modernizacji dróg: • Budowa ul. Poprawnej (Wawer) • Budowa ul. Mazowieckiej (Wesoła) • Budowa ul. Jeździeckiej (Wesoła) • Przebudowa ulic: Muszkieterów, Leonidasa, Orzechowej (Włochy) W zakresie budownictwa komunalnego: • Budowa budynku komunalnego (Białołęka) • Budowa mieszkań komunalnych – I etap (Targówek) • Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap) (Ursus) • Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepielowskiej (Wawer) Pozostałe: • Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska (Bemowo) • Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposaŜeniem, ul. Grójecka 42 ( Ochota) • Modernizacja Parku Znicza (Praga Południe) • Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15 (Praga Północ), • Biblioteczne Centrum Multimedialne (Praga Północ), • Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony ( Ursus)
 18. 18. Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 – 2008 Inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 2 500 2 078 2 000 1 699 1 500 1 217 967 965 1 000 810 500 0 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 19. 19. Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 – 2008 Inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) % wykonania planu 100,0 90,0 83,9 81,0 79,9 78,9 80,0 70,3 69,2 70,0 60,0 50,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 20. 20. Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 – 2008 (przed odliczeniem zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 2 153 2 000 1 749 1 500 1 235 985 982 1 000 819 500 0 rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 21. 21. Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 – 2008 (przed odliczeniem zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) % wykonania planu 100,00 90,00 87 83 81 80 80,00 71 70 70,00 60,00 50,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008

×