Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Godzina pytań

2,400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Godzina pytań

 1. 1. Godzina p ytań
 2. 2. Copyright © 2011 Czesław BieleckiRedakcja:Paweł Burdzy, Tymoteusz ZychProjekt okładki:Tomasz KuczborskiRedakcja techniczna, skład i łamanie:Dominik Trzebiński Du Châteauxatelier@duchateaux.plISBN 987-83-932721-1-2Warszawa 2011Wydawca:Fundacja DiMul. Żuławskiego 202-641 WarszawaDruk i oprawa:Sowa - Druk na Życzenietel. 22 431 81 40www.sowadruk.plWydawca dołożył wszelkich starań, by dotrzeć do właścicieli i dysponentów praw autorskich do wszelkich zamieszczonych w książceilustracji. Osoby, do których nie udało się dotrzeć, prosimy o nawiązanie kontaktu z wydawcą.Wydawca dziękuje autorom zdjęć, opublikowanych na wolnych licencjach, które zostały wykorzystane w niniejszej publikacji.
 3. 3. Wstęp Jak spowodować, żeby demokracja lokalna nie była nudna, a politycy nieuciekali od odpowiedzialności? Co zrobić, żeby przestali opowiadać, co dla naszrobią ale faktycznie realizowali to, do czego zobowiązali się wobec wyborców?Ta mała książeczka w trzech częściach opisuje nasz pomysł polityczny. Chcemyużyć instrumentów, które społeczność warszawska ma w ręku i sprowadzićdialog społeczny do poziomu konkretów. Raz będą to sprawy lokalne, dzielni-cowe, kiedy indziej – rzeczy podstawowe dla funkcjonowania naszego miastajako metropolii i stolicy kraju. Nasz pomysł zmierza do tego, żeby obywatele miasta mogli poprzez stołecz-nych radnych zadać Prezydentowi pytania i żeby włodarz miasta musiał na nieodpowiedzieć od razu, a vista. Godzina Pytań odbywałaby się raz na miesiąc,dziewięć razy w roku, na specjalnej sesji Rady Warszawy. Otwarta dla warsza-wiaków, z publicznością na galerii może stać się świętem polskiej demokracji,powiewem świeżego powietrza w samorządzie lokalnym. Podczas Godziny Py-tań Prezydent Warszawy nie będzie mógł zasłaniać się swoimi zastępcami, a salanie będzie świecić pustkami – jak Sejm w trakcie interpelacji poselskich. 3
 4. 4. Gdy obywatele mogą pytać, a władza – szczególnie tak silnie spersonali-zowana, jak wybrany w bezpośrednich wyborach Prezydent Warszawy – mu-si na to pytanie w punkt odpowiadać, kończy się propagandowe gadulstwoi przerzucanie odpowiedzialności. Rządzenie zawsze jest kompetencją kompe-tencji, ale nie może być tak – ani w rządzie, ani w samorządzie – żeby NumerJeden rządził niepodzielnie, ale za nic nie brał odpowiedzialności, zrzucającją na podwładnych. Istotą naszego pomysłu jest odnowa polityki miejskiej.Odpartyjnienie jej przez skupienie uwagi publiczności na meritum spraw. Animetro, ani ulice, place czy domy nie mają partyjnych barw. Na miejskich la-tarniach nie zawiesza się logo partii, a tylko stołeczne żółto-czerwone i polskiebiało-czerwone sztandary. Zamiast oglądać kolejne zachęty do „zakochania sięw Warszawie,” spowodujmy, aby Ratusz zaczął prawdziwy dialog z warszawia-kami. Niech Prezydent odpowie swoimi ustami, a nie rzecznika czy któregośz zastępców: co, za ile i – najważniejsze – kiedy zrealizuje ze swoich obietnicwyborczych. Jeśli te plany rzeczowe, finansowe i czasowe okażą się tylko papkąpropagandową, która wypełniła dziurę pomiędzy latami 2006-2020 bez żad-nych punktów w czasie umożliwiających weryfikację kalendarza – niech staniesię to w blasku fleszy. W 1989 roku chcieliśmy przecież rządu i samorządu, abyzastąpić nim nierząd ignorantów. A skoro żyjemy w demokracji, a nie dyktatu-rze, to ponosimy odpowiedzialność zarówno za własne działanie i zaniechanie,jak i te dokonane przez władze. Za długo i za dużo słyszymy od rządzących o zarządzaniu przez cele, gdycele te oddalają się w zamgloną przyszłość – jak warszawskie obwodnice, metro,mosty i parkingi podziemne. To czas jest pieniądzem polityki. Żyjemy tu i teraz,więc mamy prawo wiedzieć, co będzie za rok, dwa i cztery. W połowie kadencjii na koniec kadencji Prezydenta Warszawy. A dlaczego tak się nie dzieje? Bo Warszawa nie ma prawdziwego gospoda-rza, który objeżdża i obchodzi swoje miasto, żeby wiedzieć, co się w nim dzie-je. Samorząd Stolicy dystansuje się od rzeczywistości niechcianej, nie lubianej,a przede wszystkim - różnej od wirtualnych i werbalnych planów. Prawdziwygospodarz miasta znałby jego ulice, spotykałby się z ludźmi. Widzielibyśmy gona premierach najważniejszych spektakli i na wernisażach wystaw. Warszawa,która nie mieści się w rankingu polskich miast „Newsweeka” i jest jedyną polskąmetropolią, która nie ma nawet projektu parku naukowego, góruje już tylko jed-nym: pozostaje stolicą i centrum władzy politycznej. W rankingu stolic – jeszczezanim rozstrzygnie się konkurencja – wiemy, że nie jest niestety jedną z euro-pejskich stolic kultury. Wrocław, Kraków czy Gdynia są daleko z przodu.4 Godzina pytań
 5. 5. Pomysł tej książki zrodził się ze współpracy z HGW Watch. To strona inter-netowa, na której obywatele mogą śledzić, jak mają się słowa – szybko i lek-ko rzucane przez obecną Prezydent Warszawy – do faktów, których dotyczą.Rzeczywistość jest bardziej oporna niż polityczny marketing Platformy Oby-watelskiej. Mosty i obwodnice, muzea i stadiony, powstają równie wolno, jakwiększość projektów tej partii. Broszura, którą macie Państwo w dłoniach, stanowi przykład prawdziwiekonstruktywnej krytyki. Najpierw fakty, potem pytania do rzetelnie poinfor-mowanych. To od nas, obywateli Stolicy i od naszych radnych zależy teraz czypomysł warszawskiej Godziny Pytań, odpowiednika londyńskiego Mayor’s Ques-tion Time, stanie się sposobem na codzienne kontrolowanie lokalnej władzy.Aby nie była tak daleko od naszego życia i od nas. Aby pomiędzy jedną a drugąkampanią wyborczą nieodpowiedzialność władzy powodowała marnowanieczasu i możliwości rozwoju. Powtórzmy: to czas – na realizację projektów wybor-czych, a nie tylko ich propagandowych namiastek – jest pieniądzem polityki. Dziękuję HGW Watch i moim współpracownikom Pawłowi Burdzemu i Ty-moteuszowi Zychowi za współudział w tworzeniu tej książeczki, a DominikowiTrzebińskiemu za nadanie jej formy graficznej. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. W broszurze tej zadaje-my serię pytań, które przybliżą Czytelnikowi, czym mogłaby być Godzina Pytań,na ile mogłaby odwrócić chorą tendencję w upartyjnianiu miejskich spraw,które z natury są neutralne politycznie. Problemy, o które trzeba pytać, to od-wrócenie Warszawy od Wisły, brak obwodnic, Alei na Skarpie łączącej ośrodkikultury i nauki, czy wreszcie – brak centrum i nieustający impas w jego formo-waniu na kamiennej pustyni wokół Pałacu Kultury i Nauki. Pytania, które zadajemy Prezydent Warszawy pokazują, ile można powie-dzieć w ciągu jednej minuty, aby władza nie mogła w ciągu następnych trzechminut odpowiedzi uciekać od tematu. Regularna debata na tym poziomie me-rytoryczności z obowiązkiem osobistego udziału w niej Prezydenta Warszawyodbuduje więź między polityką miejską i naszym codziennym życiem. Na ra-zie widzimy tylko grę o to, kto będzie rządził. Spór rozstrzygają przynależno-ści partyjne: „oni” są zawsze gorsi niż „my”. Jeśli tego nie zmienimy, na naszychoczach nadal będzie rozlewać się chaotyczna stolica bez wizji, a w samym cen-trum polskiej polityki opowiadacze wyprą z życia społecznego ludzi czynu. Czesław Bielecki 5
 6. 6. Pytaniado Prezydent Warszawy
 7. 7. Miejskie inwestycje planowane na EURO 2012 z prezentacji przedstawianej w maju 2007 r., ŹRÓDŁO: Materiały prasowe Urzędu m.st. Warszawy, WARSZAWA GOSPODARZEM MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2012”8 Godzina pytań
 8. 8. Warszawskie tempoPRZYGOTOWANIA DO EURO 2012 FAKTY:Po decyzji UEFA w kwietniu 2007 r., że Polska i Ukraina będą organiza-torami Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, Prezydent HannaGronkiewicz-Waltz zapewniała: Dzięki EURO 2012 Polska dostanie porządnegokopa. Gwałtownie poprawi się standard życia w stolicy, tak jak to było w Atenach,Barcelonie czy Seulu, które organizowały wielkie imprezy sportowe. Dostaliśmydar z zewnątrz, który bardzo popchnie Warszawę do przodu1. Media relacjono-wały zapowiedzi Pani Prezydent: Niemal jak za dotknięciem różdżki, w stolicyw pięć lat będą nowe drogi, obwodnica, Stadion Narodowy, druga linia metra.I na wszystko pieniędzy starczy, bo miasto musi lśnić przed EURO 2012 – obiecujejego prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz2. Decyzja o organizacji turnieju EURO 2012 dawała szansę na komplekso-wą rewitalizację Pragi, gdzie znajduje się Stadion Narodowy. Prasa pisała,że na Dworzec Wileński dojedzie metro, na zmodernizowany dworzec kolejowy –pociągi ze wschodu i z zachodu. Nawet odległy Targówek zyska łączność z lewą1 Gazeta Stołeczna, „Prezydent Warszawy: sport łączy nawet z PiS”, Iwona Szpala, 18-04-2007, http://goo.gl/gIkg72 Dziennik.pl, „Stolica w pięć lat ma zmienić się nie do poznania”, Agnieszka Kozera, 18-04-2007, http://goo.gl/MDEF2Warszawskie tempo 9
 9. 9. Urzędnicy Ratusza deklarowali na początku 2011: „Wiosną 2012 r. będzie można także zwiedzać Muzeum Historii Żydów Polskich na Muranowie”. Pół roku później termin realizacji muzeum to już wiosna 2013. W międzyczasie zmuszono do odejścia twórcę Muzeum Piotra Halbersztadta, który nie zgadzał się z Ratuszem. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, PRASOWY.UM.WARSZAWA.PL10 Godzina pytań
 10. 10. stroną Wisły przez most Krasińskiego. To wszystko wraz ze zmodernizowanymiulicami prawobrzeżnej Warszawy sprawi, że Praga z nieco zapomnianej i zapusz-czonej dzielnicy administracyjnej w ekspresowym tempie stanie się nowoczesną,integralną częścią stolicy3. Według oficjalnych opracowań, program inwestycji związanych z EU-RO 2012 obejmował m.in. domykanie systemu obwodnic Warszawy – miejskieji śródmiejskiej (wraz z dwoma nowymi mostami) oraz skomunikowanie lotniska,budowę II linii metra, modernizację 3 linii tramwajowych z zakupem taboru (155tramwajów) i budowę nowych tras oraz parkingów P&R4. Na rok przed EURO2012 z obiecywanych: „kopa” inwestycyjnego” i „pchnięcia do przodu”nie zostało w praktyce nic. PYTANIA:1. W kwietniu 2007 r zapowiedziała Pani Prezydent, że gwałtownie poprawi się standard życia w stolicy, tak jak to było w Atenach, Barcelonie czy Seulu, które organizowały wielkie imprezy sportowe5. Proszę podać, które konkret- nie standardy życia warszawiaków uległy poprawie w związku z inwesty- cjami przy EURO 2012 wraz z jasnymi kryteriami oceny. (Czas zadawania pytania – 25 sekund)2. W lipcu 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Pani Prezy- dent m.in. o podjęcie działań zapewniających terminową realizację inwestycji związanych z przygotowaniami do EURO 2012 oraz rzetelne przedstawienie danych dotyczących stanu zawansowania realizacji inwestycji6. Dlaczego po- mimo upływu 11 miesięcy nie przedstawiła Pani Prezydent podsumowania realizacji inwestycji obiecanych w 2007 r., z zaznaczeniem tych, których na pewno nie uda się ukończyć przed turniejem? (32 sekundy)3. Mieszkańcy Pragi czują się oszukani: Im bliżej EURO 2012, tym większe roz- czarowanie na Pradze7 pisała niedawno „Gazety Stołeczna”, w innym artykule wspominano o inwestycyjnej rzezi Pragi8. Dlaczego – wbrew zapowiedziom3 Rzeczpospolita, „Praga wróci do Warszawy”, Monika Górecka-Czuryłło, Maciej Szczepaniuk, 20-04-20074 Informacja prasowa Urzędu m.st. Warszawy, „Warszawa – pierwszy rok przygotowań do EURO 2012”.5 Gazeta Stołeczna, „Prezydent Warszawy: sport łączy nawet z PiS”, Iwona Szpala, 18-04-2007, http://goo.gl/gIkg76 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 23-08-2010, http://goo.gl/xNt0u7 Gazeta Stołeczna, „Rozczarowanie na Pradze: Euro 2012 nie jest praskie”, Dariusz Bartoszewicz, 17-05-2011, http://goo.gl/QFm7W8 Życie Warszawy, „Inwestycyjna rzeź Pragi”, Konrad Majszyk, 17-09-2009, http://goo.gl/AsMpoWarszawskie tempo 11
 11. 11. Pani Prezydent, że inne warszawskie dzielnice będą musiały na jakiś czas od- dać pierwszeństwo inwestycyjne Pradze9 – władze miasta zmarnowały EURO 2012 jako szansę na kompleksową rewitalizację dzielnicy? (30 sekund)4. Urzędnicy Ratusza planują pokryć płachtami reklamowymi kilka kamienic na Pradze10. Czy takie działania będą zgodne z obowiązującymi od niedawna przepisami o zakazie pokrywania płachtami budynków mieszkalnych oraz z Pani deklaracją Pani Prezydent, że nie godzi na to, żeby warszawiacy żyli w zaciemnionych domach, za płachtami reklam11? (25 sekund)5. Na rok przed EURO 2012 teren wokół Stadionu Narodowego wygląda ni- czym pobojowisko. Co zrobiono aby – we współpracy z Narodowym Cen- trum Sportu – zrealizować plan zagospodarowania terenów wokół stadionu przedstawiony w czerwcu 2008 r.12? Co z realizacją projektu hali sportowo- widowiskowej? (25 sekund)6. W kwietniu 2007 r zapowiadano stworzenie baz treningowo – rehabilita- cyjno –sportowych w następujących lokalizacjach: Stadion Legii, Stadion Drukarza, Stadion Hutnika, Stadion Polonii, Stadion w Wawrze, Agrykola13. Proszę podać jakie działania i decyzje wdrożeniowe zostały podjęte w tej kwestii? (23 sekundy)7. W ramach przygotowań do EURO 2012 zapowiadano domykanie systemu obwodnic: Ekspresowej, Miejskiej i Śródmiejskiej14. Jakie działania w tej kwe- stii podjęto dotychczas? Proszę przedstawić harmonogram prac do końca kadencji 2010-2014. (20 sekund)8. W styczniu 2011 r., na 500 dni przed rozpoczęciem EURO 2012, urzędnicy obiecywali, że wiosną 2012 r. będzie można także zwiedzać Muzeum Histo- rii Żydów Polskich na Muranowie.15 Już wiadomo, że otwarcie nastąpi naj-9 Rzeczpospolita, „Praga wróci do Warszawy”, Monika Górecka-Czuryłło, Maciej Szczepaniuk, 20-04-200710 Życie Warszawy, „Symbol Warszawy na Euro 2012: płachta”, Robert Biskupski, 20-04-2011, http://goo.gl/CXLLg11 Życie Warszawy, „Bat na dzikie reklamy”, Konrad Majszyk, 07-10-2008, http://goo.gl/IvCiW12 Architektura.info, „Nowe otoczenie Stadionu Narodowego w Warszawie”, 05-06-2008, http://goo.gl/lOjOr13 Materiał informacyjny „Warszawa gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012”14 Informacja prasowa Urzędu m.st. Warszawy, „Warszawa – pierwszy rok przygotowań do EURO 2012”.15 Informacja prasowa Urzędu m.st. Warszawy, 500 dni do UEFA EURO 2012 – Stan przygotowań Warszawy, http://goo.gl/rgIjI12 Godzina pytań
 12. 12. wcześniej na wiosnę 2013 r.16 Jaki jest powód ponad rocznego opóźnienia? (23 sekundy)9. Po 1989 r. w całej Polsce nastąpiła rewolucja toalet publicznych. Na nieca- ły rok przed EURO 2012 nie wydaje się, aby Warszawa była przygotowa- na w tej kwestii. Czy Ratusz nadal poszukuje partnera prywatnego, który miałby sfinansować zakup toalet w trybie partnerstwa publiczno-prywat- nego? (20 sekund)10. Cztery lata po szumnych zapowiedziach17 w dalszym ciągu nie ma kalen- darza imprez kulturalno-rozrywkowych towarzyszących EURO 2012. Czy podlegli Pani Prezydent urzędnicy opracowali jakąkolwiek międzynarodo- wą i ogólnopolską strategię promocji Warszawy przy okazji turnieju? (25 sekund)11. Biuro Promocji otrzymało w 2008 r. 800 tys. złotych na opracowanie „Strate- gii Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy do 2020 r.” 18 Minęły ponad trzy lata i dokumentu nie ma. Pani Prezydent, proszę powiedzieć konkretnie kiedy podlegli Pani urzędnicy zakończą prace nad „Strategią”? (22 sekundy)BUDOWA CENTRALNEGO ODCINKADRUGIEJ LINII METRA FAKTY:W styczniu 2010 r. przegłosowano zmiany do uchwały budżetowej, zwięk-szając planowane wydatki na budowę o 430 milionów złotych (ze 100do ponad 530 milionów). Według sprawozdania, na koniec ubiegłego rokuz tej kwoty wydano zaledwie 120 milionów złotych.16 Rzeczpospolita, „Czy zdążą z Muzeum Żydów”, Izabela Kraj, 30-05-2011, http://goo.gl/Xein117 Opracowanie takiego kalendarza obejmującego m.in. muzea, galerie, kina, teatry, zabytki, koncerty i festiwale muzyczne, imprezy młodzieżowe, imprezy integracyjne, mistrzowskie pikniki obiecywał materiał informacyjny „Warszawa gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012”18 http://goo.gl/Hlhk7Warszawskie tempo 13
 13. 13. ŹRÓDŁO: GAZETA STOŁECZNA, „BUDOWA METRA RUSZY Z KOPYTA: SĄ DODATKOWE MILIONY”, 07-01-2010 Zamiast obiecanego na rok 2010 przyspieszenia budowy II linii metra wystąpiły problemy z uzyskaniem pozwoleń na budowę stacji. ŹRÓDŁO: ŻYCIE WARSZAWY, „METRA NIE BUDUJĄ, DRĄŻĄ PAPIERKI”, 05-05-2011.14 Godzina pytań
 14. 14. Budowa się ślimaczy a za większość opóźnień odpowiadają miejscy urzęd-nicy. Jak pisał dziennik „Życie Warszawy” 19 pod znamiennym tytułem„Metra nie budują, drążą papierki” 126 dni trwały jałowe starania o wydanieprzez wojewodę pozwolenia na budowę trzech stacji metra. Pytana w grudniu 2010 r. o budowę kolejnych odcinków drugiej liniimetra w kierunku Bemowa i Targówka, Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała: w chwili obecnej, z uwagi na uwarunkowania finanso-we, tj. dochody i zdolność kredytową m. st. Warszawy, nie jest możliwe określenie,kiedy zostanie rozpoczęte projektowanie i będzie planowana budowa kolejnychodcinków II linii metra20. PYTANIA:12. Dlaczego z planowanych w styczniu 2010 r. ponad 530 milionów złotych na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra, do końca roku wydano zaledwie 120 milionów złotych? Czy w związku z tym, prace na Pradze zo- staną zakończone – jak obiecywano – przed rozpoczęciem EURO 201221? (21 sekund)13. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski przez długi czas nie udzielał po- zwoleń na budowę stacji: Rondo ONZ, Świętokrzyska i Dworzec Wileński, ze względu na liczne uchybienia, np. dotyczące numeracji działek i materia- łów geodezyjnych22. Którzy podlegający Pani Prezydent urzędnicy są odpo- wiedzialni za tak rażące uchybienia i czy zostały wobec nich wyciągnięte konsekwencje za opóźnianie budowy? (30 sekund)14. Ze środków zarezerwowanych na prace w 2011 r. przesunięto 300 milionów złotych do budżetu na lata 2012-2014, gdyż jak powiedział wiceprezydent Jacek Wojciechowicz konsorcjum zbyt optymistycznie założyło zakres prac23. Czy oznacza to kolejne opóźnienia harmonogramu budowy? Proszę podać realne scenariusze działania: najbardziej optymistyczny i najbardziej pesy- mistyczny. (28 sekund)19 Życie Warszawy, „Metra nie budują, drążą papierki”, Konrad Majszyk, 05-05-2011, http://www.zw.com.pl/artykul/595229.html?20 Odpowiedź na interpelację radnego Krzysztofa Zygrzaka, 22-12-2010, http://goo.gl/8LwZ621 Gazeta Stołeczna, „Budowa metra ruszy z kopyta: są dodatkowe miliony”, 07-01-2010, http://goo.gl/dcoqV22 Życie Warszawy, „Druga linia albo Euro 2012”, Konrad Majszyk, 19-04-2011, http://goo.gl/H7z6g23 Gazeta Stołeczna, „Metro się odwleka przez dramatyczną dziurę w budżecie? ”, Jan Fusiecki, Krzysztof Śmietana, 13-05-2011, http://goo.gl/e3LBsWarszawskie tempo 15
 15. 15. 15. Czy Ratusz dysponuje harmonogramem inwestycji w kolejne odcinki II linii metra po 2013 r.? Czy ma Pani Prezydent gotowy scenariusz budowy ze środków własnych miasta, w przypadku braku dofinansowania z nowego budżetu Unii Europejskiej? (22 sekundy)16. Tempo budowy II linii metra w niczym nie przypomina tzw. warszawskie- go tempa. Czy przed każdą sesją „Godziny Pytań” mogłaby Pani Prezydent przedstawiać comiesięczne sprawozdanie z realizacji budowy, co umożliwi- łoby skuteczny monitoring zaawansowania prac? (22 sekundy)REALIZACJA INWESTYCJIW TRYBIE PARTNERSTWAPUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP) FAKTY:Kandydatka Hanna Gronkiewicz-Waltz w programie wyborczym na lata2006-2010 twardo deklarowała chęć realizacji inwestycji miejskich w for-mule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). W jej programie napisa-no m.in. że wprowadzenie PPP do wieloletnich programów inwestycyjnych jestpalącą potrzebą. Od zeszłego roku mamy odpowiednia ustawę, zatem przepisyprawa nie stanowią przeszkody24. W lutym 2009 r. przedstawiono listę pro-jektów przygotowanych i rekomendowanych do realizacji w trybie part-nerstwa publiczno-prywatnego i zapowiedziano realizację pierwszychprojektów w II połowie 2009 r.Mamy połowę 2011 r. i pomimo obietnic nadal nie rozpoczęto m.in. bu-dowy parkingów podziemnych. W rozpoczętym projekcie wymiany wiatprzystankowych występują opóźnienia, a w przypadku rozbudowy Zakła-du Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych zamiast formułyPPP wybrano rozbudowę przez spółkę miejską.24 Program dla Warszawy na lata 2006-2010, http://goo.gl/DdDqi16 Godzina pytań
 16. 16. W ramach projektu „Przystanek dla Warszawy” 625 przystanków zlokalizowanych w Śródmieściu i dzielnicach ościennych ma zostać wyposażonych w wiaty według projektu Towarzystwa Projektowego. Wiaty mają zostać wymienione do EURO 2012 a ich montaż miał rozpocząć się już w 2010 r. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, TOWARZYSTWO PROJEKTOWE, PRASOWY.UM.WARSZAWA.PL Wiaty przystankowe na ulicy Królewskiej i ulicy Marszałkowskiej na rok przed EURO 2012. ŹRÓDŁO: ARCHIWUNWarszawskie tempo 17
 17. 17. Dopiero w lutym 2011 r. podpisano umowę na doradztwo w zakre-sie oceny zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnegodo projektu o nazwie „Budowa ogólnodostępnych parkingów podziem-nych”. Umowa została podpisana z konsorcjum firm: Ernst & Young Cor-porate Finance, EC. Harris Sp. z o.o., DLA Piper UK LLP, DLA Piper WiaterSp. k.25 PYTANIA:17. Ponad rok od momentu ogłoszenia startu projektu PPP „Przystanek dla Warszawy” w dalszym ciągu nie ruszył proces instalacji nowoczesnych wiat przystankowych z panelami reklamy zewnętrznej. Czy opóźnienie nie spo- woduje, że wbrew szumnym zapowiedziom, przed EURO 2012 wiaty nie staną w wszystkich wybranych lokalizacjach? (25 sekund)18. W lutym 2009 r. padło zobowiązanie, że pierwsze projekty PPP (m.in. budo- wa parkingów podziemnych w Śródmieściu) ruszą w drugiej połowie tam- tego roku. Dlaczego wszystko co udało się w tej sprawie zrobić przez dwa i pół roku to podpisanie kontraktu z firmami doradczymi na… określenie wykonalności projektu budowy parkingów? (25 sekund)19. W 2009 r. Ratusz zapowiadał przeprowadzenie analizy możliwości realizacji w ramach formuły PPP następujących inwestycji sportowo-rekreacyjnych: KS Hutnik (remont boiska i budowa zaplecza), hala widowiskowo – spor- towa Arena Varsovia, KS Ursus (budowa kompleksu hotelowo – sportowe- go), modernizacja obiektu KS Polonia. Które z wymienionych inwestycji wyłoniono do realizacji w formule PPP i jaki jest termin zakończenia tych inwestycji? (35 sekund)20. Po licznych deklaracjach o dużym zainteresowaniu przedsiębiorców pry- watnych rozbudową Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komu- nalnych w formule PPP26, zdecydowano że rozbudowę przeprowadzi spółka miejska ze środków z kredytu z banków komercyjnych. Dlaczego podjęto właśnie taką decyzję? (26 sekund)25 Numer zamówienia ZP/AP/341/III-188/10, http://goo.gl/joatF26 Michał Olszewski, dyrektor biura funduszy europejskich, PB.pl, „Spalarnia po wyborach”, 30-09-2010, http://goo.gl/iNPjx18 Godzina pytań
 18. 18. Obietnice budowy parkingów podziemnych we współpracy z partnerem prywatnym, prezentowane w 2009 r. przez Biuro Obsługi Inwestorów. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY21. Wbrew zapowiedziom inwestycje prowadzone w partnerstwie publiczno- prywatnym nie są priorytetem obecnego Ratusza. Jakie inwestycje w for- mule PPP planuje Pani Prezydent zrealizować do końca obecnej kadencji w 2014 r.? Proszę podać konkrety: przedsięwzięcia i daty ich realizacji. (22 sekundy)Warszawskie tempo 19
 19. 19. Do dzisiaj na stronie urzędu miasta umieszczona jest obietnica Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz: „Szpital Południowy powstanie do końca 2011 roku”. ŹRÓDŁO: URZĄD M.ST. WARSZAWY, HTTP://WWW.UM.WARSZAWA.PL/NODE/11045BUDOWA SZPITALA POŁUDNIOWEGO FAKTY:W czerwcu 2007 r. w trakcie Dni Ursynowa Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała: mamy nadzieję, że do końca 2011 roku szpital (Południowy)będzie ukończony.27 Do końca sierpnia 2007 r. miała być podjęta decyzjao lokalizacji. Po kolejnych dwóch latach poszukiwań powrócono do kon-cepcji sprzed wyborów 2006 r. umiejscowienia Szpitala Południowego przyCentrum Onkologii. Umowę na projekt nowej miejskiej lecznicy podpisanow marcu 2011 r. a zakończenie budowy jest obiecywane w 2015 r.Jest czerwiec 2011 r.: minęły cztery lata, wyznaczono dwie lokalizacje,podpisano umowę a w efekcie nie ma nawet fundamentów…27 PAP, „Stolica: Gronkiewicz-Waltz: mam nadzieję, że do końca 2011 r. powstanie Szpital Południowy”, 17-06-2007, http://goo.gl/p5TDK20 Godzina pytań
 20. 20. Plany lokalizacji Szpitala Południowego przy Centrum Onkologii z 2006 r. Ratusz, po dwóch latach poszukiwania innej lokalizacji, wrócił do planu przygotowanego przez poprzedników. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWYPYTANIA:22. Przez dwa lata urzędnicy Ratusza szukali nowej lokalizacji dla Szpitala Po- łudniowego a efektem poszukiwań był powrót do lokalizacji przy Centrum Onkologii. Czy wyciągnęła Pani Prezydent konsekwencje wobec urzędników, którzy w 2007 r. wskazali lokalizację na działce u zbiegu ul. Płaskowickiej i Pileckiego, w miejscu planowanej obwodnicy Warszawy? (26 sekund)23. Po stracie dwóch lat na bezproduktywne szukanie lokalizacji, kolejne dwa lata minęły zanim podpisano umowę na projekt szpitala. W efekcie zmarnowano cenny czas i budowa nie ruszyła w czasie najlepszej koniunktury gospodarczej i budżetowej miasta. Czy może Pani Prezydent zapewnić warszawiaków, że przy tym tempie, szpital zostanie rzeczywiście wybudowany do 2015 r.? (25 sekund)24. Władze dzielnicy Ursynów zwróciły się do Ratusza o poszerzenie ul. Pilec- kiego (na odcinku od ul. Roentgena do ul. Indiry Gandhi) aby zapewnić wy- godny dojazd do budowanego Szpitala Południowego. Jaki jest los tego wnio- sku oraz czy podlegli Pani Prezydent urzędnicy przygotowali całościowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i jego okolic? (26 sekund)Warszawskie tempo 21
 21. 21. Wizualizacje zabudowy w ramach nowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Defilad. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, PRASOWY.UM.WARSZAWA.PL22 Godzina pytań
 22. 22. Stan obecny na Placu Defilad wokół Pałacu Kultury i Nauki. Tu będzie zlokalizowana Strefa Kibica w trakcieEURO 2012, która zajmie powierzchnię 120 tys. m. kw. i zostanie ogrodzona. ŹRÓDŁO: ARCHIWUM 23
 23. 23. Ratusz zdecydował się na lifting ul. Emilii Plater, zamiast na przebudowę i budowę parkingu podziemnego w trybie PPP (koncepcja przebudowy kosztowała prawie 10 milionów złotych). ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, PRASOWY.UM.WARSZAWA.PL24 Godzina pytań
 24. 24. Centrum WarszawyREALIZACJA PLANUZAGOSPODAROWANIA PAŁACUKULTURY I NAUKI FAKTY:W listopadzie 2006 r. na pytanie zadane w czasie debaty zorganizowanejprzez dziennik „Rzeczpospolita” Kiedy rozpocznie się zabudowa Placu Defilad?Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała: Od razu. Centrum Warszawy niemoże tak wyglądać! 28. Jednak w trakcie kadencji 2006-2010 nie rozpoczę-to żadnych nowych inwestycji a okolice Pałacu Kultury i Nauki pozostałykamienną pustynią. Jedynym „sukcesem” władz miasta było usunięcie haliKupieckich Domów Towarowych i zastąpienie jej… innym „blaszakiem”czyli budynkiem zaplecza budowy drugiej linii metra. W lipcu 2007 r. rozpoczęto procedurę zmiany planu zagospodarowaniatego terenu. Pomimo tego, że wiceprezydent Jacek Wojciechowicz zapowie-dział wówczas, że w ciągu roku władze miasta będą w stanie przedstawić28 Rzeczpospolita, „Kilka deklaracji złożonych podczas debaty w Rzeczpospolitej”, 10-11-2006Centrum Warszawy 25
 25. 25. Wizualizacja Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad. Konkurs na projekt rozstrzygnięto 18 lutego 2007 r. Aktualny termin realizacji inwestycji to dopiero rok 2016. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, CHRISTIAN KEREZ ARCHITECT ETH SIA AG, PRASOWY.UM.WARSZAWA.PL26 Godzina pytań
 26. 26. gotowy projekt, plan został przyjęty dopiero na jesieni 2010 r., tuż przedkolejnymi wyborami. Nowy plan zakłada budowę trzech wysokich budyn-ków od strony ul. Emilii Plater, a po południowej i wschodniej stronie PałacuKultury niską zabudowę nawiązującą do poprzedniej wersji planu. Od ponownego wyboru Pani Prezydent minęło już siedem miesięcy.Na Placu Defilad nie dzieje się nic, choć przybył nowy pełnomocnik ds. …zagospodarowania Placu, zwany pretensjonalnie „carem”, którego jedynymzadaniem wydaje się być dyscyplinowanie udających pracę miejskich urzęd-ników-bojarów niższego szczebla. PYTANIA:25. Aby rozpocząć sprzedaż działek na Placu Defilad, należy przyjąć harmo- nogram zaplanowanych inwestycji. Czy w ocenie Pani Prezydent możliwe jest rozpoczęcie realizacji do końca kadencji 2010-14r.? Jaki jest aktualny stan wykupu roszczeń do działek na placu Defilad i jakie środki zostały za- rezerwowane na ten cel? (25 sekund)26. Urzędnicy Ratusza oszacowali koszty wymiany płyty, budowy i przebudowy podziemnej infrastruktury komunikacyjnej oraz przebudowę dróg i prze- strzeni publicznych wokół Pałacu Kultury na 550 milionów złotych29. Czy wprowadzono odpowiednie korekty do Wieloletniej Prognozy Finanso- wej m.st. Warszawy, uwzględniające te wydatki? (24 sekundy)27. Najnowszy plan zagospodarowania terenu wokół PKiN został przyjęty w listopadzie 2010 r. zamiast – jak obiecywano – jeszcze w 2008 r. Jakie były przyczyny ponad dwuletniego opóźnienia i czy może Pani Prezydent wskazać koszt tych zaniechań z uwzględnieniem kosztu pieniądza w cza- sie? (25 sekund)28. W 2010 r. zdecydowano się na swoisty lifting ul. Emilii Plater, odkładając plany całościowej przebudowy. Proszę podać harmonogram planowanej przez Ratusz przebudowy ul. Emilii Plater (w tym budowy parkingu pod- ziemnego), tak aby nie zostało zmarnowane prawie 10 milionów złotych, przeznaczonych na dokumentację projektową30. (26 sekund)29 DRUK NR 3063 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie30 Nr zamówienia NDZP/218/PN/154/07, http://goo.gl/1jZmFCentrum Warszawy 27
 27. 27. Budynek zaplecza budowy II linii metra ustawiony na miejscu hali KDT. Będzie stał co najmniej do końca 2013 r. ŹRÓDŁO: ARCHIWUM28 Godzina pytań
 28. 28. BUDOWA MUZEUM SZTUKINOWOCZESNEJ FAKTY:Muzeum Sztuki Nowoczesnej miało być inwestycją, która przełamie „nie-moc” na Placu Defilad, jednak budowa jest wciąż odkładana w czasie. Kiedyw 2008 r. podpisywano kontrakt na prace projektowe budynku Muzeum,zapowiadano rozpoczęcie budowy w I kwartale 2011 r. i jej zakończeniepod koniec 2013 r. W kolejnych wersjach wieloletniego planu inwestycyjnego zmienionoterminy. Według informacji aktualnie publikowanych przez zespół Muzeum,budowa ma rozpocząć się na przełomie 2012-13 r., a otwarcie planowane jestna połowę 2016 r.31 Minęły lata najlepszej koniunktury na budowę takiegoobiektu, a na Placu Defilad nie wbito nawet szpadla. PYTANIA:29. Proszę podać aktualny harmonogram budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy? (10 sekund)30. Pan Paweł Barański, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta twierdzi, że miasto musi liczyć się z wydatkami na Muzeum wyższymi o 200 milionów złotych.32 Czym Pani Prezydent tłumaczy tak drastyczny wzrost planowanych kosztów budowy? (18 sekund)31. Zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Kultury, miasto zobowiązało się zbudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej ze środków własnych lub z dofi- nansowania unijnego (z kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej). Czy w budżecie miasta zarezerwowano odpowiednie środki na realizację inwestycji? (22 sekundy)31 artmuseum.pl, http://goo.gl/SpQ7S32 Wypowiedź dla Gazety Stołecznej, artykuł „Muzeum Sztuki Nowoczesnej aż za pół miliarda złotych? ”, Michał Wojtczuk, 06- 04-2010, http://goo.gl/86uTFCentrum Warszawy 29
 29. 29. Projekt Muzeum Pamięci Komunizmu SocLand i zagospodarowania placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Władze miasta zrezygnowały z budowy muzeum w podziemiach Pałacu, ale nie wskazały nowej lokalizacji. ŹRÓDŁO: MUZEUM PAMIĘCI KOMUNIZMU SOCLAND, SOCLAND.PLBUDOWA MUZEUM PAMIĘCIKOMUNIZMU SOCLANDFAKTY:Przygotowywane od 2005 r. Muzeum Pamięci Komunizmu SocLand miałonawiązywać do Muzeum Pamięci Holocaustu w Waszyngtonie albo MuzeumTolerancji w Los Angeles. W ramach inwestycji planowano stworzyć podziem-ne Forum Wolności (przykryte szklanym świetlikiem) na dziedzińcu przedPałacem Kultury i Nauki (pomiędzy głównym wejściem a teatrami Studioi Dramatycznym). Do muzeum zwiedzający mieli wchodzić z poziomu Agoryzaprojektowanej na osi Pałacu od strony ul. Marszałkowskiej. Znakiem szczególnym tej inwestycji miały być dwa 50-metrowe masz-ty flagowe ze stali i szkła. Autorem projektu jest Czesław Bielecki, który30 Godzina pytań
 30. 30. zaoferował go jako społeczny wkład. Od kilku lat w tej sprawie nie dziejesię nic, choć w strukturach miejskich istnieje… kilkuosobowy zespół ds. Bu-dowy Muzeum Komunizmu. Tylko w 2010 r. kosztował on warszawskich po-datników 85 576,94 złotych PYTANIA:32. W 2008 r. padła zapowiedź33, że pierwsza ekspozycja w muzeum zostanie otwarta w 2010 r. a otwarcie całości rok później. Jaki jest aktualny har- monogram działań na rzecz utworzenia Muzeum Pamięci Komunizmu, skoro przez kilka ostatnich lat w sprawie nie zrobiono dosłownie nic? (21 sekund)33. Urzędnicy Ratusza podjęli decyzję o rezygnacji z budowy muzeum w pod- ziemiach Pałacu Kultury i Nauki, co de facto oznacza zaniechanie próby „od- zyskania” dziedzińca Pałacu dla przestrzeni publicznej. Skoro według nowej koncepcji, muzeum miało znajdować się w pomieszczeniach samego gma- chu, dlaczego do tej pory nie wydano decyzji o lokalizacji? (26 sekund)34. W Ratuszu działają dwa zespoły zajmujące się Muzeum: Zespół ds. koor- dynacji działań związanych z utworzeniem w Warszawie instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Komunizmu” (powołany w sierpniu 2008 r.) oraz Zespół ds. budowy Muzeum Komunizmu (w ramach Stołecznego Zarzą- du Rozbudowy Miasta). Proszę podać efekty działania obydwu zespołów. (25 sekund)35. Ponieważ nad istniejącym jedynie w formie projektu Muzeum Komuni- zmu pracują w Ratuszu aż dwa zespoły, istnieje domniemanie, że komórki zostały powołane w celu pozorowania działań i czekania na tzw. „lepsze czasy”. Proszę podać roczne koszty funkcjonowania każdego z tych zespo- łów. (28 sekund)33 Wojciech Borowik, kierownik Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, Gazeta Stołeczna, „Muzeum Komunizmu powstanie w Pałacu Kultury”, Tomasz Urzykowski, 18-06-2008, http://goo.gl/fNk5RCentrum Warszawy 31
 31. 31. Obietnice inwestycji rowerowych zawarte w Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, WYSTAWA – STRATEGIA TRANSPORTOWA WARSZAWY, 201032 Godzina pytań
 32. 32. Miasto dostępneINWESTYCJE ROWEROWE FAKTY:Hanna Gronkiewicz-Waltz w kampanii wyborczej 2006 r. obiecała rowe-rzystom że bezwzględnie powrócimy do zasady z lat 90., że każda budowana czyremontowana droga otrzyma pełnowartościową ścieżkę rowerową. Zlikwidujemyskutki kompromitującego w swej bezmyślności pomysłu prowadzenia ścieżek doni-kąd. Nietrwałą i niewygodną kostkę zastąpimy standardową w krajach zachodnichnawierzchnią asfaltową. W ciągu czterech lat powstanie szkielet całościowego sys-temu dróg rowerowych w mieście, czyli około 150 km dróg rowerowych, tworzącychrazem z istniejącymi spójny i logiczny system, obejmujący całe miasto.34 Jednakwedług danych z września 2010 r., do końca 2009 r. oddano do użytkuzaledwie 31,5 km ścieżek rowerowych a kostka betonowa była najpopu-larniejszą nawierzchnią w nowych inwestycjach35.34 Program dla Warszawy na lata 2006-2010, http://goo.gl/Tx0qE35 Odpowiedź na interpelację radnego Michała Grodzkiego, 14-09-2010, http://goo.gl/YsyqxMiasto dostępne 33
 33. 33. PYTANIA:36. Podczas kampanii w 2006 r. obiecywała Pani, że w ciągu czterech lat po- wstanie szkielet całościowego systemu dróg rowerowych w mieście, czyli około 150 km dróg rowerowych, tworzących razem z istniejącymi spójny i logiczny system, obejmujący całe miasto36. Dlaczego po prawie pięciu latach nie zre- alizowała Pani Prezydent swej obietnicy nawet w jednej trzeciej? (25 sekund)37. Władze miasta przeznaczyły 170 tysięcy złotych na promocję rowerowego miesiąca Warszawy37, w ramach którego zorganizowano akcję Weź stojak od Miasta, ale przez ponad rok nie znaleziono pieniędzy na instalację samych stojaków rowerowych38. Dlaczego dopiero po interwencji stowarzyszenia Zielone Mazowsze i mediów, przeznaczono 25 tysięcy złotych na montaż stojaków39 i kto odpowiada za te zaniechania? (32 sekundy)38. W Biurze Drogownictwa i Komunikacji działa Wydział Ruchu Rowerowe- go40. Proszę podać koszty jego funkcjonowania i efekty działań oraz odpo- wiedzieć czy Pani Prezydent jest zadowolona z pracy podległych urzędni- ków? (18 sekund)39. W trakcie ostatniej kampanii wyborczej Pani Prezydent obiecywała nastę- pujące inwestycje rowerowe: stworzenie systemu roweru publicznego (120 wypożyczalni na 2 tys. rowerów), zwiększenie ilość stojaków rowerowych, stworzenie dworca rowerowego przy Pałacu Kultury i Nauki, budowa ścieżek rowerowych w tempie ok. 25 km rocznie41. Proszę podać plany rzeczowe, finansowe i czasowe aby wymienione projekty zostały ukończone do końca kadencji 2010-2014. (36 sekund)40. Kosztem 120 tysięcy złotych42 udało się stworzyć dziesięciokilometrową ścieżkę rowerową wzdłuż prawego brzegu Wisły. Czy władze Warszawy chcą zastosować podobne rozwiązania w innych częściach miasta? (15 sekund)36 Program dla Warszawy na lata 2006-2010, http://goo.gl/Tx0qE37 Numer zamówienia: ZP/EM/341/II-130/10, http://goo.gl/coqp238 Gazeta Stołeczna, „Rowerzyści wciąż lekceważeni. Obiecali stojaki i co? ”, Krzysztof Śmietana, 21-03-2011, http://goo.gl/hqnY539 Odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Dolczewskiego, 06-05-2011, http://goo.gl/ZWIR240 ZIELONE MAZOWSZE, „Cykliści już nie mają pełnomocnika”, Aleksander Buczyński, 30-12-2007, http://goo.gl/sOISB41 Warszawska Masa Krytyczna, „Odpowiedź Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz”, http://goo.gl/Mv55P42 Gazeta Stołeczna, „Odkryj dziką Wisłę: jedyna taka ścieżka w Europie”, Jakub Chełmiński, 30-04-2011, http://goo.gl/YtHAq34 Godzina pytań
 34. 34. Bliżej WisłyREPREZENTACYJNE BULWARYNADWIŚLAŃSKIE FAKTY:Hanna Gronkiewicz-Waltz w programie wyborczym z 2006 r. deklarowała:Musimy zwrócić miasto rzece43. Obiecywała reprezentacyjne bulwary nadwi-ślańskie z ciągiem rekreacyjno-usługowym: obydwa brzegi Wisły miały staćsię terenami spędzania czasu wolnego i czynnej rekreacji. Program zago-spodarowania tych terenów przedstawiono w 2008 r. jako jedną z inwesty-cji na EURO 201244. Kiedy w październiku 2009 r. podpisywano umowę naprojekt zagospodarowania lewego brzegu rzeki, zapowiadano rozpoczęcieprzetargu na wykonanie bulwarów w 2010 r.45 Po prawie dwóch latach, wy-konawcy nie wybrano do dzisiaj. Za to w trakcie kampanii wyborczej w 2010 r.Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz… po raz drugi obiecała zagospodaro-wanie brzegów Wisły46.43 Program dla Warszawy na lata 2006-2010, http://goo.gl/6DHKk44 Informacja prasowa Urzędu m.st. Warszawy, „Warszawa – pierwszy rok przygotowań do EURO 2012”.45 Naszemiasto.pl, „Nadwiślańskie bulwary na Euro”, Anna Rokicińska, 12-10-2009, http://goo.gl/ucgFo46 Gazeta Stołeczna, „Gronkiewicz-Waltz: chcę przybliżać Warszawę do Wisły”, Jarosław Osowski, 23-10-2010, http://goo.gl/5iQUuBliżej Wisły 35
 35. 35. Wizualizacje lewobrzeżnego bulwaru Wisły od Powiśla do Podzamcza. Zagospodarowanie brzegów Wisły w 2008 r. przedstawiono jako jedną z inwestycji na EURO 2012. ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU M.ST. WARSZAWY, PRASOWY.UM.WARSZAWA.PL36 Godzina pytań
 36. 36. Bulwary na rok przed EURO 012, widok z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. ŹRÓDŁO: ARCHIWUM Projekt zagospodarowania terenów znajdujących się w sąsiedztwie Zamku Królewskiego. Projekt zakładał ukrycie Wisłostrady w tunelu i doprowadzenie Ogrodów Królewskich do Wisły. ŹRÓDŁO: DIM’84 DOM I MIASTO SP. Z O.O.Bliżej Wisły 37
 37. 37. PYTANIA:41. Pomimo zapowiedzi Ratusza, że jeszcze w zeszłym roku będzie wybrany wykonawca bulwarów nad Wisłą, tak się nie stało. Czym Pani Prezydent tłumaczy opóźnienia w wyborze wykonawcy prac na lewym brzegu od Po- wiśla do Podzamcza? Jaki jest aktualny termin zakończenia budowy bul- warów? (25 sekund)42. Prasa donosi, że koszt budowy bulwarów nad Wisłą ma wynieść 120 mi- lionów złotych zamiast planowanych 60 milionów47. Skąd tak skokowy wzrost? Czy może Pani Prezydent zapewnić mieszkańców, że w trakcie EURO 2012 będą mogli skorzystać choć w części z nadwiślańskich bulwa- rów? (21 sekund)43. Czy w Ratuszu powstał plan związany z zagospodarowaniem prawego brzegu Wisły? Jak będą mogli spędzić czas kibice w okolicach Stadionu Narodowe- go w trakcie EURO 2012? (16 sekund)44. Istnieje projekt schowania Wisłostrady w tunelu przy Arkadach Kubickiego, aby poszerzone w ten sposób nadwiślańskie Ogrody Królewskie dochodzi- ły do samej Wisły. Jakie są plany własne Ratusza odnośnie zagospodaro- wania terenów znajdujących się w sąsiedztwie Zamku Królewskiego? (20 sekund)45. Czym Pani Prezydent tłumaczy zaniechanie pomysłu budowy mostu pie- szo-rowerowego, który miałby łączyć oba brzegi Wisły na wysokości Stadio- nu Narodowego48? Czy jest możliwa realizacja takiej atrakcji dla turystów i mieszkańców do końca kadencji 2010-14? (20 sekund)47 Gazeta Stołeczna, „Bulwar nad Wisłą będzie dwa razy droższy. Dlaczego?”, Dariusz Bartoszewicz, 09-03-2011, http://goo.gl/o2HJq48 Gazeta Stołeczna, „Hala na 20 tys. widzów stanie przy Stadionie Narodowym?”, Michał Wojtczuk, 30-08-2010, http://goo.gl/z0Tov38 Godzina pytań
 38. 38. Styl rządzeniaRATUSZ FAKTY:Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała w kampanii 2006 r. przyjazny urządmiasta i sprawną administrację. Miało być zgodnie z dewizą: Urząd jest dlaobywatela, klient – nasz pan! Kandydatka przekonywała, że jej celem jestmaksymalne usprawnienie opieszałej i nie wydolnej dziś administracji warszaw-skiej. Poprzedni prezydent w sposób niesłychany scentralizował i poszatkowałstrukturę urzędów wplatając weń arcyskomplikowany system rozmaitych upo-ważnień. W rezultacie panuje ogromny bałagan kompetencyjny, urzędnicy bojąsię podejmować decyzje, a nominalna tytulatura często mija się z prawdziwymiupoważnieniami49. Tymczasem w kadencji 2006-2010 zwiększono zatrudnienie o 1,5 ty-siąca osób w Ratuszu oraz w dzielnicach50. Na początku lipca 2009 r. PaniPrezydent Gronkiewicz-Waltz ogłosiła tzw. zamrożenie etatów. Zapowie-dziano, że nie będzie nowych etatów, ani zatrudniania ludzi w miejsce osób49 Program dla Warszawy na lata 2006-2010, http://goo.gl/DdDqi50 Gazeta Stołeczna, „Ratusz miał oszczędzać, a zatrudnił 1,5 tys. nowych osób”, Jan Fusiecki, 23-08-2010, http://goo.gl/Te8cMStyl rządzenia 39
 39. 39. odchodzących na emeryturę51. Jednak od końca czerwca 2009 r. do końca czerwca 2010 r liczba urzędników wzrosła o kolejne 371 etatów w biurach urzędu, delegaturach i dzielnicach52. W raporcie na temat wielkich miast Polski z 2011 r. (autorstwa firmy PwC) przy ocenie sprawności warszawskiej administracji napisano: Warsza- wa, przy wysokich wydatkach na administrację w przeliczeniu na jednego miesz- kańca, znajduje się w środkowych i dolnych pozycjach zestawienia, jeśli chodzi o czas oczekiwania na wpis do rejestru działalności gospodarczej, czas otwarcia urzędu miejskiego, czy oferowane możliwości w zakresie załatwiania spraw urzę- dowych przez internet53. Chociaż w raporcie PwC zwrócono uwagę, że wysoki procent głosów oddanych w wyborach samorządowych 2010 sugeruje jednak, że mieszkańcy akceptują sprawność działania instytucji miejskich54, sprawność administracji powinna przedmiotem ciągłego zainteresowania radnych w trakcie sesji„Godziny pytań”. PYTANIA:46. W kadencji 2006-2010 zwiększono zatrudnienie o 1.5 tysiąca osób w urzę- dzie miasta oraz w dzielnicach55. Jak ma się to do postulatów oszczędności przedstawianych przez Platformę Obywatelską, której jest Pani Prezydent wiceprzewodniczącą? (18 sekund)47. W 2009 r. Pani Prezydent poinformowała o wprowadzeniu nowych stan- dardów obejmujących 7 tysięcy urzędników. Według nich pensja miała zależeć od wartości pracownika (planowano wprowadzenie tzw. wyceny stanowiska), a nagrody miały być uznaniowe, aby nie stałym dodatkiem do urzędniczej pensji56. Jak Pani Prezydent wdraża w życie te słuszne po- stulaty? (30 sekund)48. Nagrody przyznawane urzędnikom miejskim są w sposób uznaniowy i po- kątny. Czy Pani Prezydent może publikować listę nagród przyznanych51 Gazeta Stołeczna, „Kryzys idzie na stolicę: Ratusz tnie i zamraża”, Iwona Szpala, 03-07-2009, http://goo.gl/XosPd52 HGW Watch, „Efekt tzw. zamrożenia rekrutacji – po roku prawie 400 etatów więcej”, 22-10-2010, http://goo.gl/tuUlO53 PwC, „Raporty na temat wielkich miast Polski Warszawa”, styczeń 2011, http://goo.gl/rqCRP54 PwC, „Raporty na temat wielkich miast Polski Warszawa”, styczeń 2011, http://goo.gl/rqCRP55 Gazeta Stołeczna, „Ratusz miał oszczędzać, a zatrudnił 1,5 tys. nowych osób”, Jan Fusiecki, 23-08-2010, http://goo.gl/Te8cM56 Gazeta Stołeczna, „Rewolucja w ratuszu: jaka praca, taka płaca”, Iwona Szpala, 24-03-2009, http://goo.gl/ZlTLV40 Godzina pytań
 40. 40. najwyższym urzędnikom Ratusza oraz dzielnic (np. dyrektorom i wice- dyrektorom biur urzędu miasta, burmistrzom i wiceburmistrzom, szefom spółek miejskich) wraz z uzasadnieniem przyznania nagród dla poszcze- gólnych osób? (28 sekund)49. Jakie są efekty pracy w ostatnich dwóch latach, pełnomocników powoła- nych przez Panią Prezydent: Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Kontaktów z PKP, Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. zago- spodarowania nadbrzeża Wisły, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. wdrożenia rekomendacji audytu organizacyjnego Urzędu m.st. Warsza- wy, Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej? (30 sekund)50. W grudniu 2009 r. powołano Panią Karolinę Malczyk-Rokicińską na sta- nowisko Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowa- nia57. Proszę wymienić zrealizowane kampanie społeczne oraz rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji wprowadzone w życie na wniosek Pani Pełnomocnik. (25 sekund)51. Audyt organizacyjny Urzędu m. st. Warszawy przeprowadzony na podstawie umowy z marca 2007 r.58 zawierał rekomendacje dotyczące usprawnienia działań Ratusza. Proszę podać, które z rekomendacji wdrożono w życie i czy po czterech latach od tego audytu, planuje Pani Prezydent poddać ocenie aktualny sposób działania Ratusza? (28 sekund)52. W kampanii 2006 r. obiecywała Pani przekazywanie odpowiednich środ- ków finansowych na szybkie wykonanie i ukończenie prac planistycznych w obszarze planów zagospodarowania przestrzennego59. Proszę podać re- alne efekty działań w tym zakresie w ciągu ostatnich pięciu lat. Czy może Pani Prezydent określić, jaki procent powierzchni miasta pokrytej plana- mi zagospodarowania, jest celem Ratusza na koniec kadencji 2010-2014? (32 sekundy)57 Zarządzenie nr 3994/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania, http://goo.gl/JvS4E58 Numer zamówienia: ZP/ŁK/341/III-32/07, http://goo.gl/Wjhsm59 Program dla Warszawy na lata 2006-2010, http://goo.gl/8miCXStylrządzenia 41
 41. 41. 53. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie z 2008 r. wskazywała, że w Urzę- dzie m.st. Warszawy ograniczono zasady otwartości i konkurencyjności naboru na stanowiska urzędnicze60. Jakie działania naprawcze podjęła Pani Prezydent od czasu publikacji raportu? (22 sekundy)54. Za Biura: Architektury i Planowania Przestrzennego, Audytu Wewnętrznego, Kultury, Ochrony Środowiska oraz Sekretariat ds. EURO 2012 odpowiadają pełniący obowiązki dyrektora61 a nie są organizowane konkursy na stanowi- ska szefów tych jednostek. Czy może Pani Prezydent powiedzieć ilu dyrek- torów biur otrzymało swoje stanowiska kierownicze w wyniku otwartych konkursów w latach 2006-2011? (33 sekundy)55. Rozproszenie urzędów miejskich w różnych lokalizacjach generuje potęż- ne koszty związane np. z wynajmem powierzchni od podmiotów komer- cyjnych czy usługami kurierskimi. Czy rozważała Pani Prezydent umiesz- czenie w jednym budynku wszystkich biur urzędu miasta i czy w Ratuszu przeprowadzone zostały analizy potencjalnych oszczędności związanych z budową nowej siedziby urzędu miasta (np. w odbudowanym Pałacu Sa- skim)? (30 sekund)60 Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w latach 2006 – 2007 oraz w I kwartale 2008, Delegatura NIK w Warszawie, http://goo.gl/mPXs761 Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy, Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy, http://goo.gl/TvqDq42 Godzina pytań
 42. 42. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie m.st. Warszawy Przedstawiliśmy już nasz pomysł polityczny. Pokazaliśmy, jak dzięki GodziniePytań mieszkańcy usłyszą w czasie rzeczywistym odpowiedzi na swoje pytaniazadane przez radnych. Pora na konkrety. Jest nim projekt uchwały Rady Warsza-wy obligujący Prezydenta Miasta do udziału w sesjach pytań i odpowiedzi przedRadą Warszawy. Sformalizowanych i wykluczających wszelkie nieparlamentarneczy anarchistyczne zachowania, o które – poza światem anglosaskim – bardzołatwo. Możliwość zgłoszenia pytań przez internet za wskazaniem radnego, któ-ry ma je zadać, obserwacja sesji Rady z osobistym udziałem Prezydenta online,rygor 1-minutowego pytania i 3-minutowej odpowiedzi, obowiązek udzieleniajej na piśmie w ciągu tygodnia, jeżeli odpowiedź nie pada natychmiast – tekonkretne zapisy gwarantują, że Godzina Pytań i odpowiedzi nie zamieni sięw karykaturę demokratycznej debaty. Reszta zależy od nas: od warszawiaków, od warszawskich radnych, od obec-nej prezydent i jej następców. Czy chcemy w dobie społeczeństwa informacyj-nego wykorzystać jego narzędzia do lepszej społecznej komunikacji, lepszegodialogu społecznego, czy nadal będziemy imitować tylko rozwój, zapominająco warszawskim tempie, kreatywności i zdolności do sprostania wyzwaniomnaszych czasów?Projekt 43
 43. 43. PROJEKT UCHWAŁA Nr ......../2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia ............................... 2011 rokuw sprawie zmian w Statucie m.st. Warszawy wprowadzających GodzinęPytań Obywateli do Prezydenta Warszawy jako stały punkt porządku obradRady MiastaW celu ożywienia dialogu społecznego i wzmocnienia demokracji lokalnejprzez umożliwienie obywatelom skuteczniejszej kontroli działań organówsamorządu, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orazna podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miastastołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361; z 2002 r. Nr 127, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828) – Rada m.st. Warszawyuchwala co następuje:§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie m.st. Warszawy, stanowiącymzałącznik do Uchwały Nr XXII/743/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 23, poz. 875):1) w § 28 ust. 2 dodaje się pkt 2 o następującej treści: „2. Godzinę Pytań Obywateli do Prezydenta Warszawy” oraz zmienia się odpowiednio numerację kolejnych punktów.2) dodaje się § 28a o następującej treści: „1. Prezydent Warszawy w Godzinie Pytań Obywateli udziela bezpośrednio odpowiedzi na zadawane pytania. 2. Pytania obywateli do Prezydenta Warszawy zadają radni. Pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a odpowiedź nie dłużej niż 3 minuty, tak, aby ten punkt porządku obrad sesji Rady trwał nie więcej niż 60 minut.44 Godzina pytań
 44. 44. 3. Obywatele mogą zgłaszać swoje pytania do Prezydenta Warszawy za pośrednictwem strony internetowej godzinapytan.um.warszawa.pl wskazując radnego, który to pytanie ma zadać. 4. Prezydent Warszawy może uchylić się od bezpośredniej odpowiedzi, podając przyczynę w czasie nie dłuższym niż 1 minuta. Jest wówczas zobowiązany do udzielenia odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni i opublikowania jej na stronie internetowej godzinapytan.um.warszawa.pl.3) w § 35 ust. 9 dodaje się zdanie: „Protokół z Godziny Pytań Obywateli do Prezydenta Warszawy publikuje się na stronie internetowej godzinapytan.um.warszawa.pl.”4) w § 35 po ust. 9 dodaje się ustępy o następującej treści: „10. Przebieg Godziny Pytań Obywateli do Prezydenta Warszawy jest transmitowany w internecie za pośrednictwem strony godzinapytan. um.warszawa.pl. 11. Na stronie godzinapytan.um.warszawa.pl najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu „Godziny pytań” obywateli do Prezydenta Warszawy publikuje się nagranie wideo zawierające przebieg sesji.”§ 2. Tekst jednolity Statutu m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wymienionew § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Projekt 45
 45. 45. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie m. st. Warszawy wprowadzających„Godzinę pytań” obywateli do Prezydenta Warszawy jako stały punkt porządku obrad Rady Miasta.1. Dzięki bezpośrednim konfrontacjom racji rządu lokalnego i racji grup obywa- teli w ramach dialogu społecznego można na szczeblu Rady Miasta rozwiązać wiele problemów. Rozwój Warszawy, tworzenie marki stolicy, przyjazność i do- stępność miasta stoją dziś przed licznymi znakami zapytania. Tak jak nie ma demokracji bez odpowiedzialności, tak odpowiedzialność ta mu- si przybrać zinstytucjonalizowane formy dialogu. Prezydent Warszawy, który – zgodnie z treścią uchwały – będzie musiał pu- blicznie na każdej sesji Rady Miasta odpowiadać na pytania mieszkańców za- dawane przez radnych, będzie świadomy oczekiwań obywateli. Realizacja projektu zwiększy nie tylko przejrzystość samorządu, ale też w kon- sekwencji sprawność jego działania.2. Statut w obecnym brzmieniu nie gwarantuje możliwości bezpośredniego zada- wania pytań Prezydentowi m.st. Warszawy przez mieszkańców miasta i radnych. Przyczynia się to do niskiego zainteresowania polityką lokalną. Zmniejsza sku- teczność działania podstawowego instrumentu oceny działań władzy – kontroli obywatelskiej.3. Jak wskazują doświadczenia zagraniczne, sesje pytań i odpowiedzi z udziałem Prezydenta Miasta wpływają na znaczące zwiększenie zainteresowania obywa- teli sprawami polityki miejskiej. Konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zarządzania miastem przyczynia się do podwyższenia jakości działa- nia samorządu. Dialog z obywatelami pozwala też na pełniejsze wykorzystanie kapitału społecznego, który nie jest wciąż wystarczająco dobrze zagospodaro- wany przez samorząd lokalny.4. Realizacja uchwały nie powoduje istotnego zwiększenia kosztów obsługi sesji Rady Miasta. Zaprojektowanie i prowadzenie strony internetowej www.godzi- napytan.warszawa.um.pl oraz transmisje online przebiegu obrad zamkną się w kwocie nie przekraczającej 5000 zł kosztów wstępnych i 36000 zł kosztów rocznych.46 Godzina pytań
 46. 46. AneksOPIS PRZYPADKU – „MAYOR’S QUESTION TIME”Z UDZIAŁEM BURMISTRZA LONDYNU. W ustawie Greater London Authority Act z 1999 roku, uchwalonej przezParlament Brytyjski, oprócz ustanowienia władz Londynu: London Assembly(nazwana dalej Radą Londynu) oraz burmistrza Londynu, zawarte zostały zapisy,których celem jest zapewnienie przejrzystości działań nowych władz i umożli-wienie ich monitoringu, zarówno przez radnych, jak i mieszkańców. Jednym z mechanizmów kontroli działań burmistrza przez Radę Londynujest tzw. „Mayor’s Question Time”. Rolą sesji „Mayor’s Question Time” jest umoż-liwienie radnym zadawania pytań w bezpośredniej dyskusji z burmistrzem. Ta-kie spotkanie, w którym mogą brać udział mieszkańcy Londynu, odbywa się10 razy do roku w ratuszu i jest transmitowane w Internecie. Przed spotkaniem z radą burmistrz jest zobowiązany do przedstawieniapisemnego sprawozdania, które jest związane z okresem od ostatniego spo-tkania z radnymi. Sprawozdanie zawiera listę najważniejszych decyzji podej-mowanych przez burmistrza w tym okresie, wraz z uzasadnieniem ich podjęcia,oraz odpowiedź na rekomendacje składane przez radnych. Sesja pytań rozpoczyna się od pięciominutowego wystąpienia burmistrza poktórym, w ramach wcześniej wskazanych obszarów tematycznych, radni zadająpytania. Jeżeli w trakcie sesji burmistrz nie może odpowiedzieć na którekolwiekz pytań radnych, wtedy jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedzi napiśmie, w ciągu trzech dni roboczych. Sesja trwa około 2.5 godziny. Pytania w trakcie sesji mogą zadawać burmistrzowi tylko radni. Jednakautorami pytań zadawanych przez radnych na sesji „Mayor’s Question Time”Projekt 47
 47. 47. mogą być również mieszkańcy Londynu. Władze Londynu na swoich stronachinternetowych umieściły wytyczne dla mieszkańców, którzy drogą elektronicz-ną chcieliby zadać pytanie burmistrzowi, wraz z oddzielnym adresem pocztye-mail: suggestaquestion@london.gov.uk Mieszkańcy mogą zaznaczyć, czychcieliby, aby ich pytanie było przesłane do któregoś z radnych, lub klubu rad-nych. W przypadku, gdy nie określą adresata, pytanie może być zadane przezprzewodniczącego rady. Władze Londynu umożliwiają mieszkańcom zapoznanie się ze wszystkimipytania zadanymi przez radnych na oddzielnej stronie internetowej. Wedługdanych umieszczonych na stronach władz Londynu, w latach 2009-2010 rad-ni zadali burmistrzowi ponad 4.400 pytań. Dodatkowo po każdej sesji „May-or’s Question Time” mieszkańcy mają dostęp do zapisu wideo i protokołu zespotkania. Elementem uzupełniającym sprawozdania miesięczne jest doroczny raportwładz Londynu, którego zakres został określony w ustawie Greater London Au-thority Act z 1999 roku. W rocznym sprawozdaniu burmistrz Londynu powinienm.in. opisać działania podjęte w ramach realizacji strategii odnoszących się doposzczególnych obszarów działalności władz miasta, wraz z oceną postępu ichrealizacji. Roczne sprawozdanie jest publikowane i przekazywane radzie Lon-dynu na koniec roku finansowego.

×