Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Sport

506 views

Published on

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Sport

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Sport

 1. 1. Urząd m.st. Warszawy PODSUMOWANIE 2 LAT KADENCJI W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI listopad 2008 r.
 2. 2. budŜet na 2008 rok rodzaj wydatku budŜet dział 926 wskaźniki razem 11 556 523 182 348 030 643 3,01% bieŜące 8 784 211 464 117 275 447 1,34% 76,01% majątkowe 2 772 171 718 230 775 196 8,32% 23,99% wykonanie budŜetu w 2007 roku rodzaj wydatku budŜet dział 926 wskaźniki razem 9 097 978 307 161 136 740 1,77% bieŜące 7 386 332 766 90 654 917 1,23% 81,19% majątkowe 1 711 645 541 70 481 823 4,12% 18,81% wykonanie budŜetu w 2006 roku rodzaj wydatku budŜet dział 926 wskaźniki razem 8 086 100 735 105 875 232 1,31% bieŜące 6 850 134 322 75 922 836 1,11% 71,71% majątkowe 1 235 966 413 29 952 396 2,42% 28,29% 2
 3. 3. INWESTYCJE Stadion przy ul. Łazienkowskiej – Legia Przewidziana całkowita wartość – 465 000 000 zł Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo – rekreacyjnych Przewidziana całkowita wartość – ok. 37 000 000 zł Zakup 9 lodowisk Przewidziana całkowita wartość – 10 000 000 zł NAKŁADY NA INWESTYCJE SPORTOWE W WARSZAWIE OGÓŁEM: Rok 2007 – 70 481 823 zł Rok 2008 – 231 428 506 zł 3
 4. 4. SPORT KWALIFIKOWANY SPORTOWY TALENT w 2007 r.:88 klubów, 408 grup szkoleniowych, 42 dyscypliny, 5600 uczestników, 372 szkoleniowców w 2008 r.:123 kluby, 509 grup szkoleniowych, 46 dyscyplin, 7500 uczestników, 433 szkoleniowców ZE SZKOŁY NA OLIMP w 2007 r.: 143 kluby (235 sekcji sportowych), 26 szkół sportowych i ponad 3.700 uczniów w 2008 r.: 160 klubów sportowych (263 sekcji sportowych), 27 szkół sportowych i ponad 3.700 uczniów, szkolenie sportowe 160 zawodników Kadry Warszawy w 25 dyscyplinach sportu, ponad 650 zawodników w 36 dyscyplinach sportu w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy TRENER 280 (25%) trenerów z 1168 prowadzących szkolenie zatrudnionych w warszawskich klubach sportowych, szkolenie w 30 dyscyplinach sportu WZROST LICZBY KLUBÓW SPORTOWYCH 2006 – 799, 2007 - 853, 2008 - 1000 NAKŁADY NA SPORT KWALIFIKOWANY: Rok 2007 – 28 000 000 zł Rok 2008 – 30 000 000 zł 4
 5. 5. REWITALIZACJA WARSZAWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH CEL - Systemowe przywracanie świetności klubów sportowych ETAP I: Utworzenie Centrów Sportowo-Szkoleniowych opracowanie projektów funkcjonalno przestrzennych terenów przeznaczonych do rewitalizacji stworzenie warunków do korzystania z bazy sportowej przez młodzieŜ warszawską w dyscyplinach: boks, kajakarstwo, lekka atletyka, łucznictwo, piłka noŜna, strzelectwo sportowe, wioślarstwo: zapewnienie środków finansowych na koszty utrzymania nieruchomości zapewnienie środków na bieŜące remonty oraz ewentualne inwestycje KORZYŚCI: udostępnienie specjalistycznej infrastruktury mieszkańcom stolicy wykwalifikowana kadra szkoleniowa organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych KOSZTY: 2008 r – 3 000 000 zł; 2009 r - 5 000 000 zł 5
 6. 6. SPORT POWSZECHNY i REKREACJA Opracowanie i wdroŜenie nowatorskich programów rekreacyjno-sportowych: OTWARTE OBIEKTY SPORTOWE – dostęp otwarty, ogólnodostępny i nieodpłatny; w 2007 r.: 18 dzielnic, 102 szkoły, 41 615 godzin zajęć, 235 922 osobowejść w 2008 r.: 18 dzielnic, 102 szkoły, 34 365 godzin zajęć,183 956 osobowejść SENIOR, STARSZY - SPRAWNIEJSZY w 2007 r.: w 23 halach sportowych i 19 pływalniach, 151 grupy, 5 000 emerytów i rencistów w 2008 r: w 23 halach sportowych i 19 pływalniach, 244 grupy, ponad 9 000 emerytów i rencistów NIEPEŁNOSPRAWNY, SPRAWNIEJSZY - w 2008 r. ponad 120 osób OD ZABAWY DO SPORTU - 160 szkół, prawie 28 000 uczniów BĄDŹ W FORMIE – 50 gimnazjów LATO / ZIMA W MIEŚCIE NAKŁADY NA SPORT POWSZECHNY I REKREACJĘ W WARSZAWIE OGÓŁEM: Rok 2007 – 12 000 000 zł Rok 2008 – 14 000 000 zł 6
 7. 7. DUśE IMPREZY SPORTOWE W STOLICY GLOBALNE OTWARCIE DLA SPORTU W WARSZAWIE: Run Warsaw/Human Race • 2006 r. – 8000 uczestników, 2007 r. – 18 600 uczestników, 2008 r. (10 km) – 15 000 uczestników • Warszawa najbardziej usportowiona w grupie 26 metropolii świata BIEG NIEPODLEGŁOŚCI • 2006 r. – 1 800 uczestników, 2007 r. – 3 120 uczestników, 2008 r. – 4 320 uczestników Tour de Pologne Maraton Warszawski Memoriał Kusocińskiego Orange Warsaw Open Suzuki Warsaw Masters Wartość promocyjna duŜych imprez sportowych w Warszawie jest większa i bardziej efektywna niŜ wartość pojedynczych akcji promocyjnych.
 8. 8. WARSZAWA EUROPEJSKĄ STOLICĄ SPORTU 2008 Jesteśmy partnerem największych miast w Europie w zakresie sportu; Nasze programy znalazły uznanie na konferencjach międzynarodowych i krajowych: • Stuttgart, • Sztokholm, • Mediolan, • Rzym, • Innsbruck 8
 9. 9. www.sportowa.warszawa.pl 9

×