Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refworks 2.0 2014valenciano

4,147 views

Published on

Presentació electronica de RefWorks 2.0 gestió de la bibliogria personal

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Refworks 2.0 2014valenciano

 1. 1. RefWorks 2.0 per a la gestió de la bibliografia personal
 2. 2. QUÈ ÉS REFWORKS?  RW és un gestor de bibliografia personal que permet crear una base de dades bibliogràfica, organitzar-la i utilizar-la en el moment en què redactem un artícle, treball de classe, tesi, projeccte, etc. Podem formatar-la en més de 800 estils de cites diferents.  RW treballa online: podem accedir al nostre compte personal des de qualsevol ordinador sense instal·lar cap programa.
 3. 3. ACCÉS A REFWORKS
 4. 4. PÀGINA D’ACCÉS A REFWORKS
 5. 5. CREAR UN COMPTE PERSONAL La primera cosa que hem de fer es crear un compte personal. La creació del la compte s’ha de fer: Rebrem un missatge de benvinguda que hem de guardar Des d’un ordinador de la xarxa de la UV o Des de casa mitjançant la VPN
 6. 6. CREACIÓ D’UN COMPTE PERSONAL
 7. 7. PÀGINA DE CREACIÓ D’UN COMTE PERSONAL
 8. 8. NAVEGACIÓ PER REFWORKS Barra de herramientas (algunas se repiten en diferentes menús) •Referencias •Ver •Buscar •Bibliografía •Herramientas •Ayuda Área de trabajo Pestañas •Referencias •Carpetas •Compartir Buscar en RefWorks (búsqueda rápida) Acceso rápido
 9. 9. NAVEGACIÓ PER REFWORKS
 10. 10. MÈTODES PER A AFEGIR REFERÈNCIES 1. Exportació directa des d’una base de dades 2. Importació des de un arxiu 3. Afegir registres de forma manual 4. Importació des d’una cerca realitzada des de Cercar / Catàleg o base de dades en línia 5. Importació des de RSS 6. Importació amb RefGrab-it
 11. 11. EXPORTACIÓ DIRECTA DES DE UNA BASE DE DADES  LListat d’instruccions dels proveedors  Ajuda / Ajuda / Getting references into your account / Importing fron Online Data Vendors /  S’ha de revisar les referències exportades
 12. 12. Llistat d’instruccions dels proveedors
 13. 13. IMPORTACIÓ INDIRECTA DES D’UN ARXIU  Es guarda la informació etiquetada o tabulada per a el volcat en RW  Uso dels filtres d’importació  Es poden sol·licitar la inclusió de nous filtres  Llistat de filtres disponibles  http://www.refworks.com/content/produ cts/import_filter.asp
 14. 14. FILTRES D’IMPORTACIÓ
 15. 15. AFEGIR REGISTRES DE FORMA MANUAL Des de aquets 2 menús, RefWorks permet afegir referències de forma manual.
 16. 16. AFEGIR REGISTRES DE FORMA MANUAL  La introducció manual permet major control sobre les dades  No tots els camps són obligatoris  Camps per a notes i referències: abstracte, notes i user 1-5  Selecció de “Tipus de referència”  Selecció de “Estil de cita”  Possibilitat de adjuntar arxius: 20Mb per fitxer i 5 Gb per usuari
 17. 17. Importar registres des de l’opció Cercar/Catàleg o base de dades en línia  Cerca en catàlegs Z39.50 des de RefWorks  Seleccionar els registres e importar directament a la base de dades
 18. 18. CERCAR DES DE REFWORKS EN CATÀLEGS O BASES DE DADES EN LÍNIA
 19. 19. IMPORTAR REGISTRES DES D’UNA FONT RSS  RSS és un format per a distribuir continguts per la xarxa.  Permet rebre actualitzacions segons els critèris de la font RSS.  Exemples: periòdics, revistes electròniques, etc.  RW té un lector de RSS que importa registres automàticament.
 20. 20. RSS Sols s’ha de copiar la direcció URL de la font RSS que ens interesa, cada vegada que la llancem torna les novetats
 21. 21. REFGRAB-IT Certes pàgines web no ese poden exportar a RefWorks ni directa ni indirectamente. Amb RefGrab-It podem exportar les referències d’aquestes pàgines sempre hi trobem un ISBN, un DOI o un codi PUBMED. Amb el botó dret del ratolí, seleccionem “Afegir a favorits”
 22. 22. REFGRAB-IT
 23. 23. ORGANITZACIÓ DE LES NOSTRES REFERÈNCIES  Crear carpetes I canviar-les el nom  Esborrar carpeta: les referencies NO són esborrades  Desocupar una carpeta: les referències NO són esborrades  Col·locar les referències en carpetes  Identificar en quina carpeta està una referència  Ver les referències d’una carpeta  Esborrar una referència d’una carpeta  Carpeta “Última importació”  Referències que no es troben en cap carpeta
 24. 24. CREAR CARPETES
 25. 25. ORGANITZACIÓ Y GESTIÓ DE CARPETES
 26. 26. COL·LOCAR LES REFERÈNCIES EN CARPETES  Mitjançant les opcions:  Des de la pestanya “Referències”, utilizant l’icona “Add to”  Triant la carpeta quan s’importa (excepte en l’exportació directa)  Una referència pot col·locar-se en diverses carpetes mitjançant l’icona “Editar referèncie”
 27. 27. COLOCAR LES REFERÈNCIES EN CARPETES Colocar la referència en diverses carpetes
 28. 28. EN QUINA CARPETA ES TROBA UNA REFERÈNCIA?  Mitjançant les opcions:  Pestanya ”Referències” (vista uniform) passant el ratolí per la icona  Opció “Editar referències”
 29. 29. VEURE LES REFERÈNCIES D’UNA CARPETA  Mitjançant la pestanya Carpetas  Carpetas que no es poden moure ni borrar:  Últimes importacions  Referències que no están en cap carpeta
 30. 30. CERCAR REFERÈNCIES EN LA BASE DE DADES Mètodes de cerca: • Cerca ràpida: “Cercar en su base de dades RefWorks” • Cercar en els adjunts • Opció “Cercar” de la barra de eines • Cerca avançada • Cerca per índex: • Autor • Descriptor • Publicació periòdica
 31. 31. CERCA RÀPIDA  Cerca en tots els camps, incloent els abstractes i els camps d’usuari 1-5  Utilitza l’operador “or”  Resultats molt amples  Cerca els termes encastats en altres termes  Els resultats apareixen ordrenats per autor i data de publicació
 32. 32. CERCA AVANÇADA  Permet cercar en camps específics  Permet cercar en carpetes específiques  Permet combinar termes  Permet utilitzar diferents operadors: “or”, “and”, “not”  Permet guardar estratègies de cerca
 33. 33. CERCA PER ÍNDEXS  Índexs automàtics de:  Autors  Descriptors  Publicacions periòdiques  Es poden editar o esborrar les entrades dins dels índexs
 34. 34. DETECTAR I ELIMINAR DUPLICATS  Permet identificar referències duplicades exactes o muy paregudes
 35. 35. FER CANVIS GLOBALS  Editor global: Permet borrar, canviar o afegiir continguts a una sel·lecció de registres o als registres d’una carpeta
 36. 36. LES BIBLIOGRAFIES: UTILITZADES  Gestor dels formats bibliogràfics: podràs accedir fàcilment a las teus formats favorits  Visualitzar formats bibliogràfics: seleccionar un format i previsualitzar les referències  Editor de formato bibliogràfic: crear un format personalitzat
 37. 37. MÈTODES PER A CREAR BIBLIOGRAFIES  Intercalant cites en el text  Colocant els “marcadors temporals”:  Usant Write-N-Cite  Usant la vista de “Una línea / Vista de cita”  Afegint manualmente els marcadors  Creació d’un llistat de referències
 38. 38. USANNT WRITE-N-CITE III (Intercalant cites en el text)  S’ha d’instal·lar Write-N-Cite en l’ordinador (menú Eines)  Versió per a Windows i per a Mac  Creació del botó d'escriptori, icona i eines en el menú de Microsoft Word
 39. 39. UTILITZANT WRITE-N-CITE Inserim les referències en el nostre treball, la cita que apareix es provisional, quan creem la bibliografia amb el format seleccionat es quan pren forma.
 40. 40. USANT LA VISTA “UNA LÍNIA/LÍNIA DE CITA” (Intercalant cites el en text)  Usar aquesta opció quan no tinguem instal·lat Write-N-Cite o utilitzem un processador de text diferent al Microsoft Word  Anar a la vista “Una línia / Vista de Cita”  Click en la icona “Clau”  Copiar y enganxar el marcador temporal en el document
 41. 41. FORMATAR EL MANUSCRIT
 42. 42. CREACIÓ D’UN LISTAT DE REFERÈNCIES  Dos opcions:  Opció “Formatar bibliografía dels listats de referències  Opció “Imprimir” des de la pestanya “Referencies”  Es pot usar per a veure l’aspecte de la bibliografia o per a copiar i enganxar al final del document
 43. 43. CREACIÓ D’UN LLISTAT DE REFERÈNCIES
 44. 44. FUNCIONALITATS AVANÇADES  Modificar o crear un estil de cites: crear un nou estil a partir d’altre  Fer còpies de seguretat i restaurar els comptes  Treballar amb RefWorks sense connexió a Internet
 45. 45. REFSHARE: COMPARTIR LES REFERÈNCIES  RefShare dóna accés a altres usuaris a les carpetes que es seleccionen.  Funciona creant una url de la carpeta compartida i fixant el que altres usuaris poden fer amb aquesta carpeta.  Pestanya “Compartir”  Àrea compartida
 46. 46. MÉS SOBRE REFWORKS
 47. 47. Gràcies per la vostra atenció blanca.salom@uv.es

×