Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La cartoteca de la Universitat de València

141 views

Published on


Coneix la cartoteca de la Universitat de València, una biblioteca especialitzada en material cartogràfic: mapes i plans, atles, fotografia àrea i monografies especialitzades.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La cartoteca de la Universitat de València

 1. 1. CARTOTECA DE LACARTOTECA DE LA UNIVERSITAT DEUNIVERSITAT DE VALÈNCIAVALÈNCIA
 2. 2. DEFINICIÓDEFINICIÓ Biblioteca de la Universitat especialitzadaBiblioteca de la Universitat especialitzada en material cartogràfic per a ús i estudien material cartogràfic per a ús i estudi per part, tant de la comunitatper part, tant de la comunitat universitària, com de la resta de launiversitària, com de la resta de la societatsocietat CARTOTECA
 3. 3. DEFINICIÓDEFINICIÓ  Va nàixer l’any 2002, a partir dels fons delVa nàixer l’any 2002, a partir dels fons del Departament de GeografiaDepartament de Geografia  Adscrita a la Biblioteca d’HumanitatsAdscrita a la Biblioteca d’Humanitats  Altres biblioteques de la UV ambAltres biblioteques de la UV amb cartografia: Històrica, Jardí Botànic…cartografia: Històrica, Jardí Botànic… CARTOTECA
 4. 4. SITUACIÓSITUACIÓ Facultat de GeografiaFacultat de Geografia i Històriai Història (Av. Blasco Ibáñez, 28)(Av. Blasco Ibáñez, 28) 1er pis1er pis CARTOTECA
 5. 5. HORARIHORARI Matins: dilluns a divendres de 9 a 14:30h.Matins: dilluns a divendres de 9 a 14:30h. Vesprades: dimarts i dijous de 16 a 18:30h.Vesprades: dimarts i dijous de 16 a 18:30h. CONTACTECONTACTE 963864924 CARTOTECA cartoteca@uv.es
 6. 6. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ Què conté?Què conté? Mapes i PlànolsMapes i Plànols Fotografia aèriaFotografia aèria Monografies AtlesAtles FotografiesFotografies CDCD…… CARTOTECA
 7. 7. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ LaLa cartografiacartografia interessa a qualsevolinteressa a qualsevol disciplina científica que tinga eldisciplina científica que tinga el territoriterritori com a objecte d’estudicom a objecte d’estudi CARTOTECA
 8. 8.  La cartografía permet representarLa cartografía permet representar informació d’àmbit territorial i veure lainformació d’àmbit territorial i veure la seua evolució en el tempsseua evolució en el temps  Àmbits de possible aplicació de laÀmbits de possible aplicació de la informació cartogràfica:informació cartogràfica: – Història de l’art– Història de l’art -- Història - Arqueologia - Geografia - TurismeHistòria - Arqueologia - Geografia - Turisme - Filologia (toponímia) - Ciències ambientals- Filologia (toponímia) - Ciències ambientals - Urbanisme - Ordenació del territori- Urbanisme - Ordenació del territori CARTOTECA
 9. 9. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ La quantitat de documents per àmbitLa quantitat de documents per àmbit geogràfic (de major a menor)geogràfic (de major a menor) Comunitat ValencianaComunitat Valenciana EspanyaEspanya EuropaEuropa Resta del mónResta del món CARTOTECA
 10. 10. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ MONOGRAFIESMONOGRAFIES MATÈRIES:MATÈRIES:  Tècnica cartogràficaTècnica cartogràfica  Història de la cartografiaHistòria de la cartografia  Catàlegs de biblioteques i arxiusCatàlegs de biblioteques i arxius  Secció de referènciaSecció de referència CARTOTECA
 11. 11. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ CARTOGRAFIA HISTÒRICACARTOGRAFIA HISTÒRICA  Originals:Originals: - mapes i atles dels segles XVI al XIX- mapes i atles dels segles XVI al XIX  Facsímils:Facsímils: - cartografia valenciana de diversos- cartografia valenciana de diversos arxius i bibliotequesarxius i biblioteques - cartografia antiga d’altres llocs- cartografia antiga d’altres llocs CARTOTECA
 12. 12. CARTOTECA
 13. 13. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ MAPES TOPOGRÀFICSMAPES TOPOGRÀFICS Mapa Topográfico NacionalMapa Topográfico Nacional  Escales 1:50.000 i 1:25.000Escales 1:50.000 i 1:25.000  Complet per a tota EspanyaComplet per a tota Espanya  S’actualitzen, especialment, els fullsS’actualitzen, especialment, els fulls valenciansvalencians  Es pot veure l’evolució del país des deEs pot veure l’evolució del país des de mitjans del S.XIXmitjans del S.XIX CARTOTECA
 14. 14. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ MAPES TOPOGRÀFICSMAPES TOPOGRÀFICS  Cartografía Militar de EspañaCartografía Militar de España (diferents(diferents escales)escales) *Col·lecció de fulls de la Guerra Civil**Col·lecció de fulls de la Guerra Civil*  Cartografia ValencianaCartografia Valenciana 1:10.0001:10.000  Cartografia ValencianaCartografia Valenciana 1:50.0001:50.000 CARTOTECA
 15. 15. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ CARTOGRAFIA TEMÀTICACARTOGRAFIA TEMÀTICA  MapaMapa GeológicoGeológico de Españade España 1:50.000 i1:50.000 i 1:200.0001:200.000  MapaMapa ForestalForestal de Españade España 1:200.0001:200.000  AltresAltres: Cartes nàutiques, mapes turístics,: Cartes nàutiques, mapes turístics, arqueològics, etc.arqueològics, etc. CARTOGRAFIA URBANACARTOGRAFIA URBANA  Plànols de ciutats, edificis, vistes,Plànols de ciutats, edificis, vistes, fortificacions, plànols parcelarisfortificacions, plànols parcelaris CARTOTECA
 16. 16. COL·LECCIÓCOL·LECCIÓ FOTOGRAFIA AÈRIAFOTOGRAFIA AÈRIA  Fotogrametria (permet veure el relleu)Fotogrametria (permet veure el relleu)  25 vols sobre territori valencià des de25 vols sobre territori valencià des de 19451945  4 vols de tota la Comunitat Valenciana4 vols de tota la Comunitat Valenciana  21 vols sobre zones concretes: ciutat de21 vols sobre zones concretes: ciutat de València, Autopista del Mediterrani, riuadaValència, Autopista del Mediterrani, riuada de 1982…de 1982… CARTOTECA
 17. 17. Comuns a les biblioteques de la UV  Carnet d’usuari  Wi-fi  Préstec  Catàleg únic  Portal web únic CARTOTECA SERVEISSERVEIS
 18. 18. CONSULTA EN SALA  32 llocs de lectura  10 estereòscops  1 ordinador de sala CARTOTECA SERVEISSERVEIS
 19. 19. SERVEISSERVEIS PRÉSTECPRÉSTEC  Mapes: 7 diesMapes: 7 dies, amb 6 renovacions, amb 6 renovacions  Llibres: 15 dies,Llibres: 15 dies, amb 6 renovacionsamb 6 renovacions  Reserva de documentsReserva de documents  NoNo eses prestenpresten: atles, cartografia antiga: atles, cartografia antiga original, obres de referència, fotografiaoriginal, obres de referència, fotografia aèria i material de difícil reposicióaèria i material de difícil reposició  SancionsSancions: 1 dia de sanció per cada dia de: 1 dia de sanció per cada dia de retard i documentretard i document CARTOTECA
 20. 20. SERVEISSERVEIS REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTSREPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS  EscànerEscàner de la cartoteca mida DIN-A3de la cartoteca mida DIN-A3  FotografiaFotografia. S’ha de dur càmera. S’ha de dur càmera  FotocopiadoraFotocopiadora de la facultatde la facultat  Cal emplenar un formulari de preservacióCal emplenar un formulari de preservació de lade la propietat intel·lectualpropietat intel·lectual CARTOTECA
 21. 21. Sala de treball enSala de treball en grupgrup:: - 4 llocs de- 4 llocs de treballtreball - 1 escàner- 1 escàner - 2 ordinadors- 2 ordinadors - Programes de- Programes de SIGSIG CARTOTECA SERVEISSERVEIS
 22. 22. SERVEISSERVEIS Digitalització de fonsDigitalització de fons  En el repositori de la UV, RODERICEn el repositori de la UV, RODERIC  Dues col·leccions:Dues col·leccions: • Mapes: sobre tot cartografia valencianaMapes: sobre tot cartografia valenciana • Mapes de la Guerra Civil: col·lecció de més de 200 fullsMapes de la Guerra Civil: col·lecció de més de 200 fulls de mapes de tota Espanyade mapes de tota Espanya  Exposició virtual sobre els mapes de la guerraExposició virtual sobre els mapes de la guerra CARTOTECA
 23. 23. ALTRES SERVEISALTRES SERVEIS  Visites guiadesVisites guiades per a grups. Màxim 20per a grups. Màxim 20 personespersones  FerFer classe a la cartotecaclasse a la cartoteca. A acordar amb. A acordar amb el PDIel PDI  Exposicions temporalsExposicions temporals durant el cursdurant el curs acadèmicacadèmic CARTOTECA
 24. 24. PÀGINA WEBPÀGINA WEB ((http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotechttp://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotec as/de_campus/b_cartoteca/cartoteca.php)as/de_campus/b_cartoteca/cartoteca.php) CATÀLEG EN LÍNEACATÀLEG EN LÍNEA Els fons de la cartoteca estan inclosos en elEls fons de la cartoteca estan inclosos en el catàleg de la UVcatàleg de la UV (http://trobes/search*val(http://trobes/search*val)) CARTOTECA
 25. 25. SOL·LICITAR MATERIALSOL·LICITAR MATERIAL Peticions de compraPeticions de compra: Catàleg: Catàleg →→ SuggerirSuggerir una comprauna compra SeleccionarSeleccionar Biblioteca d’HumanitatsBiblioteca d’Humanitats Camp Observacions:Camp Observacions: Per a CartotecaPer a Cartoteca http://trobes/acquire*valhttp://trobes/acquire*val CARTOTECA
 26. 26. RECORDA EN BENEFICIRECORDA EN BENEFICI DE TOTSDE TOTS  Posa el teu mòbil en mode silenciPosa el teu mòbil en mode silenci  Guarda silenci o parla en veu baixaGuarda silenci o parla en veu baixa  Respecta el material i l’equipamentRespecta el material i l’equipament  No es pot menjar ni beure a lesNo es pot menjar ni beure a les instal·lacionsinstal·lacions CARTOTECA
 27. 27. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓGRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ US ESPEREM A LA CARTOTECAUS ESPEREM A LA CARTOTECA CARTOTECA

×