Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bases de dades de ciències de la salut: accés, informació, i utilitats.

3,092 views

Published on

Presentació electrònica sobre recuperació d'información ciencies de la salut, formular el tema de cerca, identificar els termes de cerca y utilitatas de les bases de dades PubMed, IEM y Cochrane

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bases de dades de ciències de la salut: accés, informació, i utilitats.

 1. 1. BASES DE DADES EN CIÈNCIES DE LA SALUT ACCÉS, INFORMACIÓ I UTILITAITS.
 2. 2. ÍNDEX  Com formular el tema de treball?  Com combinar els termes de cerca?  On localitzar les bases de dades?  Principals bases de dades de publicacions estrangeres : PubMed.  Principals bases de dades de publicacions espanyoles: IME.  Principals bases de dades de Medicina basada en la evidència: Cochrane.
 3. 3. Com formular el tema de treball? PASSOS
 4. 4. Com formular el tema de treball? Definir el tema amb paraules, sinònims, frases, en altres idiomes… Identificar els conceptes més significatius eliminant aquells que tinguen un contingut fluix o imprecís que representen aspectes secundaries o pocs significatius PUEDES COMBINAR LOS TÉRMINOS MEDIANTE EL USO DE OPERADORES Descompondre en parts que permeten interrogar les fonts de manera eficaç Traducció dels conceptes seleccionats al llenguatge de interrogació del recurs seleccionat Utilitza aquests termes en les fonts d’informació (poden contenir índexs, tesaurus…)
 5. 5. Per a això puc cercar les paraules en anglès mitjançant de DeCS. http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
 6. 6. Com combinar els termes de cerca ? AND / OR / NOT
 7. 7. Com combinar els termes de cerca?
 8. 8. L’estratègia de cerca que considere vàlida és la següent: (contraindications OR "adverse effects") AND ("anti-anxiety agents" OR "antidepressive agents") AND pregnancy
 9. 9. BASES DE DADES EN CIÈNCIAS DE LA SALUT PUBLICACIONS ESTRANGERES
 10. 10. Podeu entrar per un destacat "Accés a bases de dades"que porta a la pàgina d'accés a les bases en biblioteca.uv.es També: En recursos Les Bases de dades
 11. 11. A la pàgina d'accés a les bases els usuaris tenen 3 opcions:  Es pot cercar per qualsevol paraula del títol  Per àrees temàtiques  Per llistat alfabètic A-Z
 12. 12. També des de la pàgina de la Biblioteca de Ciències de la Salut "Pelegrí Casanova" a l'apartat de Guies temàtiques Les bases de dades
 13. 13. PubMed
 14. 14. Autocompletat Quan escrivim en el quadre de cerca el sistema ens suggereix múltiples propostes d’autoescriptura. Elegim la que més s’ajusta amb el punter.
 15. 15. Cerca simple per tema Introduïm el terme o la frase en el quadre de cerca i pressionem SEARCH
 16. 16. Operadors Podem usar operadors lògics (AND, OR, NOT), en majúscules sempre, per a orientar la cerca:
 17. 17. Cerca amb límits PubMed prevé la cerca d’articles usant límits .
 18. 18. Límits La cerca d’articles pot limitar-se a un gènere, una llengua, una franja de edat, un sector de publicacions, etc.
 19. 19. BASES DE DADES EN CIENCIES DE LA SALUT PUBLICACIONS ESPANYOLES
 20. 20. IME Tipologia: Referencial bibliogràfica. Fuentes: 321 publicacions periòdiques editades en España. Temàtica: Biomedicina (Administració sanitària, Farmàcia clínica, Medicina experimental, Microbiologia, Psiquiatria, Salut pública). Període de cobertura: Des de 1971. Volum: 290507 registres.
 21. 21. Cerca simple
 22. 22. Cerca per camps
 23. 23. Resultats Es pot filtrar per a que sols apareguen els articles a text complet.
 24. 24. Per títol de revista
 25. 25. BASES DE DADES EN CIÈNCIES DE LA SALUT MEDICINA BASADA EN LA EVIDÈNCIA
 26. 26. Cochrane
 27. 27. Per a què utilitzarem la Biblioteca Cochrane Plus? Per a cercar respostes a preguntes clíniques concretes sobre eficàcia de intervencions terapèutiques, preventives i/o rehabilitadores.
 28. 28. Pregunta clínica  En xiquets amb gastroenteritis greu infecciosa, els probiòtics són eficaces per a disminuir la durada de la infermetat?
 29. 29. Cerca simple Usar la pantalla de cerca simple Introduir solament una paraula En el menú desplegable, triar l’opció de cerca que desitgem: cercar la paraula: “Títol i resum” “Títol” “Resum” “Autor”
 30. 30. Cerca assistida  Per a cerques complexes  Permet operadors booleans: AND, OR i NOT  En cada casella s’introdueix un terme i es tria l’operador booleà
 31. 31. Quan introduïm els termes, en el calaix superior es va creant automàticament l’estratègia
 32. 32. Bibliografia Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Herramientas bibliográficas para la investigación en Ciencias [en línea]. http://www.slideshare.net/BibliotecaCiencias/herramientas-bibliogrfic as-para-la-investigacin-en-ciencias-curso-20082009-5-bases-de-datos -especializadas-en-ciencias[Consulta: 3 febrero 2011]  Gavilán, E. Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria Plasencia. Búsquedas eficientes de evidencias científicas [en línea] http://www.slideshare.net/tecnicodocenteplasencia/busquedas-eficiente s-de-evidencias-residentes-2009[Consulta: 2 febrero 2011].  Buñuel Álvarez, José C.; Ortega Páez, Eduardo. ¿Cómo buscar en la Biblioteca Cochrane Plus?[en línea]. http://www.slideshare.net/cristobalbunuel/cmo-buscar-en-la-biblioteca-c ochrane-plus[Consulta: 13 enero 2010].  Badillo Abril, Reynaldo. Estrategias de Búsqueda de Información biomédica en la Web. [en línea]. http://www.slideshare.net/reybadillo/estrategias-bsqueda-informacin-bio mdica[Consulta: 3 enero 2011]. 
 33. 33.  Cazallo Hervás, María Jesús. Tarea específica nº 2: CINAHL, SPORTDiscus, PsycInfo. Competencias Informacionales en Ciencias de la Salud. [en línea]. http://www.slideshare.net/mjecazher/tarea-cinahl3101937[Consulta: 3 enero 2011].

×