Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ОП “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛН...
Стратегия на ОП РЧР 2014-2020 г.
ПО-ВИСОКА И ПО-КАЧЕСТВЕНА
ЗАЕТОСТ
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО
В...
Разпределение на средствата по
ОП РЧР 2014-2020 г.
(европейско и национално съфинансиране)
Общо: 2.136 млрд. лв.
Разпределение на средствата по
ОП РЧР 2014-2020 г.
(европейско и национално съфинансиране)
Финансиране по основни
приоритети
2014 – 2020 г. спрямо 2007 – 2013 г.
/в млн. лв., общо/
Приоритетни оси:
 ПО 1 - “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните
места”
 ПО 2 - “Намаляване на бедност...
ПО 1 - “Подобряване достъпа
до заетост и качеството
на работните места”
Достъп до заетост на икономически неактивни и без...
Инициатива за младежка заетост:
55 млн.евро от ЕС + 55 млн.евро по ЕСФ чрез ОП РЧР
Общо 231 млн.лв. + националното съфина...
ПО 2 - “Намаляване на
бедността и насърчаване на
социалното включване”
Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. р...
ПО 3 - “Модернизация на институциите в
сферата на социалното включване,
здравеопазването, равните възможности и
недискрими...
ПО 4 - “Транснационално
сътрудничество”
Обмен на иновативни практики и опит между България и
други държави-членки на ЕС в...
12
Оперативна програма за храни
по Фонда за европейско
подпомагане на
най-нуждаещите се лица
Управляващ орган:
Агенция за ...
13
1.Предоставяне на индивидуални пакети хранителни
продукти
Закупуването на хранителните продукти ще се извършва от
Аген...
14
2. Предоставяне на топъл обяд от обществените
трапезарии
Партньори за предоставянето на топъл обяд са общини и
райони ...
15
Разпределение на средствата по ОП ФЕПНЛ 2014 – 2020 г.
Общ бюджет на оперативната програма:
241 177 458 лв.
- 85% Евопе...
16
ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИ!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

1,098 views

Published on

Presentación

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 1. 1. ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МТСП, Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ 9 декември 2014 г.
 2. 2. Стратегия на ОП РЧР 2014-2020 г. ПО-ВИСОКА И ПО-КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ
 3. 3. Разпределение на средствата по ОП РЧР 2014-2020 г. (европейско и национално съфинансиране) Общо: 2.136 млрд. лв.
 4. 4. Разпределение на средствата по ОП РЧР 2014-2020 г. (европейско и национално съфинансиране)
 5. 5. Финансиране по основни приоритети 2014 – 2020 г. спрямо 2007 – 2013 г. /в млн. лв., общо/
 6. 6. Приоритетни оси:  ПО 1 - “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”  ПО 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  ПО 3 - “Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”  ПО 4 - “Транснационално сътрудничество”  ПО 5 - “Техническа помощ” 5
 7. 7. ПО 1 - “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица; Насърчаване на младежката заетост; Подкрепа за старт на собствен бизнес; Повече възможности за учене през целия живот за работната сила; Адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса; Въвеждане на гъвкави форми на заетост;
 8. 8. Инициатива за младежка заетост: 55 млн.евро от ЕС + 55 млн.евро по ЕСФ чрез ОП РЧР Общо 231 млн.лв. + националното съфинансиране; Борба с младежката безработица: Приоритетни действия за подкрепа на младежите, които не са нито заети, нито са ангажирани в образование или обучение; Целеви средства за насърчаване на младежката заетост:
 9. 9. ПО 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др. Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца; По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги (интегриран подход); Деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие; Развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия.
 10. 10. ПО 3 - “Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” Подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на: Социално включване; Здравеопазване; Равни възможности и недискриминация; Условия на труд; Въвеждане на нови процеси с цел подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политиките в институциите.
 11. 11. ПО 4 - “Транснационално сътрудничество” Обмен на иновативни практики и опит между България и други държави-членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма; Изграждане на формални и неформални мрежи за намиране на общи решения на общи проблеми, съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти; Принос към изпълнението на целите на Дунавската стратегия: Направление “Инвестиране в хора и умения”.
 12. 12. 12 Оперативна програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Управляващ орган: Агенция за социално подпомагане (МТСП)
 13. 13. 13 1.Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти Закупуването на хранителните продукти ще се извършва от Агенцията за социално подпомагане. Предоставянето на индивидуалните пакети на крайните потребители ще се извършва от избрана партньорски организации. Целеви групи: Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление. Реализация на програмата (1)
 14. 14. 14 2. Предоставяне на топъл обяд от обществените трапезарии Партньори за предоставянето на топъл обяд са общини и райони на общини. По програмата ще се осигури целогодишно функциониране на съществуващите обществени трапезарии. Целеви групи: – Лица и семейства, обект на месечно подпомагане, – Неосигурени, самотни родители. – Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии – Скитащи и бездомни деца и лица. Реализация на програмата (2)
 15. 15. 15 Разпределение на средствата по ОП ФЕПНЛ 2014 – 2020 г. Общ бюджет на оперативната програма: 241 177 458 лв. - 85% Евопейско финансиране ; - 15 % Национално финансиране;
 16. 16. 16 ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИ!

×