Zmiany w cenniku PKO BP od 15.11.2011

11,433 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,682
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zmiany w cenniku PKO BP od 15.11.2011

  1. 1. WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT 27. Czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem – za każdą BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE czynność: 1) pełnomocnictwa 20,00* OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE 2) dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00* AKCYJNEJ – DLA OSÓB FIZYCZNYCH * z wyłączeniem Posiadaczy Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II, OBOWIĄZUJE OD 15.11.2011 ROKU. dla których opłata wynosi 0,00 zł 28. Wydanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 30,00 – dla osób fizycznych – za każdy miesiąc 29. Zmiana rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ze wspólnego 30,00 na indywidualny i odwrotnie 30. Przelew środków pochodzących z rachunku terminowej lokaty 5,00 oszczędnościowej na rachunki prowadzone w innych bankach Lp. Czynność Opłata w złotych 31. Wymiana – od wartości wymiany: od 0,5% nie 1) banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne wartości mniej niż 20,00 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 2) banknotów walut wymienialnych jednej wartości na inne wartości 1. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, 9,00 Uwaga: Nie dotyczy wymiany pojedynczych egzemplarzy złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS* 32. Wezwanie do zapłaty 30,00 * zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem 33. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane 1% nie mniej niż przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję w oddziałach PKO Banku Polskiego SA – od kwoty operacji 20,00 2. Realizacja wysokokwotowych zleceń na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET: KREDYTY MIESZKANIOWE 1) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00 2) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 34. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli: 1) nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki od 150,00 do 3. Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego 30,00 hipotecznej 200,00* z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego 2) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu od 150,00 do 200,00 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE WYCOFANE Z OFERTY 3) kredytowanej nieruchomości potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie od 150,00 do środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy 200,00* 4. Przelew – realizacja dyspozycji przekazania środków: * dotyczy umów zawartych od dnia 15 listopada 2011r. 1) pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA: 35. Sporządzenie i wysłanie: a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 1) przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu/pożyczki 40,00 b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 hipotecznej, raty (rat) kredytu/pożyczki lub odsetek c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 2) pisma informującego kredytobiorcę/pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się 40,00 d) w urządzeniach samoobsługowych 0,00 z innych warunków umowy niż terminowa spłata 2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA: a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00* OSZCZĘDNOŚCIOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 36. Wydanie drugiego i następnych zaświadczeń o wysokości środków 35,00 d) w urządzeniach samoobsługowych 0,00 zgromadzonych na książeczce * z wyłączeniem ZŁOTEGO KONTA i Rachunku PLATINIUM, dla których opłata wynosi 0,00 zł 37. Dokonanie kontroli budowy, w związku z ubieganiem się o premię gwarancyjną, od 150,00 w przypadku braku zaświadczenia o stanie zaawansowania budowy 5. Przelew predefiniowany (z zastrzeżeniem pkt 10) – realizacja dyspozycji przekazania środków: 38. Likwidacja, na życzenie klienta, rachunku wkładu oszczędnościowego 40,00 1) pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku, prowadzonymi prowadzonego do książeczki z wypłatą premii gwarancyjnej w PKO Banku Polskim SA: 39. Przelew środków z książeczki na rachunki w innych bankach 5,00 a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 d) w urządzeniach samoobsługowych 0,00 2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA: a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,00* b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 d) w urządzeniach samoobsługowych 0,00 * z wyłączeniem ZŁOTEGO KONTA i Rachunku PLATINIUM, dla których opłata wynosi 0,00 złstrona 4 strona 1
  2. 2. 6. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, 9,00 POZOSTAŁE RACHUNKI złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS* (Rachunek Oszczędnościowy, Rachunek Oszczędnościowy Plus, Rachunek oszczędnościowy * zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, płatny na żądanie, Rachunek oszczędnościowy w GBP) o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję 20. Realizacja wysokokwotowych zleceń na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET: 7. Realizacja wysokokwotowych zleceń na rachunki prowadzone w innych niż 1) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00* PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET: 2) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00* 1) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00 * z wyłączeniem Rachunku Oszczędnościowego i Rachunku Oszczędno- 2) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40,00 ściowego Plus, dla których w przypadku pierwszej operacji gotówkowej albo bezgotówkowej (w tym otwarcie lokaty w powiązaniu z Rachunkiem 8. Modyfikacja zlecenia stałego w oddziale PKO Banku Polskiego SA 4,00* Oszczędnościowym i Rachunkiem Oszczędnościowym Plus) dokonanej * z wyłączeniem ZŁOTEGO Konta i Rachunku Platinium, dla których opłata w danym miesiącu kalendarzowym, opłata wynosi 0,00 zł (zwolnienie nie wynosi 0,00 zł dotyczy przelewów do ZUS oraz US). 9. Przekazywanie pocztą na terenie kraju wyciągów, zbiorczego zestawienia 6,00 21. Za sporządzenie i wysłanie zawiadamienia/monitu z tytułu powstania 30,00 operacji (częściej niż raz w miesiącu) – każdorazowo niedopuszczalnego salda debetowego – na Rachunku Oszczędnościowym 10. Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie 5,00 w GBP – za każdy przelew KARTY KREDYTOWE 11. Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego 30,00 z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego 22. Wypłata gotówki w kraju za każdą operację – od wartości operacji 3% nie mniej niż – dla błękitnych, srebrnych i złotych kart kredytowych 8,00 12. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 23. Opłata za monit listowy* – trzeci 30,00 13. Zmiana rachunku prowadzonego w ramach wyższego pakietu na niższy 20,00 * limit opłat za monity listowe w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty (dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA i Rachunku PLATINIUM) do zapłaty w miesięcznym cyklu rozliczeniowym wynosi 90 złotych. PKO BP SA będzie wysyłać monity listowe w odstępach czasowych KARTY DEBETOWE umożliwiających dokonanie wpłaty środków na spłatę minimalnej kwoty do zapłaty. Spłata minimalnej kwoty do zapłaty spowoduje zaniechanie 14. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem 0,00 wysłania kolejnego monitu listowego. Z wyłączeniem karty PKO VISA Infinite, dla której opłata wynosi 0,00 zł 15. Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem 0,00 z galerii KREDYTY KONSUMPCYJNE 16. Opłata za wizerunek karty z galerii* 9,90 1) wydanie karty z wizerunkiem z galerii 24. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia* o zaległości w spłacie kredytu, monitu 30,00 2) zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii * z wyłączeniem zawiadomień o zaległości w spłacie pożyczki zabezpieczonej 3) zmiana wizerunku karty w ramach galerii nieodpłatnie nabytymi akcjami * wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie KREDYT NA ZAKUP JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PKO TFI wydana ze standardowym wizerunkiem. dla posiadaczy Rachunku PLATINIUM albo Konta Platinium II oraz posiadaczy ZŁOTEGO KONTA albo Konta Aurum 17. Opłata miesięczna za kartę do rachunku PKO Konto dla Młodych 1) gdy dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 350 zł 0,00 25. Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit 30,00 kartą debetową wydaną do rachunku* 2) gdy nie dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 350 zł 5,00 INNE CZYNNOŚCI kartą debetową wydaną do rachunku* * dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który 26. Wydanie na życzenie klienta dla osób fizycznych (zaświadczeń, odpisów, 20,00 pobierana jest miesięczna opłata za kartę. kserokopii, zezwoleń, potwierdzeń operacji, kopii dokonania operacji, informacji z przebiegu naliczania odsetek, wydanie z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej). POZOSTAŁE KARTY DEBETOWE Uwaga: (wydawane do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty) Jeżeli zaświadczenie lub dokument przygotowywany jest w oparciu o 18. Wydanie lub wznowienie karty – opłata za każdy 12 miesięczny okres informacje z okresu wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy, za każdy ważności karty: poprzedni rok opłatę podwyższa się o 100% stawki podstawowej. 1) PKO Graffiti 20,00 Z wyłączeniem dokumentów dla posiadaczy Rachunku PLATINIUM oraz Konta 2) PKO Ekspres 24,00* Platinium II dla których opłata wynosi 0,00 zł oraz dokumentów związanych * nie dot. kart PKO Ekspres Aurum i PKO Ekspres Platinium, dla których opłata z kredytem konsumpcyjnym, pożyczką dla których opłata za każdy dokument wynosi 0,00 zł wynosi 50,00 zł. Opłaty za wydanie zaświadczeń dla kredytów mieszkaniowych, kredytów 19. Wypłata gotówki w walucie polskiej kartą PKO Graffiti i PKO Ekspres 1,50 konsolidacyjnych i pożyczki hipotecznej pozostają bez zmian. – za każdą operację od wartości operacji w urzędach pocztowychstrona 2 strona 3

×