Zakupy online

1,439 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zakupy online

  1. 1. Badanie rynkuinternetowych zakupów na raty – opracowanie wynikówbadania e-commerce 2011 LUBLIN 2011
  2. 2. Informacje o badaniuRealizacja badania Badanie zostało zrealizowane przy współpracy z Internet Standard podczas realizacji piątej edycji badania rynku e-commerce. Wyszliśmy z inicjatywą poszerzenia kwestionariusza ankiety o pytania dotyczące finansowania przez systemy ratalne zakupów on-line. Ankieta została skierowana do 7000 sklepów internetowych ( ok. 80% populacji sklepów internetowych w Polsce). Realizacja badania miała miejsce na przełomie sierpnia i września. W badaniu udział wzięło 385 sklepów internetowych, udzielając odpowiedzi na 43 pytania kwestionariusza ankiety. Zastrzegliśmy poufnośd zebranych z naszej inicjatywy i dot. rynku zakupów na raty on-line, a niniejszy raport jest wynikiem naszego opracowania danych zebranych przez Internet Standard.
  3. 3. Wnioski Wśród ankietowanych sklepów Żagiel S.A. na pozycję lidera wśród firm oferującą systemy ratalne. Z Żagiel S.A. współpracuje 23% badanych sklepów internetowych, 4% ankietowanych udostępniała możliwośd zakupów ratalnych w Lukas Banku, a co setny sklep współpracuje z Sygma Bank lub Santander Consumer Bank. Odnosząc te dane wyłącznie do grupy sklepów oferujących możliwośd finansowania na raty zakupionych towarów, penetracja rynku przez Żagiel to 79% sklepów prowadzących sprzedaż na raty on- line. Analizując udziały w rynku poszczególnych systemów ratalnych z uwagi na wartośd sprzedaży, Żagiel S.A z wynikiem 67% wartości rynku jest daleko przed konkurentami, których udziały w rynku to 8% dla Lukas Banku, 4% dla Santander Banku i 1% dla Sygma Banku. Systemy ratalne znajdowały się ofercie większości firm o rocznej sprzedaży netto powyżej 100 tys. (69%). Przeszło 71% polskich sklepów nie współpracuje z żadnymi instytucjami oferującymi sprzedaż na raty. Do tej grupy należą małe sklepiki oferujące poniżej 100 produktów i sprzedaży poniżej 10 tys. rocznie (8%), ale przede wszystkim firmy o sprzedaży rocznej przekraczającej 1 mln złotych (26%). Blisko połowa (48%) ankietowanych sklepów internetowych deklaruje, iż w stosunku do 2009 roku zwiększyła się obecna liczba transakcji sprzedaży ratalnej, w tym u 4% respondentów o ponad 100%. Zjawisko recesji popularności rat zaobserwowało jedynie 18% firm, wśród których co trzecia nie odnotowała zysku netto w 2010 roku, a tylko 38% osiągnęło lepszy w stosunku do ubiegłego roku wynik finansowy. Planując działania mające na celu poprawę funkcjonalności sklepów internetowych 7% badanych właścicieli sklepów deklaruje iż zamierza wdrożyd możliwośd finansowania zakupów poprzez systemy ratalne w 2011 roku.
  4. 4. Obecnośd systemów ratalnych w sklepach on-line w 2010Z jakimi bankami/instytucjami finansowymi oferującymi systemy ratalne współpracowałPaostwa sklep w 2010 r ? N= 385 Żagiel; 22,56% Lukas Bank; 4,14% Sygma Bank; 0,75% żadnymi; 71,42% Santander Consumer Bank; 1,13%Wśród ankietowanych sklepów 71% nie udostępnia możliwości finansowania zakupu na raty. Z Żagiel S.A.współpracuje 23% sklepów internetowych, 4% udostępniała możliwośd zakupów ratalnych w Lukas Banku,a co setny sklep współpracuje z Sygma Bank lub Santander Consumer Bank.
  5. 5. Rozwój rynku sprzedaży na raty on-line Co zamierzają Paostwo ulepszyd w swoim sklepie w 2011 r.? N= 385 oferta sklepu 73,13%funkcjonalnośd strony sklepu 62,60% prezentacja oferty 60,11% marketing sklepu 54,85% obsługa klienta 34,35%infrastruktura informatyczna 29,64% obsługa logistyczna 17,73% obsługa płatności 16,07% internetowych 7% badanych sklepów deklaruje, iż zamierza wdrożyd możliwośd finansowania zakupów biuro 11,36% poprzez systemy ratalne w 2011 roku. zakupy na raty 7,20% nie planujemy ulepszeo 3,06%
  6. 6. Dziękujemy za uwagę

×