Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rynek car fleet managment

803 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rynek car fleet managment

  1. 1. Polski rynek outsourcingu samochodów służbowychAutor: Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla ResearchWynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcuw fazę dojrzałą. Ostatnie miesiące zmagań o klientów, intensywna rywalizacja z konkurencjąw atmosferze cięć, likwidacji kratki, wzrostu cen polis ubezpieczeniowych i nienajlepszychprzecież nastrojów przedsiębiorców, były swoistym testem na dojrzałość rynku CFM – wynika znajnowszego raportu Instytutu Keralla Research, podsumowującego pierwsze półrocze 2011 roku.Uzyskana dynamika dowodzi, że argumenty za użytkowaniem samochodów wynajętych,przemówiły do przedsiębiorców. Outsourcing obronił się swoim powtarzanym, niczym mantra, hasłem:wydziel na zewnątrz, a zaoszczędzisz. W okresie spowolnienia, zadziałało.Rynek z perspektywy flot i klientaRynek Car Fleet Managment na koniec drugiegokwartału tego roku zanotował dynamikę 7 proc. r/r wliczbie obsługiwanych samochodów i obecnie ponad140 tys. pojazdów używanych w przedsiębiorstwachto już auta wynajmowane od firm CFM. Dlaporównania rok temu w analogicznym okresie rynekmiał progresję 0,8 proc.W zaledwie sześć miesięcy tego roku firmy oferującewynajem pozyskały więc ponad 7 tys. pojazdów, aliczba klientów, którzy przekonali się do outsourcinguflot wyniosła 16 tys. Prezentowana liczba klientów na koniec czerwca br. ponad 16 tys. obejmuje dotąd niepublikowane dane o klientach jednego z graczy. W związku z tym zmianę r/rCzy branża utrzyma w drugiej połowie roku to tempo podano dla flot, z pominięciem zmian w liczbie klientów.rozwoju? Wszystko wskazuje, że tak, a rok zakończysię przekroczeniem punktu 150 tys. aut. Praca nautrzymanie trendu nie odbędzie się jednak bezstresu i ryzyk.Spółki Car Fleet Managment to w większościpodmioty kapitałowo powiązane z zagranicznymibankami. A w sektorze finansowym mamy iakwizycje i dużą zmienność. Wystarczy, żekontrolowana upadłość Grecji nastąpi już w tymroku, by cały sektor finansowy i branże z nimpowiązane doświadczyły finansowej wolty.Załamania, jak wróżą niektórzy, to nie sprowadzi, aleprzygasić tempo rozwoju branży CFM na pewnomoże.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 1|S t r o n a
  2. 2. Struktura portfela usługBadanie Instytutu Keralla Research pokazuje, żenajlepiej sprzedającą się ofertą był wariant fullservice leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy(leasing plus okrojony serwis). Obie opcje usługzanotowały progresję po 13 proc. każda r/r. Wdrugim kwartale w fullservice leasingu jeździło już 110 034 aut,a w leasingu niepełnoobsługowym 14 887 aut.Utrzymał się trend spadkowy dla opcjiwyłącznego zarządzania oraz najmu. Obie usługizanotowały odpowiednio regresję -26 proc. oraznajem -17 proc. r/r .Migracje klientów wewnątrz portfelazapoczątkowane już w drugiej połowie 2009 roku,przyniosły w 2011 roku pożądany przez całą branżęrezultat. Rynek obrał w końcu kurs na najbardziejpożądaną w sprzedaży opcję,czyli klasyczny full service leasing. Obecnie 78 proc.samochodów używanych jest w FSL (full serviceleasingu). Jeśli ten trend się utrzyma, to wynajemdługoterminowy w wydaniu FSL zacznie być usługąna trwałe wpisaną w pozycjach budżetowych wielufirm w Polsce. A ilupotencjalnych klientów ma sektor CFMw Polsce? Co najmniej 84 tysiące. Bo tyleprzedsiębiorstw w kraju ma więcej, niż 26zatrudnionych osób.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 2|S t r o n a
  3. 3. Rynek z perspektywy oferentówWynajem długoterminowy oferowało w Polsce, nakoniec czerwca 48 firm. W badaniu KerallaResearch udział wzięło 40 dostawców, którzyobsługują floty w sumie liczące ok. 97 proc.wszystkich outsourcowanych aut w Polsce.Do ważniejszych wydarzeń w badanymokresie należy historyczna wręcz wymianasamochodów służbowych, jaką przeprowadziły firmyArval oraz Corpo Flota i ToyotaBielany. Historyczna, bo samochodów w liczbieponad 200 wymienianych dla jednego klienta(PepsiCo) to dla krajowego rynku flotowego * Dane LeasePlan za PZWLPwydarzenie niecodzienne.Do wiodących reprezentantów branży CFMnależą spółki: Masterlease, LeasePlan FM, ArvalService Lease Polska oraz ING CarLease. Firmy te obsługują łącznie 59 tys.samochodów, co stanowi 42 proc. krajowegorynku.Głównym graczem w Polsce jest Masterlease(Futura Leasing i Prime Car Management)broniący kolejny rok z rzędu pozycji lidera. Spółkama obecnie 14 proc. udziału w rynkui obsługuje 19 339 samochodów. LeasePlan FM,według statystyk PZWLP, obsługuje 16 193 auta, codaje 12 proc. udział w krajowym rynku. SpółkaARVAL z udziałem 10 proc.,zakończyła drugi kwartał wynikiem 13 504pojazdy. ING Car Lease obsługując 10 380pojazdów ma 7 proc. udziałRynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 3|S t r o n a
  4. 4. Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleetmanagementFirmy zrzeszone w Polskim ZwiązkuWynajmu i Leasingu Pojazdów łącznie obsługiwałyna koniec drugiego kwartału 88.947samochodów w różnych formach wynajmu, co daje63 proc. w krajowym rynku CFM.Największe floty członków PZWLP obsługiwane sąprzez LeasePlan, Arval oraz INGCar Lease.W programie zarządzania flotą oferowanym przezToyotę w ramach programu TCCM uczestniczyblisko 400 firm-klientów.Wśród dealerów Toyoty promującychmanagement flot, najaktywniej działają CorpoFlota (3726), Toyota Marki (3641), AutoPodlasie (1386) oraz Carolina (1137).W całym programie Toyoty jeździ już 13.261samochodów służbowych.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 4|S t r o n a
  5. 5. Pojedyncze największe flotyNajwiększe pojedyncze floty w kraju, obsługiwanedla jednego klienta w wariancie fullservice leasing mieli w swoim portfelu w drugimkwartale br.: Transpost (1783 pojazdy),Bankowy Fundusz Leasingowy (1006),Corpo Flota (932 pojazdy), BRE Leasing (869) orazNivette FM (760).Pojedyncze, nieco mniejsze floty, licząceponiżej 700 samochodów obsługiwały międzyinnymi spółki: Masterlease (686),Carefleet (620), Arval (580) i Hertz Lease OrbisTransport (523).Największą krajową flotą w wynajmieniepełnoobsługowym, 525 pojazdów, zarządzaToyota Marki Management. Toyota Marki,administruje również pojedynczą największą flotąw kontrakcie na wyłączne zarządzanie (1285 aut).Największe floty w mało popularnym w Polscenajmie (dzierżawa) posiadały spółki: AutoPodlasie - 175 pojazdów oraz Cosmopol 103pojazdy.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 5|S t r o n a
  6. 6. Autorka: Katarzyna Pydych, General Director/Researcher Instytutu Keralla Reserachkatarzyna.pydych@keralla.plWWW.keralla.plTel. 71 778 21 35Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynekCFM. Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszychsześciu miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wynikiprzekazało 40 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy). Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearchFull service leasing (FSL)Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klientałącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy.Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzezumowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)Leasing z serwisemDefinicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta)Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznegoWyłączne zarządzanieDefinicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymianyopon, przeważnie likwidacja szkód etc.).Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.NajemDefinicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a carZawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Wrocław, Polska • Biuro: (+48) 71 788 46 78 • Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35 • Faks: (+48) 71 722 03 72 • kontakt@keralla.pl • www.keralla.pl Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 6|S t r o n a

×