Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport KRD

1,449 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport KRD

 1. 1. Kompleksowy Raport o Długach nr 6 01.12.2009 r.
 2. 2. Kompleksowy Raport o Długach Spis treści 1. Wstęp…………………………………….……… 3 12. Portfel należności polskich przedsiębiorstw.……….................... 73 2. Nieuregulowane w terminie długi Polaków………………………………………… 5 13. Znajomośd i skutecznośd Krajowego Rejestru Długów……….. 87 3. Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów………………………………….….….. 7 4. Niespłacone długi wobec banków………………………………….……… 16 5. Podatki i cła…………………………………… 35 6. Zobowiązania wobec gmin……….…… 38 7. Mandaty……………………………………….. 43 8. Czynsze…………………………………….…… 49 9. Prąd i gaz………………………………………. 54 10. Telefony…………………………….………….. 59 11. Dłużnicy alimentacyjni………............. 68 2
 3. 3. Kompleksowy Raport o Długach Przeterminowane długi polskich konsumentów i przedsiębiorstw nadal rosną, chod wolniej niż w poprzednich kwartałach. W ciągu ostatnich 3 miesięcy kwota nieuregulowanych w terminie zobowiązao Polaków wzrosła o prawie 6,5% (dla porównania – wzrost zarówno w I kw., jak i w II kw. 2009 r. wynosił ponad 12%), do 84,34 mld zł. Szósta już edycja Kompleksowego Raportu o Długach (KRoD) jak zawsze prezentuje informacje o poziomie przeterminowanego zadłużenia Polaków. Powstała we współpracy i przy wykorzystaniu informacji gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz danych pochodzących z Krajowego Rejestru Długów. Kompleksowy Raport o Długach wraz z zawartymi w nim informacjami udostępniamy do dowolnego wykorzystania, prosząc jednak o każdorazowe podanie źródła jego pochodzenia, czyli Krajowego Rejestru Długów. Nadal ze wszystkich analizowanych w KRoD rodzajów zobowiązao najszybciej rosną nasze nieuregulowane w terminie długi wobec banków, jednak także dynamika tego wzrostu jest niższa niż w poprzednich kwartałach. Polacy zalegają już wobec banków na 50,15 mld zł . To prawie 60% wszystkich przeterminowanych długów Polaków . W ostatnim kwartale bankowe zadłużenie firm przestało gwałtownie rosnąd. Niestety, nie można tego samego powiedzied o zobowiązaniach osób prywatnych . Rośnie, chod znacznie wolniej niż w przypadku długów bankowych, nasze zadłużenie wobec fiskusa , gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego , a także z powodu niezapłaconych czynszów za mieszkania . Nieco zmniejszyła się kwota niezapłaconych mandatów za jazdę na gapę . Liczba dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów także rośnie, chod tempo tego wzrostu także ostatnio zwolniło. W październiku 2009 r. odnotowano kolejny rekord liczby dłużników w KRD – ponad 914 tysięcy. 56% z nich stanowią konsumenci . 3
 4. 4. Kompleksowy Raport o Długach 92% konsumentów notowanych w KRD ma przeterminowane zobowiązania na kwotę poniżej 10.000 zł. Wśród dłużników przeważają mężczyźni (70%). 31,6% dłużników i dłużniczek ma 26-35 lat – to najliczniejsza grupa wiekowa . Najstarszy dłużnik ma 99 lat, mieszka w woj. warmiosko-mazurskim i zalega na niemal 1600 zł… jednemu z operatorów komórkowych . Zadłużeni konsumenci najczęściej mieszkają w woj. śląskim (14,7%), mazowieckim (11,7%) i dolnośląskim (10,41%) . W przypadku siedzib firm nierealizujących w terminie swoich płatności jest podobnie, lecz w odwrotnej kolejności: Mazowieckie (17,04%), Śląskie (13,59%), Dolnośląskie (8,89%) . Na zakooczenie KRoD prezentujemy wybrane dane z 4. edycji „Portfela należności polskich przedsiębiorstw” – wspólnego projektu badawczego Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego celem jest cokwartalna analiza problemu przeterminowanych należności polskich firm oraz opinii przedsiębiorców na temat obecnej i przyszłej sytuacji finansowej ich firm . Podobnie jak dane bankowe, także wyniki tego badania potwierdzają stabilizację, a nawet poprawę kondycji przedsiębiorstw. 4
 5. 5. Kompleksowy Raport o Długach Nieuregulowane w terminie długi Polaków wynoszą: 84 336 715 774 zł 100 000 000 84 336 716 70 328 900 79 238 182 80 000 000 62 735 058 59 228 302 60 000 000 tys. zł 59 177 192 40 000 000 20 000 000 0 VIII 2008 XII 2008 II 2009 V 2009 VIII 2009 XII 2009 (KRoD (KRoD nr 1) (KRoD nr 2) (KRoD nr 3) (KRoD nr 4) (KRoD nr 5) nr 6) 5 Źródło: obliczenia KRD
 6. 6. Kompleksowy Raport o Długach Przeterminowane długi Polaków - struktura 255 889 929 zł; 0,3% 9 820 866 845 zł; 11,6% 21 944 713 000 zł; 26,0% 50 146 035 000 zł; 59,5% 2 169 211 000 zł; 2,6% zagrożone należności banków czynsze lokatorskie niezapłacone podatki i cła należności wymagalne gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego mandaty 6 Źródło: statystyki KRD
 7. 7. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (1) 1 000 000 897 096 903 969 914 025 900 000 836 955 800 000 734 741 700 000 686 399 678 301 421 250 402 007 422 532 396 717 600 000 500 000 449 661 386 442 365 604 400 000 381 672 300 000 249 881 474 564 482 719 512 018 200 000 440 238 285 079 299 956 312 697 100 000 14 000 12 516 131 791 0 1 484 31.12.2003 31.12.2007 31.10.2008 31.12.2008 28.02.2009 31.07.2009 31.08.2009 30.09.2009 31.10.2009 przedsiębiorcy konsumenci 7 Źródło: statystyki KRD
 8. 8. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (2) konsumenci, płed – cała Polska 30% kobiety mężczyźni 70% 8 Źródło: statystyki KRD
 9. 9. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (3) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 32,77% 30% 28,76% 25% 23,34% 20% 21,31% 19,52% 19,34% kobiety 16,76% 15% mężczyźni 15,70% 10% 9,68% 3,97% 7,46% 5% 1,39% 0,01% 0,01% 0% do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 9 Źródło: statystyki KRD
 10. 10. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (4) procentowy rozkład liczby i płci dłużników-konsumentów – województwa 31% 5,35% 7% 69% 7,54% 28% 30% 72% 32% 6,95% 70% 68% 29% 32% 31% 1,88% 71% 3,57% 68% 69% kobiety 35% 11,7% mężczyźni 31% 7,69% 28% 65% 69% 10,41% 72% x,xx% udział proc. 6,07% województwa 2,53% w skali kraju 30% 2,27% 69% 31% 23% 4,75% 70% 77% 71% 29% 2,46% 14,74% 5,1% 27% 72% 28% 73% 10 Źródło: statystyki KRD
 11. 11. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (5) procentowy rozkład dłużników-przedsiębiorców – województwa 3,51% 7,19% 6,15% 1,61% 5,09% 2,72% 17,04% 10,08% 8,89% x,xx% udział proc. 6,33% województwa 2,25% w skali kraju 13,59% 4,24% 1,94% 2,54% 6,83% 11 Źródło: statystyki KRD
 12. 12. Kompleksowy Raport o Długach Jakie długi trafiają do Krajowego Rejestru Długów? • Przeterminowane o co najmniej 60 dni • O wartości co najmniej: 200 zł (konsumenci) 500 zł (przedsiębiorcy), łącznie z odsetkami 12 Źródło: Ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
 13. 13. Kompleksowy Raport o Długach Z Krajowego Rejestru Długów korzystają: Koncerny energetyczne, Towarzystwa gazownicze, ubezpieczeniowe ciepłownicze Banki komercyjne Wywiadownie i spółdzielcze, gospodarcze, SKOK-i firmy windykacyjne Gminy Spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, zakłady komunalne Operatorzy telefonii PKP, MPK, komórkowej inni przewoźnicy Leasing, i stacjonarnej faktoring, domy maklerskie 13
 14. 14. Kompleksowy Raport o Długach Najmłodsi dłużnicy-konsumenci poszczególne województwa województwo wiek kwota wierzyciel województwo wiek kwota wierzyciel w zł w zł dolnośląskie 18 791,23 firma pożyczkowa podkarpackie 18 394,00 telewizja satelitarna kujawsko- podlaskie 19 923,00 firma pożyczkowa 18 1029,52 telefonia komórkowa pomorskie pomorskie 18 1634,71 telefonia komórkowa lubelskie 15 200,00 komunikacja miejska śląskie 16 406,00 komunikacja miejska lubuskie 18 840,45 firma pożyczkowa świętokrzyskie 18 1507,75 telefonia komórkowa łódzkie 18 822,64 telefonia komórkowa warmiosko- 18 1455,07 firma pożyczkowa małopolskie 17 438,00 komunikacja miejska mazurskie mazowieckie 18 2013,88 telefonia komórkowa wielkopolskie 15 232,00 komunikacja miejska opolskie 19 317,39 bank zachodniopom. 18 1473,66 telefonia komórkowa 14 Źródło: statystyki KRD
 15. 15. Kompleksowy Raport o Długach Najstarsi dłużnicy-konsumenci poszczególne województwa województwo wiek kwota wierzyciel województwo wiek kwota wierzyciel w zł w zł dolnośląskie 95 545,00 TBS podkarpackie 89 564,97 bank kujawsko- podlaskie 93 374,00 telewizja satelitarna 93 379,00 telewizja satelitarna pomorskie pomorskie 97 401,00 telewizja satelitarna lubelskie 93 1201,00 koncern energetyczny śląskie 95 768,00 telewizja satelitarna lubuskie 91 650,00 telewizja satelitarna świętokrzyskie 96 218,00 telewizja satelitarna łódzkie 95 862,96 bank warmiosko- małopolskie 98 500,05 telefonia komórkowa 99 1587,94 telefonia komórkowa mazurskie mazowieckie 98 304,66 telefonia komórkowa wielkopolskie 95 476,00 telewizja satelitarna zakład gospodarki zachodniopo- opolskie 96 305,11 96 301,00 telewizja satelitarna komunalnej morskie 15 Źródło: statystyki KRD
 16. 16. Kompleksowy Raport o Długach Niespłacane długi wobec banków Chod zaległości Polaków wobec banków stale rosną, z kwartału na kwartał spada dynamika tego wzrostu. W III kw. 2009 r. wyniosła 10,2% wobec 16,3% w II kw. i aż 23,85% w I kw. 2009 r. Zagrożone należności polskich banków wynoszą teraz ponad 50,1 mld zł. Poprawia się sytuacja przedsiębiorstw, i to zarówno prywatnych, jak i paostwowych, co potwierdzają także wyniki badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” . Kwota ich przeterminowanych zobowiązao wobec banków co prawda się zwiększyła, jednak wzrost był stosunkowo niewielki w porównaniu z poprzednimi kwartałami – odpowiednio o 5%  i 8,4% . Najgorzej prezentuje się sytuacja osób prywatnych. W tym segmencie wzrost należności zagrożonych banków wyniósł prawie 3 mld zł, tj. 18,7%, do niemal 18,5 mld zł . Coraz trudniej spłacane są wszystkie są rodzaje kredytów z wyjątkiem zaciąganych na zakup papierów wartościowych. Przeterminowane zadłużenie na kartach kredytowych wzrosło aż o 39,8% (do 1,5 mld zł), a tzw. zaległości z pozostałych kredytów i pożyczek, tj. głównie gotówkowych, samochodowych i na zakupy ratalne – o 23,5% (do 10 mld zł). To najwyższy wzrost w ciągu ostatniego roku. Stabilizuje się poziom zagrożonych kredytów na nieruchomości – przez kwartał wzrósł o 12,6% . Rozpatrując problem w poszczególnych województwach, na najwyższą kwotę zalegają wobec banków firmy i mieszkaocy woj. śląskiego (8,82 mld zł). Już tylko jedno województwo 16 (podlaskie) posiada zadłużenie poniżej 1 mld zł (812 mln zł) .
 17. 17. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków wraz z odsetkami od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych*, wrzesieo 2009 r. 50 146 035 000 zł * m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe Źródło: NBP, obliczenia KRD 17
 18. 18. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków wraz z odsetkami od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych*, tys. zł 60 000 000 50 146 035 50 000 000 45 493 323 40 000 000 39 127 506 31 591 568 30 000 000 28 485 988 20 000 000 10 000 000 0 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 * m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe 18 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 19. 19. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków wraz z odsetkami od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych*, wrzesieo 2009 r. w poszczególnych województwach lp. województwo mln zł lp. województwo mln zł 1. śląskie 8 821 9. małopolskie 3 034 2. mazowieckie 6 684 10. lubelskie 1 770 3. wielkopolskie 4 969 11. warmiosko-mazurskie 1 665 4. dolnośląskie 4 212 12. lubuskie 1 459 5. pomorskie 3 676 13. podkarpackie 1 304 6. łódzkie 3 390 14. opolskie 1 073 7. kujawsko-pomorskie 3 234 15. świętokrzyskie 1 003 8. zachodniopomorskie 3 039 16. podlaskie 812 * m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe Źródło: NBP, obliczenia KRD 19
 20. 20. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone kredyty i pożyczki według rodzajów kredytobiorców, w tys. zł, bez odsetek IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 22 000 000 20 000 000 20 901 884 19 844 731 18 000 000 16 000 000 16 441 252 16 009 720 14 000 000 13 275 532 12 000 000 11 795 339 11 682 309 10 000 000 10 136 009 10 009 550 8 000 000 8 616 996 3 087 638 2 698 551 2 467 335 2 228 576 2 023 935 1 696 724 1 648 921 6 000 000 1 189 944 1 128 450 1 063 634 661 439 643 798 635 401 549 071 536 997 4 000 000 2 000 000 0 osoby prywatne przedsiębiorcy rolnicy indywidualni przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa indywidualni i spółki paostwowe i spółki prywatne oraz spółdzielnie 20 Źródło: NBP
 21. 21. Kompleksowy Raport o Długach Jak osoby prywatne zadłużają się w bankach? zaciągnięte kredyty osób prywatnych według rodzajów, w tys. zł VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 220 000 000 212 513 558 200 000 000 210 674 930 210 126 390 192 999 571 180 000 000 160 000 000 153 617 856 140 000 000 137 446 409 120 000 000 100 000 000 107 626 542 104 558 765 100 638 701 96 527 846 80 000 000 90 067 284 82 911 038 14 370 529 13 700 163 12 883 565 12 546 383 11 444 604 11 404 951 60 000 000 10 898 631 10 770 163 10 633 865 10 653 322 10 407 962 10 071 277 1 594 325 1 222 182 1 166 689 1 166 596 1 107 135 1 088 739 40 000 000 20 000 000 0 w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów karty kredytowe pozostałe kredyty wartościowych i pożyczki 21 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 22. 22. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od osób prywatnych (1) w tys. zł 20 000 000 18 465 482 18 000 000 15 556 907 16 000 000 13 914 643 14 000 000 12 101 394 12 000 000 10 845 577 10 347 214 9 823 506 10 000 000 8 679 478 8 560 182 8 865 595 8 928 426 9 223 140 9 281 024 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 22 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 23. 23. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od osób prywatnych (2) 7% 6,26% 6% 5,73% 5,47% 5,32% 5,03% 5% 4,68% 4,54% 4,39% 4,30% 4,24% 4,04% 4,09% 3,83% 4% 3% 2% 1% 0% IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 23 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 24. 24. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone kredyty osób prywatnych według rodzajów, w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 10 000 000 9 976 908 9 000 000 8 000 000 8 076 731 7 000 000 6 996 723 6 000 000 5 893 356 5 000 000 5 250 175 2 892 433 2 567 932 2 334 155 4 000 000 1 922 699 1 537 579 1 461 079 3 000 000 1 045 451 904 647 901 427 851 212 839 602 807 996 782 246 737 500 625 955 2 000 000 85 992 84 762 75 174 61 139 54 112 1 000 000 0 w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów karty kredytowe pozostałe kredyty wartościowych i pożyczki 24 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 25. 25. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone kredyty mieszkaniowe osób prywatnych w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych ogółem w walutach obcych 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2 859 547 1 500 000 2 544 202 2 317 637 1 913 188 1 000 000 1 529 194 1 233 519 1 106 555 967 380 737 518 500 000 485 201 0 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 25 Źródło: NBP
 26. 26. Kompleksowy Raport o Długach Kredyty mieszkaniowe osób prywatnych z opóźnieniem w spłacie od 1 do 3 miesięcy w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych 4 500 000 4 131 087 4 000 000 3 466 176 3 500 000 3 413 355 3 009 515 3 000 000 2 500 000 2 304 681 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 26 Źródło: NBP
 27. 27. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorców indywidualnych (1) w tys. zł 4 500 000 4 080 613 4 114 093 4 000 000 3 733 451 3 732 615 3 583 181 3 587 374 3 414 254 3 500 000 3 442 805 3 265 839 3 287 967 3 331 597 3 061 366 3 000 000 2 865 174 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 27 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 28. 28. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorców indywidualnych (2) 25% 20,61% 20% 18,01% 15,95% 15% 14,54% 13,02% 12,14% 11,09% 10,44% 10,23% 9,59% 10% 8,34% 8,44% 8,90% 5% 0% IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 28 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 29. 29. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (1) w tys. zł 1 200 000 1 137 665 1 093 277 1 060 260 983 976 1 000 000 955 920 940 342 901 980 886 918 858 178 847 724 829 042 800 000 739 472 751 375 600 000 400 000 200 000 0 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 29 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 30. 30. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (2) 9% 8,40% 8% 7,39% 7% 6,78% 6% 5,81% 5,54% 5,41% 5,06% 4,92% 5% 4,53% 4,42% 4,60% 3,81% 3,82% 4% 3% 2% 1% 0% IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 30 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 31. 31. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych (1) w tys. zł 2 500 000 2 177 615 2 008 616 2 000 000 1 702 046 1 600 771 1 581 172 1 476 696 1 533 780 1 556 909 1 539 280 1 500 000 1 369 245 1 376 045 1 338 459 1 251 257 1 000 000 500 000 0 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 31 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 32. 32. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych (2) 14% 13,19% 12% 11,21% 11,41% 12,38% 10,86% 10,75% 10% 9,00% 10,23% 9,64% 8,48% 9,22% 8% 8,24% 8,15% 6% 4% 2% 0% IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 32 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 33. 33. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni (1) w tys. zł 30 000 000 24 581 028 25 000 000 23 401 544 19 540 493 20 000 000 16 682 040 14 894 082 15 000 000 14 314 21314 107 388 14 235 236 13 263 562 12 724 922 13 626 075 12 667 435 12 504 292 10 000 000 5 000 000 0 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 33 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 34. 34. Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni (2) 16% 14% 13,75% 12% 11,82% 11,55% 10,60% 10,74% 10% 9,60% 8,45% 7,80% 8,69% 8% 7,22% 7,23% 6,62% 6% 6,25% 4% 2% 0% IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 34 Źródło: NBP, obliczenia KRD
 35. 35. Kompleksowy Raport o Długach Podatki i cła Po I półroczu 2009 r. zaległe zobowiązania Polaków, zarówno firm, jak i konsumentów, wobec fiskusa wyniosły 21,94 mld zł i były wyższe o 7,26% od kwoty zaległości odnotowanej na koniec 2008 r. 49,5% tej sumy (10,86 mld zł) stanowi niezapłacony podatek VAT . Najbardziej znacząco, bo o prawie 21%, wzrosły zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W rankingu województw, których mieszkaocy są winni fiskusowi najwięcej, wciąż minimalnie prowadzi śląskie (4,03 mld zł) przez mazowieckim (4,01 mld zł). Na ostatniej pozycji tradycyjnie Podlasie – 232,66 mln zł . 35
 36. 36. Kompleksowy Raport o Długach Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (1) w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., cała Polska podatek od towarów i usług 10 861 613 podatek akcyzowy 5 028 612 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 973 207 woj. ?? podatek dochodowy od osób prawnych 1 327 269 cła 651 150 podatki zniesione 46 810 grzywny, mandaty nałożone w postępowaniu 42 542 karnym skarbowym podatek od gier 13 178 opłata restrukturyzacyjna 334 21 944 713 000 zł Źródło: Ministerstwo Finansów 36
 37. 37. Kompleksowy Raport o Długach Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (2) w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., w podziale na województwa podatek podatek grzywny, mandaty dochodowy dochodowy podatek od w postępowaniu od osób od osób towarów i podatek podatek podatki karnym opłata województwo prawnych fizycznych usług akcyzowy od gier zniesione cła skarbowym restrukturyzacyjna RAZEM DOLNOŚLĄSKIE 113 213 414 031 1 045 990 263 499 2 420 1 126 35 790 4 415 0 1 880 486 KUJAWSKO-POMORSKIE 26 033 170 109 461 482 134 395 0 1 700 2 863 610 0 797 192 LUBELSKIE 15 264 128 547 300 760 216 233 0 2 533 14 242 3 187 0 680 766 LUBUSKIE 21 403 147 766 290 238 107 643 0 2 519 44 179 1 882 0 615 630 ŁÓDZKIE 43 567 251 073 625 898 429 624 26 10 440 46 367 3 349 20 1 410 363 MAŁOPOLSKIE 88 202 295 319 592 378 442 730 0 232 29 233 5 164 274 1 453 532 MAZOWIECKIE 440 270 752 623 2 236 899 364 423 6 934 7 029 194 838 5 235 8 4 008 259 OPOLSKIE 35 561 94 290 228 971 137 942 953 74 668 625 0 499 083 PODKARPACKIE 9 623 68 731 176 773 74 377 0 727 6 039 1 777 0 338 047 PODLASKIE 7 377 49 176 132 290 40 580 0 107 2 496 607 33 232 666 POMORSKIE 54 141 257 020 677 195 337 713 54 11 454 64 460 976 0 1 403 014 ŚLĄSKIE 195 571 479 254 1 885 293 1 388 462 1 257 6 252 68 609 3 594 0 4 028 293 ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 079 60 926 238 495 33 392 0 686 1 028 227 0 350 833 WARMIOSKO- 9 264 100 448 274 960 97 740 0 71 1 364 5 657 0 489 503 MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE 171 606 522 163 1 214 766 825 912 1 534 1 735 120 026 2 618 0 2 860 360 ZACHODNIOPOMORSKIE 80 094 181 732 479 223 133 944 0 127 18 947 2 618 0 896 686 ogółem 1 327 269 3 973 207 10 861 613 5 028 612 13 178 46 810 651 150 42 542 334 21 944 713 37 Źródło: Ministerstwo Finansów
 38. 38. Kompleksowy Raport o Długach Zobowiązania wobec gmin W III kw. 2009 r. o 3,8% wzrosła kwota należności wymagalnych (a więc tych, które nie zostały uregulowane, chod termin płatności minął) gmin i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Według stanu na 30 września 2009 r. wyniosła ona 9,82 mld zł, z czego 6,18 mld zł stanowią zaległości gospodarstw domowych . Analizując tytuły zobowiązao, z jakimi zalegają wobec gmin gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, widad tendencję do zmniejszającego się udziału w zadłużeniu opłat z tytułu dostaw towarów i usług (np. czynszów), a coraz większego udziału zaległości w regulowaniu podatków i opłat lokalnych . W przeliczeniu należności wymagalnych na jednego mieszkaoca nadal bezkonkurencyjna pozostaje zachodniopomorska gmina miejsko-wiejska Gryfino – 2857,06 zł. Drugi w tym rankingu Wałbrzych to niespełna 900 zł zaległości wobec miasta na mieszkaoca . 38
 39. 39. Kompleksowy Raport o Długach Zobowiązania wobec gmin należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego (JST), stan na 30.09.2009 r. lp. województwo zł lp. województwo zł 1. mazowieckie 1 603 718 314 9. lubelskie 372 304 915 2. śląskie 1 482 237 371 10. kujawsko-pomorskie 348 368 523 3. dolnośląskie 1 095 770 030 11. warmiosko-mazurskie 319 470 251 4. zachodniopomorskie 785 724 765 12. lubuskie 312 982 034 5. łódzkie 756 558 476 13. opolskie 250 721 084 6. wielkopolskie 655 908 089 14. podkarpackie 234 882 359 7. pomorskie 627 569 647 15. świętokrzyskie 221 342 697 8. małopolskie 575 803 317 16. podlaskie 177 504 973 9 820 866 845 zł Średnia wielkość należności wymagalnych JST: 3 296 699 zł 39 Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek i związków jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; obliczenia KRD
 40. 40. Kompleksowy Raport o Długach Należności wymagalne JST (1) podział według dłużników, w tys. zł 10 000 000 513 505 9 000 000 535 487 477 190 3 131 010 3 203 292 8 000 000 3 241 613 7 000 000 6 000 000 9 820 867 9 461 429 9 344 125 5 000 000 4 000 000 6 176 352 5 780 946 5 567 026 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 I kw. 2009 r. II kw. 2009 r. III kw. 2009 r. gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inni 40 Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek i związków jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; obliczenia KRD
 41. 41. Kompleksowy Raport o Długach Należności wymagalne JST (2) podział według dłużników i rodzajów należności, w tys. zł Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa niefinansowe 100% 100% 90% 90% 80% 80% 3 240 284 3 413 854 3 788 540 70% 70% 2 686 429 2 672 674 2 626 255 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 2 326 742 2 367 092 2 387 812 20% 20% 555 183 530 619 504 755 10% 10% 0% 0% I kw. 2009 r. II kw. 2009 r. III kw. 2009 r. I kw. 2009 r. II kw. 2009 r. III kw 2009 r. z tytułu dostaw towarów i usług (np. czynsze) z tytułu dostaw towarów i usług (np. czynsze) pozostałe (np. podatki i opłaty lokalne) pozostałe (np. podatki i opłaty lokalne) 41 Źródło: Ministerstwo Finansów sprawozdania budżetowe jednostek i związków jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; obliczenia KRD
 42. 42. Kompleksowy Raport o Długach Należności wymagalne JST (3) stan na 30.09.2009 r. lp. JST ogółem ludnośd na lp. JST ogółem ludnośd na w zł mieszkaoca w zł mieszkaoca w zł w zł 1. Warszawa 1 039 512 579 1 709 781 607,98 11. Wałbrzych 109 812 272 122 411 897,08 2. Łódź 424 856 734 747 152 568,63 12. Katowice 101 758 780 309 621 328,66 3. Wrocław 365 653 586 632 162 578,42 13. Częstochowa 98 588 699 240 612 409,74 4. Kraków 284 423 596 754 624 376,91 14. Sosnowiec 98 123 676 221 259 443,48 5. Szczecin 277 840 053 406 941 682,75 15. Chorzów 96 280 550 113 314 849,68 6. Poznao 188 490 706 557 264 338,24 16. Gliwice 96 064 869 196 669 488,46 7. Gdaosk 175 059 817 455 581 384,26 17. Gryfino* 90 120 125 31 543 2 857,06 8. Bytom 127 929 438 183 829 695,92 18. Białystok 86 873 451 294 153 295,33 9. Lublin 125 002 325 350 462 356,68 19. Zabrze 77 461 916 188 401 411,15 10. Gdynia 124 360 063 249 257 498,92 20. Radom 67 294 620 224 226 300,12 * gmina miejsko-wiejska Źródło: 1) sprawozdania budżetowe jednostek i związków samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; 2) Rocznik 42 demograficzny 2009, GUS; obliczenia KRD
 43. 43. Kompleksowy Raport o Długach Mandaty Łączna kwota nieuregulowanych mandatów wystawionych przez policję i inne służby podległe MSWiA oraz za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu wynosi w skali całej Polski 255,8 mln zł. Średni dług gapowicza notowanego w KRD zmniejszył się o niemal 40 zł, do niespełna 789 zł. Łączna wartośd długów gapowiczów notowanych w KRD wynosi niemal 136 mln zł. Rekordowy dług pojedynczego gapowicza nadal należy do mieszkaoca Podlasia i wynosi niemal 30 tys. zł. Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajmuje równie młody mężczyzna z województwa zachodniopomorskiego, tracąc do „lidera” 4754 zł (dług wynosi 24.920 zł) . 43
 44. 44. Kompleksowy Raport o Długach Zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez policję i inne służby podległe MSWiA cała Polska 119 979 037 zł 44 Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obliczenia KRD
 45. 45. Kompleksowy Raport o Długach Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (1) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci – cała Polska 135 910 892 zł 45 Źródło: dane KRD
 46. 46. Kompleksowy Raport o Długach Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (2) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci – cała Polska maksymalne 29 674,00 zł woj. podlaskie średnie 788,84 zł 46 Źródło: statystyki KRD
 47. 47. Kompleksowy Raport o Długach Gapowicze (1) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci, płed – cała Polska 18% kobiety mężczyźni 82% 47 Źródło: statystyki KRD
 48. 48. Kompleksowy Raport o Długach Gapowicze (2) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 45% 40% 40,21% 37,65% 35% 30% 25% kobiety 22,03% 20% 19,67% mężczyźni 19,31% 18,01% 15% 15,97% 14,84% 10% 0,63% 5% 0,48% 5,47% 0,03% 0,01% 5,68% 0% do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 48 Źródło: statystyki KRD
 49. 49. Kompleksowy Raport o Długach Czynsze Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego wzrosło w ciągu kwartału stosunkowo niewiele, gdyż o 4,5%, i wynosi 2,17 mld zł. Z kolei równie nieznacznie (o niespełna 4%) spadła kwota średniego długu lokatorów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów – wynosi obecnie 9565,99 zł. Podobnie jak w przypadku gapowiczów, także w tej kategorii najwyższy dług nadal należy do tej samej osoby, co w poprzedniej edycji KRoD – niespełna 60-letniego mężczyzny z Warmiosko-Mazurskiego, którego zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu sięgają niemal 168 tys. zł . 49
 50. 50. Kompleksowy Raport o Długach Całkowite zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego 2 169 211 000 zł 50 Źródło: obliczenia KRD
 51. 51. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego konsumenci – cała Polska maksymalne 167 680,00 zł spółdzielnia mieszkaniowa, woj. warmiosko-mazurskie średnie 9 565,99 zł 51 Źródło: statystyki KRD
 52. 52. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (1) konsumenci, płed – cała Polska kobiety 49% 51% mężczyźni 52 Źródło: statystyki KRD
 53. 53. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 32,79% 30% 30,82% 25% 25,28% 20% 23,06% 19,19% kobiety 16,95% 15% mężczyźni 15,53% 15,34% 10% 4,23% 3,61% 7,83% 5% 5,39% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 53 Źródło: statystyki KRD
 54. 54. Kompleksowy Raport o Długach Prąd i gaz Średnie zadłużenie konsumentów, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów za niezapłacone rachunki za gaz lub prąd, niemal nie uległo zmianie od poprzedniej edycji KRoD i wynosi 1569,79 zł. Co znacznie ciekawsze, w tej kategorii pojawił się nowy konsument- rekordzista – mieszkanka Wielkopolski ma aż ponad 200 tys. zł długu . Wierzyciel potwierdził KRD, że nie mamy do czynienia z pomyłką. W przypadku przedsiębiorstw rekordzistą pozostaje dłużnik z Zachodniopomorskiego (prawie 700 tys. zł długu), wzrosła zaś (o ponad 9%) kwota średniego zadłużenia . 54
 55. 55. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu konsumenci – cała Polska maksymalne 204 952,29 zł woj. wielkopolskie średnie 1 569,79 zł 55 Źródło: statystyki KRD
 56. 56. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu (1) konsumenci, płed – cała Polska 46% kobiety 54% mężczyźni 56 Źródło: statystyki KRD
 57. 57. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 32,27% 30% 27,15% 25% 24,38% 24,09% 20% 20,17% 19,32% kobiety 15% mężczyźni 15,41% 15,15% 10% 9,45% 5% 4,00% 4,27% 4,34% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 57 Źródło: statystyki KRD
 58. 58. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu przedsiębiorcy – cała Polska maksymalne 693 925,00 zł woj. zachodniopomorskie średnie 14 562,20 zł 58 Źródło: statystyki KRD
 59. 59. Kompleksowy Raport o Długach Telefony Zadłużenie wobec operatorów telefonii stacjonarnych to jedna z najbardziej stabilnych kategorii analizowanych w KRoD. Kolejny kwartał niemal nie zmienia się średnie zadłużenie konsumentów – w stosunku do poprzedniej edycji raportu spadło o ok. 7 zł (poprzednim razem wzrosło o podobną kwotę) i wynosi 1110,18 zł. Rekordzistką na ponad 24,5 tys. zł pozostaje młoda mieszkanka Śląska. Z bazy Krajowego Rejestru Długów zniknął z kolei obecny w poprzedniej edycji KRoD rekordzista z grona przedsiębiorstw (426 tys. zł). Jego następca winny jest operatorowi „zaledwie” 184,6 tys. zł. Średnie zadłużenie abonentów telefonii komórkowych – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców – również niemal nie uległo zmianie. Jest jednak nowy rekordzista wśród przedsiębiorców – firmę z Mazowsza zastąpił dłużnik z Wielkopolski z zaległościami na kwotę 207.930,39 zł, tj. o prawie 80% wyższymi od poprzednika. 59
 60. 60. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnej konsumenci – cała Polska maksymalne 24 542,00 zł woj. śląskie średnie 1 110,18 zł 60 Źródło: statystyki KRD
 61. 61. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (1) konsumenci, płed – cała Polska 47% kobiety 53% mężczyźni 61 Źródło: statystyki KRD
 62. 62. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 30% 25% 28,20% 25,84% 22,07% 22,01% 20% 21,01% 18,65% 15% kobiety 15,25% mężczyźni 12,18% 10% 10,99% 10,24% 8,67% 5% 4,90% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 62 Źródło: statystyki KRD
 63. 63. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnej przedsiębiorcy – cała Polska maksymalne 184 621,00 zł woj. śląskie średnie 2 726,40 zł 63 Źródło: statystyki KRD
 64. 64. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii komórkowej konsumenci – cała Polska maksymalne 21 781,82 zł woj. zachodniopomorskie średnie 1 434,83 zł 64 Źródło: statystyki KRD
 65. 65. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (1) konsumenci, płed – cała Polska 46% kobiety 54% mężczyźni 65 Źródło: statystyki KRD
 66. 66. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 30% 32,22% 26,64% 25% 25,09% 22,24% 20% kobiety 18,65% 18,63% 17,58% 15% mężczyźni 10% 15,28% 9,51% 2,26% 6,49% 5% 5,41% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 66 Źródło: statystyki KRD
 67. 67. Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii komórkowej przedsiębiorcy – cała Polska maksymalne 207 930,39 zł woj. wielkopolskie średnie 3 415,16 zł 67 Źródło: statystyki KRD
 68. 68. Kompleksowy Raport o Długach Całkowite zadłużenie dłużników alimentacyjnych cała Polska 1 854 248 633 zł 69 Źródło: dane KRD
 69. 69. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy alimentacyjni płed – cała Polska 4% kobiety mężczyźni 96% 71 Źródło: statystyki KRD
 70. 70. Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy alimentacyjni wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 50% 45% 43,92% 40% 39,71% 35% 30% 29,77% 25% 27,03% kobiety 25,72% 20% mężczyźni 21,06% 15% 10% 2,50% 2,39% 2,17% 0,37% 5% 5,20% 0,17% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 72 Źródło: statystyki KRD
 71. 71. Kompleksowy Raport o Długach Portfel należności polskich przedsiębiorstw Na początku października 2009 r. Krajowy Rejestr Długów i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) przeprowadziły wśród firm korzystających z usług KRD 4. edycję badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązao oraz sytuacji finansowej ich firm. 4. edycję badania przeprowadzono w dniach 5-16 października 2009 r. na próbie 2498 przedsiębiorców korzystających z Krajowego Rejestru Długów. Wielkośd próby czyni „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” projektem nieporównywalnym z jakimkolwiek innym kwartalnym badaniem kondycji finansowej firm realizowanym w Polsce. Rezultaty „Portfela należności polskich przedsiębiorstw” poddano analizie w oparciu o podział Polski na 6 regionów: • centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), • południowy (woj. małopolskie, śląskie), • wschodni (woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie), • północno-zachodni (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), • południowo-zachodni (woj. dolnośląskie, opolskie), 73 • północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiosko-mazurskie).
 72. 72. Kompleksowy Raport o Długach Indeks Należności Przedsiębiorstw Aby ułatwid porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji projektu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) – wskaźnik, którego poziom uwzględnia odpowiedzi ankietowanych na temat stanu i prognozy należności, kosztów nieterminowej obsługi, odsetek przeterminowanych należności oraz odsetek przedsiębiorstw, które nie mogą terminowo regulowad swoich płatności na skutek opóźnieo w otrzymywaniu płatności. W październiku 2009 r. INP po raz pierwszy wzrósł względem poprzedniego kwartału (z najniższego dotąd poziomu 81,5 punktu do 83,7 punktu), co oznacza, że sytuacja w zakresie odzyskiwania należności w polskich przedsiębiorstwach uległa poprawie. Odbicie Indeksu znacząco powyżej poziomów z pierwszych trzech kwartałów roku może wskazywad, że sytuacja w zakresie regulowania płatności jest na podobnym poziomie jak w początkach kryzysu. 74
 73. 73. Kompleksowy Raport o Długach Pierwszy od początku realizacji badania wzrost Indeksu Należności Przedsiębiorstw 84,0 83,5 83,0 82,5 82,0 83,7 81,5 82,4 81,0 81,6 81,5 80,5 80,0 styczeo 2009 r. kwiecieo 2009 r. lipiec 2009 r. październik 2009 r. 75 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
 74. 74. Kompleksowy Raport o Długach Przyczyny wzrostu INP Na wzrost wpłynęły wszystkie składowe INP, zaobserwowana została bowiem poprawa w każdym z obszarów wchodzących w skład Indeksu. Najbardziej przyczynił się do tego spadek średniego okresu przeterminowania płatności w przedsiębiorstwach. O ile jeszcze w poprzednim badaniu okres ten wynosił przeciętnie 4 miesiące i 3 dni, to w bieżącym kwartale już zaledwie 3 miesiące i 24 dni. Również w bardzo dużym stopniu na poprawę wartości Indeksu wpłynęło zmniejszenie pesymizmu w zakresie odzyskiwania należności w polskich przedsiębiorstwach, a także udziału należności przeterminowanych w portfelach należności polskich firm. 76

×