Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja

2,295 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja

 1. 1. Konferencja prasowa z okazji otwarcia Przedstawicielstwa w Polsce Warszawa, kwiecień 2008 roku SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. Matthias Graf von Krockow Rzecznik osobiście odpowiedzialnych wspólników
 2. 2. O nas <ul><ul><li>Sal. Oppenheim został utworzony w 1789 roku i od tego momentu pozostaje niezmiennie w rękach rodziny założycieli . </li></ul></ul><ul><ul><li>Łącząc zarządzanie aktywami oraz bankowość inwestycyjną, oferujemy rozwiązania dla zamożnych Klientów prywatnych i rodzin, oraz inwestorów instytucjonalnych i przedsiębiorstw . </li></ul></ul><ul><ul><li>Naszymi atutami są niezależność, kontynuacja, dyskrecja oraz doświadczenie. Struktura firmy i jej zasady biznesowe oparte s ą na partnerstwie . </li></ul></ul><ul><ul><li>Sal. Oppenheim jest największą europejską prywatną grupą bankową z siedzibą główną w Luksemburgu i z najważniejszymi spółkami-córkami w Niemczech, Szwajcarii i Austrii . </li></ul></ul><ul><ul><li>Jesteśmy tradycyjnym Bankiem, kierującym się innowacyjnymi pomysłami, prowadzącym działalność na arenie międzynarodowej . </li></ul></ul>SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O NASZEJ GRUPIE
 3. 3. Nasze wartości TRAD YCJA NIEZALEŻNOŚĆ INNO WACYJNOŚĆ PARTNER STWO SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE Bank działa na rynku finansowym już od ponad 200 lat . Jest symbolem trwałych wartości i czerpie korzyści z wieloletnich doświadczeń – to solidny fundament dla bezpiecznego zarządzania kapitałem . Sal. Oppenheim jest prywatną własnością rodziny bankierów . Nie jesteśmy uzależnieni od interesów koncernu i działamy wyłącznie w interesie naszych Klientów . Jesteśmy bankiem przywiązanym do tradycji, a jednocześnie nowoczesnym i dynamicznym . Innowacyjne i perspektywiczne rozwiązania dla Klientów stanowią siłę napędową naszego działania . Klienci , właściciele i partnerzy Banku Sal. Oppenheim dążą do osiągnięcia tego samego celu : długoterminowego utrzymania wartości i pomnożenia majątku, mając na uwadze kolejne pokolenia .
 4. 4. Najważniejsze niemieckie banki prywatne stanowiące własność rodzin SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KON CERNY w 2006 roku Sal. Oppenheim M.M. Warburg Metzler Lampe Berenberg Hauck & Aufhäuser SUMA BILANSOWA w mln EUR 35.347 6.854 3.479 2.711 2.718 2.386 WYNIK BRUTTO w mln EUR 309 51 16 23 66 37 KAPITAŁ WŁASNY w mln EUR 2.012 406 93 190 145 164 PRACOWNICY 3.800 944 683 501 658 536
 5. 5. Po zycjonowanie Banki prywatne LOGO Zakres usług Niezależność i elastyczność w rozwijaniu indywidualnych strategii + - + Duże banki niemieckie i zagraniczne Łącząc zarządzanie aktywami oraz bankowość inwestycyjną, Sal. Oppenheim oferuje swoim Klientom najwyższej jakości indywidualne rozwiązania we wszystkich kwestiach dotyczących kapitału . Nasza tradycja , doświadczenie właścicieli i kompetencje pracowników oraz specjalistów pomagają kształtować, utrzymać i pomnażać kapitał przez pokolenia . Banki zarządzające aktywami Zagraniczne banki inwestycyjne SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
 6. 6. Grupy Klientów ZINTEGROWANY ASSET MANAGER I BANK INWESTYCYJNY <ul><ul><li>Przedsiębiorcy </li></ul></ul><ul><ul><li>Przedsiębiorstwa rodzinne </li></ul></ul><ul><ul><li>Zamożni Klienci prywatni </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundacje </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubezpieczyciele </li></ul></ul><ul><ul><li>Korporacje </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundusze emerytalne </li></ul></ul><ul><ul><li>Instytucje finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundusze inwestycyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Przedsiębiorstwa </li></ul></ul><ul><ul><li>Skarb państwa / Gminy </li></ul></ul><ul><ul><li>Klienci instytucjonalni </li></ul></ul><ul><ul><li>Inwestorzy prywatni </li></ul></ul>Bankowość inwestycyjna Zarządzanie majątkiem Klientów prywatnych Zarządzanie aktywami Klientów instytucjonalnych SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
 7. 7. Wiodący niemiecki bank inwestycyjny Źródło : Thomson Financial 0 2. 0 1.2008 r. Źródło : Thomson Financial 0 2. 0 1.2008 r. SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE Poz. Bank Liczba transakcji 1. Deutsche Bank 65 2. Rothschild 47 3. Lazard 44 4. Morgan Stanley 34 5. JP Morgan 31 6. Goldman Sachs 29 6. UBS 29 8. Sal. Oppenheim 26 9. Citi 22 10. Credit Suisse 18 11. Lehman Brothers 16 11. Merrill Lynch 16 13. BNP Paribas 15 14. Dresdner Kleinwort 13 14. Drueker 13 2007 Zakończone transakcje z niemieckimi udziałem RANKING M &A NA PODSTAWIE LICZBY TRANSAK CJI Poz. Bank Wolumen w mld USD 1. Goldman Sachs 91,0 2. Morgan Stanley 88,8 3. Deutsche Bank 86,1 4. JP Morgan 58,0 5. Rothschild 57,8 6. UBS 56,2 7. Citi 47,3 8. Credit Suisse 36,3 9. Lehman Brothers 32,7 10. Lazard 25,5 11. Merrill Lynch 21,0 12. BNP Paribas 19,7 13. Bear Stearns 14,4 14. Sal. Oppenheim 13,0 15. Calyon 12,6 16. Dresdner Kleinwort 12,6 2007 Zakończone transakcje z niemieckimi udziałem RANKING M&A NA PODSTAWIE WOLUMENU TRANSAKCJI
 8. 8. Rok obrotowy 2007 <ul><li>Rok obrotowy 2007 był najbardziej udanym okresem w 219-letniej historii Banku . </li></ul><ul><li>Dzięki konserwatywnej polityce w zakresie ryzyka oraz skutecznemu zarządzaniu nim, załamania na rynkach kapitałowych dotknęły nas tylko w minimalnym stopniu . </li></ul><ul><li>Strategia pozycjonowania naszej Firmy jako zintegrowanego asset managera i banku inwestycyjnego sprawdziła się w tym burzliwym okresie . </li></ul><ul><li>Sal. Oppenheim sam nie inwestował w segmencie sub-prime, jednak odczuł spadki w obszarach związanych z udziałami kapitałowymi. </li></ul>Sal. Oppenheim udało się kontynuować rozwój mimo wahań na rynkach finansowych oraz ponownie poprawić wyniki w stosunku do roku ubiegłego. SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
 9. 9. Stały wzrost liczby pracowników Na dzień 31.12.2007 roku Kierujemy się naszymi zobowiązaniami socjalnymi oraz odpowiedzialnością społeczną również w trudnych okresach . Dane średnioroczne * od 2005 r. łącznie z grupą BHF <ul><li>W ubiegłym roku wzrost o 335 pracowników do stanu 4.107 pracowników na koniec roku . </li></ul><ul><li>Sal. Oppenheim zatrudnia obecnie 3.414 pracowników na terenie Niemiec, tj. 136 więcej niż w ubiegłym roku . </li></ul>SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3.490 3.160 1.361 1.323 521 654 0 1.000 2.000 3.000 4.000 1985 1990 1995 2000 2006 2007 2005* 4.107 3.769
 10. 10. Konsekwentna realizacja podwójnej strategii: dalsza internacjonalizacja … <ul><li>Udziały w amerykańskim banku inwestycyjnym Miller Buckfire, N owy Jork . </li></ul><ul><li>Pełne przejęcie asset managera Financière Atlas, Par yż . </li></ul><ul><li>Otwarcie biura w Paryżu oraz utworzenie zespołu ds. sprzedaży papierów wartościowych we Francji. </li></ul><ul><li>Udziały w asset managerze GLG Partners LP, Lond yn . </li></ul><ul><li>Utworzenie Oppenheim Landert Family Office w Szwajcarii. </li></ul><ul><li>Utworzenie Oppenheim Asia Invest jako Przedstawicielstwa i F amily O ffice w Hongkongu . </li></ul><ul><li>Europa Środkowa : otwarcie Przedstawicielstwa w Warszawie oraz placówki w Budapeszcie . </li></ul>Rozszerzenie oferty produktowej i zakresu działalności na nowych i istniejących rynkach . SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE Budapest Mailand Köln Düsseldorf Baden-Baden Stuttgart Paris London Dublin Hamburg Berlin Warschau Zürich Genf Wien Salzburg Budapest Mailand Prag Luxemburg Frankfurt München
 11. 11. Otwarcie Przedstawicielstwa w Polsce <ul><li>Otwarcie naszego Przedstawicielstwa w Polsce jest kolejnym etapem zwiększania zaangażowania na nowych rynkach unijnych w Europie Środkowej. </li></ul><ul><li>Pol ska to rynek o dużym potencjale : gospodarka rośnie średnio o 5,4 % w skali roku, w 2007 roku osiągnięto nawet wynik 6,5 %. </li></ul><ul><li>W związku z obecnym kryzysem na międzynarodowych rynkach finansowych wielu polskich inwestorów poszukuje możliwości inwestycyjnych opartych na podejściu konserwatywnym . </li></ul><ul><li>Wierzymy w szybki rozwój Polski i jesteśmy przekonani, że możemy mieć w niego swój wkład . </li></ul>Krok w działalności biznesowej poczyniony na jednym z najszybciej rosnących rynków Europy Środkowej . SAL. OPPENHEIM – PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
 12. 12. Warszawa, kwiecień 2008 roku Konferencja prasowa z okazji otwarcia Przedstawicielstwa w Polsce BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (AUSTRIA) AG dr Bernhard Ramsauer Prezes Zarządu B anku Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG
 13. 13. Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG <ul><ul><li>Bardzo atrakcyjne warunki dla lokowania aktywów w Austrii (tajemnica bankowa objęta ochroną konstytucyjną, prawo dotyczące fundacji, opodatkowanie zysków kapitałowych) skłoniły Sal. Oppenheim w 2001 roku do: </li></ul></ul><ul><ul><li>Utworzenia w Austrii filii działającej na podstawie przepisów prawa unijnego, posiadającej status niezależnego banku; prowadzenia lokalnych rachunków bankowych i depozytów chronionych przez austriacką tajemnicę bankową, </li></ul></ul><ul><ul><li>Otrzymania w roku 2006 zezwolenia na prowadzenie działalności jako austriacki bank działający w formie niezależnej spółki akcyjnej pod nazwą B ank Sal. Oppenheim jr. & Cie. ( Austria ) AG , </li></ul></ul><ul><ul><li>Utworzenia tym samym jednostki odpowiedzialnej za ekspansję koncernu w Europie Środkowej i Wschodniej, </li></ul></ul><ul><ul><li>Wystąpienia jako „ zintegrowany bank zarządzający majątkiem oraz bank inwestycyjny” z dostępem do międzynarodowej wiedzy eksperckiej grupy w zakresie produktów. </li></ul></ul>SAL. OPPENHEIM AUSTRIA – STRATEGIA OBECNO ŚCI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
 14. 14. Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG SAL. OPPENHEIM AUSTRIA – STRATEGIA OBECNO ŚCI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ <ul><ul><li>Sal. Oppenheim Austria jest obecnie wiodącym pod względem jakości międzynarodowym bankiem prywatnym w Austrii </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>czołowa pozycja w obszarze bankowości prywatnej </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jeden z największych partnerów świadczących usługi instytucjonalnego zarządzania aktywami </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wiodący oferent derywatów ( członek-założyciel Z ertifikateforum 2006) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uznany partner posiadający szczególną wiedzę branżową w zakresie corporate finance (M&A, transakcje na rynkach kapitałowych ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rozwój działalności e quity s ales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>w zakresie e quity r esearch monitorowanie 33 przedsiębiorstw oraz liczne wyróżnienia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Na koniec 2007 roku 75 pracowników Banku obsługiwało około 1.400 Klientów prywatnych i instytucjonalnych, zarządzając majątkiem o wartości w przybliżeniu 4,2 miliarda E uro. </li></ul></ul>
 15. 15. Wzrost wartości aktywów w latach AKTYWA OBSŁUGIWANE I AKTYWA ZARZĄDZANE W LATACH OD 2000 DO 2008 SAL. OPPENHEIM AUSTRIA – STRATEGIA OBECNO ŚCI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
 16. 16. <ul><ul><li>Ze względów historycznych Austria ma ścisłe kontakty z regionem Europy Środkowej i jest mu bliska pod względem mentalności; z tego względu Sal. Oppenheim Austria jest odpowiedzialny za rozwój działalności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspansja na perspektywicznych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej jest prowadzona poprzez tworzenie jednostek lokalnych oraz zatrudnianie ekspertów finansowych posiadających wiedzę o danym rynku </li></ul></ul>Strategi a w Europie Środkowej i Wschodniej <ul><li>Budowanie rozpoznawalności marki Sal. Oppenheim na rynkach lokalnych </li></ul><ul><li>Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z lokalnymi instytucjami, władzami, pośrednikami finansowymi oraz mediami </li></ul><ul><li>U dostępnienie Klientom prywatnym usług zespołów w Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu </li></ul><ul><li>Dystrybucja funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych koncernu </li></ul><ul><li>Wyszukiwanie transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej </li></ul>PODSTAWOWE ZADANIA SAL. OPPENHEIM AUSTRIA – STRATEGIA OBECNO ŚCI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
 17. 17. <ul><ul><li>Otwarcie Przedstawicielstwa w Republice Czeskiej, w Pradze 1 0 listopada 2005 roku – rozwój działalności przerósł oczekiwania; dodatni wynik został osiągnięty już w drugim roku działalności </li></ul></ul><ul><ul><li>Otwarcie Przedstawicielstwa w Polsce w dniu 21 kwietnia 2008 roku </li></ul></ul><ul><ul><li>Otwarcie placówki na Węgrzech w maju 2008 roku </li></ul></ul>Strategi a w Europie Środkowej i Wschodniej SAL. OPPENHEIM AUSTRIA – STRATEGIA OBECNO ŚCI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
 18. 18. Konferencja prasowa z okazji otwarcia Przedstawicielstwa w Polsce Warszawa, kwiecień 2008 roku Robert Czajkowski i Stanisław Markowski Dyrektorzy Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG, Kierujący Przedstawicielstwem w Polsce BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (AUSTRIA) AG, PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
 19. 19. <ul><ul><li>Sprawdzony model biznesowy łączący zarządzanie aktywami i bankowość inwestycyjną </li></ul></ul><ul><ul><li>Holistyczną i zindywidualizowaną strategię w zakresie doradzania zamożnym Klientom indywidualnym, inwestorom instytucjonalnym i firmom </li></ul></ul><ul><ul><li>Niezależność w doborze najlepszych produktów i usług („Best Selection / Best Advice”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybki proces podejmowania decyzji z uwagi na płaskie struktury organizacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Obowiązującą od ponad 200 lat dyskrecję i proaktywność w obsłudze Klienta oraz austriacką tajemnicę bankową </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspertyzę wiodącego doradcy w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych i sprzedaży papierów wartościowych w krajach niemieckojęzycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Największy zespół analiz kapitałowych w obszarze niemieckojęzycznym </li></ul></ul><ul><ul><li>Szeroką gamę własnych oraz partnerskich globalnych funduszy inwestycyjnych (m.in. Oppenheim, Pramerica, Lloyd George) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doświadczenie jednego z największych europejskich emitentów produktów strukturyzowanych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania funduszami nieruchomości, funduszami hedgingowymi i private equity </li></ul></ul>Wiodący niezależny europejski bank prywatny w Polsce oferuje S AL . O PPENHEIM W POLSCE Sal. Oppenheim jr. & Cie. „ Ekskluzywność poprzez t radycję i i n n owację”
 20. 20. <ul><li>Ponadprzeciętny rozwój gospodarczy i wzrost zamożności Polaków </li></ul><ul><li>Rosnące zaintersowanie globalnymi rynkami kapitałowymi, coraz bogatsza oferta zagranicznych funduszy inwestycyjnych, większa dostępność produktów strukturyzowanych </li></ul><ul><li>Konsolidacja na rynku korporacyjnym, znaczna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zwiększenie aktywności funduszy private equity </li></ul><ul><li>Duża aktywność na rynku fuzji i przejęć oraz na giełdzie </li></ul><ul><li>Kwestie sukcesji oraz sprzedaży rodzinnych przedsiębiorstw </li></ul>S AL . O PPENHEIM W POLSCE Właściwy moment dla wejścia na polski rynek (1/2)
 21. 21. <ul><li>Zwiększające się inwestycje polskich przedsiębiorstw poza granicami, możliwość dual listings, jednocześnie na GPW w Warszawie i na giełdach zagranicznych </li></ul><ul><li>Obserwowany od lata 2007 roku kryzys rynkowy, rosnące zainteresowanie ochroną majątku, orientacja na długoterminowe inwestycje </li></ul><ul><li>Uznanie potrzeby dywersyfikacji ryzyka (różne produkty inwestycyjne, różne rynki geograficzne i sektory oraz wielowalutowość portfela) </li></ul><ul><li>Zwiększone prawdopodobieństwo kolejnych prywatyzacji, potrzeba większych inwestycji w kluczowych sektorach (m.in. infrastruktura, ochrona zdrowia), rosnące zainteresowanie inwestorów branżowych, możliwość wykorzystania funduszy unijnych, możliwy efekt EURO 2012 </li></ul>S AL . O PPENHEIM W POLSCE Właściwy moment dla wejścia na polski rynek ( 2 /2)
 22. 22. Bank Sal. Oppenheim jr.& Cie. ( Austria ) AG , Przedstawicielstwo w Polsce S AL . O PPENHEIM W POLSCE <ul><ul><li>Klienci prywatni </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundacje </li></ul></ul><ul><ul><li>Klienci korporacyjni </li></ul></ul><ul><ul><li>Klienci instytucjonalni </li></ul></ul>Nasi Klienci Nasze produkty i usługi <ul><ul><li>Family Office </li></ul></ul><ul><ul><li>Planowanie finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Alokacja aktywów </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie portfelami </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundusze specjalistyczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundusze otwarte </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w nieruchomości </li></ul></ul><ul><ul><li>Inwestycje alternatywne </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkty strukturyzowane </li></ul></ul><ul><ul><li>Inwestycje we wszystkich głównych walutach, w tym w złotych polskich </li></ul></ul>Nasza strategia <ul><ul><li>Holistyczna strategia inwestycyjna, zapewniająca każdemu Klientowi dostęp do szerokiej gamy usług i rozwiązań oferowanych przez całą Grupę Sal. Oppenheim </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada „Best Selection / Best Advice” (wybór najlepszych produktów i usług) </li></ul></ul><ul><ul><li>Optymalizacja podatkowa </li></ul></ul><ul><ul><li>Współpraca z wiodącymi zewnętrznymi doradcami w zakresie prawnym oraz podatkowym </li></ul></ul><ul><ul><li>Przedstawicielstwo austriackiego Banku pośredniczące w relacjach z polskim rynkiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Bank macierzysty należy do Sal. Oppenheim jr. & Cie. S . C . A . , Luksemburg </li></ul></ul><ul><ul><li>Rachunki i portfele papierów wartościowych prowadzone w Austrii i/lub w innych krajach </li></ul></ul><ul><ul><li>Austriacka tajemnica bankowa </li></ul></ul>Nasza struktura
 23. 23. Zarządzanie aktywami Klientów prywatnych – Strategia holistyczna SAL. OPPENHEIM W POLSCE – ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM KLIENTÓW PRYWATNYCH K lient Cele osobiste Akceptacja ryzyka Aktywa, dochód Kwestie rodzinne Sytuacja podatkowa Bank owość Prywatna Zarządzanie aktywami Bankowość in westycyjna Jednostki zależne Spe cjaliści ds. produktów Stały kontroling i raportowanie Relationship Manager Bankowość Prywatna Struktura aktywów Zarządzanie ryzykiem S trategi a inwestycyjna Analizy makro i akcji Zarządzanie portfelami Akcje Obligacje Inwestycje alternatywne Nieruchomości Finansowanie Luksemburg Szwajcaria Austria SGG i OVT Family Offices
 24. 24. Praca zespołowa z jasnym podziałem odpowiedzialności SAL. OPPENHEIM W POLSCE – ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I FUNDUSZE INWESTYCYJNE Szacunkowa stopa zwrotu versus akceptowane ryzyko Horyzont inwestycyjny Określenie benchmarku Dokładna analiza jako ś ciowa i ilościowa stanowią podstawę podejmowanych decyzji. Budowa portfela Zarządzanie ryzykiem Tran s akcje (z zachowaniem zasady „Best Execution” ) Analiza wyników i kontrola ryzyka Zarządzanie portfelem Analiza i portfolio consulting Portfel <ul><li>Przejrzysty i uporządkowany proces w połączeniu z dokładną realizacją podejmowanych decyzji są kluczowymi elementami sukcesu inwestycji o kontrolowanym ryzyku w perspektywie długoterminowej. </li></ul><ul><li>Zapewnienie jakości dzięki dokładnej kontroli ryzyka i analizie wyników procesu stanowią część filozofii inwestycyjnej. </li></ul>
 25. 25. Dostępność różnorodnych aktywów w linii klasycznej i specjalnej SAL. OPPENHEIM W POLSCE – ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I FUNDUSZE INWESTYCYJNE Fundusze Pieniężne Fundusze Akcji Płynność Zachowanie rezerwy płynności i atrakcyjnych stóp zwrotu . Linia klasyczna Obligacji Stabilny dochód na globalnych rynkach papierów dłużnych . Fundusze Obligacji Akcji Selektywne Najbardziej obiecujące akcje z głównych rynków światowych . Akcji Indeksowe Inwestycje stosujące strategię opartą na indeksach . Linia specjalna Obligacji Extra Potencjał dodatkowych zysków na europejskich i światowych rynkach obligacji. Akcji Zabezpieczone Zyski z akcji połączone z dynamiczną strategią zabezpieczenia wartości portfela . Akcji Sektorowe Inwestycje sektorowe o dużym potencjale wzrostu wartości aktywów.
 26. 26. Struktura organizacyjna działu bankowości inwestycyjnej SAL. OPPENHEIM W POLSCE – BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA Wyjątkowe i całościowe połączenie wiedzy fachowej na temat produktów, branż i rodzajów transakcji BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA - DZIAŁAMY JAKO ZESPÓŁ Konsultanci wewnętrzni i zewnętrzni Analiza / Badanie rynku Branże <ul><li>Energetyka / sektor publiczny </li></ul><ul><li>Przemysł motoryzacyjny </li></ul><ul><li>Technologia, media, tele komunikacja </li></ul><ul><li>Transport / Logistyka </li></ul><ul><li>Instytucje finansowe </li></ul><ul><li>Ochrona zdrow ia </li></ul><ul><li>Handel / dobra konsumpcyjne </li></ul>Grupy produktów <ul><li>Fuzje i przejęcia </li></ul><ul><li>Rynek kapitałowy (ECM) </li></ul><ul><li>Finansowanie nieruchomości i finansowanie strukturyzowane </li></ul><ul><li>Obrót papierami wartościowymi </li></ul><ul><li>Sprzedaż papierów wart. </li></ul><ul><li>Transakcje walutowe </li></ul>Transakcja Zespół projektowy <ul><ul><li>Ścisła, oparta na zaufaniu współpraca pomiędzy specjalistami ds. branż i produktów działającymi w ramach jednej struktury </li></ul></ul><ul><ul><li>Tworzenienie możliwości poprzez optymalne połączenie wiedzy fachowej z danego sektora gospodarki i rynku kapitałowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Wsparcie dla każdego zespołu projektowego: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analiza / badanie rynku pod kątem możliwości inwestycyjnych </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Departament Prawny i Departament Podatkowy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zewnętrzni prawnicy i audytorzy </li></ul></ul></ul>ZALETY PODEJŚCIA ZESPOŁOWEGO I DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB KLIENTA
 27. 27. Sprawdzona miedzynarodowa sieć partnerów biznesowych SAL. OPPENHEIM W POLSCE – BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA Partnerzy o znakomitej reputacji, świadczący najwyższej jakości usługi na głównych rynkach światowych - Sprawdzona i ekspercka współpraca SVENSKA HANDELSBANKEN Drugi pod względem wielkości bank skandynawski INVESTEC BANK DEGROOF Największy prywatnie zarządzany bank w Belgii AFORGE Wiodący butik M&A we Francji YES BANK Wiodący bank inwestycyjny w Indiach INVESTEC Grupa bankowa notowana na giełdzie działająca w Zjednoczonym Królestwie, RPA oraz Australii CHINA M&A Management Holdings Wiodący butik M&A w Chinach SAL. OPPENHEIM Austria, Niemcy , Włoch y, Luksemburg , S zwajcaria MILLER BUCKFIRE Wiodący butik inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych
 28. 28. Wiodący emitent produkt ów strukturyzowanych w Europie <ul><ul><li>Czo ł owa pozycj a na największym europejskim rynku detalicznych instrumentów pochodnych (w Niemczech). </li></ul></ul><ul><ul><li>Połączenie kompetencji w zakresie bankowości inwestycyjnej i produktów strukturyzowanych </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta około 25 tysięcy cert yfikatów , obligacji zamiennych na żądanie emitenta i produktów lewarowanych z różnych klas ryzyka </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciągłe innowacje produktowe : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2003 Certyfikaty Bonus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2005 Certyfikaty TWIN-WIN („podwójny zysk”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ponadto m.in. MULTI, VICTORY, EASY-EXPRESS </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ponad 30 nagród na niemal wszystkich międzynarodowych ceremoniach od 2003 roku </li></ul></ul><ul><ul><li>Linia PROTECT: szczególny nacisk na poziom ochrony kapitału, produkty akcyjne i indeksowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Obecnie oferta w Niemczech , Szwajcarii , Włoszech i Austri i ; Polska i Czechy jako następne rynki </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrót pozagiełdowy za pośrednictwem elektronicznych systemów dla klientów banków internetowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeden z sześciu najaktywniejszych niemieckich banków w dziedzinie instrumentów pochodnych – udział w runku około 4 , 6% (2007) </li></ul></ul>SAL. OPPENHEIM W POLSCE – PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
 29. 29. <ul><li>Zarządzanie majątkiem Klientów prywatnych </li></ul><ul><li>stać się preferowanym bankiem prywatnym dla najbardziej wymagających Klientów, którzy oczekują aktywnego doradztwa inwestycyjnego, najwyższej jakości obsługi oraz zachowania poufności (austriacka tajemnica bankowa). </li></ul><ul><li>Zarządzanie aktywami i produkty strukturyzowane </li></ul><ul><li>oferować Klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie budowy portfela inwestycyjnego, zarządzania aktywami i raportowania składu portfela i stopy zwrotu, </li></ul><ul><li>sukcesywnie wprowadzać na rynek innowacyjne produkty strukturyzowane z atrakcyjnymi stopami zwrotu i adekwatnym poziomem ochrony kapitału. </li></ul><ul><li>Bankowość inwestycyjna </li></ul><ul><li>stać się preferowanym partnerem polskich i zagranicznych korporacji oraz rodzinnych przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności w Polsce i w Europie Środkowej poprzez doradztwo w zakresie fuzji i przejęć oraz pozyskiwania środków inwestycyjnych, </li></ul><ul><li>stać się niezawodnym partnerem Klientów instytucjonalnych w zakresie usług związanych z papierami wartościowymi (m.in. analizy, sprzedaż i handel). </li></ul>SAL. OPPENHEIM W POLSCE Cele stawiane sobie przez Sal. Oppenheim na polskim rynku
 30. 30. Bezpośredni kontakt Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG Przedstawicielstwo w Polsce ul. B. Prusa 2 00-493 Warszawa Telefon: +48 22 657 0228 Fa ks : +48 22 657 0298 E-Mail: polska@oppenheim.pl Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy dodatkowych informacji: Robert Wacław Czajkowski Stanisław Markowski Dyrektor Dyrektor Kierujący Przedstawicielstwem Kierujący Przedstawicielstwem Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej . www.oppenheim.pl SAL. OPPENHEIM W POLSCE
 31. 31. Impressum <ul><li>Prawa Autorskie </li></ul><ul><li>Niniejsza prezentacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Prawa wynikające z prawa </li></ul><ul><li>autorskiego, w szczególności dotyczące tłumaczenia, przedrukowywania, cytowania, wykorzystywania </li></ul><ul><li>ilustracji i tabel, przekazu radiowego, sporządzania kopii na mikrofilmach lub zwielokrotniania w </li></ul><ul><li>jakikolwiek inny sposób oraz przechowywania w systemach przetwarzania danych, łącznie z </li></ul><ul><li>przypadkami wykorzystania jedynie części prezentacji, są zastrzeżone. Korzystanie z niniejszej </li></ul><ul><li>prezentacji, w całości lub w części, jest dozwolone, nawet w pojedynczych przypadkach, wyłącznie </li></ul><ul><li>w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa autorskiego w ich aktualnym brzmieniu. </li></ul><ul><li>Naruszenia podlegają sankcjom wynikającym z obowiązującego prawa. </li></ul><ul><li>Zezwolenie na prowadzenie działalności </li></ul><ul><li>Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej </li></ul><ul><li>w pełnym zakresie, ważne od dnia 23 marca 2006 r., tj. od dnia otrzymania zawiadomienia o udzieleniu </li></ul><ul><li>zezwolenia od austriackiego Urzędu Nadzoru nad Rynkami Finansowymi (Finanzmarktaufsicht), </li></ul><ul><li>z siedzibą przy Praterstraße 23, 1020 Wiedeń. </li></ul><ul><li>System ochrony depozytów </li></ul><ul><li>Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG jest członkiem Einlagensicherung der Banken & Bankiers </li></ul><ul><li>GmbH, austriackiej instytucji gwarantowania depozytów bankowych, z siedzibą przy Börsegasse 11, </li></ul><ul><li>1013 Wiedeń. </li></ul>Wydawca Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. ( Austria ) AG Stock im Eisen-Platz 3 1010 Wiedeń Internet: www.oppenheim.at Rejestr firm (Firmenbuch): FN 276838 s Sąd Handlowy w Wiedniu (HG Wien)

×