Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bPay Basement Systems

2,666 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

bPay Basement Systems

 1. 1. 1 Wstęp Dynamiczny rozwój sprzedaży urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tabletyoraz idący za tym szybki wzrost liczby ich użytkowników stał się podwaliną nowegokanału komunikacji dostawców z klientami czyli aplikacji mobilnych. Firma Basement Systems, jako jedna z pierwszych w Polsce, opracowałaaplikację mobilną dla bankowości mobilnej. Skompletowany przez nas zespółprogramistów jest szczególnie predysponowany do wykonania systemów bankowościmobilnej ze względu na bogate doświadczenie w zakresie oprogramowania zarównourządzeń mobilnych (POS, PDA, smartfony), jak i wyspecjalizowanych projektówbankowych (karty chipowe, POS, bankomaty). Dzięki kompleksowemu podejściustworzyliśmy aplikację mobilną obsługującą cztery najpopularniejsze typysmartfonów i tabletów dostępnych na rynku. Naszą aplikację bankowości mobilnej wybrały już cztery banki spółdzielcze: BSWschowa, Esbank w Radomsku, GBS Bank w Barlinku i BS Jastrzębie Zdrój.Jesteśmy przekonani, że bezpieczna i prosta w obsłudze aplikacja bankowościmobilnej bPay zadowoli Państwa klientów i zapewni konkurencyjnośćtechnologiczną Waszego banku.
 2. 2. 2 Obsługiwane systemy Aplikacja na urządzenia mobilne pracuje na platformach: Windows Phone 7(C#), Android, Blackberry (oba Java) oraz iOS (iPhone). Dla systemów iOS orazAndroid są dostępne aplikacje na tablety. Funkcjonalność Aplikacja bPay obsługuje podstawowe operacje bankowe takie jak: pobranieinformacji o rachunkach, wyświetlenie historii transakcji, wykonanie przelewuzdefiniowanego lub dowolnego, zdefiniowanie przelewu, wyświetlenie informacji olokatach, założenie i zerwanie lokaty. Poszczególne funkcje aplikacji zostanąprzedstawione w dalszej części dokumentu wraz z obrazującymi je zrzutami zekranu telefonu.
 3. 3. 3 Rachunki Ekran z dostępem do rachunków klienta i wyświetlaniem podstawowychinformacji. Dla wybranego rachunku są wyświetlane informacje szczegółowe ihistorię transakcji. Odbiorcy zdefiniowani Funkcja pozwala na wykonywanie przelewów lub zleceń dla odbiorcówuprzednio zdefiniowanych przez użytkownika. Po wybraniu jednego z odbiorcówjest uzyskiwany dostęp do szczegółów takich jak: nazwa odbiorcy, domyślny tytuł,kwota, przy czym dwa ostatnie pola można edytować.
 4. 4. 4 Przelew zwykły Wykonanie przelewu niezdefiniowanego wcześniej. Wymaga edytowaniawszystkich pól: nazwa odbiorcy, adresu odbiorcy, numeru konta odbiorcy, tytułu ikwoty. Przelew należy potwierdzić kodem jednorazowym.
 5. 5. 5 Przelew do Urzędu Skarbowego Pozwala na wybranie urzędu skarbowego, a następnie dokonanie przelewówdo wybranego US z tytułu zobowiązań podatkowych. Przelew do ZUS Umożliwia opłacanie składek ZUS.
 6. 6. 6 Lokaty Użytkownik wyświetla listę swoich lokat. Po wybraniu jednej z lokat sąpokazywane szczegóły tej lokaty jak: oprocentowanie, data zapadalności, typlokaty itd. Użytkownik może zlikwidować wybraną lokatę. Po wybraniu opcji nowalokata aplikacja poprosi o wybranie typu lokaty, opcji jej odnawiania orazwprowadzenia kwoty lokaty, a następnie akceptacji wyboru. Zasilenie telefonu Aplikacja umożliwia użytkownikowi zasilenie konta telefonu prowadząc goprzez kolejne etapy takie jak wybór sieci komórkowej w której posiada telefon,wpisanie numeru, wybór kwoty doładowania. Dostępna jest funkcja stworzenia listystale wykonywanych doładowań.
 7. 7. 7 Zlecenia stałe Definiowanie zlecenia stałego „od daty” „do daty” z wybranączęstotliwością. Komunikaty Ta część aplikacji jest tworzona we współpracy z Bankiem, zgodnie z jegopolityką. Bank decyduje jakie komunikaty są przesyłane jego klientowi – czy to sąinformacje czy też reklamy. Powiadomienie o nowym komunikacie wykorzystujemechanizm push notifications. Jest dostępna komunikacja od klienta banku dojego opiekuna.
 8. 8. 8 KredytyFunkcja pozwala podejrzeć konta kredytów, wraz z harmonogramem spłat. Usługi lokalizacjiUżytkownik na mapie może znaleźć bankomaty lub oddziały banku.
 9. 9. 9 Architektura rozwiązania. Aplikacja wykorzystuje framework (BRIX) opracowany przez firmę BasementSystems, który pozwala na budowanie interfejsu w znacznej części po stronieserwera. Uzyskana została dzięki temu duża elastyczność w zmianie wyglądu ifunkcjonalności systemu bankowości mobilnej bez potrzeby zmiany kodu aplikacjimobilnych na smartfonach. Dodanie nowej funkcjonalności jest możliwe bezponownej instalacji czy też ingerencji w część aplikacji zainstalowanej natelefonach. Jest to dużą zaletę, ponieważ obsługiwane są 4 platformy mobilne, awięc oszczędności czasu poświęconego zmianom aplikacji mogą sięgać nawet 80%(licząc zarówno czas pracy programistycznej jak i konieczność ponownejcertyfikacji nowych wersji aplikacji). Za przesyłanie danych odpowiada opracowany
 10. 10. 10przez firmę Basement Systems protokół SEA, zoptymalizowany pod kątem szybkiejpracy aplikacji. Jest to szczególnie istotne, gdy nie jest dostępna transmisjadanych w technologii 3G. Kolejnym elementem systemu jest serwer obsługujący sesje i łączący się zWebService’m Banku lub jego Bankiem Internetowym. Serwer ten przechowujeinformacje o sesjach i użytkownikach korzystających z systemu. Informacje temogą zostać wykorzystane do przygotowywania raportów, profilowaniaużytkowników, a także opcjonalnej wysyłki notyfikacji „PUSH”. Elementemproponowanego rozwiązania jest także serwer zarządzający usługą notyfikacji orazprofilujący użytkowników pod kątem wysyłki wspólnych wiadomości. Możliwe jestprzygotowanie WebService do wykorzystania przez obecne systemy wysyłkimasowej działające w Banku. Wdrożenie systemu bPay Integracja aplikacji. Zalecaną przez nas metodą integracji systemu bPay z systemamitransakcyjnymi banku są WebService’y na poziomie banku internetowego. Wtedyloginy, hasła definicje przelewów, itp. są wspólne dla banku internetowego orazaplikacji bPay. Serwer systemu bPay pracuje na maszynie w DMZ, z której ma dostępjedynie do serwera banku internetowego. Dystrybucja aplikacji Aplikacja jest dystrybuowana za pośrednictwem sklepów dostawcówmobilnych systemów operacyjnych: App Store, Google Play, Blackberry App World iWinsows App Store. Łącza do sklepów z aplikacją bPay są umieszczane na stronieinternetowej Banku. Współpraca przy przygotowaniu wyglądu i funkcjonalności Firma Basement Systems przygotowuje layout i grafikę aplikacji wewspółpracy z bankiem. Zespół projektowy banku przedstawia wymagania dotyczącekolorystyki i układu graficznego, a następnie na bieżąco ocenia przygotowywanąaplikację.

×