Klimat hipoteczny

512 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klimat hipoteczny

  1. 1. Koncepcja Klimatu Hipotecznego KLIMAT HIPOTECZNY – MIERNIK OCENY SEKTORA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH to okresowe badanie rynku kredytów hipotecznych zainicjowane przez Radę Programową Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, w której zasiadają przedstawiciele banków kredytujących ponad 80% rynku hipotecznego w Polsce. Na ogólną ocenę Klimatu Hipotecznego składają się noty poszczególnych wskaźników cząstkowych, które w danym okresie badawczym w sposób najsilniejszy oddziałują na sektor (bieżącą produkcję kredytów mieszkaniowych).Klimat Hipotecznymiernik oceny sektora kredytów hipotecznych©Fundacja na rzecz Kredytu HipotecznegoOświadczenie Prasowe Poziom uruchomionych kredytówFundacji na rzecz Kredytu HipotecznegoWrzesień 2011 r. mieszkaniowychBRĄZ DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO W II kwartale 2011 r. banki uruchomiły kredyty mieszkaniowe na kwotę 8,5 mld zł (po odjęciu wpływu Wyniki badania KLIMATU HIPOTECZNEGO, zmian kursowych), co stanowiło istotny wzrost w opracowanego przez Fundację na rzecz Kredytu porównaniu do kwartału poprzedzającego (2,2 mld Hipotecznego we współpracy z ekspertami zł). Główną przyczyną ożywienia sytuacji na rynku bankowymi, wskazują na ożywienie rynku kredytowym była najprawdopodobniej – poza kredytów hipotecznych przy niewielkim czynnikami sezonowymi – zapowiedź ograniczenia pogorszeniu wskaźników dostępności kredytu programu „Rodzina na Swoim” oraz wprowadzenie do dla klienta w II kwartale 2011 r. Oznacza to, że w końca roku kolejnych regulacji, które mogą przyczynić II kwartale 2011 r. przeciętny klient mógł się do ograniczenia dostępności kredytu uzyskać kredyt hipoteczny w nieco niższej hipotecznego dla gospodarstw domowych. Świadomi kwocie niż w kwartałach poprzedzających. Z nadchodzących zmian klienci niejednokrotnie drugiej strony, wzrosła dynamika kredytowania przyśpieszali decyzję o zaciągnięciu kredytu. na cele mieszkaniowe. Trzeba podkreślić, że wskazana wielkość dotyczy W ogólnej skali przyjętej do badania Klimatu wartości „nowego” pieniądza kredytowego, który Hipotecznego (Czarny, Miedziany, Brązowy, wpłynął na rynek, bez uwzględniania na przykład Srebrny, Złoty i Platynowy), bankowcy ocenili kredytów refinansowych czy konsolidacyjnych. W klimat hipoteczny w II kwartale 2011 r. na rozliczeniu nie są ponadto brane pod uwagę BRĄZOWY. przypadki, gdy podpisano umowę, ale kredyt nie został wypłacony.Klimat Hipoteczny historycznie Poziom kredytów mieszkaniowych uruchomionychFundacja Hipoteczna już od 5 lat prowadzi w danym kwartale (w mld PLN)badania na temat dostępności kredytu 45hipotecznego dla konsumentów. Na początku 40badania Klimat Hipoteczny kształtował się na 35poziomie Złotym, osiągając swoje minimum – Miedź – 30 25w 3 kw. 2009. 20W II połowie 2011 roku Klimat – po przejściowym 15polepszeniu w IV kw. 2010 r. – znów powrócił do 10poziomu obserwowanego od końca 2009 roku, 5osiągając Brąz. 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 -5 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Klimat hipoteczny Fundacji Hipotecznej Źródło: Fundacja Hipoteczna Zgodnie z ankietą NBP, w II kwartale 2011 r. blisko ¼ ogółu banków zadeklarowała złagodzenie warunków przyznawania kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, ale w ujęciu netto 12% banków zaostrzyło politykę kredytową. Zaostrzenie dotyczyło głównie procedur oceny zdolności kredytowej, z drugiej strony – ponad połowa ogółu ankietowanych banków deklarowała łagodzenie 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 polityki kredytowej w zakresie pobieranych marż. 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11© 2011/06strona 1 z 4 www.ehipoteka.pl
  2. 2. Klimat Hipotecznymiernik oceny sektora kredytów hipotecznych©Fundacja na rzecz Kredytu HipotecznegoBlisko 40% banków odnotowało w II kw. 2011 r. kredytów walutowych. Dodatkowym czynnikiemwzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (w kwartale zwiększającym popyt mogą być równieżpoprzedzającym banki oczekiwały wzrostu popytu nawyższym poziomie niż zarejestrowano). W opinii przeprowadzane co roku jesienne kampaniebanków, głównym powodem zwiększenia popytu na promocyjne kredytów mieszkaniowych, zaśkredyty mieszkaniowe były prognozy odnośnie do czynnikiem zmniejszającym popyt - wycofanie sięsytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmiany większości banków z oferty kredytów w walutachwarunków udzielania kredytów. wymienialnych (w tym w CHF-ie), czego efektem jest zwiększona rywalizacja banków na poluOkoło 20% banków netto przewiduje zaostrzeniepolityki kredytowej w III kw. 2011 r. Około 35% kredytów złotowych.banków netto oczekuje wzrostu popytu na kredyty Nie należy jednak oczekiwać, aby wzrostmieszkaniowe. zainteresowania kredytami był znaczący, ponieważ popyt na nieruchomości, a tym samym – na kredyty, jest nadal dość skutecznie ograniczany Komentarz eksperta: wysokimi cenami nieruchomości i stosunkowo niskim wskaźnikiem dostępności mieszkań. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań to wskaźnik mierzący liczbę metrów kwadratowych mieszkania (w średniej dla dużych miast cenie), którą można nabyć za przeciętną miesięczną płacę. W drugim kwartale 2011 r. dostępność mieszkań wyniosła 0,54 mkw, co oznacza, że przeciętny klient Jacek Obłękowski (w dużym mieście) może kupić za średnie Wiceprezes Zarządu Banku miesięczne wynagrodzenie (pomniejszone o nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego minimum socjalne) nieco ponad pół metra PKO Bank Polski kwadratowego mieszkania. Jest to wynik bardzo słaby, ale warto zauważyć, że wskaźnik ten powoli, ale stale rośnie od końca 2007 r. (wobec I kwartału Nie ulega wątpliwości, że informacje o 2010 r. zanotowano wzrost wskaźnika o ponad modyfikacjach w programie „Rodzina na Swoim” 11%). wpłynęły na zwiększone zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w lipcu i sierpniu br. Dostępność mieszkania - po przeciętnej cenie (7 miast) Podobne zjawisko może wystąpić także w IV 0,70 za średnie wynagrodzenie kwartale br. ze względu na planowane zaostrzenia 0,60 w polityce kredytowej banków z uwagi na 0,50 wdrażanie Rekomendacji S tj. uwzględnianie w 0,40 zdolności kredytowej prawdopodobnej zmiany mkw poziomu dochodów kredytobiorcy po nabyciu 0,30 uprawnień emerytalnych, obliczanie zdolności 0,20 kredytowej przy założeniu, że okres spłaty kredytu 0,10 wyniesie 25 lat, a także ograniczenia wysokości 0,00 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 dochodu, który może być przeznaczony na spłatę kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011© 2011/06strona 2 z 4 www.ehipoteka.pl
  3. 3. Klimat Hipotecznymiernik oceny sektora kredytów hipotecznych©Fundacja na rzecz Kredytu HipotecznegoŹródło: Fundacja Hipoteczna Dostępna wysokość kredytuPoziom wskaźnika dostępności mieszkań jest w dużej 400000mierze uwarunkowany zmianami cen mieszkań, które 350000nadal utrzymują się na wysokim poziomie, ale 300000również systematycznie spadają. 250000 PLN 200000W siedmiu największych miastach ceny ofertowe 150000mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w II 100000kwartale 2011 r. wyniosły średnio 6669 PLN/mkw, co 50000stanowi spadek o 4% w porównaniu do danych 0sprzed 12 miesięcy. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ceny ofertowe nieruchomości mieszkaniowych 9000 Źródło: Fundacja Hipoteczna 8000 7000 Kredytowa dostępność mieszkania 6000 5000 Kredytowa dostępność mieszkania jest to wskaźnik PLN 4000 obrazujący, jaki metraż mieszkania o przeciętnej 3000 cenie może kupić klient o średnim wynagrodzeniu 2000 1000 przy wykorzystaniu kredytu mieszkaniowego 0 udzielonego na uśrednionych warunkach. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 W drugim kwartale 2011 r. odnotowano lekki spadek RP RW cena przeciętna (RP i RW) wskaźnika kredytowej dostępności mieszkań. KlientŹródło: Fundacja Hipoteczna – przy wykorzystaniu dostępnej wysokości kredytu hipotecznego – mógł kupić 50 mkw mieszkania (wobec blisko 53 mkw. w kwartaleDostępna wysokość kredytu poprzedzającym). Wskaźnik nadal kształtuje się na poziomie dalekim od tego notowanego przedDostępna wysokość kredytu to wskaźnik mierzący boomem kredytowym (w 2005 r. przeciętny kredytkwotę kredytu, jaką może uzyskać (na uśrednionych wystarczał na zakup ponad 60 mkw mieszkania),warunkach kredytowych) klient o średnim jednak i on poprawia się od końca 2008 r. Wwynagrodzeniu. najbliższych miesiącach największy wpływ na dostępność mieszkań dla gospodarstw domowychW drugim kwartale 2011 r. dostępna wysokość będzie miał poziom stóp procentowych w Polsce.kredytu wyniosła ponad 333 tys. PLN. Kredytowa dostępność mieszkaniaJest to wynik o ponad 6% wyższy w porównaniu do 80,0II kwartału 2010 r. oraz o około 5% niższy w 70,0porównaniu do I kwartału 2011 r. Niewielki spadek 60,0dostępnej wysokości kredytu był głównie 50,0 mkwspowodowany podwyżką średniego oprocentowania 40,0kredytów złotowych (z 6,24% do 6,50% w II kw. 30,02011). 20,0 10,0 0,0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Źródło: Fundacja Hipoteczna© 2011/06strona 3 z 4 www.ehipoteka.pl
  4. 4. Klimat Hipotecznymiernik oceny sektora kredytów hipotecznych©Fundacja na rzecz Kredytu HipotecznegoOtoczenie makroekonomiczne w Polsce– II kwartał 2011 r.W II kwartale 2011 r. wzrost PKB wyniósł – wg szacunkówIBnGR – 4,1% w stosunku do analogicznego okresu rokupoprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB byłospożycie ogółem (wzrost o 3,7% w porównaniu dokwartału poprzedzającego). Najszybciej rozwijającym sięsektorem gospodarki w drugim kwartale bieżącego rokubyło budownictwo – wzrost wartości dodanej w II kw. 2011o 14,6%.Bezrobocie rejestrowane wyniosło na koniec II kwartału2011 r. 11,8%, co oznacza spadek o 1,3 p.p. wporównaniu do I kw. 2011. Realne tempo wzrostuśredniego wynagrodzenia brutto wyniosło w II kwartale1,7%.Inflacja na koniec II kwartału 2011 r. wyniosła 4,2% (wcałym kwartale: 4,6%). Oznacza to przekroczenie celuinflacyjnego w I kwartale o 0,7 punktu procentowego.Wzrost inflacji wynika głównie ze wzrostu cen paliw iżywności. opracowuje: Agnieszka Nierodka Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego a.nierodka@ehipoteka.pl© 2011/06strona 4 z 4 www.ehipoteka.pl

×