Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BRE Bank - wyniki

2,189 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BRE Bank - wyniki

 1. 1. Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. Zdrowe fundamenty pod stabilny wzrost Mariusz Grendowicz, Prezes BRE Banku Prezentacja dla mediów 6 sierpnia 2009 r. 1
 2. 2. Najważniejsze wydarzenia kwartału Wpływ wysokich rezerw na ryzyko 1 • Największy problem mamy już za sobą BRE Bank to dochodowy biznes 2 • Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej Bardziej efektywni w trudnych czasach • dalszy spadek wskaźnika C/I 3 Wiarygodny partner dla rynku • Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek 4 • Ponad 3 mln klientów w detalu 2
 3. 3. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 3
 4. 4. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 4
 5. 5. Sytuacja gospodarcza Globalne spowolnienie wpływa na istotne wyhamowanie wzrostu polskiej gospodarki… Inflacja w najbliższych miesiącach W 2009 PKB wzrośnie o 1% będzie spadać 8 Wzrost PKB 6,2 6,8 Inflacja CPI 7 w Polsce 6 4,9 oraz (%YoY) 6 4 stopa oraz wkłady 3,6 2,2 referencyjna 5 we wzrost 2 1,0 NBP 4 podstawowych Granice 0 3 celu kategorii inflacyj- (pp.) -2 2 nego 1 -4 2005 2006 2007 2008 2009f 2010f 0 Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10 Q4'10 Eksport netto Spożycie indywidualne Inwestycje Zapasy Stopa referencyjna NBP, % PKB Serie3 Inflacja CPI, %rdr Źródło: GUS, prognoza BRE (f) Kredyty zagrożone pozostają wciąż Niestety sytuacja na rynku pracy na relatywnie niskim poziome będzie się pogarszać 27,5 123 Stopa bezrobocia*, % Kredyty 25,6 Zatrudnienie zagrożone i płace (sektor 13,9 115 (w sektorze przedsiębiorstw), 12,1 bankowym), %YoY 108 10,9 jako % 14,1 oraz stopa 9,9 13,1 100 9,6 kredytów bezrobocia* 9,4 ogółem 9,8 (pp.) 8,2 93 (stan na 7,1 7,0 7,1 5,6 koniec okresu) 3,5 4,2 85 01'08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 12'10 '06 '07 '08 '09f '10f EU27 Polska 2002 2003 2008 06'09 Fundusz płac, nom. %rdr * wg def. Eurostatu Fundusz płac, realny %rdr (średnia w okresie), Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Serie3 f – prognozy KE 5
 6. 6. Sytuacja gospodarcza Odbijanie od dna Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10… …a depozyty przedsiębiorstw skurczą się 30 Kredyty, 70 Depozyty, zmiana zmiana 20 wolumenu 50 wolumenu % YoY % YoY 10 30 0 10 -10 -10 -20 01'08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 12'10 01'08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 12'10 Kredyty hipoteczne Gosp. domowe (kredyty razem) Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa S i 3 S i 4 Spadek kredytów i wzrost depozytów Złoty jest wciąż najbardziej powoduje zmniejszenie luki depozytowej niedowartościowaną walutą w regionie Luka 120% 20 Waluty 130 depozytowa 115% regionu EUR/PLN w sektorze EŚW 120 EUR/CZK bankowym 110% -20 wobec EUR, EUR/HUF (wolumeny indeks 110 kredytów 105% -40 +29% sty’08=100 i depozytów 100 sektora 100% -60 +17% +11% niefinansowego 90 95% -80 oraz finansowego) 80 90% -100 01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 07'09 01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 06’09 Wskaźnik Kredyty/Depozyty (LS) Depozyty minus kredyty, mld PLN (PS) 6
 7. 7. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 7
 8. 8. Zarządzanie ryzykiem Struktura rezerw na kredyty w II kw./09 Rezerwy - pogorszenie sytuacji gospodarczej, problemy z opcjami i kredyty gotówkowe dla zewnętrznych klientów mBanku Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku Znaczna część rezerw ma charakter w II kw./09 (kwartalny przyrost rezerw na kredyty wg segmentów vs. poprzedni kwartał, mln zł) wydarzeń jednorazowych Czynniki wpływające na wzrost rezerw na kredyty w II kw./09: 438,8 - Odpisy na należności kredytowe od 48,4 13,0 klientów posiadających zobowiązania 167,4 130,5 z tytułu transakcji pochodnych 210,0 - Wyższe rezerwy na kredyty nie- 238,8 hipoteczne mBanku - Wzrost rezerw na klientów 82,1 BRE Leasing 308,3 127,9 Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR) na poziomie 4,8%, Spółki zaleźne I kw./09 II kw./09 Wpływ transakcji Korporacje i Rynki Detaliczna Bankowość poniżej średniej rynkowej (6,3%) pochodnych Finansowe Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna 8
 9. 9. Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Korporacje i Rynki Finansowe Wyciągamy pomocną dłoń do klientów, którzy popadli w kłopoty z powodu opcji walutowych Całkowity wpływ na poziomie Z powodu trwającego procesu restrukturyzacji, który 215,3 mln zł w II kw/09 powinien zakończyć się w III kw. br., oczekiwane jest (w sumie: 285,5 mln zł w I półroczu br.) stopniowe obniżanie poziomu zawiązywanych rezerw Ze względu na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej obserwowana jest migracja ratingów BRE Bank odpowiedzialnie podchodzi do (trend utrzymujący się od kilku kwartałów) problemów klientów. Stosujemy nowatorskie rozwiązania restrukturyzacji zadłużenia. Prasa opisywała m. in. przypadek Feroco i Dudy. Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł) Wpływ transakcji pochodnych na PD klientów korporacyjnych Roczna stopa niewypłacalności 3,5% 436.1 3,0% 90,9 308.3 2,5% 59,7 56,4 2,0% 36,6 1,5% 127.9 285,5 34,6 1,0% 215,3 23,1 PD z defaultami instr. pochodnych 0,5% 70,2 PD bez defaultów instr. pochodnych 0,0% Q1/09 Q2/09 H1/09 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe 9
 10. 10. Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Bankowość Detaliczna Wzrost rezerw Wysoka i stabilna jakość spowodowany przez portfela portfel nie-hipoteczny kredytów hipotecznych Portfel kredytów gotówkowych mBanku: Jakość portfela kredytów hipotecznych jest znacznie wyższa niż w grupie rówieśniczej Sprzedaż produktu zakończona w maju Oczekiwane jest jedynie umiarkowane Opóźniony wpływ na jakość portfela pogorszenie jakości portfela, bez znacznego kredytów nie-hipotecznych oraz poziom rezerw wpływu na poziom rezerw Oczekiwany stopniowy spadek rezerw w 2009 r. Poziom NPL portfela kredytów hipotecznych na poziomie 0,43% Pozostała część portfela nie-hipotecznego: 212,6 nie odbiega od akceptowalnych poziomów ryzyka 3,0 dla tego typu ekspozycji 130,5 126,4 82,1 mieści się w dolnych przedziałach rynkowych 83,9 6,6 42,5 83,2 33,0 50,2 -3,6 I kw./09 II kw./09 I półr./09 Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami kredyty nie-hipoteczne kredyty gotówkowe mBanku (mln zł) kredyty hipoteczne 10
 11. 11. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 11
 12. 12. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Wynik netto za I półrocze 2009 r. +16,2 mln zł Wynik netto za II kw. 2009 r. -61,6 mln zł Wynik odsetkowy za II kw. 2009 431,5 mln zł Wynik prowizyjny za II kw. 2009 158,1 mln zł Koszty za II kw. 2009 363,2 mln zł Koszty/Dochody (C/I) 52,1 % Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,08 % 12
 13. 13. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Biznes korporacyjny – wyższe dochody Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wzrost dochodów za sprawą rosnących marż dla +9,9% produktów angażujących ryzyko mimo niższych przychodów Wycena instrumentów pochodnych* ze sprzedaży instrumentów finansowych i spadających stóp procentowych Wyższy wynik z tytułu odsetek dzięki wzrostowi marży odsetkowej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat (mln zł) (mln zł) Wzrost wyniku +19,0% +11,0% z tytułu prowizji i opłat na skutek wzrostu prowizji kredytowych i prowizji uzyskiwanych z produktów 138,1 164,3 92,1 102,2 Cash Management I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09 *Jednorazowy wpływ wyceny instrumentów pochodnych (-24,5 mln zł) 13
 14. 14. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Bankowość detaliczna bardziej dochodowa Dochody Wzrost dochodów głównie stymulowany (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) rosnącymi dochodami z tytułu prowizji +15,2% Wzrost wyniku z tytułu odsetek dzięki nie uczestniczeniu w wojnie depozytowej toczącej się na krajowym rynku 354,0 - Silniejszy wzrost ograniczony przez 307,3 spadek o 5.5% kursu wymiany CHF (lub 2,2% średnio) w stosunku do I kw. br. I kw./09 II kw./09 Odbudowa wyniku z tytułu prowizji i opłat związana ze zmianami w polityce Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat cenowej w II kw. br.: (mln zł) (mln zł) - M. in. wzrost opłaty za prowadzenie +5,1% +96,3% rachunku (tylko MultiBank – mBank nadal za 0 zł) - Wyższe obroty na rachunkach inwestycyjnych w związku 234,5 246,5 45,1 z ożywieniem na rynkach funduszy 23,0 inwestycyjnych I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09 14
 15. 15. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów – stabilna akcja kredytowa Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku (w mld zł) na 30.06.2009 r. -1,5% BRE - klienci indywidualnis -0,5 -0,3 -0,1 51,1% BRE - pozostałe 1,0% -1.8% -1.3% -2.0% QoQ QoQ QoQ BRE Bank BBH 7,9% 57,3 56,4 80,8% Spółki faktoringowe 3,6% BRE - klienci BRE Leasing korporacyjni 7,7% 28,7% 31.03.2009 Klienci Klienci Pozostali 30.06.2009 indywidualni korporacyjni Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała nieznaczny spadek w kwartale (-1,5% QoQ) Po odliczeniu efektu i wzrost u ujęciu rocznym (+39.7% YoY) (rynek: -0,4% QoQ i +26,7% YoY) umocnienia złotego portfel Było to jednak spowodowane aprecjacją złotego. Po odliczeniu kredytów wzrósł o 1,2 proc. umocnienia naszej waluty portfel brutto wzrósł+1,2% QoQ Stabilny w porównaniu do I kw. br. udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu 15
 16. 16. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa – wzrost o 10 proc. w ciągu kwartału Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 30.06.2009 r. +10,1% BRE - klienci BRE -sektor 2,5 1,1 indywidualni budżetowy -0,04 53,7% 1,0% BBH +5,7% QoQ +16,3% QoQ -1,3% QoQ BRE Bank 0,6% 35,3 38,9 95,9% Spółki faktoringowe 0,4% BRE - klienci DI BRE korporacyjni 3,1% 41,2% 31.03.2009 Klienci Klienci Pozostali 30.06.2009 indywidualni korporacyjni Powrót depozytów korporacyjnych Wzrost depozytów ogółem: +10,1% QoQ i +6,9% YoY (rynek: +2,5% QoQ i +18,6% YoY) po sezonowym spadku Depozyty w BRE Banku (mld zł) 32,00 Wzrost depozytów klientów 31,00 indywidualnych 30,00 bez agresywnej polityki cenowej 29,00 28,00 27,00 26,00 paź-08 lis-08 gru-08 sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09 16
 17. 17. Finansowanie Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 141,3% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc… ...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 84,3% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku Wskaźnik faktyczny, na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. (mld zł) 70 Kredyty 100 60 od banków 93,2% w CHF 90 84,3% BRE: kredyty hipoteczne 50 Zobowiązania 80 w CHF podporządkowane w CHF 70 40 60 Listy zastawne 50 Kredyty BBH 30 40 20 30 Pozostałe 20 kredyty Depozyty 10 10 0 0 30.06.2009 Kredyty Źródła finansowania Kredyty/depozyty - 31.03.2009 Kredyty/depozyty - 30.06.2009 17
 18. 18. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 18
 19. 19. BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia II kw. /09 - Klienci Korporacyjni i Instytucje Marża kredytowa wyższa o 15,9 proc. Działania i prace zrealizowane Precyzyjnie zdefiniowana i realizowana polityka cenowa Marża kredytowa* Cash Mangement na całym portfelu kredytowym (tys. zł) Koncentracja na intensywnym cross-sellingu produktów nie konsumujących kapitału +15.9% +20.4% Wyższe dochody z tytułu prowizji i opłat 2.11% 26 497 22 001 1.82% Innowacje produktowe 31.03.2009 30.06.2009 I kw./09 II kw./09 w cash management i bankowości elektronicznej:: - Wprowadzenie iBRE Cash – modułu zarządzania transakcjami gotówkowymi na platformie iBRE - Karty płatnicze z bezpośrednim dostępem do środków na rachunku (dedykowane klientom segmentu K3) * Odsetki + annualizowane prowizje 19
 20. 20. BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia II kw./09 - Bankowość Detaliczna Ponad 3 miliony klientów bankowości detalicznej Działania i prace zrealizowane Liczba klientów Polska (tys.) Wzrost dochodów powtarzalnych +3% związany z intensyfikacją cross-sellingu Koncentracja na kredytach pozahipotecznych: 2 933 3 014 - Dynamiczny wzrost zadłużenia w kartach kredytowych, overdraftach i z tytułu kredytów dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw w mBanku i Multibanku Zrównoważony wzrost bazy depozytowej 31.03.2009 30.06.2009 (głównie lokaty terminowe i rachunki bieżące) Łączne dochody brutto +34% w kwartale 400 +15% (mln zł) Czechy i Słowacja 350 300 Duży wzrost depozytów na rachunkach 250 oszczędnościowych i lokatach terminowych Dochody powtarzalne: 200 +63% YoY i +17% QoQ (+411 mln zł czyli +12% QoQ) 150 100 50 Dochody jednorazowe (głównie 0 hipoteczne): -63% YoY i -7% QoQ II kw./08 I kw./09 II kw./09 20
 21. 21. BREnova: optymalizacja kosztów Główne osiągnięcia II kw./09 Dyscyplina kosztowa zgodna z planem Działania i prace zrealizowane Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ Połowa z planowanych 280 mln zł dodatkowych (mln zł) oszczędności zrealizowana Ścisła obserwacja wskaźników finansowych i operacyjnych HR -4.6% Redukcja zatrudnienia w planowanym wymiarze zrealizowana do końca II kw. 2009 r. +1.1% Logistyka i IT Zakończony sukcesem proces optymalizacji czynszów w wybranych oddziałach (np. Łódź) 414.2 Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) 318.5 300.6 303.9 o 30% możliwe do osiągnięcia w świetle prac II kw. Marketing Optymalizacja wydatków II kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 21
 22. 22. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 22
 23. 23. Analiza wyników II kw./09 Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne (mln zł) II kw./09 I kw./09 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 714.8 672.5 +6.3% Koszty ogółem (363.2) (359.1) +1.1% 2/ Wynik operacyjny 351.7 313.3 +12.2% Rezerwy netto (438.8) (210.0) +108.9% 3/ Zysk/strata netto (61.6) 77.2 -/+ 1/ W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 2/ Przed rezerwami 3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 23
 24. 24. Analiza wyników II kw./09 Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku w II kw./09 vs. I kw./09 Struktura przychodów (mln zł) Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, II kw./09 +6,3% +8,7% +29,8% +100,0% -17,9% -96% -53,4% QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ Klienci Działalność Korporacyjni Handlowa 101 22 i Instytucje; i Inwes- 158,1 2,8 -0,5 272,0 mln zł; tycyjna; 38% 75,7 mln zł; 431,5 11% 672,5 714,8 Pozostałe i Bankowość Wynik na lokacyjnych wyłączenia; Detaliczna; Wynik z tyt. odsetek II kw./09 Dywidendy przychodów/kosztów I kw./09 Wynik z tyt. prowizji Wynik na działalności pap. wartościowych Saldo pozostałych 13,1 mln zł; 354 mln zł; operacyjnych 2% handlowej 49% Stały wzrost wyniku z tytułu odsetek od stycznia 2009; Rosną dochody wzrost marży odsetkowej do 2,3% (vs. 2,2% w I kw./09) z działalności powtarzalnej Wzrost wyniku z tytułu prowizji o 30% dzięki wzrostowi opłat z działalności maklerskiej i ubezpieczeniowej Niższy wyniki z działalności handlowej: negatywny wpływ opcji walutowych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka kredytowego w wysokości -24,5 mln zł 24
 25. 25. Analiza wyników II kw./09 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku Ścisła kontrola kosztów W II kw./09 vs I kw./09 przynosi efekty: Koszty mln zł +1,1% C/I % spadek wskaźnika C/I do 52,1% 480 90 440 400 359,1 363,2 80 360 320 70 Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych 280 60 wraz z amortyzacją o 1,1% QoQ 50 240 53.4 52.1 40 i spadek o 1,0% YoY 200 160 30 120 80 20 Stabilny poziom kosztów w ujęciu kwartalnym: 10 40 0 0 - inicjatywy kosztowe w ramach BREnovej I kw./09 II kw./09 Pracownicze Rzeczowe C/I (na koniec I kw. - redukcja kosztów osobowych o 5,5% Amortyzacja Inne i I półrocza) Wzrost kosztów rzeczowych o 11,3% QoQ Struktura kosztów wg linii biznesowych głównie ze względu na ogólny wzrost cen na rynku w II kw./09 Bankowość wpływający na koszty z obszaru logistyki Działalność Detaliczna; Handlowa i 162 mln zł; Inwestycyj- na; 45% I półrocze/09 vs. I półrocze/08: 12 mln zł; 3% spadek kosztów administracyjnych o 2,5% Klienci Pozostałe i Korporacyjni i wyłączenia; Instytucje; 8 mln zł; 182 mln zł; 2% 50% 25
 26. 26. Analiza wyników II kw./09 Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II 12% 90 11% 80 +74 bps 70 10% +8 bps 9% 60 8% 50 40 7% 11,08% 6% 10,26% 30 5% 20 4% 10 3% 0 31.03.2009 Wzrost Spadek RWA w II 30.06.2009 Q1/06 Q2/06 Q3/06 YE 06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 YE 07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 skonsolidowanych kw./09 funduszy Basel I Basel II własnych Available growth in RWA RWA (PLN B; LHS) CAR (%; RHS) as at 30.06.2009 (PLN B; LHS) CAR na poziomie 11,08% w 06/09 vs. 10,26% w 03/09 oraz 10,04% w 12/08 Współczynnik wypłacalności Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) o 4,0 mld zł do 56,9 mld zł w II długoterminowo kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA około 10 proc. 26
 27. 27. Najważniejsze wydarzenia kwartału Wpływ wysokich rezerw na ryzyko 1 • Największy problem mamy już za sobą BRE Bank to dochodowy biznes 2 • Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej Bardziej efektywni w trudnych czasach • dalszy spadek wskaźnika C/I 3 Wiarygodny partner dla rynku • Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek 4 • Ponad 3 mln klientów w detalu 27
 28. 28. Agenda Sytuacja gospodarcza Zarządzanie ryzykiem Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r. BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 28
 29. 29. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 29
 30. 30. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./09 - Wyniki finansowe Bankowość Detaliczna Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Zysk brutto Pionu mBank Cz i SK Bankowości Detalicznej w II kw./09 (kwartałami, mln zł) (mln zł) 59,8 -21,5 -19.3 -24, 69,3 70,9 -16,0 -28,4 86,7 57,5 48,9 43,3 -27,1 68,2 95.3 74,0 61,5 3,4 5,2 11,1 11,5 29,8 -8,7 -6,9 mBank* MultiBank Private Banking Inne -32,4 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. * Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 61,5 mln zł zysku brutto Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./09 Bankowości Detalicznej w II kw./09 (mln zł) 37,2 Wkład Pionu 45,1 do wyników Grupy BRE Banku w II kw. br.: 49,5% udział w łącznych dochodach Grupy, -130,5 57,1% udział w wyniku z tytułu odsetek, 246,5 28,5% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji 26,1 Wzrost dochodu odsetkowego w II kw./09 -162,0 61,5 (+5,1% QoQ) Wynik z operacyjnych odsetek Zysk brutto tutułu opłat i działalnosci amortyzacja przychodów i Odpisy netto handlowej pozostałych Wynik na tytułu Koszty i Wynik z prowizji kosztów Saldo Wysoka dynamika wyniku z tytułu opłat i prowizji (+96,3 QoQ) * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych 30
 31. 31. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2009 Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09 (mln) 4 3 2,6 mln klienci +3,8% 2,7 mln 2 1 3,3 mln rachunki +6,1% 3,5 mln 0 Klienci Rachunki 16,1 mld depozyty (zł) +4,3% 16,8 mld mBank (Polska) MultiBank Private Banking (mld zł) 30 28,4 mld kredyty (zł) -1,8% 27,9 mld 25 20 15 W tym.: 10 23,2 mld hipoteczne (zł) -4,3% 22,2 mld 5 0 Depozyty Kredyty 31
 32. 32. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2009 Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09 (tys.) 700 293,9 tys. +9,9% 322,9 tys. 600 500 klienci 400 300 200 100 0 Klienci Rachunki 526,5 tys. rachunki +18,4% 623,6 tys. (mln EUR) (mln EUR) 815,7 mln 978,4 mln 250 depozyty (EUR) +19,9% 1 000 800 200 600 150 400 100 200 0 50 0 215,6 mln kredyty (EUR) +9,9% 236,9 mln Depozyty Kredyty Czechy Słowacja 32
 33. 33. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty i Fundusze Inwestycyjne Kredyty Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) czerwiec (mld zł) czerwiec 2009: 2009: 4,2% 7,0% 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% 20 30 400 400 27,5 17,5 350 25 350 15 22,5 300 300 20 12,5 250 250 17,5 10 15 200 200 12,5 7,5 150 150 10 5 7,5 100 100 5 2,5 50 50 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2,5 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 0 0 0 0 V I I I I I I I VI VI VI VI VI VI XI XI XI XI XI XI V I I I I I I I VI VI VI VI VI VI XI XI XI XI XI XI BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu) *od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking 33
 34. 34. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2009 9% Razem ZŁ FX 3% 5% Wartość bilansowa 22,23 2,5 19,88 (mld zł) Średnia zapadalność 23,37 20,57 23,80 Kredyty hipoteczne (lata) Karty kredytowe Średnia wartość Linie kredytowe 265,57 209,20 274,31 (tys. zł) Inne Średnie LTV 83% 85,3 55,7 89,7 (%) NPL Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej 0,43 1,45 0,31 (%) (dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2009 Stan na 30.06.2009 11% Walutowe Złotowe 89% 34

×