Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bankowość korporacyjna

1,101 views

Published on

Bankowość korporacyjna

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bankowość korporacyjna

  1. 1. Warszawa, 9 lutego 2010 r. INFORMACJA PRASOWA Załącznik nr 1 – Korporacje i Rynki Finansowe • Wyższe dochody z działalności podstawowej • BRE kluczowym graczem na rynku depozytów korporacyjnych • Stały rozwój oferty dla przedsiębiorców W 2009 r. obszar korporacji i rynków finansowych wypracował ponad 1,5 mld zł dochodów. Z kolei sam IV kwartał zakończył się wynikiem brutto w wysokości 86,6 mln zł. Stabilne wyniki odsetkowe i prowizyjne W stosunku do poprzedniego roku obszar zanotował wyższy o 9,3 proc. poziom prowizji, jednocześnie dochód odsetkowy zmniejszył się o 4,6% - głównie z tytułu wzrostu kosztów pozyskania finansowania. Z kolei niższy o 18,4 proc. wynik na działalności handlowej wiąże się głównie z kosztami wyceny opcji walutowych oraz niższym wynikiem z pozycji wymiany, będących efektem osłabienia koniunktury gospodarczej. Wynik na działalności bankowej ze współpracy z klientami korporacyjnymi, pomimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, był najwyższy od początku 2007 roku. Na stabilnym poziomie utrzymywała się liczba klientów – nieznaczny tylko spadek zanotowano ze względu na koncentrację na współpracy z tymi klientami, dla których BRE Bank jest istotnym partnerem biznesowym. Tym bardziej zwraca uwagę fakt, że mimo to poziom depozytów klientów korporacyjnych w samym tylko IV kwartale wzrósł o 1,7 mld zł. Z kolei udział akcji kredytowej BRE Banku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora utrzymuje się na stabilnym poziomie, na koniec grudnia 2009 roku wyniósł 6,4 proc., podobnie jak we wrześniu 2009 i grudniu 2008 r. Rozwój oferty produktowej Ubiegły rok był czasem zacieśniania relacji z klientami i wprowadzania nowych produktów. W 2009 r. oferta bankowości korporacyjnej BRE Banku wzbogaciła się m. in. o karty Visa BRE Business oraz karty Prepaid. Produkt jest uzupełniony o unikalne na skalę całego rynku rozwiązanie umożliwiające obsługę kart w systemie iBRE, od zamawiania, poprzez zamówienie dostawy, personalizacji, czy też wykonywanie zasileń i odsileń. W 2009 r. klientom korporacyjnym udostępniono również obsługę gotówkową w placówkach MultiBanku. Dodatkowo od grudnia 2009 roku wdrożono funkcjonalność obsługi gotówkowej przez wpłatomaty mBanku i MultiBanku dla klientów korporacyjnych korzystających z kart Visa BRE Business. Wdrożono nową funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej poprzez stworzenie modułu iBRE Cash – który umożliwia klientom składanie dyspozycji gotówkowych poprzez platformę iBRE w tym między innymi zarządzanie wpłatami i wypłatami; w ramach funkcjonalności istnieje możliwość awizacji wypłat również w placówkach MultiBanku. Również na rynkach finansowych BRE jest w czołówce najlepszych instytucji finansowych. Bank zajmuje pierwszą pozycję na rynku średnioterminowych bankowych papierów dłużnych z 25,6 proc. udziałem w rynku oraz drugą pozycję na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych i trzecią pozycję na rynku średnioterminowych obligacji przedsiębiorstw z udziałami w rynku odpowiednio 20,6 proc. i 21,3 proc. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33 nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237 www.brebank.pl, e-mail: biuro@brebank.pl NIP: 526-021-50-88 Według stanu na dzień 01.01.2008 r. kapitał zakładowy BRE Banku SA wynosi 118 642 672 zł i został w całości wpłacony.
  2. 2. Dynamicznie przyrastała liczba i dochód z transakcji Identyfikacji Płatności Handlowych (dd stycznia do grudnia 2009 roku wyniosła prawie 7,3 mln i była wyższa o 11,8 proc. od liczby transakcji zrealizowanych w 2008 roku) a dochód z tytułu tego typu operacji wzrósł w analogicznym okresie o 12,2 proc. Z kolei liczba klientów korzystających z wyrafinowanych rozwiązań w zakresie konsolidacji środków na rachunkach bankowych (tzw. Cash pooling i Shared balance) wzrosła w ciagu roku o 19,2 proc. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33 nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237 www.brebank.pl, e-mail: biuro@brebank.pl NIP: 526-021-50-88 Według stanu na dzień 01.01.2008 r. kapitał zakładowy BRE Banku SA wynosi 118 642 672 zł i został w całości wpłacony.

×