Successfully reported this slideshow.
Inleiding draagvlakcreatie in internetprojectenDoor Arno Naafs — Present MediaDraagvlakcreatie is het meest onderschatte i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Draagvlakcreatie

944 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Draagvlakcreatie

  1. 1. Inleiding draagvlakcreatie in internetprojectenDoor Arno Naafs — Present MediaDraagvlakcreatie is het meest onderschatte instrument in internetprojecten.Omdat het creëren van draagvlak met mensen te maken heeft. En mensenzijn lastig. Vaak willen we snel aan de slag met een project en het betrek-ken van de gebruikersgroep wordt dan gezien als een lastige en tijdrovendebezigheid. Daarom laten we het voor het gemak maar links liggen.Maar wat houdt draagvlak eigenlijk in? Volgens het online woordenboek vanVan Dale is de betekenis van draagvlak ‘een vlak waarop een last steunt’. Heeft u vragen ofHet is een zeer letterlijke betekenis die doet denken aan een ‘fundament’. opmerkingen? NeemIn dit drieluik ‘draagvlakcreatie in internetprojecten’ zal duidelijk worden dat contact met mij op!het de lading aardig dekt.Mislukte internetprojecten projectmanager van goede huize komen de mens te laten doen wat je van hem vraagt.Het Ministerie van Justitie heeft deze maand Internetprojecten brengen vaak veranderingde ontwikkeling van een nieuw softwaresys- met zich mee en de gemiddelde mens houdtteem stopgezet. De invoering van het Elek- daar niet zo van. In Twente staat de uit-tronisch Patiënten Dossier wordt met grote spraak ‘wie dut ut al joaren zo’ model voorregelmaat verschoven. C2000, het communi- deze houding. En dat terwijl de houding vancatiesysteem voor de hulpdiensten, werkt na de mens een onmisbare factor, ja zelfs hetvele jaren nog steeds niet naar wens. Het fundament vormt van een internetproject.zijn zo een aantal in het oog springende De eerste stap om je project te laten slagenvoorbeelden van (deels) mislukte en geld- is daarmee duidelijk: zie je project niet alsverslindende ICT/internetprojecten. Bij de internetproject maar als verandertraject enschuldvraag heeft men het vaak over de vol- zie de mens daarin als stakeholder die eengende oorzaken: nadrukkelijk belang heeft om de gewenste verandering te laten slagen. De omvang van projecten is te groot Doelen zijn niet duidelijk Fasering in draagvlakcreatie Eisen en wensen veranderen Aanbestedingstrajecten zijn niet goed Draagvlak voor een verandering die een internetproject te weeg brengt is de eerste Opdrachtgevers moeten professionali- stap naar een succesvolle afloop. Maar hoe seren creëer je draagvlak? En met welke midde- Deadlines zijn niet reëel len? Deze vragen zijn niet zomaar te beant- Falend projectmanagement woorden. Het hangt bijvoorbeeld af van de ... aard van het verandertraject. Moeten stake- holders ineens heel anders gaan werken of is een kleine aanpassing in de dagelijkseInternetprojecten falen al sinds de uitvinding routine aan de orde? De belangrijkste vraagvan ARPANET in 1963, het eerste netwerk echter is in welke fase de stakeholders zichvan universiteitsnetwerken dat later ook bevinden: de kennis-, houding- of gedragfa-militaire netwerken met elkaar verbond. se. Hebben je mensen voldoende kennis vanOorzaken zoekt men vaak bij de bouwer, de de situatie, weten zij waarom jouw internet-opdrachtgever, de concrete op te leveren project zo belangrijk is? Zo ja, zien zij hetvoorzieningen in het project of projectmana- nut er van in? Zo ja, waarom zouden zij ergers die alleen maar sturen op tijd, geld en hun medewerking aan verlenen?kwaliteit. Gebrek aan draagvlak wordt bijnanooit als oorzaak gezien, maar is de mensniet de reden waarom internetprojecten zo Hoe je draagvlak creëert in internetprojectenvaak misgaan? is dus afhankelijk van verschillende factoren. In mijn drieluik kan ik daarom uitsluitend werken met voorbeelden uit mijn eigen prak-Draagvlak als fundament tijk. In het volgende artikel ‘Creëer draag- vlak met het ABC model’ maak ik daaromDe opdrachtgever, een projectlid of een concreet hoe draagvlak een onmisbaar ele-medewerker, kortom de mens, doet nooit ment bleek te zijn in een internetproject datzomaar iets wat van hem of haar wordt ik recent heb geleid. Dat draagvlak juist kangevraagd. Dat zit nu eenmaal in onze aard. ontstaan door de inzet van het mediumVeel dingen die we doen moeten persoonlijk internet, lees je in het slotartikel: ‘Draag-gewin, genot of gemak opleveren. Als dat vlakcreatie in de praktijk’niet zo is, dan moet je als projectleider of Draagvlakcreatie artikel 1 — augustus 2011 | 1

×