Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Present bedrijven

449 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Present bedrijven

 1. 1. Visie & Missie Visie Een maatschappelijke beweging in Den Haag waarbij mensen - met hun beschikbare mogelijkheden - het vanzelfsprekend vinden om zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Missie De brug slaan tussen “mensen die willen geven” en “mensen die hulp nodig hebben”.
 2. 2. Het Presentconcept Present Den Haag Vrijwilligersgro ep Maatschappelij ke organisatie (hulp aanbod) (hulp vraag)
 3. 3. Mensen die willen geven Vrijwilligersgroepen komen uit:  Bedrijven  Overheid  Kerken  Scholen en universiteiten  Sportverenigingen  ...alle overige soorten groepen!
 4. 4. Mensen die hulp nodig hebben Hulpontvangers kampen met:  Onvoldoende netwerk (sociaal isolement)  Onvoldoende geld (armoede)  Onvoldoende gezondheid (handicap of ouderdom)
 5. 5. Aanvulling op hulpverlening
 6. 6. Het vrijwilligerswerk Vier typen vrijwilligersprojecten: • Praktische projecten  Opknapwerk huis of tuin, schoonmaken, verhuizen • Sociale projecten  Gezellige dag(deel), wandelen, koken, etc. • Expertise projecten  Financieel advies, juridisch advies, sollicitatietrainingen, vliegen • IKBEN!ZINVOL  Coaching van directie of managementteam
 7. 7. Waarom doen Present’ers dit? Christelijk-sociale motivatie:  De ogen niet willen sluiten voor de problematiek  Uitdelen van wat wij zelf ontvangen hebben  De ander belangeloos willen helpen
 8. 8. Kosten Kosten van een vrijwilligersproject 1. Organisatie & begeleiding = € 500,- • Bemiddeling • Projectorganisatie • Uitvoeringsbegeleiding • Communicatie 2. Directe projectkosten = variabel • Variabele projectbenodigdheden Kostprijs = € 500,- (+ evt. projectbenodigdheden)
 9. 9. En nu verder… Planning (van achter naar voor)  Projectdatum  4 weken voor projectdatum: => akkoord op projectvoorstellen  5 weken voor projectdatum: => ontvangst projectvoorstellen o.b.v. wensen  6 weken voor projectdatum: => definitief vaststellen aantal deelnemers
 10. 10. Stichting Present Den Haag Om en bij 116 2512 XP Den Haag M 070 – 388 23 57 @ info@presentdenhaag.nl W www.presentdenhaag.nl

×