Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Projecte. Connexió TIC

187 views

Published on

Es tractar el tema de l'aïllament i la socialització amb les Tic, un tema actual i que cada va en augment, ja que les Tic no deixen de desenvolupar-se i abastar cada vegada més àmbits.

El projecte és un recull i analisi de les pàgines webs on tracten el tema de l'aïllament i/o socialització amb les Tic de manera generalitzada i més concretament, els efectes o patologies que poden sorgir, les mesures preventives, passant per l'educació amb les tic entre d'altres. Es finalitza amb una visió de furtur i unes conclusions.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Projecte. Connexió TIC

 1. 1. Addicció a les tic Connexió Tic Núria Beà Roció Diaz
 2. 2. Mapa conceptual
 3. 3. Introducció Com tots sabem, les tic s'han fet indispensables a la nostra vida per la seva practicitat, inmediatesa i infinites possibilitats. Per això, constitueixen uns recursos infalibles per a donar-nos soport a la nostra vida, estem envoltats per les Tic. Aquest fet, pot ser contraprudent si s'abusa del seu ús, però a la vegada, pot ser una bona eina per a la socialització.
 4. 4. Les Tic • Varietat de terminals en continua evolució. • Xarxes necessaris per oferir els serveis. • Quantitat incomptable de serveis.
 5. 5. Des de l’origen fins l’actualitat Encara que moltes de les tic porten ja alguns anys, l'addicció que produeixen és més recent. Durant els últims anys s'han trobat casos de diverses patologies produides i/o agreujades per les Tic. Tot i així, les Tic són una bona eina per a la comunicació instantània i eficaç des de qualsevol part del món.
 6. 6. Usuaris Els adolescents són el grup de Grau de preocupació sobre la protecció de dades personals a internet població que menys els preocupa la protecció de les dades que pengen a la xarxa www.idescat.cat
 7. 7. Usuaris Comparativa internet a les cases La presencia d’internet a la llar augmenta any darrera any. www.idescat.cat
 8. 8. Eines Les aplicacions que existeixen avui en dia permeten poder fer pràcticament de tot amb un simple telèfon mòbil. Visualitzar fotos d’arreu del mon Saber-ho tot de tots i Escriure’s amb qualsevol persona I MOLTES MÉS Comprar i dissenyar totes
 9. 9. Avantatges VS Inconvenients Avantatges Inconvenients Àmbit laboral • Facilitat a l’hora de cerca feina • Publicitat on-line • Teletreball • Ergonomia • Pèrdua de relacions laborals i socials • Poca vida privada = conflictes familiars Àmbit educacional • Autoaprenentatges • Desenvolupament d’habilitats • Fàcil accés a la informació • Addició • Aïllament • Sensació de desbordament • Problemes físics ( cansament visual...) Oci • Ampliació i varietat • Noves formés de comunicació • Poca privacitat (vida pública) • Aïllament del mon real • Anonimat • Patologies (Nomofobia, tensió ocular...)
 10. 10. Causes d'aïllament per les Tic. Podem resumir-les de la següent manera: •Manca de comunicació amb persones de l'àmbit familiar. •Quantitat d'eines per utilitzar. •Practicitat de les eines utilitzades. Ens donen moltes possibilitats.
 11. 11. Davant el problema Tractament Senyal d’alerta  Necessita el tractament d’un professionals.  Demanar ajuda  Canvi de caràcter.  Disminueix rendiment, son, vida social.  Moltes hores d’avant la pantalla. Prevenció  Control d’hores i de pàgines visitades (menors)  Educació en tic.  Bona comunicació familiar i en l’entorn
 12. 12. Conclusions L'era digital que ha sorgit de diferents revolucions tecnològiques, ens ha portat a canviar la manera de viure. Ara les Tic són necessàries a la nostra vida pel fet que ens donen moltes possibilitats. A la vegada, ens resten habilitats socials ja que la comunicació no es dóna cara a cara. La quantitat d'eines tecnològiques també ens porta a una saturació deguda a la quantitat d'informació que tenim. L'aïllament és una conseqüència que poden produir les tic.

×