SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας
Ο Ναός μας ανοιχτός για προσωπική Προσευχή : Δεν
ξέρουμε τι καθεστώς θα υπάρχει μετά την Εορτή του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, περιμένουμε επίσημες οδηγίες, αλλά
από τις 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2021, ο
Ναός μας πριν και μετά τις Ιερές Ακολουθίες (εκτός
Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θεοφανείων που επιτρέπονται
στη Θ. Λειτουργία εντός 30 πιστοί) είναι ανοιχτός από 10:00-
12:00 το πρωί και 5:00-5:30 και 6:30-7:00 το απόγευμα, για
όποιον θέλει για να βάλει ένα κεράκι, να προσκυνήσει και να
κάνει προσωπική προσευχή για λίγα λεπτά της ώρας.
Αγιασμοί οίκων 5 καὶ 6 Ιανουαρίου 2021 : Όσοι εκ των
Ενοριτών, επιθυμούν οι Ιερείς να περάσουν να αγιάσουν τις
οικίες τους, παραμονή ή ανήμερα των Θεοφανείων,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν, την σχετική κατάσταση
με τα στοιχεία τους, στον Πρόναο του Ιερού Ναού μέχρι και
την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. Προσοχή, δεν θα περάσουν οι
Κληρικοί αδιακρίτως, αλλά μόνο σε όσους δήλωσαν.
* ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ *
EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟ Υ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης
ΈΈ ττ οο ςς 33 οονν
** II αα νν οο υυ άά ρρ ιι οο ςς 22 00 22 11 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 22 77
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27ου ΤΕΥΧΟΥΣ
Με την βοήθεια Του Θεού, συνεχίζουμε με το 27ο Τεύχος του Σ. Ε.
στο πρώτο μήνα του νέου χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο, εκτός από καλή
ανάγνωση-μελέτη του φυλλαδίου, ευχόμαστε από καρδιάς και καλή,
πνευματική, ευλογημένη και καρποφόρα πορεία στο νέο έτος. Τα
όνειρά σας ευχές μας, αρκεί να είναι σύμφωνα με το θέλημα Του Θεού.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Δεν ξέρουμε σε πόσους Ενορίτες είναι γνωστό και σε πόσους από
αυτούς του το γνωρίζουν επισκέπτονται την Ηλεκτρονική Σελίδα της
Ενορίας μας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.profitilia-kormpivari.gr Αξίζει τον κόπο να την
επισκέπτεται κανείς γιατί εκεί θα βρείτε και θα μπορείτε να
ενημερώνεστε για το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Ιερών
Ακολουθιών, για Ανακοινώσεις και Νέα της Ενορία μας, καθώς και
για το Ιστορικό και άλλες απαραίτητες πληροφορίες του Ιερού Ναού
μας. Ακόμη και το φυλλάδιο ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ μπορείτε να
το βρείτε εκεί σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα προηγούμενα
τεύχη που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Έχετε ακόμη την δυνατότητα
μέσω της ηλεκτρονικής Διεύθυνσης p-elia-v@otenet.gr να
επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε άλληπληροφορία,απορία
ή διευκρίνηση χρειάζεστε, ακόμη και για να καταθέσετε τις
προτάσεις ή τα παράπονά σας που πιθανόν προκύπτουν κατά
καιρούς. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και ελπίζουμε σύντομα να
έχουμε την διαζώσης καθημερινή μας επικοινωνία. Μέχρι τότε τα
ψηφιακά εργαλεία και τα τεχνικά μέσα που μας δίνει η χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας είναι χρήσιμα και αναγκαία στο καιρό της
πανδημίας του Κορονοϊού αρκεί να μη γίνεται κατάχρηση και
αποτελούν αυτοσκοπό. Ναι στη χρήση αλλά πάντοτε με όρια και
μέτρο, αλλιώς αντί να τα χρησιμοποιούμε εμείς, μας χρησιμοποιούν
αυτά και ουστιαστικά γίνονται εξάρτηση με ότι συνεπάγεται αυτό.
Όπως το μαχαίρι είναι χρήσιμο να κόβουμε ψωμί να ζούμε αλλά και
να γίνει φονικό όπλο αν δεν προσέξουμε, έτσι και η τεχνολογία δεν
είναι κακή, όμως θέλει προσοχή και διάκριση.
Φιλανθρωπικός Τομέας: Στα φετινά Χριστούγεννα,
δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ενισχύσουμε τις 15 μόνιμες
οικογένειες, με τρόφιμα και δωροεπιταγές, όπως κάθε χρόνο.
Μόνο διά μέσου των παιδιών των Κατηχητικών δώσαμε κάτι
στοιχειώδη σε 4 μόνο οικογένειες. Παρακαλούμε έστω και
τώρα να μας βοηθήστε να τους ενισχύουμε άμεσα όλους τις
επόμενες πρώτες μέρες του χρόνου. Ο Έρανος Αγάπης
ολοκληρώνεται τα Θεοφάνεια. Έχουν μείνει δυστυχώς πάρα
πολλά κουπόνια χωρίς να διατεθούν. Σας παρακαλούμε πολύ,
μη προσπερνάτε αδιάφορα τις εντεταλμένες κυρίες του ΕΦΤ
για αυτό το σκοπό. Δεν θα περάσουμε από τα σπίτια σας, μόνο
στον Ιερό Ναό!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤ ΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤ ΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι
(Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr )
Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
H νηστεία της παραμονής των Θεοφανείων: Γιατί γίνεται;
(του Μακαριστού Καθηγητού Ιωάννη Φουντούλη)
καλλιεργήθηκε κατ’ αναλογίαν προς το νεώτερο έθος της
νηστείας προ της θείας κοινωνίας, που δεν μπόρεσε όμως και
αυτή να εξελιχθεί σε τριήμερη, λόγω του ότι οι προ των
Θεοφανείων ημέρες του εορταστικού δωδεκαημέρου έχουν
«κατάλυσιν εις πάντα», πλην, εννοείται της παραμονής. Όσο για
τη νηστεία αυτή της παραμονής, που κοινώς θεωρείται ότι γίνεται
για τον αγιασμό, είναι άσχετη με αυτόν και τηρείται, είτε
πρόκειται κανείς να κοινωνήσει από αυτόν είτε όχι. Γι’ αυτό και
δεν καταλύεται μετά την τυχόν πόση του αγιασμού κατά την
παραμονή.Έχει δε την αρχή της στο αρχαίο έθος να προηγείται
των μεγάλων εορτών μία ημέρα νηστείας της Εκκλησίας όλης,
είτε για το βάπτισμα των κατηχουμένων, όπως κοινώς λέγεται,
που εγίνετο κατ’ αυτές, είτε, ασχέτως μάλλον προς αυτό, ως ένας
από τους πολλούς τρόπους εξάρσεως της κυρίας ημέρας της
εορτής και προπαρασκευής γι’ αυτήν με νηστεία, εγκράτεια και
προσευχή. Ότι δε δεν αφορά στην πόση του αγιάσματος, φαίνεται
και από το ότι ο αγιασμός όχι μόνον τελείται – επομένως και
πίνεται – και κατά την παραμονή, κατά το νεώτερο έθος, της
οποίας παραμονής δεν προηγείται ποτέ νηστεία, και από το ότι
συχνά συμβαίνει και η παραμονή να μην είναι νήστιμος ημέρα,
όταν συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή. Δεν προηγείται δηλαδή
της πόσεως του μεγάλου αγιασμού νηστεία; Βεβαίως, ναι. Αλλ’
αυτή δεν είναι νοητό να είναι αυστηροτέρα ή μακροτέρας
διαρκείας από την προβλεπομένη για την προσέλευση στη θεία
κοινωνία νηστεία, τη λεγομένη «ευχαριστιακή νηστεία». Και
αυτή, όπως και άλλοτε μας δόθηκε αφορμή να γράψουμε, είναι
σαφής και απαράβατος, με μόνιμη εξαίρεση όταν υπάρχει
κίνδυνος θανάτου.Η τελεία δηλαδή αποχή τροφής και ποτού από
του δείπνου ή του μεσονυκτίου, της προηγούμενης ημέρας μέχρι
της κοινωνίας, οποιαδήποτε ώρα κι αν γίνεται αυτή, το πρωί
δηλαδή κατά τις μη νήστιμες ημέρες και το εσπέρας κατά τις
ημέρες της νηστείας.Όπως δε είδαμε, η τέλεση και η πόση του
μεγάλου αγιασμού προβλέπεται από την εκκλησιαστικήμας τάξη
και παράδοση μετά τη θεία μετάληψη και προ της βρώσεως του
αντιδώρου, δηλαδή λειτουργικότερα – το επαναλαμβάνουμε –
μεταξύ της εκφωνήσεως της ευχής της ευχαριστίας μετά το
«πάντας μεταλαβείν», κατά την παλαιοτέρα τάξη, ή μετά την
οπισθάμβωνο ευχή, κατά τη νεωτέρα, και του «Είη το όνομα
Κυρίου ευλογημένον…» και διανομή του αντιδώρου και απόλυση.
Συνήθως λέγεται ότι η νηστεία της παραμονής των Θεοφανείων
αφορά στην πόση του μεγάλου αγιασμού και επομένως ότι η
προϋπόθεση για την κοινωνία από αυτόν αποτελεί η νηστεία μιας
ημέρας. Για το θέμα αυτό θα ήταν σκόπιμο να λεχθούν δυο λόγια,
γιατί είναι από τα πιο συζητούμενα θέματα από αυτά που
σχετίζονται με τον αγιασμό των Θεοφανείων και για τα οποία
ζητούν οι πιστοί τη συμβουλήτων ιερέων. Ότι ο μέγας αγιασμός «τα
δευτερεία επέχει των θείων μυστηρίων» (Ευχολόγιον, κώδ.
Βατοπεδίου 134 [745] του έτους 1538), είναι δηλαδή το δεύτερο μετά
τη θεία κοινωνία ιερώτατον «μυστηριακόν είδος» (κατά τη
σχολαστική ορολογία), κανείς δεν αμφιβάλλει. Είναι το «ύδωρ της
αναγεννήσεως» του αγίου βαπτίσματος, που διά της επικλήσεως και
επιφοιτήσεως του αγίου Πνεύματος «αναστοιχειούται» (ή
«μεταστοιχειούται»), κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας (Εις
Ιωάννην Β΄ 1), και γίνεται «αφθαρσίας πηγή, αγιασμού δώρον,
αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον» για τους πιστούς
που μεταλαμβάνουν ή χρίονται από αυτό, πάροχο αγιασμού και
ευλογίας σ’ ολόκληρητην κτίση. Ότι το ύδωρ του μεγάλου αγιασμού
είναι το ίδιο με το ύδωρ του αγίου βαπτίσματος είναι καταφανές και
από την ταυτότητα των καθαγιαστικών ευχών, και από την παλαιά,
και τη σύγχρονη ακόμα, πράξη της Εκκλησίας, που βάπτιζε και
βαπτίζει σ’ αυτό τους κατηχουμένους, και από όσα γράφει ο άγιος
Συμεών Θεσσαλονίκης, που θεωρεί μάλιστα αντιστρόφως το ύδωρ
του βαπτίσματος «κατ' ουδέν ελαττούμενον του των αγίων
Θεοφανείων» Ως τέτοιο δίδεται αντί της θείας κοινωνίας στους
πιστούς, που για κάποιο λόγο κωλύονται να προσέλθουν σ’ αυτήν.
Αυτό ακριβώς προκάλεσε δύο ευλαβείς παρεξηγήσεις: ότι δηλαδή
υποκαθιστά τη θεία μετάληψη, ως κατά κάποιο τρόπο ίσο με αυτήν,
και ότι κατ’ αναλογίαν προηγείται της πόσεώς του νηστεία. Το
πρώτο δεν θα έπρεπε καν να συζητείται, γιατί είναι σαφές ότι ο
μέγας αγιασμός είναι μεν για τους λόγους που είπαμε το ιερότερο
μετά τη θεία κοινωνία είδος, αλλά επ’ ουδενί είναι κοινωνία του
σώματος και του αίματος του Κυρίου, ούτε ποτέ την αντικαθιστά.
Παρά ταύτα υπάρχει η λαϊκή αντίληψη ότι τα Θεοφάνεια δεν
κοινωνούμε, γιατί θα πάρουμε αγιασμό και «είναι το ίδιο». Όσο δε
για τη νηστεία προ του μεγάλου αγιασμού και αυτή μάλλον
Συνειδητός Ενορίτης: Ιανουάριος 2021-Syneidhtos enoritihs ianoyarios 2021

More Related Content

What's hot

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗElef Kent
 
2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...
2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...
2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...Stergios
 
αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...
αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...
αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...GIA VER
 
Κωμωδία και γέλιο, Γιάννης Μαρινάκης
Κωμωδία και γέλιο, Γιάννης ΜαρινάκηςΚωμωδία και γέλιο, Γιάννης Μαρινάκης
Κωμωδία και γέλιο, Γιάννης ΜαρινάκηςIliana Kouvatsou
 
Συσκευασία κρέατος
Συσκευασία κρέατοςΣυσκευασία κρέατος
Συσκευασία κρέατοςFotini Razakou
 
Ποιότητα κρέατος
Ποιότητα κρέατοςΠοιότητα κρέατος
Ποιότητα κρέατοςFotini Razakou
 
18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)
18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)
18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)kastanos
 
Οι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψη
Οι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψηΟι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψη
Οι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψηFotini Razakou
 
Μεταλλικές συσκευασίες κρέατος
Μεταλλικές συσκευασίες κρέατοςΜεταλλικές συσκευασίες κρέατος
Μεταλλικές συσκευασίες κρέατοςFotini Razakou
 
Κρόκος Κοζάνης
Κρόκος ΚοζάνηςΚρόκος Κοζάνης
Κρόκος ΚοζάνηςFotini Razakou
 
Γέλιο και κωμικό,Ευτυχία Ζάχου
Γέλιο και κωμικό,Ευτυχία ΖάχουΓέλιο και κωμικό,Ευτυχία Ζάχου
Γέλιο και κωμικό,Ευτυχία ΖάχουIliana Kouvatsou
 
χορτοφαγικός οδηγός
χορτοφαγικός οδηγόςχορτοφαγικός οδηγός
χορτοφαγικός οδηγόςGIA VER
 
Αρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα Ψαλίδα
Αρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα ΨαλίδαΑρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα Ψαλίδα
Αρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα ΨαλίδαIliana Kouvatsou
 
Το γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη Γεροντοπούλου
Το γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη ΓεροντοπούλουΤο γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη Γεροντοπούλου
Το γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη ΓεροντοπούλουIliana Kouvatsou
 

What's hot (20)

Δημογιάννη Φεβρωνία 1065272
Δημογιάννη Φεβρωνία 1065272Δημογιάννη Φεβρωνία 1065272
Δημογιάννη Φεβρωνία 1065272
 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 
2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...
2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...
2.2. Sygxrones Antilipsies Gia Ti Mathish Kai Didaskalia Kai Efarmogh Touw Me...
 
αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...
αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...
αλληλογραφία δ1 τμήματος 36ου δ. σ. περιστερίου και δ. σ. καλογερά λάρνακας κ...
 
Κωμωδία και γέλιο, Γιάννης Μαρινάκης
Κωμωδία και γέλιο, Γιάννης ΜαρινάκηςΚωμωδία και γέλιο, Γιάννης Μαρινάκης
Κωμωδία και γέλιο, Γιάννης Μαρινάκης
 
Συσκευασία κρέατος
Συσκευασία κρέατοςΣυσκευασία κρέατος
Συσκευασία κρέατος
 
Μελιτζάνα
ΜελιτζάναΜελιτζάνα
Μελιτζάνα
 
Ποιότητα κρέατος
Ποιότητα κρέατοςΠοιότητα κρέατος
Ποιότητα κρέατος
 
Λουίζα
ΛουίζαΛουίζα
Λουίζα
 
18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)
18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)
18.Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Ιστορία Δ),Σενάριο Διαδασκαλίας με το pages (iPad)
 
Οι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψη
Οι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψηΟι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψη
Οι υδατάνθρακες από θρεπτική άποψη
 
archaiki epochi athina poreia pros tin dimokratia
archaiki epochi athina poreia pros tin dimokratiaarchaiki epochi athina poreia pros tin dimokratia
archaiki epochi athina poreia pros tin dimokratia
 
Newspaper
NewspaperNewspaper
Newspaper
 
Τσάι Μάτσα
Τσάι ΜάτσαΤσάι Μάτσα
Τσάι Μάτσα
 
Μεταλλικές συσκευασίες κρέατος
Μεταλλικές συσκευασίες κρέατοςΜεταλλικές συσκευασίες κρέατος
Μεταλλικές συσκευασίες κρέατος
 
Κρόκος Κοζάνης
Κρόκος ΚοζάνηςΚρόκος Κοζάνης
Κρόκος Κοζάνης
 
Γέλιο και κωμικό,Ευτυχία Ζάχου
Γέλιο και κωμικό,Ευτυχία ΖάχουΓέλιο και κωμικό,Ευτυχία Ζάχου
Γέλιο και κωμικό,Ευτυχία Ζάχου
 
χορτοφαγικός οδηγός
χορτοφαγικός οδηγόςχορτοφαγικός οδηγός
χορτοφαγικός οδηγός
 
Αρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα Ψαλίδα
Αρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα ΨαλίδαΑρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα Ψαλίδα
Αρχαία κωμωδία,Αλεξάνδρα Ψαλίδα
 
Το γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη Γεροντοπούλου
Το γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη ΓεροντοπούλουΤο γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη Γεροντοπούλου
Το γέλιο και το κωμικό, Αφροδίτη Γεροντοπούλου
 

More from Presbyteros Antonios Xrhstou

Συνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdf
Συνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdfΣυνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdf
Συνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024
syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024
syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024Presbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024Presbyteros Antonios Xrhstou
 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.doc
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.docΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.doc
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.docPresbyteros Antonios Xrhstou
 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdfΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...
Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...
Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...Presbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023Presbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023Presbyteros Antonios Xrhstou
 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdfΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Quiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptx
Quiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptxQuiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptx
Quiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptxPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Το Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptx
Το Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptxΤο Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptx
Το Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptxPresbyteros Antonios Xrhstou
 
Συνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdfΣυνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdfPresbyteros Antonios Xrhstou
 

More from Presbyteros Antonios Xrhstou (20)

Συνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdf
Συνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdfΣυνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdf
Συνειδητος Ενοριτης Απριλίου 2024-syneidhtosenorithsaprilioy.pdf
 
syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024
syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024
syneidhtosenorithsmartioy2024-Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2024
 
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2024
 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.doc
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.docΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.doc
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.doc
 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdfΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-syneidhtosenorithsdekemvriou2023.pdf
 
Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2023.pdf
 
Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...
Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...
Παρουσίαση των Εργασιών και των Πορισμάτων του Συνεδρίου για τον Επανευαγγελι...
 
συνειδητος οκτωβριου 2023.pdf
συνειδητος οκτωβριου 2023.pdfσυνειδητος οκτωβριου 2023.pdf
συνειδητος οκτωβριου 2023.pdf
 
Συνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Σεπτεμβρίου, syneidhtos_enoriths_septemvriou_2023.pdf
 
Συνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Ιουλίου 2023.pdf
 
συνειδητός Ιουνίου 2023.pdf
συνειδητός Ιουνίου 2023.pdfσυνειδητός Ιουνίου 2023.pdf
συνειδητός Ιουνίου 2023.pdf
 
Συνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαΐου 2023.pdf
 
Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Απριλίου 2023
 
Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Μαρτίου 2023.pdf
 
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023
Συνειδητός Ενορίτης Φεβρουαρίου 2023
 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdfΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdf
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.pdf
 
Quiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptx
Quiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptxQuiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptx
Quiz Γνώσεων για Χριστούγεννα 2022.pptx
 
Συνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdfΣυνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός Ενορίτης Δεκεμβρίου 2022.pdf
 
Το Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptx
Το Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptxΤο Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptx
Το Ισλάμ στις Δυτικές Κοινωνίες.pptx
 
Συνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdfΣυνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdf
Συνειδητός ενορίτης Νοεμβρίου 2022.pdf
 

Συνειδητός Ενορίτης: Ιανουάριος 2021-Syneidhtos enoritihs ianoyarios 2021

  • 1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Ο Ναός μας ανοιχτός για προσωπική Προσευχή : Δεν ξέρουμε τι καθεστώς θα υπάρχει μετά την Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, περιμένουμε επίσημες οδηγίες, αλλά από τις 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Ναός μας πριν και μετά τις Ιερές Ακολουθίες (εκτός Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θεοφανείων που επιτρέπονται στη Θ. Λειτουργία εντός 30 πιστοί) είναι ανοιχτός από 10:00- 12:00 το πρωί και 5:00-5:30 και 6:30-7:00 το απόγευμα, για όποιον θέλει για να βάλει ένα κεράκι, να προσκυνήσει και να κάνει προσωπική προσευχή για λίγα λεπτά της ώρας. Αγιασμοί οίκων 5 καὶ 6 Ιανουαρίου 2021 : Όσοι εκ των Ενοριτών, επιθυμούν οι Ιερείς να περάσουν να αγιάσουν τις οικίες τους, παραμονή ή ανήμερα των Θεοφανείων, παρακαλούνται να συμπληρώσουν, την σχετική κατάσταση με τα στοιχεία τους, στον Πρόναο του Ιερού Ναού μέχρι και την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. Προσοχή, δεν θα περάσουν οι Κληρικοί αδιακρίτως, αλλά μόνο σε όσους δήλωσαν. * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟ Υ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈ ττ οο ςς 33 οονν ** II αα νν οο υυ άά ρρ ιι οο ςς 22 00 22 11 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 22 77 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27ου ΤΕΥΧΟΥΣ Με την βοήθεια Του Θεού, συνεχίζουμε με το 27ο Τεύχος του Σ. Ε. στο πρώτο μήνα του νέου χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο, εκτός από καλή ανάγνωση-μελέτη του φυλλαδίου, ευχόμαστε από καρδιάς και καλή, πνευματική, ευλογημένη και καρποφόρα πορεία στο νέο έτος. Τα όνειρά σας ευχές μας, αρκεί να είναι σύμφωνα με το θέλημα Του Θεού. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ Δεν ξέρουμε σε πόσους Ενορίτες είναι γνωστό και σε πόσους από αυτούς του το γνωρίζουν επισκέπτονται την Ηλεκτρονική Σελίδα της Ενορίας μας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.profitilia-kormpivari.gr Αξίζει τον κόπο να την επισκέπτεται κανείς γιατί εκεί θα βρείτε και θα μπορείτε να ενημερώνεστε για το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, για Ανακοινώσεις και Νέα της Ενορία μας, καθώς και για το Ιστορικό και άλλες απαραίτητες πληροφορίες του Ιερού Ναού μας. Ακόμη και το φυλλάδιο ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ μπορείτε να το βρείτε εκεί σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα προηγούμενα τεύχη που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Έχετε ακόμη την δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής Διεύθυνσης p-elia-v@otenet.gr να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε άλληπληροφορία,απορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε, ακόμη και για να καταθέσετε τις προτάσεις ή τα παράπονά σας που πιθανόν προκύπτουν κατά καιρούς. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την διαζώσης καθημερινή μας επικοινωνία. Μέχρι τότε τα ψηφιακά εργαλεία και τα τεχνικά μέσα που μας δίνει η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι χρήσιμα και αναγκαία στο καιρό της πανδημίας του Κορονοϊού αρκεί να μη γίνεται κατάχρηση και αποτελούν αυτοσκοπό. Ναι στη χρήση αλλά πάντοτε με όρια και μέτρο, αλλιώς αντί να τα χρησιμοποιούμε εμείς, μας χρησιμοποιούν αυτά και ουστιαστικά γίνονται εξάρτηση με ότι συνεπάγεται αυτό. Όπως το μαχαίρι είναι χρήσιμο να κόβουμε ψωμί να ζούμε αλλά και να γίνει φονικό όπλο αν δεν προσέξουμε, έτσι και η τεχνολογία δεν είναι κακή, όμως θέλει προσοχή και διάκριση. Φιλανθρωπικός Τομέας: Στα φετινά Χριστούγεννα, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ενισχύσουμε τις 15 μόνιμες οικογένειες, με τρόφιμα και δωροεπιταγές, όπως κάθε χρόνο. Μόνο διά μέσου των παιδιών των Κατηχητικών δώσαμε κάτι στοιχειώδη σε 4 μόνο οικογένειες. Παρακαλούμε έστω και τώρα να μας βοηθήστε να τους ενισχύουμε άμεσα όλους τις επόμενες πρώτες μέρες του χρόνου. Ο Έρανος Αγάπης ολοκληρώνεται τα Θεοφάνεια. Έχουν μείνει δυστυχώς πάρα πολλά κουπόνια χωρίς να διατεθούν. Σας παρακαλούμε πολύ, μη προσπερνάτε αδιάφορα τις εντεταλμένες κυρίες του ΕΦΤ για αυτό το σκοπό. Δεν θα περάσουμε από τα σπίτια σας, μόνο στον Ιερό Ναό! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤ ΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤ ΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι (Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr ) Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  • 2. H νηστεία της παραμονής των Θεοφανείων: Γιατί γίνεται; (του Μακαριστού Καθηγητού Ιωάννη Φουντούλη) καλλιεργήθηκε κατ’ αναλογίαν προς το νεώτερο έθος της νηστείας προ της θείας κοινωνίας, που δεν μπόρεσε όμως και αυτή να εξελιχθεί σε τριήμερη, λόγω του ότι οι προ των Θεοφανείων ημέρες του εορταστικού δωδεκαημέρου έχουν «κατάλυσιν εις πάντα», πλην, εννοείται της παραμονής. Όσο για τη νηστεία αυτή της παραμονής, που κοινώς θεωρείται ότι γίνεται για τον αγιασμό, είναι άσχετη με αυτόν και τηρείται, είτε πρόκειται κανείς να κοινωνήσει από αυτόν είτε όχι. Γι’ αυτό και δεν καταλύεται μετά την τυχόν πόση του αγιασμού κατά την παραμονή.Έχει δε την αρχή της στο αρχαίο έθος να προηγείται των μεγάλων εορτών μία ημέρα νηστείας της Εκκλησίας όλης, είτε για το βάπτισμα των κατηχουμένων, όπως κοινώς λέγεται, που εγίνετο κατ’ αυτές, είτε, ασχέτως μάλλον προς αυτό, ως ένας από τους πολλούς τρόπους εξάρσεως της κυρίας ημέρας της εορτής και προπαρασκευής γι’ αυτήν με νηστεία, εγκράτεια και προσευχή. Ότι δε δεν αφορά στην πόση του αγιάσματος, φαίνεται και από το ότι ο αγιασμός όχι μόνον τελείται – επομένως και πίνεται – και κατά την παραμονή, κατά το νεώτερο έθος, της οποίας παραμονής δεν προηγείται ποτέ νηστεία, και από το ότι συχνά συμβαίνει και η παραμονή να μην είναι νήστιμος ημέρα, όταν συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή. Δεν προηγείται δηλαδή της πόσεως του μεγάλου αγιασμού νηστεία; Βεβαίως, ναι. Αλλ’ αυτή δεν είναι νοητό να είναι αυστηροτέρα ή μακροτέρας διαρκείας από την προβλεπομένη για την προσέλευση στη θεία κοινωνία νηστεία, τη λεγομένη «ευχαριστιακή νηστεία». Και αυτή, όπως και άλλοτε μας δόθηκε αφορμή να γράψουμε, είναι σαφής και απαράβατος, με μόνιμη εξαίρεση όταν υπάρχει κίνδυνος θανάτου.Η τελεία δηλαδή αποχή τροφής και ποτού από του δείπνου ή του μεσονυκτίου, της προηγούμενης ημέρας μέχρι της κοινωνίας, οποιαδήποτε ώρα κι αν γίνεται αυτή, το πρωί δηλαδή κατά τις μη νήστιμες ημέρες και το εσπέρας κατά τις ημέρες της νηστείας.Όπως δε είδαμε, η τέλεση και η πόση του μεγάλου αγιασμού προβλέπεται από την εκκλησιαστικήμας τάξη και παράδοση μετά τη θεία μετάληψη και προ της βρώσεως του αντιδώρου, δηλαδή λειτουργικότερα – το επαναλαμβάνουμε – μεταξύ της εκφωνήσεως της ευχής της ευχαριστίας μετά το «πάντας μεταλαβείν», κατά την παλαιοτέρα τάξη, ή μετά την οπισθάμβωνο ευχή, κατά τη νεωτέρα, και του «Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον…» και διανομή του αντιδώρου και απόλυση. Συνήθως λέγεται ότι η νηστεία της παραμονής των Θεοφανείων αφορά στην πόση του μεγάλου αγιασμού και επομένως ότι η προϋπόθεση για την κοινωνία από αυτόν αποτελεί η νηστεία μιας ημέρας. Για το θέμα αυτό θα ήταν σκόπιμο να λεχθούν δυο λόγια, γιατί είναι από τα πιο συζητούμενα θέματα από αυτά που σχετίζονται με τον αγιασμό των Θεοφανείων και για τα οποία ζητούν οι πιστοί τη συμβουλήτων ιερέων. Ότι ο μέγας αγιασμός «τα δευτερεία επέχει των θείων μυστηρίων» (Ευχολόγιον, κώδ. Βατοπεδίου 134 [745] του έτους 1538), είναι δηλαδή το δεύτερο μετά τη θεία κοινωνία ιερώτατον «μυστηριακόν είδος» (κατά τη σχολαστική ορολογία), κανείς δεν αμφιβάλλει. Είναι το «ύδωρ της αναγεννήσεως» του αγίου βαπτίσματος, που διά της επικλήσεως και επιφοιτήσεως του αγίου Πνεύματος «αναστοιχειούται» (ή «μεταστοιχειούται»), κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας (Εις Ιωάννην Β΄ 1), και γίνεται «αφθαρσίας πηγή, αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον» για τους πιστούς που μεταλαμβάνουν ή χρίονται από αυτό, πάροχο αγιασμού και ευλογίας σ’ ολόκληρητην κτίση. Ότι το ύδωρ του μεγάλου αγιασμού είναι το ίδιο με το ύδωρ του αγίου βαπτίσματος είναι καταφανές και από την ταυτότητα των καθαγιαστικών ευχών, και από την παλαιά, και τη σύγχρονη ακόμα, πράξη της Εκκλησίας, που βάπτιζε και βαπτίζει σ’ αυτό τους κατηχουμένους, και από όσα γράφει ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, που θεωρεί μάλιστα αντιστρόφως το ύδωρ του βαπτίσματος «κατ' ουδέν ελαττούμενον του των αγίων Θεοφανείων» Ως τέτοιο δίδεται αντί της θείας κοινωνίας στους πιστούς, που για κάποιο λόγο κωλύονται να προσέλθουν σ’ αυτήν. Αυτό ακριβώς προκάλεσε δύο ευλαβείς παρεξηγήσεις: ότι δηλαδή υποκαθιστά τη θεία μετάληψη, ως κατά κάποιο τρόπο ίσο με αυτήν, και ότι κατ’ αναλογίαν προηγείται της πόσεώς του νηστεία. Το πρώτο δεν θα έπρεπε καν να συζητείται, γιατί είναι σαφές ότι ο μέγας αγιασμός είναι μεν για τους λόγους που είπαμε το ιερότερο μετά τη θεία κοινωνία είδος, αλλά επ’ ουδενί είναι κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, ούτε ποτέ την αντικαθιστά. Παρά ταύτα υπάρχει η λαϊκή αντίληψη ότι τα Θεοφάνεια δεν κοινωνούμε, γιατί θα πάρουμε αγιασμό και «είναι το ίδιο». Όσο δε για τη νηστεία προ του μεγάλου αγιασμού και αυτή μάλλον