Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4-1grafika&prace-s-obrazky

620 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4-1grafika&prace-s-obrazky

 1. 1. ITC s.r.o.Přemysl Morgan VacekZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY, PRÁCE S OBRÁZKY(REVIZE ZÁKLADŮ IT)
 2. 2. VEKTORY A RASTRY Vektorová grafika  skládá se z jednotlivých objektů, kterými jsou obdélník, elipsa, úsečka, křivka, obrys, výplň a text.  Skládá se z křivek, jež lze matematicky vyjádřit.  Výsledkem je soubor, který je v porovnání s rastrem mnohem menší (z pohledu objemu dat).  Výhodou vektorové grafiky je možnost libovolných úprav bez ztráty na kvality.  Tyto objekty můžeme různě zvětšovat, otáčet apod. a při tom kresba zůstává stále kvalitní.  Nevýhodou tohoto formátu je, že se nehodí pro popisování složitějších předloh (např. fotografií).
 3. 3. VECTORY A RASTRY Rastrová (či bitmapová) grafika  skládá se z malých bodů, kterým se říká pixely. Každý pixel uchovává informaci o barvě.  Počtem pixelů je určena kvalita obrázku. Čím je bodů více, tím je kvalitnější.  Hlavní výhoda je, že pomocí rastru můžeme zobrazovat složité předlohy (fotografie) a také převod mezi jednotlivými rastrovými formáty je snadný.  Nevýhodou je velký objem dat a hlavně ztráta informací (zhoršení kvality) při různých úpravách (zvětšení, otočení, atd.)  Při práci s elektronickými podklady pro online výuku (e-learning) se setkáme především s rastrovou grafikou – jedná se například o fotografie z digitálního fotoaparátu či naskenované dokumenty.
 4. 4. VEKTORY A RASTRYObrázek vpravo ukazujeefekt zvětšení uvektorové/rastrové grafiky.Vektorová grafika používáspeciální formáty souborů(.svg, .ai, .cdr, .dwg), kjejichž otevření je zapotřebíspeciální aplikace.
 5. 5. RASTROVÉ GRAFICKÉ FORMÁTY stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Z důvodu uspoření diskového prostoru, který je potřeba na uložení obrázku (jeho velikost je v MB) je u obrázků automaticky použita komprese dat. Proto dělíme grafické formáty dle druhu jejich komprese na bezeztrátovou a ztrátovou kompresi (viz. další slide):
 6. 6. RASTROVÉ GRAFICKÉ FORMÁTY Bezeztrátová komprese  Nedochází tak ke ztrátě kvality obrazu.  Obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat. Jedná se především o následující typy souborů: .tif, .tiff, .bmp, .psd Ztrátová komprese  při kompresi se zahazuje část grafické informace.  používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde je nevýhoda zkreslení bohatě vyvážena významným zmenšením souboru. Jedná se především o následující typy souborů: .jpg, .jpeg, .gif, .png
 7. 7. RASTROVÉ GRAFICKÉ FORMÁTY V současnosti je nejrozšířenějším komprimovaným grafickým formátem JPG/JPEG – používá se především pro běžnou práci, na internetu a k prezentacím. Nejpoužívanějším formátem bezeztrátové komprese je TIF/TIFF – používá se především pro ukládání kvalitních fotografií ve vysokém rozlišení. Pozn.: U vektorových formátů se komprese dat nepoužívá, respektive je vždy bezeztrátová, takže na kvalitu obrázku nemá vliv
 8. 8. RASTROVÉ GRAFICKÉ FORMÁTY Srovnání fotografií ve formátech tiff a jpeg:
 9. 9. ZMĚNA VELIKOSTI OBRÁZKU V současnosti je k dispozici mnoho aplikací pro prohlížení a úpravu obrázků. na rozdíl od nástrojů integrovaných v systému Windows obsahují i základní nástroje na úpravy obrázků a možnosti konverze formátů. Tyto funkce jsou důležité v případě, že chceme například fotky pořízené digitálním fotoaparátem nahrát na internet. Fotky musíme často nejdříve zmenšit (zachovat poměr stran) a poté uložit v komprimovaném formátu jpg/jpeg. Aplikace, které takové úpravy umožňují a podporují češtinu jsou např. FastStone Image Viewer či Irfan Viewer (lze je zdarma stáhnout např. z www.slunecnice.cz ).
 10. 10. VYSVĚTLENÍ POJMU PIXEL Pixel:  Představuje jeden svítící bod na monitoru/lcd, resp. jeden bod obrázku.  V běžných režimech má obrazovka rozlišení od zhruba 1024×768px po 1600×1200px, někdy i více.  Na internetu používáme nejčastěji obrázky, které dimenzemi nepřesahují rozlišení obrazovky – tzn. že delší hrana by neměla přesáhnout cca 750px
 11. 11. INFORMACE O OBRÁZKU Zjištění informací o obrázku/fotce:  V internetovém prohlížeči klikneme pravým tlačítkem na obrázek a zvolíme položku Vlastnosti.  Chceme-li zjistit velikost obrázku, který je uložen na diskové jednotce, musíme většinou obrázek otevřít v příslušné aplikaci.  Obecně lze říci že:  Velké obr: delší hrana má více než 1600 px  Středně velké obr.: delší hrana má více než 1000px  Malé obr. delší hrana má méně než 750px  Pro použití na Internetu volíme zpravidla malé obrázky.
 12. 12. POUŽITÍ KLÁVESY PRINT SCREEN Print Screen je funkce pro zachycení aktuálního obsahu nebo obrazovky (např. uložení chybové hlášky, dokumentace postupu atd.). Použitím klávesy Print Screen zkopírujete celou obrazovku tak, jak ji vidíte na monitoru. (vytvoříte tzv. screenshot) do schránky systému Windows a následně takto získaný obrázek můžeme vložit (CTRL + V) do jakéhokoliv programu – následně takový obrázek uložit jako TIF/JPG soubor.

×