Ponencia antoni salva_envelliment_actiu

387 views

Published on

Ponència del director de l’Institut de l’Envelliment, Antoni Salvà i Casanovas, en la jornada Envelliment actiu i solidaritat intergeneracional que es va realitzar el 15 de març de 2012, organitzada per la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Agrupació Mútua.

 • Be the first to comment

Ponencia antoni salva_envelliment_actiu

 1. 1. Envelliment i salut Antoni Salvà Barcelona 15 de març de 2012
 2. 2. Sumari• La societat està canviant – La transició demogràfica• Determinants de l’envelliment amb salut• Els canvis demogràfics van acompanyats de nous reptes: Dependència, Malaltia d’Alzheimer, cronicitat... 2
 3. 3. Sumari• La societat està canviant – La transició demogràfica• Determinants de l’envelliment amb salut• Els canvis demogràfics van acompanyats de nous reptes: Dependència, Malaltia d’Alzheimer, cronicitat... 3
 4. 4. Evolució de l’esperança de vida al néixer. 1900-2005 90 75 Esperanza de vida al nacer (años) 60 Hombres 45 Mujeres 30 15 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000Fuente: Cabré, A., Domingo, A., Menacho T. Demografía y crecimiento de la población española durante el siglo XX. 2002. [internet]. [Acceso 07 Ene 2009] Disponible en:http://www.ced.uab.cat/publicacions/PapersPDF/Text205.pdf 4
 5. 5. Evolución de la esperanza de vida (ev) a los 65 años. 1970-2005 20Años de esperanza de vida 15 10 5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Región Europea OMS UE. EspañaFuente: OMS. European health for all database. [internet].[Acceso 20 de enero de 2009].Disponible en http://www.euro.who.int/hfadb
 6. 6. España. Evolución mortalidad s XX.• Descenso continuado de la mortalidad en todos los grupos de edad. Interrupciónes epidemia gripe 1918 y guerra civil.• Mortalidad final s XX: • 0,6% inicio siglo en niños 1-4 años. • 4% inicio siglo en niños < 1 año. • 50% inicio siglo en personas ≥ 60 años.• Diferentes periodos de estabilización para cada grupo de edad. Fuente: Viciana Fernandez F. Mortalidad. En: Arroyo Pérez A et al. Tendencias demográficas durante el siglo XX en España. Madrid: Instituto Nacional de Estadística : Universidad de Sevilla; 2003
 7. 7. España. Transición demográfica en el s. XX: evolución de indicadores de fecundidad Índice sintético fecundidad Edad media maternidad 5 35 Edad media de maternidad (años) 30 4 25 Nº de hijos 3 20 2 15 10 1 5 0 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990Fuente: Cabré, A., Domingo, A., Menacho T. Demografía y crecimiento de la población española durante el siglo XX.2002. [internet].[Acceso 07 Ene 2009] Disponible en: http://www.ced.uab.cat/publicacions/PapersPDF/Text205.pdf
 8. 8. Evolución de la composición etaria de lapoblación española. 1900-2001 8
 9. 9. Pirámide de población. España 1900 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1900Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 10. 10. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1900Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 11. 11. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1910Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 12. 12. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1920Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 13. 13. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1930Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 14. 14. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1940Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 15. 15. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1950Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 16. 16. Evolución población. España s XX 80 y más 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1960Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 17. 17. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1970Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 18. 18. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1981Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 19. 19. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 1991Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 20. 20. Evolución población. España s XX 85 y más 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 Mujeres 60 a 64 55 a 59 Varones 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 Menos 5 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% Censo de 2001Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Series históricas de datos censaleshttp://www.ine.es/censo2001/historia.htm
 21. 21. Pirámide de población. España 2008100 y más años 95 años 90 años 85 años 80 años Mujeres 75 años 70 años Varones 65 años 60 años 55 años 50 años 45 años 40 años 35 años 30 años 25 años 20 años 15 años 10 años 5 años 0 años 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% Población estimada a 1 de enero de 2008Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001 [Internet].[Acceso 07 Ene 2009] Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=EPOB&idtab=2
 22. 22. Proyecciones de población 2010- 2050. España. Escenario I100 y más años 95 años 90 años 85 años 80 años 75 años 70 años 65 años 60 años 55 años 50 años 45 años 40 años 35 años 30 años 25 años 20 años 15 años 10 años 5 años 0 años 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% Mujeres 2050 Varones 2050 Mujeres 2030 Varones 2030 Mujeres 2010 Varones 2010Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población Base Censo 2001: escenario 1 [Internet]. [Acceso 07 Ene 2009] Disponible en:http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p251/proy_2001/l0/&file=01001.px&type=pcaxis
 23. 23. Piràmide d’edats població catalana. Homes Dones Total0-14 7,9% 555.865 7,4% 1.146.950 15,3% 591.08515-44 22,6% 1.581.535 21,1% 3.280.323 43,7% 1.698.78845-64 12,1% 933.921 12,4% 1.845.945 24,6% 912.02465 i + 522.618 7,0% 716.545 9,5% 1.239.163 16,5% 65-84 470.342 6,3% 598.321 8,0% 1.068.663 14,2% 85 i + 52.276 0,7% 118.224 1,6% 170.500 2,3%Total 3.724.515 49,6% 3.787.866 50,4% 7.512.381 100,0%Índex d’envelliment(Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys)=108Índex de sobreenvelliment (Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més)=14Índex de dependència senil (Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys)=24% sobre el total de població. Font. Idescat. Padró continu. 23
 24. 24. Projeccions població 2010 2015 2020 2030 2040 De 0 a 15 anys 1.218.020 1.338.928 1.361.720 1.227.159 1.354.456 De 16 a 64 anys 4.985.764 5.030.880 5.140.717 5.345.025 5.205.340 De 65 anys i més 1.220.457 1.344.305 1.458.162 1.805.961 2.315.410 Total 7.424.241 7.714.113 7.960.599 8.378.145 8.875.206 Font: Idescat. Projeccions de població a 1 de gener. Escenari mitjà. Base 2008. El grup de persones de 65 anys i més és el que creix en majorproporció, ja que arriba a constituir el 75% del gairebé 1,5 milions de persones en que s’incrementarà la població fins a 2040. 24
 25. 25. Sumari• La societat està canviant – La transició demogràfica• Determinants de l’envelliment amb salut• Els canvis demogràfics van acompanyats de nous reptes: Dependència, Malaltia d’Alzheimer, cronicitat... 25
 26. 26. España. Evolución de la esperanza de vida (EV) y esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) al nacer 90 75 60Años Cambio 45 pregunta 30 15 0 1995 2000 2005 2010 Mujeres - EVLD Mujeres - EV Hombres - EVLD Hombres - EVFuente: Fuente:Eurostat - Data Explorer. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 27. 27. España. Evolución de la esperanza de vida (EV) y esperanza de vida libre dediscapacidad (EVLD) a los 65 años. 25 20 15Años 10 Cambio 5 pregunta 0 1995 2000 2005 2010 Mujeres - EVLD Mujeres - EV Hombres - EVLD Hombres - EVFuente: Fuente:Eurostat - Data Explorer
 28. 28. 28
 29. 29. Trayectorias del envejecimiento Envejecimiento satisfactorio Reservafuncional Envejecimiento normal Envejecimiento acelerado Desarrollo de fragilidad y discapacidad Edad 29
 30. 30. La fragilitat: una condició dinàmicaINDEPENDÈNCIA PRE-FRAGILITAT FRAGILITAT DISCAPACITAT MORT La FRAGILITAT pot ser reversible però també un estat definitiu i immodificable si no s’implementen les mesures necessàries a temps! -Espai per la prevenció/intervenció
 31. 31. Pathology Impairment Limitation Disability AGE Health promotion and prevention: Prevent/delay adverse outcomes prevent/delay frailty Delay onset of frailty Molecular & Disease Impaired Physiological Oxidative stressMitochondrial deletions FRAILTY Anorexia Shortened telomers Clinical Outcomes Sarcopenia DNA damage Slowness Inflammation /osteopenia Cell senescence Weakness (IL-6 etc) Immune function Weight loss Disability Neuroendocrine Cognition Low activity Morbidity dysregulation Clotting FatigueInflammatory disease Hospitaliz. (DHAS, ILGF-1) Glucose metabolism Institution. Psychological Death Social, Societal Environment Adapted from: Walston J, et al, Research Agenda for Frailty in Older Adults, AGS/NIA conference, JAGS 06, and Bergman H, Canadian Initiative on Frailty and Aging
 32. 32. El ciclo de la fragilidad Cambios musculoesqueléticos enfermedad Debidos a la edad Disregulación neuroendocrina Pérddida de peso Balance energético negativoAnorexia relacionadaCon el envejecimiento Desnutrición crónica Gasto energético total Sarcopenia Actividad Metabolismo basal Velocidad de la marcha Fuerza Discapacidad VO2max Dependencia 33 Fried LP. Principles of Geriatric and Gerontology. 1.998
 33. 33. Criterios operativos de fragilidad • Pérdida de peso no intencionada. – Pérdida de 10 lbs. en el último año • Debilidad. – Fuerza muscular: Menor del 20 % (según género y IMC) • Baja resistencia y energía. – 2 items de la escala CES-D Frágil= 3 o más criterios Pre-frágil= 1 o 2 criterios • Velocidad de la marcha – Tiempo en caminar 15 pies: Menor del 20 % (según género y IMC) • Baja actividad física – Kcals/semana: hombres: < 383 Kcal/semana. Mujeres < 270 Kcal/semanaFried LP, J GerontologyMS 2001;56A:M146-M157
 34. 34. Cardiovascular Health Study Edad n % frágiles 65-70 2308 3.2 71-74 1271 5.3 75-79 1075 9.5 80-84 490 16.3 85-89 152 25.7 90+ 39 23.1 Total 5317 6.9 Se excluyen personas con enf. Parkinson, MMT < 18 o que toman antidepresivosFried LP, J GerontologyMS 2001;56A:M146-M157
 35. 35. Cardiovascular Health Study. Supervivència 100% No fragilidad 80% F. Intermedia 60% Mortalidad 3 años 7 años Fràgil No fragilidad 3 12 40% F. Intermedia 7 23 20% Fragilidad 18 43 P<0.0001 0% 24 48 72 96 MesesFried LP, J Gerontology MS 2001;56A:M146-M157
 36. 36. Cardiovascular Health Study Primera Primera caída Disminución Disminución Hospitalización ADL movilidad Status al 3 años 7 años 3 años 7 años 3 años 7 años 3 años 7 años inicio No 33 79 15 27 8 23 23 41 frágill F.interm 43 83 19 33 20 41 40 58 edia Frágil 59 96 28 41 39 63 51 71 p <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Fried LP, J Gerontology MS 2001;56A:M146-M157
 37. 37. FragilidadVisita inicial Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje válido acumuladoBuen estado físico o pre-frágiles 147 37,7 37,7 37,6Frágil 31 6,9 6,9 39,6Solo AIVD 202 44,9 44,9 84,4ABVD 70 15,6 15,6 100Total 450 100 100 Salvà A. Rojano X. Estudio de caídas de Mataró. Criterios de fragilidad de Fried (adaptados)
 38. 38. Sarcopenia• Depleción de masa muscular. 1 % al año a partir de los 70 años• Progresiva infiltración grasa incluso en edades muy avanzadas• Disminución de la fuerza aproximadamente un 3 % cada año• Se puede observar en personas sanas en ausencia de pérdida de peso e incluso en obesidad (obesidad • 1989: I. Rosenberg: pérdida de masa sarcopénica) muscular asociada al envejecimiento• La pérdida de peso y la inactividad física exacerban la Rosenberg IH. Summary comments. 1989, Am J Clin sarcopenia Nutr, págs. 1231-1233.• La sarcopenia es el “link” entre el déficit nutricional y el déficit funcional • 1995. Evans WJ: pérdida de masa muscular normal asociada al envejecimiento Evans Wj.What is Sarcopenia ? 1995, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, Vol. 50, págs. 5-8. • 1997: I. Rosenberg: pérdida involuntaria de masa muscular esquelética que ocurre con la edad avanzada Rosenberg IH. Sarcopenia:origins and clinical relevance. 1997, Vol. 127, págs. 990S-991S
 39. 39. Algoritmo diagnóstico Velocidad marcha > 0,8 m/s. ≤ 0,8 m/s. Fuerza Masa muscular muscular Normal Baja Baja Normal No No Sarcopenia Sarcopenia Sarcopenia European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul;39 (EUGMS, ESPEN, IAGG-ER, IANA)
 40. 40. Extremely fit [24] > 1.3 ms-1 Healthy older population > 1.0 ms-1 Lower risk of health events and better survival [19, 20, 52] Cognitive decline within 5 years [30] < 1.05 ms-1 Death and hospitalisation within 1 year < 1.0 ms-1 [24] Mobility and ADL disability at 2 years < 0.8 ms-1 Mortality at 2 years and 3.8 years [36] Death, hospitalisation, institutionalisation, < 0.7 ms-1 and falls [43] Functional or cognitive decline, < 0.6 ms-1 institutionalisation, and mortality [24, 36] Functional dependence and severe < 0.42 walking disability [33, 51] ms-1 Extremely frail [24] < 0.2 ms-1 Institutionalisation, identifies highly < 0.15 dependent older people [50] ms-116/03/2012 41
 41. 41. Velocidad marcha 1,4 Velocidad media 100% 90% El 30% de las personas 1,2 mayores tiene una velocidad 80% de la marcha ≤ 0,8 m/s 1,07 (14% hombres, 40% 1 75% 70% (% ) personas < 0,8 m/s 60%Velocidad marcha (m/s). 0,8 0,65 50% 0,6 Hombres: 1,08 m/s 40% 0,4 30% Mujeres: 0,85 m/s Hombres 20% Total: 0,94 m/s Mujeres 0,2 10% 12% Total 0 0% 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 65-69 70-74 75-79 80-84 85 + Salvà A. Rojano X. Estudio de caídas de Mataró. Criterios de fragilidad de Fried (adaptados)
 42. 42. Fuerza muscular 40 Media fuerza máxima prensión 35 30Fuerza máxima prensión (kg). 26,4 25 20 15 12,6 Hombre 10 Mujer 5 Total Poca fuerza: 0 < 30 kg en hombres y 65-69 70-74 75-79 80-84 85 + < 20 kg en mujeres Salvà A. Rojano X. Estudio de caídas de Mataró. Criterios de fragilidad de Fried (adaptados)
 43. 43. Determinants de l’envelliment saludable • Dieta mediterrània Hàbits • Activita física saludables • No fumar • No alcohol en excés Sistema sanitari • Vacunes • Diagnòstic precoç Prevenció i tractament • Tractament factors de risc C-V de malalties i • Estratègia tractament malalties agudes cròniques i situacions d’emergència Salut pública Higiene alimentària, •Disminució mortalitat infantil Tractament aigües residuals •Vacunes Grans avenços mèdics •Antibiòtics Genètica. Constitució pròpia 44
 44. 44. 1.507 personas aparentemente sanas seguidas durante 10 años Entre 70 y 90 años de 11 países. 935 participantes fallecieron El menor riesgo de mortalidad se asoció:-Dieta mediterránea: (puntuación >= 4) HR: 0,77 (0,68-0,88)-Moderado uso de alcohol: más de 0 gr. /día HR: 0,78 (0,67-0,91)-Mantienen actividad física: (tertil más alto) HR: 0,63 (0,55-0,72) 45-No fumadores: (nunca o hace 15 años) HR: 0,65 (0,57-0,75)
 45. 45. 4 factores1 factor 46
 46. 46. 2008 Sep11;337:a1344. BMJ 12 estudios con 1574299 personas Seguimiento 3-18 años 2 puntos de incremento en el IDM se asocia con: -Menor mortalidad - Menor incidencia de: -Cáncer -Enf. Cardiovascular -Parkinson -Alzheimer 47
 47. 47. La dieta mediterrània. Beneficis• La dieta mediterrània està associada amb una major longevitat, i menor probabilitat de desenvolupar patologia cardio-vascular, i neurodegerativa, així com algun tipus de càncer.• Una dieta rica fruites i verdures , rica en antioxidants s’associa amb una menor pèrdua de funció física i menor risc de fragilitat.• Una dieta rica en peix que te àcids grassos omega 3, rica en vitamines antioxidants i del grup B i a més rica en altres oligoelements com el seleni i el zinc poden ser beneficioses per a retardar o evitar la aparició de deteriorament cognitiu• No hi ha prou evidència per a recomanar suplementació sistemàtica de vitamines o altres elements antioxidants en persones sense carències 48 d’aport.
 48. 48. En esta revisión se incluyeron 121 ensayos con 6700 participantes alinicio de los mismosObjetivo: Determinar los efectos del entrenamiento de fuerza con resistenciaprogresiva (ERP) sobre la función física en los adultos mayores.Método: mediante la comparación del ERP - Con ningún ejercicio, - Otro tipo de ejercicio o tratamientoResultados considerados: -Aumento masa muscular -Aumento fuerza muscular -Aumento rendimiento físico: velocidad de la marcha, levantarse de una silla, TUG BERG, Subir escaleras, Aumento actividad física espontánea 49
 49. 49. ERP versus control. Discapacidad • 33 ensayos, 2172 participantes • El ERP tiene un efecto significativo para disminuir la discapacidad: • 33 ensayos, 2172 participantes; DME 0,14; IC del 95%: 0,05 a 0,22). 50
 50. 50. ERP versus control. Fuerza muscular• Se seleccionó el grupo muscular de extensión de la pierna porque este grupo fue el que se evaluó más frecuentemente• 73 estudios con 3059 participantes• Se encontró un efecto beneficioso de moderado a grande: DME 0,84; IC del 95%: 0,67 a 1,00 DME 0,53; IC del 95%: 0,46 a 0,61). 51
 51. 51. Sumari• La societat està canviant – La transició demogràfica• Determinants de l’envelliment amb salut• Els canvis demogràfics van acompanyats de nous reptes: Dependència, cronicitat, Malaltia d’Alzheimer... 53
 52. 52. La transició demogràficaLa transició epidemiològica
 53. 53. Problemes de salut auto-reportats Altres malalties neurològiques A lgun tipus de demència Total 4,3 (d.e.: 2,6) A ltres problemes psiquiàtrics Homes 3,7 (d.e.: 2,3) M alaltia de Parkinson Embòlia o accident v ascular cerebral Dones 4,6 (d.e.: 2,50) Problemes de tiroides Tumor maligne Hepatitis, cirrosi o altres problemes hepàtics M alaltia de lintestí Infart de miocardi 26,7% > 5 problemes Ansietat Úlcera destòmac/duodé 6,4 % cap Al·lèrgies cròniques Insuficiència cardíaca A ltres problemes Altres problemes de cor A rtritis reumatoide O steoporosi Depressió N = 2500 Bronquitis crònica, asma, enfisema o altres Caiguda aquest darrer any Diabetes Problemes daudició Problemes de pròstata Colesterol elev at Cataractes o problemes de v isió Hipertensió M desquena al Dolor a les cames A rtrosi o reuma 0% 10% 20% 30% 40% 50%55 60%R. Lucas. A. Salvà. Qualitat de vida de les persones grans a Catalunya. Fundació Viure i Conviure 2007
 54. 54. Problemes de salut crònics per sexe i grup d’edat.87654 Homes 3,83 Dones 3,1 Total 2,321015-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 i + Total Font: ESCA 2006 56
 55. 55. Patología y discapacidad Contribución años vividos con discapacidad en personas de 60 y más años• Demencia 11,2 %• Accidente Vascular Cerebral: 9,5 %• Enfermedades Musculo esqueléticas: 8,9 %• Enfermedades cardiovasculares: 5.0 %• Cáncer: 2,4 Worl Health organization. Worl Health report 2003 Shaping the future. Geneva:WHO.2003 57
 56. 56. Prevalencia de demencia • Afecta a 1 de cada 10 personas ≥ 70 años. • Incremento con la edad. • Más frecuente en mujeres.
 57. 57. Incidencia de demencias 59
 58. 58. Tendencia demográficas España (2009-2049) • Las personas ≥ 65 años pasarán de 7,6 a 15,3 millones (x 2). • Las personas ≥ 80 años pasarán de 2,2 a 5,6 millones (x 2,6). • Las personas con demencia pasarán de 0,6 a 1,2 millones (x 2,1)
 59. 59. Encuesta dirigida a hogares. Personas con alguna discapacidad o limitación(tasas por 1000 habitantes). La proporción de dependencia en mujeres es:• Entre 65 a 69 años: 16% entre 1,17 y 1,44 veces la de los hombres de su edad• Entre 75 a 79 años: 31% (entre un 17 y un 44% superior).• Entre los de 90 i + : 75% 61
 60. 60. Població de 65 anys i més segons el nombre d’activitats de la vidadiària amb limitació per edat i sexe. Catalunya, 2006 •En el grup de 65 a 74 anys el nombre mig de limitacions per a les 19 AVD és de 0,6 per als homes i del doble (1,2) per a les dones. • En el grup de 85 anys i més el nombre mig de limitacions 62 és de 5,3 per als homes i de 7,4 per a les dones
 61. 61. La jerarquía en las AVDLAS PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD EN LAS AVD EN ESPAÑA, SEGÚN ESTADO FUNCIONAL. ESTIMACIÓN AÑO 1999. Personas mayores Situación funcional Personas mayores con discapacidad en AVD Sólo AIVD 7,5% 31,9% 1-2 ABVD 8,6% 36,6% 3-4 ABVD 2,9% 12,2% 5-6 ABVD 2,9% 12,5% Residentes asistidos 1,6% 6,8% Total 23,5% 100,0% 63 Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la EDDS El modelo de atención de las personas dependientes en España. Edad % Vida.2004
 62. 62. Gasto público en salud: impacto de los cambios demográficos Incremento en puntos del PIB.
 63. 63. Conclusions. Orientades a l’acció• Els programes de salut i socials s’han d’adaptar a la nova realitat epidemiològica• Les polítiques locals han de tenir en compte la nova realitat demogràfica• S’han de emprendre actuacions de promoció de l’envelliment actiu incorporant els diferents àrees: salut, seguretat i participació 65
 64. 64. Segmentació de la població segons necessitatsPersonas con Gran Personas con enf. • Pacientes altamente complejos dependencia o Crónicas • Gestión de casosDependencia severa complejas y • Coordinación / integración sociosanitaria dependencia • Personas de alto riesgoDependencia Personas con • Gestión de enfermedades moderada enfermedades crónicas • Coordinación de recursos entre niveles Personas frágiles • Programas preventivosDependencia personas con enfermedades leve Prediscapacidad crónicas Persones grans sanes Programas preventius 66
 65. 65. Atenció de llarga durada / atenció socisosanitària Serveis Serveis Sanitaris ASS CLD Socials L’ atenció de llarga durada como un “subsistema” del serveis sanitaris i socialsL’ atenció sociosanitària inclou a més a més , altres serveis sanitaris com els de mitja 67 estada
 66. 66. Estratègia d’intervenció a l’AP Velocitat de la marxa Força fuscularEvaluar la marxa i l’Equilibri Determinació si Vit D si Alt risc de caure Prescripció Vit D Prescripció exercici físic
 67. 67. Conclusions. Orientades a l’acció• Els programes de salut i socials s’han d’adaptar a la nova realitat epidemiològica• Les polítiques locals han de tenir en compte la nova realitat demogràfica• S’han de emprendre actuacions de promoció de l’envelliment actiu incorporant els diferents àrees: salut, seguretat i participació 69
 68. 68. Conclusions. Orientades a l’acció• Els programes de salut i socials s’han d’adaptar a la nova realitat epidemiològica• Les polítiques locals han de tenir en compte la nova realitat demogràfica• S’han de emprendre actuacions de promoció de l’envelliment actiu incorporant els diferents àrees: salut, seguretat i participació 71
 69. 69. Pilars per a un envelliment saludable Alimentació Salut i RelacionsExercici físic Seguretat saludable Auto-cura socials •Resistència •Energia •Vacunes •Caigudes •Família•Força muscular •Proteïnes •Medicaments •Accidents •Oci •Equilibri •Vitamines •Salud òsia domèstics •Participació •Flexibilitat •Minerals •Detecció precoç del càncer •Accidents •Factores de de circulació Risc cardiovascular •Salut mental www.envelliment.org
 70. 70. WP5 Field Trials PresentationAntoni Salvà, Laura Coll, Sara Doménech, FICE
 71. 71. Fills / Programa Control TV familiars Dieta mediterrànea medicacióDesplaçament Programa Programes de s Amics estimulació cribatge Mapes cognitiva Control f. risc Centre cívic Programa Diabetis, Google Exercici físic HTA, / casal pesAlarmesFoc, gas, Alarma Alarma Controls : activitat Contacte amb CAP o CO, presència Caiguda física, hores de son serveis socials aigua
 72. 72. 16/03/2012 75
 73. 73. Moltes gràcieswww.envelliment.organtoni.salva@uab.cat 76
 74. 74. Segmentació de la població de persones gransPersones amb Gran Persones amb dependència o malalties cròniques greus i dependència dependència greu Persona amb pluripatologia i discapacitat variable o Dependència amb malaltia crònica greu. Lleu o moderada Persones fràgils Pre-discapacitat Persones grans sanes 77
 75. 75. N=9409 participants in the ARIC study (45-64 years old) White women African-american women 1,4 Función extremidades AIVD Función extremidades AIVDRiesgo d discapacidad después de 9 inferiores inferiores 1,2 años (OR, 95%CI) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2 vs 1 3 vs 1 2 vs 1 3 vs 1 2 vs 1 3 vs 1 2 vs 1 3 vs 1 Ingesta (tertiles) de frutas y vegetales Adusted for age, education, energy intake, smoking, BMI and field center Houston DK, et al., Am J Clin Nutr 2005
 76. 76. 802 personas participantes del inCHIANTY study
 77. 77. 766 mujeres de >= 65 a. Women’s Health and Aging study I Seguimiento de 3 años Determinación basal de micronutrientes y anual de fragilidad516 no frágiles /76± 7 años 205 frágiles (31,9 % 19.1 P/Año)
 78. 78. Arch Intern Med; 2006.166: 643 personas participantes del inCHIANTY study Seguimiento durante 3 años 81Bajas concentraciones de B6, B12 y selenio son predictoras de dependencia en AVD
 79. 79. • 698 personas de 65 o más años• 3 años de seguimiento• Cambio en 1 punto en el SPPB (Short Physical Performance Batery)• < 1.1 gr/ml ( <24,9 mol/L) Vitamin E asociado con la pérdidade al menos 1 punto en el SPPB
 80. 80. ESPERANÇA DE VIDA, ESPERANÇA DE VIDA EN BONA SALUT IESPERANÇA DE VIDA LLIURE DE DISCAPACITAT. CATALUNYA 2005. Homes Dones EV EVBS EVLD EV EVBS EVLD 0 anys 77,28 63,03 65,89 83,79 60,64 65,75 25 anys 53,04 39,57 42,54 59,33 36,91 41,73 45 anys 34,00 22,05 24,51 39,8 20,11 23,16 65 anys 17,14 9,11 9,59 21,33 8,21 8,16 85 anys 5,18 2,15 1,07 6,39 2,07 0,70 EV: esperança de vida. EVBS: esperança de vida amb bona salut. EVLD. Esperança de vida lliure de discapacitat Font: Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. Informe de salut a Catalunya. Avaluació dels objectius de salut 83
 81. 81. Vit D y caídas Bischoff-Ferrari HA, et al., JAMA 2004 84
 82. 82. Vitamina D y funcíón física • En el estudio InChianti una vit D baja se asoció a fragilidad en los hombres. (Shardell M; et al., J Gerontol MS 2009) • Vit D Baja se ha asociado con un incremento del tiempo de marcha (Bischoff-Ferrari HA, et al., Am J Clin Nutr 2004)• Vitamina D baja está asociada con pérdida de fuerza muscular y pédida de masa muscular (Visser M, et al., J Clin Endocrinol Metab 2003)
 83. 83. El riesgo de muerte disminuyeal aumentar el número de estilos de vida saludables Los 4 asociados: HR: 0,35 (0,28-0,44) 86

×