Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ocupació al tercer_sector_social_pau_vidal

625 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ocupació al tercer_sector_social_pau_vidal

 1. 1. www.observatoritercersector.org L’Ocupació al Tercer Sector Social de Catalunya Presentació de la recerca Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector
 2. 2. Continguts 1. Un estudi de diagnòstic 2. Un sector que crea ocupació 3. Com són les persones contractades 4. Construint les polítiques de gestió i desenvolupament de persones 2
 3. 3. 1. Un estudi de diagnòstic
 4. 4. Un estudi pioner Conèixer la dimensió i situació dels equips remunerats alTercer Sector Social a Catalunya. Identificar i analitzar les polítiques de gestió idesenvolupament de persones a les entitats del Tercer SectorSocial. Identificar les necessitats formatives dels equips del TercerSector Social. Servir de base per proposar mesures de millora 4
 5. 5. Metodologia Equip Núria Valls Pau Vidal Rafael Ruiz de Gauna (FPT) Roger Buch (FPT) Luis Miguel Artieda Oriol Barras Borja Castellet Maria Escoda Ruth González Olalla Miret Clara Sánchez Núria Tarragó Laura Terradas 5
 6. 6. 2. Un sector que crea ocupació
 7. 7. Gairebé s’ha doblat 2003 2009 Aprox. 52.000 Aprox. 100.000 7
 8. 8. Potencial de creixement Tot i estar en època de crisi, el Tercer Sector Social preveu un increment en la creació d’ocupació. 8
 9. 9. Previsió de perfils més demandats 9
 10. 10. La creixent incorporació depersones remunerades al tercersector social permet desenvoluparuna carrera professional a partirdel compromís amb la societat.En el passat, només podia fer-hoqui tenia “la vida solucionada”. 10
 11. 11. 3. Com són les persones contractades
 12. 12. Un sector feminitzat No obstant, en els càrrecs de coordinació/dir ecció és on es troba una proporció d’homes (8%) més elevada que de dones (5%). 12
 13. 13. Persones joves 52 % de les persones tenen menys de 35 anys El Tercer Sector Social és una entrada al mercat laboral i una escola d’aprenentatge 13
 14. 14. Persones amb estudis superiors 14
 15. 15. Antiguitat 15
 16. 16. Procedència 16
 17. 17. Categories professionalsCoordinació/direcció 6%Responsables d’àrees 9%Personal tècnic 39%Personal de suport 27%Personal auxiliar 19% 17
 18. 18. Un 70% de contractes indefinits 18
 19. 19. Jornada parcial i dones 19
 20. 20. Resumint el perfil tipus Dona (73%) Entre 20 i 35 anys (49%) Amb estudis universitaris (40%) De Catalunya o resta d’Espanya (92%) Que porta menys de 3 anys a l’entitat (48%) Amb contracte indefinit (69%) Que treballa a jornada completa (62%) Que treballa com a tècnica (39%) 20
 21. 21. Un sector al servei de les personesPersones que han escollit treballarper la societat des de la iniciativaprivada sense ànim de lucre.Persones que no volen ser nimillonàries ni funcionàries.Persones que s’esforcen pertreballar d’acord amb el seucompromís i valors. 21
 22. 22. 4. Construint les polítiques degestió i desenvolupament de persones
 23. 23. Un sector atomitzat 76 % entre 4 i 50 persones contractades 23
 24. 24. Organitzacions joves 34 % de les entitatstenen menys de 15 anys 24
 25. 25. La necessitat d’un enfocament sectorial 25
 26. 26. Un sector al servei de les persones No parlem de recursos, parlem de persones 26
 27. 27. Gestió i desenvolupament de persones Un 43% d’entitats socials disposen d’un àrea específica de gestió i desenvolupament de persones 27
 28. 28. Departaments petits La majoria d’entitats socials tenen de 1 a 3 persones treballant a l’Àrea de gestió i desenvolupament de persones 28
 29. 29. El cicle de gestió de les persones 29
 30. 30. Selecció i incorporació Els perfils que hi ha més dificultat per cobrir són: personal tècnic iresponsables Els canals per fer selecció que més s’utilitzen són els contactes personals iles pàgines web especialitzades del sector 30
 31. 31. Desenvolupament: participació i formació Els principals mecanismes de participació son les comissions de treball i les jornades i seminaris.El 81% de les entitats del tercer sector social tenen unsistema de formació contínua 31
 32. 32. Reconeixement: escala salarial 32
 33. 33. Reconeixement: escala salarial Escala salarial per categoria professional en el tercer sector social Escala salarial mitjana de Catalunya, any 2007 33
 34. 34. Reconeixement: escala salarial Mitjana de Catalunya, Tercer sector social any 2007 34
 35. 35. Desvinculació: les principals causes 35
 36. 36. Un sector al servei de les personesEn aquests anys s’ha avançat molt en aquest àmbit, gràcies al creixement del sector i a la importància dels serveis a les persones. Hem de ser conscients d’aquest recorregut per capitalitzar-lo i continuar millorant. 36
 37. 37. www.observatoritercersector.org L’Ocupació al Tercer Sector Social de Catalunya Presentació de la recerca Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector

×