SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
June 22nd, 2009                                                   Published by: premamotion
rEvolutia Interioara
                                      al adevăratei Ştiinţe iniţiatice, o meditaţie care nu este un
Omraam Mikhalel Aivanhov - A                        contact cu Lumea divină, care nu este susceptibilă de a lăsa
nu se confunda ezoterismul cu                       urme de o mai mare Iubire, de o mai mare Lumină, nu este
                                      foarte utilă.
spiritualitatea - Prima Parte
June 21st, 2009
                                      Îmi veţi spune că scopul zen-ului este de a opri gândirea, de
                                      a face vidul. Din nefericire, găsesc că în anumite cazuri acest
                                      vid se simte prea mult.


                                      Nu se poate lua ca scop în viaţă de a te aşeza şi de a face vidul.
                                      Că este util uneori, eu nu spun nu, şi, de altfel, există multe
                                      lucruri de spus asupra practicii vidului. Nu trebuie niciodată
                                      să uităm că vidul este făcut pentru a fi umplut. De îndată
                                      ce un vid se face undeva, există totdeauna un element care
                                      vine să se prezinte pentru a-l umple. Deci, dacă înainte de a
                                      face vidul în voi înşivă nu sunteţi purificaţi, veţi atrage ceea
                                      ce corespunde stării voastre de decădere interioară: Entităţi
                                      întunecate şi răufăcătoare de care nu veţi şti să vă apăraţi.

Din ce în ce mai mult ţările occidentale sunt invadate de
Învăţăminte venite din Orient. Nu sunt eu cel care voi nega        Este bine să creaţi vidul în voi pentru a deveni ca un recipient
valoarea acestor Învăţăminte şi acestor discipline milenare.        unde Cerul va veni să depună toate splendorile sale; dar,
Toate marile religii şi filozofii ale Indiei, Tibetului, Chinei,      înainte, trebuie să pregătiţi terenul. Pentru a face vidul voi
Japoniei, au fost vârfuri ale gândirii şi spiritualităţii. Dar       faceţi apel la Principiul feminin din voi înşivă, care este pasiv,
ceea ce pun eu la îndoială este eficacitatea acestor "yoga"        receptiv, dar activitatea de pregătire trebuie s-o faceţi cu
pentru occidentali, dat fiind mai ales modul în care ei          Principiul masculin, activ, emisiv, adică voinţa, facultatea
îl practică, chiar dacă sunt hinduşi, tibetani sau japonezi        de a lupta pentru a se proteja. În Viaţa spirituală este
care vin să-i înveţe. Eu văd că, pentru majoritatea dintre         important să iei cunoştinţă de necesitatea activităţii cu cele
ei, aceasta rămâne exterior, superficial. Cum pot ei să-şi         două Principii: a şti când trebuie să fiţi receptivi şi când
imagineze că practicarea câtorva asane (poziţii), mudre          trebuie să fiţi emisivi, când trebuie să proiectaţi curenţi şi
(gesturi) şi recitarea a câteva mantre îi vor transforma? Unii       când trebuie să-i atrageţi. Dacă oamenii trăiesc în dezordine,
vor spune că erau poziţii ale lui Buddha când el medita sub        dacă sunt crispaţi, dezaxaţi, bolnavi, este pentru că ei n-au
smochin şi că el a primit iluminarea. Este posibil, dar trebuie      înţeles bine cum să lucreze cu aceste două Principii, cum să le
luat în considerare ce fiinţă era Buddha. Nu poziţiile pe care       echilibreze, cum să le ajusteze.
le-a luat, gesturile pe care le-a făcut, l-au făcut să fie Buddha,
ci calităţile sale excepţionale, iar acestea, s-ar fi manifestat
oricare ar fi fost poziţiile pe care le-ar fi luat.            În Lumea invizibilă plutesc creaturi monstruoase, produse
                                      de gânduri şi sentimente ale oamenilor criminali, ale
Eu nu spun că anumite poziţii, anumite mişcări nu contribuie        magicienilor negri şi care caută să intre peste tot unde
la a sensibiliza omul la curenţi în mod particular benefici sau      găsesc o poartă deschisă, adică oameni slabi, incapabili
puternici, dar nu acesta este esenţialul. Dacă omul nu are în el      să se apere. Deci, abia după ce v-aţi purificat şi întărit
veritabile dispoziţii pentru Viaţa spirituală, nici un exerciţiu      pentru a nu fi invadaţi de aceste Entităţi întunecate, puteţi
nu va putea acoperi această lacună.                    să vă exersaţi fără pericol să faceţi vidul din voi înşivă. De
                                      altfel, anumite simboluri ale creştinătăţii, ca cupa Graal-
                                      ului, arată că aceste practici ale vidului nu aparţin în mod
Când am fost în Japonia am petrecut câteva zile întro           exclusiv Tradiţiilor orientale, ca budismul zen. Cupa Graal-
mănăstire budistă zen. Ceea ce m-a mirat la călugării acestei       ului conţine un întreg Învăţământ. Cupa este un simbol
mănăstiri, şi de altfel la majoritatea călugărilor pe care i-       feminin care invită discipolul să se pună într-o stare de
am întâlnit şi care practicau zen-ul, este inexpresivitatea        receptivitate pentru a atrage această chintesenţă cosmică
feţei lor după meditaţie: nici o lumină nu-i iluminează, nici       care este sângele lui Hristos. Spiritul lui Hristos devine
o viaţă nu-i animă şi, chiar la unii, trăsăturile sunt de o        Sfântul Graal: toată fiinţa sa este o cupă în care Hristos vine
mare duritate. Bineînţeles, nu mă voi pronunţa asupra unei         să locuiască.
discipline pe care nu o cunosc bine; dar, din punct de vedere
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 1
June 22nd, 2009                                                   Published by: premamotion
                                      poate avea o indigestie din cauza a tot ceea ce voi îi daţi
Deci, vedeţi voi, această problemă a vidului nu este clară         să înghită, pentru că ce vreţi să facă el cu un amestec
pentru mulţi. Nu trebuie să vă lansaţi într-o practică           de Tradiţii egiptene, hinduse, tibetane, chinezeşti, gnostice;
spirituală sub pretextul că ea a devenit acum la modă. Zen-        aztece, la care mai adăugaţi teosofie, antroposofie sau mai
ul, la fel ca toate diferitele sorturi yoga, este o disciplină       ştiu eu ce? Dacă măcar aţi avea o structură mentală suficient
foarte veche pusă la punct de fiinţe de o excepţională elevaţie,      de solidă pentru a şti cum să vă conduceţi în mijlocul a
dar care nu mai sunt practicate în acelaşi spirit nici chiar        toate acestea! Dar majoritatea nu-şi poate face nici măcar
în ţările lor de origine. Şi găsesc că mai ales modul în          o idee clară asupra unui singur sistem filozofic, şi iată-i că
care occidentalii se aruncă asupra acestora este destul de         amestecă totul: kabala, zen-ul, druizii, alchimia, katarismul,
îngrijorător. Deoarece este o iluzie să crezi că fără o ştiinţă      francmasoneria, tarotul!...
precisă, privitoare la structura omului şi a raporturilor sale
cu Universul, fără anumite reguli de viaţă foarte stricte, fără
un înalt ideal de iubire şi de fraternitate, câteva poziţii vă vor     Eu văd chiar printre voi unii care sunt pregătiţi să accepte
permite să obţineţi mari rezultate spirituale. Este o iluzie tot      cântecele şi gesticulaţiile oricărei Tradiţii, fără a-şi da seama
atât de mare ca şi aceea de a crede că, mergând în fiecare         că, executându-le, vor sfârşi prin a evoca tot felul de Spirite
duminică la slujbă, îngenunchind, luând apă sfinţită, făcând        întunecate. Şi este trist, deoarece aceasta dovedeşte ca dacă
semnul crucii şi primind împărtăşania, un creştin va fi vizitat      eu nu mai sunt aici pentru a veghea, vă veţi lăsa îmbarcaţi nu
de Duhul Sfânt.                              contează unde: primul venit care vă va epata prin gesturile
                                      sale şi ceremoniile magice, va fi cel pe care-l veţi urma fără
                                      a raţiona, fără a reflecta unde vă pot duce toate acestea.
Practicile religiilor creştine atrag din ce în ce mai puţini        Nu înseamnă că trebuie să adoptăm anumite practici sau
occidentali, care-şi imaginează că fac dovadă de o mai mare        ritualuri pentru că ele sunt cunoscute şi au devenit la modă
spiritualitate urmând un Învăţământ oriental. Ei bine, să         în Occident, ca vooduu-ul, de exemplu. Ca ele să rămână în
ştiţi că puteţi fi încă un mare spiritualist, rămânând creştin       triburile lor, în insulele lor, eu nu am nimic împotrivă, dar nu
şi că, din nefericire, puteţi să practicaţi tot felul de yoga fără     vreau aceasta în Fraternitatea Albă Universală.
a atinge niciodată Spiritul.
RSS
                                      Mulţi la ora actuală acuză spiritualitatea că dezaxează
                                      oamenii. Dar nu este greşeala spiritualităţii dacă oamenii
Omraam Mikhalel Aivanhov - A                        se încăpăţânează să nu dorească să înţeleagă faptul că ea
nu se confunda ezoterismul cu                       nu este un târg unde se găsesc tot felul de atracţii, chiar şi
                                      atracţiile cele mai periculoase, ca drogul, magia neagră sau
spiritualitatea - Ultima Parte                       erotismul. Adevărata spiritualitate, să o înţelegeţi bine, este
June 16th, 2009                              de ajuns să fiţi voi înşivă expresia Învăţământului divin pe
                                      care îl urmaţi.
Aveţi o portocală; Ştiinţa şi toate sistemele filozofice
vă vor explica o mulţime de lucruri referitoare la ea:
originea, elementele chimice care o compun, greutatea,
                                      Când am început să fac reuniunile, eram la Paris în 1938,
forma, proprietăţile sale, diferitele moduri de a o utiliza,
                                      venea o mulţime de bărbaţi şi femei care au vizitat, deja,
simbolistica ei etc... Teoretic ei ştiu totul, dar uită esenţialul:
                                      nu ştiu câte Învăţăminte. Ei au venit, deci, şi la noi şi, după
uită să o guste! Iar eu care nu cunosc nimic din toate acestea,
                                      câtva timp, crezând că au învăţat tot ceea ce era de învăţat,
eu mănânc portocala şi mă desfăt zi şi noapte, deci, faceţi şi
                                      au plecat în altă parte... să înveţe încă altceva! Dar ce fel de
voi la fel: fiţi mai puţin erudiţi, mâncaţi!
                                      activitate interioară se poate face în asemenea condiţii? Am
                                      regăsit pe unii dintre ei câţiva ani mai târziu: au continuat să
Dar când vor să se angajeze pe drumul spiritualităţii,
                                      meargă peste tot şi nicăieri, şi faţa lor era răvăşită arătând
oamenii nu ştiu să se debaraseze de acest obicei universitar
                                      că nu făcuseră nici un fel de progrese în sensul adevăratei
care constă în acumularea de cunoştinţe, în voinţa de a se
                                      spiritualităţi.
informa, de a atinge şi de a fi la curent cu totul, fără a
practica, niciodată, o activitate asupra sinelui.
                                      Eu nu neg că este interesant sau chiar util să cunoşti toate
                                      tentativele pe care oamenii le-au făcut timp de secole şi
Bineînţeles, graţie acestei curiozităţi, umanitatea a ajuns
                                      milenii pentru a străpunge misterele Universului şi a se
să facă gigantice progrese intelectuale. Dar pentru Viaţa
                                      apropia de Divinitate, dar acest lucru nu este suficient.
spirituală este o atitudine foarte dăunătoare.
                                      Din moment ce aceste Religii şi aceste sisteme filozofice nu
                                      vorbesc decât de splendoare, de perfecţiune, trebuie să faceţi
                                      un efort pentru a realiza acest ideal. Când se văd unii pe
Pentru a practica o adevărată activitate spirituală trebuie
                                      cale de a ţine discursuri asupra grandorii şi înţelepciunii
să vă ţineţi de o Filozofie, de un sistem şi să-l aprofundaţi;
                                      iniţiativelor din trecut, pe când este atât de evident că ei înşişi
altfel, cu organismul psihic se va petrece exact ceea ce se
                                      au rămas mici, meschini, slabi şi incapabili de a conduce
petrece cu cel fizic. Dacă mâncaţi tot felul de alimente bizare
                                      în mod raţional viaţa lor, rămâi stupefiat. Cum de nu-
deveniţi bolnavi şi vomaţi. În acelaşi mod, stomacul psihic

Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                  2
June 22nd, 2009                                                   Published by: premamotion
şi dau ei seama cât sunt de ridicoli şi că nu aceasta este
spiritualitatea?                              Mituri si adevaruri despre
                                      relatii, despre iubire
                                      June 11th, 2009
Sper că acuma veţi înţelege de ce nu vreau ca Fraternitatea să
devină un târg unde se găsesc îngrămădite în dezordine tot
ceea ce există ca teorii şi practici religioase. Este posibil ca voi
să găsiţi în Învăţământul nostru Idei sau metode care există
în alte forme de spiritualitate; este normal, deoarece anumite
Adevăruri fundamentale se regăsesc peste tot, dar nu trebuie
să amestecaţi esenţialul şi secundarul, iar esenţialul rămâne
activitatea asupra sinelui propriu.


În sanctuarele trecutului, Iniţiaţii nu-i supraîncărcau pe
discipolii lor cu cunoştinţe. Ei le revelau doar câteva
Adevăruri esenţiale şi rămânea discipolilor să le trăiască şi
să se impregneze cu ele. Maeştrii puneau în aceste cuvinte
toată iubirea lor, tot sufletul lor, tot Spiritul lor, iar discipolii
le luau, le gustau, le absorbeau, le trăiau; ei se hrăneau
mult mai mult cu viaţa care era în spatele acestor cuvinte,         Mit - Avem nevoie de altcineva pentru a fi completi.
decât cu cuvintele însele. Pe când acum, mai ales în Occident,       Fapt - Suntem completi în interiorul nostru. Sa simti asta
oamenii nu au această sensibilitate care permite de a găsi         inseamna sa fii constient.
Viaţa pe care o aduc cuvintele pentru a se hrăni, a se întări
şi a se transforma, graţie acestei Vieţi. Ei iau notiţe, în mod      Mit - Trebuie să îi iubim pe ceilalti mai mult decât ne iubim
rece, fără a fi simţit şi trăit nimic. Şi atunci, iată ratarea:      pe noi însine.
toată această viaţă care putea să-i lumineze, să-i vindece, să-      Fapt - Trebuie să ne iubim mai întâi pe noi pentru a-i putea
i învie, ei nu o primesc şi ea pleacă atunci să atingă alte fiinţe,    iubi pe ceilalti. Si nu-i putem iubi mai mult decat pe noi insine.
dar nu pe ei. Nu intelectul vostru, ci sufletul vostru şi Spiritul
vostru sunt cele care trebuie să fie pe primul loc iar, în acest      Mit - Avem nevoie de relatii intime pentru a experimenta
moment, în mod simplu, graţie câtorva cuvinte care au fost         dragostea.
pronunţate, veţi putea într-o zi să călătoriţi în spaţiu.         Fapt - Lumea e plină de oameni si creaturi si cauze care
                                      vor primi dragostea noastră si care ne vor permite să
                                      experimentăm bucuria de a iubi.
Diferenţa între un intelectual şi un veritabil spiritualist este
că intelectualul a ales planul orizontal: vrând fără încetare       Mit - Există o limită la cât de mult poti iubi.
să extindă câmpul cunoştinţelor sale, el se dezvoltă la          Fapt - Dragostea este în expansiune - cu cât oferi mai mult,
suprafaţă; pe când spiritualistul, care a ales linia verticală,      cu atât esti mai capabil să iubesti. Limita esti tu.
începe să sape, să sape... până în ziua în care petrolul ţâşneşte
şi el devine arhimiliardar, pe când ceilalţi sunt în mizerie, în      Mit - Dragostea poate răni.
pofida tuturor hectarelor de pământ. Iată, dacă voi vreţi să        Fapt - Doar egoul nostru poate fi rănit. Sufletul nostru nu
lucraţi ca şi noi, în profunzime, petrolul va ţâşni şi, de aici, în    poate fi rănit atunci când oferă dragoste, chiar dacă această
câtva timp, lumii întregi i se va putea distribui gratuit acest      dragoste nu ne este împărtăsită. Cand te simi ranit nu
petrol. Şi, cu atât mai rău pentru Iran, cu atât mai rău pentru      dragostea te-a ranit, nu iubirea ci neintelegerea Ei. Ceilalti
Arabia Saudită, le vom face concurenţă: petrol gratuit! În         nu sunt posesiunea noastra.
fine, înţelegeţi cum vreţi!
RSS                                    Mit - Dragostea neconditionată înseamnă să stai cu cineva
                                      chiar dacă acea persoană îti face rău.
                                      Fapt - A părăsi o relatie care îti provoacă durere este tot un
                                      act de dragoste. Trebuie să te iubesti pe tine însuti suficient
                                      de mult pentru a iesi dintr-o relatie care nu merge. Aceasta e
                                      cea mai bună dovadă de dragoste pe care o poti face pentru
                                      binele tuturor celor implicati.

                                      Mit - Există doar o persoană si numai una perfectă pentru
                                      noi.
                                      Fapt - Dacă acceptăm acest mit, ne punem singuri piedici.
                                      Prin această convingere îi asezăm pe altii pe un piedestal.
                                      Adevărul e că fiecare dintre noi suntem capabili să avem
                                      relatii fericite si împlinite nu doar cu un singur tip de

Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 3
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
persoană. Dacă se termină o relatie, lasă loc pentru o alta.        financiare cazute in faliment are in mod clar legatura cu
Maestrii spirituali se apropie de perfectiune, dar ei nu au        comporatmentul nostru, schimbarea devine o necesitate.
nevoie de iubirea ta ci tu de a lor. Ei sunt in armonie cu intreg
Universul, primesc si ofera dragoste neconditionat, natural.
                                      Pentru a indeplini planul Creatorului, noi trebuie sa trecem
Mit - Când o relatie se încheie, dragostea se sfârseste.          printr-o dezvoltare graduala care ne va conduce spre
Fapt - Chiar dacă o relatie se termină, dragostea pe care         dezvaluirea maretiei de a Darui si a iubirii pentru aproapele
ai dăruit-o ti-a îmbogătit sufletul si a făcut o diferentă         nostru.
în lume. Acea dragoste a avut un impact care va dăinui
pentru totdeauna. Dragostea nu incepe si nu se sfarseste cu        Articol preluat de pe grupul de discutii Kabbalah Romania
o relatie. Ea se experimenteaza, se eleveaza, se rafineaza
pe sine prin relatii si este aceeasi in legatura cu toate: cu
partenerul de viata, cu animalul favorit, cu serviciul, cu
natura, cu muzica, cu dansul…Iubirea, in functie de nivelul
de constiinta al persoanei, se manifesta ca dependenta,
independenta sau interdependenta. Numai interdependenta
este iubire adevarata, divina.

Gândeste-te putin, când vei pleca din lumea aceasta, tot ce iei
cu tine este iubirea si întelepciunea.


Iar pentru a avea ce lua trebuie sa traiesti in prezent in
dragoste si intelepciune. TRAIESTI?!
RSS


Prin Iubirea pentru aproapele
nostru ne vom salva de                           Toate aceste probleme sunt doar indemnuri pentru a ne spori
                                      armonia sufletului nostru cu Dumnezeu Tatal si cu intreaga
distrugere                                 Creatie divina.
June 9th, 2009                               Doar armonia si starea de bine a sufletului, doar iubirea de
                                      Dumnezeu si implicit iubirea pentru ceilalti, pentru natura,
Doua Intrebari pe care le-am primit, despre scopul
                                      acceptarea situatiilor, a noastra si a celorlalti si trairea in
loviturilor venite asupra noastra de la Creator:
                                      prezent ne va ajuta in aceasta situatie.
Intrebare: De ce avem nevoie de aceste nenorociri daca este
                                      Este important pe cat posibil sa traim in prezent, bine in
ascuns faptul ca au de-a face cu legatura dintre oameni si
                                      legatura cu Dumnezeu Tatal si cu puterile divine.
dragostea pentru aproapele nostru ?
                                      Cu alte cuvinte, cum spune si maestrul spiritual Ioan Muntean,
Raspunsul meu: Este neclar doar pentru aceia care nu
                                      pe blogul dansului http://alchimie.spirituala.net/
au descoperit inca legatura dintre oameni si dintre toate
componentele lumii, in general. Doar un procent de 0,1%
                                      Este bine ca fiecare dintre noi să fie atât de în armonie cât se
dintre locuitorii planetei spun ca aceasta criza economica
                                      poate şi să ne bucurăm atât cât putem de fiecare clipă, trăind
prin care trecem are menirea de a dezvalui conexiunea dintre
                                      tot mai frumos în prezent. De aceasta depinde câţi dintre noi
oameni. Toti ceilalti nu constientizeaza inca faptul ca relatiile
                                      pot trece mai departe şi de încercarea importantă care ne
personale dintre oameni influenteaza economia, izbucnirea
                                      aşteaptă.
de epidemii, tsunami, cutremurele si alte calamitati naturale.
                                      RSS

Astfel, daca legatura dintre modul nostru de relationare si
suferinte devine evident, omenirea nu va avea de ales decat
                                      Albert Einstein - Exista
sa renunte la relatiile sale egoiste.                   Dumnezeu?
                                      June 10th, 2009

                                      Iata o prezentare foarte frumoasa a ceea ce spunea Einstein.
Intrebare: Atunci de ce Creatorul nu inceteaza de a mai          RSS
trimite nenorociri asupra noastra pentru ca noi sa putem sa
realizam planul Lui?

Raspunsul meu: Nu este nicio indoiala ca, daca motivul
pentru care exista tsunami, cutremure, uragane si institutii

Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 4
June 22nd, 2009                                                    Published by: premamotion
                                      RSS
Recunoasterea Binelui In Ceea
ce Pare A Fi Rau                    HOME - Un documentar despre
June 10th, 2009

Persoana crede ca intodeauna are dreptate. Se asteapta mama Terra
ca, doar lucruri bune sa i se intample, niciodata - rele.         June 10th, 2009
Azi toata umanitatea priveste viata astfel. Lumea sufera,         Pentru a vedea documentarul urmareste linkul si selecteaza
trecand dintr-o criza in alta, tot mai multe probleme (apar)in       optiunea HD de pe bara de optiuni video:
calea noastra, dar nimeni nu se opreste sa ia in considerare        http://www.youtube.com/homeproject
ca, poate este un scop in toate acestea.
                                      RSS
Toata lumea crede ca toate aceste lucruri sunt accidentale.
                                      Cine esti Tu?
                                      June 8th, 2009
Cu alte cuvinte, nu invatam din experienta noastra. Nu
recunoastem ca noi suntem cauza acestor evenimente.            O femeie aflata in coma era pe punctul de a muri. Dintr-o
                                      data, ea s-a simtit ridicata la cer si s-a trezit in fata Scaunului
                                      Judecatii de Apoi.
In starea noastra curenta aceasta problema este revelata
mai mult si mai actual: de acum incolo, trecem spre singura        - Cine esti? a intrebat-o o Voce.
cale prin care putem progresa - unirea tuturor intr-un intreg.       - Sunt sotia primarului, a raspuns ea.
                                      - Nu te-am intrebat a cui sotie esti, ci cine esti tu.
                                      - Sunt mama a patru copii.
Si aceasta este posibil numai atragand Forta Superioara          - Nu te-am intrebat a cui mama esti, ci cine esti tu.
– Creatorul. Aceasta este calea atat de importanta a            - Sunt invatatoare.
raspandirii stiintei despre modul de a utilizare a acestei Forte      - Nu te-am intrebat ce profesie ai, ci tine esti tu.
Superioare a Naturii.
                                      Si dialogul a continuat in acelasi fel. Orice ar fi raspuns femeia,
                                      cuvintele ei nu pareau sa raspunda la intrebarea: “Cine esti
Doar atunci, oricare persoana va fi capabila sa invete despre       tu?”
binele din ceea ce pare a fi rau.
                                      - Sunt crestina.
Multumesc grupului de discutii Kabbalah pentru acest articol.       - Nu te-am intrebat care este religia ta, ci cine esti tu.
RSS                                    - Sunt cea care a fost la biserica in fiecare zi si le-a dat de
                                      pomana celor sarmani.
                                      - Nu te-am intrebat ce ai facut, ci cine esti tu.
Mahatma Gandhi - Despre
Libertate                                 In mod evident, ea nu a trecut de examen, caci a fost trimisa
                                      inapoi pe pamant. Cand s-a trezit din coma, femeia s-a decis
June 8th, 2009
                                      sa afle cine este. Si astfel, intreaga ei viata s-a schimbat.

                                      Datoria voastra este sa fiti. Nu sa fiti cineva, nici sa nu fiti nimic
                                      - caci asa se nasc lacomia si ambitiile; nu sa fiti cutare sau
                                      cutare - caci asa deveniti conditionati; ci pur si simplu sa fiti.
                                      RSS


                                      O Calatorie a Vietii dupa
                                      Moarte
                                      May 23rd, 2009
Libertatea exterioara la care putem ajunge, va fi intotdeauna
direct proportionala cu libertatea interioara la care suntem
in stare sa ajungem in acel moment. Si, daca asta este
viziunea corecta a libertatii, atunci energia noastra trebuie
sa fie folosita cu precadere la reformarea din interior.

Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                   5
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
                                      prescris-o nu ar fi facut altceva decat sa ma transforme, din
                                      ce in ce mai mult, intr-o leguma. Mi se dadusera intre sase si
                                      opt luni de viata.


                                      In anii ‘70 eram o consumatoare ahtiata de informatii, si ma
                                      intristam din ce in ce mai mult, din cauza crizei nucleare, a
                                      crizei ecologice si asa mai departe. Asa ca, in lipsa unei baze
                                      spirituale, am inceput sa cred ca natura facuse o greseala si
                                      ca noi eram, de fapt, asemenea unui organism canceros aflat
                                      pe planeta. Percepeam oamenii ca fiind un soi de cancer – si
                                      cu asta m-am ales.


                                      Asta mi-a pus capat vietii. Aveti mare grija cum vedeti
                                      lumea. Acest lucru se rasfrange asupra voastra, mai ales
                                      daca viziunea voastra este negativa. Acest lucru m-a dus pe
                                      mine la moarte. Am incercat diverse metode alternative de
                                      vindecare, dar nimic nu mi-a folosit.
 Jim McAndrew, un prieten foarte drag mie, a trecut in
Taramurile Launtrice ale Luminii pe 20 februarie 2009.
In ziua care a urmat trecerii sale, am primit un e-mail          Asa ca am stabilit ca totul era, de fapt, intre mine si
minunat care descria experienta unei alte persoane aflate         Dumnezeu. Nu ma mai confruntasem niciodata pana acum
in apropierea mortii. Aceasta informatie este profunda,          cu Dumnezeu, de fapt nu avusesem niciodata de a face cu
inaltatoare si consolatoare. As vrea sa o impartasesc cu voi.       El. Nu aveam niciun fel de preocupari spirituale la vremea
                                      respectiva, dar am inceput o calatorie, pentru a afla despre
Atunci cand cititi aceste cuvinte, mergeti inauntru, la          spiritualitate si despre modurile alternative de vindecare. M-
Divinitatea din inima voastra. Cereti-i prezentei voastre         am apucat sa citesc tot ce se putea despre subiectul respectiv,
EU SUNT sa va ajute sa urmariti aceasta experienta in           pentru ca nu voiam sa am vreo surpriza dincolo. Asa ca
apropierea mortii, ca si cum v-ati afla voi insiva in aceasta       am inceput sa citesc despre diverse religii si filozofii. Toate
calatorie sacra. Aceasta constituie cu adevarat, pentru noi        erau foarte interesante si mi-au dat speranta ca exista ceva
toti, o experienta de expansiune a mintii si de inaltare a         dincolo. Ajunsesem in grija permanenta a unei infirmiere.
constientei.
                                      Imi amintesc ca m-am trezit intr-o noapte, acasa, pe la 4:30
Dezvoltand aceasta cunoastere sacra, prin intermediul           si am stiut pur si simplu ca asta era.
Flacarii Inimii voastre, veti ancora acest Adevar profund
in Sistemul Retelei de Cristal a Pamantului si il veti extinde
prin straturile mintal si emotional ale planetei. Aceasta         Asta era ziua in care aveam sa mor. Asa ca mi-am chemat
intelepciune va deveni disponibila, in mod tangibil, maselor        cativa prieteni si mi-am luat la revedere. Mi-am trezit
omenirii si va inalta intreaga Viata din punct de vedre al         ingrijitoarea si i-am spus. Facusem o intelegere cu ea ca imi
energiei, al vibratiei si al constientei.                 va lasa cadavrul in pace sase ore, pentru ca citisem ca se
                                      intampla tot soiul de lucruri interesante, atunci cand mori.
                                      Am adormit la loc.
In mijlocul haosului si al confuziei care ies la suprafata spre a
fi vindecate in aceste timpuri, aceasta informatie va constitui
un puternic dar vindecator, adus INTREGII VIETI de pe           Urmatorul lucru pe care mi-l amintesc este inceputul unei
aceasta planeta.                              experiente tipice in apropierea mortii. Dintr-o data eram
                                      perfect constienta – stateam in picioare, dar corpul meu
                                      era asezat in pat. In jurul meu era un fel de intuneric. Ma
O CALATORIE PANA LA LUMINA SI INAPOI                    simteam mai vie in afara corpului, decat in viata obisnuita.
                                      Totul era atat de viu, incat puteam vedea fiecare camera din
Povestea unei experiente in apropierea mortii, de Mellen-         casa. Puteam vedea si acoperisul casei, inprejurimile ei si
Thomas Benedict                              chiar dedesubtul casei.

Mellen-Thomas Benedict spune:
                                      Era o Lumina care stralucea. M-am intors spre Lumina,
                                      care era foarte asemanatoare celei descrise de alti oameni in
In 1982 am murit de cancer in faza terminala. Boala mea          experientele lor din apropierea mortii. Era atat de minunata.
era inoperabila si orice fel de chimioterapie pe care mi-ar fi       Este tangibila, o poti simti. Este ademenitoare; vrei sa te duci

Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 6
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
spre ea, asa cum te-ai arunca in bratele tatalui sau mamei         pe aceasta planeta. Atunci am ajuns la aceasta imagine cu
tale ideale.                                viziunea mea negativa a ceea ce se intampla pe planeta. Asa
                                      ca am intrebat Lumina, rugand-o sa ma lamureasca si am
                                      vazut, in aceasta mandala magnifica, cat de frumosi suntem
Pe masura ce am inceput sa ma misc catre Lumina, am            cu totii in esenta noastra, in nucleul nostru. Suntem cele mai
stiut intuitiv ca daca merg catre Lumina, voi muri. Asa ca         frumoase creatii.
mergeam spre Lumina si spuneam: „ Te rog sa astepti un
minut; stai doar o secunda. Vreau sa ma gandesc la asta,
as vrea sa-ti vorbesc inainte sa plec.” Spre surprinderea         Sufletul uman, matricea umana pe care o formam impreuna
mea, in acel punct intreaga experienta s-a oprit. Va puteti        este absolut fantastica, eleganta, exotica, orice. Nu pot spune
controla experienta dupa moarte. Nu va aflati intr-un vartej        destul despre felul in care mi s-a schimbat parerea despre
incontrolabil.                               Fiintele umane, in acel moment. Am spus: O, Doamne, nu
                                      stiam cat suntem de frumosi. La orice nivel, sus sau jos, in
                                      orice forma v-ati afla, voi sunteti cea mai frumoasa creatie.
Asa ca dorinta mea a fost respectata si am avut o discutie cu
Lumina. Lumina lua permanent diferite forme, Iisus, Budha,
Krishna, mandale, imagini si semne arhetipale. Am intrebat-        Revelatiile primite de la Lumina continuau fara oprire. Apoi
o: Ce se intampla aici? Te rog, Lumina, explica-mi. Chiar         am intrebat Lumina: Asta inseamna ca Omenirea va fi
vreau sa stiu care este realitatea situatiei. Nu pot pune exact      salvata? Atunci, asemenea unei explozii de trambite cu o
in cuvinte, pentru ca era un fel de comunicare telepatica.         ploaie de lumini spiralate, Marea Lumina a vorbit spunand:
                                      Tine minte asta si nu uita niciodata; voi va salvati, voi va
                                      rascumparati si voi va vindecati. Ati facut-o intotdeauna. O
Lumina mi-a raspuns. Informatia care mi-a fost transferata         veti face intotdeauna. Ati fost creati cu puterea de a face asta,
era ca, in timpul experientei tale dupa moarte, credintele tale      inca dinainte de inceputul lumii.
sunt cele care dau forma feedback-ului pe care il primesti in
fata Luminii. Daca esti budist sau catolic sau fundamentalist,
primesti feedback legat de ceea ce era credinta ta. Ai ocazia
sa o privesti si sa o examinezi, dar majoritatea oamenilor nu
o fac. Dupa cum mi s-a revelat mie Lumina, mi-am dat seama
ca ceea ce vedeam cu adevarat era matricea Sinelui nostru
Superior.


Cu totii avem un Sine Superior, sau o parte suprasufleteasca
a fiintei noastre. El mi s-a revelat in cea mai adevarata forma
energetica a sa. Singurul fel in care il pot descrie cu adevarat
este ca Fiinta Sinelui Superior este mai mult un canal. Nu
arata asa, dar este o conexiune directa la Sursa, pe care o
avem fiecare dintre noi. Suntem direct conectati la Sursa. Asa
ca Lumina imi arata matricea Sinelui Superior. Eu nu eram
angajata in nicio religie anume. Prin urmare, asupra acestei        In acea clipa am inteles si mai mult. Am inteles ca AM FOST
stari de fapt imi era dat feedback in timpul experientei mele       DEJA SALVATI, si ne-am salvat pe noi insine, pentru ca
dupa moarte.                                am fost proiectati sa ne autocorectam asemenea intregului
                                      Univers al lui Dumnezeu. La asta se refera a doua venire.
                                      I-am multumit Luminii lui Dumnezeu, din toata inima. Cel
Atunci cand ii ceream Luminii sa ma lamureasca, sa continue        mai bun lucru pe care am putut sa-l spun au fost urmatoarele
sa-mi explice, am inteles ce este matricea Sinelui Superior.        cuvinte simple de multumire: O draga Dumnezeule, draga
Avem o retea in jurul planetei, la care sunt conectate toate        Universule, draga Sine Superior, Imi Iubesc Viata.
Individualitatile Superioare.
                                      Lumina parea sa ma aspire si mai profund. Era ca si cum
                                      Lumina m-ar fi absorbit complet. Lumina Iubirii este ceva de
Este ca si cum am avea o companie grozava, un nivel            nedescris. Am intrat intr-un alt taram, mai profund decat cel
urmator, subtil de energie care ne inconjoara, nivelul           precedent si am devenit consienta de ceva mai mult, mult mai
spritului ca sa spunem asa. Apoi, dupa cateva minute, am          mult. Era un suvoi enorm de Lumina, vast si plin, adanc in
mai cerut lamuriri. Chiar doream sa stiu despe ce este vorba        Inima Vietii. Am intrebat ce era.
in Univers si, de data asta, eram gata sa plec. Am spus: Sunt
gata, ia-ma.
                                      Lumina mi-a raspuns: Acesta este FLUVIUL VIETII. Bea din
                                      aceasta apa bogata, dupa dorinta inimii. Asa am facut. Am
Atunci, Lumina s-a transformat in cel mai frumos lucru pe         luat inghitituri, una dupa alta. Sa bei Viata insasi! Eram in
care l-am vazut vreodată: o manadala de suflete umane de          extaz.
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 7
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
                                      a fost doar unul dintr-un numar infinit de alte Big Bang-uri
                                      care creează, încontinuu si simultan, Universuri . Singurele
Atunci Lumina a spus: Ai o dorinta. Lumina stia totul despre        imagini care se pot apropia oarecum de asta, in termeni
mine, trecutul, prezentul si viitorul. Da! am soptit.           umani, ar fi acelea create de super computere ce folosesc
                                      ecuatii de geometrie a fractalilor.

Am cerut sa vad restul Universului, dincolo de sistemul
nostru solar, dincolo de toate iluziile omenesti. Lumina mi-        Oamenii din antichitate stiau toate astea. Ei spuneau ca
a spus atunci ca pot sa merg odata cu Suvoiul. Am facut-o         Dumnezeu crea periodic noi Universuri, expirand si recrea
si am fost purtata prin Lumina, catre capatul tunelului. Am        alte Universuri, inspirand. Aceste epoci se numesc Yuga.
simtit si am auzit o serie de explozii sonice foarte blande. Ce      Stiinta moderna a numit asta, Big Bang. Ma aflam in
mai goana!                                 constienta absoluta, pura. Puteam vedea sau percepe toate
                                      marile explozii Big Bang sau Yuga, cum se creau si se recreau.
                                      Am intrat instantaneu, simultan, in toate. Am vazut ca
Dintr-o data mi s-a parut ca sunt lansata de pe planeta, pe        absolut fiecare particica a creatiei are, la randul sau, puterea
acest suvoi de Viata. Am vazut Pamantul disparand. Sistemul        de a crea. Este foarte dificil de explicat. Inca nu am cuvinte
solar, in intreaga lui splendoare, a trecut usor pe langa mine       sa o descriu.
si a disparut. Cu o viteza mai mare decat cea a luminii, am
zburat prin centrul Galaxiei, absorbind din ce in ce mai multa
cunoastere, pe masura ce inaintam. Am aflat ca aceasta           Mi-au trebuit ani intregi, dupa ce m-am intors din experienta
Galaxie si intreg Universul sunt pline de diferite forme de        mea in preajma mortii, sa asimilez orice fel de cuvinte care sa
VIATA. Am vazut multe lumi. Vestea buna este ca nu suntem         descrie experienta Vidului. Pot sa va spun acum numai atat:
singuri in Univers!                            Vidul este mai putin decat nimic si totusi, mai mult decat orice
                                      exista! Vidul este zero absolut, haosul ce da nastere tuturor
                                      posibilitatilor. Este Constienta Absoluta, cu mult mai mult
Pe masura ce calatoream pe suvoiul de constienta prin           decat Inteligenta Universala.
centrul Galaxiei, suvoiul se desfacea in extraordinare
valurifractalice de energie. Supraaglomerarile Galaxiei, cu
toata intelepciunea lor straveche, zburau pe langa mine.          Vidul este golul sau nimicul dintre manifestarile fizice. Este
Primul gand a fost ca mergeam undeva, chiar calatoream.          SPATIUL dintre atomi si componentele lor. Stiinta moderna
Dar apoi mi-am dat seama ca, pe masura ce suvoiul se            a inceput sa studieze acest spatiu. Ea il numeste punctul Zero.
marea, propria mea constienta se extindea si ea, pentru a         Ori de cate ori se incearca sa fie masurat, instrumentele
cuprinde tot ce era in Univers! Toata creatia trecea pe langa       depasesc scala, sau, cum s-ar spune, tind spre infinit. Pana
mine. Era o minune de neimaginat! Eram cu adevarat un           acum nu a fost gasita o modalitate de a masura, cu precizie,
Copil Minune; un prunc in Lumea minunilor!                 infinitul. In corpul vostru si in Univers exista mai mult spatiu
                                      zero, decat orice altceva!

Atunci m-am regasit intr-o tacere profunda, dincolo de
limitele linistii. Puteam vedea sau percepe VECIA, dincolo de       Ceea ce misticii denumesc Vid, nu este un vid. Este atat de
Infinit.                                  plin de energie, un alt fel de energie care a creat tot ceea ce
                                      suntem. Totul, incepand de la Big Bang este vibratie, de la
                                      primul Cuvant care este prima vibratie. Biblicul EU SUNT in
Eram in Vid.                                realitate are un semn de intrebare dupa el. EU SUNT – Ce
                                      sunt eu? Astfel, creatia lui Dumnezeu exploreaza Sinele lui
                                      Dumnezeu, in orice fel posibil, intr-o explorare continua prin
Eram in pre-creatie, inainte de Big Bang (Marea Explozie).         fiecare dintre noi. Am inceput sa vad, in timpul experientei
Am trecut dincolo de inceputul timpului/ Primul Logos/           mele in preajma mortii, ca tot ceea ce este, este Sinele,
Prima Vibratie. Am fost in Ochiul Creatiei. Am simtit ca          literalmente Sinele vostru, Sinele meu. Totul este marele Sine.
atingeam Fata lui Dumnezeu. Nu era un sentiment religios.         De aceea stie Dumnezeu, chiar si atunci cand cade o frunza.
Pur si simplu, am fost una cu Viata si Constienta Absoluta.        Lucrul acesta este posibil, pentru ca oriunde te-ai afla, este
                                      centrul Universului. Oriunde se afla orice atom, acela este
                                      centrul Universului. Exista Dumnezeu in asta si Dumnezeu in
Cand spun ca am putut vedea sau percepe vesnicia, spun ca         Vid.
am putut experimenta modul in care Creatia, in intregimea
ei, se autogenereaza. Era fara inceput si fara sfarsit. Este un
gand care iti extinde mintea, nu-i asa?                  Atunci cand exploram Vidul, in timpul experientei mele in
                                      preajma mortii, si toate acele Yuga sau creatii, ma aflam
                                      complet in afara timpului si spatiului, asa cum le cunoastem
Oamenii de stiinta percep Big Bang asemenea unui              noi. In aceasta stare extinsa am descoperit ca, de fapt, creatia
eveniment unic, ce a dat nastere Universului. Am vazut, in         este Constienta Absoluta Pura, sau Dumnezeu, care vine in
timpul experientei mele de viata dupa moarte, ca Big Bang         Experienta Vietii, asa cum o stim noi. Vidul insusi este lipsit
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 8
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
de experienta. Este inaintea vietii, inainte de prima vibratie.      chiar asta vreau sa spun. Toate intrebarile mele au primit
Dumnezeirea inseamna mai mult decat Viata si Moarte. Prin         raspuns. Fiecare om are o viata diferita si intrebari diferite,
urmare, exista chiar mai mult de experimentat in univers,         la care cauta raspuns. Unele dintre intrebarile noastre sunt
decat Viata si Moartea!                          universale, dar fiecare dintre noi exploreaza acest lucru
                                      pe care il numim Viata, in felul sau personal unic. Asa se
                                      intampla cu orice forma de viata, de la munti, la fiecare
Cand am inteles acest lucru, terminasem cu Vidul si doream         frunza, din fiecare copac.
sa ma intorc la Creatia sa, sau Yuga. Parea lucrul cel mai
normal de facut. Atunci m-am intors brusc prin cea de-a
doua Lumina, sau Big Bang, si am auzt mai multe explozii de        Acest lucru este foarte important pentru noi ceilalti din acest
catifea. Am mers pe suvoiul constientei, inapoi prin intreaga       Univers. Pentru ca totul contribuie la Imaginea Generala, la
Creatie, si ce mai calatorie a fost! Supraaglomerarile           deplinatatea Vietii. Noi suntem literalmente Dumnezeu care
Galaxiilor au trecut prin mine, aducandu-mi si mai multa          exploreaza Sinele lui Dumnezeu, intr-un Dans infinit al Vietii.
intelegere. Am trecut prin centrul Galaxiei noastre, care este       Unicitatea noastra sporeste intreaga Viata.
o gaura neagra. Gaurile negre sunt marile procesoare sau
reciclatoare ale Universului.
                                      Cand am inceput intoarcerea catre ciclul vietii, nu mi-a
                                      trecut nicio clipa prin minte, nici nu mi s-a spus, ca ma
Stiti ce se afla de cealalta parte a unei gauri negre? Noi         voi intoarce in acelasi trup. Am avut incredere deplina in
suntem; Galaxia noastra, care a fost reprocesata dintr-un         Lumina si in procesul Vietii. Atunci cand suvoiul s-a unit cu
alt Univers. In intreaga ei configuratie energetica, Galaxia        marea Lumina, am cerut sa nu uit niciodata revelatiile si
arata asemenea unui oras fantastic al luminilor. Toata           sentimentele legate de ceea ce am invatat dincolo.
energia de pe aceasta parte a Big Bang-ului este Lumina.
Fiecare subatom, atom, stea, planeta, chiar si constienta
insasi, sunt alcatuite din Lumina si au o frecventa. Lumina        A urmat un da. Am simtit cum sufletul imi era sarutat.
este viata. Totul este alcatuit din Lumina, chiar si pietrele.
Asa ca totul este viu. Totul este alcatuit din Lumina lui
Dumnezeu; totul este foarte inteligent.


Atunci cand eram purtata pe suvoi, am putut vedea, in cele
din urma, ca se apropia o Lumina imensa. Am stiut ca
era Prima Lumina; Matricea Sinelui Superior a Sistemului
nostru Solar. Apoi, intregul nostru Sistem Solar a aparut in
Lumina, insotit de una dintre exploziile acelea de catifea.


Am putut vedea toata energia pe care o genereaza acest
Sistem Solar si este un spectacol incredibil de Lumina! Am
putut auzi Muzica Sferelor. Sistemul nostru Solar, asemenea
tuturor corpurilor ceresti, genereaza o matrice unica de
Lumina, sunet si energii vibrationale. Civilizatiile avansate
de pe alte sisteme stelare pot detecta in Univers Viata, asa
cum o stim noi, dupa amprenta energetica si vibrationala a
matricei. Este o joaca de copii. Copilul minune al Pamantului       Apoi am fost dusa inapoi prin Lumina, in taramul
(Fiintele umane) face chiar acum o gramada de zgomot,           vibrational. Intregul proces s-a inversat, cu si mai multe
asemenea copiilor care se joaca in curtea Universului.           informatii care mi-au fost transmise. M-am intors acasa si
                                      mi s-au dat lectii din experienta mea in preajma mortii,
                                      legate de mecanica reincarnarii. Mi s-au dat raspunsuri la
Lumina mi-a explicat ca nu exista moarte; suntem Fiinte          toate micile mele intrebari: Cum se face asta? Cum se face
nemuritoare. Suntem vii dintotdeauna! Am inteles ca            ailalta? Am stiut ca ma voi reincarna.
facem parte dintr-un sistem natural viu, care se recicleaza
permanent. Nu mi s-a spus niciodata ca trebuie sa ma intorc.        Pamantul este un mare procesor de energie si constiinta
Am stiut ca va trebui. Era firesc, dupa tot ceea ce am vazut in      individuala evolueaza dinspre el, in fiecare dintre noi. Ma
timpul exeperientei mele in preajma mortii.                gandeam la mine ca fiind om pentru prima data, si eram
                                      fericita sa fiu asa. Din ceea ce am vazut, as fi fericita sa
                                      fiu si un atom in acest Univers. Un atom. Asa, ca sa fiu
Nu stiu cat timp am fost cu Lumina, in timp uman. Dar a venit       partea umana a lui Dumnezeu – asta este cea mai minunata
un moment in care am inteles ca toate intrebarile mele isi         binecuvantare. Este o binecuvantare dincolo de orice ne
primisera raspuns si ca intoarcerea mea era iminenta. Cand         inchipuim noi ca poate fi o binecuvantare. Pentru fiecare
spun ca toate intrebarile mele capatasera raspuns dincolo,         dintre noi, sa fim partea umana a acestei experiente este ceva
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                9
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
teribil si magnific. Fiecare dintre noi, oriunde si oricum ar fi,     Curand, stiinta noastra va cuantifica spiritul. Va fi minunat,
ratat sau nu, este o binecuvantare pentru planeta, exact in        nu-i asa? Descoperim acum dispozitive care sunt sensibile la
locul in care se afla.                           energia subtila, sau la energia spiritului. Fizicienii folosesc
                                      aceste acceleratoare de particule, pentru a zdrobi atomii si a
                                      vedea din ce sunt formati. Au ajuns pana la nivelul quarcilor
Am trecut prin reincarnare, asteptandu-ma sa ajung un           si asa mai departe. Ei bine, intr-o buna zi vor ajunge pana la
bebelus undeva. Dar mi s-a dat o lectie despre cum             nimicul care tine totul laolalta si il vor numi… Dumnezeu. De
evolueaza identitatea si constienta individuala. Am fost atat       abia acum incepem sa intelegem ca si noi cream, pe parcurs.
de surprinsa, cand am deschis ochii. Nu stiu de ce, pentru         Cand am vazut vesnicia, in timpul experientei mele, am ajuns
ca o intelesesem, dar a fost totusi o surpriza atat de mare        pe un taram in care exista un punct in care transmitem
sa ma intorc in acest corp, inapoi in camera mea, cu cineva        intreaga cunoastere si incepem sa cream urmatorul fractal,
care ma privea, plangand in hohote. Era infirmiera mea. Ea         urmatorul nivel. Avem puterea de a crea, pe masura ce
renuntase la o ora si jumatate dupa ce ma gasise moarta.          exploram. Si acesta este Dumnezeu, care se extinde prin noi.
Corpul meu era rigid si inflexibil. S-a dus in cealalta camera.
Atunci m-am trezit si am vazut lumina afara. Am incercat
sa ma ridic si sa ma duc spre ea, dar am cazut din pat.          De la intoarcerea mea, am trait experienta Luminii in mod
Infirmiera a auzit zgomot si a venit in fuga, si m-a gasit pe       spontan si am invatat cum sa ajung in acel spatiu, aproape
podea.                                   oricand in timpul meditatiei mele. Fiecare dintre voi poate
                                      face asta. Nu este nevoie sa muriti, sau sa aveti o experienta
                                      in preajma mortii, pentru a face acest lucru. Sunteti dotati
Cand mi-am revenit, am fost foarte surprinsa si, in acelasi        pentru asta, aveti deja tot ce va trebuie. Corpul este cea mai
timp, plina de veneratie fata de ceea ce mi se intamplase in        minunata Faptura de Lumina din cate exista. Corpul este
timpul experientei mele in preajma mortii. La inceput, toate        un Univers de Lumina incredibila. Spiritul nu ne forteaza sa
amintirile calatoriei mele pe care le am acum, nu existau.         dizolvam acest corp. Nu asta se intampla. Nu mai incercati
Continuam sa alunec din lumea asta si intrebam intr-una:          sa deveniti Dumnezeu; Dumnezeu devine voi. Aici.
Traiesc?. Lumea asta parea mai ireala decat cealalta. In trei
zile ma simteam din nou normal, mai clara si totusi diferit de
felul in care ma mai simtisem vreodata in viata. Amintirile        L-am intrebat pe Dumnezeu: Care este cea mai buna religie
experientei mele au revenit mai tarziu. Nu vedeam nimic          de pe planeta? Care este cea corecta? Si Dumnezeirea a spus,
rau in nicio Fiinta umana pe care o cunoscusem vreodata.          cu multa iubire: Nu-mi pasa. A fost o gratie incredibila. Cand
Inainte, eram cu adevarat plina de judecati. Credeam ca          Dumnezeirea a spus nu-mi pasa, am inteles imediat ca noua
multi oameni erau ratati. De fapt, credeam ca toti, in afara de      trebuie sa ne pese. Este important pentru ca noi suntem
mine, erau niste ratati. Dar am scapat de toate astea, acum.        Fiintele carora le pasa. Are importanta pentru noi, iar in
                                      asta rezida importanta. Ceea ce aveti este ecuatia energiei in
                                      spiritualitate. In cele din urma, Dumnezeirii nu ii pasa daca
In timpul experientei mele, a trebuit sa cobor in ceea ce         esti protestant, budist sau orice altceva. Toate reprezinta
voi toti ati putea numi Iad si a fost foarte surprinzator. Nu       fatetele unui intreg. Mi-as dori ca toate religiile sa-si dea
am vazut Satana sau raul. Coborarea mea in Iad a fost o          seama de asta si sa se lase unii pe altii in pace. Nu inseamna
coborare in mizeria umana obisnuita a fiecarei persoane,in         sfarsitul fiecarei religii, ci faptul ca vorbim despre acelasi
ignoranta si intunericul lipsei de cunoastere. A parut ca o        Dumnezeu. Traiti si lasati-i si pe altii sa traiasca. Fiecare are
eternitate jalnica. Dar fiecare dintre milioanele de suflete din      o alta viziune. Si toate fac parte din imaginea globala; toate
jurul meu avea o mica stea de Lumina, care ii era tot timpul        sunt importante.
la dispozitie. Dar nimeni nu parea sa-i acorde atentie. Erau
atat de prinsi in propria durere, trauma si suferinta. Dar,
dupa ceea ce a parut o eternitate, am inceput sa chem Lumina        Am trecut dincolo, in timpul experientei mele in preajma
aceea, asemenea unui copil care isi striga parintii in ajutor.       mortii, plina de temeri legate de deseurile toxice, rachetele
                                      nucleare, cresterea exploziva a populatiei si de distrugerea
                                      padurii amazoniane. M-am intors, iubind fiecare problema.
Atunci, Lumina s-a deschis si s-a format un tunel care a          Iubesc deseurile nucleare. Iubesc norul urias in forma de
venit direct la mine si m-a izolat de toata frica si durerea.       ciuperca; acesta reprezinta cea mai sfanta mandala care am
Asta este, in realitate, Iadul. Asa ca, ceea ce facem este         manifestat-o pana acum, ca un arhetip. El, mai mult decat
sa invatam sa ne tinem de mana, sa ne apropiem. Portile          orice religie si filozofie de pe Pamant, ne-a adus impreuna,
Iadului sunt acum deschise. Ne vom uni, ne vom prinde de          dintr-o data, la un nou nivel al constientei. Stiind ca am putea
maini si vom pasi impreuna, afara din iad. Lumina a venit         arunca planeta in aer de 50 de ori, sau de 500 de ori, realizam
la mine si s-a transformat intr-un Inger auriu, imens. Am         in cele din urma ca poate ne aflam cu totii aici, impreuna.
spus: Esti Ingerul Mortii? Mi-a transmis ca era suprasufletul
meu, matricea Sinelui meu Superior, o parte foarte veche a
noastra. Apoi am fost dusa la Lumina.                   Pentru o perioada au trebuit sa puna mai multe bombe,
                                      pentru ca sa ne faca sa intelegem. Atunci am inceput sa
                                      spunem: nu mai vrem asa ceva. Acum ne aflam, de fapt,
                                      intr-o lume mai sigura decat a fost ea vreodată si va deveni
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                10
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
si mai sigura. Asa ca, m-am intors din experienta mea in
preajma mortii, iubind deseurile toxice, pentru ca ne fac sa ne      Exista un scop in turbulenta
apropiem unii de altii. Aceste lucruri sunt atat de mari. Dupa       din vietile noastre
cum ar putea spune Peter Russel, aceste probleme sunt acum         May 27th, 2009
de dimensiunea sufletului. Avem raspunsuri de dimensiunea
sufletului? DA!                              Noi suntem intr-o situatie penibila unica astazi : Natura
                                      ne arata ca suntem separati si ne uram unul pe altul, si
                                      ca egoismul nostru este distructiv. Deja aceasta ne arata,
Taierea padurii amazoniene va incetini si, in cincizeci de ani       deasemenea, ca depindem unul de celalalt la nivel global si
de acum incolo, vor fi mai multi copaci pe planeta, decat         ca suntem conectati impreuna impotriva vointei.
au fost in multa vreme. Daca va ocupati de ecologie, faceti-
o in continuare; sunteti acea parte din sistem care devine
constienta. Faceti-o cu toata puterea, dar nu fiti deprimati. E
o parte din ceva mult mai mare.


Pamantul se afla in procesul domesticirii sale. Nu va mai
fi niciodata un loc atat de salbatic, cum era altadata. Vor
ramane locuri salbatice marete, rezerve in care natura sa
prospere. Gradinaritul si rezervele vor constitui preocuparile
viitorului. Cresterea populatiei ajunge foarte aproape de
gama optima de energie, care sa determine o schimbare a
constientei. Aceasta schimbare in constienta va conduce la
schimbari in domeniul politicii, banilor si energiei.


Dupa moarte, trecand prin experienta mea in preajma mortii
si intorcandu-ma, respect cu adevarat viata si moartea. In         Noi nu trebuie sa alergam nicaieri unul fata de altul. Suntem
experientele noastre cu ADN ul s-ar putea sa fi deschis poarta       constransi sa ne supunem legii Naturii, si Natura este cea
unui mare secret. In curand vom putea trai cat de mult vrem        care ne constrange, mai degraba decat conditiile artificiale
sa traim in acest corp.                          facute de catre om. Daca nu urmam aceasta lege, vom fi
                                      chiar intr-un mai mare conflict cu Natura, punandu-ne pe
                                      noi insine la riscul loviturilor mai mari si suferintei, chiar
Dupa ce veti fi trait in jur de 150 de ani, veti simti intuitiv      stingerii. Si toate acestea se vor intampla datorita egoismului
ca vreti sa schimbati canalele. Sa traiesti o vesnicie intr-un       nostru.
singur trup, nu este la fel de creativ ca si reincarnarea, ca       Suntem in starea expulzarii din Natura. Nu exista nimic
si transferul energiei in acest vortex fantastic de energie in       care ne-ar putea elibera din aceasta stare? Exista: salvarea
care ne aflam. Vom vedea cu adevarat intelepciunea Vietii         noastra consta in crearea legaturii corecte dintre noi si cu
si mortii si ne vom bucura de ea. Dupa cum stau lucrurile,         Natura dimprejurul nostru. Aceasta ne va da oportunitatea
suntem deja in viata, dintotdeauna.                    de a deveni o armonioasa parte integranta a acesteia.
                                      Este imperativ ca fiecare dintre noi sa simtim si sa intelegem
                                      ca supravietuirea – mancarea noastra, climatul, sanatatea,
Acest corp in care va aflati a fost viu dintotdeauna. El          conditiile psihologice si spirituale, si orice altceva – depinde,
vine dintr-un suvoi de Viata care isi are originea la Marea        exclusiv de armonia noastra cu Natura. De fapt, aceasta
Explozie (Big Bang) si chiar dincolo de ea.                turburare din vietile noastre este intentionata.

                                       Toate situatiile, incidentele si starile prin care trecem
Acest corp da viata vietii urmatoare, cu energie densa si         sunt menite a ne ajuta sa revelam interiorul – Creatorul.
subtila.                                  Problemele si stresul sunt cele ce ne permit a invata sa-L
                                      simtim pe EL si sa incepem sa vedem ca EL este motivul din
                                      spatele fiecarui lucru.
Acest corp a fost deja viu, de o vesnicie.                 Acesta este motivul pentru care criza vine in valuri. Scopul
                                      este de a revela ca ura dintre noi este motivul tuturor
Postare preluata de pe Grupul de discutii Editura For You .        lucrurilor rele din lume. Noi vom vedea apoi, ca aceasta ura
RSS                                    este echivalenta cu expulzarea din perfectiune, si ca urcarea
                                      deasupra urii ne va elibera de aceasta alungare.

                                      Multumesc Grupului de Discutii Kabbalah pentru aceasta
                                      postare.Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                11
June 22nd, 2009                                                   Published by: premamotion
Este bine ca tot mai multi dintre noi sa intelegem aceste         În cadrul festivalului spiritual cultural Ezoteric Fest
lucruri. Cum spune mereu si domnul Ioan Muntean ,             Timişoara în sala de la parter se face o şedinţă de reconectare
viata este o scoala a cresterii armoniei sufletului nostru cu       conştientă sâmbătă, 23 mai, de la ora 11,45. Ea continuă în
Dumnezeu si cu intreaga creatie . Asadar sa fim cat mai          sala de la etaj de la ora 12,30.
armoniosi si sa intelegem ca orice problema nu reprezinta         Pentru cei care participă este pregătită sinteza:
altceva decat un indemn sa ne sporim armonia sufletului
nostru in relatie cu Creatia .
                                      RECONECTARE CONŞTIENTĂ
Cu lumina si iubire, George.                        Ing. energ. Ioan Muntean, Arad
RSS
                                      Dr. Georgeta Cornelia Muntean

Ascultă, priveşte şi taci!                         Întregul, Creaţia Divină, este Lumină şi Iubire Divină sau
May 24th, 2009                               cum spune fizica cuantică energie şi informaţie cu diverse
                                      nivele de vibraţie.
Ascultă, să-nveţi să vorbeşti,
Priveşte, să-nveţi să clădeşti.
                                      Pentru a putea primi cât mai multe este bine să fim cu sufletul
Şi taci, să-nţelegi ce să faci...
                                      deschis. Şi soarele vine până lângă geam dar ca să poată
Ascultă, priveşte şi taci!
                                      intra în casă trebuie să dăm draperiile deoparte. Dumnezeu
                                      Tatăl este în mod continuu cu noi şi în jurul nostru dar pentru
Când simţi că păcatul te paşte
                                      a putea „ajunge” la noi trebuie să ne „deschidem” sufletul.
Şi glasul Sirenei te fură,
Tu pune-ţi lacăt la gură
                                      Cu toţii suntem copiii lui Dumnezeu, aşa cum ne spune şi
Şi-mploră doar sfintele moaşte - Când simţi că păcatul te
                                      Iisus, dar mulţi dintre noi suntem încă într-o stare potenţială
paşte!...
                                      pentru că trăim şi în trecut şi în viitor şi mai puţin în prezent.
Când simţi că duşmanul te-nvinge,
Smulgându-ţi din suflet credinţa,
                                      Toţi facem parte din Întreg, din Creaţia Divină, de la
Aşteaptă-ţi tăcut biruinţa
                                      Dumnezeu Tatăl le primim pe toate şi prin intermediul nostru
Şi candela minţii nu-ţi stinge - Când simţi că duşmanul te-
                                      tot Tatăl nostru îşi face tot mai frumos Lucrarea pe măsură
nvinge!
                                      ce ne sporeşte armonia cu Tatăl. Abia când trăim aceasta
                                      putem spune că suntem cu adevărat credincioşi şi această
Când braţele-ncep să te doară,
                                      credinţă este atât pentru cei care urmează calea religioasă
De teamă să nu-mbătrâneşti,
                                      cât şi pentru cei care urmează calea ştiinţifică de înălţare.
Rămâi tot cel care eşti
- Aceeaşi piatră de moară - Când braţele-ncep să te doară!...
                                      Odată cu sporirea armoniei se realizează şi o reconectare tot
Iar când, cu ochii spre cer,
                                      mai profundă cu Tatăl.
Te-ntrebi ce-ai putea să mai faci,
Ascultă, priveşte şi taci!...
Din braţe fă-ţi aripi de fier
                                      Nivelul de conectare pe vremea lui Iisus îl caracterizează
Şi zboară cu ele spre cer!..
                                      frumos când îi spune ucenicului care îşi cere voie să-şi
RSS
                                      îngroape tatăl şi apoi să-l urmeze să „lase morţii să-şi
                                      îngroape morţii”. Cu alte cuvinte ne spune acelaşi lucru fizica
Reconectarea Constienta                          cuantică când ne spune că „prin creierul nostru se procesează
                                      într-o secundă 400 miliarde de biţi de informaţie din care
- Încadrare în programul                          noi suntem conştienţi abia de 2000”. Şi eu văd nivelul actual
EZOTERIC FEST 2009                             de conectare cu Tatăl abia de cca 1%, mulţi dintre noi fiind
                                      ca adormiţi, fapt confirmat şi de epigenetică care ne arată
May 22nd, 2009
                                      că atunci când nu suntem în prezent ne rulează prin minte
                                      „filmuleţe”.


                                      Pentru a ne înţelege mai bine mulţi dintre noi ne asemănăm
                                      cu un computer holografic care nu este atent la ceea ce
                                      lucrează ci la ceea ce a lucrat şi ceea ce va lucra, căutând
                                      să funcţioneze având în sesiunea de lucru toate programele
                                      şi informaţiile pe care le deţine şi având ca viruşi grijile,
Preiau cu multa bucurie ultima postare a maestrului spiritual       necredinţa sau credinţa puţină, orgoliul, autocompătimirea
Ioan Muntean de pe blogul Alchimie Spirituala               şi compătimirile, judecarea, ataşamentele, neacceptările şi
                                      nemulţumirile...
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 12
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
                                      conştientizarea celor aflaţi în suferinţă de a se ocupa de
                                      înălţarea sufletului lor.
Este foarte important să fim într-o legătură cât mai bună cu
Tatăl şi mulţi dintre noi facem eforturi foarte mari pentru
aceasta. Pentru a ne reconecta cu Tatăl, pentru a intra          Cu cei care îndeplinesc condiţiile şi doresc putem colabora
în Împărăţia Cerurilor, trebuie să redevenim copii cum ne         pentru creşterea armoniei sufletului cu Dumnezeu şi
îndrumă şi Iisus. Şi atunci putem dispune de o putere imensă        reconectarea conştientă, o cale directă de înălţare a sufletului
pe care Iisus o prezintă când ne spune că dacă avem credinţă        spre Dumnezeu. Prin aceasta se poate menţine şi îmbunătăţi
cât un bob de muştar putem muta mulţii din loc…              starea de sănătate şi se ajunge să ne putem bucura tot mai
                                      mult de fiecare clipă.
Ca să înţelegem şi sămânţa de brad este potenţial copilul
bradului. Pentru a se putea manifesta ca şi copil al bradului       Ceea ce face Tatăl prin intermediul meu este caracterizat
ea trebuie să ajungă în pământ cu căldură şi umiditate.          foarte frumos de un profesor universitar de teologie când îi
                                      explică altui preot că e „chirurgie cu Lumină pe suflet care
                                      se făcea şi în vechime prin oameni aleşi…” În mesajul primit
Şi noi pentru a ajunge să trăim ca şi copiii lui Dumnezeu         de sus de Elena I. se arată că se realizează „armonizare în
trebuie să ajungem să trăim ca şi copiii în prezent şi să ne        planul cauzal”...
minunăm şi bucurăm ca şi ei, aşa cum ne îndeamnă şi Iisus.
În aceste timpuri importante suntem multe suflete frumoase
venite pentru a ajuta la trecerea spre noile vremi.            Cu Lumină şi Iubire, Ioan şi Georgeta…


Cei cu care am ajuns să colaborez putem trăi tot mai            www.alchimie.spirituala.net
frumos în prezent, ne putem bucura tot mai mult de fiecare         ioan@alchimie.spirituala.net
clipă, manifestându-ne ca şi copiii lui Dumnezeu. Starea          imuntean2000@yahoo.com
de armonie se transmite spre cei apropiaţi nouă, spre toţi         0745814420 0728809041 0763663617 0354569090
oamenii şi spre Creaţia Divină. Se observă că sunt şanse să        RSS
poată ieşi din cele mai grele situaţii chiar persoane apropiate
celor cu care colaborez. Sunt multe cazuri în care s-a ieşit şi
din „comă de gradul 4” ocupându-mă de persoane apropiate          Este bine sa traim ca si copiii
celor aflaţi în comă. În ultimul caz de acest tip, care s-
a recuperat complet, chiar mi-a recunoscut vocea cum mă
                                      lui Dumnezeu, cum ne spune
duceam „dincolo” după ea să fie ajutată să iasă din situaţia        si Iisus (Invataturi preluate de
grea în care se afla pentru că încercase să se sinucidă.
                                      pe blogul maestrului spiritual
                                      Ioan Muntean)
Fiecare avem în noi minuni puse de Dumnezeu Tatăl. Starea         May 5th, 2009
normală este de armonie. Orice dizarmonie, boli şi necazuri,
este un semn că trebuie să ne întărim armonia sufletului cu        Invataturi preluate de pe blogul domnului Ioan Muntean .
Dumnezeu. Pentru a ne vindeca corpul trebuie să se vindece         RSS
întâi sufletul. Aceasta se ştie de pe vremea lui Zamolxe şi
o confirmă tot mai mult ştiinţa. Prin sporirea armoniei
sufletului se pot mobiliza minunatele noastre resurse interne,
                                      Conferinte despre
deschizându-ne să vină puterea divină care dă viaţă tuturor        Reconectarea Constienta -
să ne facă bine pe noi şi cei apropiaţi nouă. În plus în caz
de strictă necesitate putem beneficia de terapii şi medicina        EzotericFest Timisoara Editia
clasică.                                  II-a 2009
                                      May 16th, 2009

Prin intermediul fiecăruia dintre noi Tatăl poate interveni        Dragii mei, doresc sa va anunt cu bucurie ca domnul Ioan
până la un anumit nivel, în funcţie de nivelul nostru de          Muntean va participa la EzotericFest Timisoara si in acest
armonie.                                  an, cu doua conferinte despre Reconectarea Constienta - dupa
                                      cum urmeaza:

Este important ca atât medicii cât şi terapeuţii să-şi           SAMBATA - 23 MAI 2009 - SALA CONFERINTE PARTER
sporească starea de armonie lăuntrică cât şi cu Întregul
pentru ca eficienţa actului lor terapeutic să crească           11.45 -12.25 - Ioan Muntean si Cornelia Muntean –
permiţând întregului să se manifeste tot mai deplin prin ei        Reconectare constienta
şi având consecinţă îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor şi
a parametrilor lor pe viitor. De asemenea este importantă         SAMBATA - 23 MAI 2009 - SALA CONFERINTE ETAJ


Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                13
June 22nd, 2009                                                   Published by: premamotion
12.30 -13.10 - Ioan Muntean si Cornelia Muntean –
Reconectare constienta                           Cand am inceput sa lucrez intr-o mare firma, am descoperit
RSS                                    ca marea majoritate a oamenilor credeau ca stiinta si
                                      spiritualitatea se excludeau reciproc – ca noi urmam o cale
                                      sau alta, nu amandoua.
Omenirea la rascruce de
drumuri - O conversatie cu                         I: Crezi ca, acum, acest punct de vedere se schimba
Gregg Braden                                substantial?
May 6th, 2009

                                      R: Absolut! Trebuie sa se schimbe si toti simt asta. Toti simt
                                      ca ceva se intampla, dar nu pot preciza ce anume. Exista o
                                      tensiune ascunsa ce depaseste granitele si natiunile: oamenii
                                      de pretutindeni simt ca ceva s-a schimbat.


                                      In 2005 a avut loc conferinta „Planeta la rascruce”, care a
                                      adunat oameni de stiinta, ingineri, filozofi, lideri religiosi si
                                      spirituali din toata lumea, pentru a-si pune intrebarea: Ce
                                      se petrece? Este o manifestare de paranoia sau ceva unic se
                                      petrece cu adevarat?


                                      Rezultatul a fost atat de profund, incat „Scientific American”
                                      a dedicat lucrarilor conferintei numarul sau din septembrie
Gregg Braden a avut o cariera de succes ca geolog pentru          2005. Au fost identificate 6 scenarii diferite: schimbarea
Phillips Petroleum, in timpul crizei energetice din anii ‘70,       climei, amenintarea unui razboi nuclear, noi tipuri de virusi
iar in timpul „Razboiului Rece”, ca principalul proiectant         virulenti netratabili, etc. Oricare dintre aceste scenarii, daca
de sisteme pentru computere, al companiei Martin Marietta         este lasat sa se desfasoare pana la capat, ar putea sa duca
Aerospace. In 1991 a devenit Directorul Tehnic Operational         la sfarsitul civilizatiei pe Pamant si chiar la sfarsitul vietii pe
al companiei Cisco Systems.                        planeta. Poate ca strabunii nostri au trebuit sa rezolve una
                                      sau cel mult doua probleme din aceasta lista. Simpozionul a
In acelasi timp, in ultimii douazeci de ani el a petrecut         concluzionat ca ceea ce face ca acest moment in istorie sa fie
multe luni in unele dintre cele mai indepartate si mai pure        unic, este faptul ca noi experimentam simultan toate cele 6
locuri de pe Pamant, in manastirile din Bolivia, Peru, Nepal,       scenarii.
India, Tibet, explorand conexiunile dintre stiinta cuantica si
izvorul vechilor traditii spirituale. „Atunci cand colegii mei
se relaxau in vacanta la plaja, eu mergeam in pelerinaj in         Ne vom da seama in urmatoarea perioada (de la 8 la 15 ani)
Tibet”. Cel mai bine vandut autor – conform New York Times         daca vom supravietui sau nu. Concluzia conferintei a fost:
– este recunoscut la nivel mondial ca un pionier al creari unei      „Singurul mod in care o vom face, este sa ne gandim la noi si
punti de legatura intre stiinta si spiritualitate. Am vorbit cu      la relatia noastra cu lumea, intr-un mod complet diferit.”
el despre omenirea aflata la o rascruce de drumuri si cum se
reflecta aceasta schimbare, in marketingul retelei.
                                      I: Asta se refera la „casatoria” dintre cea mai buna viziune
                                      stiintifica si cea mai inalta intelepciune spirituala.
I : Activitatea ta prezenta - lucrul cu spiritualitatea si cu
puterea gandului - reprezinta o desprindere de trecutul tau
(intr-un domeniu tehnic, intr-o mare firma), sau este o          R: Exact! Aceasta convergenta de situatii de criza poate fi, cu
continuare a lui?                             adevarat, ocazia noastra de a ne redefini cine suntem, cum
                                      lucram, care este rolul nostru in Univers.
R: Este un progres clar. Intotdeauna am crezut ca nu exista o
diferenta intre stiinta si spiritualitate, ca atunci cand studiem     In secolul al 20-lea, urmatoarea intrebare a preocupat
chimia sau fizica, invatam despre modul in care Dumnezeu          lumea stiintifica: Suntem observatori pasivi, scantei lipsite
creeaza lumea. M-am nascut si am crescut in nordul statului        de importanta, ce influenteaza foarte putin lumea? Sau
Missouri, intr-o comunitate relativ conservatoare – oamenii        suntem creatori puternici, care joaca un rol semnificativ in
nu vorbeau despre asta prea des. Am crezut ca ceilalti           modul in care se desfasoara realitatea?
gandeau asemanator si am constatat foarte repede ca nimic
nu era mai departe de adevar.


Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 14
June 22nd, 2009                                                  Published by: premamotion
Interesant este ca raspunsul la ambele intrebari este – DA.        Stim ca avem abilitatea de a „vorbi” intr-un limbaj
El este determinat de cum alegem sa fim, de dorinta de a          care rezoneaza cu acest camp, un limbaj non-verbal al
accepta puterea care este in fiecare dintre noi, de a influenta      simtamantului si al credintei din inima noastra. Cand
calitatea relatiilor noastre, vindecarea trupurilor noastre,        facem asta, realizam vindecarea fizica in interiorul celulelor
succesul carierei si pacea intre natiuni.                 corpului nostru. Cheia este sa traim sentimentul intr-un mod
                                      foarte precis, ca si cum rezultatul dorintei inimii noastre s-a
                                      implinit deja. Asta pune in miscare o reactie in corpul nostru,
I: Ca indivizi, este usor sa intram intr-un fel de neliniste        reactiile chimice fiind in concordanta cu acest sentiment.
existentiala, simtindu-ne neinsemnati. Spui ca am adoptat
modul „Nu-mi pasa”, la scara sociala?
                                      Tot asa se intampla si in afaceri: cand cream precis
                                      sentimentul ca deja avem o cariera de succes, relatiile si
R: Da. Cred ca este conditionarea noastra inconstienta.          partenerii nostri exista deja, si avem oamenii potriviti care
                                      sa implineasca toate telurile noastre in modul potrivit. Toate
                                      acestea pornesc un mecanism in acest camp, care permite ca
Am devenit o societate bazata pe stiinta, acum 300 de ani,         asemenea lucruri sa se implineasca. De indata ce intelegem
cand Isaac Newton a formulat legile fizicii. Incepand de          mecanismul, acesta devine o tehnologie pe care o putem
atunci, am ajuns sa credem ca suntem fiinte neputincioase,         aplica in mod repetat si constant.
victime ale unei lumi in care tot este separat de tot restul
si avem o influenta foarte mica asupra unui lucru oarecare.
Asta nu este ceva despre care sa discutam la o sueta, este o        I: Aceasta abordare se leaga de lucrul tau in rugaciunea in
conditionare inconstienta, care ne preocupa intr-o oarecare        masa si focalizarea atentiei in grupuri mari?
masura.

                                      R: Exact! Se aplica acelasi principiu, fie ca este vorba de o
I: Acest mod de a vedea lumea se strecoara si in felul in care       relatie, de vindecarea corpului, sau de pacea intre natiuni.
abordam sanatatea, economia, mediul, geopolitica, totul.

                                      Daca vrem sa influentam rezultatul, putem evoca simtirea
R: Asa este! Intreaga noastra civilizatie s-a bazat pe doua        acestuia in inimile noastre, ca si cum rezultatul s-a petrecut
ipoteze centrale, care sunt false si care sunt inca invatate la      deja, mai degraba decat sa ne gandim ca trebuie sa-l
scoala:                                  construim pas cu pas. Cand construim o nava spatiala, sau
                                      coacem o placinta, o facem pas cu pas. In lumea fizica,
                                      externa, pentru a ajunge la telul dorit, trebuie sa ne adunam
Prima: spatiul dintre lucruri este gol. Spunem ca 96% din         ingredientele si apoi sa aplicam pas cu pas secventa de
univers este spatiu gol. Ceea ce este materie – sau am putea        operatii necesare. Dar in lumea cuantica a gandului, emotiei
spune, ceea ce conteaza – este cel mult 4%.                si credintei noastre, nu se aplica aceste principii. De fapt
                                      este chiar opusul: trebuie sa identificam clar si concis care
                                      este rezultatul, deoarece universul nu poate atinge un scop
A doua: experienta noastra interioara – gandul, emotia,          instabil.
simtamantul, credinta noastra – nu are efect asupra lumii
aflate in afara corpului nostru.
                                      I: Am fost crescuti sa gandim strategic si tactic. Tu spui ca pe
                                      acest nivel, realitatea transcende strategia si tactica si ca, in
Ambele ipoteze au fost dovedite ca fiind absolut false. Aceasta      locul lor, realizam rezultatul plecand de la scop.
afirmatie nu este o alta teorie, ci un fapt stiintific bine
documentat, dar care nu a ajuns inca in manualele elevilor.
                                      R: Asa este. Dar punem totul la punct, pentru ca asta sa
                                      se petreaca; nu putem sa stam cu bratele incrucisate. Dar
I: Vorbesti de cercetarea „Campului de la Punctul Zero”?          trecem de la un mod pur newtonian de a rezolva problemele
                                      – in care credem ca totul este separat si trebuie sa muncim
                                      catre scopul nostru – la un mod de gandire cuantica – in care
R: Acum stim ca exista un camp de energie care se afla la         ne identificam cu rezultatul, in mod clar si puternic.
baza intregii existente fizice. Acest camp este descoperit de
curand, astfel incat oamenii de stiinta nu au cazut de acord
asupra unui nume; el este denumit pur si simplu „campul”,         Avem un document video sugestiv pentru modul rapid in care
sau „mintea lui Dumnezeu”, „matrice”, „mintea naturii”, etc.        lumea fizica raspunde acestui limbaj: vedem o femeie care
In 1944 Max Planck, parintele teoriei cuantice, l-a numit         a fost diagnosticata cu o tumoare canceroasa inoperabila,
„Matricea - the Matrix”.                          conectata la un tomograf cu ultrasunete, aflata in prezenta a
                                      trei persoane care au fost antrenate in acest limbaj. Vedem
                                      cum tumoarea se topeste si dispare de pe ecran.
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                15
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara

More Related Content

What's hot

Omul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhov
Omul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhovOmul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhov
Omul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhov
Sorina Iacob
 
Viata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhov
Viata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhovViata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhov
Viata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhov
Sorina Iacob
 
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineretOmraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Sorina Iacob
 
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
Cristiana Toma
 
Aivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divina
Aivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divinaAivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divina
Aivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divina
Karyn Lombrea
 
Vera peiffer-gandirea-pozitiva
Vera peiffer-gandirea-pozitivaVera peiffer-gandirea-pozitiva
Vera peiffer-gandirea-pozitiva
relu27
 
Un nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhov
Un nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhovUn nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhov
Un nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhov
Sorina Iacob
 
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto VilloldoCele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
Liviu-George Saizescu
 
Asculta ti-corpul
Asculta ti-corpulAsculta ti-corpul
Asculta ti-corpul
Duna Stefan
 
Noul pamant-omraam-mikhael-aivanhov
Noul pamant-omraam-mikhael-aivanhovNoul pamant-omraam-mikhael-aivanhov
Noul pamant-omraam-mikhael-aivanhov
Sorina Iacob
 
Lise bourbeau-stii-cine-esti
Lise bourbeau-stii-cine-estiLise bourbeau-stii-cine-esti
Lise bourbeau-stii-cine-esti
Ivona Amaritei
 
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
mihaisuteu
 

What's hot (20)

Omul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhov
Omul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhovOmul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhov
Omul spre-victoria-destinului-sau-omraam-mikhael-aivanhov
 
Viata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhov
Viata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhovViata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhov
Viata bunul-cel-mai-de-pret-omraam-mikhael-aivanhov
 
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineretOmraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
 
Jocul Vietii si Cum Sa-l Joci_Florance Scovel Shinn
Jocul Vietii si Cum Sa-l Joci_Florance Scovel ShinnJocul Vietii si Cum Sa-l Joci_Florance Scovel Shinn
Jocul Vietii si Cum Sa-l Joci_Florance Scovel Shinn
 
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
"Spune-mi unde te doare" - Michael Odoul
 
Bashar planeta luminii-vii-col
Bashar planeta luminii-vii-colBashar planeta luminii-vii-col
Bashar planeta luminii-vii-col
 
Bashar mesaje din-alte-dimensiuni
Bashar mesaje din-alte-dimensiuniBashar mesaje din-alte-dimensiuni
Bashar mesaje din-alte-dimensiuni
 
Giulio achilli-sfidătorul-lo-sfidante
Giulio achilli-sfidătorul-lo-sfidanteGiulio achilli-sfidătorul-lo-sfidante
Giulio achilli-sfidătorul-lo-sfidante
 
Aivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divina
Aivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divinaAivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divina
Aivanhov omraam-mikhael-natura-umana-si-natura-divina
 
Lise bourbeau-asculta-ti-corpul-prietenul-tau-cel-mai-bun
Lise bourbeau-asculta-ti-corpul-prietenul-tau-cel-mai-bunLise bourbeau-asculta-ti-corpul-prietenul-tau-cel-mai-bun
Lise bourbeau-asculta-ti-corpul-prietenul-tau-cel-mai-bun
 
Vera peiffer-gandirea-pozitiva
Vera peiffer-gandirea-pozitivaVera peiffer-gandirea-pozitiva
Vera peiffer-gandirea-pozitiva
 
Un nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhov
Un nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhovUn nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhov
Un nou-inteles-al-evangheliilor-omraam-mikhael-aivanhov
 
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto VilloldoCele patru introspectii- Alberto Villoldo
Cele patru introspectii- Alberto Villoldo
 
Bruce lipton fizica cuantica si creatia
Bruce lipton fizica cuantica si creatiaBruce lipton fizica cuantica si creatia
Bruce lipton fizica cuantica si creatia
 
Asculta ti-corpul
Asculta ti-corpulAsculta ti-corpul
Asculta ti-corpul
 
Noul pamant-omraam-mikhael-aivanhov
Noul pamant-omraam-mikhael-aivanhovNoul pamant-omraam-mikhael-aivanhov
Noul pamant-omraam-mikhael-aivanhov
 
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
246885077 cele-sapte-legi-spirituale-ale-succesului
 
Lise bourbeau-stii-cine-esti
Lise bourbeau-stii-cine-estiLise bourbeau-stii-cine-esti
Lise bourbeau-stii-cine-esti
 
Citate de-osho
Citate de-oshoCitate de-osho
Citate de-osho
 
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
 

Viewers also liked

94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii
94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii
94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii
Cristalexpin Ahileea
 
A doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balanA doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balan
Cristina Cirica
 
Forta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripatForta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripat
Adrian Ionescu
 
Cei ce aduc lumina neale donald walsch
Cei ce aduc lumina neale donald walschCei ce aduc lumina neale donald walsch
Cei ce aduc lumina neale donald walsch
Cristina Cirica
 

Viewers also liked (11)

Ioan Muntean - Primim cat putem
Ioan Muntean - Primim cat putemIoan Muntean - Primim cat putem
Ioan Muntean - Primim cat putem
 
RENUNTA LA MINTE / GIVE UP MIND
RENUNTA LA MINTE / GIVE UP MINDRENUNTA LA MINTE / GIVE UP MIND
RENUNTA LA MINTE / GIVE UP MIND
 
94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii
94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii
94280009 51572681-stefan-klein-formula-fericirii
 
A doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balanA doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balan
 
Ioan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte GeneraleIoan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte Generale
 
Ioan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie Spirituala
 
Picasso -reteta bucuriei
Picasso -reteta bucurieiPicasso -reteta bucuriei
Picasso -reteta bucuriei
 
13 harv-eker-secretul-mintii-de-milionar-s
13 harv-eker-secretul-mintii-de-milionar-s13 harv-eker-secretul-mintii-de-milionar-s
13 harv-eker-secretul-mintii-de-milionar-s
 
Forta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripatForta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripat
 
Cei ce aduc lumina neale donald walsch
Cei ce aduc lumina neale donald walschCei ce aduc lumina neale donald walsch
Cei ce aduc lumina neale donald walsch
 
TIMPUL SACRU ÎN BIBLIE
TIMPUL SACRU ÎN BIBLIETIMPUL SACRU ÎN BIBLIE
TIMPUL SACRU ÎN BIBLIE
 

Similar to rEvolutia Interioara

Dialoguri cu-parintele-arsenie-papacioc
Dialoguri cu-parintele-arsenie-papaciocDialoguri cu-parintele-arsenie-papacioc
Dialoguri cu-parintele-arsenie-papacioc
Alin Cazacu
 
03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf
03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf
03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf
Edi Bianu
 
Eckhart tolle sfaturi
Eckhart tolle  sfaturiEckhart tolle  sfaturi
Eckhart tolle sfaturi
Nicu Barbi
 

Similar to rEvolutia Interioara (20)

Lise bourbeau asculta-ti corpul
Lise bourbeau  asculta-ti corpulLise bourbeau  asculta-ti corpul
Lise bourbeau asculta-ti corpul
 
Asculta ti corpul lise b.
Asculta ti corpul lise b.Asculta ti corpul lise b.
Asculta ti corpul lise b.
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
 
Doliul
DoliulDoliul
Doliul
 
Dialoguri cu-parintele-arsenie-papacioc
Dialoguri cu-parintele-arsenie-papaciocDialoguri cu-parintele-arsenie-papacioc
Dialoguri cu-parintele-arsenie-papacioc
 
Omraam despre fericirea materialistta
Omraam despre fericirea materialisttaOmraam despre fericirea materialistta
Omraam despre fericirea materialistta
 
Puterea gindului
Puterea ginduluiPuterea gindului
Puterea gindului
 
Papacioc arsenie ortodoxie si secte
Papacioc arsenie  ortodoxie si sectePapacioc arsenie  ortodoxie si secte
Papacioc arsenie ortodoxie si secte
 
osho-emotiile
 osho-emotiile osho-emotiile
osho-emotiile
 
Red Hawk Observarea de sine
Red Hawk  Observarea de sine Red Hawk  Observarea de sine
Red Hawk Observarea de sine
 
Atentia constienta calea spre nemurire ajahn sumedho
Atentia constienta calea spre nemurire ajahn sumedhoAtentia constienta calea spre nemurire ajahn sumedho
Atentia constienta calea spre nemurire ajahn sumedho
 
Ajahn sumedho atentia constienta calea spre nemurire
Ajahn sumedho atentia constienta calea spre nemurireAjahn sumedho atentia constienta calea spre nemurire
Ajahn sumedho atentia constienta calea spre nemurire
 
Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2
 
Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2Manuscris valeriu-popa-2
Manuscris valeriu-popa-2
 
03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf
03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf
03-curs-de-miracole-culegere-de-exercitii-pentru-studenti-lectiile-1-365.pdf
 
Curs_de_miracole_exercitii.pdf
Curs_de_miracole_exercitii.pdfCurs_de_miracole_exercitii.pdf
Curs_de_miracole_exercitii.pdf
 
Calea surasului interior michael winn
Calea surasului interior  michael winnCalea surasului interior  michael winn
Calea surasului interior michael winn
 
Eckhart tolle sfaturi
Eckhart tolle  sfaturiEckhart tolle  sfaturi
Eckhart tolle sfaturi
 
Un curs in miracole
Un curs in miracoleUn curs in miracole
Un curs in miracole
 
Curs miracole-lectii
Curs miracole-lectiiCurs miracole-lectii
Curs miracole-lectii
 

More from rEvolutia Interioara

More from rEvolutia Interioara (15)

Ioan Muntean - Scopul blogului Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Scopul blogului Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Scopul blogului Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Scopul blogului Alchimie Spirituala
 
Ioan Muntean - Cum putem colabora
Ioan Muntean - Cum putem colaboraIoan Muntean - Cum putem colabora
Ioan Muntean - Cum putem colabora
 
Ioan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentare
Ioan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentareIoan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentare
Ioan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentare
 
Ioan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie Spirituala
 
Ioan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la Rodica
Ioan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la RodicaIoan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la Rodica
Ioan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la Rodica
 
Ioan Muntean - Lectia doctorului Yollok
Ioan Muntean - Lectia doctorului YollokIoan Muntean - Lectia doctorului Yollok
Ioan Muntean - Lectia doctorului Yollok
 
Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...
Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...
Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...
 
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala
 
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completa
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completaIoan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completa
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completa
 
Maica Tereza
Maica TerezaMaica Tereza
Maica Tereza
 
Adevaratii Oameni De Stiinta Au Crezut
Adevaratii Oameni De Stiinta Au CrezutAdevaratii Oameni De Stiinta Au Crezut
Adevaratii Oameni De Stiinta Au Crezut
 
rEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie Spirituala
rEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie SpiritualarEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie Spirituala
rEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie Spirituala
 
Ioan Muntean - Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Alchimie Spirituala
 
rEvolutia Interioara
rEvolutia InterioararEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
 
Ioan Muntean - Elemente De Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente De Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Elemente De Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente De Alchimie Spirituala
 

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
 
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
 
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
 
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
 
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica PodeanuSfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
 
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
 
Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...
Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...
Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...
 
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
 
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist IoanAcatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan
 
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...
 

rEvolutia Interioara

 • 1. June 22nd, 2009 Published by: premamotion rEvolutia Interioara al adevăratei Ştiinţe iniţiatice, o meditaţie care nu este un Omraam Mikhalel Aivanhov - A contact cu Lumea divină, care nu este susceptibilă de a lăsa nu se confunda ezoterismul cu urme de o mai mare Iubire, de o mai mare Lumină, nu este foarte utilă. spiritualitatea - Prima Parte June 21st, 2009 Îmi veţi spune că scopul zen-ului este de a opri gândirea, de a face vidul. Din nefericire, găsesc că în anumite cazuri acest vid se simte prea mult. Nu se poate lua ca scop în viaţă de a te aşeza şi de a face vidul. Că este util uneori, eu nu spun nu, şi, de altfel, există multe lucruri de spus asupra practicii vidului. Nu trebuie niciodată să uităm că vidul este făcut pentru a fi umplut. De îndată ce un vid se face undeva, există totdeauna un element care vine să se prezinte pentru a-l umple. Deci, dacă înainte de a face vidul în voi înşivă nu sunteţi purificaţi, veţi atrage ceea ce corespunde stării voastre de decădere interioară: Entităţi întunecate şi răufăcătoare de care nu veţi şti să vă apăraţi. Din ce în ce mai mult ţările occidentale sunt invadate de Învăţăminte venite din Orient. Nu sunt eu cel care voi nega Este bine să creaţi vidul în voi pentru a deveni ca un recipient valoarea acestor Învăţăminte şi acestor discipline milenare. unde Cerul va veni să depună toate splendorile sale; dar, Toate marile religii şi filozofii ale Indiei, Tibetului, Chinei, înainte, trebuie să pregătiţi terenul. Pentru a face vidul voi Japoniei, au fost vârfuri ale gândirii şi spiritualităţii. Dar faceţi apel la Principiul feminin din voi înşivă, care este pasiv, ceea ce pun eu la îndoială este eficacitatea acestor "yoga" receptiv, dar activitatea de pregătire trebuie s-o faceţi cu pentru occidentali, dat fiind mai ales modul în care ei Principiul masculin, activ, emisiv, adică voinţa, facultatea îl practică, chiar dacă sunt hinduşi, tibetani sau japonezi de a lupta pentru a se proteja. În Viaţa spirituală este care vin să-i înveţe. Eu văd că, pentru majoritatea dintre important să iei cunoştinţă de necesitatea activităţii cu cele ei, aceasta rămâne exterior, superficial. Cum pot ei să-şi două Principii: a şti când trebuie să fiţi receptivi şi când imagineze că practicarea câtorva asane (poziţii), mudre trebuie să fiţi emisivi, când trebuie să proiectaţi curenţi şi (gesturi) şi recitarea a câteva mantre îi vor transforma? Unii când trebuie să-i atrageţi. Dacă oamenii trăiesc în dezordine, vor spune că erau poziţii ale lui Buddha când el medita sub dacă sunt crispaţi, dezaxaţi, bolnavi, este pentru că ei n-au smochin şi că el a primit iluminarea. Este posibil, dar trebuie înţeles bine cum să lucreze cu aceste două Principii, cum să le luat în considerare ce fiinţă era Buddha. Nu poziţiile pe care echilibreze, cum să le ajusteze. le-a luat, gesturile pe care le-a făcut, l-au făcut să fie Buddha, ci calităţile sale excepţionale, iar acestea, s-ar fi manifestat oricare ar fi fost poziţiile pe care le-ar fi luat. În Lumea invizibilă plutesc creaturi monstruoase, produse de gânduri şi sentimente ale oamenilor criminali, ale Eu nu spun că anumite poziţii, anumite mişcări nu contribuie magicienilor negri şi care caută să intre peste tot unde la a sensibiliza omul la curenţi în mod particular benefici sau găsesc o poartă deschisă, adică oameni slabi, incapabili puternici, dar nu acesta este esenţialul. Dacă omul nu are în el să se apere. Deci, abia după ce v-aţi purificat şi întărit veritabile dispoziţii pentru Viaţa spirituală, nici un exerciţiu pentru a nu fi invadaţi de aceste Entităţi întunecate, puteţi nu va putea acoperi această lacună. să vă exersaţi fără pericol să faceţi vidul din voi înşivă. De altfel, anumite simboluri ale creştinătăţii, ca cupa Graal- ului, arată că aceste practici ale vidului nu aparţin în mod Când am fost în Japonia am petrecut câteva zile întro exclusiv Tradiţiilor orientale, ca budismul zen. Cupa Graal- mănăstire budistă zen. Ceea ce m-a mirat la călugării acestei ului conţine un întreg Învăţământ. Cupa este un simbol mănăstiri, şi de altfel la majoritatea călugărilor pe care i- feminin care invită discipolul să se pună într-o stare de am întâlnit şi care practicau zen-ul, este inexpresivitatea receptivitate pentru a atrage această chintesenţă cosmică feţei lor după meditaţie: nici o lumină nu-i iluminează, nici care este sângele lui Hristos. Spiritul lui Hristos devine o viaţă nu-i animă şi, chiar la unii, trăsăturile sunt de o Sfântul Graal: toată fiinţa sa este o cupă în care Hristos vine mare duritate. Bineînţeles, nu mă voi pronunţa asupra unei să locuiască. discipline pe care nu o cunosc bine; dar, din punct de vedere Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 1
 • 2. June 22nd, 2009 Published by: premamotion poate avea o indigestie din cauza a tot ceea ce voi îi daţi Deci, vedeţi voi, această problemă a vidului nu este clară să înghită, pentru că ce vreţi să facă el cu un amestec pentru mulţi. Nu trebuie să vă lansaţi într-o practică de Tradiţii egiptene, hinduse, tibetane, chinezeşti, gnostice; spirituală sub pretextul că ea a devenit acum la modă. Zen- aztece, la care mai adăugaţi teosofie, antroposofie sau mai ul, la fel ca toate diferitele sorturi yoga, este o disciplină ştiu eu ce? Dacă măcar aţi avea o structură mentală suficient foarte veche pusă la punct de fiinţe de o excepţională elevaţie, de solidă pentru a şti cum să vă conduceţi în mijlocul a dar care nu mai sunt practicate în acelaşi spirit nici chiar toate acestea! Dar majoritatea nu-şi poate face nici măcar în ţările lor de origine. Şi găsesc că mai ales modul în o idee clară asupra unui singur sistem filozofic, şi iată-i că care occidentalii se aruncă asupra acestora este destul de amestecă totul: kabala, zen-ul, druizii, alchimia, katarismul, îngrijorător. Deoarece este o iluzie să crezi că fără o ştiinţă francmasoneria, tarotul!... precisă, privitoare la structura omului şi a raporturilor sale cu Universul, fără anumite reguli de viaţă foarte stricte, fără un înalt ideal de iubire şi de fraternitate, câteva poziţii vă vor Eu văd chiar printre voi unii care sunt pregătiţi să accepte permite să obţineţi mari rezultate spirituale. Este o iluzie tot cântecele şi gesticulaţiile oricărei Tradiţii, fără a-şi da seama atât de mare ca şi aceea de a crede că, mergând în fiecare că, executându-le, vor sfârşi prin a evoca tot felul de Spirite duminică la slujbă, îngenunchind, luând apă sfinţită, făcând întunecate. Şi este trist, deoarece aceasta dovedeşte ca dacă semnul crucii şi primind împărtăşania, un creştin va fi vizitat eu nu mai sunt aici pentru a veghea, vă veţi lăsa îmbarcaţi nu de Duhul Sfânt. contează unde: primul venit care vă va epata prin gesturile sale şi ceremoniile magice, va fi cel pe care-l veţi urma fără a raţiona, fără a reflecta unde vă pot duce toate acestea. Practicile religiilor creştine atrag din ce în ce mai puţini Nu înseamnă că trebuie să adoptăm anumite practici sau occidentali, care-şi imaginează că fac dovadă de o mai mare ritualuri pentru că ele sunt cunoscute şi au devenit la modă spiritualitate urmând un Învăţământ oriental. Ei bine, să în Occident, ca vooduu-ul, de exemplu. Ca ele să rămână în ştiţi că puteţi fi încă un mare spiritualist, rămânând creştin triburile lor, în insulele lor, eu nu am nimic împotrivă, dar nu şi că, din nefericire, puteţi să practicaţi tot felul de yoga fără vreau aceasta în Fraternitatea Albă Universală. a atinge niciodată Spiritul. RSS Mulţi la ora actuală acuză spiritualitatea că dezaxează oamenii. Dar nu este greşeala spiritualităţii dacă oamenii Omraam Mikhalel Aivanhov - A se încăpăţânează să nu dorească să înţeleagă faptul că ea nu se confunda ezoterismul cu nu este un târg unde se găsesc tot felul de atracţii, chiar şi atracţiile cele mai periculoase, ca drogul, magia neagră sau spiritualitatea - Ultima Parte erotismul. Adevărata spiritualitate, să o înţelegeţi bine, este June 16th, 2009 de ajuns să fiţi voi înşivă expresia Învăţământului divin pe care îl urmaţi. Aveţi o portocală; Ştiinţa şi toate sistemele filozofice vă vor explica o mulţime de lucruri referitoare la ea: originea, elementele chimice care o compun, greutatea, Când am început să fac reuniunile, eram la Paris în 1938, forma, proprietăţile sale, diferitele moduri de a o utiliza, venea o mulţime de bărbaţi şi femei care au vizitat, deja, simbolistica ei etc... Teoretic ei ştiu totul, dar uită esenţialul: nu ştiu câte Învăţăminte. Ei au venit, deci, şi la noi şi, după uită să o guste! Iar eu care nu cunosc nimic din toate acestea, câtva timp, crezând că au învăţat tot ceea ce era de învăţat, eu mănânc portocala şi mă desfăt zi şi noapte, deci, faceţi şi au plecat în altă parte... să înveţe încă altceva! Dar ce fel de voi la fel: fiţi mai puţin erudiţi, mâncaţi! activitate interioară se poate face în asemenea condiţii? Am regăsit pe unii dintre ei câţiva ani mai târziu: au continuat să Dar când vor să se angajeze pe drumul spiritualităţii, meargă peste tot şi nicăieri, şi faţa lor era răvăşită arătând oamenii nu ştiu să se debaraseze de acest obicei universitar că nu făcuseră nici un fel de progrese în sensul adevăratei care constă în acumularea de cunoştinţe, în voinţa de a se spiritualităţi. informa, de a atinge şi de a fi la curent cu totul, fără a practica, niciodată, o activitate asupra sinelui. Eu nu neg că este interesant sau chiar util să cunoşti toate tentativele pe care oamenii le-au făcut timp de secole şi Bineînţeles, graţie acestei curiozităţi, umanitatea a ajuns milenii pentru a străpunge misterele Universului şi a se să facă gigantice progrese intelectuale. Dar pentru Viaţa apropia de Divinitate, dar acest lucru nu este suficient. spirituală este o atitudine foarte dăunătoare. Din moment ce aceste Religii şi aceste sisteme filozofice nu vorbesc decât de splendoare, de perfecţiune, trebuie să faceţi un efort pentru a realiza acest ideal. Când se văd unii pe Pentru a practica o adevărată activitate spirituală trebuie cale de a ţine discursuri asupra grandorii şi înţelepciunii să vă ţineţi de o Filozofie, de un sistem şi să-l aprofundaţi; iniţiativelor din trecut, pe când este atât de evident că ei înşişi altfel, cu organismul psihic se va petrece exact ceea ce se au rămas mici, meschini, slabi şi incapabili de a conduce petrece cu cel fizic. Dacă mâncaţi tot felul de alimente bizare în mod raţional viaţa lor, rămâi stupefiat. Cum de nu- deveniţi bolnavi şi vomaţi. În acelaşi mod, stomacul psihic Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 2
 • 3. June 22nd, 2009 Published by: premamotion şi dau ei seama cât sunt de ridicoli şi că nu aceasta este spiritualitatea? Mituri si adevaruri despre relatii, despre iubire June 11th, 2009 Sper că acuma veţi înţelege de ce nu vreau ca Fraternitatea să devină un târg unde se găsesc îngrămădite în dezordine tot ceea ce există ca teorii şi practici religioase. Este posibil ca voi să găsiţi în Învăţământul nostru Idei sau metode care există în alte forme de spiritualitate; este normal, deoarece anumite Adevăruri fundamentale se regăsesc peste tot, dar nu trebuie să amestecaţi esenţialul şi secundarul, iar esenţialul rămâne activitatea asupra sinelui propriu. În sanctuarele trecutului, Iniţiaţii nu-i supraîncărcau pe discipolii lor cu cunoştinţe. Ei le revelau doar câteva Adevăruri esenţiale şi rămânea discipolilor să le trăiască şi să se impregneze cu ele. Maeştrii puneau în aceste cuvinte toată iubirea lor, tot sufletul lor, tot Spiritul lor, iar discipolii le luau, le gustau, le absorbeau, le trăiau; ei se hrăneau mult mai mult cu viaţa care era în spatele acestor cuvinte, Mit - Avem nevoie de altcineva pentru a fi completi. decât cu cuvintele însele. Pe când acum, mai ales în Occident, Fapt - Suntem completi în interiorul nostru. Sa simti asta oamenii nu au această sensibilitate care permite de a găsi inseamna sa fii constient. Viaţa pe care o aduc cuvintele pentru a se hrăni, a se întări şi a se transforma, graţie acestei Vieţi. Ei iau notiţe, în mod Mit - Trebuie să îi iubim pe ceilalti mai mult decât ne iubim rece, fără a fi simţit şi trăit nimic. Şi atunci, iată ratarea: pe noi însine. toată această viaţă care putea să-i lumineze, să-i vindece, să- Fapt - Trebuie să ne iubim mai întâi pe noi pentru a-i putea i învie, ei nu o primesc şi ea pleacă atunci să atingă alte fiinţe, iubi pe ceilalti. Si nu-i putem iubi mai mult decat pe noi insine. dar nu pe ei. Nu intelectul vostru, ci sufletul vostru şi Spiritul vostru sunt cele care trebuie să fie pe primul loc iar, în acest Mit - Avem nevoie de relatii intime pentru a experimenta moment, în mod simplu, graţie câtorva cuvinte care au fost dragostea. pronunţate, veţi putea într-o zi să călătoriţi în spaţiu. Fapt - Lumea e plină de oameni si creaturi si cauze care vor primi dragostea noastră si care ne vor permite să experimentăm bucuria de a iubi. Diferenţa între un intelectual şi un veritabil spiritualist este că intelectualul a ales planul orizontal: vrând fără încetare Mit - Există o limită la cât de mult poti iubi. să extindă câmpul cunoştinţelor sale, el se dezvoltă la Fapt - Dragostea este în expansiune - cu cât oferi mai mult, suprafaţă; pe când spiritualistul, care a ales linia verticală, cu atât esti mai capabil să iubesti. Limita esti tu. începe să sape, să sape... până în ziua în care petrolul ţâşneşte şi el devine arhimiliardar, pe când ceilalţi sunt în mizerie, în Mit - Dragostea poate răni. pofida tuturor hectarelor de pământ. Iată, dacă voi vreţi să Fapt - Doar egoul nostru poate fi rănit. Sufletul nostru nu lucraţi ca şi noi, în profunzime, petrolul va ţâşni şi, de aici, în poate fi rănit atunci când oferă dragoste, chiar dacă această câtva timp, lumii întregi i se va putea distribui gratuit acest dragoste nu ne este împărtăsită. Cand te simi ranit nu petrol. Şi, cu atât mai rău pentru Iran, cu atât mai rău pentru dragostea te-a ranit, nu iubirea ci neintelegerea Ei. Ceilalti Arabia Saudită, le vom face concurenţă: petrol gratuit! În nu sunt posesiunea noastra. fine, înţelegeţi cum vreţi! RSS Mit - Dragostea neconditionată înseamnă să stai cu cineva chiar dacă acea persoană îti face rău. Fapt - A părăsi o relatie care îti provoacă durere este tot un act de dragoste. Trebuie să te iubesti pe tine însuti suficient de mult pentru a iesi dintr-o relatie care nu merge. Aceasta e cea mai bună dovadă de dragoste pe care o poti face pentru binele tuturor celor implicati. Mit - Există doar o persoană si numai una perfectă pentru noi. Fapt - Dacă acceptăm acest mit, ne punem singuri piedici. Prin această convingere îi asezăm pe altii pe un piedestal. Adevărul e că fiecare dintre noi suntem capabili să avem relatii fericite si împlinite nu doar cu un singur tip de Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 3
 • 4. June 22nd, 2009 Published by: premamotion persoană. Dacă se termină o relatie, lasă loc pentru o alta. financiare cazute in faliment are in mod clar legatura cu Maestrii spirituali se apropie de perfectiune, dar ei nu au comporatmentul nostru, schimbarea devine o necesitate. nevoie de iubirea ta ci tu de a lor. Ei sunt in armonie cu intreg Universul, primesc si ofera dragoste neconditionat, natural. Pentru a indeplini planul Creatorului, noi trebuie sa trecem Mit - Când o relatie se încheie, dragostea se sfârseste. printr-o dezvoltare graduala care ne va conduce spre Fapt - Chiar dacă o relatie se termină, dragostea pe care dezvaluirea maretiei de a Darui si a iubirii pentru aproapele ai dăruit-o ti-a îmbogătit sufletul si a făcut o diferentă nostru. în lume. Acea dragoste a avut un impact care va dăinui pentru totdeauna. Dragostea nu incepe si nu se sfarseste cu Articol preluat de pe grupul de discutii Kabbalah Romania o relatie. Ea se experimenteaza, se eleveaza, se rafineaza pe sine prin relatii si este aceeasi in legatura cu toate: cu partenerul de viata, cu animalul favorit, cu serviciul, cu natura, cu muzica, cu dansul…Iubirea, in functie de nivelul de constiinta al persoanei, se manifesta ca dependenta, independenta sau interdependenta. Numai interdependenta este iubire adevarata, divina. Gândeste-te putin, când vei pleca din lumea aceasta, tot ce iei cu tine este iubirea si întelepciunea. Iar pentru a avea ce lua trebuie sa traiesti in prezent in dragoste si intelepciune. TRAIESTI?! RSS Prin Iubirea pentru aproapele nostru ne vom salva de Toate aceste probleme sunt doar indemnuri pentru a ne spori armonia sufletului nostru cu Dumnezeu Tatal si cu intreaga distrugere Creatie divina. June 9th, 2009 Doar armonia si starea de bine a sufletului, doar iubirea de Dumnezeu si implicit iubirea pentru ceilalti, pentru natura, Doua Intrebari pe care le-am primit, despre scopul acceptarea situatiilor, a noastra si a celorlalti si trairea in loviturilor venite asupra noastra de la Creator: prezent ne va ajuta in aceasta situatie. Intrebare: De ce avem nevoie de aceste nenorociri daca este Este important pe cat posibil sa traim in prezent, bine in ascuns faptul ca au de-a face cu legatura dintre oameni si legatura cu Dumnezeu Tatal si cu puterile divine. dragostea pentru aproapele nostru ? Cu alte cuvinte, cum spune si maestrul spiritual Ioan Muntean, Raspunsul meu: Este neclar doar pentru aceia care nu pe blogul dansului http://alchimie.spirituala.net/ au descoperit inca legatura dintre oameni si dintre toate componentele lumii, in general. Doar un procent de 0,1% Este bine ca fiecare dintre noi să fie atât de în armonie cât se dintre locuitorii planetei spun ca aceasta criza economica poate şi să ne bucurăm atât cât putem de fiecare clipă, trăind prin care trecem are menirea de a dezvalui conexiunea dintre tot mai frumos în prezent. De aceasta depinde câţi dintre noi oameni. Toti ceilalti nu constientizeaza inca faptul ca relatiile pot trece mai departe şi de încercarea importantă care ne personale dintre oameni influenteaza economia, izbucnirea aşteaptă. de epidemii, tsunami, cutremurele si alte calamitati naturale. RSS Astfel, daca legatura dintre modul nostru de relationare si suferinte devine evident, omenirea nu va avea de ales decat Albert Einstein - Exista sa renunte la relatiile sale egoiste. Dumnezeu? June 10th, 2009 Iata o prezentare foarte frumoasa a ceea ce spunea Einstein. Intrebare: Atunci de ce Creatorul nu inceteaza de a mai RSS trimite nenorociri asupra noastra pentru ca noi sa putem sa realizam planul Lui? Raspunsul meu: Nu este nicio indoiala ca, daca motivul pentru care exista tsunami, cutremure, uragane si institutii Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 4
 • 5. June 22nd, 2009 Published by: premamotion RSS Recunoasterea Binelui In Ceea ce Pare A Fi Rau HOME - Un documentar despre June 10th, 2009 Persoana crede ca intodeauna are dreptate. Se asteapta mama Terra ca, doar lucruri bune sa i se intample, niciodata - rele. June 10th, 2009 Azi toata umanitatea priveste viata astfel. Lumea sufera, Pentru a vedea documentarul urmareste linkul si selecteaza trecand dintr-o criza in alta, tot mai multe probleme (apar)in optiunea HD de pe bara de optiuni video: calea noastra, dar nimeni nu se opreste sa ia in considerare http://www.youtube.com/homeproject ca, poate este un scop in toate acestea. RSS Toata lumea crede ca toate aceste lucruri sunt accidentale. Cine esti Tu? June 8th, 2009 Cu alte cuvinte, nu invatam din experienta noastra. Nu recunoastem ca noi suntem cauza acestor evenimente. O femeie aflata in coma era pe punctul de a muri. Dintr-o data, ea s-a simtit ridicata la cer si s-a trezit in fata Scaunului Judecatii de Apoi. In starea noastra curenta aceasta problema este revelata mai mult si mai actual: de acum incolo, trecem spre singura - Cine esti? a intrebat-o o Voce. cale prin care putem progresa - unirea tuturor intr-un intreg. - Sunt sotia primarului, a raspuns ea. - Nu te-am intrebat a cui sotie esti, ci cine esti tu. - Sunt mama a patru copii. Si aceasta este posibil numai atragand Forta Superioara - Nu te-am intrebat a cui mama esti, ci cine esti tu. – Creatorul. Aceasta este calea atat de importanta a - Sunt invatatoare. raspandirii stiintei despre modul de a utilizare a acestei Forte - Nu te-am intrebat ce profesie ai, ci tine esti tu. Superioare a Naturii. Si dialogul a continuat in acelasi fel. Orice ar fi raspuns femeia, cuvintele ei nu pareau sa raspunda la intrebarea: “Cine esti Doar atunci, oricare persoana va fi capabila sa invete despre tu?” binele din ceea ce pare a fi rau. - Sunt crestina. Multumesc grupului de discutii Kabbalah pentru acest articol. - Nu te-am intrebat care este religia ta, ci cine esti tu. RSS - Sunt cea care a fost la biserica in fiecare zi si le-a dat de pomana celor sarmani. - Nu te-am intrebat ce ai facut, ci cine esti tu. Mahatma Gandhi - Despre Libertate In mod evident, ea nu a trecut de examen, caci a fost trimisa inapoi pe pamant. Cand s-a trezit din coma, femeia s-a decis June 8th, 2009 sa afle cine este. Si astfel, intreaga ei viata s-a schimbat. Datoria voastra este sa fiti. Nu sa fiti cineva, nici sa nu fiti nimic - caci asa se nasc lacomia si ambitiile; nu sa fiti cutare sau cutare - caci asa deveniti conditionati; ci pur si simplu sa fiti. RSS O Calatorie a Vietii dupa Moarte May 23rd, 2009 Libertatea exterioara la care putem ajunge, va fi intotdeauna direct proportionala cu libertatea interioara la care suntem in stare sa ajungem in acel moment. Si, daca asta este viziunea corecta a libertatii, atunci energia noastra trebuie sa fie folosita cu precadere la reformarea din interior. Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 5
 • 6. June 22nd, 2009 Published by: premamotion prescris-o nu ar fi facut altceva decat sa ma transforme, din ce in ce mai mult, intr-o leguma. Mi se dadusera intre sase si opt luni de viata. In anii ‘70 eram o consumatoare ahtiata de informatii, si ma intristam din ce in ce mai mult, din cauza crizei nucleare, a crizei ecologice si asa mai departe. Asa ca, in lipsa unei baze spirituale, am inceput sa cred ca natura facuse o greseala si ca noi eram, de fapt, asemenea unui organism canceros aflat pe planeta. Percepeam oamenii ca fiind un soi de cancer – si cu asta m-am ales. Asta mi-a pus capat vietii. Aveti mare grija cum vedeti lumea. Acest lucru se rasfrange asupra voastra, mai ales daca viziunea voastra este negativa. Acest lucru m-a dus pe mine la moarte. Am incercat diverse metode alternative de vindecare, dar nimic nu mi-a folosit. Jim McAndrew, un prieten foarte drag mie, a trecut in Taramurile Launtrice ale Luminii pe 20 februarie 2009. In ziua care a urmat trecerii sale, am primit un e-mail Asa ca am stabilit ca totul era, de fapt, intre mine si minunat care descria experienta unei alte persoane aflate Dumnezeu. Nu ma mai confruntasem niciodata pana acum in apropierea mortii. Aceasta informatie este profunda, cu Dumnezeu, de fapt nu avusesem niciodata de a face cu inaltatoare si consolatoare. As vrea sa o impartasesc cu voi. El. Nu aveam niciun fel de preocupari spirituale la vremea respectiva, dar am inceput o calatorie, pentru a afla despre Atunci cand cititi aceste cuvinte, mergeti inauntru, la spiritualitate si despre modurile alternative de vindecare. M- Divinitatea din inima voastra. Cereti-i prezentei voastre am apucat sa citesc tot ce se putea despre subiectul respectiv, EU SUNT sa va ajute sa urmariti aceasta experienta in pentru ca nu voiam sa am vreo surpriza dincolo. Asa ca apropierea mortii, ca si cum v-ati afla voi insiva in aceasta am inceput sa citesc despre diverse religii si filozofii. Toate calatorie sacra. Aceasta constituie cu adevarat, pentru noi erau foarte interesante si mi-au dat speranta ca exista ceva toti, o experienta de expansiune a mintii si de inaltare a dincolo. Ajunsesem in grija permanenta a unei infirmiere. constientei. Imi amintesc ca m-am trezit intr-o noapte, acasa, pe la 4:30 Dezvoltand aceasta cunoastere sacra, prin intermediul si am stiut pur si simplu ca asta era. Flacarii Inimii voastre, veti ancora acest Adevar profund in Sistemul Retelei de Cristal a Pamantului si il veti extinde prin straturile mintal si emotional ale planetei. Aceasta Asta era ziua in care aveam sa mor. Asa ca mi-am chemat intelepciune va deveni disponibila, in mod tangibil, maselor cativa prieteni si mi-am luat la revedere. Mi-am trezit omenirii si va inalta intreaga Viata din punct de vedre al ingrijitoarea si i-am spus. Facusem o intelegere cu ea ca imi energiei, al vibratiei si al constientei. va lasa cadavrul in pace sase ore, pentru ca citisem ca se intampla tot soiul de lucruri interesante, atunci cand mori. Am adormit la loc. In mijlocul haosului si al confuziei care ies la suprafata spre a fi vindecate in aceste timpuri, aceasta informatie va constitui un puternic dar vindecator, adus INTREGII VIETI de pe Urmatorul lucru pe care mi-l amintesc este inceputul unei aceasta planeta. experiente tipice in apropierea mortii. Dintr-o data eram perfect constienta – stateam in picioare, dar corpul meu era asezat in pat. In jurul meu era un fel de intuneric. Ma O CALATORIE PANA LA LUMINA SI INAPOI simteam mai vie in afara corpului, decat in viata obisnuita. Totul era atat de viu, incat puteam vedea fiecare camera din Povestea unei experiente in apropierea mortii, de Mellen- casa. Puteam vedea si acoperisul casei, inprejurimile ei si Thomas Benedict chiar dedesubtul casei. Mellen-Thomas Benedict spune: Era o Lumina care stralucea. M-am intors spre Lumina, care era foarte asemanatoare celei descrise de alti oameni in In 1982 am murit de cancer in faza terminala. Boala mea experientele lor din apropierea mortii. Era atat de minunata. era inoperabila si orice fel de chimioterapie pe care mi-ar fi Este tangibila, o poti simti. Este ademenitoare; vrei sa te duci Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 6
 • 7. June 22nd, 2009 Published by: premamotion spre ea, asa cum te-ai arunca in bratele tatalui sau mamei pe aceasta planeta. Atunci am ajuns la aceasta imagine cu tale ideale. viziunea mea negativa a ceea ce se intampla pe planeta. Asa ca am intrebat Lumina, rugand-o sa ma lamureasca si am vazut, in aceasta mandala magnifica, cat de frumosi suntem Pe masura ce am inceput sa ma misc catre Lumina, am cu totii in esenta noastra, in nucleul nostru. Suntem cele mai stiut intuitiv ca daca merg catre Lumina, voi muri. Asa ca frumoase creatii. mergeam spre Lumina si spuneam: „ Te rog sa astepti un minut; stai doar o secunda. Vreau sa ma gandesc la asta, as vrea sa-ti vorbesc inainte sa plec.” Spre surprinderea Sufletul uman, matricea umana pe care o formam impreuna mea, in acel punct intreaga experienta s-a oprit. Va puteti este absolut fantastica, eleganta, exotica, orice. Nu pot spune controla experienta dupa moarte. Nu va aflati intr-un vartej destul despre felul in care mi s-a schimbat parerea despre incontrolabil. Fiintele umane, in acel moment. Am spus: O, Doamne, nu stiam cat suntem de frumosi. La orice nivel, sus sau jos, in orice forma v-ati afla, voi sunteti cea mai frumoasa creatie. Asa ca dorinta mea a fost respectata si am avut o discutie cu Lumina. Lumina lua permanent diferite forme, Iisus, Budha, Krishna, mandale, imagini si semne arhetipale. Am intrebat- Revelatiile primite de la Lumina continuau fara oprire. Apoi o: Ce se intampla aici? Te rog, Lumina, explica-mi. Chiar am intrebat Lumina: Asta inseamna ca Omenirea va fi vreau sa stiu care este realitatea situatiei. Nu pot pune exact salvata? Atunci, asemenea unei explozii de trambite cu o in cuvinte, pentru ca era un fel de comunicare telepatica. ploaie de lumini spiralate, Marea Lumina a vorbit spunand: Tine minte asta si nu uita niciodata; voi va salvati, voi va rascumparati si voi va vindecati. Ati facut-o intotdeauna. O Lumina mi-a raspuns. Informatia care mi-a fost transferata veti face intotdeauna. Ati fost creati cu puterea de a face asta, era ca, in timpul experientei tale dupa moarte, credintele tale inca dinainte de inceputul lumii. sunt cele care dau forma feedback-ului pe care il primesti in fata Luminii. Daca esti budist sau catolic sau fundamentalist, primesti feedback legat de ceea ce era credinta ta. Ai ocazia sa o privesti si sa o examinezi, dar majoritatea oamenilor nu o fac. Dupa cum mi s-a revelat mie Lumina, mi-am dat seama ca ceea ce vedeam cu adevarat era matricea Sinelui nostru Superior. Cu totii avem un Sine Superior, sau o parte suprasufleteasca a fiintei noastre. El mi s-a revelat in cea mai adevarata forma energetica a sa. Singurul fel in care il pot descrie cu adevarat este ca Fiinta Sinelui Superior este mai mult un canal. Nu arata asa, dar este o conexiune directa la Sursa, pe care o avem fiecare dintre noi. Suntem direct conectati la Sursa. Asa ca Lumina imi arata matricea Sinelui Superior. Eu nu eram angajata in nicio religie anume. Prin urmare, asupra acestei In acea clipa am inteles si mai mult. Am inteles ca AM FOST stari de fapt imi era dat feedback in timpul experientei mele DEJA SALVATI, si ne-am salvat pe noi insine, pentru ca dupa moarte. am fost proiectati sa ne autocorectam asemenea intregului Univers al lui Dumnezeu. La asta se refera a doua venire. I-am multumit Luminii lui Dumnezeu, din toata inima. Cel Atunci cand ii ceream Luminii sa ma lamureasca, sa continue mai bun lucru pe care am putut sa-l spun au fost urmatoarele sa-mi explice, am inteles ce este matricea Sinelui Superior. cuvinte simple de multumire: O draga Dumnezeule, draga Avem o retea in jurul planetei, la care sunt conectate toate Universule, draga Sine Superior, Imi Iubesc Viata. Individualitatile Superioare. Lumina parea sa ma aspire si mai profund. Era ca si cum Lumina m-ar fi absorbit complet. Lumina Iubirii este ceva de Este ca si cum am avea o companie grozava, un nivel nedescris. Am intrat intr-un alt taram, mai profund decat cel urmator, subtil de energie care ne inconjoara, nivelul precedent si am devenit consienta de ceva mai mult, mult mai spritului ca sa spunem asa. Apoi, dupa cateva minute, am mult. Era un suvoi enorm de Lumina, vast si plin, adanc in mai cerut lamuriri. Chiar doream sa stiu despe ce este vorba Inima Vietii. Am intrebat ce era. in Univers si, de data asta, eram gata sa plec. Am spus: Sunt gata, ia-ma. Lumina mi-a raspuns: Acesta este FLUVIUL VIETII. Bea din aceasta apa bogata, dupa dorinta inimii. Asa am facut. Am Atunci, Lumina s-a transformat in cel mai frumos lucru pe luat inghitituri, una dupa alta. Sa bei Viata insasi! Eram in care l-am vazut vreodată: o manadala de suflete umane de extaz. Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 7
 • 8. June 22nd, 2009 Published by: premamotion a fost doar unul dintr-un numar infinit de alte Big Bang-uri care creează, încontinuu si simultan, Universuri . Singurele Atunci Lumina a spus: Ai o dorinta. Lumina stia totul despre imagini care se pot apropia oarecum de asta, in termeni mine, trecutul, prezentul si viitorul. Da! am soptit. umani, ar fi acelea create de super computere ce folosesc ecuatii de geometrie a fractalilor. Am cerut sa vad restul Universului, dincolo de sistemul nostru solar, dincolo de toate iluziile omenesti. Lumina mi- Oamenii din antichitate stiau toate astea. Ei spuneau ca a spus atunci ca pot sa merg odata cu Suvoiul. Am facut-o Dumnezeu crea periodic noi Universuri, expirand si recrea si am fost purtata prin Lumina, catre capatul tunelului. Am alte Universuri, inspirand. Aceste epoci se numesc Yuga. simtit si am auzit o serie de explozii sonice foarte blande. Ce Stiinta moderna a numit asta, Big Bang. Ma aflam in mai goana! constienta absoluta, pura. Puteam vedea sau percepe toate marile explozii Big Bang sau Yuga, cum se creau si se recreau. Am intrat instantaneu, simultan, in toate. Am vazut ca Dintr-o data mi s-a parut ca sunt lansata de pe planeta, pe absolut fiecare particica a creatiei are, la randul sau, puterea acest suvoi de Viata. Am vazut Pamantul disparand. Sistemul de a crea. Este foarte dificil de explicat. Inca nu am cuvinte solar, in intreaga lui splendoare, a trecut usor pe langa mine sa o descriu. si a disparut. Cu o viteza mai mare decat cea a luminii, am zburat prin centrul Galaxiei, absorbind din ce in ce mai multa cunoastere, pe masura ce inaintam. Am aflat ca aceasta Mi-au trebuit ani intregi, dupa ce m-am intors din experienta Galaxie si intreg Universul sunt pline de diferite forme de mea in preajma mortii, sa asimilez orice fel de cuvinte care sa VIATA. Am vazut multe lumi. Vestea buna este ca nu suntem descrie experienta Vidului. Pot sa va spun acum numai atat: singuri in Univers! Vidul este mai putin decat nimic si totusi, mai mult decat orice exista! Vidul este zero absolut, haosul ce da nastere tuturor posibilitatilor. Este Constienta Absoluta, cu mult mai mult Pe masura ce calatoream pe suvoiul de constienta prin decat Inteligenta Universala. centrul Galaxiei, suvoiul se desfacea in extraordinare valurifractalice de energie. Supraaglomerarile Galaxiei, cu toata intelepciunea lor straveche, zburau pe langa mine. Vidul este golul sau nimicul dintre manifestarile fizice. Este Primul gand a fost ca mergeam undeva, chiar calatoream. SPATIUL dintre atomi si componentele lor. Stiinta moderna Dar apoi mi-am dat seama ca, pe masura ce suvoiul se a inceput sa studieze acest spatiu. Ea il numeste punctul Zero. marea, propria mea constienta se extindea si ea, pentru a Ori de cate ori se incearca sa fie masurat, instrumentele cuprinde tot ce era in Univers! Toata creatia trecea pe langa depasesc scala, sau, cum s-ar spune, tind spre infinit. Pana mine. Era o minune de neimaginat! Eram cu adevarat un acum nu a fost gasita o modalitate de a masura, cu precizie, Copil Minune; un prunc in Lumea minunilor! infinitul. In corpul vostru si in Univers exista mai mult spatiu zero, decat orice altceva! Atunci m-am regasit intr-o tacere profunda, dincolo de limitele linistii. Puteam vedea sau percepe VECIA, dincolo de Ceea ce misticii denumesc Vid, nu este un vid. Este atat de Infinit. plin de energie, un alt fel de energie care a creat tot ceea ce suntem. Totul, incepand de la Big Bang este vibratie, de la primul Cuvant care este prima vibratie. Biblicul EU SUNT in Eram in Vid. realitate are un semn de intrebare dupa el. EU SUNT – Ce sunt eu? Astfel, creatia lui Dumnezeu exploreaza Sinele lui Dumnezeu, in orice fel posibil, intr-o explorare continua prin Eram in pre-creatie, inainte de Big Bang (Marea Explozie). fiecare dintre noi. Am inceput sa vad, in timpul experientei Am trecut dincolo de inceputul timpului/ Primul Logos/ mele in preajma mortii, ca tot ceea ce este, este Sinele, Prima Vibratie. Am fost in Ochiul Creatiei. Am simtit ca literalmente Sinele vostru, Sinele meu. Totul este marele Sine. atingeam Fata lui Dumnezeu. Nu era un sentiment religios. De aceea stie Dumnezeu, chiar si atunci cand cade o frunza. Pur si simplu, am fost una cu Viata si Constienta Absoluta. Lucrul acesta este posibil, pentru ca oriunde te-ai afla, este centrul Universului. Oriunde se afla orice atom, acela este centrul Universului. Exista Dumnezeu in asta si Dumnezeu in Cand spun ca am putut vedea sau percepe vesnicia, spun ca Vid. am putut experimenta modul in care Creatia, in intregimea ei, se autogenereaza. Era fara inceput si fara sfarsit. Este un gand care iti extinde mintea, nu-i asa? Atunci cand exploram Vidul, in timpul experientei mele in preajma mortii, si toate acele Yuga sau creatii, ma aflam complet in afara timpului si spatiului, asa cum le cunoastem Oamenii de stiinta percep Big Bang asemenea unui noi. In aceasta stare extinsa am descoperit ca, de fapt, creatia eveniment unic, ce a dat nastere Universului. Am vazut, in este Constienta Absoluta Pura, sau Dumnezeu, care vine in timpul experientei mele de viata dupa moarte, ca Big Bang Experienta Vietii, asa cum o stim noi. Vidul insusi este lipsit Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 8
 • 9. June 22nd, 2009 Published by: premamotion de experienta. Este inaintea vietii, inainte de prima vibratie. chiar asta vreau sa spun. Toate intrebarile mele au primit Dumnezeirea inseamna mai mult decat Viata si Moarte. Prin raspuns. Fiecare om are o viata diferita si intrebari diferite, urmare, exista chiar mai mult de experimentat in univers, la care cauta raspuns. Unele dintre intrebarile noastre sunt decat Viata si Moartea! universale, dar fiecare dintre noi exploreaza acest lucru pe care il numim Viata, in felul sau personal unic. Asa se intampla cu orice forma de viata, de la munti, la fiecare Cand am inteles acest lucru, terminasem cu Vidul si doream frunza, din fiecare copac. sa ma intorc la Creatia sa, sau Yuga. Parea lucrul cel mai normal de facut. Atunci m-am intors brusc prin cea de-a doua Lumina, sau Big Bang, si am auzt mai multe explozii de Acest lucru este foarte important pentru noi ceilalti din acest catifea. Am mers pe suvoiul constientei, inapoi prin intreaga Univers. Pentru ca totul contribuie la Imaginea Generala, la Creatie, si ce mai calatorie a fost! Supraaglomerarile deplinatatea Vietii. Noi suntem literalmente Dumnezeu care Galaxiilor au trecut prin mine, aducandu-mi si mai multa exploreaza Sinele lui Dumnezeu, intr-un Dans infinit al Vietii. intelegere. Am trecut prin centrul Galaxiei noastre, care este Unicitatea noastra sporeste intreaga Viata. o gaura neagra. Gaurile negre sunt marile procesoare sau reciclatoare ale Universului. Cand am inceput intoarcerea catre ciclul vietii, nu mi-a trecut nicio clipa prin minte, nici nu mi s-a spus, ca ma Stiti ce se afla de cealalta parte a unei gauri negre? Noi voi intoarce in acelasi trup. Am avut incredere deplina in suntem; Galaxia noastra, care a fost reprocesata dintr-un Lumina si in procesul Vietii. Atunci cand suvoiul s-a unit cu alt Univers. In intreaga ei configuratie energetica, Galaxia marea Lumina, am cerut sa nu uit niciodata revelatiile si arata asemenea unui oras fantastic al luminilor. Toata sentimentele legate de ceea ce am invatat dincolo. energia de pe aceasta parte a Big Bang-ului este Lumina. Fiecare subatom, atom, stea, planeta, chiar si constienta insasi, sunt alcatuite din Lumina si au o frecventa. Lumina A urmat un da. Am simtit cum sufletul imi era sarutat. este viata. Totul este alcatuit din Lumina, chiar si pietrele. Asa ca totul este viu. Totul este alcatuit din Lumina lui Dumnezeu; totul este foarte inteligent. Atunci cand eram purtata pe suvoi, am putut vedea, in cele din urma, ca se apropia o Lumina imensa. Am stiut ca era Prima Lumina; Matricea Sinelui Superior a Sistemului nostru Solar. Apoi, intregul nostru Sistem Solar a aparut in Lumina, insotit de una dintre exploziile acelea de catifea. Am putut vedea toata energia pe care o genereaza acest Sistem Solar si este un spectacol incredibil de Lumina! Am putut auzi Muzica Sferelor. Sistemul nostru Solar, asemenea tuturor corpurilor ceresti, genereaza o matrice unica de Lumina, sunet si energii vibrationale. Civilizatiile avansate de pe alte sisteme stelare pot detecta in Univers Viata, asa cum o stim noi, dupa amprenta energetica si vibrationala a matricei. Este o joaca de copii. Copilul minune al Pamantului Apoi am fost dusa inapoi prin Lumina, in taramul (Fiintele umane) face chiar acum o gramada de zgomot, vibrational. Intregul proces s-a inversat, cu si mai multe asemenea copiilor care se joaca in curtea Universului. informatii care mi-au fost transmise. M-am intors acasa si mi s-au dat lectii din experienta mea in preajma mortii, legate de mecanica reincarnarii. Mi s-au dat raspunsuri la Lumina mi-a explicat ca nu exista moarte; suntem Fiinte toate micile mele intrebari: Cum se face asta? Cum se face nemuritoare. Suntem vii dintotdeauna! Am inteles ca ailalta? Am stiut ca ma voi reincarna. facem parte dintr-un sistem natural viu, care se recicleaza permanent. Nu mi s-a spus niciodata ca trebuie sa ma intorc. Pamantul este un mare procesor de energie si constiinta Am stiut ca va trebui. Era firesc, dupa tot ceea ce am vazut in individuala evolueaza dinspre el, in fiecare dintre noi. Ma timpul exeperientei mele in preajma mortii. gandeam la mine ca fiind om pentru prima data, si eram fericita sa fiu asa. Din ceea ce am vazut, as fi fericita sa fiu si un atom in acest Univers. Un atom. Asa, ca sa fiu Nu stiu cat timp am fost cu Lumina, in timp uman. Dar a venit partea umana a lui Dumnezeu – asta este cea mai minunata un moment in care am inteles ca toate intrebarile mele isi binecuvantare. Este o binecuvantare dincolo de orice ne primisera raspuns si ca intoarcerea mea era iminenta. Cand inchipuim noi ca poate fi o binecuvantare. Pentru fiecare spun ca toate intrebarile mele capatasera raspuns dincolo, dintre noi, sa fim partea umana a acestei experiente este ceva Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 9
 • 10. June 22nd, 2009 Published by: premamotion teribil si magnific. Fiecare dintre noi, oriunde si oricum ar fi, Curand, stiinta noastra va cuantifica spiritul. Va fi minunat, ratat sau nu, este o binecuvantare pentru planeta, exact in nu-i asa? Descoperim acum dispozitive care sunt sensibile la locul in care se afla. energia subtila, sau la energia spiritului. Fizicienii folosesc aceste acceleratoare de particule, pentru a zdrobi atomii si a vedea din ce sunt formati. Au ajuns pana la nivelul quarcilor Am trecut prin reincarnare, asteptandu-ma sa ajung un si asa mai departe. Ei bine, intr-o buna zi vor ajunge pana la bebelus undeva. Dar mi s-a dat o lectie despre cum nimicul care tine totul laolalta si il vor numi… Dumnezeu. De evolueaza identitatea si constienta individuala. Am fost atat abia acum incepem sa intelegem ca si noi cream, pe parcurs. de surprinsa, cand am deschis ochii. Nu stiu de ce, pentru Cand am vazut vesnicia, in timpul experientei mele, am ajuns ca o intelesesem, dar a fost totusi o surpriza atat de mare pe un taram in care exista un punct in care transmitem sa ma intorc in acest corp, inapoi in camera mea, cu cineva intreaga cunoastere si incepem sa cream urmatorul fractal, care ma privea, plangand in hohote. Era infirmiera mea. Ea urmatorul nivel. Avem puterea de a crea, pe masura ce renuntase la o ora si jumatate dupa ce ma gasise moarta. exploram. Si acesta este Dumnezeu, care se extinde prin noi. Corpul meu era rigid si inflexibil. S-a dus in cealalta camera. Atunci m-am trezit si am vazut lumina afara. Am incercat sa ma ridic si sa ma duc spre ea, dar am cazut din pat. De la intoarcerea mea, am trait experienta Luminii in mod Infirmiera a auzit zgomot si a venit in fuga, si m-a gasit pe spontan si am invatat cum sa ajung in acel spatiu, aproape podea. oricand in timpul meditatiei mele. Fiecare dintre voi poate face asta. Nu este nevoie sa muriti, sau sa aveti o experienta in preajma mortii, pentru a face acest lucru. Sunteti dotati Cand mi-am revenit, am fost foarte surprinsa si, in acelasi pentru asta, aveti deja tot ce va trebuie. Corpul este cea mai timp, plina de veneratie fata de ceea ce mi se intamplase in minunata Faptura de Lumina din cate exista. Corpul este timpul experientei mele in preajma mortii. La inceput, toate un Univers de Lumina incredibila. Spiritul nu ne forteaza sa amintirile calatoriei mele pe care le am acum, nu existau. dizolvam acest corp. Nu asta se intampla. Nu mai incercati Continuam sa alunec din lumea asta si intrebam intr-una: sa deveniti Dumnezeu; Dumnezeu devine voi. Aici. Traiesc?. Lumea asta parea mai ireala decat cealalta. In trei zile ma simteam din nou normal, mai clara si totusi diferit de felul in care ma mai simtisem vreodata in viata. Amintirile L-am intrebat pe Dumnezeu: Care este cea mai buna religie experientei mele au revenit mai tarziu. Nu vedeam nimic de pe planeta? Care este cea corecta? Si Dumnezeirea a spus, rau in nicio Fiinta umana pe care o cunoscusem vreodata. cu multa iubire: Nu-mi pasa. A fost o gratie incredibila. Cand Inainte, eram cu adevarat plina de judecati. Credeam ca Dumnezeirea a spus nu-mi pasa, am inteles imediat ca noua multi oameni erau ratati. De fapt, credeam ca toti, in afara de trebuie sa ne pese. Este important pentru ca noi suntem mine, erau niste ratati. Dar am scapat de toate astea, acum. Fiintele carora le pasa. Are importanta pentru noi, iar in asta rezida importanta. Ceea ce aveti este ecuatia energiei in spiritualitate. In cele din urma, Dumnezeirii nu ii pasa daca In timpul experientei mele, a trebuit sa cobor in ceea ce esti protestant, budist sau orice altceva. Toate reprezinta voi toti ati putea numi Iad si a fost foarte surprinzator. Nu fatetele unui intreg. Mi-as dori ca toate religiile sa-si dea am vazut Satana sau raul. Coborarea mea in Iad a fost o seama de asta si sa se lase unii pe altii in pace. Nu inseamna coborare in mizeria umana obisnuita a fiecarei persoane,in sfarsitul fiecarei religii, ci faptul ca vorbim despre acelasi ignoranta si intunericul lipsei de cunoastere. A parut ca o Dumnezeu. Traiti si lasati-i si pe altii sa traiasca. Fiecare are eternitate jalnica. Dar fiecare dintre milioanele de suflete din o alta viziune. Si toate fac parte din imaginea globala; toate jurul meu avea o mica stea de Lumina, care ii era tot timpul sunt importante. la dispozitie. Dar nimeni nu parea sa-i acorde atentie. Erau atat de prinsi in propria durere, trauma si suferinta. Dar, dupa ceea ce a parut o eternitate, am inceput sa chem Lumina Am trecut dincolo, in timpul experientei mele in preajma aceea, asemenea unui copil care isi striga parintii in ajutor. mortii, plina de temeri legate de deseurile toxice, rachetele nucleare, cresterea exploziva a populatiei si de distrugerea padurii amazoniane. M-am intors, iubind fiecare problema. Atunci, Lumina s-a deschis si s-a format un tunel care a Iubesc deseurile nucleare. Iubesc norul urias in forma de venit direct la mine si m-a izolat de toata frica si durerea. ciuperca; acesta reprezinta cea mai sfanta mandala care am Asta este, in realitate, Iadul. Asa ca, ceea ce facem este manifestat-o pana acum, ca un arhetip. El, mai mult decat sa invatam sa ne tinem de mana, sa ne apropiem. Portile orice religie si filozofie de pe Pamant, ne-a adus impreuna, Iadului sunt acum deschise. Ne vom uni, ne vom prinde de dintr-o data, la un nou nivel al constientei. Stiind ca am putea maini si vom pasi impreuna, afara din iad. Lumina a venit arunca planeta in aer de 50 de ori, sau de 500 de ori, realizam la mine si s-a transformat intr-un Inger auriu, imens. Am in cele din urma ca poate ne aflam cu totii aici, impreuna. spus: Esti Ingerul Mortii? Mi-a transmis ca era suprasufletul meu, matricea Sinelui meu Superior, o parte foarte veche a noastra. Apoi am fost dusa la Lumina. Pentru o perioada au trebuit sa puna mai multe bombe, pentru ca sa ne faca sa intelegem. Atunci am inceput sa spunem: nu mai vrem asa ceva. Acum ne aflam, de fapt, intr-o lume mai sigura decat a fost ea vreodată si va deveni Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 10
 • 11. June 22nd, 2009 Published by: premamotion si mai sigura. Asa ca, m-am intors din experienta mea in preajma mortii, iubind deseurile toxice, pentru ca ne fac sa ne Exista un scop in turbulenta apropiem unii de altii. Aceste lucruri sunt atat de mari. Dupa din vietile noastre cum ar putea spune Peter Russel, aceste probleme sunt acum May 27th, 2009 de dimensiunea sufletului. Avem raspunsuri de dimensiunea sufletului? DA! Noi suntem intr-o situatie penibila unica astazi : Natura ne arata ca suntem separati si ne uram unul pe altul, si ca egoismul nostru este distructiv. Deja aceasta ne arata, Taierea padurii amazoniene va incetini si, in cincizeci de ani deasemenea, ca depindem unul de celalalt la nivel global si de acum incolo, vor fi mai multi copaci pe planeta, decat ca suntem conectati impreuna impotriva vointei. au fost in multa vreme. Daca va ocupati de ecologie, faceti- o in continuare; sunteti acea parte din sistem care devine constienta. Faceti-o cu toata puterea, dar nu fiti deprimati. E o parte din ceva mult mai mare. Pamantul se afla in procesul domesticirii sale. Nu va mai fi niciodata un loc atat de salbatic, cum era altadata. Vor ramane locuri salbatice marete, rezerve in care natura sa prospere. Gradinaritul si rezervele vor constitui preocuparile viitorului. Cresterea populatiei ajunge foarte aproape de gama optima de energie, care sa determine o schimbare a constientei. Aceasta schimbare in constienta va conduce la schimbari in domeniul politicii, banilor si energiei. Dupa moarte, trecand prin experienta mea in preajma mortii si intorcandu-ma, respect cu adevarat viata si moartea. In Noi nu trebuie sa alergam nicaieri unul fata de altul. Suntem experientele noastre cu ADN ul s-ar putea sa fi deschis poarta constransi sa ne supunem legii Naturii, si Natura este cea unui mare secret. In curand vom putea trai cat de mult vrem care ne constrange, mai degraba decat conditiile artificiale sa traim in acest corp. facute de catre om. Daca nu urmam aceasta lege, vom fi chiar intr-un mai mare conflict cu Natura, punandu-ne pe noi insine la riscul loviturilor mai mari si suferintei, chiar Dupa ce veti fi trait in jur de 150 de ani, veti simti intuitiv stingerii. Si toate acestea se vor intampla datorita egoismului ca vreti sa schimbati canalele. Sa traiesti o vesnicie intr-un nostru. singur trup, nu este la fel de creativ ca si reincarnarea, ca Suntem in starea expulzarii din Natura. Nu exista nimic si transferul energiei in acest vortex fantastic de energie in care ne-ar putea elibera din aceasta stare? Exista: salvarea care ne aflam. Vom vedea cu adevarat intelepciunea Vietii noastra consta in crearea legaturii corecte dintre noi si cu si mortii si ne vom bucura de ea. Dupa cum stau lucrurile, Natura dimprejurul nostru. Aceasta ne va da oportunitatea suntem deja in viata, dintotdeauna. de a deveni o armonioasa parte integranta a acesteia. Este imperativ ca fiecare dintre noi sa simtim si sa intelegem ca supravietuirea – mancarea noastra, climatul, sanatatea, Acest corp in care va aflati a fost viu dintotdeauna. El conditiile psihologice si spirituale, si orice altceva – depinde, vine dintr-un suvoi de Viata care isi are originea la Marea exclusiv de armonia noastra cu Natura. De fapt, aceasta Explozie (Big Bang) si chiar dincolo de ea. turburare din vietile noastre este intentionata. Toate situatiile, incidentele si starile prin care trecem Acest corp da viata vietii urmatoare, cu energie densa si sunt menite a ne ajuta sa revelam interiorul – Creatorul. subtila. Problemele si stresul sunt cele ce ne permit a invata sa-L simtim pe EL si sa incepem sa vedem ca EL este motivul din spatele fiecarui lucru. Acest corp a fost deja viu, de o vesnicie. Acesta este motivul pentru care criza vine in valuri. Scopul este de a revela ca ura dintre noi este motivul tuturor Postare preluata de pe Grupul de discutii Editura For You . lucrurilor rele din lume. Noi vom vedea apoi, ca aceasta ura RSS este echivalenta cu expulzarea din perfectiune, si ca urcarea deasupra urii ne va elibera de aceasta alungare. Multumesc Grupului de Discutii Kabbalah pentru aceasta postare. Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 11
 • 12. June 22nd, 2009 Published by: premamotion Este bine ca tot mai multi dintre noi sa intelegem aceste În cadrul festivalului spiritual cultural Ezoteric Fest lucruri. Cum spune mereu si domnul Ioan Muntean , Timişoara în sala de la parter se face o şedinţă de reconectare viata este o scoala a cresterii armoniei sufletului nostru cu conştientă sâmbătă, 23 mai, de la ora 11,45. Ea continuă în Dumnezeu si cu intreaga creatie . Asadar sa fim cat mai sala de la etaj de la ora 12,30. armoniosi si sa intelegem ca orice problema nu reprezinta Pentru cei care participă este pregătită sinteza: altceva decat un indemn sa ne sporim armonia sufletului nostru in relatie cu Creatia . RECONECTARE CONŞTIENTĂ Cu lumina si iubire, George. Ing. energ. Ioan Muntean, Arad RSS Dr. Georgeta Cornelia Muntean Ascultă, priveşte şi taci! Întregul, Creaţia Divină, este Lumină şi Iubire Divină sau May 24th, 2009 cum spune fizica cuantică energie şi informaţie cu diverse nivele de vibraţie. Ascultă, să-nveţi să vorbeşti, Priveşte, să-nveţi să clădeşti. Pentru a putea primi cât mai multe este bine să fim cu sufletul Şi taci, să-nţelegi ce să faci... deschis. Şi soarele vine până lângă geam dar ca să poată Ascultă, priveşte şi taci! intra în casă trebuie să dăm draperiile deoparte. Dumnezeu Tatăl este în mod continuu cu noi şi în jurul nostru dar pentru Când simţi că păcatul te paşte a putea „ajunge” la noi trebuie să ne „deschidem” sufletul. Şi glasul Sirenei te fură, Tu pune-ţi lacăt la gură Cu toţii suntem copiii lui Dumnezeu, aşa cum ne spune şi Şi-mploră doar sfintele moaşte - Când simţi că păcatul te Iisus, dar mulţi dintre noi suntem încă într-o stare potenţială paşte!... pentru că trăim şi în trecut şi în viitor şi mai puţin în prezent. Când simţi că duşmanul te-nvinge, Smulgându-ţi din suflet credinţa, Toţi facem parte din Întreg, din Creaţia Divină, de la Aşteaptă-ţi tăcut biruinţa Dumnezeu Tatăl le primim pe toate şi prin intermediul nostru Şi candela minţii nu-ţi stinge - Când simţi că duşmanul te- tot Tatăl nostru îşi face tot mai frumos Lucrarea pe măsură nvinge! ce ne sporeşte armonia cu Tatăl. Abia când trăim aceasta putem spune că suntem cu adevărat credincioşi şi această Când braţele-ncep să te doară, credinţă este atât pentru cei care urmează calea religioasă De teamă să nu-mbătrâneşti, cât şi pentru cei care urmează calea ştiinţifică de înălţare. Rămâi tot cel care eşti - Aceeaşi piatră de moară - Când braţele-ncep să te doară!... Odată cu sporirea armoniei se realizează şi o reconectare tot Iar când, cu ochii spre cer, mai profundă cu Tatăl. Te-ntrebi ce-ai putea să mai faci, Ascultă, priveşte şi taci!... Din braţe fă-ţi aripi de fier Nivelul de conectare pe vremea lui Iisus îl caracterizează Şi zboară cu ele spre cer!.. frumos când îi spune ucenicului care îşi cere voie să-şi RSS îngroape tatăl şi apoi să-l urmeze să „lase morţii să-şi îngroape morţii”. Cu alte cuvinte ne spune acelaşi lucru fizica Reconectarea Constienta cuantică când ne spune că „prin creierul nostru se procesează într-o secundă 400 miliarde de biţi de informaţie din care - Încadrare în programul noi suntem conştienţi abia de 2000”. Şi eu văd nivelul actual EZOTERIC FEST 2009 de conectare cu Tatăl abia de cca 1%, mulţi dintre noi fiind ca adormiţi, fapt confirmat şi de epigenetică care ne arată May 22nd, 2009 că atunci când nu suntem în prezent ne rulează prin minte „filmuleţe”. Pentru a ne înţelege mai bine mulţi dintre noi ne asemănăm cu un computer holografic care nu este atent la ceea ce lucrează ci la ceea ce a lucrat şi ceea ce va lucra, căutând să funcţioneze având în sesiunea de lucru toate programele şi informaţiile pe care le deţine şi având ca viruşi grijile, Preiau cu multa bucurie ultima postare a maestrului spiritual necredinţa sau credinţa puţină, orgoliul, autocompătimirea Ioan Muntean de pe blogul Alchimie Spirituala şi compătimirile, judecarea, ataşamentele, neacceptările şi nemulţumirile... Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 12
 • 13. June 22nd, 2009 Published by: premamotion conştientizarea celor aflaţi în suferinţă de a se ocupa de înălţarea sufletului lor. Este foarte important să fim într-o legătură cât mai bună cu Tatăl şi mulţi dintre noi facem eforturi foarte mari pentru aceasta. Pentru a ne reconecta cu Tatăl, pentru a intra Cu cei care îndeplinesc condiţiile şi doresc putem colabora în Împărăţia Cerurilor, trebuie să redevenim copii cum ne pentru creşterea armoniei sufletului cu Dumnezeu şi îndrumă şi Iisus. Şi atunci putem dispune de o putere imensă reconectarea conştientă, o cale directă de înălţare a sufletului pe care Iisus o prezintă când ne spune că dacă avem credinţă spre Dumnezeu. Prin aceasta se poate menţine şi îmbunătăţi cât un bob de muştar putem muta mulţii din loc… starea de sănătate şi se ajunge să ne putem bucura tot mai mult de fiecare clipă. Ca să înţelegem şi sămânţa de brad este potenţial copilul bradului. Pentru a se putea manifesta ca şi copil al bradului Ceea ce face Tatăl prin intermediul meu este caracterizat ea trebuie să ajungă în pământ cu căldură şi umiditate. foarte frumos de un profesor universitar de teologie când îi explică altui preot că e „chirurgie cu Lumină pe suflet care se făcea şi în vechime prin oameni aleşi…” În mesajul primit Şi noi pentru a ajunge să trăim ca şi copiii lui Dumnezeu de sus de Elena I. se arată că se realizează „armonizare în trebuie să ajungem să trăim ca şi copiii în prezent şi să ne planul cauzal”... minunăm şi bucurăm ca şi ei, aşa cum ne îndeamnă şi Iisus. În aceste timpuri importante suntem multe suflete frumoase venite pentru a ajuta la trecerea spre noile vremi. Cu Lumină şi Iubire, Ioan şi Georgeta… Cei cu care am ajuns să colaborez putem trăi tot mai www.alchimie.spirituala.net frumos în prezent, ne putem bucura tot mai mult de fiecare ioan@alchimie.spirituala.net clipă, manifestându-ne ca şi copiii lui Dumnezeu. Starea imuntean2000@yahoo.com de armonie se transmite spre cei apropiaţi nouă, spre toţi 0745814420 0728809041 0763663617 0354569090 oamenii şi spre Creaţia Divină. Se observă că sunt şanse să RSS poată ieşi din cele mai grele situaţii chiar persoane apropiate celor cu care colaborez. Sunt multe cazuri în care s-a ieşit şi din „comă de gradul 4” ocupându-mă de persoane apropiate Este bine sa traim ca si copiii celor aflaţi în comă. În ultimul caz de acest tip, care s- a recuperat complet, chiar mi-a recunoscut vocea cum mă lui Dumnezeu, cum ne spune duceam „dincolo” după ea să fie ajutată să iasă din situaţia si Iisus (Invataturi preluate de grea în care se afla pentru că încercase să se sinucidă. pe blogul maestrului spiritual Ioan Muntean) Fiecare avem în noi minuni puse de Dumnezeu Tatăl. Starea May 5th, 2009 normală este de armonie. Orice dizarmonie, boli şi necazuri, este un semn că trebuie să ne întărim armonia sufletului cu Invataturi preluate de pe blogul domnului Ioan Muntean . Dumnezeu. Pentru a ne vindeca corpul trebuie să se vindece RSS întâi sufletul. Aceasta se ştie de pe vremea lui Zamolxe şi o confirmă tot mai mult ştiinţa. Prin sporirea armoniei sufletului se pot mobiliza minunatele noastre resurse interne, Conferinte despre deschizându-ne să vină puterea divină care dă viaţă tuturor Reconectarea Constienta - să ne facă bine pe noi şi cei apropiaţi nouă. În plus în caz de strictă necesitate putem beneficia de terapii şi medicina EzotericFest Timisoara Editia clasică. II-a 2009 May 16th, 2009 Prin intermediul fiecăruia dintre noi Tatăl poate interveni Dragii mei, doresc sa va anunt cu bucurie ca domnul Ioan până la un anumit nivel, în funcţie de nivelul nostru de Muntean va participa la EzotericFest Timisoara si in acest armonie. an, cu doua conferinte despre Reconectarea Constienta - dupa cum urmeaza: Este important ca atât medicii cât şi terapeuţii să-şi SAMBATA - 23 MAI 2009 - SALA CONFERINTE PARTER sporească starea de armonie lăuntrică cât şi cu Întregul pentru ca eficienţa actului lor terapeutic să crească 11.45 -12.25 - Ioan Muntean si Cornelia Muntean – permiţând întregului să se manifeste tot mai deplin prin ei Reconectare constienta şi având consecinţă îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor şi a parametrilor lor pe viitor. De asemenea este importantă SAMBATA - 23 MAI 2009 - SALA CONFERINTE ETAJ Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 13
 • 14. June 22nd, 2009 Published by: premamotion 12.30 -13.10 - Ioan Muntean si Cornelia Muntean – Reconectare constienta Cand am inceput sa lucrez intr-o mare firma, am descoperit RSS ca marea majoritate a oamenilor credeau ca stiinta si spiritualitatea se excludeau reciproc – ca noi urmam o cale sau alta, nu amandoua. Omenirea la rascruce de drumuri - O conversatie cu I: Crezi ca, acum, acest punct de vedere se schimba Gregg Braden substantial? May 6th, 2009 R: Absolut! Trebuie sa se schimbe si toti simt asta. Toti simt ca ceva se intampla, dar nu pot preciza ce anume. Exista o tensiune ascunsa ce depaseste granitele si natiunile: oamenii de pretutindeni simt ca ceva s-a schimbat. In 2005 a avut loc conferinta „Planeta la rascruce”, care a adunat oameni de stiinta, ingineri, filozofi, lideri religiosi si spirituali din toata lumea, pentru a-si pune intrebarea: Ce se petrece? Este o manifestare de paranoia sau ceva unic se petrece cu adevarat? Rezultatul a fost atat de profund, incat „Scientific American” a dedicat lucrarilor conferintei numarul sau din septembrie Gregg Braden a avut o cariera de succes ca geolog pentru 2005. Au fost identificate 6 scenarii diferite: schimbarea Phillips Petroleum, in timpul crizei energetice din anii ‘70, climei, amenintarea unui razboi nuclear, noi tipuri de virusi iar in timpul „Razboiului Rece”, ca principalul proiectant virulenti netratabili, etc. Oricare dintre aceste scenarii, daca de sisteme pentru computere, al companiei Martin Marietta este lasat sa se desfasoare pana la capat, ar putea sa duca Aerospace. In 1991 a devenit Directorul Tehnic Operational la sfarsitul civilizatiei pe Pamant si chiar la sfarsitul vietii pe al companiei Cisco Systems. planeta. Poate ca strabunii nostri au trebuit sa rezolve una sau cel mult doua probleme din aceasta lista. Simpozionul a In acelasi timp, in ultimii douazeci de ani el a petrecut concluzionat ca ceea ce face ca acest moment in istorie sa fie multe luni in unele dintre cele mai indepartate si mai pure unic, este faptul ca noi experimentam simultan toate cele 6 locuri de pe Pamant, in manastirile din Bolivia, Peru, Nepal, scenarii. India, Tibet, explorand conexiunile dintre stiinta cuantica si izvorul vechilor traditii spirituale. „Atunci cand colegii mei se relaxau in vacanta la plaja, eu mergeam in pelerinaj in Ne vom da seama in urmatoarea perioada (de la 8 la 15 ani) Tibet”. Cel mai bine vandut autor – conform New York Times daca vom supravietui sau nu. Concluzia conferintei a fost: – este recunoscut la nivel mondial ca un pionier al creari unei „Singurul mod in care o vom face, este sa ne gandim la noi si punti de legatura intre stiinta si spiritualitate. Am vorbit cu la relatia noastra cu lumea, intr-un mod complet diferit.” el despre omenirea aflata la o rascruce de drumuri si cum se reflecta aceasta schimbare, in marketingul retelei. I: Asta se refera la „casatoria” dintre cea mai buna viziune stiintifica si cea mai inalta intelepciune spirituala. I : Activitatea ta prezenta - lucrul cu spiritualitatea si cu puterea gandului - reprezinta o desprindere de trecutul tau (intr-un domeniu tehnic, intr-o mare firma), sau este o R: Exact! Aceasta convergenta de situatii de criza poate fi, cu continuare a lui? adevarat, ocazia noastra de a ne redefini cine suntem, cum lucram, care este rolul nostru in Univers. R: Este un progres clar. Intotdeauna am crezut ca nu exista o diferenta intre stiinta si spiritualitate, ca atunci cand studiem In secolul al 20-lea, urmatoarea intrebare a preocupat chimia sau fizica, invatam despre modul in care Dumnezeu lumea stiintifica: Suntem observatori pasivi, scantei lipsite creeaza lumea. M-am nascut si am crescut in nordul statului de importanta, ce influenteaza foarte putin lumea? Sau Missouri, intr-o comunitate relativ conservatoare – oamenii suntem creatori puternici, care joaca un rol semnificativ in nu vorbeau despre asta prea des. Am crezut ca ceilalti modul in care se desfasoara realitatea? gandeau asemanator si am constatat foarte repede ca nimic nu era mai departe de adevar. Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 14
 • 15. June 22nd, 2009 Published by: premamotion Interesant este ca raspunsul la ambele intrebari este – DA. Stim ca avem abilitatea de a „vorbi” intr-un limbaj El este determinat de cum alegem sa fim, de dorinta de a care rezoneaza cu acest camp, un limbaj non-verbal al accepta puterea care este in fiecare dintre noi, de a influenta simtamantului si al credintei din inima noastra. Cand calitatea relatiilor noastre, vindecarea trupurilor noastre, facem asta, realizam vindecarea fizica in interiorul celulelor succesul carierei si pacea intre natiuni. corpului nostru. Cheia este sa traim sentimentul intr-un mod foarte precis, ca si cum rezultatul dorintei inimii noastre s-a implinit deja. Asta pune in miscare o reactie in corpul nostru, I: Ca indivizi, este usor sa intram intr-un fel de neliniste reactiile chimice fiind in concordanta cu acest sentiment. existentiala, simtindu-ne neinsemnati. Spui ca am adoptat modul „Nu-mi pasa”, la scara sociala? Tot asa se intampla si in afaceri: cand cream precis sentimentul ca deja avem o cariera de succes, relatiile si R: Da. Cred ca este conditionarea noastra inconstienta. partenerii nostri exista deja, si avem oamenii potriviti care sa implineasca toate telurile noastre in modul potrivit. Toate acestea pornesc un mecanism in acest camp, care permite ca Am devenit o societate bazata pe stiinta, acum 300 de ani, asemenea lucruri sa se implineasca. De indata ce intelegem cand Isaac Newton a formulat legile fizicii. Incepand de mecanismul, acesta devine o tehnologie pe care o putem atunci, am ajuns sa credem ca suntem fiinte neputincioase, aplica in mod repetat si constant. victime ale unei lumi in care tot este separat de tot restul si avem o influenta foarte mica asupra unui lucru oarecare. Asta nu este ceva despre care sa discutam la o sueta, este o I: Aceasta abordare se leaga de lucrul tau in rugaciunea in conditionare inconstienta, care ne preocupa intr-o oarecare masa si focalizarea atentiei in grupuri mari? masura. R: Exact! Se aplica acelasi principiu, fie ca este vorba de o I: Acest mod de a vedea lumea se strecoara si in felul in care relatie, de vindecarea corpului, sau de pacea intre natiuni. abordam sanatatea, economia, mediul, geopolitica, totul. Daca vrem sa influentam rezultatul, putem evoca simtirea R: Asa este! Intreaga noastra civilizatie s-a bazat pe doua acestuia in inimile noastre, ca si cum rezultatul s-a petrecut ipoteze centrale, care sunt false si care sunt inca invatate la deja, mai degraba decat sa ne gandim ca trebuie sa-l scoala: construim pas cu pas. Cand construim o nava spatiala, sau coacem o placinta, o facem pas cu pas. In lumea fizica, externa, pentru a ajunge la telul dorit, trebuie sa ne adunam Prima: spatiul dintre lucruri este gol. Spunem ca 96% din ingredientele si apoi sa aplicam pas cu pas secventa de univers este spatiu gol. Ceea ce este materie – sau am putea operatii necesare. Dar in lumea cuantica a gandului, emotiei spune, ceea ce conteaza – este cel mult 4%. si credintei noastre, nu se aplica aceste principii. De fapt este chiar opusul: trebuie sa identificam clar si concis care este rezultatul, deoarece universul nu poate atinge un scop A doua: experienta noastra interioara – gandul, emotia, instabil. simtamantul, credinta noastra – nu are efect asupra lumii aflate in afara corpului nostru. I: Am fost crescuti sa gandim strategic si tactic. Tu spui ca pe acest nivel, realitatea transcende strategia si tactica si ca, in Ambele ipoteze au fost dovedite ca fiind absolut false. Aceasta locul lor, realizam rezultatul plecand de la scop. afirmatie nu este o alta teorie, ci un fapt stiintific bine documentat, dar care nu a ajuns inca in manualele elevilor. R: Asa este. Dar punem totul la punct, pentru ca asta sa se petreaca; nu putem sa stam cu bratele incrucisate. Dar I: Vorbesti de cercetarea „Campului de la Punctul Zero”? trecem de la un mod pur newtonian de a rezolva problemele – in care credem ca totul este separat si trebuie sa muncim catre scopul nostru – la un mod de gandire cuantica – in care R: Acum stim ca exista un camp de energie care se afla la ne identificam cu rezultatul, in mod clar si puternic. baza intregii existente fizice. Acest camp este descoperit de curand, astfel incat oamenii de stiinta nu au cazut de acord asupra unui nume; el este denumit pur si simplu „campul”, Avem un document video sugestiv pentru modul rapid in care sau „mintea lui Dumnezeu”, „matrice”, „mintea naturii”, etc. lumea fizica raspunde acestui limbaj: vedem o femeie care In 1944 Max Planck, parintele teoriei cuantice, l-a numit a fost diagnosticata cu o tumoare canceroasa inoperabila, „Matricea - the Matrix”. conectata la un tomograf cu ultrasunete, aflata in prezenta a trei persoane care au fost antrenate in acest limbaj. Vedem cum tumoarea se topeste si dispare de pe ecran. Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 15