การถ่ายทอดความงามทางทัศนศิลป์

4,265 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การถ่ายทอดความงามทางทัศนศิลป์

 1. 1. การถ่ายทอดแนวคิดงานทัศนศิลป์ <ul><li>วิธีการถ่ายทอดแนวคิดงานทัศนศิลป์ </li></ul><ul><li>สามารถทำได้โดยใช้ผังมโนทัศน์ นำรูปแบบและแนวคิดงานทัศนศิลป์มาถ่ายทอดแนวคิดงานทัศนศิลป์ เช่น นำภาพรูปแบบตามความรู้สึก </li></ul>
 2. 3. การถ่ายทอดแนวคิดงานทัศนศิลป์ <ul><li>ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี 3 ลักษณะ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting) </li></ul><ul><li>- ถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) </li></ul><ul><li>- การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม (Architecture) </li></ul>
 3. 4. จิตรกรรม ( Fine Art)       พจนานุกรม อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบรองรับ   ด้วยการวาด ระบายสี การลาก  ป้าย  ขีด หรือขูดวัสดุลงบนพื้นระนาบซึ่งจำแนกได้ตามลักษณะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ได้เป็น   2 ประเภท คือ ภาพวาด และ ภาพเขียน ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียกว่า จิตรกร
 4. 5. ภาพวาด ( Drawing ) <ul><li>การใช้วัสดุสำเร็จรูปที่มีปลายแหลม เช่น ดินสอ ปากกา เกรยอง เป็นต้น ขูด ขีด เขียน วาดให้เกิดเป็นรูปภาพ วาดเส้นหรือภาพแรเงา โดยเน้นความงามของเส้นและแสงเงา </li></ul>
 5. 6. ดินสอ จิตรกรรม
 6. 7. ดินสอ จิตรกรรม
 7. 8. สีไม้ จิตรกรรม
 8. 9. การระบายสี ( Painting ) <ul><li>การใช้วัสดุสีชนิดต่างๆ ระบายลงบนวัสดุรองรับที่เป็นพื้นระนาบ เช่น กระดาษ ผ้าใบ ไม้อัด ด้วยอุปกรณ์การระบายสี เช่น พู่กัน แปรง เกรียง สร้างสรรค์เป็นภาพระบายสีที่มีความกลมกลืนของสี และแสงเงา </li></ul>
 9. 10. สีน้ำ จิตรกรรม
 10. 11. สีโปสเตอร์ จิตรกรรม
 11. 12. สีอะครีลิค จิตรกรรม
 12. 13. สีน้ำมัน จิตรกรรม
 13. 14. หมึก จิตรกรรม
 14. 15. การถ่ายทอดแนวคิดงานทัศนศิลป์ <ul><li>ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี 3 ลักษณะ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting) </li></ul><ul><li>- ถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) </li></ul><ul><li>- การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม (Architecture) </li></ul>
 15. 16. <ul><li>ประติมากรรม ( Sculpture) </li></ul><ul><li>ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น   แกะสลัก  หล่อ  และการจัดองค์ประกอบความงามและความรู้สึกนึกคิดเป็นรูปทรง 3 มิติ ลงบนสื่อต่างๆ  ผู้ทำงานประติมากรรมเรียกว่า  ประติมากร   ส่วนงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับศาสนามักสะกดให้แตกต่างออกไปว่า ปฏิมากรรม      งานประติมากรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามมิติของกความลึก </li></ul><ul><li>ประติมากรรมนูนต่ำ </li></ul><ul><li>( Bas Relief )   </li></ul><ul><li>2.   ประติมากรรมนูนสูง </li></ul><ul><li>( High Relief ) </li></ul><ul><li>3.   ประติมากรรมลอยตัว </li></ul><ul><li>( Round Relief ) </li></ul>
 16. 17. <ul><li>ประติมากรรมนูนต่ำ </li></ul><ul><li>( Bas Relief )   </li></ul>ประติมากรรมแบบนูนต่ำ ( Bas Relief ) หมายถึง การปั้นบนฐานรองรับให้เกิด รูปทรงนูนขึ้นจากฐานรองเพียงเล็กน้อย มองเห็นด้านหน้าเพียงด้านเดียว ด้านข้างมีส่วนหนาขึ้นเล็กน้อย เช่น เหรียญบาท
 17. 18. <ul><li>2.   ประติมากรรมนูนสูง </li></ul><ul><li>( High Relief )   </li></ul>ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) หมายถึง การปั้นบนพื้นหรือฐานรองรับ ให้เกิดรูปนูนสูงขึ้นมากกว่าแบบนูนต่ำ โดยสูงขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว สามารถมองเห็นได้สองด้าน คือ ดานหน้าและดานข้าง
 18. 19. <ul><li>3.   ประติมากรรมลอยตัว </li></ul><ul><li>( Round Relief ) </li></ul>ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) หมายถึง การปั้นลอยตัวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง มองเห็นได้รอบตัว ไม่มีพื้นหลัง มีฐานรองรับรูปทรงให้ ตั้งอยู่ได้
 19. 20. การถ่ายทอดแนวคิดงานทัศนศิลป์ <ul><li>ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี 3 ลักษณะ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting) </li></ul><ul><li>- ถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) </li></ul><ul><li>- การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม (Architecture) </li></ul>
 20. 21. สถาปัตยกรรม ( Architecture) สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะและวิทยาการแห่งการก่อสร้าง ศิลปะของการออกแบบโครงสร้าง   การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนการตกแต่งบริเวณและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ให้มีความงาม ประโยชน์การใช้สอย และความมั่นคงแข็งแรงเราอาจแบ่งได้   2 ประเภท  
 21. 22. 1.  ประเภทที่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้ ( สถาปัตยกรรมปิด )   หมายถึง สถาปัตยกรรมที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยได้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมชนิดนี้ส่วนใหญ่สร้างเพื่อตอบสนองความเชื่อความศรัทธา เช่น
 22. 23. เจดีย์ภูเขาทอง
 23. 24. ปิรามิด
 24. 25. โบสถ์ซาลิสเบอร์รี อังกฤษ
 25. 26. 2.  ประเภทที่มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยได้   ( สถาปัตยกรรมเปิด ) สถาปัตยกรรมแบบเปิด หมายถึง สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้สอยได้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมชนิดนี้มักจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น
 26. 27. อาคาร เบิร์จ ดูไบ ( Burj Dubai ) ภาพนี้เมื่อ 7 เมษายน 2008 สร้างถึงชั้นที่ 160 ที่ความสูง 629 m ( 2,064 ft )
 27. 28. โรงแรม
 28. 29. บ้าน
 29. 30. อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคือ การออกแบบภูมิทัศน์

×