Secep icip workshop 2 imp3rove

671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Secep icip workshop 2 imp3rove

 1. 1. Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA IMP3rove upitnikPoznata i nagradjivana metodologija procene “Kuća inovacija” firme A.T. Kearney Šta je to? Na koga se odnosi? Na koji naĉin funkcioniše? Šta IMP3rove nudi? Finansira Evropska unija
 2. 2. A T Kearney – “Kuća inovacija” – 5 aspekata inovacija Sveobuhvatan pristup upravljanju inovacijama Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadţment proizvoda/procesa stalno ideja unapreĊenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 3. 3. Profil preduzeća ’’X’’ Godina za koju su dati podaci: 2009 Sektor: Proizvodnja Opis aktivnosti: PVC i ALU stolarijaGodine postojanja kompanije: Porodiĉni posao od 1929. Tržište: Srbija, EU (Belgija, Grĉka, Hrvatska) Trenutna pozicija životnog ciklusa poslovanja: Rast Sertifikati kvaliteta: ISO 9001, CE zaštitni znak Broj zaposlenih: 100 Prihod preduzeća: 3.050.000 evra Profit: 140.000 eur in 2009Dobra (vrednost osnovnih sredstava): Nepoznat podatak Vlasnička struktura: 100% privatna Finansira Evropska unija
 4. 4. PRVI DEOVIZIJA I STRATEGIJA INOVACIJA U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 5. 5. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadţment proizvoda/procesa stalno ideja unapreĊenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 6. 6. Definicije i objašnjenjaŠta je vizija?Vizija je kada danas vidite kako želite da sutra izgledaŠta je strategija?Strategija je formulacija koja opisuje KAKO će sevizija ostvariti Finansira Evropska unija
 7. 7. Prvi deo: Pitanja se odnose na1: Ukupan opis strategije: - inkrementalne / značajne / radikalne inovacije2: Viziju koju imate za svoje preduzeće i ulogu koju će inovacije imati u ostvarivanju te vizije3: Karakteristike vaše strategije inovacija4: Komunikacija i širenje informacija o vašoj strategiji5: Da li je strukturisana i sistematska procena deo vaše strategije inovacija6: Da li razmišljate o “održivosti” – ekonomskoj, ekološkoj, društvenoj - u procesu odabira ideja7: Načine komercijalizacije vaših ideja Finansira Evropska unija
 8. 8. Prvi deo – Inovaciona strategija: 6 pitanja1. Vizija inovacija:  Da li vaše preduzeće ima jasnu viziju budućeg poslovanja?2. Karakteristike inovacione strategije  Da li vaše preduzeće ima inovacionu strategiju3. Informisanje o inovacionoj strategiji  U kojoj meri je vaša inovaciona strategija objašnjena, shvaćena i primenjena na različitim hijerarhijskim nivoima?4. Inovacioni projekt(i)  Da li vaše preduzeće sistematski ocenjuje sve inovacione projekte?5. Odrţivost  Koliko prilikom kreiranja strategije inovacija razmatrate relevantne aspekte održivog razvoja?6. Komercijalizacija ideja unutar preduzeća  U kojoj meri komercijalizujete svoje ideje, koncepte i proizvode (ustupanje prava na korišćenje ili prodaja spoljnim partnerima, potrošačima, itd.)? Finansira Evropska unija
 9. 9. Unos podataka on-lineFinansira Evropska unija
 10. 10. Rezultati Inovaciona strategija• U okviru dimenzije Inovaciona strategija vaše preduzeće je ostvarilo rezultat od 20%.• IMP³rove 2010 – Rezultati menadžmenta inovacija – Inovaciona strategija Finansira Evropska unija
 11. 11. Detaljan profil – Inovaciona strategija• Ostvarili ste sledeće rezultate na setu pitanja koja se odnose na Inovacionu strategiju: Legenda: Vizija za inovacije (Q1), Karakteristike inovacione strategije (Q2), Informisanje o inovacionoj strategiji (Q3), Inovacioni projekt(i) (Q4); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 12. 12. DRUGI DEO ORGANIZACIJA I KULTURAINOVACIJA U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 13. 13. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadţment proizvoda/procesa stalno ideja unapreĊenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 14. 14. Definicije i objašnjenjaKultura inovacijaKultura se često definiše kao “način kako ovde radimo”Koliko su inovacije deo “načina rada” u vašem preduzeću?Da li su one deo “DNK” firme, ili su periferalne i ad hoc?Organizacija inovacijaKoliko ste organizovani, sistematični i sposobni da kreirate ikoristite partnerske odnose (formalne i neformalne) imogućnosti za saradnju sa spoljnim partnerima kako bistepoboljšali stanje inovacija u vašem preduzeću Finansira Evropska unija
 15. 15. Drugi deo: Pitanja se odnose na1: Stanje svesti osoblja i njihov odnos prema inovacijama2: Unutrašnji kapacitet vašeg preduzeća za inovacije3: Stepen saradnje sa drugima (izvan firme) kako biste poboljšali inovativnost4: Intenzitet ovih inovacionih partnerstava, brojke, ljude, angažman, itd.5: Ulogu i uticaj neformalnih odnosa u vašim inovacionim aktivnostima6: Vaše poznavanje jezika – preduslov za međunarodnu saradnju7: Jezike koji se govore na tržištima koja pokrivate Finansira Evropska unija
 16. 16. Drugi deo - organizacija i kultura inovacija: 7 pitanja 1. Spremnost za inovacije  Kako biste ocenili odnos zaposlenih prema inovacijama? 2. Kapacitet za inovacije  Da li drugi imaju određenu percepciju inovacionog kapaciteta vašeg preduzeća? 3. Spoljna saradnja  Da li sarađujete sa nekim partnerima na inovacionim projektima DA/NE? 4. Intenzitet partnerstava (razliĉite grupe partnera) 5. Korišćenje spoljnih izvora putem neformalnih odnosa  Možete li da procenite koliko neformalne veze sa spoljnim izvorima bez ikakvog formalnog sporazumnog odnosa (npr. bez sporazuma o poverljivosti informacija itd.) unapređuju svaku fazu celokupnog životnog ciklusa inovacija? 6. Strani jezici  Koje strane jezike govorite vi i vaš menadžment tim? 7. Jezik partnera i izvoznih trţišta  Koji lokalni jezici se govore na tržištima na koja izvozite ili od strane vaših inovacionih partnera? Finansira Evropska unija
 17. 17. Unos podataka on-lineFinansira Evropska unija
 18. 18. Rezultati Organizacija i Kultura Inovacija• U okviru dimenzije Organizacija i kultura inovacija vaše preduzeće je ostvarilo rezultat od 94% Finansira Evropska unija
 19. 19. Detaljan profil – Organizacija i Kultura Inovacija Legenda: Spremnost za inovacije (Q1), Kapacitet za inovacije (Q2), Spoljna saradnja (Q3), Intenzitet partnerstava (Q4); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 20. 20. TREĆI DEO PROCESI ŢIVOTNOG CIKLUSAINOVACIJA U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 21. 21. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom Upravljanje životnim ciklusom inovacija inovacija Menadžment Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast proizvoda/ stalno ideja procesa unapređenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 22. 22. Definicije i objašnjenja! Procesi ţivotnog ciklusaU ovom delu procenjujemo obim i efikasnost internihsistema, procesa i procedura koje koristite u vašempreduzeću, kako biste nadgledali i upravljaliinovacionim aktivnostima i svoje ideje sproveli od“koncepta do prihoda” Finansira Evropska unija
 23. 23. Treći deo: Pitanja se odnose na1: Kako merite ţivotni ciklus svog proizvoda / usluge – od poĉetka do kraja2: Koliko je potrebno vremena dok ideja stigne na trţište – od stvaranja ideje do police u radnji3: Koliko je vremena potrebno da se stigne do pozitivne nule i da se poĉne zaradjivati4: Merenje inkrementalnih inovacija – kako merite uĉinak inkrementalnih inicijativa kreiranih da poboljšaju proizvod /uslugu/ proces/ organizaciju/ model poslovanja5: Radikalne inovacije – kako merite uĉinak inicijativa koje dovode do “ogromnih skokova” – novi proizvodi / usluge / procesi/ organizacija/ model poslovanja Finansira Evropska unija
 24. 24. Pitanja treći deo (Nastavak)6: Menadţment ideja - generisanje, procena, odabir, odobrenje i lansiranje ideja • izvori ideja – sa raznih strana ili od jedne osobe? • pristup stvaranju ideja– struktuirani ili ad-hoc • procena i odabir ideja – kako, koji je kriterijum? • upotreba ideja – interno razvijene ili kupljene/zakupljene • vremenski rokovi za usvajanje ideja • procesi gajenja i razvoja7: Postavljanje ciljeva uĉinka inovacija – u kojoj meri vaše preduzeće postavlja specifiĉne ciljeve u pogledu uĉinka inovacionih inicijativa8: Povratna informacija – osluškivanje potrošaĉa i reakcija na njihove povratne informacije9: Metrika – praćenje (kontinuirano) poboljšanja u upravljanju inovacijama Finansira Evropska unija
 25. 25. Treći deo - Ţivotni ciklus inovacija : 14 pitanja1. Moţete li da identifikujete vaše najprofitabilnije proizvode ili grupe usluga? (Barem jedan)  Koliko je prošlo vremena (u mesecima) od momenta kada ste počeli da razvijate grupu vaših najprofitabilnijih proizvoda/usluga do danas?2. Vreme do izlaska na trţište  Koliko meseci je prošlo od početka razvoja ove grupe proizvoda/usluga (vidi prethodno pitanje) do izlaska na tržište?3. Vreme do ostvarenja profita  U proseku, koliko meseci je prošlo od početka razvoja proizvoda/usluge do momenta kada je počeo da donosi profit?4. Procenat uspešnosti projekata inkrementalnih inovacija  Da li ste započeli neke projekte inkrementalnih inovacija sa ciljem da unapredite postojeće proizvode, usluge, procese, organizacione ili poslovne modele u poslednje četiri godine? Finansira Evropska unija
 26. 26. Treći deo - Ţivotni ciklus inovacija : nastavak 15. Procenat uspešnosti projekata radikalnih inovacija  Da li ste započeli neke projekte radikalnih inovacija sa ciljem da razvijete potpuno nove proizvode, usluge, procese, organizacione ili poslovne modele u poslednje četiri godine?6. Integrisani ţivotni ciklus inovacije  U kojim fazama ocenjujete nove ideje i kako to činite?7. Izvori informacija unutar i izvan preduzeća  Koliko redovno uključujete navedene grupe kako biste došli do novih ideja i predloga za poboljšanje?8. Sistematiĉno generisanje ideja  Da li imate formalni sistem za generisanje i procenu ideja?9. Selektiranje i upravljanje idejama  Da li imate strukturisan i formalan sistem procene ideja?10. Ciklus menadţmenta ideja  Koliko u proseku traje ciklus menadžmenta ideja (od izbora najkvalitetnijih ideja do prelaska u fazu razvoja ideje)? Finansira Evropska unija
 27. 27. Treći deo - Ţivotni ciklus inovacija : nastavak 211. Proces razvoja  U kojoj meri imate formalan plan (sa jasno definisanim fazama, ključnim tačkama, itd.) za razvijanje proizvoda, usluga, procesa, organizacije ili modela poslovanja?12. Uspešno lansiranje inovacija  Koliko inovacija ste realizovali u poslednje tri godine?13. Informacije o kupcima i informacije od kupaca/potrošaĉa  Koliko često (na godišnjem nivou) analizirate podatke o kupcima/potrošačima i povratne informacije od njih?14. Stalno unapreĊenje indikatora uspešnosti i PF 4 Podsticajni faktori – Projekti i ciljevi  Koliko inovacionih projekata ste pokrenuli u poslednje tri godine? Finansira Evropska unija
 28. 28. Rezultati: Procesi ţivotnog ciklusa inovacija• Procesi životnog ciklusa inovacija vaše preduzeće je ostvarilo rezultat od 58% Finansira Evropska unija
 29. 29. Detaljan profil – Procesi ţivotnog ciklusa inovacija• Legenda: Vreme do izlaska na tržište (Q2), Vreme do ostvarenja profita (Q3), Procenat uspešnosti projekata inkrementalnih inovacija (Q4), Procenat uspešnosti projekata radikalnih inovacija (Q5), Integrisani životni ciklus inovacije (Q6), Povratna informacija (Q7); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 30. 30. Detaljan profil – Menadţment ideja• Legenda: Sistematično generisanje ideja (P8), Menadžment ideja (P9), Ciklus menadžmenta ideja (P10); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 31. 31. Detaljan profil – Razvoj proizvoda/usluga/procesa i organizacije ili modela poslovanja• Legenda: Proces razvoja (P11); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 32. 32. Detaljan profil – Lansiranje i stalno unapreĊenje• Legenda: Uspešno lansiranje inovacija (P12), Informacije o kupcima i informacije od kupaca/potrošača (P13), Stalno unapređenje parametara procesa (P14); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 33. 33. ĈETVRTI DEOPODSTICAJNI FAKTORI ZA INOVACIJE U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 34. 34. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija I kultura  Uspešniji i efikasniji Inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadţment proizvoda/procesa stalno ideja unapreĊenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 35. 35. Definicije i objašnjenja! Podsticajni faktoriPodsticajni činioci su oni koji imaju uticaja, tako dausmeravaju i/ili podstiču inovacijeKako najbolje koristiti ove podsticajne faktore da bise omogućila i unapredila inovativnost u vašempreduzeću?Jesu li ovi činioci do sada primenjivani na način daje maksimalno iskorišćen njihov uticaj i mogućnosti? Finansira Evropska unija
 36. 36. Ĉetvrti deo: Pitanja se odnose na1: Vaše ljudske resurse - načine primene podsticaja i nagrađivanja inovativnosti zaposlenih2: Zaštitu intelektualne svojine kroz upotrebu patenata i licenci3: Način prenošenja raspoloživog znanja za unapređenje inovacija u okviru vaše firme4: Primenu projektnog pristupa u upravljanju inovacijama5: Upotrebu dizajna – oblikovanja proizvoda i procesa, kao sredstva koje pokreće inovativnost i doprinosi ostvarenju rezultata6: Stepen korišćenja stečenih iskustava i znanja, kao činilaca koji pokreću i usmeravaju promene i rađanje novih ideja Finansira Evropska unija
 37. 37. Ĉetvrti deo - Podsticajni faktori: 8 pitanja1. Stimulacije i nagrade  Da li nudite neku vrstu stimulacije za inovativnost zaposlenih?2. Korišćenje patenata  Da li su patenti u vašem sektoru pravi način da se zaštite prava intelektualne svojine i konkurentna prednost?3. Uĉenje i znanje  Koji procenat inovacionih projekata je u poslednje 3 godine imao konkretne koristi od iskustava stečenih u upravljanju projektima (dokumentovanih i prenetih)?4. Dugoroĉni inovacioni projekti  Koji procenat vašeg budžeta za inovacije odvajate za dugoročne projekte (tj. sa vremenskim okvirom dužim od uobičajenog vremena do ostvarenja profita za određeni sektor)? Finansira Evropska unija
 38. 38. Ĉetvrti deo - Podsticajni faktori: 8 pitanja - nastavak 5. Dizajn kao poluga za inovacije  Da li se oslanjate na dizajn kao polugu za razvoj inovacija? 6. Upravljanje dizajnom i njihov doprinos rezultatima inovacija  Kakve efekte je dizajn imao na rezultate inovacija u poslednje 3 godine? Ako ste izabrali vrednost “nimalo” u prethodnom pitanju, obeležite polje koje sledi i pređite na naredno pitanje. 7. Stepen razvijenosti funkcije dizajna  Da li primenjujete neke mere za upravljanje dizajnom? Finansira Evropska unija
 39. 39. Rezultati: Podsticajni faktori• U okviru dimenzije Podsticajni faktori vaše preduzeće je ostvarilo rezultat od 10%. Finansira Evropska unija
 40. 40. Detaljan profil – Podsticajni faktori• Legenda: Stimulacije i nagrade (P1), Učenje i znanje (P3), Projekti i ciljevi (P4), Dugoročni inovacioni projekti (P5); Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 41. 41. PETI DEOMERENJE EFEKTA INOVACIJA NA POSLOVANJE Finansira Evropska unija
 42. 42. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadţment proizvoda/procesa stalno ideja unapreĊenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 43. 43. Definicije i objašnjenja! Uticaj i rezultati inovacijaSvrha inovacija je da se poboljša učinak, rezultat ikonkurentnost.Saznanje koliko su vaše inovacione inicijative doprinosile ilidoprinose (ako je to uopšte slučaj) vašim prihodima iprofitabilnosti je važan prvi korak.Samo sa tačnim podacima o rastu vrednosti možete na pravinačin usmeriti svoje odluke o inovacijama i uporediti se sašampionima rasta. Finansira Evropska unija
 44. 44. Peti deo: Pitanja se odnose na1: Prihod – deo od inovacija (novi proizvodi / usluge)2: Troškovi – deo za inovacije (personal, oprema, istraţivanje, spoljni saradnici)3: Dobit u poslovanju i procenat koji je dobijen od inovacionog miksa4: Doprinos smanjenju troškova koji je postignut putem inovacija5. Povećanje broja zaposlenih zbog inovacija6: Procena efekta upravljanja inovacijama na sadašnji i budući uĉinak preduzeća7: Vaša procena potencijala na poboljšanje upravljanja inovacijama u vašem preduzeću8: Koji su vaši razvojni i inovacioni prioriteti u narednih 12 meseci – na koji naĉin bi SECEP i ICIP struĉnjaci mogli da vam pruţe merljivu pomoć u ostvarivanju ovih ciljeva Finansira Evropska unija
 45. 45. Peti deo - Rezultati inovacija: 12 pitanja1. Rast prihoda  Navedite podatke o prihodima u poslednje 4 godine (prihod od prodaje, donacija i drugih izvora)?2. Prihod od prodaje novih proizvoda ili usluga  U poslednje 4 godine, koliki su bili prihodi od vaših inovacija proizvoda ili usluga koje nisu starije od 3 godine?3. Budţet za inovacije u prethodnom periodu  Navedite budžet za inovacije (radna snaga, oprema, usluge autsorsinga itd.) u poslednje 4 godine?4. Rast dobiti  Kako se kretala dobit u vašoj firmi u poslednje 4 godine?5. Dobit od inovacija  Po vašoj proceni, koliko je učešće dobiti od inovacija u ukupnoj dobiti firme u poslednje četiri godine? Finansira Evropska unija
 46. 46. Peti deo - Rezultati inovacija: 12 pitanja – nastavak 1 6. Distribucija dobiti od inovacija  Koliko su pojedini tipovi inovacija učestvovali u prošlogodišnjoj dobiti od inovacija (ukupna dobit od inovacija = 100%)? 7. Smanjenje troškova  Koliko je bilo smanjenje operativnih troškova kao rezultat inovacija procesa ili organizacije tokom poslednje četiri godine? 8. Faktori rasta dobiti  Da li ste imali rast dobiti u poslednje 4 godine? Finansira Evropska unija
 47. 47. Peti deo - Rezultati inovacija: 12 pitanja – nastavak 2 9. Rast broja zaposlenih  Koliko zaposlenih je radilo u vašem preduzeću u poslednje četiri godine (ukupan broj zaposlenih na godišnjem nivou)? 10.Efekti menadţmenta inovacija  Kakvi su trenutni i budući efekti menadžmenta inovacija na vaš poslovni uspeh? 11.UnapreĊenje menadţmenta inovacija  Koliko još možete da unapredite vaše rezultate u domenu menadžmenta inovacija? 12. Koji su vaši razvojni i inovacioni prioriteti u narednih 12 meseci? Finansira Evropska unija
 48. 48. Rezultati: Rezultati inovacija• U okviru dimenzije Rezultati inovacija Vaše preduzeće je ostvarilo rezultat od 63%. Finansira Evropska unija
 49. 49. Detaljan profil – Rezultati inovacijaLegenda: Rast prihoda (P1), Prihod od prodaje novih proizvoda iliusluga (P2), Rast dobiti (P4), Dobit od inovacija (P5), Smanjenjetroškova (P7), Pokretači rasta profita (P8), Rast broja zaposlenih (P9);Vaše preduzeće; Šampioni rasta; Prosek Finansira Evropska unija
 50. 50. PAPIROLOGIJA / DOKUMENTI / PROCES• Profil Preduzeća ’’X’’• Popunjen IMP3rove upitnik preduzeća ’’X’’• Generisani izveštaj o rezultatima po obavljenoj IPM3rove proceni (skraćena verzija)• IMP3rove Izveštaj Konsultanta (adaptiran od strane korisnika)• (C11) IMP3rove Izveštaj Konsultanta 2 - proširena verzije sa akcionim planom i mapom puta (obavezno)• (A1) Sporazum o čuvanju poslovne tajne (obavezno)• (A2) Memorandum (pismo) o posvećenosti procesu (korisno ali nije obavezno)• Generisani izveštaj o rezultatima po obavljenoj IPM3rove proceni• B4 Informacije potrebne za popunjavanje SAT (self-assessment tool – alat za samoprocenu) (koristan alat)• C10 Vodič za feedback intervju (pomoćno sredstvo) Dokumenti dostupni na srpskom jeziku Dokumenti dostupni na engleskom jeziku (za sada) Finansira Evropska unija
 51. 51. IMP3rove Izveštaj Konsultanta Finansira Evropska unija
 52. 52. Delovi izveštaja konsultanta:• Opšte informacije• Opis preduzeća (ako je moguće priložiti fotografiju)• Beleške sa diskusije o inovacijama – zasnovano na ’’Kući Inovacija’’  Inovaciona strategija  Inovaciona organizacija i kultura  Procesi u toku životnog ciklusa inovacije  Inovacioni resursi• Zaključak konsultanta o upravljanju inovacijama u ovom preduzeću Finansira Evropska unija
 53. 53. 1. Opšte informacijeDatum sastanka ______________Mesto ______________Konsultant ______________Predstavnici preduzeća ______________ Finansira Evropska unija
 54. 54. 2. Opis preduzećaSektor: ProizvodnjaOpis aktivnosti: PVC i ALU stolarijaGodine postojanja kompanije: 80 godinaTrenutna pozicija životnog ciklusa poslovanja: RastVeličina Broj zaposlenih: 100 Prihod preduzeća: 3.050.000 evra Profit: 140.000 eur in 2009 Dobra (vrednost osnovnih sredstava): N/AVlasnička struktura: 100% privatnaFotografija (ako je moguće) Finansira Evropska unija
 55. 55. 3. Beleške sa diskusije o inovacijama (zasnovano na ’’Kući Inovacija’’) Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje ţivotnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadţment proizvoda/procesa stalno ideja unapreĊenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 56. 56. 3.1 Inovaciona strategija• Strateški pristup preduzeća zasnovan više na intuiciji nego na analizi• Ovakav pristup se jasno reflektuje u upitniku (20% vs 61% and 65%)• Strategija u pisanoj formi – ne postoji (revidirati proces formulacije i komunikacije, i proces razvoja usmeriti sa intuitivne na analitičku osnovu• Problemi kod izbora preduzaća: a) predstavnik na radionici, b) delatnost• Inovacija u preduzeću vodjena urodjenom kreativnošću vlasnika (podržana nizom resursa ovog preduzeća, velikom željom za napredkom, dugom porodičnom treadicijom, posvećenošću, obrazovanjem, razmenom informacija i internim idejama zaposlenih)• Osnovne konkurentske prednosti: usluga, odnos sa klijentima, odnos sa dobvljačima (90% klijenata su stari klijenti ili dolaze po preporuci zadovoljnih kupaca što rezultira u odličnoj prodaji (Krizna strategija prodaje: kupci: 80% fizička lica i 20% pravna lica)• Prodajom se ne upravlja proaktivno jer nemaju potrebe za akvizicijom Finansira Evropska unija
 57. 57. 3.2 Inovaciona organizacija i kultura• Kompanija X naizgled ima jaku inovacionu organizaciju i kulturu• Rukovodioci su kreativne vođe poslovanja• Postoji partnerstvo i veza sa istraživačkom grupom sa Ekonomskog fakulteta, kao i sa stručnjacima za različite analize tržišta• Ova firma je nedavno dobila sertifikate ISO 9001 i CE (zaštitni znak za kvalitet proizvoda)• Utisak konsultanta: rukovodstvo i zaposleni jako zainteresovani za inovacije (više otvoreni nego skeptični za nove i neobične ideje) Finansira Evropska unija
 58. 58. 3.3 Procesi u toku životnog ciklusa inovacije• Mnogi procesi vezani za životni ciklus kompanije (procesi razvijeni više pomoću intuicije nego kao deo opšte strategije)• Sistemi koji postoje i funkcionišu: a) generisanja ideja (proizvoda/usluga), b) upravljanje performansama i podaci o klijentima (primeri: podaci o kupcima – mesečna analiza, 24-časovna linija za pomoć klijentima)• Povratne informacije od klijenata se koriste u velikoj meri• Prikupljanje ideja od zaposlenih (sistematski – pisane procedure i formuli)• Ovi sistemi kao i feedback omogućavaju stalan tok informacija i ideja koji vode inovacije bilo u proizvodima ili u sistemima – internim procesima• Sve je ovo proizvod instinkta i intuicije, pre nego formalnog znanja ili razumevanja najboljih praksi u inovacijama• Benefiti konsultantske radionice: a) ocena pristupa kompanije i njenih dosadašnjih dostignuća; b) menadžment podstaknut da nastavi sa istim pristupom koji će reformulisati jezikom koji će biti više zvaničan i u skladu sa strategijom - „pretvaranje prakse u teoriju“. Finansira Evropska unija
 59. 59. 3.4 Inovacioni resursi• Glavni fokus preduzeća – ljudski resursi kao nosioci inovacionog procesa• Pravi lider i inovaciona sila je G-din VM, direktor Odeljenja za komunikacije• Podsticaji i nagrade – mesečno i redovno• Sistem nagrađivanja individualizovan (rukovodstvo odlučuje o nagradi)• Sistemi za razmenu informacija, znanja, iskustava i najboljih praksi su postavljeni i koriste se• Postavljeni sistemi za generisanje ideja (zaposleni uključeni u ovaj proces i dobijaju nagrade za najbolje ideje)• Konstantno se ispituje i proverava zadovoljstvo zaposlenih (tim od 4 zadužen za proces)• Buletin – mesečno (naslovna strana posvećena jednom zaposlenom)• Kontakt sa klijentima – feedback (poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga)• Odličan internet portal, a na Facebook-u imaju grupu od 5000 članova• Slabosti: a) nemaju dobar sistem izveštavanja; b) tolerancija za grešku Finansira Evropska unija
 60. 60. 4. Zaključak konsultanta o upravljanju inovacijama u ovom preduzeću• Opšti utisak o upravljanju inovacijama u kompaniji X je pozitivan• Aktivno rukovodi u svih pet oblasti inovacione strukture (jaka strana)• Većina urađenog – rezultat spontanosti i intuicije (slabost ali funkcioniše)• Mentalitet „stalnog napretka“ - još jedna inovaciona snaga (ovde govorimo o procesima i metodologijama, obzirom da su njihovi proizvodi vrata i prozori za čiju izradu se koriste jednostavne i poznate tehnologije)• Glavna korist radionica – pretvaranje prakse u teoriju (prilike)• Posvećen klijent – raduju nastavku saradnje (akcioni plan i mapa puta)• Posvećenost i ovakav stav uvek rezultira u razumevanju onoga što se dešava, kao i unapređenoj koheziji i efikasnosti upravljanja inovacijom• Nije moguće predvideti tačne brojke u ovoj fazi ali je vrlo verovatno da će samopouzdanje kao proizvod pozitivne ocene i jasna strategija kao rezultat mape puta, dovesti do veće efikasnosti u upravljanju inovacijama, i sveukupnog pozitivnog uticaja Finansira Evropska unija
 61. 61. Inovaciona dijagnostika Benefiti primene Finansira Evropska unija
 62. 62. Benefiti korišćenja inovacione dijagnostike - za firme• Provera stanja• Mogućnost upoređivanja performansi sa sličnim firmama iz istog ili različitih sektora širom Evrope• Formiranje korektivnog plana akcije• Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti firme• Mogućnost ponovne provere i dinamičke analize unapređenja konkurentnsi kroz vreme• Mogućnost dobijanja stručne podrške na formiranju akcionog plana od strane konsultanata Finansira Evropska unija
 63. 63. Benefiti korišćenja inovacione dijagnostike – za pruţaoce usluga • Istaknuti položaj člana malog kluba za upravljanje inovacijama u Srbiji • Oni na koje se računa kada su u pitanju inovacije • Kontinuirano unapređenje konkurentnosti MSP • Inovativni pristup upravljanju klasterom, preduzećem, tehnološkim parkom.... • Kapacitet, isplativost, održivost: • Da li ima tržišta? • Konkurencije nema! • Tržište – biznis model • Primeri drugih zemalja • Proširenje poslovnog portfolia – potencijal za novi biznis • Potrebna je vizija Finansira Evropska unija
 64. 64. PITANJA I KOMENTARI Aleksa Nevoljica Ekspert za Inovacije i razvoj klasteraSECEP “Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza" Dositejeva 26, 11000 Belgrade, Srbija Tel: +381 11 2626 966, 2622 620 Fax: + 381 11 2626 478 Mob: +381 65 8855550 E-mail: aleksa.nevoljica@gmail.com www.secep.rs Finansira Evropska unija

×