D2 s5 knowledge networks

475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D2 s5 knowledge networks

 1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project “Innovation Coach” Capacity Building for BusinessInnovation Support Organisations
 2. 2. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Transfer tehnologije, tehnološki brokeringSesija 5: Mreže za transfer znanjaDr Lisa Cowey MBA PG Cert IPDate Author: Dr. Lisa Cowey KE3
 3. 3. Nacrt • Šta je Mreža za transfer znanja (KTN)? • Ko je u nju uključen? • Kako funkcionišu? • Šta rade? • Primeri  Nacionalna mreža za transfer znanja u UK (KTNs)  Londonska mreža tehnologije  Mreže znanja SEEDA-e  BRIN – Britansko- ruska mreža inovacija  EENThis Project is funded by the EU
 4. 4. Nacionalne mreže za tehnologiju i znanje (UK KTNs) • KTNs su osnovale britanska Vlada, industrija i akademske institucije da bi pomogle transfer znanja i iskustva meĎu industrijom i naučnom bazom. • Oni objedinjuju razne organizacije i obezbeĎuju aktivnosti i inicijative koje promovišu razmenu znanja i podsticanje inovacija u ovim zajednicama. • KTNs ohrabruju aktivno učešće svih mreža koje su trenutno aktivne u njihovim oblastima, i imaju za cilj uspostavljanje veza sa mrežama iz drugih oblasti sa kojima imaju zajedničke interese.This Project is funded by the EU
 5. 5. Nacionalne mreže za tehnologiju i znanje • Prve KTNs su uspostavljene 2005, a mreža i dalje raste. • Aktivni su u:  Sektorima  Tehnologijama  Oblastima vezanim za tržište • U jakoj su interakciji sa Vladinim tehnološkim programima i opštom tehnološkom strategijom. • KTNs su takoĎe meĎusobno povezane stvarajući jake veze u cilju maksimalizacije koristi za UK, koju UK ima zahvaljujući uspešnom transferu znanja preko tehnoloških granica. • KTN portal pomaže u ostvarenju ovih ciljeva.This Project is funded by the EU
 6. 6. Nacionalne mreže za tehnologiju i znanje • Trenutno postoji 19 pojedinačnih nacionalnih KTNs u UK. • Svaka KTN koristi web da bi pomogla interakciju istraživačke baze i industrijske zajednice • https://ktn.innovateuk.org/web/guest/networksThis Project is funded by the EU
 7. 7. Londonska tehnološka mreža pomaže kompanijama da postignu uspeh preko tehnološki intenzivnih inovacija • Mreža od više od 100 istraživača sa univerziteta • Promoviše inovacionu saradnju. • Pomaže stimulaciju tehnološki intenzivnih inovacija izmeĎu univerziteta i preduzeća. • Povezuje 6,000 akademskih radnika u celom Londonu • Mapira njihova istraživanja da bi obezbedila tehnološka rešenja za poslovne potrebe. • Organizuje dogaĎaje vezane za umrežavanja i brokering • Kancelarija Evropske mreže preduzetnišva (EEN)This Project is funded by the EU
 8. 8. Mreža znanja SEEDA • Regionalni program mreže znanja osnovan od strane Agencije za razvoj jugo-istočne Engleske (SEEDA)  Cilj: podsticanje saradnje i povećanje broja inovacija na tržištu. • Postiže se kroz: Mreže znanja koje spajaju predstavnike baze znanja i preduzeća. • Svaka mreža znanja ima specifičan fokus na komercijalizaciju istraživanja i razvoja za neku tehnologiju ili grupu tehnologija.This Project is funded by the EU
 9. 9. Mreža znanja SEEDA Trenutno ima sedam aktivnih mreža znanja:  Napredni materijali za izuzetne sredine  Mreža morske energije  Photonics mreža  Satelitska komunikacija, posmatranje zemlje, navigacija & nauka  Upravljanje vazdušnim saobraćajem (ATM)  Bezbednosna mreža  Digitalni sadržaj http://www.southeastknp.co.uk/This Project is funded by the EU
 10. 10. Rad mreže • Ova mreža radi kroz The network operates though the “Sektorske konzorcijume” koji svakoj mreži prilaze sa sektorske tačke gledišta. • Svaka mreža ima za cilj da poveže lokalna MSP sa HEIs. • Mrežama znanja rukovode eksperti; domaćin im može biti sektorski konzorcijum SEEDA ili, gde je to moguće, baza znanja. • Mreže znanja stvaraju kreativnu sredinu u kojoj se promoviše lateralno razmišljanje i "izazov"; ohrabruje se meĎu-sektorski pristup.This Project is funded by the EU
 11. 11. Zajednica mreže znanja • Široka zajednica u regionu SEEDA-e koja je zainteresovana za aktivnosti u okviru Programa mreže znanja. • Zajednica mreže znanja je otvorena za sve i sastaje se dva puta godišnje. • Na ovim sastancima članovi:  Upoznaju se sa novinama u transferu znanja i inovacionim aktivnostima.  Imaju priliku da daju povratnu informaciju (i da se uključe) u postojećim mrežama znanja i da predlože teme za nove mreže znanja.  Imaju priliku da daju povratne informacije o transferu znanjaThis Project is funded by the EU
 12. 12. BRIN – Britansko-ruska mreža inovacija • Gradi tehnološko partnerstvo izmeĎu UK i Rusije • Baza podataka tehnološke ponude i potražnje britanskih i ruskih kompanija i organizacija za istraživanje i razvoj. • Članovi i partneri BRIN-a zastupaju tehnološke provajdere  Centri za prenos inovacija u UK (IRCs) sada EEN  Ruski centri za transfer inovacija, koji pripadaju Ruskoj mreži za tehnološki transfer, RTTN.This Project is funded by the EU
 13. 13. Pitanja i komentari • Dr. Lisa Cowey MBA PGCert Intellectual Property • Key Expert Competitiveness and Innovation • EU IPA Serbia project Improved SME Competitiveness and Innovation • Obilićev Venac 8/III • 11 000 Belgrade • Tel.: +381(0)11 26 34 050; 26 33 941 • Fax: +381(0)11 30 33 588 • Mobile: +381 (0)61 6657715 • e-mail: lisa.cowey@icip-serbia.orgThis Project is funded by the EU

×