D1 s1 intro to innovation and tech transfer

330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D1 s1 intro to innovation and tech transfer

 1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project “Innovation Coach” Capacity Building for BusinessInnovation Support Organisations
 2. 2. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Technology Transfer-Technology BrokerageSession 1: Introduction to InnovationInovacioni model Triple helixDr Lisa Cowey MBA PG Cert IPDate Author: Dr. Lisa Cowey KE3
 3. 3. Nacrt diskusije • (Korisne) Definicije • Modeli (Business and University) • PrimeriThis Project is funded by the EU
 4. 4. Inovativnost • “proces transformacije pronalaska u nešto što ima komercijalnu upotrebnu vrednost” (Miller i Morris, 1999.) • Uspešna komercijalna upotreba proizvoda, procesa, sistema ili uređaja.This Project is funded by the EU
 5. 5. Tehnološki transfer “ proces kojim se pronalasci ili intelektualna svojina dobijena akademskim istraživanjem licencira ili proces kojim se patenti ili intelektualna svojina iz akademskih istraživanja licenciraju ili prenose preko upotrebe prava na industriju” (Udruženje univerzitetskih menadžera tehnologije 1998.)This Project is funded by the EU
 6. 6. Intelektualna svojina “Proizvod uma koji ima komercijalnu vrednost”This Project is funded by the EU
 7. 7. Inovacije: rani modeli • "Technology Push" – inovacija čiji proboj na tržište uslovljava proizvodnju i prodaju zasnovanu na R&D, bez konsultacije tržišnih potreba • "Market Pull" – invacija koju R&D razvijaju kao odgovor na zahteve tržišta • Celina: Uključivanje uticaja feedback-a i rad sa glavnim protagonistimaThis Project is funded by the EU
 8. 8. Primeri uspešnogTechnology Push • Sony Walkman • SMS (tekstualne poruke) • Superprovodljivost • Računari • Foto aparati na mobilnim telefonimaThis Project is funded by the EU
 9. 9. Primeri neuspešnogTechnology Push-a • BetaMax • The Synclair C5 • Električni automobiliThis Project is funded by the EU
 10. 10. Technology Push- faktori uspeha?This Project is funded by the EU
 11. 11. Technology Push and Unis: I&D Model • Transfer postojećeg znanja između nauke i industrije odigrava se bez ikakve promene u tom znanju. • Informacija može biti sažeta ili prevedena. • Pretpostavlja se da ne postoji lični kontakt između naučnika i industrije. • Primarna uloga naučnika je generisanje znanja. • Najviše što se od naučnika može tražiti je da naslovi i izvodi njihovih radova budu lako razumljivi, i da izbegavaju nepotrebne ili suvišne publikacije.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
 12. 12. Primeri Market Pull-a • Laki materijali za sektor transporta • On-line sistemi bezbednosti za finansijske transakcije • Vojni uređaji • Obezbeđenje aerodromaThis Project is funded by the EU
 13. 13. “Market Push” i univerziteti: Model saradnje • Naglašava da je transfer nauke i tehnologije uspešan samo ako pronalazači i ljudi iz komercijalnog sektora aktivno razmenjuju ideje u ličnom kontaktu. • Razmena može biti neformalna i formalna, npr. lična razmena između istraživačkih institucija i njihovih partnera iz industrijskog sektora. • Uloga profesionalaca iz oblasti tehnološkog transfera je da pomognu u uspostavljanju kontakata i da razjašnjavaju nesporazume.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
 14. 14. Nelinearni modeli: primeri • Primeri inovacija iz nelinearnih modela: • Višestruki pokretači: • Automobili koji troše malo goriva • Razvoj zdravstva i lekova • Gotovi prehrambreni proizvodi • Propisi i potražnja su glavni pokretači.This Project is funded by the EU
 15. 15. Nelinearni modeli i univerziteti: Model “zamagljivanja granica” (BoB) Ovaj model pretpostavlja da institucionalne granice između nauke i ekonomije postaju sve propustljivije i "zamagljene". • Dve varijante: • 1. Preduzetnički univerzitet: uključenost u licenciranje i “spinout” aktivnosti. Ovo je samo po sebi faktor ekonomskog razvoja. • 2. Mreže: ovo pokazuje da je generisanje akademskog znanja deo sveobuhvatnog i složenog inovacionog procesa. Ovaj model naglašava interakciju sistemskih komponenti ili uticaja feedback-a.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
 16. 16. Inovativnost: Ključni igrači • Preduzeća  Velike multi nacionalne kompanije  MSP • Baza znanja  Univerziteti  Istraživački instituti • Kreatori politike  Nacionalna i regionalna Vlada Triple Helix: interaktivan (nelinearan) model Nekada ga kritikuju zbog toga što zanemaruje preduzetnike. Pokreće ga: PRIVREDA!This Project is funded by the EU
 17. 17. Pitanja i komentari • Dr. Lisa Cowey MBA PGCert Intellectual Property • Key Expert Competitiveness and Innovation • EU IPA Serbia project Improved SME Competitiveness and Innovation • Obilićev Venac 8/III • 11 000 Belgrade • Tel.: +381(0)11 26 34 050; 26 33 941 • Fax: +381(0)11 30 33 588 • Mobile: +381 (0)61 6657715 • e-mail: lisa.cowey@icip-serbia.orgThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
 18. 18. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation ProjectEconomic, Political and Legislative drivers of Innovation Author: Dr. Lisa Cowey KE3
 19. 19. Nacrt diskusije • Ekonomski, politički i zakonodavni pokretači inovativnosti Javnih organizacija za istraživanje. • Neposredne i posredne koristi od aktivnosti trećeg toka. • Modeli tehnološkog transfera. • Procesi tehnološkog transfera.This Project is funded by the EU
 20. 20. Inovativnost Javnih organizacija za istraživanje (PROs) Misija Javnih organizacija za istraživanje: • Obuka • Istraživanje • Inovativnost (3. tok) • Zašto se univerziteti i istraživački instituti ohrabruju da se uključe u tehnološki transfer…?This Project is funded by the EU
 21. 21. Ekonomski i politički pokretači inovativnosti Licenciranje na univerzitetu u SAD  Otvorilo 270,000 radnih mesta  $5 milijardi u poreskim prihodima  $40 milijardi ukupne ekonomske aktivnosti • Spinout aktivnost univerziteta u SAD  ~12% univerzitetskih pronalazaka se realizuje kroz tehnološki transfer preko nove spinout kompanije.  Uspeh ovih novih kompanija nije proporcionalan, sa preko 70% start-up preduzeća osnovanih od 1980. koje i danas posluju  20% spinout kompanija sa Instituta za tehnologiju u Masačusetsu (MIT) okušaće se na Inicijalnoj javnoj ponudi (IPO)This Project is funded by the EU
 22. 22. Ekonomski i politički pokretači inovativnosti • Univerzitetska inovativnost kao komercijalizacija izuma smatra se značajnim mehanizmom ekonomske aktivnosti.This Project is funded by the EU
 23. 23. Zašto aktivnosti 3. toka? Ekonomija, glupani! James Carville (1992. Klintonova predsednička kampanja)This Project is funded by the EU
 24. 24. Neposredne prema posrednim koristima Tehnološki transfer nije veliki generator prihoda za univerzitet. UK- Lambertov pregled iz 2003. – • Nerealno je da univerziteti traže velike finansijske naknade. • Kancelarije za tehnološki transfer pri univerzitetima se javno finansiraju da bi se "omogućilo univerzitetima da maksimalno prošire uticaj svojih istraživanja”. Univerzitet Stanford (SAD): • Prvenstveni razlog za uključivanje u tehnološki transfer je da se "kreiraju najveće moguće ekonomske i socijalne koristi, bez obzira da li su namenjene univerzitetu".This Project is funded by the EU
 25. 25. Posredne koristi Stanford • I dalje je vodeći u tehnološkom transferu • Generisao je više start-up–ova nego bilo koji univerzitet u SAD • Uzor je za mnoge univerzitete u zemlji i svetuThis Project is funded by the EU
 26. 26. Posredna korist za univerzitete Povećanje potencijala za: • Učešće na zanimljivim zajedničkim projektima sa dobrim resursima • Povećanje mogućnosti objavljivanja radova • Jačanje reputacije univerziteta i istraživačke grupe • Privlačenje studenata "velikog kalibra" • Povećanje šanse za dugoročan opstanak istraživačke grupeThis Project is funded by the EU
 27. 27. Zakonodavni pokretači inovativnosti Zakonodavstvo: smatra se jednom od pokretačkih sila tehnološkog transfera na univerzitetu. Ko poseduje prava intelektualne svojine? • 1981. SAD, dekret Bayh-Dole • 1985. UK, prenos prava intelektualne svojine sa Britanske tehnološke grupe na univerzitete • Zakonodavstvo je omogućilo da instituti i univerziteti za istraživanje i razvoj razviju sopstvenu politiku prava intelektualne svojine. Kako možete iskoristiti svoja prava intelektualne svojine? • Pravni transfer prava na svojinu. Kako možete zaštiti svoja prava intelektualne svojine? • Univerziteti sve više koriste zakonodavstvo u borbi protiv kršenja ovih prava.This Project is funded by the EU
 28. 28. Komercijalizacija patenata Zakonodavstvo dozvoljava univerzitetima/ fakultetima/ javnim istraživačkim organizacijama pravo na intelektualno svojinu. (“vlasništvo”). Kada je vlasništvo nad patentom nedvosmisleno dodeljeno, može se nastaviti sa inovacijom. Patenti se komercijalizuju kroz proces "tehnološkog transfera”.This Project is funded by the EU
 29. 29. Shvatanje vrednosti: praktične putanje transfera intelektualne svojine Tehnologija kao i znanje se mogu preneti pomoću jedne od sledećih metoda: • Honorari i takse od licenciranih PIS, zasnovani na inovacijama i izumima personala; • Kompanije u vlasništvu univerziteta kao i zajednički projekti; • Konsultantske usluge; • Istraživački ugovori; • Sponzorisana istraživanja.This Project is funded by the EU
 30. 30. Glavne faze tehnološkog transfera • Identifikacija • Prihvatanje • Procena • TržišteThis Project is funded by the EU
 31. 31. Modeli tehnološkog transfera • Opšti modeli transfera tehnologije ili inovacija uključuju:  Opšte procese  Tačke odluke (“Kontrolu”)  Dokumentaciju (“Alate”) U svakom slučaju, ovaj proces će najpre zaštiti a zatim iskoristiti intelektualnu svojinu.This Project is funded by the EU
 32. 32. Commercial Exploitation of R&DThis Project is funded by the EU
 33. 33. Commercial Exploitation of R&DThis Project is funded by the EU
 34. 34. Dodatak A: Proces tehnološkog transfera Objavljivanje Opšti proces Procena Istraživanje, Odluka Marketing pronalaženje & objavljivanje Commercial Exploitation of R&D Dokument Pravna strana patenta Post Licence zaštita Javni zaključak IS I marketinška = TTAG pregled Due Diligence & strategija komercijalna• Technology Transfer Process procena Licenciranje Spin-out Dokumentovane eksterne ili Spin-Out tehnološke kompanije licenca? mogućnosti Tržište za Ne Da li je Da Pregovaranje & Da Da li je potencijalne Držilac licence Izvršenje licenciranja Odluka potrebno Držioce licenci zainteresovan? Da se Dalje nastavi finansiranje? Ne Raspodela prihoda Razmena Od licence Predaje se Nije nađen poverljivih istraživačima Držilac licence informacija Održavanje licence I patenataThis Project is funded by the EU
 35. 35. Objavljivanje •Prvi signal da je napravljen pronalazak •Metod formalizovanja poverljivog opisa patenta •Osnova za određivanje mogućnosti proizvodnje patenta •Tehničke informacije potrebne za prvi primerak patenta Takođe se koristi za ostvarivanje prava na pronalazak koji se ne može patentirati ali se može zaštiti na drugi način, npr. autorskim pravima.This Project is funded by the EU
 36. 36. Prevremeno objavljivanje Šta spada u “Prevremeno objavljivanje”? DiskusijaThis Project is funded by the EU
 37. 37. Prevremeno objavljivanje Javno objavljivanje informacija koje se odnose na pronalazak pre nego što je patentiran. •isečci •posteri •seminari •odložene teze Prevremeno objavljivanje obično diskvalifikuje pronalazak pa ne može biti patentiranThis Project is funded by the EU
 38. 38. I faza Procena patenta Proceniti optimalnu upravljačku strategiju komercijalizacije • Pravo na vlasništvo (due diligence) • Izvodljivost i obim zaštite • Snaga tehnologije • Komercijalni potencijal i vrednost • Faza razvoja (EUROs?) • Posvećenost pronalazačaThis Project is funded by the EU
 39. 39. II faza Procena tehnoloških mogućnosti •Istraživanje mogućnosti za proizvodnju patenta i njegovog izlaska na tržište. •Dok traje procena pronalaska, može bezbedno objaviti van institucije pod zaštitom Sporazuma o poverljivom objavljivanju (Confidential Disclosure Agreement – CDA).This Project is funded by the EU
 40. 40. Rezultati procesa tehnološkog transfera •Zaštita patenta •Komercijalizacija •Uspešna inovacija •Honorari •Podela kapitalaThis Project is funded by the EU
 41. 41. Pitanja i komentari • Dr. Lisa Cowey MBA PGCert Intellectual Property • Key Expert Competitiveness and Innovation • EU IPA Serbia project Improved SME Competitiveness and Innovation • Obilićev Venac 8/III • 11 000 Belgrade • Tel.: +381(0)11 26 34 050; 26 33 941 • Fax: +381(0)11 30 33 588 • Mobile: +381 (0)61 6657715 • e-mail: lisa.cowey@icip-serbia.orgThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project

×