Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมมากทีสุดในโลก                       ่          Daintree ...
โรงแรมทีอยู่บนสถานทีทสูงทีสุดในโลก           ่      ่ ี่ ่          Park Hyatt พาร์ ค ไฮแอตต์  ...
โรงแรมทีมีความหนาวเย็นทีสุดในโลก        ่        ่     ไอซ์ โฮเทล Ice Hotel  ในเมือง จุคคาสจาร์วิ ประ...
โรงแรมทีมห้องพักขนาดใหญ่ ทสุดในโลก        ่ ี        ี่      The Grand Hills Hotel & Spa   (เดอะ แก...
โรงแรมทีใช้ งบประมาณในการก่ อสร้ างมากทีสุดในโลก     ่                ่        Emirates Palace ...
โรงแรมทีมห้องพักราคาแพงทีสุดในโลก         ่ ี       ่            แกรนด์ รี สอร์ต ลาโกนิสซี  ...
โรงแรมทีเ่ ก่ าแก่ ทสุดในโลก                  ี่   โรงเตี๊ยม "โฮชิ เรี ยวกัน" ที่เมืองโคมัตสึ ประเทศญี...
โรงแรมทีใหญ่ ทสุดในโลก             ่   ี่   The Palazzo Resort Hote l& Cacino   ในเมืองลาสเวกัส มลรัฐเน...
โรงแรมทีสูงทีสุดในโลก               ่ ่             เบิร์จ อัล อาหรับ     ในรัฐดูไบ ประเทศสห...
Apeiron island   จัดเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดาว มีพ้นที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร ตั้งอยูบน                  ื...
Foldable hotel pods       โรงแรมลอยนา บริ ษทยักษ์ใหญ่ทางด้านการออกแบบของอังกฤษ             ้   ัได้เผ...
Waterworld            ้                   ็      โรงแรมกลางนาตกยักษ์ ประเทศจีน แค่เห็น...
The Poseidon   รีสอร์ ทใต้ ทะเล ด้วยพื้นที่ใต้น้ าลึกกว่า 1,200 ตารางฟุตแห่งนี้เป็ นรี สอร์ ทที่ถูกจับตามากที่สุดแห่ ง ...
The Hydropolis   โรงแรมใต้น้ าระดับ 10 ดาวเป็ นอีกโรงแรมหนึ่งที่อาศัยทะเลเป็ นฉากหลังอัน         ั ้ตระการ ตาใ...
The Lunatic Hotel    โรงแรมบนดวงจันทร์ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่โรงแรมบนดวงจันทร์ กนบ้าง   ัดีกว่า และโครงการนี้ไม่ถือว่า...
Aeroscraft   โรงแรมบินสุ ดหรู สาหรับวันพรุ่ งนี้ สาหรับโครงการ Aeroscraft บอลลูนยักษ์ลอยฟ้ าที่อดแน่นด้วยพลังงานกว่า 40...
Galactic Suite        โรงแรมอวกาศ จากความพยายามของ Xavier Claramunt ที่ตองการ ้ผจญภัยในอวกาศด้วยยานขนส่ ง ซึ่ งตั...
Bigelow Aerospace, Las Vegas    เครื่ องเดินอากาศ หรื อ CSS Skywalker โรงแรมท่องบรรยากาศนอกโลก แต่   ่ยังอยูในวงโคจ...
Six Senses Hideaway        Samui Thailand    โรงแรมซิ กซ์เซ้นส์เซสไฮด์อะเวย์ สมุย ประกอบด้วยบ้านพักสุ ดหรู ท่าม...
The Imperial    เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย ดิ อิมพีเรี ยล นิวเดลลี เป็ นโรงแรมเก่าแก่ที่มีสไตล์ผสมผสานระหว่าง วิคตอเร...
The Datai   ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่นกท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มกนึ กถึงประเทศ                    ...
Anantara Dhigu Resort & Spa   (South MaleAtoll)   สาธารณรัฐมัลดีฟส์ รี สอร์ ทในมัลดีฟส์ข้ ึนชื่อเรื่ องของ แนวคิดการ...
The Sarojin    เป็ นโรงแรมหรู ขนาด 56 ห้องที่ต้ งอยูท่ามกลางธรรมชาติ บนชายหาด                     ...
Desa Seni   หมู่บ้านชังกู (Canggu) บาหลี ประเทศอินโดนีเซียชื่อโรงแรม “Desa Seni”หมายถึง “หมู่บานศิลปะ” ซึ่ งเห็นได้ชดเจน...
The Opposite House    กรุ งปักกิง สาธารณรัฐประชาชนจีนโรงแรมเปิ ดใหม่สุดหรู สไตล์โมเดิร์น         ่แห่งนี้ ออก...
Taj Lake Palace    เมืองอุทยปุระ ประเทศอินเดีย “ Taj Lake Palace ” สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1740        ั    ...
The Landmark Mandarin Oriental   ในขณะที่โรงแรม “แมนดาริ นโอเรี ยนเต็ล” บนเกาะฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็ นโรงแรม “คลาสสิ ก” สุ...
The Peninsula Bangkok    โรงแรมเพนนินซูล่าตั้งอยูริมฝั่งแม่ น้ าเจ้าพระยาจึงให้มุมมองของลาน้ าและ           ...
ห้ อง สวีท " ที่มีราคาแพง " อยู่ทไหนกันบ้ าง...                 ี่
ห้ อง "Royal Penthouse Suite" ของโรงแรม President Wilson       Hotel ในกรุงเจนีว่า สวิตเซอร์ แลนด์    อัตราค่าห้...
• ส่ วนสาเหตุท่ีหอง "รอยัล เพนท์เฮ้าส์ สวีท" มีราคาแพงมหาโหดขนาดนี้ เนื่องจากมี          ้ พื้นที่กว้างขวางมาก ...
ห้ อง “ Ty Warner Penthouse " ของโรงแรม Four Seasons         Hotel นิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกา            ...
• ห้อง สวีท "Ty Warner Penthouse" ของโรงแรม โฟร์ ซี ซนส์ ในกรุ งนิวยอร์ ค เป็ น                      ...
ห้ อง "The Presidential Suite"   ของโรงแรม Cala di Volpe Costa Smeralda,Sardinia ประเทศอิตาลี           มีรา...
ห้ อง "Villa La Cupola Suite"  ของโรงแรม Westin Excelsior ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี    ราคาค่าห้องพักคืนละ $31,000 (1.03 ...
ห้ อง "The Presidential Suite"  ของโรงแรม Ritz-Carlton ในกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น                    ...
ห้ อง "The Bridge Suite" ของโรงแรม The Atlantis         ประเทศ บาฮามัส      อัตราค่าห้องพักคืนละ $22,000 (73...
ห้ อง "The Imperial Suite"ของโรงแรม Park Hyatt Vendome ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส    อัตราค่าห้องพักคืนละ $20,000 (664,...
ห้ อง "Royal Suite" ของโรงแรม Burj Al Arab เมืองดูไบ สหรัฐ             อาหรับเอมิเรตต์•         อัตร...
ห้ อง "Royal Armleder Suite" ของโรงแรม Le Richemond       ในกรุ งเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์•        อัตรา...
ห้ อง "The Ritz-Carlton Suite"ของโรงแรม The Ritz-Carlton ในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย    อัตราค่าห้องพักคืนละ $16,500 (...
โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ     โรงแรมใบหยกสกายมีความสูง 88 ชั้น และเป็ นโรงแรมที่สูงที่สุดของประเทศไทย โดย    ่ตั้งอย...
โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท                              ่ ั     โรงแรมเอ็มโพเรี ยม สวีท โรงแร...
โรงแรม มินเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ           โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพเป็ นโรงแรมที่เก๋ ไก๋ และออกแบบมาเพื่อการใช้...
โรงแรมเลอ บัว แอท สเตท ทาวเวอร์     จัดเตรี ยมห้องพักหรู รู ปแบบทันสมัย ที่ท่านสามารถผ่อนคลายไปกับบรรยากาศธรรมชาติของแ...
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ     ่• ตั้งอยูริมแม่น้ าเจ้าพระยา ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก โดยในอดีตมีชื...
เคยต้นรับแขกผูมีเกียรติ อาทิ มกุฏราชกุมารนิโคลัสแห่งรัสเซียในปี 2434 เจ้าชายลุยจี           ้อาเมดิโอ เชื้อพระว...
Wagon Stays   อีกหนึ่งที่พกที่น่าสนใจในนิวซี แลนด์อยูที่เมือง Christchurch แค่ชื่อก็บอกอยู่         ั     ...
Hobbit Motel              ั ่    โรงแรม Hobbit นี้ต้ งอยูที่ Woodlyn Park นิวซีแลนด์ โดยเหมือนกับบ้านที่เห...
Cappadocia Hotel   สาหรับโรงแรมนี้อยูที่ตรุ กี โรงแรมนี้สร้างโดยการขุดเข้าไปบน             ่หน้าผาของภูเขา ...
Marmara Antalya                           ั ่• ด้วยการผสมผสานระหว่างตุรกีและยุโรป โรงแรมนี้ต้ ง...
Hotel Everland• ที่นี่น่าจะเป็ นที่สุดหรู เพียงแห่ งเดียวที่คุณคิดถึง เพราะโรงแรมนี้มีเพียงห้องเดียว     ่ ตั้งอยูบน...
Dog Bark Park                             ่• โรงแรมที่เป็ นที่ชื่นชอบของคนที่รักสุ นขแห่งนี้ ต...
The Harbour Crane       ั ่• โรงแรมนี้ต้ งอยูท่ีเมือง Harlingen ห่างจากเมือง Amsterdam เพียง 1 ชัวโมง โดยห้องพักขอ...
The Daspark hotel• ที่นี่อาจจะดูไม่สะดวกสบายนัก แต่โรงแรม Daspark คือการปฏิวติ   ั       ั    ู้       ...
The Giraffe Manor                              ่• โรงแรม Giraffe Manor คือโรงแรมสุ ดหรู และพ...
Kadirs Tree House Hotel• Kadirs Tree House Hotel เห็นมันมีรูปร่ างแปลกๆ เช่นนี้ แต่จริ งๆ แล้วที่นี่คือโรงแรมบ้านต้นไม้ใน...
Thorngrove Manor• โรงแรม Thorngrove Manor แห่งนี้ต้ งอยูในประเทศ ั ่              ่ ออสเตรเลีย มันมีจุดเด่น...
Library Hotel                  ั ่• Library Hotel โรงแรมนี้ต้ งอยูที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริ กา เป็ น โรงแรม...
Laleh Kandovan• โรงแรม Laleh Kandovan ตั้งอยูบริ เวณปลายสุ ดของหมู่บานบนภูเขา ที่ประเทศ                  ...
จัดทาโดยนางสาวทิพวรรณ ศรีพุฒ         541220101นางสาวจันธิมา ทุมโคตร         54122010นางสาวภัทร์ สิริย์ ชล...
ติดกระแสโรงแรมสมัยใหม่
ติดกระแสโรงแรมสมัยใหม่
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ติดกระแสโรงแรมสมัยใหม่

2,238 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ติดกระแสโรงแรมสมัยใหม่

 1. 1. โรงแรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมมากทีสุดในโลก ่ Daintree Eco Lodge & Spa ่ ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียตั้งอยูในเขต "ป่ าหนาทึบเขตร้อนซึ่ งมีฝนตกชุก" ที่มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดแห่งนี้ ได้รับคาชื่นชมจากการพยายามสร้างมาตรฐานของการท่องเที่ยวอย่างยังยืน ผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้หลอดไฟ ่ประหยัดพลังงาน และมีไร่ นาชีวภาพที่ใช้เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง
 2. 2. โรงแรมทีอยู่บนสถานทีทสูงทีสุดในโลก ่ ่ ี่ ่ Park Hyatt พาร์ ค ไฮแอตต์ (พิจารณาจากความสู งของชั้นตึก) ในนครเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยโรงแรม ั ่แห่งนี้ต้ งอยูบนชั้น 79-93 ของอาคาร "เซี่ ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนซ์" ซึ่ งมีความสูงทั้งหมด 101 ชั้น
 3. 3. โรงแรมทีมีความหนาวเย็นทีสุดในโลก ่ ่ ไอซ์ โฮเทล Ice Hotel ในเมือง จุคคาสจาร์วิ ประเทศสวีเดน เพราะห้องพักทั้งหมดของโรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากน้ าแข็งและหิ มะนันเอง ่
 4. 4. โรงแรมทีมห้องพักขนาดใหญ่ ทสุดในโลก ่ ี ี่ The Grand Hills Hotel & Spa (เดอะ แกรนด์ ฮิลส์ โฮเทล แอนด์ สปา ) ในเมืองบรวมมานา ประเทศเลบานอน โดยห้องพักดังกล่าวมีขนาด 8,000 ตารางเมตรกินพื้นที่ 6 ชั้น อันประกอบไปด้วยส่ วนของห้องพัก สระว่ายน้ าสองสระ สวน ระเบียง และกระโจมส่ วนตัวของผูเ้ ข้าพัก
 5. 5. โรงแรมทีใช้ งบประมาณในการก่ อสร้ างมากทีสุดในโลก ่ ่ Emirates Palace เอมิเรตส์ พาเลซ ในกรุ งอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยโรงแรมที่เปิ ดให้บริ การเมื่อปีค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) แห่งนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 3,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 96,000 ล้านบาท จากการใช้เงิน ทอง และหินอ่อน เป็ นวัสดุในการก่อสร้างนอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ยงติดตั้งโคมไฟระย้าที่ทาขึ้นมาจากแก้วคริ สตัลของ "สวารอฟสกี้" ัเป็ นจานวนถึง 1,002 ชิ้น
 6. 6. โรงแรมทีมห้องพักราคาแพงทีสุดในโลก ่ ี ่ แกรนด์ รี สอร์ต ลาโกนิสซี ในกรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ โดยผูตองการเข้าพักในห้องพักที่สามารถ ้้มองเห็นวิวของทะเลอีเจียนจากสระว่าย น้ าส่ วนตัวที่มีเครื่ องมือนวดในระบบพลังน้ าห้องนี้ จะต้องจ่ายค่าห้องพักในราคา 50,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ1,600,000 บาท ต่อหนึ่งคืน รี สอร์ ทมีเครื่ องบินเจทส่ วนตัว
 7. 7. โรงแรมทีเ่ ก่ าแก่ ทสุดในโลก ี่ โรงเตี๊ยม "โฮชิ เรี ยวกัน" ที่เมืองโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปิ ดให้บริ การมามากกว่า 1,300 ปี โดยโรงเตี๊ยมขนาด 100 ห้องแห่งนี้ถูกดาเนินกิจการโดยคนในครอบครัวเดียวกันมาถึง 46 ชัวอายุคนแล้ว ่
 8. 8. โรงแรมทีใหญ่ ทสุดในโลก ่ ี่ The Palazzo Resort Hote l& Cacino ในเมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยโรงแรมแห่งนี้มีจานวนห้องพักเป็ นจานวนมากถึง 8,108 ห้อง
 9. 9. โรงแรมทีสูงทีสุดในโลก ่ ่ เบิร์จ อัล อาหรับ ในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยโรงแรม 7 ดาวแห่งนี้มีความ ่ ่สู งอยูที่ 321 เมตร และถูกสร้างอยูบนเกาะที่ได้รับการถมสร้างขึ้นมาด้วยน้ ามือมนุษย์ ณ ท้องทะเลของรัฐดูไบ
 10. 10. Apeiron island จัดเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดาว มีพ้นที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร ตั้งอยูบน ื ่ ่ความสูง 185 เมตร มีหองพักระดับหรู หรา มากกว่า 350 ห้อง ทุกอย่างที่อยูใน ้โรงแรมนี้คือคานิยามของความไฮเทคที ่่มีระดับ มีความเป็ นส่ วนตัวสู งมากเพราะตัวโรงแรมสร้างลากูนขึ้น กลางน้ าเป็ นของตัวเอง รวมถึงหาดทรายกลางทะเล ภัตตาคารสุ ดหรู โรงหนัง แหล่งชอปปิ้ ง แกลลอรี่ ศิลปะ สปาและอุปกรณ์ ็ั ูต่างๆ ที่ทาให้การ ประชุมทางไกลกับโลกพื้นดินทาได้โดยสะดวก แต่กยงไม่ถกสร้างเสี ยที
 11. 11. Foldable hotel pods โรงแรมลอยนา บริ ษทยักษ์ใหญ่ทางด้านการออกแบบของอังกฤษ ้ ัได้เผยโฉมต้นแบบโรงแรมยักษ์ใหญ่กลางทะเล Future HolidayForum โดยชี้ให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีการเดินทางสมัยใหม่บวก กับการ ่ออกแบบชั้นยอด ทาให้โรงแรมชั้นเยียมสมัยใหม่ สามารถไปตั้งอยูกลางทะเลที่ ่ ่ไหนก็ได้ท่ีบรรดาแขกอยากไปและอยูได้เป็ นเวลานานๆ
 12. 12. Waterworld ้ ็ โรงแรมกลางนาตกยักษ์ ประเทศจีน แค่เห็นดีไซน์กรู้แล้วว่านี่มนัเป็ นโรงแรมแห่งความฝันชัดๆ เพราะตัวโรงแรมเหมือนฝังไปกับน้ าตกแห่งหนึ่งในเมืองจีน ตัวโรงแรมนี้ออกแบบ ให้มีหองพัก 400 ห้อง ที่ ้ ่สาคัญห้องอยูใต้น้ าตก ลูกเล่นที่เป็ นทีเด็ดก็คือ สิ่ งอานวยความสะดวก ่สาหรับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรี มบริ เวณอ่าวของโรงแรมไม่วาจะเป็ นสระว่ายน้ าที่หรู สุดๆ หน้าผาระดับพระเจ้าให้ปีนไต่ และบันจี้จมพ์ รวมถึงลูกเล่น ั๊อื่นๆ และโรงแรมนี้จะมีโอกาสสร้างก็ต่อเมื่อผ่านเรื่ องสิ่ งแวดล้อมแล้วเท่านั้น
 13. 13. The Poseidon รีสอร์ ทใต้ ทะเล ด้วยพื้นที่ใต้น้ าลึกกว่า 1,200 ตารางฟุตแห่งนี้เป็ นรี สอร์ ทที่ถูกจับตามากที่สุดแห่ ง หนึ่งในโลก เพราะเป็ นรี สอร์ ทใต้น้ าแห่ งแรกของโลก มีห้องพักสุ ดหรู ขนาด ใหญ่ถึง 550 ตารางฟุต และนักท่องเที่ยวที่ไปเยียมเยียนรี ่สอร์ ทแห่งนี้ สามารถใช้บริ การขับเรื อดาน้ า สามารถดาดิ่งไปดูปะการังน้ าลึก ดาน้ าแบบสกูบา กีฬาทางน้ าทุกชนิดเท่าที่นึกได้ แล่นเรื อใบพารา สารวจถ้ า และอื่นๆ อีก ้มากมาย
 14. 14. The Hydropolis โรงแรมใต้น้ าระดับ 10 ดาวเป็ นอีกโรงแรมหนึ่งที่อาศัยทะเลเป็ นฉากหลังอัน ั ้ตระการ ตาให้กบผูมาพัก ตัวโรงแรมคาดหมายว่าจะสร้างกันที่ดูไบ โดยเฉพาะตัวโรงแรมนั้น ได้ใส่ ศนย์การค้าขนาดยักษ์ที่มีพ้ืนที่กว่า 1.1 ล้านตารางฟุตเข้าไปด้วย ูในตัวโรงแรมยังมีหองบอลรู มขนาดยักษ์ มีโรงภาพยนต์ดิจิตอลไฮเทค สุ ดอลังการ ้ ่และที่เจ๋ งสุ ดๆ ก็คือมีระบบป้ องกันตัวเองด้วยจรวดมิสไซล์ที่อยูต่าก ว่าน้ าทะเลลงไป 60 ฟิ ต ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับเครื่ อง เล่นมากมายในสถานที่ที่เป็ น ธี มต่างๆ กว่า 220 แห่ง ความคืบหน้าล่าสุ ดของโครงการนี้มี 150 บริ ษทที่กระโดดเข้า ัมาร่ วมแย่งชิงกัน
 15. 15. The Lunatic Hotel โรงแรมบนดวงจันทร์ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่โรงแรมบนดวงจันทร์ กนบ้าง ัดีกว่า และโครงการนี้ไม่ถือว่าโคมลอยแต่อย่างใด โอกาสที่จะเป็ นจริ งมีมากเหลือเกินซึ่ ง ถ้าเปิ ดให้บริ การเมื่อไหร่ คงต้องเป็ นข่าวใหญ่ไปทัวโลกแน่นอน ถือว่า ่นี่เป็ นอีกความฝันของปี 2050 ที่ตองไปให้ถึงเลยทีเดียว(อีกไม่กี่ปีเอง) ้
 16. 16. Aeroscraft โรงแรมบินสุ ดหรู สาหรับวันพรุ่ งนี้ สาหรับโครงการ Aeroscraft บอลลูนยักษ์ลอยฟ้ าที่อดแน่นด้วยพลังงานกว่า 400 ตัน ทาให้สามารถนาพาผูโดยสารเหิ นไป ั ้ ่กลางอากาศด้วย ความเป็ นอยูที่หรู หราสุ ดยอด ที่มีพ้ืนที่เท่ากับสนามฟุตบอลสอง ่สนามลอยอยูบนอากาศ ด้วยก๊าซฮีเลียมจานวน 14ล้านลูกบาศก์ฟุต ตามติด ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดยักษ์และเชื้อเพลิงไฮโ ดรเจน มีพดลมขนาดยักษ์ 6 ตัว ัสามารถนาผูโดยสารไปได้ประมาณ 250 คน ด้วย ความเร็ ว 174 ไมล์ต่อชัวโมง ที่ ้ ่ความสูง 6,000 ไมล์ ในตัวโรงแรมจะมีคาสิ โน ภัตตาคาร ฯลฯ
 17. 17. Galactic Suite โรงแรมอวกาศ จากความพยายามของ Xavier Claramunt ที่ตองการ ้ผจญภัยในอวกาศด้วยยานขนส่ ง ซึ่ งตัวยานนั้นออกแบบมาให้มีหองพัก 22ห้อง ้ขนาด 7x4 เมตร พร้อมหน้าต่างที่เปิ ดให้เห็นวิวอวกาศ และสิ่ งอานวยความสะดวก ็คราวนี้กไม่จาเป็ นต้องไปพึ่งนาซา หรื อรัสเซี ยในการจ่ายเงินที่แพง มากในการขึ้น ่ไปเที่ยวรอบโลกด้วยยานอวกาศเหมือนที่ผา นมา ตอนนี้เครื่ องต้นแบบสร้างเสร็ จ ่แล้ว และอยูในระหว่างรอนักลงทุนกระเป๋ าหนัก ที่มองเห็นอนาคตกระโดดเข้ามาลงทุนเท่านั้นเอง
 18. 18. Bigelow Aerospace, Las Vegas เครื่ องเดินอากาศ หรื อ CSS Skywalker โรงแรมท่องบรรยากาศนอกโลก แต่ ่ยังอยูในวงโคจรโลก เหมือนกับเป็ นดาวเทียมขนาดใหญ่ดวงหนึ่ ง นันเอง ด้วยพื้นที่ ่1,500 ตารางเมตร และขนาดที่ใหญ่ถึง 1 แสนกิโลกรัม มีโครงสร้างของยานที่หนากว่า 18 นิ้ว ค่าใช้จ่ายอยูที่ $1 ล้านต่อคืน ่
 19. 19. Six Senses Hideaway Samui Thailand โรงแรมซิ กซ์เซ้นส์เซสไฮด์อะเวย์ สมุย ประกอบด้วยบ้านพักสุ ดหรู ท่ามกลางธรรมชาติอนเงียบสงบจานวน66 หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 50.5 ไร่ ภายในบ้านพักมี ัพื้นที่กว้างขวางพร้อมห้องน้ าแบบเปิ ดโล่งและสระว่ายน้ าแบบอินฟิ นิ ต้ ีที่ให้มุมมองของท้องทะเลแต่นอกจากห้องพักสุ ดหรู และบริ การที่เป็ นเลิศแล้ว โรงแรมแห่งนี้ยง ัขึ้นชื่อในเรื่ องของสปาที่มีบริ การให้เลือกหลากหลายรู ปแบบอีกด้วย
 20. 20. The Imperial เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย ดิ อิมพีเรี ยล นิวเดลลี เป็ นโรงแรมเก่าแก่ที่มีสไตล์ผสมผสานระหว่าง วิคตอเรี ยน โคโลเนียลและอาร์ ต เดโค เปิ ดดาเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)มีหองพักให้เลือกหลากสไตล์ หลายขนาดด้วยกัน ้ทุกห้องจะมีชุดเครื่ องนอนอย่างดีไว้คอยบริ การส่ วนของใช้ในห้องน้ าล้วนเป็ นของแบรนด์ดง “Fragonard”จากประเทศฝรั่งเศสทั้งสิ้ น นอกจากความหรู หราอลังการ ัในส่ วนของห้องพักแล้วสระว่ายน้ ากลางแจ้ง สปาตลอดจนร้านอาหารและเครื่ องดื่มนานาชนิ ดที่มีให้เลือกมากมายหลายร้านก็สร้างความประทับใจให้แขกผู ้มาเยือนเป็ นจานวนมากด้วยเช่นกัน
 21. 21. The Datai ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่นกท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มกนึ กถึงประเทศ ั ัไทยและบาหลีเป็ นอันดับแรกเมื่อต้องการเดินทางไปพักผ่อนตามโรงแรมริ มชายหาด แต่รีสอร์ ทเปิ ดใหม่หลายแห่งบนเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซี ย ก็เริ่ มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัวโลกเป็ นจานวนไม่นอยเช่นกันซึ่ งในจานวนนี้ ่ ้ ั ่รวมถึงโรงแรมสุ ดหรู อย่าง Datai ที่ต้ งอยูริมหาดทรายสี ขาวรายล้อมด้วยป่ าเขาอันอุดมสมบูรณ์และมีตนไม้หนาทึบซึ่ งนอกจากห้องพักที่ตกแต่งอย่างหรู หราสวยงาม ้ ่แล้ว ที่นี่ยงมีสปาหรู ระดับเวิลด์คลาส และกิจกรรมต่างๆ ให้ทามากมายไม่วาจะเป็ น ัการเล่นกอล์ฟ เทนนิส (เปิ ดสนามให้เล่นเวลากลางคืนด้วย) กีฬาทางน้ า ซึ่ งถ้าหากโชคดีอาจมีลิงและบ่างแวะมาเยียมเยียนให้ชมกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียว ่
 22. 22. Anantara Dhigu Resort & Spa (South MaleAtoll) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ รี สอร์ ทในมัลดีฟส์ข้ ึนชื่อเรื่ องของ แนวคิดการออกแบบตกแต่ง ที่เต็มไปด้วยรายละเอียด สวยงามและมีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่ งโรงแรมอนันตรา เธคุ (ในเครื อโรงแรมอนันตราที่ประเทศไทย) ก็เป็ นหนึ่งในนั้นแม้ภายนอกจะมีลกษณะเป็ นกระท่อมไม้หลังคามุงจาก(หรื อมุงด้วยใบอะไรสัก ัอย่าง) แต่ภายในห้องพักได้รับการตกแต่งอย่างหรู หรา สะอาดตาและมีสิ่ง อานวยความสะดวกพร้อมสรรพ ทั้งยังมีภตตาคารอาหารรสเลิศ(พร้อมคอร์สสอน ัทาอาหาร) สปา ฟิ ตเนส โยคะ ห้องสมุด สนามเทนนิส กีฬาทางน้ าฯลฯ ไว้คอยบริ การมากมาย
 23. 23. The Sarojin เป็ นโรงแรมหรู ขนาด 56 ห้องที่ต้ งอยูท่ามกลางธรรมชาติ บนชายหาด ั ่ส่ วนตัวสี ขาวอันเงียบสงบยาว 11กิโลเมตร แวดล้อมด้วยต้นไม้ทองถิ่นนานา ้พันธุ์ ด้านหนึ่งเป็ นลาธารส่ วนอีกด้านเป็ นทะเล จึงให้ความรู ้สึกร่ มรื่ นและใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่กเ็ พียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ในขณะเดียวกัน(แต่ละห้องจะมีศาลาส่ วนตัวให้ใช้เป็ นที่พกผ่อน นวดตัว เล่นโยคะ หรื อเป็ นที่ ัรับประทานอาหาร)นอกจากนี้ ภายในโรงแรมยังมีภตตาคารหลายแห่ ง สปา ฟิ ต ัเนส ฯลฯ ทั้งยังมีเรื อยอชต์ ทัวร์ ดาน้ า เรื อแคนู รวมทั้งทัวร์ บนหลังช้าง ไว้คอยบริ การอีกด้วย
 24. 24. Desa Seni หมู่บ้านชังกู (Canggu) บาหลี ประเทศอินโดนีเซียชื่อโรงแรม “Desa Seni”หมายถึง “หมู่บานศิลปะ” ซึ่ งเห็นได้ชดเจนจากรู ปแบบบ้านพักทั้ง 12 หลัง ที่ได้รับ ้ ัการออกแบบในสไตล์บาหลีขนานแท้ ทั้งยังเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมรายล้อมด้วยทุ่ง ่นา และอยูไม่ไกลจากชายหาดมากนัก ถึงแม้ภายนอกจะเห็นเป็ นบ้านแบบอินโดฯโบราณแต่ภายในห้องพักกลับมีทุกสิ่ งทุกอย่างที่โรงแรมพึงมีรวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริ การ “ฟรี ” อีกด้วย
 25. 25. The Opposite House กรุ งปักกิง สาธารณรัฐประชาชนจีนโรงแรมเปิ ดใหม่สุดหรู สไตล์โมเดิร์น ่แห่งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า เคนโกะ คุมะตัวอาคารด้านนอกมีรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ตกแต่งด้วยกระจกสี เขียวสลับเหลืองส่ วนภายในห้องพักเน้นความโปร่ งโล่ง และตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติเป็ นหลัก แม้จะมีเฟอร์ นิเจอร์ นอยชิ้น ้แต่ท้ งหมดล้วนเป็ นของหรู หราระดับไฮ-เอ็นด์แทบทั้งสิ้ น ั
 26. 26. Taj Lake Palace เมืองอุทยปุระ ประเทศอินเดีย “ Taj Lake Palace ” สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1740 ั ั ่(พ.ศ. 2283)ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังฤดูร้อนที่ต้ งอยูกลางทะเลสาปPichola ปัจจุบนกลายเป็ นโรงแรมสุ ดหรู ระดับเวิลด์คลาส ขนาด 83 ห้องที่เหล่า ัคนดังทัวโลกนิยมมาเข้าพักและยังเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ช่ือดัง ่เรื่ อง “ เจมส์ บอนด์ ”อีกด้วย
 27. 27. The Landmark Mandarin Oriental ในขณะที่โรงแรม “แมนดาริ นโอเรี ยนเต็ล” บนเกาะฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็ นโรงแรม “คลาสสิ ก” สุ ดหรู ระดับ 5ดาว แต่โรงแรมในเครื ออีกแห่งอย่าง “แลนด์มาร์ก แมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล” ซึ่ งเป็ นโรงแรมหรู 5 ดาวขนาด 113 ห้องกลับมีสไตล์ที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างเห็นได้ชดเพราะตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัยและถือ ัเป็ นผลงานระดับมาสเตอร์ พีซที่แตกต่างจากโรงแรมหรู ส่วนใหญ่ในฮ่องกง ที่สาคัญ ห้องพักของโรงแรมดังกล่าวยังกว้างขวาง โอ่อ่าและได้ชื่อว่าเป็ นห้องพักโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในฮ่องกงเท่านั้นยังไม่พอ ภายในห้องพักยังเพียบพร้อมไปด้วยข้าวของเครื่ องใช้อนทันสมัยไฮเทค เช่นทีวจอแบนบางเฉี ยบ ั ีและระบบเครื่ องเสี ยงที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่ องเล่นไอพอด เป็ นต้น
 28. 28. The Peninsula Bangkok โรงแรมเพนนินซูล่าตั้งอยูริมฝั่งแม่ น้ าเจ้าพระยาจึงให้มุมมองของลาน้ าและ ่วิวเมืองที่สวยตะลึงในแบบพาโนรามาแต่สิ่งที่ทาให้ผมาเยือนรู ้สึกประทับใจไม่ได้ ู้มีแค่น้ น หากยังรวมถึงการบริ การที่เป็ นเลิศ ห้องพักและห้องสวีทที่กว้างขวาง ัได้รับการตกแต่งอย่างปราณี ต หรู หราแต่กให้ความรู ้สึกที่อบอุ่นในขณะเดียวกัน ็ อีกทั้งยังควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ าทั้งห้อง (จากแผงควบคุมข้างเตียงและในห้องน้ า)พร้อมระเบียงชมวิวส่ วนตัว นอกจากนี้ ภายในโรงแรมยังมีภตตาคารอาหารรส ัเลิศสปาหรู ฟิ ตเนส ห้องเต้นแอโรบิค จากุซซี่ ห้องอบซาวน่า และบิวตี้ ซาลอนไว้คอยบริ การอีกด้วย
 29. 29. ห้ อง สวีท " ที่มีราคาแพง " อยู่ทไหนกันบ้ าง... ี่
 30. 30. ห้ อง "Royal Penthouse Suite" ของโรงแรม President Wilson Hotel ในกรุงเจนีว่า สวิตเซอร์ แลนด์ อัตราค่าห้องพักคืนละ $65,000 (2.21 ล้านบาท) เป็ นห้องพักโรงแรม "แพงที่สุดในโลก" ประจาปี 2009 ห้องดังกล่าวนอกจากจะมีราคาแพงเป็ นพิเศษแล้วด้านการบริ การก็ถือว่าสุ ดยอดเช่นกัน เพราะท่านประธานโรงแรมจะเป็ นผูรับจอง ้ห้องพักดังกล่าว และต้อนรับลูกค้าคนสาคัญด้วยตนเอง
 31. 31. • ส่ วนสาเหตุท่ีหอง "รอยัล เพนท์เฮ้าส์ สวีท" มีราคาแพงมหาโหดขนาดนี้ เนื่องจากมี ้ พื้นที่กว้างขวางมาก เรี ยกว่าครอบครองชั้นบนสุ ดของโรงแรมแบบเหมายกชั้นเลย ทีเดียว ภาย ในห้องพักดังกล่าวประกอบด้วย ห้องนอน 4 ห้อง (ที่มองเห็นวิวอัน สวยงามของทะเลสาปเจนีวา และเทือกเขามองต์ บลังค์) ห้องน้ า 6 ห้อง ลิฟต์ ส่ วนตัว ฯลฯ และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาเข้าพัก ซึ่ งมักเป็ นบุคคลสาคัญ ระดับโลก และบรรดาผูนาประเทศ หน้าต่างและประตูทุกบานภายในห้องสวีทแห่ ง ้ ั นี้ จึงเป็ นวัสดุกนกระสุ นทั้งสิ้ น
 32. 32. ห้ อง “ Ty Warner Penthouse " ของโรงแรม Four Seasons Hotel นิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกา ่• อัตราค่าห้องพักคืนละ $35,000 (1.16 ล้านบาท) ถึงแม้วาห้อง "Ty Warner Penthouse" จะมีราคาแพงแสนแพง แต่โฆษกของโรงแรม โฟร์ ซี ซนส์ ยืนยันว่า ั่ ห้องดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมและมีแขก วีไอพี มาเข้าพักอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ดให้บริ การเมื่อปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) เป็ นต้นมา
 33. 33. • ห้อง สวีท "Ty Warner Penthouse" ของโรงแรม โฟร์ ซี ซนส์ ในกรุ งนิวยอร์ ค เป็ น ั่ ที่พกสุ ดหรู ขนาด 9 ห้อง บริ เวณผนังได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยเปลือก ั หอย "mother-of-pearl" รวมทั้งสิ้ นหลายพันชิ้น ภายในห้องพักประกอบด้วย สปา ส่ วนตัว ห้องสมุด ส่ วนแบบเซนทั้งด้านในและด้านนอก ตลอดจนแกรนด์เปี ยโน ่ ที่ต้ งเด่นเป็ นสง่าอยูกลางมุมหนึ่ งของห้อง โดยมีผนังกระจกขนาดใหญ่และวิวของ ั กรุ งนิวยอร์คเป็ นแบล็คกราวด์
 34. 34. ห้ อง "The Presidential Suite" ของโรงแรม Cala di Volpe Costa Smeralda,Sardinia ประเทศอิตาลี มีราคาเฉลี่ยราวๆ $34,000 หรื อประมาณ 1.16 ล้านบาทต่อคืน แต่ในช่วงไฮซี ซน(ฤดูร้อน)บางปี ราคาห้องสวีท "Presidential Suite" แห่งนี้ อาจมีราคาสู งถึง ั่$45,000ต่อคืน หรื อประมาณ 1.53 ล้านบาทเลยทีเดียว"Presidential Suite" เป็ นห้องสวีทแบบเล่นระดับ มีพ้ืนที่ท้ งหมด 2,500 ตารางฟุต ประกอบด้วย 3 ห้องนอน ห้องยิมส่ วนตัว ัสตรี มรู ม และตูเ้ ก็บไวน์ นอกจากนี้ บริ เวณชั้นบนสุ ดของห้อง (ดาดฟ้ า) ยังมีเทอร์เรซกว้างขวาง พร้อมสระว่ายน้ า (เค็ม) กลางแจ้งอีกด้วย
 35. 35. ห้ อง "Villa La Cupola Suite" ของโรงแรม Westin Excelsior ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ราคาค่าห้องพักคืนละ $31,000 (1.03 ล้านบาท)ห้องสวีท "Cupola"ของโรงแรม "Westin Excelsior" ได้รับการตกแต่งแบบโรมันอย่างหรู หรา ัและเต็มพิกด ภายในประกอบด้วย โดม อ่างจากุซซี่ ส์ สไตล์ปอมเปอีภาพวาดสี น้ ามันบนผนังและเพดาน หน้าต่างสเตนกลาส ฯลฯ ั ่ห้องสวีทสุ ดหรู แห่งนี้ต้ งอยูบนชั้นที่ 5-6 ครอบคลุมพื้นที่ท้ งหมด 6,099 ัตารางฟุต ไม่นบรวมระเบียงด้านนอกและเทอร์ เรซ (สาหรับชมวิวย่านVia ัVeneto) ซึ่ งมีพ้ืนที่รวมกันอีกประมาณ 1,808 ตารางฟุต
 36. 36. ห้ อง "The Presidential Suite" ของโรงแรม Ritz-Carlton ในกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น ่ อัตราค่าห้องพักคืนละ $25,000 (830,000 บาท)มีเนื้อที่ท้ งหมด 2,368 ตาราง ั ่ฟุต ตั้งอยูบนชั้นบนสุ ดของตึกสู งที่สุดในกรุ งโตเกียว ทาให้มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิ และภูเขารบปงหงิ ตลอดจนบรรยากาศของกรุ งโต้กียวนอกจากห้องพักที่หรู หราราคาแสนแพงแล้ว แขกที่มาพักยังสามารถสั่ง"ค็อกเทลแพงที่สุดในโลก" ซึ่ งก็คือ มาร์ ตินี "Diamonds-Are-Forever" ราคาแก้วละกว่า 5แสนบาท มาจิบเล่นแก้เซ็งได้อีกด้วย
 37. 37. ห้ อง "The Bridge Suite" ของโรงแรม The Atlantis ประเทศ บาฮามัส อัตราค่าห้องพักคืนละ $22,000 (730,000 บาท) " บริ ดจ์ สวีท" ั ่(Bridge Suite) คือห้องสวีทขนาด 10 ห้อง ที่ต้ งอยูตรงกลางระหว่างสองอาคารบนชั้นที่ 23 ของโรงแรมแอตแลนติส ในประเทศบาฮามัส ภายในห้องพักประกอบด้วยพื้นหิ นแอน แกรนด์เปี ยโน โคมไฟแชนเดอร์ เลียร์ ที่ทามาจากทอง 22 กะรัต ฯลฯ ก่อน หน้านี้หอง "บริ ดจ์สวีท" มีฉายาว่า "ไมเคิ้ล แจ็กสัน ้สวีท" เพราะสมัยที่ยงมีชีวตอยู่ ไมเคิล แจ็กสัน มักแวะเวียนมาพักที่หองนี้ เป็ น ั ิ ้ประจา
 38. 38. ห้ อง "The Imperial Suite"ของโรงแรม Park Hyatt Vendome ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อัตราค่าห้องพักคืนละ $20,000 (664,000 บาท) พื้นที่ท้ งหมด 2,500 ตาราง ั ฟุต ประกอบด้วยห้องรับแขกขนาดใหญ่ ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้อง ทางาน ฯลฯนอกจากนี้ภายในห้องพักยังมี "อิน สวีท สปา" ที่ทางโรงแรมจัดเตรี ยม ไว้เอาใจลูกค้าที่ช่ืนชอบสปาโดยเฉพาะ ซึ่ งประกอบด้วย อ่างน้ าวน สตีมรู ม และ เตียงสาหรับนอนนวดอีกด้วย
 39. 39. ห้ อง "Royal Suite" ของโรงแรม Burj Al Arab เมืองดูไบ สหรัฐ อาหรับเอมิเรตต์• อัตราค่าห้องพักคืนละ $19,600 (650,000 บาท) นับตั้งแต่สร้างเสร็ จ ็ เมื่อกลางยุคปี 90 โรงแรมแห่งนี้กกลายเป็ นที่กล่าวขวัญถึงทัวโลก เนื่องจากมี ่ ่ รู ปทรงอาคารที่โดดเด่นคล้ายใบเรื อ และตั้งอยูบนเกาะเทียมสร้างขึ้นด้วยฝี มือ ั ่ มนุษย์ ห้อง" รอยัล สวีท" ของโรงแรมนี้ต้ งอยูบนชั้นที่ 25 ภายในห้องพักมีบนได ั ทาจากหิ นอ่อนและทองคา พรมลายเสื อดาว ลิฟท์ส่วนตัว และเตียงนอนซึ่ งตั้งอยู่ บนแท่นที่หมุนได้ เป็ นต้น
 40. 40. ห้ อง "Royal Armleder Suite" ของโรงแรม Le Richemond ในกรุ งเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์• อัตราค่าห้องพักคืนละ $18,900 (627,000 บาท) ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็ น เกียรติแก่เจ้าของคนเก่า ซึ่ งเป็ นคนในตระกูลอาร์ มเลเดอร์ อนมังคัง (เจ้าของคน ั ่ ่ ปั จจุบนคือ ร็ อคโค่ ฟอร์ เต้ ได้ซ้ื อโรงแรมแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 2004) ห้องสวีทดังกล่าว ั ่ มีท้ งหมดสามห้อง ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 2,500 ตารางฟุต อยูบนชั้นที่ 7 ของ ั โรงแรม และยังมีเทอร์เรซที่กว้างขนาด 1,000 ตารางฟุต ไว้ให้ชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาปเจนีวาในแบบพาโนรามา ภายในห้องพักยังมีเตาผิงแบบที่ใช้ท่อนไม้ จริ งๆ เป็ นเชื้อเพลิง และมีหน้าต่างที่ทาด้วยกระจกกันกระสุ น
 41. 41. ห้ อง "The Ritz-Carlton Suite"ของโรงแรม The Ritz-Carlton ในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย อัตราค่าห้องพักคืนละ $16,500 (550,000 บาท)"The Ritz-Carlton Suite" ห้องนี้มีเนื้อที่2,370 ตารางฟุต สไตล์การตกแต่งเป็ นแบบจักรวรรดิรัสเซีย สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆ หลายแห่งรวมทั้ง พระราชวังเคลมลิน และจตุรัสแดง ภายในห้องนอกจากจะมีสิ่งอานวยความสะดวกแบบเหลือเฟื อแล้ว ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาไว้รองรองรับบรรดาเศรษฐีและบุคคลสาคัญระดับโลกอย่างเช่น ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง "ห้องนิรภัย" ที่มีไว้สาหรับหลบหนีการโจมตีของผูก่อการร้าย ่ ้ที่ภายในมีระบบสารองไฟฟ้ าและพลังงานแบบแยกเป็ นอิสระออกจากระบบรวมของโรงแรม ทั้งยังมีอุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่ อสาร สาหรับติดต่อขอความช่วยเหลืออีกด้วย
 42. 42. โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ โรงแรมใบหยกสกายมีความสูง 88 ชั้น และเป็ นโรงแรมที่สูงที่สุดของประเทศไทย โดย ่ตั้งอยูในใจกลางกรุ งเทพ โรงแรมแห่งนี้ลอมรอบด้วยตลาดที่ครึ กครื้ นและสถานบันเทิงหลาย ้ ่ ัแห่ง แถมยังอยูใกล้กบย่านช็อปปิ้ งสาคัญๆอย่าง เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า เกษรพลาซ่า และเพนินซูล่าในระยะเดินถึง ศูนย์ธุรกิจภายในโรงแรมมีอุปกรณ์ทนสมัยพร้อมสรรพ รวมทั้งมีพนักงานมือ ัอาชีพที่ยนดีให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชัวโมง ห้องพักและห้องสวีทที่กว้างขวางทั้ง 673 ห้องที่ ิ ่โรงแรมใบหยกสกายติดตั้งอุปกรณ์อานวยความสะดวกไว้ครบครัน ที่นี่มีร้านอาหารบนยอดตึกให้เลือกลิ้มรสและชมวิวถึง 3 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร Bangkok Sky Restaurant บนชั้น 76 และ 78ร้านอาหาร Crystal Grill บนชั้น 82 และร้าน Roof Top Bar & Music บนชั้น 83 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นสถานบันเทิงที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 43. 43. โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท ่ ั โรงแรมเอ็มโพเรี ยม สวีท โรงแรม ระดับ 5 ดาว ตั้งอยูที่ช้ นบนสุ ดของห้างสรรพสิ นค้าเอ็มโพเรี ยม โดยมองออกไปเห็นอุทยานเบญจสิ ริที่เขียวชอุ่ม ด้วยทาเลที่ต้ งบน ัถนนสายสาคัญอย่างสุ ขมวิทและติดกับรถไฟฟ้ า บีทีเอส สถานี พร้อมพงษ์ ทาให้การเดินทางสู่ ุสถานที่อื่นๆในกรุ งเทพ รวมถึงการไปยังร้านค้า สถานบันเทิง และภัตตาคารในห้างเป็ นเรื่ องสะดวก ห้องพักมีขนาดกว้างขวางสไตล์อพาร์ทเมนท์และได้รับการตกแต่งอย่างเก๋ ไก๋ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามของกรุ งเทพ สิ่ งอานวยความสะดวกที่น่ี ประกอบไปด้วย สระว่ายน้ า อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง และห้องฟิ ตเนสอุปกรณ์ครบครัน โรงแรมเอ็มโพเรี ยม สวีท ได้ผสมผสานความสะดวกของเซอร์วส อพาร์ทเมนท์เข้ากับอุปกรณ์อานวยความสะดวกและ ิบริ การของโรงแรมระดับห้าดาว เพื่อมอบการพักผ่อนอย่างหรู หราร่ วมสมัยและการต้อนรับแบบไทยๆ
 44. 44. โรงแรม มินเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพเป็ นโรงแรมที่เก๋ ไก๋ และออกแบบมาเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่นี่มีหองประชุม 12 ห้องพร้อมอุปกรณ์ครบครันไว้ให้บริ การแก่นกธุรกิจ นอกจากนี้ ้ ัยังมีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสุขภาพอย่างบันยันทรี สปาซึ่งภายในประกอบไปด้วย ห้องฟิ ตเนสแบบเดอลุกซ์ สระว่ายน้ ากลางแจ้ง ห้องซาวน่าพร้อมอ่างจากุซซี่ ห้องอบไอน้ า และบับเบิ้ลเลาจน์ โดยทุกห้องสามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างอันตระการตาของเมือง ห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างเก๋ ไก๋ 216 ห้องมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์เพื่อความสะดวกสบายของผูเ้ ข้าพัก โรงแรมมีสถานที่ทานอาหารให้เลือกมากมาย ทั้งภัตตาคารสี่ แห่ง ล็อบบี้เลาจน์ และจุยซ์บาร์ และยังมีการ ่บริ การรถรับส่ งจาก/ถึงสนามบินThree Sixty Lounge ตั้งอยูบนชั้น 32 ของโรงแรมมิลเลเนียมฮิลตัน บริ เวณเล้าจ์ได้รับการออกแบบให้ผใช้บริ การได้สมผัสความโล่งโปร่ งสบายของ ผนังกระจก ู้ ัและยังมองเห็นวิวเส้นขอบฟ้ าของกรุ งเทพฯ ในมุมกว้างจนสุ ดสายตา พร้อมบรรยากาศโรแมนติกด้วยการจิบคอกเทลเคล้าดนตรี แจ๊สเบาๆ
 45. 45. โรงแรมเลอ บัว แอท สเตท ทาวเวอร์ จัดเตรี ยมห้องพักหรู รู ปแบบทันสมัย ที่ท่านสามารถผ่อนคลายไปกับบรรยากาศธรรมชาติของแม่น้ าเจ้าพระยา และสะดวกสบายด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกทันสมัยครบครัน ที่จะช่วยให้การพักผ่อนของท่านสมบูรณ์แบบยิงขึ้น และผ่อนคลายยิงกว่า ด้วย สปา ฟิ ตเนส และสระว่ายน้ า ่ ่ ั ่บรรยากาศดีภตตาคาร Sirocco ซึ่ งตั้งอยูบนชั้น 63 ของเดอะโดม ถือเป็ นจุดที่มีทศนียภาพอันน่า ัตื่นตาตื่นใจ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งเทพฯ นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็ นร้านอาหารบนยอดตึกโรงแรมที่มีววสวยที่สุดแล้ว Sirocco ยังได้รับการยกย่องว่าเป็ น Hot Tables & Hot Night ิโดย Conde Nast Traveler เมื่อปี ค.ศ. 2005 และได้รับการขนานนามว่าเป็ นภัตตาคารแบบเปิ ดโล่งที่ "สูงที่สุดในโลก" อีกด้วย ที่สาคัญ อาหารที่นี่ยงอร่ อยและขึ้นชื่อ การันตีดวยรางวัล ั ้ ็ร้านอาหารยอดเยียม แถมดนตรี กไพเราะ เหมาะสาหรับท่านที่ชื่นชอบฟั งเพลงแจ๊ส ส่ วนเรื่ อง ่บรรยากาศนั้นไม่ตองพูดถึง เพราะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชนิดสวยตะลึงของกรุ งเทพฯ และ ้แม่น้ าเจ้าพระยา ทั้งในเวลาโพล้เพล้และยามค่าคืน
 46. 46. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ่• ตั้งอยูริมแม่น้ าเจ้าพระยา ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก โดยในอดีตมีชื่อว่า "โรงแรมโอ เรี ยนเต็ล" โดยปัจจุบนบริ หารงานโดย บริ ษท OHTL จากัด (มหาชน) (เดิมมีชื่อว่า บริ ษท ั ั ั โรงแรมโอเรี ยนเต็ล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)) เป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ถือว่าดีที่สุดของโลก จากหลักฐานพบว่าโรงแรมตั้งขึ้น ประมาณปี พ.ศ. 2413 โดยนาย ซี. ซาลเจ กะลาสี เรื อชาว เดนมาร์ก เป็ นผูซ้ื อกิจการมาดาเนินการ ต่อมานายฮันส์ นีลส์ แอนเดอร์เซน เข้ามาบริ หารงานต่อ ้ นายฮันส์ นีลส์ แอนเดอร์เซน และในปี 2428 ได้ปรับปรุ งโรงแรมให้ทนสมัย มีการออกแบบ ั อาคารขึ้นใหม่ เรี ยกว่า “ออเธอร์ส วิง” และได้เปิ ดโรงแรมอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 โรงแรมโอเรี ยนเต็ลเปลี่ยนเจ้าของและปรับปรุ งมาหลายครั้ง หลายยุคสมัย
 47. 47. เคยต้นรับแขกผูมีเกียรติ อาทิ มกุฏราชกุมารนิโคลัสแห่งรัสเซียในปี 2434 เจ้าชายลุยจี ้อาเมดิโอ เชื้อพระวงศ์อิตาลี ในปี 2438 และนักเขียนชื่อดังของอังกฤษ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเคยเป็ นกองบัญชาการกองทัพญี่ปุ่น อาคาร ออเธอร์ส วิง ซึ่งมีลกษณะัสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิ ก ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ในปี พ.ศ. 2545 1กันยายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล ซึ่ งเป็ นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงกลุ่มหนึ่งของเอเชีย ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของโรงแรม หลังจากนั้นก็ได้มีการเปลื่ยนชื่อบริ ษทจาก ับริ ษท โรงแรมโอเรี ยนเต็ล ประเทศไทย จากัด (มหาชน) มาเป็ น บริ ษท OHTL จากัด ั ั(มหาชน) และโรงแรมได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น "โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล กรุ งเทพ " ทาให้มีการปรับภาพลักษณ์และกระบวนทัศน์ของการบริ หารงานโรงแรม ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในรอบ 132 ปี ทีมงาน TOPTENTHAILAND ต้องขอบอกเลยว่านี่คือโรงแรมที่ครองอันดับหนึ่งในทุกๆด้านมายาวนานเหลือเกิน และเป็ นเสมือนโรงแรมคู่บานคู่เมือง ้ไทยเราก็วา่
 48. 48. Wagon Stays อีกหนึ่งที่พกที่น่าสนใจในนิวซี แลนด์อยูที่เมือง Christchurch แค่ชื่อก็บอกอยู่ ั ่ ่แล้วว่า คุณสามารถพักอยูบนรถม้าที่มีพร้อมทั้งห้องน้ า ห้องครัว และทีวดาวเทียม ีโรงแรมนี้ให้บรรยากาศที่พกบนรถม้าที่ผสมกับความทันสมัยอย่างลงตัว เพื่อ ัความสุ ขของแขกที่มาพักทุกคน
 49. 49. Hobbit Motel ั ่ โรงแรม Hobbit นี้ต้ งอยูที่ Woodlyn Park นิวซีแลนด์ โดยเหมือนกับบ้านที่เหล่า Hobbit จากเรื่ อง Lord of The Rings คุณสามารถดื่มด่ากับบรรยากาศอันสงบสุ ขของเหล่าฮอบบิทในนิยายยอดฮิตของJ.R.R. Tolkien ได้ที่นี่
 50. 50. Cappadocia Hotel สาหรับโรงแรมนี้อยูที่ตรุ กี โรงแรมนี้สร้างโดยการขุดเข้าไปบน ่หน้าผาของภูเขา Yunak Evleri ห้องพักแต่ละห้องออกแบบมาเป็ นถ้ าเหมือนในการ์ตูนฟลิ้นสโตน โรงแรมนี้สร้างเสร็ จพร้อมกับห้องพักจานวน 30 ห้องที่พาคุณกลับไปสัมผัสบรรยากาศสมัยยุค1400 - 1500 ปี ก่อน
 51. 51. Marmara Antalya ั ่• ด้วยการผสมผสานระหว่างตุรกีและยุโรป โรงแรมนี้ต้ งอยูที่เมือง Antalya ตุรกี โรงแรมนี้ข้ ึนชื่อเรื่ องวิวที่สวยงาม การดีไซน์ที่ลงตัว และการบริ การที่อบอุ่น จุดเด่นเหนืออื่นใดของโรงแรมนี้กคือ ทุกๆ ็ ห้องพักจะหมุนไปเรื่ อยๆแบบช้าๆ เพื่อให้สามารถซึบซับกับวิวสวยงาม ได้แบบ 360 องศา
 52. 52. Hotel Everland• ที่นี่น่าจะเป็ นที่สุดหรู เพียงแห่ งเดียวที่คุณคิดถึง เพราะโรงแรมนี้มีเพียงห้องเดียว ่ ตั้งอยูบนชั้นบนสุ ดของพิพิธภัณฑ์ Palais de Tokyo โดยในโรงแรมจะมีท้ งห้องน้ า ั เตียงขนาดคิงไซส์และเล้าจ์ พร้อมวิวสุ ดสวยของเมืองปารี ส Seine และหอไอเฟลที่ ประดับไฟสวยงามยามค่าคืน คุณสามารถจองที่พกที่นี่ผานทางเวบไซต์ โดยจะสุ่ ม ั ่ เวลาเปิ ดให้จองเพียงวันละ 1 ชัวโมงเท่านั้น ่
 53. 53. Dog Bark Park ่• โรงแรมที่เป็ นที่ชื่นชอบของคนที่รักสุ นขแห่งนี้ ตั้งอยูที่เมือง ั Cottonwood รัฐ Idaho ด้วยรู ปร่ างของโรงแรมที่ถอดแบบมาจากเจ้าสุ นข ั พันธุ์บีเกิ้ล แขกที่มาพัก สามารถเข้าไปในตัวเจ้าบีเกิ้ลนี้จากทางเข้าที่อยู่ ตรงระเบียงชั้น 2 การตกแต่งภายในนั้นออกแบบมาให้ลงตัวกับรู ปแบบ ของโรงแรมนี้โดยเฉพาะ
 54. 54. The Harbour Crane ั ่• โรงแรมนี้ต้ งอยูท่ีเมือง Harlingen ห่างจากเมือง Amsterdam เพียง 1 ชัวโมง โดยห้องพักของคุณจะลอยอยูเ่ หนือ ่ พื้นสูงขึ้นไปบนห้องควบคุมเครนขนาดยักษ์ และคุณยังสามารถควบคุม เครนนี้ได้ทุกอย่างจากภายในห้องพักของคุณ
 55. 55. The Daspark hotel• ที่นี่อาจจะดูไม่สะดวกสบายนัก แต่โรงแรม Daspark คือการปฏิวติ ั ั ู้ ่ รู ปแบบที่พกใหม่ที่ผคนมากมายเริ่ มชื่นชอบ โรงแรมนี้มีอยูที่เมือง Ottensheim ประเทศ Austria ห้องพักของที่นี่สร้างจากท่อ ระบายน้ าขนาด 10 ตัน และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ฟุต ให้คุณได้ พักผ่อน
 56. 56. The Giraffe Manor ่• โรงแรม Giraffe Manor คือโรงแรมสุ ดหรู และพิเศษสุ ด ตั้งอยูนอกเมืองไนโรบิ ็ ่ เมืองหลวงของประเทศเคนย่า จุดเด่นของที่นี่กคือ มันตั้งอยูกลางฝูงยีราฟนันเอง ่ คุณสามารถดื่มด่ากับการทานอาหารพร้อมกับหลบคอที่ยดยาวของยีราฟที่ยนเข้ามา ื ื่ และจากเว็บไซต์ของโรงแรม ที่นี่คงเป็ นที่เดียวในโลกที่คุณสามารถให้อาหารและ ถ่ายรู ปยีราฟได้จากโต๊ะอาหารเช้าและหน้าห้องพักของคุณ
 57. 57. Kadirs Tree House Hotel• Kadirs Tree House Hotel เห็นมันมีรูปร่ างแปลกๆ เช่นนี้ แต่จริ งๆ แล้วที่นี่คือโรงแรมบ้านต้นไม้ในประเทศตุรกี ประกอบด้วยกระท่อมที่แสนอบอุ่นทั้งหมด 40 หลังด้วยกัน หากคุณ มาพักที่นี่รับรองว่าจะรู ้จกคาว่ามิตรภาพแน่นอน ั
 58. 58. Thorngrove Manor• โรงแรม Thorngrove Manor แห่งนี้ต้ งอยูในประเทศ ั ่ ่ ออสเตรเลีย มันมีจุดเด่นอยูตรงที่เป็ นปราสาทนี่แหล่ะ! โดยจะมีการ ตกแต่งให้เหมือนกับปราสาทในเทพนิยาย และมีพ้ืนที่และประตูทางเข้า ส่ วนตัว
 59. 59. Library Hotel ั ่• Library Hotel โรงแรมนี้ต้ งอยูที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริ กา เป็ น โรงแรมที่หนอนหนังสื อไม่ควรพลาด เพราะจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศ ็ั ของห้องสมุด แต่กยงคงความหรู หราในแบบฉบับของโรงแรมห้าดาว ซึ่งมีท้ งหมด 10 ชั้น แต่ละชั้นตกแต่งห้องพัก เป็ นบรรยากาศของ ั หนังสื อแต่ละประเภท ให้เลือกพักได้ตามความชอบ
 60. 60. Laleh Kandovan• โรงแรม Laleh Kandovan ตั้งอยูบริ เวณปลายสุ ดของหมู่บานบนภูเขา ที่ประเทศ ่ ้ อิหร่ าน ที่มีช่ือว่า "Kandovan" ซึ่ งอยูห่างจากเมือง Tabriz ไปทางตอนใต้ประมาณ ่ 43 ก.ม. ปั จจุบน โรงแรมแห่งนี้มีหองพักทั้งหมด 10 ห้อง (และกาลังจะสร้างเพิ่ม ั ้ อีก 30 ห้อง) พร้อมภัตตาคารขนาดใหญ่ทุกห้องจะมีเครื่ องทาความร้อนซ่อนอยู่ บริ เวณใต้พ้น ในขณะที่บางห้องก็มีอ่างน้ าวนส่ วนตัว การตกแต่งภายในจะเน้นไป ื ที่ความโล่ง สะอาดตา และมีเฟอร์ นิเจอร์ นอยชิ้น ของตกแต่งที่โดดเด่นเห็นจะเป็ น ้ พรมเปอร์เซี ย และหลอดไฟที่ฝังเข้าไปในผนัง ถ้ า
 61. 61. จัดทาโดยนางสาวทิพวรรณ ศรีพุฒ 541220101นางสาวจันธิมา ทุมโคตร 54122010นางสาวภัทร์ สิริย์ ชลิตมงคลกุล 541220113นายภูมรักษ์ มีอุสาห์ ิ 541220117นางสาวเบญจมาศ พิมพ์โสม 541220122นางสาวอ้ อมจิตร บุญช่ วย 541220126 ภาคโปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

×