Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tourism gamebinggo57

2,956 views

Published on

ภูมิศาสตร์,การท่องเที่ยว

Tourism gamebinggo57

 1. 1. เกมบิงโกจังหวัด ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
 2. 2. จังหวัดที่มีหาดทราย เกาะแก่งงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ ภาคใต้ เป็นแหล่งด้าน้้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นจังหวัดประตูสู่ภาคใต้
 3. 3. เป็นจังหวัดที่เป็นจุดบรรจบของเส้นทางคมนาคม ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างมีทะเลสาบน้้าจืด ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย (บึงบอระเพ็ด)
 4. 4. ที่จังหวัดนี้เราสามารถเที่ยวไปบนหลังเสือ (ขี่จักรยานเสือภูเขา) กลางดงสนบนท้องทุ่งอันยิ่งใหญ่ (อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง) หรือไปล่องแก่งแม่เข็ก มีน้้าตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือน้้าตกแก่งโสภา
 5. 5. มีภูมิประเทศสวยงาม จึงถูกขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ เมืองไทย” ชมวิวทะเลหมอกที่ทับเบิก อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า พืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อคือมะขามหวาน
 6. 6. เมืองทะเลแห่งขุนเขา มีพื้นที่เป็นแนวผาหินปูนสูงใหญ่ สวยงาม ที่รู้จักกันในชื่อคุนหมิง (เมืองเลย) ภายในมีเส้นทางเดิน สลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับตื่นเต้นคล้ายผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงผาหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้้า และ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์ อย่างเช่น ปรงเขา ที่มีอายุหลายร้อยปี
 7. 7. ล่องไปในธารน้้าสองรส หรือที่เรียกว่า คลองสองน้้า ซึ่งมี น้้าสองรสชาติในคลองเดียวกัน เมื่อน้้าทะเลลดน้้าในคลองจะ จืดสนิท ยามน้้าทะเลขึ้นก็เปลี่ยนเป็นคลองน้้าเค็ม มีสถานที่ตั้งของ หาดทรายที่งดงาม โดยเฉพาะที่ “ปิเละ” หรือทะเลใน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอ่าวมาหยา ที่เกาะกลางทะเล ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือหมู่เกาะพีพี
 8. 8. ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า เป็นการผจญภัยเล็กๆ ในถ้้าเลเขากอบ เพื่อชมความอัศจรรย์ของ ธรรมชาติของถ้้าบนแผ่นดิน แต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามล้าธาร ใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อย หินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยาก / มรกตแห่งอันดามัน มีจุดชมตะวันลับห้วงน้้าที่ดีที่สุด มีหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ สัตว์ทะเลที่หายากที่สุดชนิดหนึ่ง คือ พะยูน
 9. 9. อุโมงค์ปิยะมิตร เดิมเรียกว่า อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเชื่อมกาลเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบัน สร้างอยู่บนเขาล้อมรอบด้วย ป่าทึบ ผลงานของโจรคอมมิวนิสต์ (จคม) ในอดีตใช้หลบภัย ทางอากาศและสะสมเสบียง จุคนได้ 200 คน ปัจจุบันพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว / ตัวเมืองซ่อนอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและ อากาศเย็นฉ่้าจนเป็นที่มาของสมญานาม “เมืองในหมอกและดอกไม้” เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดในสยาม
 10. 10. อัศจรรย์แห่งพระพุทธรูป ที่ปฏิเสธการประทับบนฐานชุกชี พระนั่งดินหรือพระเจ้านั่งดิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน เป็นพระประธานในอุโบสถ วัดพระนั่งดินองค์พระไม่มีฐานชุกชีที่ สูงและสวยงามรองรับอย่างพระประธานทั่วไป กลับประทับอยู่บน พื้นดินมานานหลายร้อยปี แม้จะมีการจัดสร้างฐานชุกชีให้ แต่เมื่อจะยกองค์พระไปประดิษฐานก็ปรากฏว่ายกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น เมืองริมกว๊าน บนแผ่นดินล้านนาฝั่งตะวันออก มีชาวไทยเชื้อสายไทยลื้ออาศัยอยู่มาก
 11. 11. เมืองงามริมน้้าน่าน ต้นก้าเนิดนิทานพื้นบ้านเรื่อง ไกรทอง มีบึงสีไฟ แหล่งน้้าจืด ธรรมชาติขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ
 12. 12. จังหวัดเล็กๆ ของภาคเหนือที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักร ล้านนา มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งยังคงเหลือรูปรอย ของศิลปะลพบุรีและล้านนาไว้ได้อย่างน่าชม เช่น พระธาตุหริภุญไชย มีพระพุทธบาทตากผ้า
 13. 13. ป่าอาถรรพ์ พลังใต้พิภพ น้้าพุร้อนซึ่งสูงที่สุดในเมืองไทย คือโป่งเดือด ซึ่งมีชื่อทางธรณีวิทยาว่า HOT SPRING น่าสังเกตว่าหากมีการปรบมือ หรือส่งเสียงดังใกล้ๆ โป่งเดือดน้้าพุร้อนจะพวยพุงขึ้นสูงกว่าปกติ
 14. 14. เส้นทางพันโค้งสู่ถ้้าน้้าแข็งหนึ่งในสามของโลก ความแวววาวของผลึกแร่แคลไซต์ สีขาวที่เคลือบฉาบผนัง ภายในถ้้าโกมลหรือที่เรียกกันว่า ถ้้าน้้าแข็ง ถ้้าเช่นนี้พบเห็นได้ 3 แห่งในโลก คือ ที่ประเทศออสเตรเลีย จีน และไทย ถ้้าแก้วโกมล อ.แม่ลาน้อย
 15. 15. แผ่นดินที่ราบสูงที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยล้านปี เคยเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ดึกด้าบรรพ์โดยเฉพาะบริเวณ ภูกุ้มข้าว มีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์ นับเป็นหลุมขุดที่มี ซากไดโนเสาร์รวมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย / เป็นเมืองที่ มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยเฉพาะเครื่องดนตรีแคนและโปงลาง
 16. 16. เมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ มีปราสาทพนมรุ้ง
 17. 17. ดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ สมญา “เวนิชแห่งตะวันออก” มีสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญ ที่มีชื่อเสียงมาก เช่น โลหะปราสาท นับเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียว ที่เหลืออยู่ในโลก มีต้าหนักไม้สักทองหลังใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ
 18. 18. เส้นทางรถไฟสายทุ่งทานตะวันเหนือเขื่อนแกนดินเหนียว ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 19. 19. เมืองท่องเที่ยวชายทะเลเก่าแก่ที่สุดของไทย มีเรื่องของต้านาน พื้นบ้านที่ยังปรากฏรูปลักษณ์ให้เห็นจนปัจจุบัน เกาะใหญ่น้อย ที่ปรากฏเบื้องหน้าอ่าว ชาวบ้านกล่าวว่าเป็นที่ก้าเนิดของต้านาน พื้นบ้านเกี่ยวกับ ตาม่องล่าย ยายร้าพึง และลูกสาวคนสวย ยมโดย วาฬบูรดา หาดบ่อนอก อ.เมือง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งท้อง ทะเลที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก (ส.ค. - ต.ค.)
 20. 20. เมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์เก่ามาแต่ยุคอู่ทองก่อนสร้างกรุงศรี อยุธยา เป็นจังหวัดซึ่งมีวัฒนธรรมแบบไทยลุ่มเจ้าพระยาที่ ชัดเจน มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักดี มีหมู่บ้านควาย บึงฉวาก
 21. 21. ป่าดิบดุจโลกดึกด้าบรรพ์ ซ่อนตัวอยู่ในโอบล้อมแห่งภูผา หุบเขามีลักษณะปิดล้อมด้วย ผาหินปูนรอบทิศ ทางลงหุบเขานี้ ต้องปีนป่ายหน้าผาลงไป ภายในหุบมีต้นตาด พืชตระกูลปาล์ม ขึ้นอยู่เต็มไปหมด ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาปลาร้า หุบป่าตาด อ.ลานสัก / เมืองแห่งลุ่มน้้าสะแกกรัง มีงานประเพณีตักบาตรเทโวที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ที่วัดสังกัสรัตนคีรี
 22. 22. เมืองอัญมณีแห่งทะเลตะวันออก ดินแดนผลไม้ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อลังการแห่งวิหารโกธิก เป็นโบสถ์คาธอลิกที่ใหญ่ที่สวยที่สุดในเมืองไทย อ.เมือง
 23. 23. แล่นเรือเคียงคู่โลมา ทูตสันถวไมตรีแห่งทะเลไทย เป็นสีสันของรอยต่อระหว่างแม่น้้าและท้องทะเล เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ปากอ่าวบางปะกง อ.บางปะกง เมืองแปดริ้ว ค้างคาวแม่ไก่ขนาดใหญ่ ที่วัดโพธิ์บางคล้า
 24. 24. เมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่รู้จักกันดี ด้วยระยะทางใกล้ๆ เพียงร้อยกิโลเมตรเศษ ก็สามารถไปสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอาย อันสดชื่นของเมืองชายทะเลได้ / อดีตอันน่าพิสมัย บนเกาะใหญ่กลางทะเลอ่าวไทย มีอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย สมัย ร. 5 โปรดเกล้าให้สร้างพระต้าหนักขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ ในฤดูร้อน และฟื้นฟูพระพลานามัยพระราชวงศ์ พระราชวัง สร้างด้วยไม้สักทอง ต่อมาถูกรื้อไปสร้างเป็นพระที่นั่ง วิมานเมฆ นับเป็นพระต้าหนักฤดูร้อนแห่งแรก ในยุครัตนโกสินทร์ พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน
 25. 25. ความงามของบึงกลางดงดิบในผืนป่าที่มีชื่อว่าทะเล เป็นบึง ขนาดใหญ่แวดล้อมด้วยป่าดงดิบและภูเขาหินปูน เกิดจากการยุบตัว ของแผ่นดิน เรียกทะเลบันทุกยามเช้ามีสายหมอกอ่อนๆ ห่มคลุมเหนือบึงน้้างดงามจับตา พอยามค่้าคืนทั่วทั้งดงดิบโดยรอบ ระงมด้วยเสียง ว๊ากๆๆๆ ของเขียดว๊าก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า จนชาวบ้านเรียกว่า หมาน้้า กลายเป็นสัญลักษณ์ของผืนป่า และผืนน้้าแห่งน้้า อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโคน จังหวัดชายแดนตะวันตกของภาคใต้ที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เมืองที่มีวัฒนธรรมมุสลิมโดดเด่นเมืองหนึ่ง
 26. 26. เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคมนาคมภาคใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ช้านานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบ ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 27. 27. เส้นทางความงามแห่งขุนเขา กุ้ยหลินเมืองไทย อุทยานแห่งชาติ เขาสก เมืองร้อยเกาะแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยงามและมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (สมุย) มีอุทยานแห่งชาติ ทางทะเล เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดแห่งท้องทะเลอ่าวไทย จุดเด่นคือ ทะเลในมองดูคล้ายสระมรกต หมู่เกาะอ่างทอง
 28. 28. เมืองชายแดนตะวันตกที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติเนื่องจากมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาที่สมบูรณ์ และอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นน้้าตก ขนาดใหญ่ งดงามติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก (น้้าตกทีลอซู) เป็นน้้าตกที่สวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 29. 29. เส้นทางน้้าแร่และวารีบ้าบัดที่ดีที่สุดของเมืองไทย แผ่นดินซึ่ง อยู่ในช่วงแคบที่สุดของคอคอดกระระหว่าง 2 มหาสมุทร มีน้้าแร่ร้อนธรรมชาติกลางเมือง ร้อนถึง 65 องศาเซลเซียส
 30. 30. บึงน้้ามหัศจรรย์อันเป็นอาณาจักรแห่งนกน้้าที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองไทย นอกจากนกน้้าที่อาศัยในทะเลบัวสีชมพู นับแสนดอกแล้ว บึงน้้าแห่งนี้ยังมีความส้าคัญในฐานะพื้นที่ ชุ่มน้้าส้าคัญระดับโลกหรือที่รู้จักในนาม แรมซาร์ไซต์แห่งแรก ของเมืองไทย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน
 31. 31. ในอ้อมกอดแห่งรัตติกาล กลางผืนน้้ากว้างกับดวงดาวน้อยๆ ซึ่งมีชีวิต บ้านปลายโพงพาง ยามราตรีสว่างไสว ราวแดนสวรรค์ หิ่งห้อยนับร้อยพันออกมาเริงร่าอวดแสง วิบวับวูบไหว ทั้งคุ้งน้้า
 32. 32. มหัศจรรย์สายน้้าลอดรู ที่ผู้คนกลับมองดูคล้ายแสงจันทร์ ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชาวบ้านเรียกน้้าตกลงรู อ.โขงเจียม
 33. 33. แหล่งที่มีโอโซนสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก สวิตเซอร์แลนด์ แห่งแดนอีสาน ท่ามกลางขุนเขาในผืนป่าดงพญาเย็น ฝนตกชุก และมีหมอกหนา อากาศเย็นตลอดปี อ.วังน้้าเขียว
 34. 34. ที่เดียวในเมืองไทยที่ได้เห็นฝูงเนื้อทรายออกมาปรากฏตัว อย่างไม่เกรงกลัวใคร ในช่วงเวลากลางวัน ในผืนป่าของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในทุ่งหญ้ากว้าง ทุ่งกระมัง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว
 35. 35. เส้นทางสายภู ดูสายหมอก ดอกไม้บาน 365 วัน ไม่ว่าจะเป็น หน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว ที่นี่มีดอกไม้บานสะพรั่ง อวดสีสดใสอยู่ตลอดปี อย่าง ซากุระป่าทั่วดอยแม่สลอง ดอกทิวลิป ดอยผาหม่น
 36. 36. จังหวัดชายแดนอีสานใต้ติดกับประเทศกัมพูชา มีจุดชมทัศนียภาพ ทิวเขาพนมดงรัก แผ่นดินเขมรต่้า และสามารถมองเห็น ปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งอยู่ห่างออกไป 1 ก.ม. ใต้ลงไปบริเวณ ผามออีแดง มีภาพสลักหินนูนต่้า รูปคล้ายนางอัปสร 3 องค์ เป็นศิลปะเขมรอายุร่วมสมัยกับปราสาทเขาพระวิหาร ราวพุทธศตวรรษที่ 15
 37. 37. ชมพระราชวังแสนงาม ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ ได้เห็นพระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา และพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ บริเวณคูน้้า ที่รายล้อมอยู่ชั้นนอกเรียงรายด้วย / พระต้าหนักที่งดงามและมี เสน่ห์แตกต่างกันไป คือ พระต้าหนักชาลีมงคลอาสน์ พระต้าหนัก มารีราชรัตบัลลังก์ พระต้าหนักทับแก้ว พระต้าหนักทับขวัญ และอนุสาวรีย์ย่าเหล
 38. 38. เมืองในอ้อมกอดแห่งขุนเขา มีความงดงามของศิลปะล้านนา ดั้งเดิม มีวัดพระบรมธาตุแช่งแห้งปูชนียสถานคู่เมืองมากกว่า 600 ปี รูปพระเจดีย์งดงามคล้ายพระธาตุหริภุญไชย บุด้วย ทองเหลืองตลอดองค์ ล่องแก่งล้าน้้าว้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม (นันทบุรีศรีนครน่าน)
 39. 39. เมืองที่มีความหมายถึง “รุ่งอรุณแห่งความสุข” นับเป็นเมืองต้น ก้าเนิดของความเป็นไทยในหลายด้านมากกว่า 800 ปี หนึ่งความพิศวง บนดินแดนมรดกโลก มีอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานท้าทองของที่นี่ มีเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่นๆ คือ เทคนิคการลงยาให้มีสีสัน เช่น สีแดง เขียว น้้าเงิน
 40. 40. จังหวัดซึ่งมีความเป็นมาเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน นอกจากประเพณีบุญบั้งไฟที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น พระธาตุก่องข้าวน้อย
 41. 41. สุริยปฏิทินปราสาทภูเพ็ก ศาสตร์โบราณในการค้านวณดาราศาสตร์ ที่ปรากฏบนแท่นหินพันปี สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นแท่นหินรูปจัตุรัสที่ผู้คนครั้งอดีตกาลใช้ติดตามต้าแหน่ง ของดวงอาทิตย์ เพื่อก้าหนดช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาและท้าเกษตรกรรม (พระต้าหนักภูพานราชนิเวศน์)
 42. 42. เมืองเก่าแก่และส้าคัญแห่งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ของภาคอีสานเหนือ มีแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย คือ หลุมที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องปั้นดินเผา ที่ฝังรวมกัน อายุราว 4000-7500 ปี ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก้ คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง มีสวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
 43. 43. เมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานได้สมญานามว่าเมือง 3 วัง คือ พระราชวังมฤคทายวัน พระนครคีรี ร.4 (เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) ร.5 โปรดให้สร้าง เป็นที่ประทับแรมในฤดูฝน สถาปัตยกรรมยุโรป ใช้เป็นที่รับรองแขกเมือง
 44. 44. OTOP ที่มีชื่อเสียงคือ ปลาตะเพียนสาน เป็นเมืองที่ได้รับ การประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก มีวัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่มิได้ถูกพม่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องอย่างกษัตราธิราช
 45. 45. ความอัศจรรย์ของพระบรมธาตุแห่งแดนใต้ที่แม้เงายังมิยอม ตกต้องพื้น จนแลคล้ายว่าพระธาตุเจดีย์ยิ่งใหญ่องค์นี้ไร้เงา คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ชื่อเมืองมีความหมายว่า นคร อันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม ตามพระนามพระเจ้า ศรีธรรมาโศกราช ผู้สร้างเมืองและสร้างพระธาตุเจดีย์ทองค้า OTOP มีชื่อคือ เครื่องถม
 46. 46. เมืองชายแดนใต้ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ของแหลมมาลายู มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ที่สมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีน้้าตกป่าโจ น้้าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติ เทือกเขา บูโด-สุไหงปาดี เป็นแหล่งค้นพบใบไม้สีทอง หรือย่านดาโอ๊ะ ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ครั้งแรกในโลก เมื่อ 2531
 47. 47. เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคเขมรโบราณ มีช้างบ้าน มากที่สุดในประเทศไทย มีงานบุญส้าคัญในเดือน 6 คือ งานบวชนาคช้าง
 48. 48. จังหวัดที่เต็มไปด้วยป่าเขาซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด OTOP ที่มีชื่อคือ เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก
 49. 49. ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ปฏิบัติกันมานานในวันเข้าพรรษา มีดอกเข้าพรรษา ดอกไม้ป่า ซึ่งผลิบานเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ถือเป็นจังหวัดรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง แก่งคอย-มวกเหล็ก คือ เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง
 50. 50. มีเรือประมงพื้นบ้านของภาคใต้ตอนล่าง นิยมวาดลวดลายบน ล้าเรือ ด้วยสีสันงดงาม ลวดลายสะดุดตา ต่างไปจาก เรือประมงในถิ่นอื่นๆ คือ เรือกอและ
 51. 51. เกาะน้อยใหญ่เรียงรายในเวิ้งอ่าว เป็นภูผาสูงเสียดฟ้า ภูมิสัณฐานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แหล่งล่องเรือใบ ที่งามไม่แพ้ประเทศใด มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 42 เกาะ มีภาพเขียนสี อายุนับพันปี มีเกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก คือ หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน
 52. 52. การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร จัดกิจกรรมท่องเที่ยว การเก็บภาษี เงินตราเข้าประเทศ เป็นธุรกิจ น้ารายได้มาสู่ประเทศ เอกชนลงทุนกิจการใหญ่ๆ รัฐบาลได้ประโยชน์จาก ประชาชนได้ผลพลอยได้ รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นสื่อน้าไปสู่สันติภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 53. 53. เพราะศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ “การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว” ถือเป็น “การศึกษาด้านภูมิศาสตร์” “ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว” จึงถือเป็น “ภูมิศาสตร์ประยุกต์ หรือภูมิศาสตร์นันทนาการ” • สถานที่ตั้ง • ปรากฏการณ์ • การสร้างโรงแรม • การจัดกิจกรรม • ภูมิประเทศ • สังคม •วัฒนธรรม เพราะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาพภูมิทัศน์ เพราะบางพื้นที่ไม่สามารถท้าเกษตรได้คุ้มค่า จึงปรับปรุงท้าท่องเที่ยวแทน เพราะท่องเที่ยวเป็นธุรกิจการค้าอย่างหนึ่ง จึงจัดเป็น ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เพราะท่องเที่ยวท้าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
 54. 54. สรุป ความหมายของ “ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว” “วิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์และอิทธิพลของ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อ การท่องเที่ยว”
 55. 55. แผนที่ เป็นเครื่องมือส้าคัญในการท่องเที่ยว เพราะบอกทิศทาง เพราะบอกรายละเอียดส้าคัญ ของแหล่งท่องเที่ยว เพราะสามารถวางแผน ก้าหนดระยะเวลาเดินทางได้
 56. 56. วิชาภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ  ถิ่นดั้งเดิมของนักท่องเที่ยว  จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว
 57. 57. กิจกรรม ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปรายในกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนน้าเสนอ “โดยแนะน้าสถานที่ท่องเที่ยว 3 ด้าน 1. ภูมิฯ 2.ประวัติฯและสังคม วัฒนธรรม”
 58. 58. ประเพณี จังหวัด ประเพณี จังหวัด ไหลเรือไฟ นครพนม, หนองคาย แข่งเรือยาว น่าน, สิงห์บุรี, ชุมพร, พิษณุโลก แห่ประสาทผึ้ง สกลนคร ลอยกระทง สุโขทัย ตักบาตรเทโว อุทัยธานี ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี สงกรานต์ เชียงใหม่ ก่อพระทราย วันไหล บางแสน ชลบุรี
 59. 59. สถานที่จัดสงกรานต์ในแต่ละจังหวัดที่เด่นๆ กรุงเทพมหานคร - ถนนข้าวสาร ขอนแก่น - ถนนข้าวเหนียว มหาสารคาม - ถนนข้าวเม่า อยุธยา - ถนนข้าวเปลือก อ่างทอง - ถนนข้าวสุก ร้อยเอ็ด - ถนนข้าวปุ้น/ข้าวโป่ง พัทยา - ถนนข้าวหลาม ในเรือนจ้า - ถนนข้าวแดง ปัตตานี - ถนนข้าวย้า
 60. 60. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP สถานที่ จังหวัด สินค้าที่มีชื่อเสียง ด่านเกวียน นครราชสีมา เครื่องปั้นดินเผา บ้านคีรีวง อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช • ทุเรียนกวนห่อใบกาบหมาก • ผ้ามัดย้อม • สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด • ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เครื่องเบญจรงค์ บ้านถวาย อ.หางดง เชียงใหม่ • แกะสลักไม้ • ประติมากรรมจากท่อนซุง
 61. 61. การท่องเที่ยว เป็น การเดินทาง แต่ การเดินทาง ไม่ใช่ การท่องเที่ยวทั้งหมด
 62. 62. การเดินทางที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว - ถูกบังคับให้เดินทาง - - ได้รับค่าจ้างให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งขณะเดินทาง- - ตั้งใจอพยพจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง - - ข้ามพรมแดน ไปท้างานเป็นกิจวัตรประจ้าวัน - - เดินทางผ่านโดยมิได้ลงแวะเปลี่ยนพาหนะ ณ ประเทศนั้น -
 63. 63. นักท่องเที่ยว ผู้เดินทางจากถิ่นอาศัยถาวรไปบริเวณอื่นๆ เพื่อ ความสุขารมณ์ การประชุม การท้าธุรกิจ ส่วนตัว หรือหมู่คณะ
 64. 64. Tourist - Night Visitor - ไปเที่ยวค้างคืน Excursionist - Day Visitor - เช้าไปเย็นกลับ Visitor - Foreign Visitor- นักท่องเที่ยวจาก ต่างประเทศ
 65. 65. ความหมายของ “การท่องเที่ยว” จะมีความหมายอย่างไรขึ้นกับเงื่อนไข ดังนี้ • เดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นชั่วคราว • เดินทางด้วยความสมัครใจ • เดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้ที่ไม่ใช่การประกอบ อาชีพหรือหารายได้
 66. 66. วิวัฒนาการการท่องเที่ยวของไทย พ.ศ.2503 - มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริม การท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) - สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ - ปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รัชการที่ 5 - การเสด็จประพาสต้น หนังสือเรื่องไกลบ้าน รัชการที่ 9 - การเสด็จเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่างๆ สมเด็จพระเทพฯ - ทรงเขียนหนังสือเกี่ยวกับเสด็จไปในที่ต่างๆ
 67. 67. ปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศไทย เจริญก้าวหน้า - นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาล - ความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจเอกชน และประชาชนชาวไทย - การโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย - โครงการปีท่องเที่ยวไทย - ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย - ปีสืบสานวัฒนธรรมไทย - UNSEEN THAILAND
 68. 68. ประเภทของการท่องเที่ยว - ท่องเที่ยวภายในประเทศ สิ่งจูงใจ คือ  ความสวยงามของภูมิประเทศ  ความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย - ท่องเที่ยวต่างประเทศ มีขบวนการเพิ่มขึ้น  ศุลกากร  ด่านตรวจคนเข้าเมือง  ภาษา  ต้องมีมัคคุเทศน์
 69. 69. ลักษณะของการท่องเที่ยว • เพื่อความสนุกสนาน • เพื่อพักผ่อน • เพื่อศึกษาวัฒนธรรม • เพื่อการกีฬา • เพื่อธุรกิจ ประชุม สัมมนา • เพื่อการศึกษา
 70. 70.  เกิดเองตามธรรมชาติ ลักษณะของสินค้าท่องเที่ยว -ทิวทัศน์ - สัตว์ป่า -ภูมิอากาศ -ปรากฏการณ์ธรรมชาติ- โบราณสถาน/วัตถุ - กีฬา -เขื่อน -ดิสโก้/บ่อนคาสิโน/เรือส้าราญ - สวนสาธารณะ/สวนสนุก/ศูนย์การค้า -สงกรานต์พระประแดง – เล่นสะบ้ารามัญ สะบ้าทอย – สมุทรปราการ - ประเพณีอุ้มสาวลงน้้า – เกาะขามใหญ่ – ชลบุรี - ขนทรายเข้าวัด – ไม้ค้้าสะหลี - เชียงใหม่  มนุษย์สร้าง  กิจกรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เกิดความประทับใจ มีคุณค่า ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน
 71. 71. จบแล้วครับ

×