คู่มือการสร้าง Blogger

3,847 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
758
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการสร้าง Blogger

 1. 1. รายงาน เรื่อง คู่มือการใช้งานเว็บ Blogger ( http://angkulala.blogspot.com ) เสนอ อาจารย์ประยูร ศรีทนต์รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ง๓๑๒๐๒ โรงเรียนปรางค์กู่ อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สํานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. รายงาน เรื่อง คู่มือการใช้งานเว็บ Blogger ( http://angkulala.blogspot.com ) จัดทําโดย นางสาวกรรจิรา คําเสียง เลขที่ 33 นางสาวกรรณิการ์ เสาร์หงษ์ เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ง๓๑๒๐๒ โรงเรียนปรางค์กู่ อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สํานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. คํานํา รายงานเล่มนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ จัดทําขึ้นเพือให้ผู้ที่ ่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเกอร์และการใช้งานเว็บบล็อกเกอร์ ตลอดจนการสร้างเว็บไซต์ขึ้นเองเพือใช้งานด้านต่าง ๆ ของแต่ล่ะบุคคล ่ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิงว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับการ ่ ู้สร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บบล็อกเกอร์ไม่มากก็น้อย ผู้จัดทํา ลงรายเซ็นของผู้จัดทํา นางสาวกรรจิรา คําเสียง เลขที่ 33 หรือลายมือของผู้จัดทําด้วย นางสาวกรรณิการ์ เสาหงร์ เลขที่ 34 ( 2 คน ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
 4. 4. สารบัญเนื้อเรื่อง หน้า - วิธีการสร้างบล็อกเกอร์ 1 - วิธีสร้างเว็บBlogger 3 - การใช้งานเว็บBlogger 6 - การแนะนําหน้าต่างๆของบล็อกเกอร์ 9 - ประวัติส่วนตัว 10 - การประกวดอูคเู ลเล่ 10 - ราคาอูคเู ลเล่ 11 - VDOสอนอูคูเลเล่ 11 - รูปภาพอูคูเลเล่ 12 - ประวัติอูคูเลเล่ 12 อ้างอิง 13
 5. 5. วิธีการสร้าง Blogger1.เข้าสู่เว็บไซต์ของ www.bolgger.com โดยใช้อีเมล์ของG mail.com2.กดเริ่มต้นเพื่อสมัครเป็นสมาชิก
 6. 6. 3.กรอกข้อความตามเว็บไซต์กําหนด4.เมื่อเป็นสมาชิกแล้วนําอีเมล์และรหัสผ่านกรอกลงในหน้าBlogger โดยใช้ อีเมล์ของG mail
 7. 7. วิธีสร้างเว็บBlogger1.การสร้างบล็อกกดบล็อกใหม่2.ตั้งชื่อบล็อกของคุณและดําเนินการต่อไป
 8. 8. 5.เริ่มเขียนบล็อก
 9. 9. การใช้งานเว็บ Blogger ( http://angkulala.blogspot.com )1.คลิกที่การออกแบบเพื่อเริมเว็บของเรา ่2.คลิกการส่งบทความเพื่อกระจายข่าวของเราตั้งชื่อเรื่องและเนือความเสร็จกดเผยแพร่บทความ ้
 10. 10. 3.กดแก้ไขหน้าเว็บเพื่อสร้างเมนูต่างๆ4.ลงรายละเอียด/แก้ไขในเมนูนั้นเพื่อกรอกข้อมูล ข่าวสารต่างๆแล้วกดเผยแพร่
 11. 11. 5.สร้างเทมเพลตเข้าสู่ www.template.com เพื่อเลือกเทมเพลตต่างๆไว้ในหน้าเว็บ6.เทลมเพลตจะปรากฏขึ้นแล้วแปลงข้อมูลเป็น xml
 12. 12. 7.ไปที่แก้ไข html เพื่อใส่เทมเพลตแล้วกดอัปโหลดและบันทึกแม่แบบเทมเพลตจะปรากฏขึ้นในหน้าเว็บ
 13. 13. เว็บไซต์แต่ละหน้า1.ประวัติส่วนตัว 5.รูปภาพอูคูเลเล่2.การประกาศอูคูเลเล่ 6.ประวัติอูคูเลเล่3.ราคาอูคูเลเล่4.VDOสอนอูคูเลเล่
 14. 14. ประวัติส่วนตัวส่วนนี้ให้เอาเนื้อหาหน้าเว็บของตัวเองมาใส่ ให้ครอบทุกเนื้อหาในเว็บไซต์ การประกวดอูคูเลเล่
 15. 15. ราคาอูคูเลเล่VDOสอนอูคูเลเล่รูปภาพอูคูเลเล่
 16. 16. ประวัติอูคูเลเล่
 17. 17. อ้างอิง http://bloger-rich.blogspot.com/2009/06/bloger.html http://theniti.blogspot.com/2010/02/blog-blogger.html http://angkulala.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlหมายเหตุ : เนื้อหาคู่มอนี้เป็นเพียงแบบอย่างเท่านั้น คู่มอที่นักเรียนจะทําจริงอาจมีเนื้อหาและการ ื ือธิบายการใช้งานมากกว่านี้

×