Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desert de les Palmes 07/08

1,026 views

Published on

Treball grup Inmaculada, Noel, ...

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Desert de les Palmes 07/08

  1. 1. Desert de les Palmes
  2. 2. Per que creus que han declarat Parc Natural al Desert de les Palmes? • Perquè estava amenaçat per noves construccions. • Com existia aquest problema van prohibir contruir i així al final es declarà Parc Natural.
  3. 3. Les roques calises • Les roques calises son d’un color gris, tenen una textura rugosa; la seua duresa és baixa, i de vegades tenen restes de xicotets animals marins ( closques). Es una roca sedimentària.
  4. 4. L’ àcid clorhídric a les roques calises • Quan a una roca calisa le tiren àcid clorhídric es produeix una efervescència. • Aquesta marca es queda per a sempre.

×