Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Media kit prochlapy.cz

247 views

Published on

Media kit prochlapy.cz

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Media kit prochlapy.cz

  1. 1. life-stylovýon-linemagazín 2015 Mediakit
  2. 2. •ProChlapy.czjelife-stylovýon-linemagazín,fungujícíodříjna2014.Cílovou skupinoujsoumuživevěku25až50let.Obsahaformauveřejněnýchčlánkůjsou uvolněné,odlehčenéamapujíaktuálnítrendyvrůznýchoborechvrámcispeciálních rubrik.Cílemtěchtočlánkůjepobavitaobohatitčtenářeozajímavéinformace,které nenajdenajinýchserverech. ••Obsahmagazínuzajišťujetýmredaktorů,složenýzprofesionálůvoboru,kteřírazí jinou,novoucestu,jakjeztextůpatrné.Cestu,kteráseodrážívneustálenarůstající návštěvnostimagazínu. •Portálječleněndo8hlavníchkategorií:Sexavztahy,Styl,Technika,Kultura, Holky,Celebrity,Videa,Zábava •PřitvorběaeditacitextůklademevelkýdůraznaSEOoptimalizaciprovyhledávačea klíčováslovatýkajícísejednotlivýchtémat. ••Webjeplněresponzivní,přizpůsobísetedykaždévelikostizařízení,díkyčemužjsou webovéstránkyuživatelskyvelmipřívětivé. PŘEDSTAVENÍ WEBU
  3. 3. ČÍSLOJEDNAMEZION-LINEMAGAZÍNYPROMUŽE* *nejvyššípočetreálnýchuživatelůzaden;zdrojdat:netmonitor.cz,12.duben2015 •340000uživatelů/týden|900000uživatelů/měsícGARANTUJEME •590000návštěv/týden|2200000návštěv/měsícGARANTUJEME •800000impresí/týden|3100000impresí/měsícGARANTUJEME NÁVŠTĚVNOST WEBU
  4. 4. •SIDEbanner(300x600) vertikálnívelikost300x600 umístěnívsidebaruuobsahučlánku •BOTTOMbanner horizontálnívelikost940x200 umístěnínadpatičkouwebu •TOPbanner horinzontálnívelikost940x200pixelů umístěnípřímopodhlavičkouwebu •SIDEbanner(300x300) čtvercovávelikost300x300pixelů umístěnívsidebaruunáhledovéfotkyčlánku •Všechnynabízenéplochyjsouresponzivní,přizpůsobísekaždémuzařízení. •Kroměklasickýchbannerovýchkampanínabízímeiprezentaciremformouklasických iredakčníchPRčlánků,soutěžíaindividuálníspoluprácenazajímavýchprojektechs cílemzaujmoutčtenářeněčímzajímavým,novýmaneotřelým.PRtextyjsmeschopni zpracovatredakčněsamineboupravitdodanémateriálydlezadáníklientaadohody. INZERCENA WEBU
  5. 5. KONTAKT JanTreutner +420724259550 treutner@prochlapy.cz

×