Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cenik sruby okpyrus_ 2012 (1)

876 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cenik sruby okpyrus_ 2012 (1)

 1. 1. systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 člen Mezinárodní asociace stavitelů srubů ILBA CENÍK SRUBOVÝCH STAVEB 201 Ceník obsahuje náklady na realizaci srubových staveb ve třech stupních provedení - SKELET, HRUBÁ STAVBA, STAVBA NA KLÍČ. Celkové rozměry, řešení dispozice a venkovního vzhledu uvedených srubových domů je orientační - ke každé stavbě se přistupuje zcela individuálně. Při přípravě realizace je prvním krokem zjištění představy zákazníka, návštěva stavebního pozemku a vypracování individuálního projektu v naší firemní projekční kanceláři. Srubové stavby firmy OK PYRUS s.r.o. jsou charakteristické svým pokročilým konstrukčním řešením, celkovým robustním provedením a precizním zvládnutím všech řemeslných detailů. Kvalita našich srubových staveb spočívá v ruční řemeslné práci - obvodové stěny jsou roubeny z masivních, ručně odkorněných smrkových klád standardně středového průměru 350mm (výběr ze zimní těžby) a jsou povrchově upravené hoblováním. Kulatina o středovém průměru 350mm je dle našich dlouhodobých zkušeností ideální jak z hlediska statického, tepelně-izolačního, ekonomického (počet klád ve srubové stěně), tak i v neposlední řadě z pohledu estetického a je možné ji použit u všech typů a velikostí srubových staveb. Samotná realizace stavby srubového domu probíhá ve výrobních prostorách firmy v Rousínově u Brna, kde jsou kompletně vyrobeny a sestaveny srubové konstrukce (celková doba výroby cca 1 až 3 měsíce dle velikosti objektu). Tyto stavební části se následně rozeberou, metodicky označí a převezou na stavební pozemek, kde probíhá montáž „SKELETU“ nebo „HRUBÉ STAVBY“ na připravenou základovou desku (celková doba montáže cca 2-5 týdnů dle velikosti a rozsahu stavby). Naše dodávka býva standardně v rozsahu „HRUBÉ STAVBY“ na připravenou základovou desku a po nezbytně nutné několikaměsíční technologické přestávce, kdy dosedají a vysychají dřevěné srubové stěny, realizujeme některé další odborné zejména truhlářské práce jako je dilatační osazení oken a dveří do srubových stěn, deskové překládané záklopy stropu a překládané obložení štítů, srubové zábradlí teras a balkónů atp. v celkovém rozsahu dle dohody s investorem akce. Ostatní „běžné“ stavební práce (základová deska, vyzdění příček, zateplení podkroví, instalace, podlahy, systém vytápění objektu atp.) realizuje investorem zajištěná místní stavební firma, které samozřejmě poskytujeme veškeré potřebné odborné poradenství a konzultace. Na provedené stavby poskytujeme nadstandardní záruku 5let, na povrchové ošetření dřeva proti napadení biotickými škůdci 10 let. Nabízíme také zdarma vypracování orientační cenové nabídky na základě Vámi zaslaných podkladů. Závazný položkový rozpočet, který slouží jako podklad pro podpis smlouvy o dílo, lze zpracovat až na základě realizačního projektu, kde jsou již přesně uvedeny veškeré konstrukční detaily a použité materiály. OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4, Brno 614 00 tel. +420 549 244 506 fax. +420 541 218 447 gsm +420 608 826 438 internet www.okpyrus.cz e-mail info@okpyrus.cz lídr moderních srubových staveb firma s nejdelší působností na Českém trhu
 2. 2. Cena za „SKELET“ zahrnuje tyto stavební náklady: • příprava kulatiny (ruční odkornění pořízem) • technologická výroba srubových konstrukcí ve firemním středisku v Rousínově (20km na V od Brna), tj. řemeslná výroba nosných srubových obvodových stěn a převázek do konstrukční výšky 3,15m, dále zhotovení nosné konstrukce stropu - všech stropních trámů, průvlaků a dále podpěrných sloupů a pozednic krovu ze smrkové kulatiny středového průměru 350mm • plošné hoblování povrchu všech srubových prvků z kulatiny (srubařským hoblíkem s oblým břitem) • zhotovení prostupů a drážek ve srubových stěnách pro skryté vedení instalačních sítí • vyřezání vodorovných drážek v poslední kládě srubových stěn, na pozednicích a průvlacích pro uchycení překládaného záklopu stropní konstrukce • rozložení a metodické očíslování srubových konstrukcí na stavebním dvoře • montáž izolace ve styku základová betonová deska/prahová kláda srubových stěn z extrudovaného polystyrenu • sestavení srubových konstrukcí na stavebním pozemku investora, izolace vodorovné spáry srubových stěn paměťovými komprimovanými PU pásky, a to z vnitřní i venkovní strany spáry, a vyplnění středového meziprostoru spáry izolací z nenasákavé (hydrofobizované) kamenné vlny • zaměření polohy a svislé výřezy drážek do odvodových roubených stěn pro dilatační napojení vnitřních dělících příček v přízemí objektu • montáž kompletní krovní vazby z hraněného smrkového řeziva (krokve, kleštiny, vaznice, sloupy atp.) • preventivní ošetření všech dřevěných prvků proti činnosti dřevokazných škůdců ochranným přípravkem parametru FB, IP, P, 1,2,3, D, SP (Adolit BAQ v transparentním provedení) • vnitrostaveništní přesuny hmot • náklady na provoz autojeřábu při montáži srubového objektu na stavebním pozemku
 3. 3. Cena za „HRUBOU STAVBU“ zahrnuje mimo výše uvedené náklady na “SKELET“ tyto stavební práce: • palubkové bednění venkovních přesahujících ploch podhledů střešních rovin z palubek tl.19mm • dolní dřevěné výplně mezi krokvemi (dno tepelné izolace šikminy v podkroví) • rozvinutí a uchycení vysoce difůzně otevřené podstřešní fólie (typ Bramac PRO) ve střešních rovinách • osazení kontralatění 40/50mm a závěsného latění 60/40mm taškové krytiny střešního pláště • osazení klempířských prvků, tj. podokapní žlaby, závětrné lišty, kotlíky a dešťové svody v materiálové variantě pozinkovaná plech s barevnou povrchovou úpravou (systém Baramac StabiCor - P) • položení skládané taškové krytiny typu Bramac MAX, dále osazení tvarovek lomu střešních rovin (hřebenáčů) na sucho s vložením větracího pásu a osazení systémových tašek a doplňků střešního pláště (krajové tašky, odvětrávací komplet, anténní prostup, plechová okapnička difůzní fólie, větrací mřížka a větrací pás okapu atp.) • preventivní ošetření dřevěných prvků střešního pláště (latění a bednění) proti činnosti dřevokazných škůdců ochranným přípravkem parametru FB, IP, P, 1,2,3, D, SP (Adolit BAQ v transparentním provedení) • vnitrostaveništní přesuny hmot
 4. 4. Cena za provedení „NA KLÍČ“ zahrnuje mimo výše uvedené náklady na “HRUBOU STAVBU“ tyto stavební práce: • zemní práce (sejmutí ornice, výkopy atp.) • zhotovení základů stavby (hydroizolace, protiradonová bariéra atp.) • komínové těleso • vnitřní dělící příčky v přízemí a podkroví objektu (zděné a sádrokartonové) vč. omítek a povrchových úprav a nátěrů • tepelné izolace stěn a podlahy v podkroví objektu z minerální vaty (např. typu ISOVER vč. parozábrany) • sádrokartonové opláštění šikmin, stropu v podkroví a interiérových stran štítů • osazení všech oken a dveří (europrofil U = 1,1 W/(m2.K)) • vnější překládané obložení štítů • interiérové schodiště • záklop (podhled) stropu z překládaných prken • systém vytápění objektu • zdravotechnické instalace (vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč. vodovodních baterií, umyvadel, sprchových koutů a van) • keramické obklady stěn (kuchyně, sociálních zařízení atp.) • podlahy (keramická dlažba, plovoucí nebo prkenná podlaha) • elektroinstalace • bleskosvodné jímací lanové zařízení • nátěry obvodových srubových stěn a jiných dřevěných prvků v exteriéru/interiéru stavby (např. nátěrovou hmotou na bázi lněného oleje a včelího vosku typu Kreidezeit) Výše uvedená stavební provedení neobsahují tyto ostatní náklady : zpracování projektové dokumentace, geodetické vytýčení stavby, napojení objektu na inženýrské sítě (plynové a elektrické vedení, vodovodní řád, kanalizace atp.), oplocení pozemku, finální úpravy okolního terénu na stavebním pozemku příjezdové komunikace, chodníky, dodávku a montáž zařizovacích předmětů (osvětlovací tělesa, žaluzie, vestavěné skříně, kuchyňská linka, krb, kachlová kamna atp.) a také náklady na dopravu stavebního materiálu dopravu a ubytovaní pracovníku po dobu výstavby. Tyto položky se stanoví individuálně pod e místa výstavby. Ceny jsou uvedeny bez DPH (pro obytné domy platí 14% DPH, pro rekreační objekty 20% DPH) a mají pouze informativní charakter, před případným podpisem smlouvy na realizaci stavby je nezbytné zpracovat přesný položkový rozpočet dle schválené prováděcí projektové dokumentace, který zohlední veškerá specifika stavby (složitost konstrukčního řešení, náročnost založení stavby, přístupnost pozemku atp.).
 5. 5. SRUBOVÝ DŮM S OBYTNÝM PODKROVÍM TYP » S1 « půdorys 6,7 x 6,7 m - 44,9 m2 CENA V PROVEDENÍ „SKELET“ 770.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „HRUBÁ STAVBA“ 940.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „NA KLÍČ“ od 1,670.000,- Kč
 6. 6. SRUBOVÝ DŮM S OBYTNÝM PODKROVÍM TYP » S2 « půdorys 9,0 x 6,0 m - 54,0 m2 CENA V PROVEDENÍ „SKELET“ 980.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „HRUBÁ STAVBA“ 1,150.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „NA KLÍČ“ od 2,270.000,- Kč
 7. 7. SRUBOVÝ DŮM S OBYTNÝM PODKROVÍM TYP » S3 « půdorys 7,0 x 8,5 m - 59,5 m2 CENA V PROVEDENÍ „SKELET“ 1.090.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „HRUBÁ STAVBA“ 1,290.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „NA KLÍČ“ od 2,350.000,- Kč
 8. 8. SRUBOVÝ DŮM BUNGALOV TYP » S4 « půdorys 8,35 x 10,35 m - 86,4 m2 CENA V PROVEDENÍ „SKELET“ 1,230.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „HRUBÁ STAVBA“ 1,450.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „NA KLÍČ“ od 2,330.000,- Kč
 9. 9. SRUBOVÝ DŮM S OBYTNÝM PODKROVÍM TYP » S5 « půdorys 7,35 x 11,35 m - 83,4 m2 CENA V PROVEDENÍ „SKELET“ 1,270.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „HRUBÁ STAVBA“ 1,490.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „NA KLÍČ“ od 2,770.000,- Kč
 10. 10. SRUBOVÝ DŮM S OBYTNÝM PODKROVÍM TYP » S6 « půdorys 12,35 x 8,35 m - 103,1 m2 CENA V PROVEDENÍ „SKELET“ 1,790.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „HRUBÁ STAVBA“ 2,050.000,- Kč CENA V PROVEDENÍ „NA KLÍČ“ od 3,790.000,- Kč

×