Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquisa 2013 informe

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enquisa 2013 informe

 1. 1. Equipo de Normalización IES MELIDE 2013–2014 A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado DATOS COMPARADOS DOS ESTUDOS REALIZADOS CO ALUMNADO DO CENTRO Resultados expresados en %, sen reflectir NS/NC Niveis participantes nos estudos: 1º ESO, 4º ESO, 2º BAC e CF Madeira Datas de realización dos estudos: Meses de maio do período 2009-2013 1. Alumnado participante 1º ESO Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 2. 38,2 35,3 46,1 41,1 42,7 37,5 37,9 53,2 36,3 40,9 14,6 26,7 -12,9 12,7 CF MADEIRA 4,2 --7,3 3,6 Melide 70,8 69,8 70,9 74,2 65,5 Santiso 11,8 13,8 17,7 6,5 18,2 Toques 11,1 10,3 9,9 10,5 13,6 Outro 2,1 6,0 -7,3 2,7 Medio de residencia Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 4. 2º BAC Concello de residencia Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 3. 4º ESO Na vila de Melide 51,4 52,6 50,4 58,1 53,6 Nunha aldea 42,4 43,1 46,8 39,5 46,4 En Galicia 87,5 88,8 78,7 77,4 78,2 Fóra de Galicia 6,9 11,2 6,4 7,3 9,1 Lugar de nacemento Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado. Período 2009-2013. 1
 2. 2. 5. Lingua das primeiras palabras ao aprender a falar Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 6. Galego 58,3 69,8 57,4 57,3 58,2 Castelán 22,2 18,1 14,2 30,6 23,6 As dúas 6,3 2,6 9,9 6,5 6,4 Outra 3,5 4,3 2,8 2,4 1,8 Lingua na que se dirixe ao alumno/a súa nai Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 7. Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra 53,5 56,9 53,2 49,2 56,4 16,7 21,6 17,7 17,7 16,4 12,5 10,3 9,9 16,1 12,7 10,4 10,3 12,1 14,5 13,6 0,7 -4,3 2,4 -- Lingua na que se dirixe ao alumno/a seu pai Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 8. Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra 66,0 62,1 60,3 58,9 66,4 14,6 19,8 18,4 16,9 19,1 6,9 7,8 8,5 8,1 5,5 5,6 5,2 5,0 12,1 7,8 -0,9 2,8 3,2 -- Lingua que falan pai e nai do alumno/a entre eles Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 9. Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra 58,3 61,2 54,6 54,0 58,2 18,8 18,1 19,9 15,3 20,9 7,6 8,6 7,1 6,5 7,3 5,6 4,3 9,2 16,9 8,2 -0,9 4,3 4,8 -- Lingua habitual dos avós maternos do alumno/a Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Galego 72,2 81,9 73,8 74,2 77,3 Castelán 13,9 9,5 10,6 17,7 12,7 As dúas 6,3 2,6 5,0 3,2 3,6 Outra 1,4 2,6 5,7 2,4 3,6 A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado. Período 2009-2013. 2
 3. 3. 10. Lingua habitual dos avós paternos do alumno/a Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Galego 83,3 84,5 79,4 78,2 82,7 Castelán 4,9 8,6 3,5 11,3 8,2 As dúas 2,8 4,3 5,7 3,2 3,6 Outra -0,9 3,5 3,2 1,8 11. Lingua habitual do alumno/a na casa Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra Depende de con quen 56,3 61,2 53,9 50,8 50,9 16,0 17,2 17,0 16,9 24,5 9,0 8,6 11,3 10,5 8,2 7,6 6,9 9,2 14,5 11,8 1,4 -2,8 0,8 -- 4,9 6,0 4,3 4,8 3,6 12. Lingua habitual do alumno/a coas amizades Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra 44,4 51,7 45,4 40,3 40,9 29,9 32,8 32,1 25,8 40,9 10,4 9,5 13,5 14,5 9,1 8,3 6,0 7,1 17,7 8,2 1,4 -1,4 -0,9 13. Lingua habitual do alumno/a cos compañeiros/as fóra das clases Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra 46,5 51,7 38,3 39,5 42,7 29,9 33,6 38,3 27,4 39,1 11,1 6,9 12,8 13,7 10,9 5,6 6,9 7,8 18,5 6,4 0,7 -1,4 -0,9 14. Lingua habitual do alumno/a co profesorado fóra da aula Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra Depende da lingua do profe 38,9 48,3 34,0 31,5 50,9 25,0 27,6 31,2 24,2 27,3 6,9 6,0 5,0 11,3 5,5 4,9 6,0 3,5 8,1 6,4 0,7 -2,8 --- 16,7 10,3 20,6 22,6 8,2 A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado. Período 2009-2013. 3
 4. 4. 15. Lingua habitual do alumno/a nos apuntamentos escritos Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra Depende da lingua do profe 22,9 31,0 30,5 21,8 23,6 39,6 39,7 23,4 30,6 38,2 4,9 5,2 10,6 10,5 8,2 3,5 5,2 5,0 9,7 6,4 1,4 -3,5 --- 22,9 18,1 26,2 25 22,7 16. Lingua habitual do alumno/a nas probas escritas (exames) Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra Depende da lingua do profe 21,5 19,0 12,1 8,1 12,7 41,0 46,6 32,6 37,9 49,1 5,6 3,4 3,5 6,5 8,2 2,1 0,9 2,8 4,8 2,7 --2,1 --- 25,0 26,7 44,0 40,3 26,4 17. Alumnado segundo cambiase ou non de lingua habitual algunha vez na vida SI 21,5 26,7 24,1 22,6 12,7 Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 NON 71,5 71,6 66,0 74,2 79,1 18. Lingua que falaba o alumnado no caso de ter cambiado de lingua habitual algunha vez na vida Só galego Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Máis galego que castelán Máis castelán que galego Só castelán Outra 25,7 29,3 28,4 26,6 27,3 11,8 15,5 11,3 8,9 8,2 4,9 5,2 9,2 5,6 3,6 9,0 8,6 9,2 12,9 4,5 4,2 5,2 5,7 9,7 3,6 19. Razóns para o cambio de lingua habitual no caso de ter cambiado de castelán para galego Cambio de lugar de residencia Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Familia Amigos/as Escola Opción persoal 17,4 11,2 12,8 12,9 14,5 2,1 6,9 5,0 4,8 3,6 6,9 6,0 9,2 5,6 2,7 3,5 6,0 7,1 7,3 1,8 12,5 7,8 12,8 16,1 4,5 A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado. Período 2009-2013. 4
 5. 5. 20. Razóns para o cambio de lingua habitual no caso de ter cambiado de galego para castelán Cambio de lugar de residencia Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Familia Amigos/as Escola Opción persoal 16,7 7,8 17,0 10,5 12,7 2,1 8,6 10,6 3,2 5,5 7,6 9,5 11,3 6,1 1,8 1,4 4,3 5,0 8,9 0,9 9,7 6,9 7,8 12,9 4,5 21. Razóns para o cambio de lingua habitual no caso de ter cambiado de “outra” para galego Cambio de lugar de residencia Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Familia Amigos/as Escola Opción persoal 17,4 12,9 14,9 8,9 10,0 0,7 3,4 4,3 4 7,3 3,5 2,6 8,5 4,8 1,8 4,2 6,0 6,4 6,5 2,7 10,4 6,9 8,5 14,5 2,7 22. No caso de non ter cambiado de lingua habitual algunha vez na vida, desexo de o facer no futuro SI 12,5 14,7 12,8 12,9 10,0 Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 NON 65,3 63,8 66,0 63,7 65,5 23. No caso de desexar facelo no futuro, lingua habitual que se desexa adoptar ao efectuar o cambio GALEGO 19,4 24,1 21,3 16,9 17,3 Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 CASTELÁN 22,9 27,6 31,2 19,4 15,5 24. Nivel de estudos da nai do alumno/a Menos de estudos primarios EXB Bacharelato/FP Universitarios medios Universitarios superiores 4,2 2,6 0,7 1,6 -- 16,7 18,1 18,4 14,5 10,0 23,6 26,7 25,5 27,4 32,7 25,0 19,0 24,8 23,4 23,6 6,3 3,4 4,3 5,6 9,1 6,3 6,9 7,8 7,3 9,1 Menos de estudos primarios Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 Estudos primarios Estudos primarios EXB Bacharelato/FP Universitarios medios Universitarios superiores 4,2 0,9 3,5 2,4 2,7 14,6 22,4 13,5 16,1 11,8 28,5 27,6 26,2 31,5 39,1 20,1 15,5 17,0 20,2 19,1 4,9 1,7 7,1 2,4 3,6 6,3 6,0 7,1 5,6 2,7 25. Nivel de estudos do pai do alumno/a Maio 2009 Maio 2010 Maio 2011 Maio 2012 Maio 2013 A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado. Período 2009-2013. 5
 6. 6. A situación lingüística do IES Melide segundo o seu alumnado. Período 2009-2013. 6

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

586

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

210

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×