Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuidem la terra

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cuidem la terra

  1. 1. FITXA TÈCNICANOM DEL TALLER: CUIDEM LA TERRAÀREA: DESCOBERTA DE L’ENTORN I LLENGUATGE PLÀSTIC.OBJECTIUS:1. Donar a conèixer la importància que té reciclar.2. Conèixer els diferents tipus de contenidors amb les seves deixalles.3.Potenciar de manera vivencial la tria i col.locació de deixalles al seu contenidor.4. Visualitzar el conte de les tres bessones i el reciclatge interioritzant elscontinguts treballats.5. Elaborar una pandereta amb material reciclat. 1
  2. 2. TÈCNICA: PROCEDIMENTAL(OBSERVACIÓ I MANIPULACIÓ)MATERIAL: Envasos de plàstic, revistes, diaris, oueres de cartró iplàstic,caixes de cartró, pots actimel, caixetes de formatge, gomets, pedretes,cintes, papers de colors i El Conte de les Tres Bessones i les Tres Erres.PROCÉS:1ª SESSIÓ : Posar en comú els coneixements previs sobre el reciclatge. Lesdeixalles, els contenidors i els respectius colors.Observació i classificació delsdiferents tipus de deixalles. Col.loquem les deixalles a cada contenidor delmural.Reflexíó de la importància de reciclar per al nostre planeta. Sortida al’exterior perquè els nens prenguin conciència de reciclar.2ª SESSIÓ : Repàs dels continguts treballats a la sessió anterior i preguntenquè vol dir reduir i reutilitzar. Què podem fer per a reutilitzar algunes deixalles?Com podem reduir algunes deixalles? 2
  3. 3. Elaboració de panderetes amb capses de formatgets reciclats. Posteriormentla guarnirem amb gomets, cintes de diferents colors i acabarem pintant-les.3ª SESSIÓ : Explicació del conte “ Les Tres Bessones i les Tres Erres” On esrepassa els conceptes de Reciclar, Reduir i Reutilitzar.FOTOS DEL PROCÉS 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5

×