Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport z konsultacji społecznych (etap 1)

Pierwszy raport z konsultacji społecznych (kwiecień - czerwiec) realizowanych w ramach projektu Konin2050.
29.06.2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport z konsultacji społecznych (etap 1)

 1. 1. Spotkanie eksperckie Raport z konsultacji społecznych 29 czerwca 2015
 2. 2. Cel spotkań: Rozmowa z młodzieżą o ich wizji miasta Konina w przyszłości. Chcemy dowiedzieć się jakie są oczekiwania młodych ludzi wobec miejsca, w którym żyją, a takżepoznać ich opinię i ocenę innowacyjnych rozwiązań miejskich z innych miejscach w Polsce i na świecie. Chcemy również zainspirować młodzież do planowania i myślenia o przyszłości.
 3. 3. 18 szkół 33 spotkania 3115 uczniów 11 historii 1 297 pomysłów 19 362 opinii SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ W LICZBACH
 4. 4. COOL WALL Przykłady rozwiązań miejskich - Głosowanie: Komu się to podoba/nie podoba? Czego się nauczyliśmy - Nie możemy zakładać, że jakieś rozwiązania będą podobać się młodzieży. Nasze wyobrażenia odbiegają od tego, co wedłuch nich jest im potrzebne.
 5. 5. COOL WALL 1. Rower miejski 2. Punkty za km (rower) 3. Elektroniczne bilety 4. Bilet mobilny 5. Zasłużyć na bilet 6. Śluzy rowerowe 7. Strefy tylko dla pieszych 8. Park(ing) day 9. Radni bliżej ludzi 10. Sztuka w przestrzeni miasta 11. Sport na świeżym powietrzu 12. Plaża miejska 13. Powrót miasta do rzeki 14. Miejskie regały książkowe 15. Farmy miejskie 16. “Wypady” za odpady 17. “Zagraj ZeMno”
 6. 6. CZEGO BRAKUJE CI W MIEŚCIE? Czego się dowiedzieliśmy • KOMUNIKACJA MIEJSKA: Więcej połączeń MZK Konina z okolicznymi miejscowościami, więcej biletomatów (w tym w autobusach), • CZAS WOLNY: Więcej miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego (miejsca piknikowe, siłownia na dworze, poszerzenie oferty basenów, lodowisko, skatepark, place zabaw, place ćwiczeń, kino plenerowe), więcej wydarzeń sportowych i kulturalnych, imprez plenerowych. • ŁĄCZNOŚĆ: Lepszej jakości Internet w mieście (hotspoty, darmowe punkty dostępu w przestrzeni miejskiej), punkty do ładowania telefonów w mieście. • INFRASTRUKTURA: strefy uspokojonego ruchu pojazdów, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, remont chodników, darmowe parkingi miejskie. • STARÓWKA: Plaża miejska, zagospodarowanie terenów nad wodą, gastronomia na Bulwarach, boisko do siatkówki plażowej.
 7. 7. PESYMISTYCZNY KONIN 2050 „Co złego może się wydarzyć w Koninie?” „Jak temu zapobiegać?” • brak szans rozwoju dla młodych ludzi, • zanieczyszczone środowisko, • dalsza emigracja (szczególnie młodych), • władze miasta nie są otwarte na pomysły młodych ludzi, • problemy gospodarcze, • trudna sytuacja finansowa mieszkańców, • problemy budowlane starych osiedli bloków „z wielkiej płyty”, • brak miejsc do spotykania się młodzieży, mało miejsc sprzyjających integracji, • bezrobocie, wzrost przestępczości i patologii, • niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna, • problemy komunikacyjne (słaby stan dróg, słaba jakość MZK) • interwencja młodych ludzi w życie miasta, • ludzie świadomi swoich praw i obowiązków, • sadzenie drzew, zakładanie ogrodów i parków miejskich, • miejsca pracy dla absolwentów, • rozwój kultury i turystyki, • tworzenie zajęć i warsztatów do rozwoju swoich zainteresowań, • propagowanie zdrowego trybu życia, • spotkania z radnymi, • integracja ludzi (spotkania integracyjne dla młodych, happeningi, eventy), • oszczędzanie energii, • rowery miejskie, poprawa infrastruktury rowerowej, • dbałość o wysoki standard MZK.
 8. 8. Nie angażuję się, ponieważ: • zabiera mi to wolny czas, • nie ma współpracy, • jest w grupie ktoś, kogo nie lubię, • jest za dużo pracy, • boję się wyśmiania, • jestem leniwy, • czuję niechęć do współpracy, • jestem nieśmiały, • mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, • jestem najgorszy w grupie, • mam inne poglądy i inne zdanie. Angażuję się, ponieważ: • ktoś mi kazał, • coś jest wyjątkową okazją, • jestem otwarty, • chcę być zauważonym przez innych, • chcę dostawać pochwały i nagrody, • chcę zmienić coś na lepsze, • jest dobra zabawa, • lubię być w centrum uwagi, • lubię poznawać nowe miejsca i ludzi, • rozwijam swoje umiejętności, • nie lubię się nudzić, • lubię rywalizację, • mam chęć samorealizacji. ANGAŻOWANIE SIĘ
 9. 9. POTRZEBY SAMOREALIZACJI POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA POTRZEBY SPOŁECZNE POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA POTRZEBY PODSTAWOWE Więcej toalet publicznych, mydło i ręczniki w toaletach szkolnych, więcej pojemników na używaną odzież i artykuły dla potrzebujących Usprawnienie działania służb policji i straży miejskiej, więcej oświetlonych uliczek i zakamarków w mieście, więcej kamer, np. na przystankach. Więcej miejsc do integracji młodzieży, więcej wydarzeń sportowych i kulturalnych, niższe ceny za wstęp do istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych, stworzenie przyjaznych klubów młodzieżowych Możliwości wolontariatu dla młodzieży w NGO, Konińskie Centrum Gier, wsparcie dla obecnych instytucji i organizacji. Więcej szans na nieodpłatne szkolenia i zajęcia poprawiające kwalifikacje i umiejętności, więcej możliwości wyboru kierunku kształcenia (na wszystkich poziomach edukacji) Czujemy się bezpiecznie, ale policji i straży miejskiej jest za dużo (zbyt duża kontrola, ograniczająca poczucie swobody), spotyka się często zdemoralizowaną młodzież Mało miejsc do spotkań dla młodzieży, miejsc do integracji, strefy zielone często niedostosowane do potrzeb (brak małej architektury) Odbywające się zawody i konkursy, np. Festiwal Piosenki i Tańca, zawody sportowe, zawody wędkarskie, konkurs „Mały Przedsiębiorca”, biegi, inne) Zajęcia szkolne i pozaszkolne, zajęcia artystyczne (np. w KDK), zajęcia sportowe JEST POWINNO BYĆPIRAMIDA POTRZEB MIESZKAŃCA
 10. 10. EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 1. Gdzie będziecie zdobywać wiedzę? Budynek szkoły nadal będzie funkcjonował 2. Od kogo będziemy się uczyć? Online, od starszych, od nauczycieli 3. Organizacja planu zajęć Przewaga zajęć praktycznych, indywidualne plany zajęć 4. Jak będzie wyglądać sport przyszłości? (dyscypliny, sprzęt, etc.) Więcej zajęć w terenie, bardziej urozmaicona oferta sportowa, wyposażenie w sanitariaty, zajęcia na ostatnich godzinach 5. Jak mają wyglądać praktyki szkolne? Więcej praktyk, doświadczeni praktycy, szkoła zapewniająca materiały naukowe 6. W jaki sposób będziemy oceniani? Kto będzie miał wgląd w Twoje oceny? Indywidualny system oceniania, większa skala ocen, oceniani przez nauczycieli lub samooceny, oceny tylko do wglądu uczniów 7. Jaki będzie wpływ nowych technologii na edukację? Tablety zamiast książek, internetowa obsługa, rozmowy przez skype (zagraniczne) 8. W jaki sposób będziemy się uczyć pracy w grupach? Praktyki, wyjazdy i spotkania integracyjne, podział klasy na grupy zadaniowe. 9. W jaki sposób edukacja będzie dopasowana do rynku pracy? Współpraca szkół z przedsiębiorcami, nacisk na kierunki zawodowe i praktyki, więcej praktyki zamiast teorii, przygotowanie do założenia własnej firmy 10. Na jakim etapie życia poznajesz swojego przyszłego pracodawcę i kim on jest? A może sam nim jesteś? Praktyki zawodowe, staże, chęć otwierania własnej działalności gospodarczej
 11. 11. STORYTELLING O KONINIE 2050 „Jest rok 2050. Budzę się o 10.00, jem śniadanie przygotowane przez mojego robota. Idę biegać w jednym z naszych 10 parków. Czuję się tu bezpiecznie, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat przestępczość zmalała niemal do zera. Wracam do domu, biorę prysznic i wsiadam do mojego samochodu zasilanego energią słoneczną. Jadę do centrum miasta, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne. Dzisiaj odbywa się tam koncert charytatywny, z którego zebrane pieniądze będą przeznaczone na fundację założoną przez Koniński Klub Seniorów, która zajmuje się leczeniem chorych dzieci. Często spotykam tam znajomych, którzy pracują przy nowo odkrytych złożach gazu ziemnego oraz rozwijających się elektrowniach wiatrowych. Dzięki nim młodym ludziom nie brakuje miejsc do pracy. Dzisiaj mam profilaktyczne spotkanie w szkole podstawowej, w której będę opowiadać na temat dbania o zdrowie. Po zajęciach wstępuję na targ, aby kupić świeże owoce i warzywa. Wracam do domu metrem.”
 12. 12. STORYTELLING O KONINIE 2050 „Dziś rano obudziłam się i zdałam sobie sprawę że miałam straszny sen. (…)Zaczęto zamykać zakłady pracy, co spowodowało pogorszenie się nastroju społeczeństwa, a co za tym idzie skłonności do zaniedbywania zdrowia, braku ruchu, biernego i nudnego trybu życia. Ludzie spędzają swój czas przed telewizorem, bo w mieście nie mają miejsc, w których mogliby spędzać razem czas i się integrować. Zła dieta spowodowana dużą ilością miejsc, w których królują fast-foody, przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia, przez co ludzie nie mają ochoty, aby zmieniać swoją sytuację na lepszą. W Radzie Miasta znaczny udział mają osoby starsze, młodzi nie mają możliwości, aby tworzyć projekty dogodne dla nich. Brakuje obiektów kulturalnych, imprez gromadzących całą społeczność. Ludzie szukają zatrudnienia, w każdym możliwym sektorze, najczęściej jest to praca fizyczna, która czerpie z nich wszystkie siły witalne. Trudno dostępne zaczynają być zdrowe produkty, na targach brakuje owoców i warzyw. Zdrowej żywności, jajek, mleka… Poziom nauczania i kształcenia znacznie się opuścił, brakuje w mieście ludzi z wykształceniem, uczelnie są zamykane z powodu braku chętnych. Edukacja jest na bardzo niskim poziomie.”
 13. 13. ANKIETA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Pytania ankietowe: 1. Opowiedz wybraną sytuację, w której zdobywałeś/zdobywałaś umiejętności zawodowe poza szkołą. 2. Dlaczego to zrobiłeś? Co Tobą kierowało? 3. Czy za to płaciłeś/płaciłaś? 4. Co Ci się najbardziej w tym doświadczeniu podobało? 5. Czy uważasz, że było warto? Dlaczego tak/nie? 6. Gdybyś mógł jeszcze coś w tym kierunku zrobić to, co by to było?
 14. 14. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Suma uczestników spotkań z młodzieżą Uczniowie na spotkaniu Uczniowie łącznie
 15. 15. Co przed nami w projekcie Konin2050? Konsultacje z mieszkańcami Konina i powiatu konińskiego, w trakcie których będziemy testować kolejne metody konsultacji online i offline – CZERWIEC – WRZESIEŃ Konsultacje z seniorami, które zarysują nam wizję rozwoju Konina z perspektywy osoby starszej – LIPIEC Konsultacje z przedsiębiorcami, dzięki którym poznamy opinie i pomysły przedsiębiorców na poprawę stanu lokalnej gospodarki – LIPIEC – WRZESIEŃ Ostatnie warsztaty z ekspertami lokalnymi, na których ustalimy ostateczny kształt scenariuszy rozwoju miasta Konina do 2050 roku – WRZESIEŃ Opracowanie dokumentu Konin2050, który będzie raportem końcowym projektu, zawierającym rekomendacje dalszych działań wraz z możliwościami pozyskiwania funduszy oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania miastem – LISTOPAD Tworzenie planów zagospodarowania przyszłości, grupa brytyjskich studentów w oparciu o wybraną wizję rozwoju miasta i w konsultacji z urzędem stworzy nowe plany zagospodarowania części miasta - PAŹDZIERNIK Konferencja „Miasta 2050: Oswajamy przyszłość”, w trakcie której goście z Polski i z zagranicy będą rozmawiać o przyszłości miast i nowoczesnych metodach zarządzania, a także wymieniać się własnymi doświadczeniami – LISTOPAD
 16. 16. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Justyna Król Pracownia Miejska Kramowa 1 j.krol@pracowniamiejska.pl +48 691 130 686

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Pierwszy raport z konsultacji społecznych (kwiecień - czerwiec) realizowanych w ramach projektu Konin2050. 29.06.2015

Views

Total views

715

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×