Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Konsultacje z młodzieżą
Podsumowanie spotkań w gimnazjach i
szkołach średnich Konina i powiatu
konińskiego
CZERWIEC 2015
Konsultacje społeczne z młodzieżą w
ramach projektu Konin2050
Konsultacje społeczne są kluczowym etapem projektu
Konin 205...
Realizacja: Pracownia Miejska
Termin: kwiecień - czerwiec 2015 roku
Miejsce: Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Konin...
Konsultacje społeczne z młodzieżą w
ramach projektu Konin2050
III Liceum w Koninie
Metoda: prezentacja + praca w grupach
(„Przyszłość edukacji”)
Czas : 45 minut
Liczba osób: około 200 ...
1. Gdzie będziecie zdobywać wiedzę? Szkoła online nastawiona na praktykę i wzajemną naukę, na praktykach,
nauka w domu, sz...
ZS im. Kopernika w Koninie
Metoda: prezentacja + praca w grupach
(„Przyszłość edukacji”)
Czas : 45 minut
Liczba osób: okoł...
1. Gdzie będziecie zdobywać wiedzę? W szkole, w pracy, online, szkoła zaniknie, likwidacja gimnazjum,
2. Od kogo będziemy ...
II Liceum w Koninie
Metoda: praca w grupach – „Opowiedz mi
historię o Koninie w 2050 roku”
Czas : 45 minut
Liczba osób: ok...
II Liceum w Koninie Wybrana optymistyczna historia:
„W 2050 roku Konin rozrósł się poprzez okoliczne miejscowości, przez
c...
II Liceum w Koninie Wybrana pesymistyczna historia:
„Jest rok 2050, Konin pod rządami pesymistycznych rządzących staje
się...
I Liceum w Koninie
Przebieg:
1. Wprowadzenie
2. Praca w grupach „Opowiedz mi
historię o Koninie w 2050 roku”.
Młodzież, po...
I Liceum w Koninie Wybrana optymistyczna historia:
„Jest rok 2050. Budzę się o 10.00, jem śniadanie przygotowane przez
moj...
I Liceum w Koninie Wybrana pesymistyczna historia:
„Dziś rano obudziłam się i zdałam sobie sprawę że miałam straszny sen.
...
ZS Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
Metoda: Kwestionariusz ankietowy –
„Przedsiębiorczość młodych ludzi”
Czas : 20 min...
200
300
50
65
50
200
500
550
615
665
3LO Kopernik 2LO 1LO ZS Żychlin
Liczba uczestników konsultacji w szkołach
w czerwcu 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsultacje z młodzieżą (czerwiec 2015)

Wnioski ze spotkań z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Koninie i powiecie konińskim w czerwcu 2015 roku.

Konsultacje prowadzone przez Pracownię Miejską w ramach projektu Konin2050

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Konsultacje z młodzieżą (czerwiec 2015)

 1. 1. Konsultacje z młodzieżą Podsumowanie spotkań w gimnazjach i szkołach średnich Konina i powiatu konińskiego CZERWIEC 2015
 2. 2. Konsultacje społeczne z młodzieżą w ramach projektu Konin2050 Konsultacje społeczne są kluczowym etapem projektu Konin 2050, który przy użyciu metody foresight ma wypracować 4 alternatywne scenariusze rozwoju Konina do 2050 roku. Mamy zamiar dotrzeć do około 8 000 mieszkańców Konina i powiatu konińskiego, w tym do blisko 3 000 młodych ludzi i 200 przedsiębiorców.
 3. 3. Realizacja: Pracownia Miejska Termin: kwiecień - czerwiec 2015 roku Miejsce: Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Koninie i powiecie konińskim Cel spotkań: Rozmowa z młodzieżą o ich wizji miasta Konina w przyszłości. Chcemy dowiedzieć się jakie są oczekiwania młodych ludzi wobec miejsca, w którym żyją, a także poznać ich opinię i ocenę innowacyjnych rozwiązań miejskich z innych miejscach w Polsce i na świecie. Chcemy również zainspirować młodzież do planowania i myślenia o przyszłości. Konsultacje społeczne z młodzieżą w ramach projektu Konin2050
 4. 4. Konsultacje społeczne z młodzieżą w ramach projektu Konin2050
 5. 5. III Liceum w Koninie Metoda: prezentacja + praca w grupach („Przyszłość edukacji”) Czas : 45 minut Liczba osób: około 200 (2x100) Data: 01.06.2015r. Przebieg: 1. Wprowadzenie 2. O projekcie Konin2050 i wcześniejszych spotkaniach z młodzieżą. 3. „Trendy światowe i lokalne – co już dzisiaj wiemy o przyszłości?” – prezentacja 3. Praca w grupach – „Przyszłość edukacji”. Warsztat oparty o metodę grup fokusowych. 10 grup uczniów pracujących po kilka minut nad pytaniem dotyczącym przyszłości edukacji. Pytania w kilku rundach były zamieniane ,tak, aby każda z grup mogła odpowiedzieć na kilka pytań i uzupełnić odpowiedzi poprzednich grup. 4. Wybór 3 najlepszych odpowiedzi na każde z pytań. 5. Podsumowanie i zaproszenie do współpracy w ramach #dreamteamKonin
 6. 6. 1. Gdzie będziecie zdobywać wiedzę? Szkoła online nastawiona na praktykę i wzajemną naukę, na praktykach, nauka w domu, szkoła nie będzie miejscem edukacji, a jedynie spotkań. 2. Od kogo będziemy się uczyć? Współpraca z uczelniami wyższymi, wykwalifikowana kadra nauczycielska, specjaliści w swoich dziedzinach, online. 3. Organizacja planu zajęć Indywidualny wybór przedmiotów, nieobowiązkowe uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów nie zdawanych na maturze, Określona liczba godzin nauki, które można realizować w dowolnie wybranych ramach czasowych. 4. Jak będzie wyglądać sport przyszłości? (dyscypliny, sprzęt, etc.) WF nie jest oceniany, każdy wybiera swoją dyscyplinę, testy sprawnościowe, większa oferta sportowa 5. Jak mają wyglądać praktyki szkolne? Więcej praktyk, nuka umiejętności przydatnych w życiu (gotowanie, liczenie podatków), prawo jazdy w ramach szkoły 6. W jaki sposób będziemy oceniani? Kto będzie miał wgląd w Twoje oceny? Oceny tylko z zajęć praktycznych, ocenianie procentowe, samoocena, również uczniowie oceniający nauczycieli. 7. Jaki będzie wpływ nowych technologii na edukację? Brak książek, zastąpienie ich tabletem, dostęp do informacji z całego świata 8. W jaki sposób będziemy się uczyć pracy w grupach? Spotkania w pracy, tworzenie grup naukowych, wyjazdy integracyjne połączone z nauką. 9. W jaki sposób edukacja będzie dopasowana do rynku pracy? Więcej szkół zawodowych, praktyki, zamawiane zawody, wczesny start w zakładach pracy, likwidacja przedmiotów niezwiązanych z przyszłym zawodem. 10. Na jakim etapie życia poznajesz swojego przyszłego pracodawcę i kim on jest? A może sam nim jesteś? W trakcie studiów, po studiach, na praktykach, sam nim jestem, ścisła współpraca pracodawca – pracownik. Wybrane pomysły młodzieży:III Liceum w Koninie
 7. 7. ZS im. Kopernika w Koninie Metoda: prezentacja + praca w grupach („Przyszłość edukacji”) Czas : 45 minut Liczba osób: około 300 (4x75) Data: 03.06.2015r. Przebieg: 1. Wprowadzenie 2. O projekcie Konin2050 i wcześniejszych spotkaniach z młodzieżą. 3. „Trendy światowe i lokalne – co już dzisiaj wiemy o przyszłości?” – prezentacja 3. Praca w grupach – „Przyszłość edukacji”. Warsztat oparty o metodę grup fokusowych. 10 grup uczniów pracujących po kilka minut nad pytaniem dotyczącym przyszłości edukacji. Pytania w kilku rundach były zamieniane ,tak, aby każda z grup mogła odpowiedzieć na kilka pytań i uzupełnić odpowiedzi poprzednich grup. 4. Wybór 3 najlepszych odpowiedzi na każde z pytań. 5. Podsumowanie i zaproszenie do współpracy w ramach #dreamteamKonin
 8. 8. 1. Gdzie będziecie zdobywać wiedzę? W szkole, w pracy, online, szkoła zaniknie, likwidacja gimnazjum, 2. Od kogo będziemy się uczyć? Od rodziców i starszych osób, z internetu, od państw zachodnich, od naukowców, od idoli i autorytetów, od rówieśników, od inżynierów i praktyków 3. Organizacja planu zajęć 2 dni praktyk/3 dni szkoły, latem lekcje na powietrzu, o planie decyduje dyrektor i uczniowie, WF na ostatnich godzinach, więcej praktyk niż teorii, tablety zamiast książek. 4. Jak będzie wyglądać sport przyszłości? (dyscypliny, sprzęt, etc.) E-sport, uczniowie sami wybierają swój sport, siłownie na powietrzu, sporty motoryzacyjne, Orliki, większa promocja zdrowego trybu życia, hala widowiskowo – sportowa, opaski naliczające czas spędzony na aktywności sportowej. 5. Jak mają wyglądać praktyki szkolne? Lepsze wyposażenie sal, 2 miesiące praktyk w roku, odpowiedzialna praca na praktykach, praktyki kreatywne i interesujące. 6. W jaki sposób będziemy oceniani? Kto będzie miał wgląd w Twoje oceny? Oceny na podstawie zachowania, nie będzie ocen, większa skala ocen, samoocena, nikt nie ma wglądu w nasze oceny. 7. Jaki będzie wpływ nowych technologii na edukację? Większy dostęp do informacji, mało kontaktów interpersonalnych, rozmowy przez skype w obcych językach, zagrożenie większą cyberprzemocą, bardziej efektywna i szybsza nauka. 8. W jaki sposób będziemy się uczyć pracy w grupach? Praca w grupach jest niepotrzebna, online, przez projekty i wspólne zainteresowania, integracje, wycieczki. 9. W jaki sposób edukacja będzie dopasowana do rynku pracy? Współpraca szkół z pracodawcami, większa oferta kierunków, kierunki na jakie jest zapotrzebowanie. 10. Na jakim etapie życia poznajesz swojego przyszłego pracodawcę i kim on jest? A może sam nim jesteś? Sam nim jestem, po ukończeniu szkoły, na szkoleniach i kursach, w czasie praktyk i prac sezonowych. Wybrane pomysły młodzieży:ZS im. Kopernika w Koninie
 9. 9. II Liceum w Koninie Metoda: praca w grupach – „Opowiedz mi historię o Koninie w 2050 roku” Czas : 45 minut Liczba osób: około 50 Data: 09.06.2015r. Przebieg: 1. Wprowadzenie 2. Praca w grupach „Opowiedz mi historię o Koninie w 2050 roku”. Młodzież, podzielona na około 10 – osobowe grupy miała za zadanie opowiedzieć o wizji przyszłości Konina w formie pisemnego opowiadania. Do dyspozycji uczniów było 8 pytań pomocniczych, z różnych zakresów życia miasta, mające ułatwić budowanie historii. 3. Podsumowanie spotkania i zaproszenie do współpracy w ramach #dreamteamKonin
 10. 10. II Liceum w Koninie Wybrana optymistyczna historia: „W 2050 roku Konin rozrósł się poprzez okoliczne miejscowości, przez co zwiększył swoją powierzchnię. Stare Miasto zostanie włączone do Konina wraz z Trąbczynem i Kramskiem. Zwiększy się liczba mieszkańców, co będzie powodem nowych osiedli. Komunikacja rozwinie się, co ułatwi dostęp do wszystkiego. Centrum miasta stanie się ośrodkiem kultury, w którym często odbywają się festyny rodzinne i inne imprezy. Centrum znajduje się w miejscu obecnego amfiteatru. Ludzie przestali jeść niezdrową żywność, spożywać alkohol w dużych ilościach, powstały siłownie, gdzie ludzie chętnie spędzają czas. Na lekcjach, uczniowie używają laptopów zamiast podręczników. Technologia pozwoliła przyjrzeć się bliżej danemu tematowi omawianego na lekcjach. Godziny pracy będą krótsze, co spowoduje większą ilość wolnego czasu.”
 11. 11. II Liceum w Koninie Wybrana pesymistyczna historia: „Jest rok 2050, Konin pod rządami pesymistycznych rządzących staje się betonową dżunglą, zamknięte zostały kopalnie, elektrownia i pozostałe duże zakłady przemysłowe. Po wybuchu elektrowni miasto opustoszało, niegdyś zielone tereny zamieniły się w pustkowia pełne śmieci. Ludzie, którzy zostali w mieście spędzają czas jedynie w domu. W powietrzu unosi się smog, ludzie rezygnują z ekologicznych środków transportu. Następuje inwazja robactwa. Wody termalne okazały się niewypałem, bo woda ta wyleciała do Warty zabijając wszystkie stworzenia wodne. Strajki lekarzy spowodowały zamknięcie przychodni.”
 12. 12. I Liceum w Koninie Przebieg: 1. Wprowadzenie 2. Praca w grupach „Opowiedz mi historię o Koninie w 2050 roku”. Młodzież, podzielona na około 10 – osobowe grupy miała za zadanie opowiedzieć o wizji przyszłości Konina w formie pisemnego opowiadania. Do dyspozycji uczniów było 8 pytań pomocniczych, z różnych zakresów życia miasta, mające ułatwić budowanie historii. 3. Podsumowanie spotkania i zaproszenie do współpracy w ramach #dreamteamKonin Metoda: praca w grupach – „Opowiedz mi historię o Koninie w 2050 roku” Czas : 45 minut Liczba osób: około 65 Data: 17.06.2015r.
 13. 13. I Liceum w Koninie Wybrana optymistyczna historia: „Jest rok 2050. Budzę się o 10.00, jem śniadanie przygotowane przez mojego robota. Idę biegać w jednym z naszych 10 parków. Czuję się tu bezpiecznie, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat przestępczość zmalała niemal do zera. Wracam do domu, biorę prysznic i wsiadam do mojego samochodu zasilanego energią słoneczną. Jadę do centrum miasta, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne. Dzisiaj odbywa się tam koncert charytatywny, z którego zebrane pieniądze będą przeznaczone na fundację założoną przez Koniński Klub Seniorów, która zajmuje się leczeniem chorych dzieci. Często spotykam tam znajomych, którzy pracują przy nowo odkrytych złożach gazu ziemnego oraz rozwijających się elektrowniach wiatrowych. Dzięki nim młodym ludziom nie brakuje miejsc do pracy. Dzisiaj mam profilaktyczne spotkanie w szkole podstawowej, w której będę opowiadać na temat dbania o zdrowie. Po zajęciach wstępuję na targ, aby kupić świeże owoce i warzywa. Wracam do domu metrem.”
 14. 14. I Liceum w Koninie Wybrana pesymistyczna historia: „Dziś rano obudziłam się i zdałam sobie sprawę że miałam straszny sen. Śnił mi się Konin w strasznej perspektywie. Widziałam, że sytuacja jest naprawdę poważna. Zaczęto zamykać zakłady pracy, co spowodowało pogorszenie się nastroju społeczeństwa, a co za tym idzie skłonności do zaniedbywania zdrowia, braku ruchu, biernego i nudnego trybu życia. Ludzie spędzają swój czas przed telewizorem, bo w mieście nie mają miejsc, w których mogliby spędzać razem czas i się integrować. Zła dieta spowodowana dużą ilością miejsc, w których królują fast-foody, przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia, przez co ludzie nie mają ochoty, aby zmieniać swoją sytuację na lepszą. W Radzie Miasta znaczny udział mają osoby starsze, młodzi nie mają możliwości, aby tworzyć projekty dogodne dla nich. Brakuje obiektów kulturalnych, imprez gromadzących całą społeczność. Ludzie szukają zatrudnienia, w każdym możliwym sektorze, najczęściej jest to praca fizyczna, która czerpie z nich wszystkie siły witalne. Trudno dostępne zaczynają być zdrowe produkty, na targach brakuje owoców i warzyw. Zdrowej żywności, jajek, mleka… Poziom nauczania i kształcenia znacznie się opuścił, brakuje w mieście ludzi z wykształceniem, uczelnie są zamykane z powodu braku chętnych. Edukacja jest na bardzo niskim poziomie.”
 15. 15. ZS Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie Metoda: Kwestionariusz ankietowy – „Przedsiębiorczość młodych ludzi” Czas : 20 minut Liczba osób: 48 Data: 18.06.2015r. Przebieg: 1. Wprowadzenie 2. O projekcie Konin2050. 3. Przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród młodzieży. 4. Podsumowanie i zaproszenie do współpracy w ramach #dreamteamKonin Pytania ankietowe: 1. Opowiedz wybraną sytuację, w której zdobywałeś/zdobywałaś umiejętności zawodowe poza szkołą. 2. Dlaczego to zrobiłeś? Co Tobą kierowało? 3. Czy za to płaciłeś/płaciłaś? 4. Co Ci się najbardziej w tym doświadczeniu podobało? 5. Czy uważasz, że było warto? Dlaczego tak/nie? 6. Gdybyś mógł jeszcze coś w tym kierunku zrobić to, co by to było?
 16. 16. 200 300 50 65 50 200 500 550 615 665 3LO Kopernik 2LO 1LO ZS Żychlin Liczba uczestników konsultacji w szkołach w czerwcu 2015 Liczba uczniów na spotkaniu Suma wszystkich uczestników spotkań

×