Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FORMAT: wyniki prognoz
branża energetyczna, zmiany demograficzne, aktywność
Konin, wrzesień 2015
o projekcie
Miasta2050 to przedsięwzięcie, którego celem jest wprowadzenie
nowego modelu zarządzania przyszłością polskich...
jak korzystać z dokumentu?
Przedstawiliśmy wyniki prognoz dla wszystkich trzech obszarów
rozwoju miasta w oparciu o następ...
jak czytać krzywą S?
Środek krzywej tm - moment, na który przypada
środek krzywej, połowa danej krzywej
4
Poziom nasycenia...
zmiany
demograficzne
starzenie się społeczeństwa
5
SKĄD JEST
DOSTARCZANA
ENERGIA?

GDZIE ENERGIA
JEST
PRZETWARZANA NA
POLE
ODDZIAŁYWANIA
LUB NARZĘDZIE?

PRZEZ CO PRZEKAZYWAN...
W jaki sposób funkcjonuje w Koninie
system opieki senioralnej?
7
Przyglądamy się funkcjonowaniu oferty skierowanej do seni...
NadsystemSystemPodsystem
8
1980 2015 2050
1. Usługi finansowe: system ubezpieczeń
społecznych
2. dostawcy usług: instytucj...
nadchodzące “srebrne tsunami”
Rosnący udział osób starszych w strukturze społeczeństwa wynikający
z niekorzystnej sytuacji...
Silne powiązanie lokalnej oferty edukacyjnej dla kadry medycznej
i opiekuńczej z popytem rynkowym, głównie lokalnym.
Szero...
aktywność
społeczna
przedsiębiorczość,
filantropia, aktywizm
11
W jaki sposób rozwijała się aktywność
społeczna i gospodarcza w Koninie?
Przyglądamy się procesowi rozwoju i wspierania ak...
W jaki sposób rozwijała się aktywność
społeczna i gospodarcza w Koninie?
Przyglądamy się procesowi rozwoju i wspierania ak...
NadsystemSystemPodsystem
14
1980 2015 2050
1. centralnie sterowany, większa l. miejsc
pracy, zapełnione
2. większa regulac...
wzmacnianie aktywności koninian i koninianek
Poziom nasycenia obecnych form aktywności społecznej i gospodarczej został
os...
Wykształcenie się nowych form aktywności
gospodarczych, zmiana struktury obecnych firm.
Coraz więcej firm będzie niezależnyc...
branża
energetyczna
produkcja energii
hardware
17
Zasoby
energetyczne:
węgiel brunatny
Wybudowanie
kopalnii i
elektrownii
Szkoła
górniczo-
hutnicza
Ulepszanie procesu
produ...
NadsystemSystemPodsystem
19
1980 2015 2050
1. PPP - brak
2. brak wolnego rynku
3. UE nie obejmowała PL
4. Szkoły: dwie (gó...
czas na budowę branży
Nowa specjalność w zakresie energetyki zacznie się kształtować około roku 2025.
Początkowy okres będ...
Urzędnicy podnoszą kompetencje związane z obsługą
firm i rozwojem branży.
Urząd kładzie nacisk na strategie długoterminowe,...
Chcesz wypracować wizję rozwoju Twojego miasta?
Skontaktuj się z nami.
22
Justyna Król
j.krol@pracowniamiejska.pl
691 130 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konin2050 podsumowanie badań (runda 2)

1,010 views

Published on

Wyniki badań prognostycznych realizowanych w ramach projektu Miasta2050 edycja Konin2050, w oparciu o metodologię FORMAT.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

Konin2050 podsumowanie badań (runda 2)

 1. 1. FORMAT: wyniki prognoz branża energetyczna, zmiany demograficzne, aktywność Konin, wrzesień 2015
 2. 2. o projekcie Miasta2050 to przedsięwzięcie, którego celem jest wprowadzenie nowego modelu zarządzania przyszłością polskich miast. We współpracy z samorządami i mieszkańcami wypracowujemy realne wizje rozwoju na kolejne 35 lat. Dzieje się to wszystko w oparciu o autorski model foresightu miejskiego. Konin2050 był projektem pilotażowym i zarazem pierwszym z serii. Stworzyliśmy w jego ramach cztery scenariusze rozwoju Konina - 80-tysięcznego miasta z przemysłową historią i bogatym dziedzictwem. Niniejsza prezentacja zawiera podsumowanie drugiej rundy prac prognostycznych, które realizowaliśmy w oparciu o metodologię FORMAT. W ramach badania opracowane zostały wizje rozwoju trzech obszarów wskazanych przez lokalnych eksperów jako kluczowe dla przyszłość miasta. FORMAT Miasta2050 Konin2050 2
 3. 3. jak korzystać z dokumentu? Przedstawiliśmy wyniki prognoz dla wszystkich trzech obszarów rozwoju miasta w oparciu o następujący schemat: 1. Opis systemu - w jaki sposób funkcjonuje i z jakich elementów składa się wybrany obszar. 2. Matryca przeszłość-dziś-przyszłość - w jaki sposób system, podsystem i nadsystem rozwijały się w ostatnich dekadach i jakie są prognozy. 3. Analiza danych statystycznych - wyznaczamy krzywą opisującą rozwój systemu. 4. Opis cech systemu przyszłości - jak będzie wyglądał optymalnie rozwinięty system. 3
 4. 4. jak czytać krzywą S? Środek krzywej tm - moment, na który przypada środek krzywej, połowa danej krzywej 4 Poziom nasycenia K - strop, sufit, asymptota Okres wzrostu DT - czas od 10% do 90% wysokości krzywej prognozowany okres
 5. 5. zmiany demograficzne starzenie się społeczeństwa 5
 6. 6. SKĄD JEST DOSTARCZANA ENERGIA? GDZIE ENERGIA JEST PRZETWARZANA NA POLE ODDZIAŁYWANIA LUB NARZĘDZIE? PRZEZ CO PRZEKAZYWANA JEST ENERGIA? CO JEST ELEMENTEM, KTÓRY BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJE NA PRODUKT? GDZIE PRZEKAZYWANA JEST ENERGIA? CO JEST ELEMENTEM, KTÓRY MUSI BYĆ PRZETWORZONY/ ZMIENIONY? KTÓRE ELEMENTY ZMIENIAJĄ CECHY POZOSTAŁYCH? [KONTROLA] finansowanie osobiste seniora, finansowanie otoczenia (NGO, kościół etc.), motywacja wolontariuszy, firma/ organizacja, przychodnie, szpitale, domy opieki, kościół, NGO, Uniwersytet III Wieku, Dom kultury system zarządzania usługą, kompleksowa oferta “zaopiekowany” senior opiekun, wolontariusz, lekarz W jaki sposób funkcjonuje w Koninie system opieki senioralnej? Przyglądamy się funkcjonowaniu oferty skierowanej do seniorów 6 ZUS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, MOPR, PCPR, firmy prywatne
 7. 7. W jaki sposób funkcjonuje w Koninie system opieki senioralnej? 7 Przyglądamy się funkcjonowaniu oferty skierowanej do seniorów
 8. 8. NadsystemSystemPodsystem 8 1980 2015 2050 1. Usługi finansowe: system ubezpieczeń społecznych 2. dostawcy usług: instytucje państwowe 3. ochrona zdrowia: przewaga publicznej 4. kształcenie opiekunów: na potrzeby instytucji państwowych, duża liczba pielęgniarek 5. System świadczeń ZUS: wyższa jakość usług, gorsza rentowność 6. Przestrzeń miejska dla seniora: mniej ułatwień 7. Imigranci: wew. kraju w wieku produkcyjnym 1. Usługi finansowe dla seniorów: system ubezpieczeń społecznych, kredyty odwrócone 2. dostawcy usług 3. ochrona zdrowia (prywatna i publiczna) 4. kształcenie opiekunów: lokalny nadmiar pielęgniarek 5. System świadczeń ZUS: niższa jakość usług, pogorszona rentowność 6. Przestrzeń miejska dla seniora: usuwanie barier architektonicznych 7. Imigranci: ujemny przypływ 1. Usługi fin.: szeroka oferta, kredyty odwrócone; usunięcie niepotrzebnych pośredników, np. opiekun wybierany z poziomu rynku, a nie za pośrednictwem szpitala; wypracowanie formuły finansowania, która umożliwia dodatkowy obrót pieniędzmi (np. system niemiecki czynszowy) lub WTZ 2. dostawcy usług: lokalni, krajowi, roboty, 3. ochrona zdrowia: automatyzacja, zdalny nadzór, przewaga prywatnej, specjalizacja, centralne monitorowanie stanu zdrowia, marginalizacja lekarzy i opiekunów ogólnych 4. kształcenie opiekunów: większe zapotrzebowanie na opiekunów wyspecjalizowanych, opiekun staje się zasobem dostępnym dla wielu organizacji. 5. System świadczeń ZUS: marginalizacja udziału w finansowaniu emerytury 6. Przestrzeń miejska dla seniora: w pełni dostępna i dostępna, miasto zwarte (blisko do usług) 7. Imigranci: nieznaczny poziom 8. Skoordynowanie potrzeb seniora i oferty opieki 1. Zbiór usług: ograniczony pakiet usług publicznych, 2. Państwowe domy opieki 1. Zbiór usług: brak istnienia branży 2. Osiedla dla seniorów: brak celowo stworzonych 1. Zbiór usług: rozwinięta branża usług 2. Osiedla: kilka form, kilka ośrodków 1. senior: • żył krócej, • bardziej mobilny w skali kraju, mniej mobilny w skali miasta 2. posiadał mieszkanie 3. mniej liczni 4. mieszkania: zakładowe, komunalne 5. ograniczony dostęp do usług 6. opiekunowie: mniej, organizowane przez instytucje państwowe, organizowana w zakresie rodziny 1. senior: • żyje dłużej, • poprawa mobilności w skali miasta • większa liczebność 2. powierzchnia mieszkaniowa: zakładowe i komunalne wykupione 3. pojedyncza usługa: organiczona oferta 4. opiekunowie: opieka społeczna i większa oferta prywatna, NGO 1. senior: • żyje dłużej, • większa liczebność (30% ludności tj. ok.15 tyś.), • mniej środków finansowych 2. mieszkanie: organizacja w osiedla, budynki dostosowane do seniorów 3. usługa: szeroka oferta, biura pośredniczące 4. opiekunowie: opieka seniora nad seniorem
 9. 9. nadchodzące “srebrne tsunami” Rosnący udział osób starszych w strukturze społeczeństwa wynikający z niekorzystnej sytuacji demograficznej wymaga opracowania systemu opieki nad seniorem. Według prognoz w 2050 roku w Koninie 30% mieszkańców będzie w wieku emerytalnym. Niestety równocześnie poziom emerytur z dużym prawdopodobieństwem będzie spadał. Liczba ludności 65+ (prognoza GUS) Powiat koniński, powiat m. Konin Ludność <65 i >65 roku życia. Powiat koniński, powiat m. Konin 9
 10. 10. Silne powiązanie lokalnej oferty edukacyjnej dla kadry medycznej i opiekuńczej z popytem rynkowym, głównie lokalnym. Szerokie możliwości wyboru miejsca zamieszkania (własne mieszkanie, dom dla seniorów, osiedla senioralne, domy dostosowane do potrzeb osób starszych). Rozbudowana baza usług opiekuńczo–medycznych, rozrywkowych, kulturalnych i innych, sprofilowanych pod potrzeby osób starszych. Jakie cechy będzie miał w 2050 roku system opieki senioralnej w Koninie? Przyglądamy się elementom wpływającym na jakość życia seniorów finanse seniora sprofilowana edukacja usługi dla seniora mieszkanie seniora Komplementarne w stosunku do emerytury formy wsparcia finansowego seniora (odwrócona hipoteka, itp.). Duża liczba osób po 65 roku życia będzie wciąż aktywna zawodowo. 10 rynek pracy Prognozy Komisji Europejskiej mówią, że w 2040 roku seniorzy będą stanowić niemal 1/4 siły roboczej. Oznacza to potrzebę przygotowania zarówno seniorów, jak i rynku pracy do nadchodzących zmian. Usługi dla seniorów dostarczane są za pomocą nowoczesnych technologii (tele-medycyna, tele-edukacja, etc.) Powstają nowe ośrodki kształcenia na kierunkach medycznych i opiekuńczych,
 11. 11. aktywność społeczna przedsiębiorczość, filantropia, aktywizm 11
 12. 12. W jaki sposób rozwijała się aktywność społeczna i gospodarcza w Koninie? Przyglądamy się procesowi rozwoju i wspierania aktywności 12 SKĄD JEST DOSTARCZANA ENERGIA? GDZIE ENERGIA JEST PRZETWARZANA NA POLE ODDZIAŁYWANIA LUB NARZĘDZIE? PRZEZ CO PRZEKAZYWANA JEST ENERGIA? CO JEST ELEMENTEM, KTÓRY BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJE NA PRODUKT? GDZIE PRZEKAZYWANA JEST ENERGIA? CO JEST ELEMENTEM, KTÓRY MUSI BYĆ PRZETWORZONY/ ZMIENIONY? KTÓRE ELEMENTY ZMIENIAJĄ CECHY POZOSTAŁYCH? [KONTROLA] finansowanie, kompetencje , dobre praktyki NGO, Instytucje Otoczenia Biznesu, administracja lokalna, szkoły, przedsiębiorstwa, partnerstwa (edu-przeds.) wsparcie (organizacyjne i finansowe), działania zorganizowane zintegrowane mieszkaniec aktywny społecznie i gospodarczo pośrednik pracy, doradca zawodowy, pracownik projektu, animator, nauczyciel/ trener dyrektor szkoły, manager przedsiębiorstwa (zarządzający), Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, administracja lokalna
 13. 13. W jaki sposób rozwijała się aktywność społeczna i gospodarcza w Koninie? Przyglądamy się procesowi rozwoju i wspierania aktywności 13
 14. 14. NadsystemSystemPodsystem 14 1980 2015 2050 1. centralnie sterowany, większa l. miejsc pracy, zapełnione 2. większa regulacja 3. brak 4. brak 5. młodsza, czyn społeczny 1. Liczba wolnych miejsc pracy: mniejsza niż w 1980, niezapełnione miejsca pracy, jednocześnie bezrobotni nieodpowiadający miejscom pracy 2. System edukacji: zasady programowe uwolnione 3. Trzeci sektor: jest, niezintegrowany, mało aktywny 4. Systemy wsparcia: środki publiczne, unijne 5. Społeczność lokalna: niski kapitał społeczny, liczebność spada, przewaga starszych 1. Więcej miejsc pracy, mniej osób w wieku produkcyjnym 2. Dokształcanie online 3. Sprofesjonalizowany (NGO z dział. gosp.), Wysoki poziom współpracy międzysektorowej. 4. Ograniczone środki unijne, Szeroka oferta instrumentów wsparcia, które się wzajemnie uzupełniają i nie wymagają dodatkowej koordynacji i nadzoru, rozwój ciągły powiązany z długofalowym finansowaniem, projekty/programy zapewniające ciągłość aktywizacji; środki rozdysponowywane sa w oparciu o bieżącą analizę podaży 5. Mniejsza liczba, więcej osób starszych, aktywizacja społeczna klasy średniej 1. Powiązanie: silniejsze szkoły dla kopalnia, huta, energetyka (obsługa). 2. Zintegrowany system wspierania przedsiębiorczości: brak 1. Powiązanie lokalnego rynku pracy z dostosowanym systemem edukacji: szczątkowe - energetyczna (ograniczona: górnicza), 2. Zintegrowany system wspierania przedsiębiorczości: rozproszony, relacje wew. szczątkowe; dostępne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości 1. rozszerzenie rynku pracy o telepracę i tele- edukację 2. oferta zróżnicowana, bliższe relacje między sektorami 1. uczniowie: procentowo więcej 2. prywatnych brak, państwowe 3. mało przedsiębiorców 4. dominująca rola pracodawców publicznych 5. brak zmian - jakość 6. brak organizacji wspierających aktywność społeczną 7. ICT narzędzi brak 1. uczniowie: w większości w wieku szkolnym 2. szkoły: • prywatne: więcej ok.7÷10 • państwowe: kilka nowych szkół 3. przedsiębiorcy: więcej, 4. pracodawcy: publiczny znaczący, zwiększa się udział prywatnych 5. nauczyciele: brak zmian w jakości 6. PUP, ARR, KIG, Urz. Miasta: niezintegrowani, rozpoczęcie podzlecania 7. ICT - rozwiązania istnieją ale nie są stosowane 1. uczniów w wieku szkolnym mniej, więcej osób uczących się całe życie 2. więcej szkół prywatnych 3. więcej przedsiębiorców 4. więcej zdalnych pracodawców 5. wyspecjalizowani nauczyciele 6. prywatne firmy wspierające rozwój przedsiębiorczości, usługi sektora publicznego podzlecane (#2) ewolucja: odbiurokratyzowany system pozwalający na dynamiczną wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy IOB oraz pomiędzy IOB i klientem. 7. wyższy poziom wykorzsytania, niższe koszty
 15. 15. wzmacnianie aktywności koninian i koninianek Poziom nasycenia obecnych form aktywności społecznej i gospodarczej został osiągnięty, w związku z czym diagnozuje się początek wykształcania się nowej krzywej liczby przedsiębiorstw prywatnych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wystąpienie nowej krzywej wiąże się z zaistnieniem nowych specjalności, nowych form prowadzenia biznesu i realizacji działań organizacji pozarządowych. Obecnie funkcjonujące formy aktywności nie wykorzystują w pełni potencjału. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców Powiat koniński, powiat m. Konin Liczba przedsiębiorstw prywatnych na 1000 mieszkańców Powiat koniński, powiat m. Konin 15 Poziom nasycenia: K=84 [1/1000 mieszk.] Czas wzrostu: dt = 25 lat Czas połowy: tm =1995 Poziom nasycenia: K=2,5 [1/1000 mieszk.] Czas wzrostu: dt = 17 lat Czas połowy: tm =2002
 16. 16. Wykształcenie się nowych form aktywności gospodarczych, zmiana struktury obecnych firm. Coraz więcej firm będzie niezależnych od miejsca prowadzenia biznesu (sprzedaż internetowa dóbr i usług, mikropraca, telepraca). Bliskie relacje międzysektorowe (m.in. podejmowanie działań w formule social impact bonds), współpraca, tworzenie klastrów i sieci powiązań gospodarczych. Edukacja odpowiada potrzebom uczniów, stawia duży nacisk na kształcenie praktyczne i jest sprofilowana pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Z oferty edukacyjnej (w tym z tele-edukacji) korzystają osoby w wieku pozaszkolnym. Czym będzie się charakteryzował system wspierania aktywności mieszkańców Konina w 2050 roku? Przyglądamy się elementom niezbędnym do wykorzystania pełni potencjału wspieranie przedsiębiorczości wsparcie ICT nowe formy prowadzenia biznesu sprofilowane kształcenie relacje międzysektorowe Prywatni przedsiębiorcy przejmują część funkcji realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Szerokie wykorzystanie nowych technologii w pracy i edukacji pozwala na uniezależnienie miejsca zamieszkania od decyzji zawodowych czy edukacyjnych. 16 social impact bonds Formuła finansowania zadań będących w zakresie odpowiedzialności samorządu w oparciu o wiedzę i zasoby osobowe organizacji pozarządowych przy jednoczesnym zaangażowaniu (w formie inwestycji) środków prywatnych. Większa aktywizacja seniorów i NGO w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej
 17. 17. branża energetyczna produkcja energii hardware 17
 18. 18. Zasoby energetyczne: węgiel brunatny Wybudowanie kopalnii i elektrownii Szkoła górniczo- hutnicza Ulepszanie procesu produkcji energii i powstanie przedsiębiorstw około- energetycznych Rozwinięta gospodarka energetyczna w obszarze Konina Pozyskanie siły roboczej Prywatyzacja W jaki sposób rozwijała się branża energetyczna w Koninie? 1926 r. Zbadanie i udokumentowanie pokładów węgla. 1958-1974 r. Budowa elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. 1999 r. Przekształcenie zespołu elektrowni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Przyglądamy się procesowi budowania nowej branży 18
 19. 19. NadsystemSystemPodsystem 19 1980 2015 2050 1. PPP - brak 2. brak wolnego rynku 3. UE nie obejmowała PL 4. Szkoły: dwie (górnicza (w tym energetyka), hutnicza - 2 technika), 5. Instytucje/organizacje wspomagające przekazywanie wiedzy/doświadczenia, testowanie rozwiązań, projektowanie PPP - brak 6. marka miasta/regionu - kopalnia + elektrownie 1. PPP - istnieje, ale jest wykorzystywane w malym stopniu 2. rynek energetyczny uwolniony 3. UE (normy, przepisy, limity, ochrona środowiska) 4. System edukacyjny dla branży en.: dwa technika, WSKM: kier. energetyka, PWSZ: mech. bud. maszyn 5. Instytucje/organizacje wspomagające przekazywanie wiedzy/doświadczenia, testowanie rozwiązań, projektowanie PPP - brak lub pojedyncze usługi 6. marka miasta/regionu - związana ze starymi wymiarem branży energetycznej (kopalnia +elektrownie) 1. PPP: znaczący system finansowania 2. rynek energetyczny: prosumenci 3. UE (normy, przepisy, limity, ochrona środowiska): zaostrzenie przepisów 4. System edukacyjny dla branży en.: jakość ponadprzeciętna, w pełni odpowiadające potrzebom lokalnym 5. Instytucje/organizacje wspomagające przekazywanie wiedzy/doświadczenia, testowanie rozwiązań, projektowanie PPP - działają, synchronizacja sposobów pomocy/ wsparcia, pełna/dynamiczna współpraca w celu maksymalizacji wyników 6. marka miasta/regionu (produkcja, wiedza) - zbudowana na firmach i “szkołach” branży hardware 1. branża energetyczna - obecna, większa niż w 2015 (wyższe zatrudnienie, monokultura węgla) •obciążenie dla środ. natur. większe •rekultywacja minimalna •produkcja hardware dla kopalni 2. “Narzędzie”: B+R w Elektrowni 3. Samorząd (PPP): brak 4. Firmy (PPP): brak 5. promocja miasta/regionu - jako ośrodka hardware - umiarkowanie słaba 1. Branża energetyczna •zmniejszone obciążenie środ. naturalnego (odsiarczanie, usunięcie elektrolizy z huty) •rekultywacja - istnieje temat • produkcja ‘hardware’ brak 2. Narzędzie naukowo-technologiczne: w planach 3. Samorząd: brak kompetencji w PPP 4. Firmy zainteresowane PPP: brak 5. promocja miasta/regionu - jako ośrodka hardware - brak 1. Branża energetyczna •obciążenie środ. nat. niskie •rekultywacja zakończona •produkcja hardware do technologii wytwarzania energii 2. Narzędzie naukowo-technologiczne: w pełni rozwinięte 3. Samorząd: zrealizowane inwestycje PPP 4. Firmy zainteresowane PPP: grupa firm zainteresowanych 5. promocja miasta/regionu - jako ośrodka hardware - spójna z pozostałą działalnością 1. kopalnia: zatrudnienie większe niż 2015, mniejszy teren 2. elektrownia: bloki węglowe, 3. Huta Al: elektroliza, pełen proces 4. Wody geotermalne bez odwiertów 5. kadra: więcej 6. węgiel brunatny: eksploatacja ciągła 1. kopalnia: połączenie przedsiębiorstwa z elektrownią, sprywatyzowana, 2. elektrownia: współspalanie biomasy, blok gazowy 3. Impexmetal (Huta Aluminium): walcowanie, brak elektrolizy 4. Wody geotermalne - odwiert wydobywczy 5. kadra: mniej niż w 1980, brak kadry, jednokierunkowe (brak kształcenia kadry twórczej tj. naukowców, badaczy) 6. węgiel brunatny: eksploatacja ciągła, prognozy wyczerpania do 2035 1. kopalnia: rekultywacja wyrobisk, rola marginalna 2. elektrownie: istnieją, główne paliwo??, bloki gazowe 3. “Huta” Aluminium: walcownia, podnoszenie efektywności 4. Wody geotermalne: eksploatacja zasobów obecnych 5. kadra: pełne spektrum specjalności (kształcenie, pracująca kadra) 6. węgiel brunatny: eksploatacja zakończona w 2035
 20. 20. czas na budowę branży Nowa specjalność w zakresie energetyki zacznie się kształtować około roku 2025. Początkowy okres będzie chaotycznie zmienny pomiędzy wzrostem i spadkami, które będą trwać do około 2040 roku. W tym czasie kształtować się będzie nowa krzywa opisująca liczbę firm tworzonej branży energetycznej. Przybliżony kształt nowej krzywej będzie znany po osiągnięciu poziomu dojrzałości, czyli 10% całkowitej wysokości. 14000$ 15000$ 16000$ 17000$ 18000$ 19000$ 20000$ 21000$ 22000$ 23000$ 24000$ 1994$ 1996$ 1998$ 2000$ 2002$ 2004$ 2006$ 2008$ 2010$ 2012$ 2014$ Zatrudnieni*branża:*przemysł*199572008;* przemysł*i*budownictwo*200972013;*powiat* koniński,*powiat*m.*Konin* Zatrudnieni w branży: przemysł (1995-2008); przemysł i budownictwo (2009-2013). Powiat koniński, powiat m. Konin Podmioty gospodarcze, branża: energetyka. Powiat koniński, powiat m. Konin Poziom nasycenia: K= 1619 Czas wzrostu: dt = 47 lat Czas połowy: tm = 1994 20
 21. 21. Urzędnicy podnoszą kompetencje związane z obsługą firm i rozwojem branży. Urząd kładzie nacisk na strategie długoterminowe, jednocześnie wybierając modele usprawniające realizację inwestycji (np. PPP). Powstaje system koordynacji programu nauczania z potrzebami branży, w wyniku czego szkoły techniczne w Koninie blisko współpracują z nowo tworzoną branżą. Konin tworzy warunki pracy i życia atrakcyjne dla projektantów, inżynierów produkcji, inżynierów produktu, programistów. Konin rozwija współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi i technologicznymi. Jakie cechy będzie miała w 2050 roku branża energetyczna tworzona w Koninie? Przyglądamy się elementom niezbędnym do wykorzystania pełni potencjału zalążek branży doradztwo kompetencje urzędników pracownicy umysłowi edukacja Konin przyciąga dużą firmę (“gwiazdę”), wokół której zaczynają się skupiać małe firmy. Konin osiąga masę krytyczną firm skupionych wokół tworzonej branży W mieście powstaje mechanizm dzielenia się wiedzą, który wspiera tworzenie branży. Funkcjonuje konsulting niezależny, ale lokalny przechodzący fazę rozdrobnienia aż do integracji z rosnącymi firmami branży. 21 marka miasta Dzięki skoordynowanym i zdecydowanym działaniom, miasto buduje sobie markę wspomagającego tworzenie dynamicznie rozwijającej się branży. Odgrywa to znaczącą rolę w przyciąganiu wiedzy, ludzi, firm, wydarzeń.
 22. 22. Chcesz wypracować wizję rozwoju Twojego miasta? Skontaktuj się z nami. 22 Justyna Król j.krol@pracowniamiejska.pl 691 130 686 Marie Curie IAPP-GA-2011-286305

×