Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konin2050 Opis Projektu

Projekt foresightowy i konferencja Miasta2050
Edycja1: #Konin2050

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konin2050 Opis Projektu

 1. 1. PROJEKT FORESIGHTOWY I KONFERENCJA MIASTA2050 EDYCJA1: #KONIN2050
 2. 2. KIM JESTEŚMY? Przedsiębiorstwem społecznym, które tworzy przyszłość miast przemysłowych. Odważnym zespołem z międzynarodowym doświadczeniem wtestowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych. Sprawnymi konstruktorkami koalicji międzysektorowych.
 3. 3. PROJEKT WPIGUŁCE Pierwszyw Polsceprojekt foresightowy#KONIN2050, któryrewolucjonizujemyślenie omiastachprzemysłowych niekonwencjonalnenarzędzia szerokilokalnyzasięg trafiamydo specjalistów radykalniemiędzysektorowakoalicja żywemiędzynarodowe partnerstwa solidnezapleczemerytoryczne
 4. 4. JAK PLANUJEMY TO OSIĄGNĄĆ? FAZA1- TWORZENIE SCENARIUSZY ZZESPOŁEM LOKALNYCH I ZEWNĘTRZNYCHESKPERTÓW WYPRACUJEMY ZESTAW CZTERECHSCENARIUSZY PRZEDSTAWIAJĄCYCH POTENCJALNE PRZYSZŁOŚCI MIASTA. LOKALNI EKSPERCI TO OSOBY, KTÓREZNAJĄ MIASTO CZY JEGO WYBRANĄ CZĘŚĆ (KULTURA,GOSPODARKA, SPORT, ETC. ) OD PODSZEWKI. FAZA2 - KONSULTACJE, KONSULTACJE, KONSULTACJE ZASTOSUJEMY MIKRONARRACJE, GRY, INTERWENCJE ARTYSTYCZNE, KLASYCZNE SPOTKANIA I NARZĘDZIA INTERNETOWE DO PRZEDYSKUTOWANIA WYPRACOWANYCH SCENARIUSZY ROZWOJU MIASTA Z MIESZKAŃCAMI POWIATU KONIŃSKIEGO. FAZA3-TESTYI WDROŻENIA NICZEGOTAK NIECHCEMY UNIKNĄĆJAK STWORZENIA KOLEJNEGODOKUMENTU. DLATEGOTEŻCAŁĄTRZECIĄFAZĘ PROJEKTUPOŚWIĘCAMYTESTOM IWDROŻENIOM.OSOBOM, KTÓREZAANGAŻUJĄSIĘ W PROCESI BĘDĄ ZDETERMINOWANE,ŻEBY ZACZĄĆBUDOWAĆPRZYSZŁOŚĆ KONINAJUŻ DZIŚ, DAMY FUNDUSZEI WSPARCIE MERYTORYCZNENIEZBĘDNEDO PRZETESTOWANIA4-5 ROZWIĄZAŃ.
 5. 5. MIASTA2050: KONIN2050 “Tomoże byćprzełomowy projektdla foresightuw Polsce.” EdwinBendyk,Polityka 8tysięcy mieszkańców 200 lokalnych przedsiębiorców ponad 8 miesięcy promocji 3państwa zaangażowane wprojekt 3konferencje, wtym jedna międzynarodowa 5prototypów rozwiązań Wchodzimyw miasto
 6. 6. WIELOMIEJSKA KONFERENCJA MIASTA2050 5-6 listopada 2015 ponad 5 miast ponad 15 innowacyjnych rozwiązań biznes+samorząd+mieszkańcy Polska+Europa+Świat
 7. 7. BLOKI TEMATYCZNE OCHRONA ŚRODOWISKA PARTYCYPACJA EDUKACJA CZAS WOLNY GOSPODARKA INFRASTRUKTURA
 8. 8. KTO JUŻ Z NAMI JEST: PROWADZIMY ROZMOWY Z:
 9. 9. JustynaKról j.krol@pracowniamiejska.pl 691130686 Monika Koszewska m.koszewska@pracowniamiejska.pl 605496375
 10. 10. ANEKS 1. HARMONOGRAM
 11. 11. CO MOŻEMYZYSKAĆ? • Miastobędzie promowane w Polsce i za granicą, m. in. w ramach czterech konferencji(trzech międzynarowych) • Koninzbuduje sieć wymiany doświadczeń między miastamiprzemysłowymi i będzie jej liderem • Samorząd zyska nowe narzędzia do prowadzenia dialogu społecznego i podniesienia poziomu partycypacji - sprawdzone na 8 tysiącachosób w skali powiatu • Wzmocniona zostanie sieć kontaktów z przedstawicielami ambasad, ministerstw, środowiska naukowego i przedsiębiorstw międzynarodowych • Magistrat otrzyma bazę skonsultowanychi przetestowanych w mikroskali alternatywnychkoncepcji rozwoju miasta • Pozyskamy zewnętrzną ekspertyzę wysokiej klasy(Plymouth, Bendyk, Uniwersytet w Mediolanie, FOB)
 12. 12. CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ? W praktyce oznaczato: • zidentyfikowaniekierunków rozwoju miasta,które odzwierciedlają preferencje i zasoby lokalnej społeczności • zainicjowaniepierwszych grup i działań przygotowującychmiasto do zmiany roli kopalni wmieście • wypracowaniemodelu foresightowego możliwego do zaaplikowaniarównież w innych miastach(po)przemysłowych. CEL: budowanie odporności (resilience)miast opartych o przemysł.

×