Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konin2050 Etap M

Ramy projektu Konin2050
Sesje: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konin2050 Etap M

  1. 1. KONIN 2050 Sesje: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 Pracownia Miejska, Konin 2015 Przy współudziale projektu FORMAT FP7
  2. 2. Z bramy [FOR] 1. DLACZEGO potrzebujemy systemu? • Model systemu wraz z jego podsystemami 2. JAKIE są inne rozwiązania systemu? • opis alternatyw i konkurencyjnych rozwiązań 3. Z JAKICH mierników korzystać w odniesieniu do systemu? • mierniki wydajności i kosztów 5. JAKIE są, JAKIE były i JAKIE będą cechy elementów składowych systemu? • super - system • przeszłość i przyszłość • teraźniejsze trendy 4. JAKA alternatywa jest najbardziej obiecująca? 6. Brama M Do etapu A Powtórzenie wybranych kroków
  3. 3. 1. DLACZEGO potrzebujemy systemu? • Opracowanie modelu systemu jakości życia wraz z podsystemami • Jakie dziedziny działania miasta wpływają na wysoką jakość życia mieszkańców? • Co wchodzi w skład tych dziedzin i kto ma na nie wpływ? • [wyróżnione dziedziny działania miasta: gospodarka – rynek pracy, infrastruktura/transport, środowisko naturalne, edukacja, czas wolny]
  4. 4. 2. JAKIE są inne rozwiązania systemu? • Jakie są dobre przykłady rozwiązań w kraju i za granicą w zakresie interesujących nas dziedzin funkcjonowania miasta? • Jakie są dobre i złe strony tych rozwiązań?
  5. 5. 3. Z JAKICH mierników korzystać w odniesieniu do systemu? • Czy są dostępne dane miernikowe, które mogą opisać liczbowo kategorie funkcjonowania miasta? • Jakimi danymi dysponujemy? Jakie dane możemy jeszcze pozyskać? • Które z mierników opisują kategorie pod kątem kosztów, a które pod kątem wydajności?
  6. 6. 4. JAKA alternatywa jest najbardziej obiecująca?
  7. 7. 5. JAKIE są, JAKIE były i JAKIE będą cechy elementów składowych systemu? • Jaki dzisiaj jest stan rozwoju dziedzin działania miasta, dla których wybraliśmy najbardziej obiecujące alternatywy? • Jak ich stan rozwoju wyglądał w 1980 roku? • Jaki będzie możliwy stan ich rozwoju w roku 2050?
  8. 8. REALIZACJA PROJEKTU Pracownia Miejska PRZY WSPÓŁUDZIALE Projekt FORMAT FP7 MC IAPP GA286305

×