Pitchdocument Zeker Van Mijn Zaak

509 views

Published on

Selman Anne Jaimy Sophie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pitchdocument Zeker Van Mijn Zaak

 1. 1. 1
 2. 2. InleidingStartende ondernemers hebben vaak ontzettend veel aan hun hoofd. Ze moeten allerleiverschillende zaken regelen. Om ervoor te zorgen dat deze ondernemers niet voor onaangenameverrassingen komen te staan is het belangrijk hun goed te informeren. Zo moeten startendeondernemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot de Belastingdienst.Om te zorgen dat de ondernemers dit niet vergeten hebben wij een awareness-campagne opgezet. In dit pitchdocument wordt onze awareness-campagne voor de Belastingdienst besproken. Eerstwordt uitgelegd hoe wij door middel van research en analyses ons concept hebben bepaald.Vervolgens wordt het concept behandeld en daarna volgt onze strategie en media-inzet. Tot slotkomt alles bij elkaar in een ontwerpdocument.Research en analysesSterkte-zwakte analyseDe meeste ondernemers zullen de Belastingdienst niet als hun beste vriend beschouwen. Een grootdeel van hun inkomsten zal weer afgedragen moeten worden aan de belastingdienst. Dit zijn deplichten waaraan een ondernemer moet voldoen. Wat veel startende ondernemers echter nietweten, is dat je als starter ook rechten hebt. Er zijn verschillende regelingen die het een startendeondernemer makkelijker kunnen maken. Hier moeten we de starter dus bewust van maken. De informatie die de belastingdienst op de website en in de voorlichtingsboekjes verstrekt is goeden duidelijk. Er is ook veel informatie voor starters te vinden. De website is echter niet aantrekkelijken het is lastig om de juiste informatie op de website te vinden. Wij adviseren de Belastingdienst danook om hun website aan te passen zodat de gebruiksvriendelijkheid van de website toeneemt. Er moet uitgekeken worden bij het ontwerpen van de campagne dat de boodschap niet alleen omhumor draait. Ondernemen is een serieuze zaak en starters willen serieus genomen worden.Vanzelfsprekend mag de toon grappig zijn en zijn woordgrapjes zoals ‘zeker van je zaak zijn’ eengoede manier om humor in te zetten, maar er moet opgepast worden dat de humor niet te flauwwordt. Daarom zullen wij een redelijk serieuze campagne maken. In 2010 zijn er 270.000 ondernemers gestart en het worden er steeds meer. Naar verwachtingzullen er in 2012 300.000 startende ondernemers zijn. Ons doel is zo veel mogelijk van dezeondernemers bewust te maken van hun rechten en plichten bij de belastingdienst. Op de websitewordt er nu al een starterspakket aangeboden, maar deze is via belastingdienst.nl/starters lastig tevinden. Daarnaast denken wij dat het uitbreiden van het starterspakket met gadgets de motivatievoor het aanvragen van zo’n pakket kan vergroten. Op die manier zullen meer ondernemers op dehoogte raken van de juiste informatie. In tabel 1 staan de belangrijkste punten waar aan gedachtmoeten worden bij het uitzetten van een strategie. 2
 3. 3. Tabel 1: ConfrontatiematrixSterke punten Kansen Niet alleen plichten, ook rechten Starterspakket uitbreiden zou Startersavonden aantrekkelijkheid vergroten Er is zijn veel informatieboekjes Er is een groeiend aantal startersZwakke punten Bedreigingen Website is niet aantrekkelijk Economische crisis kan starters afschrikken Belasting betalen is verplicht Te weinig mensen weten dat je ook Ondernemen is geen grap rechten hebt ImagoprobleemConcurrentieanalyseDe Belastingdienst heeft geen concurrenten die dezelfde producten of diensten aanbieden. Op datpunt heeft de Belastingdienst dus ook geen positie te verdedigen. Voor ons big idea “Bij deBelastingdienst ben je wel zeker van je zaak.” is er echter wel een concurrent. Er is namelijk eenverzekeringspakket van de Rabobank dat “ZekerVanJeZaak®” heet. Er moet dus opgepast worden datdit niet te letterlijk in de campagne genoemd wordt. Ook moet de nadruk liggen op het feit dat je bijde Belastingdienst wel zeker van je zaak bent. Hoewel er dus een verzekeringsnaam is, die lijkt oponze slogan, vinden wij dit niet bedreigend voor onze slogan. Een verzekering is namelijk eenproduct, terwijl onze slogan de hoofdgedachte is achter onze campagne.InsightsVoor het bedenken van ons creatieve concept hebben wij ons gefocust op de vraag: ‘Waarom zou jeals startende ondernemer je fiscale administratie en belastingdienst op orde willen hebben?’. Hierbijhebben we eerst gekeken naar de (overkoepelende) kenmerken van onze doelgroep. ‘Wat hebbenalle startende ondernemers met elkaar gemeen?’ Hiervoor hebben we een mini-onderzoekgehouden, waarbij we verschillende startende ondernemers hebben ondervraagd. Uit dit onderzoekbleek dat er drie ‘hoofdkenmerken’ zijn van startende ondernemers zijn namelijk:1. Startende ondernemers hebben altijd het gevoel dat ze te weinig tijd hebben.2. Ondernemen brengt veel onzekerheid met zich mee.3. Startende ondernemers worden gek van al die verschillende kostenposten.We hebben hierna gekeken of de belastingdienst één van deze drie punten kan oplossen ofverbeteren. De belastingdienst is nou eenmaal een verplichte kostenpost, dus de belastingdienstmaakt punt drie alleen maar erger. De overige punten konden we allebei wel op inspelen. Bij heteerste punt kunnen we bijvoorbeeld mensen zich bewust maken van het feit dat wanneer je zakenop orde hebt, je uiteindelijk meer tijd over hebt voor andere zaken (punt één). Echter hierbij vonden 3
 4. 4. we punt één nog steeds niet helemaal opgelost omdat om je zaken op orde te maken je alsnog tijdzal moeten inleveren. De boodschap van onze campagne is: Bij de belastingdienst ben je wel zeker van je zaak! Waaromhebben we gekozen voor deze slogan? Allereerst ligt de focus van onze boodschap op punt twee:ondernemen brengt veel onzekerheid met zich mee. Er zijn duizenden zaken waar een startendeondernemer onzeker over kan zijn “Welk pand moet hij kopen? Hoeveel mensen moet hij in dienstnemen? Is het logo wel mooi? Is de website goed? Zal de zaak wel goed lopen?” etc. Waar iedereondernemer (en eigenlijk iedereen die in Nederland woont) zeker van is, is dat hij/zij belasting moetbetalen. De belastingdienst biedt dus een vorm van zekerheid. Ten tweede is het belangrijk dat je weet hoeveel belasting je moet betalen omdat je andersniet weet hoeveel inkomen je precies hebt. Als je geen rekening houdt met de belastingdienst en jefinanciële administratie niet op orde hebt, ben je niet zeker van je inkomen. Wanneer je niet zekerbent van je inkomen en dus geld zonder planning uitgeeft, zou het zomaar kunnen dat je ineens heelveel belastinggeld af moet staan, zonder dat je hiervan op de hoogte was. In het ergste geval zal je dezaak weer moeten sluiten. Kortom: om zeker van je zaak te zijn is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je financiëleadministratie en je belastingzaken. Aan de hand van de bovengenoemde insights hebben wij eenmoodboard samengesteld:Het crossmediale conceptCampagnedoelenVeel startende ondernemers zijn niet op de hoogte van hun rechten en plichten. De Belastingdienstwil dat startende ondernemers op de hoogte zijn van het feit dat het starten van een ondernemingbepaalde fiscale rechten en plichten met zich meebrengt. Wanneer men zijn zaken vooraf goedorganiseert, draagt dat bij aan de kans op succes van de onderneming en een goede organisatiemaakt de belastingzaken in het algemeen makkelijker. Informatie over rechten en plichten kunnenstarters vinden op: www.belastingdienst.nl/starters. 4
 5. 5. Het primaire doel van het concept is dat bij startende ondernemers fiscale administratie en destarterssite van de Belastingdienst top of mind komen. Dit willen we bereiken door starters bewustte maken van hun rechten en plichten. Aangezien die informatie op de website te vinden is, is hetons doel om de starters naar de website te laten komen.Onze secundaire doelen hebben betrekking op kennis, houding en gedrag. Hieronder hebben wijonze doelen uiteengezet:Kennis Houding Gedrag 80% van de 75% van alle aangifteplichtigen Minstens 50% van de aangifteplichtigen weet dat vindt dat de Belastingdienst doelgroep zorgt ervoor het belangrijk is bij het genoeg moeite doet mensen dat ze haar fiscale zaken starten van een eigen erop te wijzen dat bepaalde op orde heeft bij het onderneming de fiscale fiscale onderwerpen deel administratie op orde te uitmaken van de fiscale starten van de hebben administratie onderneming 50 % van de (startende) 50% van de doelgroep die de ondernemers weet dat ze site bezoekt staat positief  van alle 30% op de site en de tegenover de informatie (in (startende) landingspagina meer aangifte en speciale site) die de ondernemers gaat naar informatie kan vinden Belastingdienst hierover biedt de speciale site voor nadere uitlegDe doelgroepOnze primaire doelgroep zijn startende ondernemers. Onze secundaire doelgroep zijn de ‘gevestigde’ondernemers en ZZP-ers. De ideale oplossing om beide doelgroepen te bereiken is om met de basaleboodschap op awareness-niveau ook de ondernemers en ZZP-ers te raken die reeds gestart zijn.Het conceptOm ons doel te bereiken richt ons big idea zich op het feit dat ondernemers hun financiëleadministratie op orde moeten hebben vanaf de start van hun onderneming. Wij spiegelen de startersdaarom een situatie voor waarin de ene ondernemer wel goed zijn financiële zaken op orde heeft ende ander niet. Hierbij wordt uitgegaan van extreme situaties om het verschil tussen wel en niet tebenadrukken. Zo laten we zien dat je bij een goede administratie niet voor onverwachte dingen komtte staan. Zekerheid is daarom het sleutelwoord van onze campagne. Onze slogan is: “Bij deBelastingdienst ben je wel zeker van je zaak”. Het verhalende element binnen onze campagne draait om een startende ondernemer die zijnfinanciële zaakjes op orde heeft en daarom zeker is van zijn zaak. De “Ik ben zeker van mijn zaak”-mok staat centraal in onze campagne en komt in alle verschillende soorten media terug. Zo willen we een limited-edition starterspakket maken met een mok, agenda en pen als extraatje. Deze kunnenstarters bestellen via de belastingdienst.nl/starters website. Het verhaal achter de mok is, dat demok rust en zekerheid uitstraalt. Als je zeker bent van je zaak, heb je de tijd om rustig een kopje 5
 6. 6. koffie te drinken zonder zorgen. Omdat mensen zich kunnen identificeren met wat er verteld wordt,wordt de beleving persoonlijker, betekenisvoller en authentieker. Hierdoor zullen starters eerder derelevantie van het bijhouden van hun administratie inzien.Unique selling pointsOnze campagne richt zich erop om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om je financiëleadministratie op orde te hebben. Daarom kun je een uniek starterspakket aanvragen zodat je meteenalle informatie krijgt die je nodig hebt. Op die manier kan elke ondernemer zeker van zijn zaakworden.SynopsisOns verhaal gaat over Freek, een startende ondernemer die al zijn zaakjes op orde heeft. Voordat hijbegon met ondernemen heeft hij een uitgebreid bedrijfsplan geschreven, een website gebouwd envisitekaartjes laten drukken. Freek is echter één belangrijk ding vergeten: het bijhouden van zijn financiële administratie. Daarom moet Freek nu in één keer heel veel belasting afdragen. We zienFreek met een lege “financiële administratie”-map en terwijl hij erin kijkt, begint het licht al teknipperen. Na een paar keer is het helemaal uit. Als Freek koffie zet, werkt het apparaat niet. Ookheeft Freek het koud, want de verwarming doet het niet meer. Als je je financiële administratie nietbijhoudt, kun je voor onverwachte tegenslagen komen te staan. Naast Freek is er Jan, ook een startende ondernemer. Jan heeft drie maanden geleden eenstarterspakket aangevraagd en heeft vanaf het begin zijn financiële administratie bijgehouden. Datheeft ervoor gezorgd dat hij niet voor onverwachte belastingen kwam te staan. Daarom is Jan welzeker van zijn zaak. Hij leest rustig een krantje en drinkt uit zijn “Ik ben zeker van mijn zaak”-mok. Hijkan tevreden achterover leunen. Bij de Belastingdienst ben je wel zeker van je zaak.StrategieVoor onze campagne willen we verschillende soorten media inzetten. Vanuit alle campagnemiddelenwordt er verwezen naar de website. Ons doel is namelijk dat uiteindelijk de startende ondernemervia de website zijn zaken op orde maakt. Hiervoor is het van belang dat de usability van de websitewordt vergroot zodat de ondernemers makkelijk informatie kunnen vinden die voor hun van belangis. Hieronder zullen wij per medium bespreken hoe ons idee uitgewerkt wordt.TelevisieMet de tv-commercial wordt een groot publiek bereikt en kunnen mensen wordenaangezet om naar de website te gaan. Dit lijkt misschien in eerste instantie overbodig,maar wanneer iemand een bedrijf begint, zijn er ontzettend veel mensen om hun heendie zich ermee bemoeien. Met de inzet van televisie bereiken we niet alleen de startendeondernemers zelf maar ook de familie, vrienden en eventuele collega’s van deondernemers. Deze groep mensen hebben uiteindelijk ook invloed op de zaken van destartende ondernemer. Wij verwachten dat we met de reclamecampagne het breedste 6
 7. 7. publiek zullen trekken. Zowel de startende kapper, als de startende ICT-er zelf kunnen de reclamevoorbij zien komen. Om een zo groot mogelijke groep te bereiken zullen we de reclame op RTLzenders voorbij laten komen na onder andere het nieuws en vanaf 18.00 tot 23.00. Wijverwachten dat dit de grootste groep bereikt die onder onze doelgroep valt. Ons storyboard is alsvolgt:WebbannersWe plaatsen webbanners op de eerste hits van Google. Startende ondernemers zullen namelijkhoogst waarschijnlijk deze sites het meest bezoeken. Met webbanners hopen wij de startendeondernemer zelf te bereiken. Wanneer een ondernemer op zoek is naar informatie over het opzettenvan een eigen bedrijf (en zaken die daarmee te maken hebben) is hij al goed bezig voor zijn nieuweonderneming. Dit is natuurlijk een goed moment om de ondernemer naar de website van de 7
 8. 8. belastingdienst te sturen. Het zou zonde zijn om een startende ondernemer die al goed bezig is nietgelijk de weg te wijzen.Sites die als eerst boven komen in Google:- Startendeondernemers.nl- Eenmanszaakoprichten.nl- Bedrijfopzetten.nlKrantenadvertentiesWe plaatsen een advertentie in het Financieel dagblad om mensen uit het bedrijfsleven te bereiken.Lezers van het financieel dagblad zijn namelijk gevestigd in het bedrijfsleven. Volgens de website vanhet financieel dagblad is dit hun doelgroep:‘’Het Financieele Dagblad bereikt een kwalitatief hoogwaardige doelgroep van ondernemendemensen. De FD lezer is actief, werkzaam, tussen de 25 en 60 jaar en hoogopgeleid. Een welvarendedoelgroep waarvan 80% zichzelf mag rekenen tot de hoogste sociale klasse van Nederland. Dezekritische mensen willen goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in de wereld, achtergrondenen kansen. De lezers van het FD zijn bovenmatig geïnteresseerd in economie, politiek, ondernemen,kunst en literatuur’’.Het financieel dagblad lijkt ons daarom uitermate geschikt voor het plaatsen van eenadvertentie. Onze advertentie wordt dan geplaatst in het tweede katern onder het kop‘ondernemen’. Als tweede krant kiezen we de Telegraaf. De Telegraaf wordt door heel veel mensen gelezen. Aljaren is de Telegraaf de meest gelezen krant van Nederland. Wij denken door een advertentie in de 8
 9. 9. Telegraaf te plaatsen en hele grote groep Nederlanders te bereiken.StarterspakketVoor onze campagne willen we het starterspakket uitbreiden met een mok, agenda en een pen.Hierdoor zal het aantrekkelijker zijn om het starterspakket aan te vragen. Momenteel bestaat hetstarterspakket uit: Handboek ondernemen (cd-rom) Starterskrant formulier ‘Voorbereiding Gemeenschappelijke Inschrijving Startende onderneming. Eenmanszaak, vof cv en maatschap’De mok, de agenda en de pen moeten onze slogan uitstralen. Daarom zal de mok belastingdienst-blauw zijn met in witte letters: “Ik ben zeker van mijn zaak!”. We denken dat de mok een rust-moment en een moment van zekerheid kan uitstralen. Daarnaast zal de agenda ook blauw zijn metdezelfde tekst. In de agenda zelf zullen belangrijke data met betrekking tot de financiëleadministratie en belastingdienst vermeld worden. Ook zullen we belangrijke tips voor starters in deagenda vermelden. We hebben gekozen voor een agenda, omdat een agenda helpt met hetorganiseren en ordenen van je afspraken. Daardoor kun je ook zekerder zijn van je zaak. Op de penzal onze slogan en de website voor starters te lezen zijn. Aangezien pennen vaak van hand tot handgaan, zullen op die manier veel mensen het webadres te zien krijgen en wellicht een kijkje gaannemen. Het starterspakket kan aangevraagd worden via de huidige website, dit komt er als volgt uitte zien: 9
 10. 10. 10
 11. 11. BudgetTV reclameWe hebben gekozen voor een TV reclame op RTL 4 en 5, 7 en 8. We hebben voor deze zendersgekozen omdat deze twee de meeste kijkcijfers hebben en we daarmee dus het grootste bereikzullen hebben. Het type Specifiek Fixed Budget sluit het beste aan bij ons. Je kan zelf dereclameblokken kiezen en het is een flexibel pakket. We richten ons op de doelgroep 20 tot 49 jaar.Het spotje heeft 30 seconden zendtijd.De kosten voor de reclame per twee weken per maand zijn:Januari € 1342,32Februari € 1700,28Maart € 1968,74April € 2483,29Mei € 2908,36Juni € 2707,01Juli € 1745,02Augustus € 1767,39September € 2885,48Oktober € 2975,48November € 2975,48December € 2460,92Specifieke punten van het Specifiek Fixed Budget• je kiest zelf de zender en daarbinnen de reclameblokken.• bij verwachte over- en onderscores boeken wij in overleg blokken bij of af. onze prognoses zijnhierbij uitgangspunt.• Voor de initiële indeling is per ingekochte zender een ruime selectieve blokselectie nodig (150%).• over- en onderscores van de diverse inkoopvormen worden binnen de campagne met elkaarverrekend.• optimalisatie van het uitzendschema is mogelijk, onder andere via tIp.• bij inkoop op de core doelgroep van de zender is de doelgroepindex 2 punten lager.• minimaal aantal Grp’s: 15.• minimale looptijd: 7 dagen.• productindex: 119.Kranten advertentie Financieel DagbladVoor de advertentie in het FD hebben we gekozen voor een fullcolour, twee kolommen en 120 mmhoog. Hij zal geplaatst worden op pagina 3 bij het onderwerp Ondernemen. De advertentie wordtvan dinsdag tot en met vrijdag geplaatst (op maandag verschijnt op pagina 3 niets overondernemen).De kosten voor de advertentie voor een periode van twee weken zijn:€ 10214,20 11
 12. 12. Kranten advertentie TelegraafVoor de advertentie in de Telegraaf hebben we gekozen voor een fullcolour, drie kolommen en 118mm hoog op pagina 5. Het is een ‘gewone advertentie’ waardoor we met een standaard tarief temaken hebben. Hij wordt maandag tot en met vrijdag geplaatst gedurende twee weken.De kosten voor de advertentie voor een periode van twee weken zijn:€ 22110,80Budget opzetWe hebben te besteden € 1.000.000,00Creatieve ontwikkeling € 200.000,00TV reclame (uitzendtijd) € 100.000,00Webbanners € 200.000,00Kranten € 400.000,00Starterspakket € 100.000,00Conclusie 12

×