Pitchdocument We Doen Het Samen

317 views

Published on

Joris Wouter Anne-Wil Floris

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pitchdocument We Doen Het Samen

  1. 1. Pitchdocument We doen het samen De belastingdienst neemt je bij de handJoris Mol Wouter Zijp Anne-Wil Coumou Floris Rood Universiteit Utrecht
  2. 2. InleidingStartende ondernemers en jonge ondernemers moeten een betere kennis krijgen van hun rechtenen plichten. Zij zijn hierover niet goed genoeg ingelicht, dus er moet voor gezorgd worden dat zenaar de website gaan om zelf alles uit te zoeken. Maar op de website van de belastingdienst wordteen onoverzichtelijke brei aan informatie gegeven waar de starter zelf maar moet uitzoeken welkeinformatie voor hem van toepassing is.Door de komst van internet zijn mensen luier geworden. Weten ze iets niet, dan zoeken ze heteven op met Google. Mensen komen terecht op allerlei verschillende fora in plaats van op destatische belastingsite. Het is daardoor een illusie om te denken dat mensen naar de belastingsitegaan en verwachten dat ze alles tot in de detail goed gaan uitzoeken.Wij kiezen ervoor om geen traditionele push marketingstrategie te hanteren, omdat uit onderzoekis gebleken dat het voor een marketeer buitengewoon moeilijk is zijn publiek goed te kennen enwij daarom besloten hebben ze te benaderen op basis van wat we wél weten: ze hebben behoefteaan goede en individuele informatie. Op basis van dat criterium hebben wij de doelgroep gepullt inplaats van gepusht.Wij bieden de starters en ZZP’ers een platform waar ze individuele belastinginformatie krijgen,specifiek voor hun bedrijf. Vervolgens goed worden ingelicht over alle rechten en plichten. Hetplatform heet “We doen het samen”.Het paradigma van de belastingdienst zal volledig worden omgedraaid. Voorheen moest je zelfalles maar uitzoeken bij de belastingdienst, maar nu komt de belastingdienst naar je toe. Samengaan we ervoor zorgen dat je onderneming een goede basis heeft en al je belastingzakenpersoonlijk goed worden geregeld.Het platform “We doen het samen” zal aansluiten bij de huidige lijn van de belastingdienst, zoals“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” en “De belastingdienst onderneemt met jemee”.Daarnaast gaan we bekendheid geven aan het platform door middel van een televisieprogramma.We gaan geen klassieke reclamecampagne uitvoeren, aangezien wij denken dat doorreclameblindheid dit niet heel effectief is. We komen met een nieuw marketingidee voor debelastingdienst, namelijk de het tv-programma dat de zakelijke kant van ondernemen belicht. Hierstrijden ondernemers via regionale voorrondes naar de landelijke finale om daarmee de titel ‘Bestestarter van Nederland’ te winnen.
  3. 3. ON-LINE PLATFORMWedoenhetsamen.nlKaal informatie zenden en op je website zetten werkt niet altijd effectief. Het is een illusie om tedenken dat mensen alle droge informatie gaan doorzoeken, dus we stappen over opbelastingdienst 2.0. De term 2.0 wordt gebruikt om aan te geven dat er een nieuwe trend isopgekomen. 2.0 houdt in dat websites meer interactiever en socialer worden. Dit is goed toe tepassen op de belastingdienst omdat deze toch niet als heel sociaal bekendstaat. Door 2.0 komt debelastingdienst meer in contact met de ondernemers.We hebben navraag gedaan onder starters en ZZP’ers en het blijkt dat de belastingdienst op ditmoment vaak een negatieve klank heeft bij de meeste de ondernemers. Ze pakken namelijk eendeel van je zuurverdiende geld af en bieden je een onoverzichtelijke belastingwebsite waar je alleszelf maar moet uitzoeken! We keren het paradigma dus nu om: de belastingdienst komt naar joutoe!Er zijn al ontzettend veel verschillende Social Networks ontstaan in de laatste paar jaren. Maar hetaantal Social Networks dat succesvol blijkt te zijn is beperkt tot een handjevol. Doordat er zoontzettend veel networks zijn, hebben wij ervoor gekozen om dit juist niet te doen! Wij hebbennamelijk ondervonden dat er teveel nadelen aan het zelf starten van een network zitten. Zo heeftde Kamer van Koophandel ook een eigen Social Network opgericht genaamd Hallo! Dit is een flopgeworden. De eerste hit die je krijgt op Google als je ‘Hallo!’ wilt Googlen is het onderwerp KvKHallo: Leuk, maar wat nu?? Hier wordt dus meteen al duidelijk dat mensen de site niet snappen.Ook is de community verzadigd met reclames van bedrijven.Hiernaast is het zelf maken van een Social Network niet in het werkgebied van de belastingdienst.Het is namelijk iets heel groots en commercieels waar de belastingdienst wellicht zijn naam nietaan zou willen koppelen. Wij hebben hiervoor een goed alternatief bedacht: een puur informatiefplatform voor de starter en de jonge ondernemer.Het platform heeft twee speerpunten: informatie op maat en sociaal 2.0 belastingzaken regelen.Om verder dit verder uit te leggen hebben we een overzicht gemaakt wat de voordelen zijn van hetplatform We doen het samen:1. Duidelijke, gedestilleerde, individuele belastinginformatieDe individuele belastinginformatie krijg je door middel van enkele selectiecriteria die je aan moetgeven bij je aanmelding op het platform. Het gaat hierbij om het aantal werknemers in je bedrijf,de datum van oprichting van je bedrijf, de bedrijfstak waar je werkzaam in bent, etc. Aan de handvan de gegevens die je in je bedrijfsprofiel invult krijg je specifieke belastinginformatie voor jouwbedrijf.2. Updates over veranderingen in belastingregelingenZodra er op het belastinggebied iets verandert en als dit voor jouw bedrijf van toepassing kan zijn,krijg je hier een melding van. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan een verhoging (of verlaging) vande ondernemersaftrek. Doordat je hierdoor minder geld kwijt zou kunnen zijn is het voor de
  4. 4. ondernemer zeer aantrekkelijk. De updates worden aangegeven in je inbox voor notificaties enberichten maar ook door een notificatie in je inbox. Zo blijf je up-to-date van alle verandering diede belastingdienst doorvoert.3. Notificaties wanneer je de jaarlijkse belastingaangifte moet doenHet blijkt dat de belastingaangifte toch iets is wat ondernemers vaak voor zich uit blijven schuiven,dit doen ze omdat ze vinden dat teveel werk is of omdat ze het gewoon niet snappen. Dus op dezemanier worden ze er direct mee geconfronteerd en worden ze gestimuleerd en naar relevante foraen platforms gestuurd waar ze kunnen vinden hoe ze dit moeten aanpakken.4. Handige tips over het belastingsysteem, de administratie en ondernemenDit is ook een belangrijk punt van het platform. Onder het kopje ‘onderneemtips’ krijg je eenoverzicht aan belangrijke tips over hoe je bijvoorbeeld je administratie op een goede manierbijhoudt en effectief inricht zodat het invullen van je belasting voortaan op een goede maniergebeurd.Op je bedrijfspagina staat een klok/timer die laat zien hoelang je bedrijf al bestaat. Op basishiervan krijg je als bijvoorbeeld je bedrijf bijna een jaar bestaat een bericht in je inbox dat je jebalans op moet gaan maken. En in dat bericht staat dan waar je voorbeelden kunt vinden hoe jedat moet maken en wijst het weer fora en platforms aan waar je terecht kunt voor verdere vragenof discussies.5. ZoekbalkOp het platform zelf is namelijk ook een zoekbalk aanwezig waar je je vragen kan stellen over alleswat met de belastingdienst te maken heeft. De informatie die dan verschijnt komt zowel van debelastingdienst website als van reeds bestaande en succesvolle communities als Higher Level enLinked In.Welke fora en platform daarbij bovenaan de zoekresultaten terechtkomt, wordt bepaald door deratings die gegeven worden door gebruikers van het platform. Natuurlijk kunnen ondernemers ooknog steeds telefonisch de belastingdienst blijven bevragen door middel van de belastingtelefoon.Het platform wijst je dus bijvoorbeeld naar Linked In. Dit is een al bewezen en zeer succesvol SocialMediaplatform. De ondernemer bezoekt massaal dit soort websites. Doordat deze zeitgeistaanwezig is hebben wij voor deze samenwerking met Linked In gekozen.Dat een samenwerking zoals deze werkt, is te zien aan de community Higher Level. Doordat ookhet Ministerie van Economische Zaken deze ontwikkeling heeft gezien, hebben zij ervoor gekozenom Higher Level te subsidiëren. Door deze samenwerking kunnen ondernemers contact leggenmet andere starters en komt er een sociale dimensie om je belasting goed te regelen. Debelastingdienst krijgt hierdoor een socialer imago, want de belastingdienst komt naar je toe, stuurtje naar goede fora en platforms en geeft informatie op maat!
  5. 5. Screenshot van het platform
  6. 6. TELEVISIESHOW“De beste starter van Nederland”Een interessant marketingmiddel en dat geen last heeft van reclameblindheid is het realiseren vaneen tv-programma voor starters: De Beste Starter Van Nederland. Vaak trekken talentenjachtenveel bekijks en het is een goed concept om onze boodschap over te brengen. Daarnaast is hetreclame voor deelnemers om hier aan mee te doen en een goede test voor het bedrijf. Dezemensen zullen op hun beurt reclame maken bij hun vrienden, kennissen en collega’s om ook ditprogramma te kijken. Zo krijg je een programma dat een redelijke bekendheid gaat genieten in deomgeving van starters.Het format zal bestaan uit twee onderdelen, een regionale en een nationale competitie. Deregionale competitie levert twaalf provinciale winnaars af die het tegen elkaar zullen opnemen inde nationale competitie. Welke zender de Belastingdienst hiervoor benaderen wil is uiteraard aanhen.De selectiecriteria voor de deelnemers zijn niet heel uitgebreid, er zou gedacht kunnen wordenaan starters, jonge ondernemers en ZZPers. Er wordt binnen de competitie niet gedifferentieerdop bedrijfstak: de uitdagingen welke de deelnemers moeten overwinnen zijn algemeneuitdagingen waarmee elke ondernemer, ongeacht het veld, mee te maken zal krijgen. Deondernemer zelf zal willen meedoen bijvoorbeeld omdat hem een investeringssom te wachtenstaat als hij wint. Anderzijds om naambekendheid te verkrijgen. De belastingdienst kan via ditprogramma het platform onder de aandacht brengen en er op die manier voor zorge dat meerondernemers goed ingelicht zijn over hun belastingzaken.Natuurlijk hoort bij een talentenjacht ook een jury. Deze zou bijvoorbeeld samengesteld kunnenworden uit een succesvolle ondernemer, een succesvolle marketeer en een econoom. Zij zullenbeoordelen over de ondernemers de uitdagingen die het programma voor hen poneert op dejuiste manier overwinnen. Er kan bij deze uitdagingen gedacht worden aan:Week 1: Houd je personeel onder controleDe ondernemers worden geconfronteerd met een fictieve klant waarmee 1 of enkele fictievewerknemers (gespeeld door acteurs) aan de slag moeten. Deze werknemers veroorzakenproblemen en het is aan de ondernemer om ervoor te zorgen dat het toch allemaal in goedebanen loopt. Hierbij speelt impliciet ook de administratieve kant van het onderhouden vanpersoneel een rol. (het belastingdienst-elementje)Week 2: Ken je markt /doelgroepWeek 3: Ga om met negatieve persWeek 4: Behoud controle over de financiënEnzovoort.Elke week kan er een interessante en ondernemer-gerelateerde uitdaging worden uitgevoerd doorde ondernemers, waarbij steeds een administratief element naar voren komt of eenbelastingtechnisch element een rol speelt. Dit hoeft niet elke week integraal onderdeel van deuitdaging te zijn, maar we kunnen wel vers houden dat de belastingdienst je kan helpen bij hetomgaan met/oplossen van bepaalde moeilijkheden die de jonge ondernemer tegenkomt.Een heel sterk punt is dat wij de reclameblindheid overstijgen. Dit is de gedachte dat mensen zichafsluiten voor reclame. Zo kan het namelijk dat iemand tijdens de reclameblokken op de televisienaar het toilet gaat. Op internet kan het zijn dat de bezoekers toch niet naar de banners kijken of
  7. 7. het als storend ervaren. Een televisieprogramma overstijgt dit. Mensen kijken er immers graagnaar. En vrijwillig, in tegenstelling tot de reclame. Het kan zelfs zo zijn dat mensen elkaar aanradenom het programma te kijken, ondanks de onderliggende boodschap. De afleveringen zullen ook ophet platform terug te bekijken zijn.Tot slot:Wat de belastingdienst als nadeel zou kunnen zien:We weten dat we een rigoureus plan hebben waar we de hele visie die mensen tegenover debelastingdienst hebben willen omgooien. Maar het is voor de belastingdienst belangrijk dat zij nietop deze manier doorgaan, aangezien dit negatieve beeld dat ze over zichzelf hebben opgeroepenniet aantrekkelijk is voor de ondernemer. Wij menen niet dat we een heilige graal in handenhebben, maar wél dat we een verdomd goed idee bedacht hebben. Wat voor de belastingdienstverder nog belangrijk is om zich te beseffen dat wanneer het platform eenmaal draait, het moeilijkzal zijn om deze weer uit de lucht te halen. Eventuele redenen zouden kunnen zijn dat het platformop de een of andere manier teveel gebruikt zal worden voor reclames van eigen ondernemingenwat uitloopt op spam. Hiernaast is er misschien nog een probleem. De Kamer van Koophandel ismisschien niet heel happig om een samenwerking waarbij er een platform wordt gecreëerd. Ditomdat zij zelf al het platform Hallo! hebben die laatst nog in zijn geheel een uiterlijke wijzigingheeft gehad.Hiertegen brengen wij echter de volgende voordelen in:Het imago van de belastingdienst wordt veranderd! In plaats van negatieve connotaties wordt debelastingdienst nu gezien als helpend en hip. Hiernaast past deze campagne goed bij eerdereslogans als “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” en “De belastingdienstonderneemt met je mee!”. Doordat wij ons ook willen verbinden met de Kamer van Koophandel isdit misschien een opstapje om een verdere samenwerking tussen de belastingdienst en Kamer vanKoophandel te realiseren, dit zou voor beide instellingen positieve gevolgen kunnen hebben. Zo zalde belastingdienst gelijk doorkrijgen als er een nieuwe bedrijf is aangemeld wat moeite bespaard.Het financiële plaatje is ook niet overdreven hoog. Het grootste deel van het budget zal opgaanaan het produceren van de televisieshow en de eventuele reclame hiervoor. Vooral het eerste jaarvan het produceren zal redelijk prijzig zijn, maar op het moment dat het een succes blijkt zullen desponsors in de rij staan waardoor de kosten aanzienlijk zullen dalen. Het platform is goedkoop terealiseren en op het moment dat het goed loopt zullen de kosten ook laag blijven. Op het momentdat dit project succesvol is, zal er een massa ondernemers het platform opgaan. Via onder anderemond op mond reclame zorgt het succes van het platform er dan voor dat je als starter je als eersteop ons platform aan gaat melden en daarna pas naar de Kamer van Koophandel etc.
  8. 8. Conclusie:Ons voorstel bestaat dus uit twee delen. Een platform enerzijds, en een televisieshow anderzijds.Het platform trekt ondernemers uit zichzelf al aan, omdat het hen een dienst bied: individuelebelastinginformatie. Een gebruikelijke reclamecampagne van de Belastingdienst duurt een jaar, ditplatform kan zich ontwikkelen en langer standhouden dan dat. Zonder dat de Belastingdiensthiervoor aanvullend hoeft te investeren! Wanneer het eenmaal naamsbekendheid geniet, kan hetzijn eigen weg gaan. Er zit bovendien ook een sociale dimensie aan vast: met behulp van dezoekfunctie kan de gebruiker van het platform informatie vinden van andere ondernemers viabekende social media als LinkedIn en Higher Level.Om het platform op een doeltreffende manier bekendheid te geven, is gekozen voor het opzettenvan de televisieshow. De nieuwsgierige jonge ondernemer zal hiernaar kijken om zomaar van watentertainment te genieten terwijl hij dingen oppikt over goed ondernemen. De Belastingdienst kandan naar eigen inzicht zijn persoonlijke boodschap, namelijk dat de ondernemer zich dient aan temelden op het platform, daarin verpakken. De waarschijnlijkheid dat de kijkende ondernemer ditbericht onthoud is in het format van een televisieshow groter dan bij een simpele reclamespot. Dekijker onthoud deze niet echt. Wanneer hij de show kijkt echter, is hij hiermee geïnteresseerd engeëngageerd bezig. De kans dat hij de boodschap dan onthoud, samen met de voordelen die hetplatform voor hem bied, zorgen voor een grote kans dat hij zich zal aanmelden. Het platform zalook uit zichzelf verwijzen naar de televisieshow, omdat deze via het platform terug te zien is.Wat betreft de financiën is het maken van een natuurgetrouwe schatting voor ons vrij ingewikkeldgevallen. Omdat het een overheidsdienst betreft zal het opzetten van het platform neerkomen opongeveer €50.000. Wat betreft het programma zal het regionaal ongeveer €200.000 kosten ennationaal ongeveer €750.000, wat het totaal op één miljoen brengt. Dit budget is afhankelijk vande bereidwilligheid van de Belastingdienst om partnerships aan te gaan met bijvoorbeeldtelevisiezenders. Hoe dan ook zal het de Belastingdienst sieren te denken aan een samenwerkingmet startende televisiemakers, omdat het hele doel immers is de behoeften van de starters tebehartigen.

×