การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
กับการประกันคุณภาพอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื...
www.prachyanun.com
Contents
การวิจัยกับการประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้กับฐานข้อมูลวิจัย
แหล่งข้อมูลการประชุมวิชาการ
การจั...
การจัดการความรู้งานวิจัยแบบอุดมศึกษา
 บทความวิชาการ
 บทความวิจัย , Poster
 การลงพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ
 กา...
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกกับการวิจัย
www.prachyanun.com
การวิจัยระดับปริญญาโท
www.prachyanun.com
การวิจัยระดับปริญญาเอก
www.prachyanun.com
ผลการวิจัยของอาจารย์
www.prachyanun.com
(ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ งานวิจัย ป.โท/ป.เอก
www.prachyanun.com
งานวิจัยกับการพัฒนาอาจารย์
www.prachyanun.com
(ร่าง) การประเมินผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์
www.prachyanun.com
(ร่าง) การประเมินผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์(ต่อ)
www.prachyanun.com
Procedia
AllConference.com
http://www.conferencealerts.com
World Academy of Science, Engineering and
Technology
http://www.iacsit.org
เกณฑ์ประเมิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 30
 เอกสารประกอบการสอน ,งานวิจัย, บทความวิชาการ ฯลฯ
 ผลงานอยู่ในระดับดี
รองศาสต...
ผลงานต้องมีหนังสือรับรอง ร้อยละ 50
เอกสารประกอบการสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต (ผศ.)
เนื้อหาระดับอุดมศึกษา
Sheet ที่ใช้สอน
เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
ใช้สอนมา 1 เทอม
เอกสารคาสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต (รศ.)
วิชาที่ตนเองสอน
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ
การสอน เนื้อหาครบถ้วน
- แผนการสอน
- แบบฝึกห...
บทความวิชาการ 10 – 20 คะแนน
ตารา 20 – 40 คะแนน
เนื้อหาระดับอุดมศึกษา
ตารายอดนิยม มจพ.
ศูนย์ผลิตตาราเรียน
มจพ.
จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์
หนังสือ 20-40 คะแนน
เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาระดับอุดมศึกษา
หนังสือที่เนื้อหาทันสมัย
ยังไม่กาหนดในรายวิชา
งานวิจัย 20-30-40 คะแนน
รายงานการวิจัย 0 คะแนน
บทความวิจัย (ลงพิมพ์ในวารสาร)
 วารสารในประเทศ 30 คะแนน
 วารสารต่างประเท...
รายงานการวิจัย
บทความวิจัย 20 คะแนน
บทความวิจัย 30 คะแนน
บทความวิจัย 30 คะแนน
บทความวิจัย 40 คะแนน
งานแปล
งานวิชาการอื่น ๆ
ข้อควรพิจารณาในการเสนอผลงาน
ผลงานต้องเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต้องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ควรส่งผลงา...
กฤษณพงศ์ กีรติกร, 2557 p.38
www.prachyanun.com
บทสรุป
 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยระดับอุดมศึกษา คือ การ
นาประสบการณ์จากการวิจัยมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์
ในรูปแบบของบทคว...
คาถาม
www.prachyanun.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโ...
การจัดการความรู้วิจัยกับการประกันคุณภาพ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การจัดการความรู้วิจัยกับการประกันคุณภาพ

516 views

Published on

"การจัดการความรู้การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ"
พบปะคณบดีและคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการความรู้วิจัยกับการประกันคุณภาพ

 1. 1. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กับการประกันคุณภาพอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. www.prachyanun.com Contents การวิจัยกับการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้กับฐานข้อมูลวิจัย แหล่งข้อมูลการประชุมวิชาการ การจัดการความรู้กับการข้อตาแหน่งทางวิชาการ การวิจัยกับตาแหน่งทางวิชาการ
 3. 3. การจัดการความรู้งานวิจัยแบบอุดมศึกษา  บทความวิชาการ  บทความวิจัย , Poster  การลงพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  การลงพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  การลงพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับโลก ISI, SCOPUS , IEEEwww.prachyanun.com
 4. 4. เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกกับการวิจัย www.prachyanun.com
 5. 5. การวิจัยระดับปริญญาโท www.prachyanun.com
 6. 6. การวิจัยระดับปริญญาเอก www.prachyanun.com
 7. 7. ผลการวิจัยของอาจารย์ www.prachyanun.com
 8. 8. (ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ งานวิจัย ป.โท/ป.เอก www.prachyanun.com
 9. 9. งานวิจัยกับการพัฒนาอาจารย์ www.prachyanun.com
 10. 10. (ร่าง) การประเมินผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ www.prachyanun.com
 11. 11. (ร่าง) การประเมินผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์(ต่อ) www.prachyanun.com
 12. 12. Procedia
 13. 13. AllConference.com
 14. 14. http://www.conferencealerts.com
 15. 15. World Academy of Science, Engineering and Technology
 16. 16. http://www.iacsit.org
 17. 17. เกณฑ์ประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 30  เอกสารประกอบการสอน ,งานวิจัย, บทความวิชาการ ฯลฯ  ผลงานอยู่ในระดับดี รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 50 • เอกสารคาสอน, งานวิจัย , ตาราหรือหนังสือ ฯลฯ – ผลงานอยู่ในระดับดี »ศาสตราจารย์ ร้อยละ 50 »ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
 18. 18. ผลงานต้องมีหนังสือรับรอง ร้อยละ 50
 19. 19. เอกสารประกอบการสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต (ผศ.) เนื้อหาระดับอุดมศึกษา Sheet ที่ใช้สอน เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม ใช้สอนมา 1 เทอม
 20. 20. เอกสารคาสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต (รศ.) วิชาที่ตนเองสอน สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ การสอน เนื้อหาครบถ้วน - แผนการสอน - แบบฝึกหัด - บรรณานุกรม
 21. 21. บทความวิชาการ 10 – 20 คะแนน
 22. 22. ตารา 20 – 40 คะแนน เนื้อหาระดับอุดมศึกษา ตารายอดนิยม มจพ. ศูนย์ผลิตตาราเรียน มจพ. จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์
 23. 23. หนังสือ 20-40 คะแนน เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชาระดับอุดมศึกษา หนังสือที่เนื้อหาทันสมัย ยังไม่กาหนดในรายวิชา
 24. 24. งานวิจัย 20-30-40 คะแนน รายงานการวิจัย 0 คะแนน บทความวิจัย (ลงพิมพ์ในวารสาร)  วารสารในประเทศ 30 คะแนน  วารสารต่างประเทศ 40 คะแนน »บทความวิจัย (นาเสนอในการประชุมวิชาการ)  ในประเทศ 20 คะแนน  ต่างประเทศ 30 คะแนน
 25. 25. รายงานการวิจัย
 26. 26. บทความวิจัย 20 คะแนน
 27. 27. บทความวิจัย 30 คะแนน
 28. 28. บทความวิจัย 30 คะแนน
 29. 29. บทความวิจัย 40 คะแนน
 30. 30. งานแปล
 31. 31. งานวิชาการอื่น ๆ
 32. 32. ข้อควรพิจารณาในการเสนอผลงาน ผลงานต้องเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ควรส่งผลงานที่มีอยู่ทุกชิ้น ไม่สามารถเก็บเอาไว้รอขอใน ระดับที่สูงกว่าได้อีก กล้า ๆ หน่อย !!!!! » จงเชื่อว่าผลงานของตนมีคุณภาพ และ ผู้ตรวจผลงานก็มีคุณธรรมและเมตตา
 33. 33. กฤษณพงศ์ กีรติกร, 2557 p.38 www.prachyanun.com
 34. 34. บทสรุป  การจัดการความรู้ด้านการวิจัยระดับอุดมศึกษา คือ การ นาประสบการณ์จากการวิจัยมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  การวิจัยไม่ใช่วิทยานิพนธ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของการ วิจัยสามารถนามาตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นส่วนหนึ่งของ จัดเก็บความรู้ให้กับองค์กร www.prachyanun.com
 35. 35. คาถาม www.prachyanun.com
 36. 36. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-703-7515 http://www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com วิทยากร

×