เทคนิคการสอนสมัยใหม่

2,149 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคนิคการสอนสมัยใหม่

 1. 1. เทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ โรงแรมหัวหินบลูเวฟ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 PowerPoint
 2. 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่
 3. 3. 3 Contents 1 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3 การเรียนการสอนสมัยใหม่ 4 บทสรุป
 4. 4. Digital Citizen 4
 5. 5. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5
 6. 6. Smart Learning 6
 7. 7. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 www.prachyanun.com Prachyanun Nilsook, Ph.D.
 8. 8. 21st Century Classroom 8
 9. 9. Communications
 10. 10. 21st Century Skills and Social Media
 11. 11. e-Book
 12. 12. e-Journal
 13. 13. e-Library
 14. 14. e-Learning let me know if you recieved its already.let me know if you recieved its already.let me know if you recieved its already.
 15. 15. e-Training 15
 16. 16. m-Learning
 17. 17. Ubiquitous Learning : u-Learning
 18. 18. Blended Learning Face to Face + Online Learning
 19. 19. Interactive White board : Hybrid Learning
 20. 20. Flipped Classroom www.prachyanun Prachyanu n Nilsook, Ph.D.
 21. 21. Massive Open Online Course
 22. 22. Smart Classroom Smart Classroom
 23. 23. Smart Classroom สอศ.
 24. 24. Cloud Computing www.prachyanun
 25. 25. Google Apps for Education
 26. 26. Google Classroom
 27. 27. Thai Cyber University 27
 28. 28. บทสรุป การเรียนการสอนสมัยใหม่เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับยุคประชาชนดิจิทัล การเรียนการสอนสมัยใหม่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนการสอนสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเป็นพื้นเพื่อจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนสมัยใหม่ยังคงนาหลักการและทฤษฎี การเรียนรู้มาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 28
 29. 29. คาถาม อัตลักษณ์: นักปฏิบัติมืออาชีพ เอกลักษณ์: เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม นาความรู้ สู่การปฏิบัติ จะเรียนจะสอนกันอย่างไร ??? 29
 30. 30. วิทยากร ชก.53 รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com 30

×